Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

1 BS.PZ.01/ /6

Category:

Marketing

Publish on:

Views: 41 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Sözleşmem Nasıl Yürürlüğe Girer, Cayma Hakkım Var mıdır? Sözleşmemin, katkı payı olarak yaptığım ilk ödemenin şirket hesaplarına intikal ettiği tarihte yürürlüğe gireceğini biliyorum. Teklif formunu imzaladığım
Transcript
Sözleşmem Nasıl Yürürlüğe Girer, Cayma Hakkım Var mıdır? Sözleşmemin, katkı payı olarak yaptığım ilk ödemenin şirket hesaplarına intikal ettiği tarihte yürürlüğe gireceğini biliyorum. Teklif formunu imzaladığım (veya mesafeli satış durumunda teklifi onayladığım) tarihten itibaren 2 ay içinde sözleşmeden cayabileceğimi biliyorum. Sözleşmeden caymam halinde şirketin, hesabımdaki birikimi fon toplam gider kesintisi hariç hiçbir kesinti yapmadan 10 iş günü içinde iade etmek zorunda olduğunu biliyorum. Sözleşmem yürürlüğe girmiş ise varsa getiri üzerinden gelir vergisi kesintisi yapıldıktan sonra ödeme yapılacağını biliyorum. Sistemde Devlet Katkısı Var Mıdır? Ödeyeceğim katkı paylarının %25 ine karşılık gelen tutarın, yasal limitler dahilinde Devlet tarafından hesabıma katkı olarak ödeneceğini biliyorum. - Devlet katkısı ve getirilerinin; en az 3 yıl sistemde kalırsam %15 ine, en az 6 yıl sistemde kalırsam %35 ine, en az 10 yıl sistemde kalırsam %60 ına, emeklilik hakkı kazanarak veya vefat/maluliyet nedeniyle ayrılırsam tamamına hak kazanabileceğim konusunda bilgi sahibiyim. Emeklilik yatırım fonlarının elde ettikleri kazançlar üzerinden vergi kesintisi yapılmadığını biliyorum. Bana Sunulan Esneklikler Neler? Şirket değişimi: Bir şirkette yeni akdettiğim sözleşmemi 2 yıl sonra başka bir şirkete aktarabileceğimi biliyorum. Müteakip yıllarda da yılda bir kez emeklilik şirketimi değiştirebileceğimi biliyorum. Plan değişimi: Yılda 4 defa emeklilik planımı değiştirebileceğimi biliyorum. Fon değişimi: Yılda 6 defa fon dağılımımı değiştirebileceğimi biliyorum. GİRİŞ BİLGİ FORMU Devlet katkısı hesabımdaki tutarları şirketimden veya Takasbank tan, internet sitesi veya çağrı merkezi yoluyla takip edebileceğimi biliyorum. Aynı/Farklı şirketlerdeki hesaplarımı emekli olurken birleştirmek zorunda olduğumu ve bunun dışında hesap birleştirme yapamayacağımı biliyorum. (Varsa otomatik katılım kapsamında açılan hesaplar birleşmeye dahil değildir.) Katkı Payı Ödemelerine İlişkin Bilgiler Neler? Katkı paylarımın şirket hesabına intikalini takip eden en geç ikinci iş gününde yatırıma yönlendirileceğini biliyorum. Katkı payı tutarımı ve ödeme dönemimi değiştirebileceğimi biliyorum. Kredi kartı ile yaptığım ödemelerin, blokaj süresinin sonunda şirket hesabına intikal edeceğini biliyorum. Sözleşmemde belirlenen vadeye ait katkı payı ödemesinin ödeme tarihini müteakip üç ay içinde yapılmaması durumunda düzensiz ödeme statüsüne girdiğimi ödemediğim vadelerime ilişkin katkı payının tamamını defaten ödediğimde düzensiz ödeme statüsünden çıkabileceğimi biliyorum. Yatırımlarım Nasıl Değerlendirilir? Birikimimin, yatırdığım katkı paylarına göre ve seçtiğim emeklilik yatırım fonlarının getirilerine göre değişkenlik gösterebileceğini ve sunulan fonların bir getiri garantisi içermediğini biliyorum. Birikimlerimin emeklilik şirketimden bağımsız bir saklayıcı kuruluşta saklanacağını biliyorum. Sistemdeki Kesintiler Neler? Emeklilik planımda Giriş Aidatı kesintisi olabileceğini biliyorum. Sözleşmedeki 5 inci yılımı tamamlamadan önce şirketimden ayrılmam halinde birikimimden ertelenmiş giriş aidatı şeklinde kesinti yapılabileceğini biliyorum (Yönetim Gider Kesintisi 1 ve Giriş Aidatının toplam tutarının sözleşmede geçen her yıl için cari yılın Aylık Brüt Asgari Ücretinin %8.5 ine karşılık gelen toplam maktu tutarı aşamayacağını biliyorum). Birikimim ve/veya katkı payı ödemelerim üzerinden Yönetim Gider Kesintisi yapılabileceğini, katkı payı ödemeye ara verirsem, birikimlerimden ara verme kesintisi yapılabileceğini biliyorum. Fon varlıklarından günlük olarak fon toplam gider kesintisi yapılacağını biliyorum. (Bu kesintilerin ayrıntıları için lütfen teklif formunuza bakınız.) Gelir Vergisi Ödeyecek miyim? Birikimlerimi alarak sözleşmemi sonlandırmam halinde, sistemde elde ettiğim yatırım geliri üzerinden, sistemde kaldığım süreye bağlı olarak, %5 ila %15 arasında değişen oranlarda gelir vergisi kesintisi yapılacağını biliyorum. Ara Verme Hakkım Var mı? Vadesinde ödemediğim katkı payının ödeme tarihini müteakip üç ay içinde, ilgili hesaba herhangi bir ödeme yapmamam durumunda, sözleşmemde GİRİŞ BİLGİ FORMU ödemeye ara verdiğimin kabul edildiğini ve ara verme yönetim gider kesintisinin birikimimden kesilebileceğini biliyorum. Ayrıca, bir yıldan fazla ödemeye ara verilirse bireysel emeklilik hesabıma ilişkin olarak emeklilik gözetim merkezine şirket tarafından ödenen sabit giderler için kesinti yapılabileceğini biliyorum. Nasıl Emekli Olurum? Sistemde emeklilik hakkını kazanabilmem ve birikimimle birlikte devlet katkısı hesabımdaki tutarın tamamını alma hakkını elde edebilmem için en az 10 yıl kalmış olmam ve 56 yaşını doldurmuş olmam gerektiğini biliyorum. Emeklilik Hakkı Kazanınca Biriken Tutarı Nasıl Değerlendirebilirim? Emeklilik gelir planına dahil olarak birikimimi düzenli bir şekilde geri alabileceğimi biliyorum. Bu durumda, hesabımda kalan paramın emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilmeye devam edeceğini de biliyorum. Yıllık gelir sigortası yaptırarak belirli süreyle veya ömür boyu maaş ödemesi alabileceğimi biliyorum. Tüm birikimimi, toplu para olarak tek seferde alarak sistemden çıkabileceğimi biliyorum. Yukarıda yazılı bilgileri okudum. : / / Ad-Soyad Bu form iki örnek olarak düzenlenerek bir örneği katılımcıya verilecek, diğeri şirket tarafından muhafaza edilecektir. * Mesafeli satışlarda imza bölümünün doldurulması zorunlu değildir. 2 Bireysel Emeklilik Aracısının; Şube / Acente Adı: Yeni Sözleşme İçin Aktarım İçin Referans 1: Referans 2: Transfer Şirket Adı: KATILIMCI BİLGİLERİ Anne Adı Doğum i(gün/ay/yıl)-yeri 1 Eğitim Durumu Cep Telefonu* E-Posta Adresi* Ev Adresi İş Adresi Vergi Dairesi / No T.C. Kimlik / Mavi Kart No Baba Adı Cinsiyeti Tabiiyeti T.C. Mavi Kart Sahibi Yabancı Medeni Durumu Evli Bekar Kimlik Türü Nüfus Cüzdanı Ehliyet Pasaport Tercih edilen yazışma adresi Ev İş Faks No 1 Nüfus cüzdanındaki bilgiler esas alınacaktır. * Bilgilendirmeler için lütfen cep telefonu ve e-posta adresinizi belirtiniz. Kimlik Seri No Mesleği Ev-İş Telefonu Yabancı Kimlik No 2 Erkek Aylık Gelir 2 Türk vatandaşlığı veya mavi kartı olmayan katılımcılar tarafından ödenen katkı payı tutarları için Devlet Katkısı ödenmez. Ancak mavi kartlı ya da mavi kartı olan birinin altsoyu olmanız halinde Devlet Katkısı ödenecektir. Altsoyu Olunan Mavi Kartlı Kişi Var Yok Mavi Kart No Kadın KANUNİ TEMSİLCİ BİLGİLERİ 3 Anne Adı Doğum i(gün/ay/yıl)-yeri 1 T.C. Kimlik / Mavi Kart No Baba Adı Cinsiyeti Tabiiyeti T.C. Mavi Kart Sahibi Yabancı Medeni Durumu Evli Bekar Katılımcı İle Olan Bağı Veli Vasi Diğer 3 Mümeyyiz küçük veya kısıtlılar için düzenlenen sözleşmelerde kanuni temsilci bilgilerinin düzenlenmesi zorunludur. Erkek Kadın 3 KATILIMCI AD VE HESABINA KATKI PAYI ÖDEYEN KİŞİ BİLGİLERİ T.C. Kimlik / Mavi Kart No Anne Adı Doğum i(gün/ay/yıl)-yeri 1 Eğitim Durumu Cep Telefonu* E-Posta Adresi* Yazışma Adresi Vergi Dairesi / No Bireysel emeklilik sözleşmesi uyarınca Katılımcının vefatı halinde birikimleri kanuni vârislerine ödenecektir. Lehtar tayin edilmesi halinde birikimler Miras Hukuku hakları gizli kalmak şartı ile lehtar ya da lehtarlara ödenir. Sözleşme kapsamında lehtar belirlenmez ise hak sahipleri otomatik olarak kanuni vârisler olacaktır. LEHTAR* KANUNİ VARİSLER Baba Adı Cinsiyeti Tabiiyeti T.C. Diğer Medeni Durumu Evli Bekar Kimlik Türü Nüfus Cüzdanı Ehliyet Pasaport 1 Nüfus cüzdanındaki bilgiler esas alınacaktır. * Bilgilendirmeler için lütfen cep telefonu ve e-posta adresinizi belirtiniz. LEHTAR BİLGİLERİ Anne Adı Uyruğu Doğum i(gün/ay/yıl)-yeri 1 Vergi Dairesi / No Faks No * Birden fazla lehtar tercihi için lütfen Lehtar Değişikliği Formu doldurunuz. 1 Nüfus cüzdanındaki bilgiler esas alınacaktır. Kimlik Seri No Mesleği Ev-İş Telefonu Yabancı Kimlik No T.C. Kimlik No Baba Adı Cinsiyeti Lehtar Payı (%) Erkek Aylık Gelir Kadın T.C. Diğer Erkek Kadın Katılımcı Kanuni Temsilci Katılımcı Ad ve Hesabına Katkı Payı Ödeyen Kişi Bireysel Emeklilik Aracısı Bes Sicil No 4 FON DAĞILIM TERCİHİ Herhangi bir fon dağılımı tercihinde bulunulmadığında, yatırımlar, standart fon olan Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu'nda değerlendirilir. Katılımcının Standart Fon dan çıkmak istemesi halinde şirket tarafından sunulan risk getiri profili anketi düzenlenmesi gerekmektedir. Fon tercih ve dağılım değişikliği hakkımı portföy yöneticiliği yapmak üzere yetkilendirilmiş kuruluşa devretmek istiyorum. [ ] Evet [ ] Hayır Örnek Dağılımlar Emeklilik Yatırım Fonları (EYF) Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Standart EYF Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Muhafazakâr Katılım Esnek EYF Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Esnek EYF Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Katılım EYF Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Hisse Senedi EYF Katılımcı Tercihi (%) Çok Düşük Risk Alan %100 Düşük Risk Alan %50 % Orta Risk Alan %20 %30 %30 %5 %15 Yüksek Risk Alan - %10 %30 %10 %50 EMEKLİLİK YATIRIM FONU BİLGİLERİ Planlar dahilinde bulunan emeklilik yatırım fonlarından Fon işletim gideri kesintisi fon net varlık değeri üzerinden günlük olarak hesaplanır. Fondan yapılacak toplam kesinti, fon net varlık değeri üzerinden yapılan fon işletim gideri kesintisi dahil, üst sınırları fon grubu bazında, günlük oranı aşmayacak şekilde fon içtüzüğünde belirlenir. Fonlarımızın alış valör günü 1, satış valör günü 2 iş günüdür. Emeklilik Yatırım Fonları (EYF) Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Muhafazakâr Katılım Esnek EYF Varlık dağılımı önceden belirlenemez, piyasa koşullarına göre katılım bankacılığı esaslarına uygun yatırım yapılır. Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Esnek EYF Varlık dağılımı önceden belirlenemez, piyasa koşullarına göre katılım bankacılığı esaslarına uygun yatırım yapılır. Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Katılım EYF En az%80 Altın a yatırım yapar. Kalan kısımla katılım bankacılığı esaslarına göre fon iç tüzük ve izahnamesine uygun yatırım yapılır. Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Hisse Senedi EYF En az%80 hisse senedine yatırım yapar. Kalan kısımla katılım bankacılığı esaslarına göre fon iç tüzük ve izahnamesine uygun yatırım yapılır. Devlet Katkısı Fonu Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Alternatif Katkı EYF En az %75 Kira Sertifikası. Kalan kısımla katılım bankacılığı esaslarına göre fon iç tüzük ve izahnamesine uygun yatırım yapılır. Standart Fon Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Standart EYF En az %70 Kira Sertifikası na yatırım yapar. Kalan kısımla katılım bankacılığı esaslarına göre fon iç tüzük ve izahnamesine uygun yatırım yapılır. Fon İşletim Gider Kesintisi (Günlük ( Yıllık %) Yüz Binde) ,19 6,25 2,19 Fon Toplam Gider Kesintisi 6,25 2,75 1, ,09 0,95 5 2,19 (Günlük ( Yıllık %) Yüz Binde) 6,25 2,28 2,28 2,28 0, ,365 1,82 5,25 1,91 5 ÖDEME BİLGİLERİ VE KESİNTİLER Yıllık Katkı Payı Tutarı Başlangıç Katkı Payı Tutarı Katkı Payı Ödeme Sıklığı Giriş Aidatı Ödeme Sıklığı Aylık 3 Aylık 6 Aylık Yıllık 12 Taksit 4 Taksit 2 Taksit Peşin Bireysel emeklilik mevzuatı gereğince, bireysel emeklilik aracılarının, giriş aidatı, katkı payı veya benzeri adlar altında tahsilat yapma yetkisi yoktur. İşveren tarafından çalışanları hesabına ödenen katkı payları için 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu gereğince Devlet Katkısı ödenmez. İşveren sıfatıyla çalışanlar hesabına yapılan katkı payı ödemeleri için İşveren Grup Emeklilik Sözleşmesi düzenlenmelidir. ÖDEME TERCİHLERİ Kredi Kartı Havale / EFT Kredi Kartı Ödeme Talimatı* ** Ödeme Başlangıç i Kredi Kart No Son Kullanma i Banka Adı Kart Cinsi Visa Master Card Kredi kartı ile yapılan katkı payı ödemelerinde katkı payları 39 günlük blokaj süresi sonunda katılımcının hesabına intikal edecek ve yatırıma yönlendirilecektir. Bu süre, banka anlaşmasına bağlı olarak şirketçe değiştirilebilir. Katılımcı hesabına yaptığım katkı payı ödemesini, işveren sıfatı ile yapmadığımı, katılımcı ile işçi-işveren bağım olmadığını istihdam ilişkisinin oluşması halinde, bu durumu şirkete bildirmem gerektiğini, bildirmemem durumunda doğacak hukuki sorumluluğun tarafıma ait olacağını kabul beyan ve taahhüt ederim. * Bereket Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi'nden satın almış olduğum tüm sözleşmeler yürürlükte kaldığı sürece, katkı payları, ek katkı payları ve varsa giriş aidatlarının ve varsa katkı paylarının dönemsel artışları da dahil olmak üzere Bereket Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi tarafından üstte bilgileri mevcut olan kredi kartı hesaplarımdan, uygun tahsilat yöntemiyle tahsil edilmesi konusunda Bereket Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi'ne tam yetki verdiğimi ve son kullanma tarihi değişikliği veya kayıp-çalıntı gibi nedenlerle kredi kartlarımın değişmesi halinde de bu yetkinin geçerliliğini kabul ve beyan ederim. ** Katılımcı veya Katılımcı Ad ve Hesabına Katkı Payı Ödeyen Kişi ile aynı olmalıdır. Ödeme tercihinin havale / EFT olması durumunda aşağıda bilgisi verilen banka hesap numaraları kullanılmalıdır. Alıcı Alternatif Bank A.Ş. ( Abank ) TR Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. TR Katılımcı Kanuni Temsilci Katılımcı Ad ve Hesabına Katkı Payı Ödeyen Kişi Bireysel Emeklilik Aracısı Bes Sicil No 6 EMEKLİLİK PLANI BİLGİLERİ Seçilen Emeklilik Planı: Damla Plan (Plan No:1023) Yağmur Plan (Plan No: 1024) Damla Plan Yağmur Plan Katkı Payı Yönetim Gideri Kesintisi Ara Verme Ek YGK Giriş Aidatı Referans Başlangıç Peşin Katkı Payı Katkı Payı Ödenen DKP / EKP / BKP Aylık Giriş Aidatı Çıkışa Ertelenmiş Giriş Aidatı** % İlk 5 Yıl Aylık ABÜ x %8,5** Katkı Payı Yönetim Gideri Kesintisi Ara Verme Ek YGK Giriş Aidatı Referans Başlangıç Peşin Katkı Payı Katkı Payı Ödenen DKP / EKP / BKP Aylık Giriş Aidatı Çıkışa Ertelenmiş Giriş Aidatı** % İlk 5 Yıl Aylık ABÜ x %8,5** * ABÜ: Asgari Brüt Ücret DKP: Aylık Düzenli Katkı Payı EKP: Ek Katkı Payı BKP: Başlangıç Katkı Payı YGK: Yönetim Gider Kesintisi 1 Ocak 2017 tarihi itibarıyla Aylık Asgari Brüt Ücret tutarı 1.777,5 TL dir. ÖDEME BİLGİLERİ VE KESİNTİLER Peşin Giriş Aidatı Uygulaması: Sözleşmenin ilk yılında en fazla 12 taksit olacak şekilde tahsil edilebilir. **Ertelenmiş Giriş Aidatı Uygulaması: 5 yıllık sözleşme süresi dolmadan sözleşmenin sonlanması halinde, her sözleşme yılı için ilgili takvim yılının ilk altı ayında16 yaşından büyükler için uygulanacak olan aylık asgari brüt ücretin %8,5 ine karşılık gelen tutarın, sözleşmenin 5. yılı sonuna kadar olan süreye karşılık gelen toplam tutarından sonlanma tarihine kadar yönetim gider kesintisi, peşin giriş aidatı ve ara verme kesintisi olarak şirketçe tahsil edilmemiş olan kısmı, ertelenmiş giriş aidatı olarak sözleşmenin birikiminden indirilir. Tahsil edilmeyen yıllara ait kesintinin hesaplanmasında, sonlanma tarihindeki ilgili takvim yılının ilk altı ayında 16 yaşından büyükler için uygulanacak olan aylık asgari brüt ücret dikkate alınmaktadır.giriş aidatının hesaplanmasında, teklif formunun imzalandığı tarihte geçerli olan ilk altı aylık asgari brüt ücret esas alınır. Ayrıca aylık asgari brüt ücret tutarındaki değişiklikler sözleşmeye yansıtılır. Yönetim Gider Kesintisi Uygulaması: Sözleşmenin ilk beş yılında, tahsil edilen düzenli katkı payı, ek katkı payı, başlangıç katkı payı üzerinden planda belirtilen oran dahilinde yönetim gider kesintisi yapılmaktadır. İlgili kesinti, her sözleşme yılı için ilgili takvim yılının ilk altı ayında 16 yaşından büyükler için uygulanacak olan aylık asgari brüt ücretin %8,5 ine karşılık gelen tutarı aşamayacak şekilde uygulanacaktır. Emeklilik Plan değişikliği yapılması durumunda ilk dahil olunan Emeklilik Planı kapsamındaki Giriş Aidatı uygulaması değişmeyecektir. Katılımcının Bireysel Emeklilik Sistemi nden ayrılması veya başka şirkete aktarım yapması durumlarında giriş aidatının taksitlendirilmiş kısmının ödenmeyen bölümü katılımcının birikiminden indirilmek suretiyle tahsil edilir. Fon Toplam Gider Kesintisi ve 5. Yıl Sonrası İadelere İlişkin Açıklama İade işlemleri sözleşme bazında ve sözleşme yıldönümleri esas alınarak yıllık olarak yapılacak olup, iade tarihini müteakip her sözleşme yılı sonunda ve tarihinden sonra sözleşmenin sonlandırılması durumunda yapılacaktır. Bu kapsamda, tarihinden önce yapılmış olan fon toplam gider kesintileri iade edilmeyecektir. Kesintinin, hesaplama tarihi itibarıyla sözleşmenin mevcut birikim tutarının %1,1 inin altında kalan kısmı için iade uygulanmayacaktır. İade oranının belirlenmesine ilişkin sürenin hesaplamasında, tarihinden itibaren kontrole tabi sözleşmede geçirilen süre esas alınacaktır. İadeler, katılımcının bireysel emeklilik planlarında belirtilmiş olan fon dağılım oranları dikkate alınarak ilgili fonlarına aktarılacaktır. Fona ilişkin zorunlu giderlerin karşılanmasına yönelik kesintiler iade işleminin dışındadır. Katılımcı Kanuni Temsilci Katılımcı Ad ve Hesabına Katkı Payı Ödeyen Kişi Bireysel Emeklilik Aracısı Bes Sicil No 7 ÖDEME BİLGİLERİ VE KESİNTİLER Ara Verme Durumunda Ek Yönetim Gider Kesintisi: Vadesinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini müteakip üç ay içinde, ilgili hesaba herhangi bir ödeme yapılmaması durumunda, ilgili sözleşmede ödemeye ara verildiği kabul edilir. Sözleşmenin ilk beş yılında ödemeye ara verilmesi halinde ara verme süresi boyunca katılımcının birikiminden, ara verilen her tam ay için 2 TL ek yönetim gideri kesintisi yapılır. İlgili kesinti, her sözleşme yılı için ilgili takvim yılının ilk altı ayında 16 yaşından büyükler için uygulanacak olan aylık asgari brüt ücretin %8,5 ine karşılık gelen tutardan ilgili yılda peşin giriş aidatı ve yönetim gider kesintisi olarak kesilen toplam tutarın düşürülmesinden sonra kalan tutarı aşamayacak şekilde uygulanacaktır. Düzensiz Ödemeye Giriş ve Çıkış Koşulları Vadesinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini müteakip 3 ay içinde, ilgili hesaba emeklilik sözleşmesinde belirlenen vadeye ait katkı payı ödemesinin yapılmaması durumunda, ilgili sözleşme çerçevesinde düzensiz ödeme yapıldığı kabul edilir. Düzensiz ödeme yapıldığı kabul edilen bir sözleşmenin, katkı payı ödenmemiş vadelerine ilişkin tutarların tamamının defaten ödenmesi durumunda, söz konusu sözleşme için düzenli ödeme yapılmaya başlandığı kabul edilir. Düzensiz Ödeme Statüsündeki Sözleşmelere İlişkin İadelerdeki Devlet Katkısı Kontrolü Kontrol tarihi itibarıyla toplam birikim tutarı yıllık brüt asgari ücretin on katını aşan sözleşmeler ile yönetmelik çerçevesinde düzensiz ödeme statüsünde olan sözleşmeler için kesintilere yönelik üst sınıra ilişkin kontrol uygulanmaz. Devlet Katkısı Kontrolüne İlişkin Açıklama Her bir sözleşme bazında, ilgili sözleşmenin yürürlük tarihinden, sözleşme sonlanma tarihine kadar şirketçe yapılacak kesintilerin toplam tutarı, sonlanma tarihinde sözleşme kapsamında varsa devlet katkısı hesabından bulunan tutar üzerinden ilgili yasal düzenlemede belirlenen oranlar kullanılarak hesaplanacak tutarı geçemez. Bu kontrolde, tarihi itibarıyla mevcut bulunan birikimler ve bunların getirileri üzerinden kontrol tarihine kadar yapılan kesintiler dikkate alınmaz. KATKI PAYI ARTIŞ BİLGİLERİ Belirlenen katkı payı tutarları, sözleşme yıl dönümlerinden bir önceki aydaki Türkiye İstatistik Kurumu nun en son açıkladığı 12 (on iki) aylık tüketici fiyat endeks artışına göre artırılır veya katılımcının tercih etmesi durumunda katkı payı artırılmaz. Artış sonucu elde edilen artış yapılmış katkı payı tutarı, 5 TL ve katları olacak şekilde en yakın tam sayıya yuvarlanır ve yeni katkı payı tutarı tespit edilir. YABANCI HESAPLAR VERGİ MEVZUATINA UYUM YASASI (FATCA) HAKKINDA BİLGİLENDİRME Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olanların söz konusu bireysel emeklilik sözleşmesi teklif formuna ek olarak W-9 formunu doldurmaları gerekmektedir. ABD vatandaşı olmayıp Greencard sahibi olan ya da ABD sınırları içinde bir ikametgah, iletişim bildiriminde bulunan kişilerin teklif formuna ek olarak W-8BEN formunu doldurmaları gerekmektedir. Katılımcıların emeklilik sözleşmelerinin yürürlüğe girmesini takiben vatandaşlık durumlarında değişiklik bulunması durumunda konu hakkında şirketimize gerekli bilgilendirmeyi yapmaları gerekmektedir. İlgili yasa gereği yapılması zorunlu bi
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks