Please download to get full document.

View again

of 32
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

02 kerncijfers Year overview keytradebank.com. Aantal cliënten ,3% Balanstotaal ( 000)

Category:

Calendars

Publish on:

Views: 19 | Pages: 32

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
2011 jaarverslag 1 02 kerncijfers Geconsolideerde kerncijfers* 31/12/11 31/12/10 Variatie Aantal cliënten ,3% Balanstotaal ( 000) ,8% Cliëntendeposito s ( 000)
Transcript
2011 jaarverslag 1 02 kerncijfers Geconsolideerde kerncijfers* 31/12/11 31/12/10 Variatie Aantal cliënten ,3% Balanstotaal ( 000) ,8% Cliëntendeposito s ( 000) ,4% Nettowinst ( 000) ,8% Eigen vermogen** ( 000) ,7% Ratio s 2011 Mc Donough ratio 12,2% Cost income ratio 46,8% Return on equity 14,7% * De geconsolideerde cijfers worden weergegeven volgens IFRS normen en omvatten de gegevens van Keytrade Bank N.V., Keytrade Bank Luxemburg N.V., RealLease N.V. en Keytrade Insurance N.V. ** Interesten van derden inbegrepen voor verdeling met inbegrip van achtergestelde schulden die in aanmerking komen ten titel van gereglementeerd eigen vermogen. 1 03 Woord van de voorzitter Dames en Heren, Geachte klanten, Bijna vier jaar na het kapzeisen van de Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers is de rust op de financiële markten nog steeds niet teruggekomen. Na de subprime crisis en de wereldwijde bankencrisis die erop volgende, belandden we in 2011 in een zeer ernstige Europese schuldencrisis. De massale ondersteuning van de financiële sector zadelde de overheden op met gigantische deficits waardoor de markten het vertrouwen verloren in de solvabiliteit van een aantal Europese landen. In het bijzonder werden de zogenaamde PIIGS-landen (Portugal, Ierland, Italië, Griekenland en Spanje) het slachtoffer van opdrogende obligatiemarkten en sterk stijgende financieringsrentes. Zowel Griekenland, Ierland als Portugal dienden massaal noodfinancieringen aan te vragen omdat deze landen nog onmogelijk beroep konden doen op de internationale kapitaalmarkten. Met uitzondering van Duitsland werden de meeste Europese landen geconfronteerd met downgrades en sterk stijgende rentes op de staatsschuld. Ook België werd eind 2011 meegezogen in deze neerwaartse spiraal, waardoor de 10 jarige rente een opstoot kende tot bijna 6%. De draconische budgettaire maatregelen die de Europese regeringen genoodzaakt zijn te volgen zetten bovendien een domper op de economische groeivooruitzichten. De aandelenbeurzen presteerden in deze barslechte omgeving ondermaats: de Eurostoxx index verloor 18% en de Belgische BEL-20 index ging er met 19% op achteruit. Ook de Aziatische markten presteerden slecht. Opmerkelijk was de relatief goede prestatie van de Amerikaanse aandelenbeurzen: zo steeg de de Dow Jones met 6%. Tegen deze gitzwarte economische achtergrond is Keytrade Bank er toch in geslaagd om haar operationeel resultaat met bijna 9% aan te dikken. Het netto resultaat kende evenwel een aanzienlijke daling, die in hoofdzaak te wijten is aan een belangrijke herstructurering van de obligatieportefeuille. In het kader van de galopperende schuldencrisis beslisten we over te gaan tot de afbouw van de posities die een potentieel risico zouden kunnen inhouden bij een verdere escalatie van deze crisis. Deze gezondheidskuur van onze obligatieportefeuille heeft geleid tot de realisatie van aanzienlijke éénmalige minderwaarden. Begin 2012 bezit Keytrade Bank nog voor slechts 10 miljoen euro aan zogenaamd PIIGSoverheidspapier, namelijk één Italiaanse staatslening. Keytrade Bank slaagde er ook in 2011 met succes in om haar businessmodel verder uit te rollen. Zowel het klantenbestand als de toevertrouwde spaar- en investeringsgelden kenden een stijging van ongeveer 10%. Een mooie bekroning kwam er medio 2011 toen Keytrade Bank door het toonaangevende magazine Trends/Moneytalk werd uitgeroepen tot beste retail bank van het jaar. Ondanks de ongunstige economische omstandigheden die we thans moeten trotseren zien we de toekomst van onze onderneming met vertrouwen tegemoet. Alhoewel de traditionele banken reeds jaren het belang van het online bankieren hebben ingezien, zijn wij ervan overtuigd dat de wij als innovatieve en competitieve pure-player een blijvende voorsprong kunnen blijven behouden op concurrerende initiatieven. Het feit dat Keytrade Bank in onafhankelijke onderzoeken stelselmatig een eerste plaats scoort inzake klantentevredenheid, sterkt ons in onze overtuiging van de blijvende toegevoegde waarde die we voor de retail belegger betekenen. De komende jaren zullen we onze vennootschap verder uitbouwen op basis van dezelfde succesformule, waarvan de sleutelwoorden klantentevredenheid, operationele performantie, transparantie, kostenefficiëntie en innovatie zijn. Tot slot wensen wij een welgemeend woord van dank richten tot onze 120 gemotiveerde en gedreven medewerkers die zonder enige twijfel de grootste bijdrage leveren aan het succes van onze onderneming. Thierry TERNIER Voorzitter Directiecomité organisatie Hoofdstuk 2 2 05 Management / Administratie en controleorganen Directiecomité Thierry Ternier Thierry Ternier is voorzitter van het Directiecomité, Gedelegeerd Bestuurder en verantwoordelijk voor de commerciële en financiële functies van Keytrade Bank sinds januari Thierry Ternier is tevens Chief Executive Officer van Keytrade Bank. Thierry, geboren in Veurne in 1965, behaalt een licentiaatsdiploma Toegepaste Economische Wetenschappen (RUG) en beschikt over een master degree in Accountancy van het Vlekho in Brussel. Hij is vader van twee kinderen. Hij begint zijn loopbaan bij Unilever als portfolio manager. In 1991 stapt hij over naar de verzekeringsmaatschappij Groep JOSI en wordt er ALM- en investment manager. In 1993 wordt hij Chief Financial Officer en lid van het Directiecomité van RealBank, de vroegere Bank van Koophandel van Brussel. Sinds de fusie van Keytrade Bank met RealBank in 2002, oefent hij de functie van gedelegeerd bestuurder van Keytrade Bank uit. Met de komst van het Landbouwkrediet als hoofdaandeelhouder, is Thierry Ternier vandaag de voorzitter van het Directiecomité en de Chief Executive Officer van Keytrade Bank. Patrick Boulin Lid van het Directiecomité, Gedelegeerd Bestuurder sinds de aankoop van de onderneming door de groep Landbouwkrediet. Bestuurder-Directeur van Keytrade Bank, verantwoordelijk voor Human Resources, Risico beleid en Boekhouding. Geboren te Binche in 1958, behaalt Patrick Boulin een licentie in de Rechten aan de Katholieke Universiteit van Leuven en een master degree in Fiscaal Beheer aan de Solvay Business School. Deze jurist, getrouwd en vader van twee kinderen, start zijn carrière als journalist in de geschreven en audiovisuele pers. Hij vervolledigt zijn ervaring opeenvolgend binnen verschillende ministeriële kabinetten en de privé sector. In 1989 gaat hij naar het Landbouwkrediet België waar hij gedurende meer dan 15 jaar de functie van Secretaris-Generaal zal bekleden, en er verantwoordelijk zal zijn voor Communicatie, Strategie en de aankopen van de groep tot zijn benoeming binnen Keytrade Bank. Patrick Boulin was trouwens binnen het Landbouwkrediet de coördinator van het geslaagde overnamebod van Keytrade door de groep in het najaar van Marie-Ange Marx Marie-Ange Marx is lid van het Directiecomité, Gedelegeerd Bestuurder en verantwoordelijk voor de operationele functies van Keytrade Bank sinds januari 2007 (Chief Operating Officer). Marie-Ange, geboren in Maastricht in 1969, is gehuwd en tevens moeder van 2 kinderen. Ze vat haar studies aan in België en behaalt een licentie in de Rechten aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en vervolgens een master in European Community Law (LLM) aan het Europa College te Brugge. Na haar studies begint ze haar loopbaan als advocaat aan de Balie van Brussel bij het advocatenkantoor De Backer & Vennoten. In 1999 wordt ze door de stichters van Keytrade gevraagd om als Afgevaardigd Bestuurder de oprichting van Keytrade Luxemburg N.V. in goede banen te leiden. Ze blijft deze job uitoefenen tot 2003 om dan terug te keren naar de moedermaatschappij te Brussel, waar ze de functie van Compliance Officer vervult tot haar nieuwe benoeming als Chief Operating Officer begin Thierry TERNIER Voorzitter Directiecomité Patrick BOULIN Lid van het Directiecomité Marie-Ange MARX Lid van het Directiecomité 2 06 RAAD VAN BESTUUR AUDIT COMMISSIE - Voorzitter: Luc Versele (Voorzitter van het Directiecomité van het Landbouwkrediet) - Ondervoorzitters: Jean-Pierre Dubois (Voorzitter van de Raad van Bestuur van Agricaisse) en Thierry Aubertin (Directeur-Generaal van Crédit Agricole du Nord Est) - Bestuurders: Fernand George (Voorzitter van de Federatie van de Belgische Kassen van het Landbouwkrediet), Yvan Hayez (Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur van Agricaisse), Patrick Lewahert (Lid van het Directiecomité van het Landbouwkrediet), François Macé (Directeur-Generaal van Crédit Agricole Nord de France), François Pinchon (Division International Retail Banking Crédit Agricole nv Frankrijk) en Eric de Keuleneer (Onafhankelijk) - Voorzitter Directiecomité: Thierry Ternier - Lid van het Directiecomité: Patrick Boulin - Lid van het Directiecomité: Marie-Ange Marx - President: Eric de Keuleneer Fernand George Patrick Lewahert REMUNERATIE COMMISSIE Luc Versele Eric de Keuleneer COLLEGE VAN COMMISSARISSEN - DELOITTE Bedrijfsrevisor vertegenwoordigd door Bernard de Meulemeester - KPMG Bedrijfsrevisor vertegenwoordigd door Pierre Berger jaarverslag van Boekjaar 2011 Hoofdstuk 3 3 08 Jaarverslag van boekjaar 2011 In een financiële context die door de zware crisis in de eurozone werd getekend, wist Keytrade Bank haar koers naar groei te bewaren: de Belgische leader in onlinebankieren is in 2011 op drie fronten gegroeid: het aantal cliënten, de cliëntendeposito s en ook het bedrijfsresultaat zijn gestegen. Keytrade Bank kon het vertrouwen winnen van nieuwe cliënten, wat het totale aantal op brengt, dat is een aangroei van 8%. De cliëntendeposito s zijn met 10% toegenomen en komen nu op miljoen euro uit. In drie jaar tijd zijn de cliëntendeposito s dus haast verdubbeld! Dat succes werd bevestigd met de titel van Bank van het jaar, die werd toegekend door zowel het publiek als een vakjury van het magazine MoneyTalk. Niet alleen biedt Keytrade Bank in het algemeen de beste tarieven en rentes, maar ze onderscheidt zich ook door haar transparantiebeleid en de kwaliteit van haar online dienstverlening. Met een groei van 9% stijgt het bedrijfsresultaat naar een recordpeil. Die vooruitgang toont de sterkte van het bedrijfsmodel van Keytrade Bank op een moment waarop veel bankinstellingen wankelen. Keytrade Bank is dus goed gepositioneerd om verder te groeien en ze kan daarbij rekenen op een almaar toenemend cliënteel. Keytrade Bank is een volle dochter van Landbouwkrediet. Ze profileert zich als een financiële online supermarkt en biedt particulieren een volledig aanbod van sterke spaar- en beleggingsproducten en een bankservice waar de laagste prijzen samengaan met operationele efficiëntie in België en het buitenland. Jammer genoeg gaat de bank gebukt onder een onhoudbaar geworden belastingdruk van bijna 50% van de opbrengsten, wat haar sterk belemmert om te concurreren met andere instellingen die in België actief zijn zonder dat ze de bankbelasting hoeven te betalen. 3 09 Commerciële activiteit Keytrade Bank liet ook dit jaar een sterke commerciële groei optekenen. Meer dan nieuwe cliënten openden dit jaar een rekening. Eind december 2011 telt Keytrade Bank cliënten (+8% in vergelijking met 31 december 2010), waarvan in België. De cliëntendeposito s zijn in 2011 met 10% toegenomen en komen nu op 2,1 miljard euro uit. De totale tegoeden van die cliënten zijn eind december 2011 goed voor 5,5 miljard euro, effecten en cash samen. Dat is een lichte daling tegenover december 2010, als gevolg van de kwakkelende beurzen in De particuliere belegger heeft nog niet helemaal de weg naar de beurs teruggevonden, maar de volumes beurstransacties zijn in 2011 met 6% gestegen dankzij het Luxemburgse platform (www.keytradebank.lu), de ontwikkeling van de activiteiten van het Zwitserse filiaal (www.keytradebank. ch) en het platform dat in afgeleide producten is gespecialiseerd, Keytrade Pro (www.keytradepro.com). Keytrade Bank werd zowel door het publiek als door een vakjury van het magazine MoneyTalk uitgeroepen tot Bank van het jaar. Met die prijs wordt Keytrade Bank beloond voor haar transparantiebeleid en de kwaliteit van haar online dienstverlening. Sinds mei 2011 biedt Keytrade Bank haar cliëntenbeleggers toegang tot Equiduct. Deze Europese gereglementeerde markt is een alternatief beleggingsplatform van Börse Berlin AG. Dit platform analyseert en vergelijkt de prijzen van de orders op verschillende platformen (zoals Chi-X, Turquoise, BATS en Euronext) en voert ze dan uit tegen de beste prijs. Zo is de cliënt zeker dat hij voor die aandelen de «beste uitvoering» geniet. Keytrade Bank voerde ook zeer geslaagde commerciële acties in 2011, zoals het partnership met de autobouwer BMW en de peterschapsacties, die nog altijd veel succes hebben, want Keytrade Bank geniet de hoogste aanbevelingsgraad in de Belgische banksector (studie Test-Aankoop). Keytrade Bank heeft de reputatie van een transparante bank en biedt haar cliënten daarom de mogelijkheid om op elk moment de simulatie van het jaarlijks rendement op hun spaarboekje te bekijken en de berekening van de premies is volkomen transparant. Keytrade Bank, een volle dochter van Landbouwkrediet, blijft trouw aan haar mission statement en versterkt haar leadership als financiële online supermarkt waar de cliënt in alle transparantie en tegen de laagste prijs aan financiële shopping kan doen. Synergieën met de moedermaatschappij Er zijn tal van synergieën tussen Keytrade Bank en haar aandeelhouder Landbouwkrediet. Zo kon Keytrade Bank dankzij haar aanzienlijke inzameling van spaargelden tot de liquiditeit en financiering van de groep bijdragen, wat in het vooruitzicht van Bazel II en de nieuwe liquiditeitsvereisten een onmiskenbare troef is. De uitbesteding van het financiële beheer aan de moedermaatschappij Landbouwkrediet sluit aan bij een breder project in het kader van het financiële beleid van de groep Landbouwkrediet. De bank blijft wel bevoegd voor de bepaling van het financiële beleid en het ALM-beheer. De follow-up van grote bancaire en financiële projecten zoals SEPA, MiFID en Bazel III was het voorwerp van een gemeenschappelijke benadering binnen de groep Landbouwkrediet. De interne auditfunctie werd toevertrouwd aan de audit van Landbouwkrediet (België). Er waren regelmatig uitwisselingen over de follow-up van de risico s en het compliancetoezicht. 3 10 Corporate governance In het kader van zijn activiteiten en naast zijn rol in de bepaling van de algemene strategie en de beheerscontrole verricht door het directiecomité, had de raad van bestuur in de loop van dit boekjaar onder meer de volgende taken: opstelling van de jaarrekening van 2010, follow-up van de evolutie van de financiële resultaten en de evolutie ten opzichte van het begrotingsplan van het lopende jaar, opstelling van het begrotingsplan voor 2012, bespreking van het verslag van de werkzaamheden van het auditcomité, evaluatie van het door de bank gevoerde integriteitsbeleid, daarbij heeft de raad geoordeeld dat dit beleid adequaat is en het mogelijk maakt risico s op niet-conformiteit en reputatierisico s efficiënt te beheren, bijwerking van het memorandum voor een goede governance, goedkeuring van de bijwerking van de principes en regels betreffende het financiële beheer van de bank, nauw toezicht op de positie van de bank in de verschillende risicocategorieën, waarbij er vooral werd opgelet om de blootstelling aan de soevereine schuld van landen die door de crisis in de eurozone zijn getroffen, tot een strikt minimum te beperken. De bank heeft een auditcomité, dat wordt voorgezeten door de heer Eric de Keuleneer, onafhankelijk bestuurder, met een erkende expertise in financiële zaken. De raad van bestuur bestudeerde het bezoldigingsbeleid naar aanleiding van de ontwikkelingen in dat verband, zowel in België (circulaire van de CBFA_2011_05) als op Europees niveau (aanbevelingen van het CEBS). De raad keurde de aanpassing van het bezoldigingsbeleid van de bank goed, onder meer door de aanstelling van de onafhankelijke bestuurder in het bezoldigingscomité. De samengevoegde brutobezoldiging, inclusief de voordelen en bijdragen tot de pensioenplannen toegekend aan de effectieve en niet-effectieve leiders, bedraagt 1,3 miljoen euro in De raad oordeelde dat het bezoldigingsbeleid in overeenstemming is met de richtlijnen van het CEBS, de governance en het risicobeleid. De bank heeft een auditcomité, dat wordt voorgezeten door de heer Eric de Keuleneer, onafhankelijk bestuurder, met een erkende expertise in financiële zaken. De raad van bestuur bestudeerde het bezoldigingsbeleid naar aanleiding van de ontwikkelingen in dat verband, zowel in België (circulaire van de CBFA) als op Europees niveau (aanbevelingen van het CEBS). De raad keurde de aanpassing van het bezoldigingsbeleid van de bank goed, onder meer door de aanstelling van de onafhankelijke bestuurder in het bezoldigingscomité. De samengevoegde brutobezoldiging, inclusief de voordelen en bijdragen tot de pensioenplannen toegekend aan de effectieve en niet-effectieve leiders, bedraagt 1,3 miljoen euro in De raad oordeelde dat het bezoldigingsbeleid in overeenstemming is met de richtlijnen van het CEBS, de governance en het risicobeleid. De gewone algemene vergadering van 18 april 2011 heeft de op vervaldag gekomen bestuursmandaten van de volgende personen voor een periode van zes jaar verlengd: de heren Alain Diéval, Jean-Pierre Dubois, Thierry Aubertin, Fernand George, Luc Versele, Philippe de Cibeins, Patrick Lewahert en Patrick Boulin. De heer Yvan Hayez werd aangesteld als bestuurder tot de gewone algemene vergadering van 2017, ter vervanging van de heer Jean-Pierre Champagne, die de leeftijdsgrens heeft bereikt. Op 5 december 2011 aanvaardde de raad van bestuur het ontslag van de heer Philippe de Cibiens, die een nieuwe functie zal opnemen in Groupe Crédit Agricole France en werd de heer François Pinchon aangesteld om het vacante mandaat te voltooien. De algemene vergadering wordt voorgesteld om deze aanstelling te bevestigen. De raad van bestuur bedankt Jean-Pierre Champagne en Philippe de Cibeins voor hun medewerking aan de werkzaamheden van de vergadering. Op het niveau van het directiecomité aanvaardde de raad van bestuur het ontslag van Paul van Diepen om persoonlijke redenen. De raad van bestuur betuigde zijn erkentelijkheid aan Paul van Diepen voor zijn belangrijke bijdrage tot de ontwikkeling van Keytrade Bank sinds haar prille begin. De algemene vergadering besliste om het accountsmandaat van Deloitte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Bernard Demeulemeester, te verlengen tot de gewone algemene vergadering van 2014, en legde de bezoldiging van het college van commissarissen vast. 3 11 Internationale ontwikkeling Keytrade Bank is in België actief sinds 1998, in Luxemburg sinds 1999 en in Zwitserland sinds De drie entiteiten beschikken over een banklicentie. Voor het filiaal in Rotterdam dat in 2012 zal opengaan, werd de banklicentie toegekend door de Nederlandse regulerende autoriteit. Keytrade Bank Luxembourg biedt voortaan een spaarrekening tegen de beste marktvoorwaarden. Het Zwitserse filiaal van Keytrade Bank werkt verder aan de ontwikkeling van zijn activiteiten en verdubbelde zijn aantal cliënten. Eind van het jaar is een ongunstig vonnis geveld over de betwisting van de vennootschapsnaam van Keytrade Bank in Zwitserland. Er werd tegen dit vonnis beroep aangetekend. Waarderingsregels Om de regel af te stemmen op die van de moedermaatschappij heeft de raad van bestuur beslist om de volgende regel te vervangen: Als de rating van een effect in de financiële portefeuille lager wordt dan investment grade (BBB) dan wordt een overeenkomstige waardevermindering tussen de boekhoudwaarde en de marktwaarde (of bij ontstentenis, de door een tegenpartij meegedeelde prijs) geboekt. Het directiecomité kan de raad van bestuur voorstellen om een waardevermindering te boeken als het op basis van verschillende interne of externe analyses en het gemotiveerde advies van het beleggingscomité oordeelt dat de rating investment grade de verslechtering van het
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks