Please download to get full document.

View again

of 17
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

1-GENEL BİLGİLER 1.1 SERMAYE YAPISI

Category:

Arts & Architecture

Publish on:

Views: 0 | Pages: 17

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
0 1-GENEL BİLGİLER Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. nin ( Şirket ) faaliyet konusu ağaç cidarlı kurşun, boya kalemleri ve diğer kırtasiye ürünleri üretimi, tesislerde imal edilen mamullerin satışını
Transcript
0 1-GENEL BİLGİLER Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. nin ( Şirket ) faaliyet konusu ağaç cidarlı kurşun, boya kalemleri ve diğer kırtasiye ürünleri üretimi, tesislerde imal edilen mamullerin satışını ve ihracatını yapmak, bununla ilgili her türlü iptidai, yarı mamul ve mamul maddeler ithal etmek, satın almak ve satmaktır. Şirket, 17 Temmuz 1967 tarihinde kurulmuş, aynı tarihte de İstanbul Sanayi Odası ve İstanbul Ticaret Odası na sicil numarası ile kaydolmuştur. Şirketin genel merkezinin adresi aşağıdaki gibidir: Esentepe Mah. Anadolu Cad. No: Kartal, İstanbul İnternet sitesi: 1.1 SERMAYE YAPISI Şirketimizin 31 Mart 2013 tarihi itibariyle TL. olan sermayesi, ,07 TL. tutarındaki adedi Yabancı Sermaye Mevzuatı uyarınca nama yazılı, ,93 TL. tutarındaki adedi hamiline yazılı hisselerden oluşmaktadır. Sermayenin %10 dan fazlasına sahip olan ortakların adları (ünvanları) ile paylarının miktarı ve sermayedeki oranları aşağıya çıkartılmıştır. Ortağın Adı / Ünvanı Sahip Olduğu Pay Oranı % Anadolu Endüstri Holding A.Ş , Faber-Castell Aktiengesellschaft , Halka Arz Edilen Hisseler , Diğer , 1.2 YÖNETİM KURULU Başkan : Salih Serdar BÖLÜKBAŞI Başkan Vekili : İbrahim YAZICI Üye : Tuncay ÖZİLHAN Üye : Süleyman Vehbi YAZICI Üye : Gülşen Yazıcı Üye : Nilgün YAZICI Üye : Tülay AKSOY Üye : Salih Metin ECEVİT Üye : Rolf SCHİFFERENS Üye : ANTON WOLFGANG GRAF von FABER-CASTELL Bağımsız Üye : Kamil Ömer BOZER Bağımsız Üye : Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ Yönetim Kurulu Üyeleri tarihli Genel Kurul Toplantısı nda bir yıl için seçilmiş olup görev ve yetkileri şirket esas sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre belirlenmiştir. Şirket temsiline ait yetkileri gösterir 25 no lu imza sirküleri 30 Mayıs 2012 tarih ve 8079 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayımlanmıştır. Yönetim Kurulu bünyesinde faaliyet gösteren komiteler aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır: Denetim Komitesi Kurumsal Yönetim Komitesi Riskin Erken Saptanması Komitesi Kamil Ömer Bozer-Başkan Ahmet Cemal Dördüncü-Üye Ahmet Cemal Dördüncü-Başkan Salih Metin Ecevit-Üye Kamil Ömer Bozer-Başkan Salih Metin Ecevit-Üye 1.3 DENETÇİLER VE BAĞIMSIZ DENETİM FİRMASI DENETÇİLER Denetçi : Ahmet BAL Denetçi : Hasan KARAAĞAÇ Denetçi : Mehmet Hurşit ZORLU BAĞIMSIZ DENETİM FİRMASI Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No: 48 B Blok Kat 9 Akaretler, Beşiktaş İstanbul-Türkiye 2 1.4 ORGANİZASYON YAPISI Şirketimizin merkezi Kartal-İstanbul adresindeki fabrika olup, ayrıca Giresun da lata fabrikası mevcuttur. Şirketimizin başkaca örgütü olmayıp, organizasyonu ve halen görev başında bulunan kişiler aşağıda gösterilmiştir. Kırtasiye Grubu Başkan Yardımcısı Taner DURSUN Mesleki Tecrübesi 25 Yıl Genel Müdür Evrim HİZALER 15 Yıl Mali İşler ve Muhasebe Direktörü Ceyhan BAŞTÜRK 15 Yıl Satış Direktörü Mehmet Bülent BALKIŞ 26 Yıl İhracat Müdürü Burak ELMACI 15 Yıl Tedarik Direktörü Saip ABALI 23 Yıl İnsan Kaynakları Müdürü Ceylan HACIAHMETİBRAHİM 24 Yıl Üretim Müdürü Özgür EYÜBOĞLU 15 Yıl Teknik Müdür Adnan ÖZYOZGAT 33 Yıl Giresun Fabrika Müdürü Ali OCAK 29 Yıl Pazarlama Direktörü Emine Ayşe KIRIMLI 22 Yıl Satınalma Müdürü (Ticari Girdiler) Saffet Mehdi TÜFEKÇİ 19 Yıl SatınalmaMüdürü(Üretim Girdileri) Ömer SuhaTOPALAK 24 Yıl Pazarlama Müdürü Müge Özel EĞİLLİ 16 yıl Pazarlama Müdürü Ali Anıl ATAL 11 Yıl Pazar Geliştirme Müdürü Osman Kemal AKYÜZLÜ 17 Yıl Satış Müdürü Ercan KESTANE 24 Yıl Satış Müdürü İbrahim Caner İNCE 16 Yıl Satış Sistemleri Müdürü Yasemin BALCI 22 Yıl Muhasebe Müdürü Fatih ÇAKICI 16 Yıl İç Denetim Yöneticisi 1 Onur TUFANOĞLU 7 Yıl Ocak-Mart 2013 dönemi ortalama çalışan sayısı 412 kişidir. Mevcut yasa hükümlerine göre tüm şirket çalışanlarına Ocak-Mart 2013 dönemi için TL tutarında kıdem tazminatı karşılığı ayrılmış, buna göre toplam kıdem tazminatı karşılıkları TL na ulaşmıştır. Ocak-Mart 2013 döneminde çalışanlara ücret, ikramiye ve sosyal yardım olarak yapılan ödemeler tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre %27,2 oranında bir artış göstererek TL. olmuştur. Üst düzey yöneticiler, Yönetim Kurulu Başkanı, Kırtasiye Grubu Başkan Yardımcısı, Genel Müdür ve direktörlerden oluşmaktadır. Üst düzey yöneticilere sağlanan ya da sağlanacak olan faydalar Ocak-Mart 2013 dönemi için TL dir. 1 İç Denetim Birimi Yöneticisi; işlevsel olarak Denetim Komitesi ne, idari olarak Genel Müdüre bağlıdır. 3 1.5 ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ Şirketimizin tarihli Yönetim Kurulu Kararı na istinaden, Ana Sözleşme Değişikliği ve Kayıtlı Sermaye Sistemine geçiş için Sermaye Piyasası Kurulu na başvuruda bulunulmuştur. 2. FAALİYETLER 2.1 ŞİRKETİMİZİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR VE BU SEKTÖR İÇERİSİNDEKİ YERİ Türkiye nin genç nüfus yapısı ve Üniversiteler dahil eğitim sistemindeki yaklaşık 22 milyon öğrenci kırtasiye ürünlerinin tüketiminde istikrar sağlamakta, gelecek için de önemli büyüme potansiyeli arz etmektedir. Tam anlamıyla küresel rekabete açık olan Türkiye Kırtasiye Sektörü genelde ithalat ağırlıklı olup çok sayıda oyuncu, marka ve ürün arasında yoğun bir rekabet yaşanmaktadır. Özellikle, başta Çin olmak üzere Uzakdoğu ülkeleri kaynaklı düşük fiyatlı ürünler fiyat rekabetini de gerektirmektedir. Bu rekabet ortamında, Adel okul ve ofis ürünlerine odaklanarak uzun yılların getirdiği bilgi birikimi ve tecrübe ile pazarda lider konumuna yerleşmiştir. Yerel üretim olanağı ve yüksek üretim kapasitesi, tüketicilerin tercih ettiği markalara sahip olması, yüksek ürün kalitesi, dağıtım etkinliği ve finansman gücü Adel in üstünlükleridir. Şirketin ana ürün grubu ağaç cidarlı kalemler (kurşun kalemler ve boya kalemleri) olmakla birlikte, keçeli kalemler, tükenmez kalemler, mekanik kurşun kalemler ve minleri, roller kalemler, suluboyalar, pastel boyalar, silgiler ile guaj boya, parmak boyası ve oyun hamuru da üretmektedir ve bu ürün gruplarında da pazarda önemli bir yeri vardır. Şirket, gerek üretimini yaptığı, gerekse de Faber-Castell markası altında ithalat ve dağıtımını yaptığı birçok ürün grubunda önemli pazar paylarına sahiptir. Son yıllarda ithal Faber-Castell ürünlerinin şirket cirosu içindeki payı ve pazardaki yaygınlığı giderek artmaktadır. Tüketici nezdinde yapılan pazar araştırmaları Faber-Castell markasının %100 bilinirliliğe sahip olduğunu ve konumlama olarak sektörün açık ara en önde gelen markası olduğunu ortaya koymaktadır. Adel markasının bilinirliği de oldukça yüksektir. Adel Kalemcilik, kendi üretimi ürünlerin yanısıra ithal Faber-Castell yazım, çizim gereçleri ve sanat ürünleri ile diğer ithal kırtasiye ürünlerini Türkiye çapında 100 e yakın toptancı bayisinin yanısıra doğrudan çalışılan perakendeciler üzerinden de tüketicilere ulaştırmaktadır. İhracatta ise Adel Ocak-Mart 2013 döneminde yaklaşık $624 bin lık satış gerçekleştirmiştir. Mamul ürün satışlarının yaklaşık %63 ü Adel markalı standart ürünlerden oluşmaktadır. Adel, Faber-Castell markasıyla ürettiği bazı ürünleri de dünyadaki Faber-Castell şirketlerine ihraç etmektedir. 4 YILI BEKLENTİLERİ Şirketimiz 2013 yılı stratejik iş planı çerçevesinde, önümüzdeki dönemde de markalarına yapacağı yatırım, tüketici ihtiyaçlarına göre titizlikle şekillendirdiği yeni ürün çalışmaları ve satış yetkinlikliği, mali ve operasyonel verimlilik çalışmalarını birleştirerek büyümenin devam etmesini amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, Adel in önümüzdeki dönemdeki hedeflerinden birisi kırtasiye perakendecilerinde satış noktası uygulamaları ile tanzim ve teşhir faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasına devam etmektir. Bununla birlikte, Şirketimiz yurtdışı piyasalarda varlığını arttırıcı pazarlama ve satış aktiviteleri ile ihracatı geliştirmeyi hedeflemektedir. 2.3 YATIRIMLAR Ocak-Mart 2013 döneminde toplam yatırım tutarımız TL. olup, gruplar itibariyle dağılımı aşağıdaki gibidir. TL Bina ve Yeraltı-Yerüstü Düzenlemeleri Makina ve Tesisler Taşıtlar Demirbaşlar Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Makine ve tesis yatırımları, yenileme ve verimlilik artışı sağlamaya yönelik harcamalardır. 2.5 İŞTİRAKLER Şirketimizin Tasfiye Halinde Anelsan Anadolu Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ne TL., Ülkü Kırtasiye Tic. ve San. A.Ş. ne ,98 TL., ve Rusya Federasyonu, Moskova merkezli kurulan LLC Faber-Castell Anadolu firmasına RUBLE iştiraki mevcuttur. 2.6 ÜRETİM VE SATIŞLAR Üretimlerimize ait 2012 yılının aynı dönemi ile karşılaştırmalı miktarsal rakamlar aşağıda gösterilmiştir. Mamul Grubu Birim Ağaç Cidarlı Kalemler Gros Tükenmez Kalemler Düzine Keçeli Kalemler Adet Plastik Silgiler Kutu Pastel Boyalar Kutu Suluboyalar Kutu Min Tüp Roller Kalemler Adet Guvaş, Parmak Boya, Oyun Hamuru Kutu İç Piyasa üretimden satışlarımıza ait 2012 yılının aynı dönemi ile karşılaştırmalı miktarsal rakamlara aşağıda yer verilmiştir. Mamul Grubu Birim Ağaç Cidarlı Kalemler Gros Tükenmez Kalemler Düzine Keçeli Kalemler Adet Plastik Silgiler Kutu Pastel Boyalar Kutu Suluboyalar Kutu Min Tüp Roller Kalemler Adet Guvaş, Parmak Boya, Oyun Hamuru Kutu Yurtdışına yapılan üretimden satışlarımızın 2012 yılının aynı dönemi ile karşılaştırmalı miktarsal değerleri aşağıda gösterilmiştir. Mamul Grubu Birim Ağaç Cidarlı Kalemler Gros Tükenmez Kalemler Düzine Keçeli Kalemler Adet Plastik Silgiler Kutu Pastel Boyalar Kutu Suluboyalar Kutu Min Tüp - Roller Kalemler Adet Guvaş, Parmak Boya, Oyun Hamuru Kutu Ocak-Mart 2012 döneminde $ olan ihracat satışımız, 2013 yılının aynı döneminde $ olmuştur. 6 Ocak-Mart 2013 dönemi ticari faaliyetlerimize ilişkin net satış hasılatlarımızın, mahiyetlerine göre geçen yıl ile mukayeseli değerleri şu şekildedir: Net Hasılat (TL) ARTIŞ/AZALIŞ DÖNEMİ DÖNEMİ (% ) Yurtiçi Mamul Satışları Yurtdışı Mamul Satışları Toplam BAĞIŞLAR Şirketimizin Ocak-Mart 2013 dönemi içerisinde (vergiden muaf vakıflara) yaptığı bağış tutarı TL dır. 3. FİNANSAL DURUM 3.1 GENEL DURUM 1 Ocak- 31 Mart 2013 dönemi faaliyet sonuçlarını gösteren ve bağımsız denetim kuruluşu tarafından denetlenmiş mali tablolar ile bunlara ilişkin açıklayıcı dipnotlar Faaliyet Raporu nun ilgili bölümlerinde görüşlerinize sunulmaktadır. Şirket in net satışlarının yaklaşık %98 i yurtiçi piyasasına yönelik olup, ağırlıklı olarak toptancı kanalı ile gerçekleştirmektedir. Satışların yaklaşık %55 i üretilen mamullerin satışlarından kaynaklanmaktadır. Şirket in sattığı ticari mallar çok büyük oranda yurtdışı kaynaklıdır. Adel Kalemcilik, 1 Ocak- 31 Mart 2013 yılında net cirosunu %55 artırarak net 50,5 milyon TL ye ulaştırmıştır. 7 Brüt kâr %62 artışla 24,4 milyon TL olurken, faaliyet kârımız %104 oranında artarak 11 milyon TL olmuştur. Faaliyet kar marjı %21,7 olarak gerçekleşmiştir. Bunun yanı sıra 1 Ocak 31 Mart 2013 döneminde, net dönem karı 8,5 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketimizin faaliyetlerindeki dönemsellik, yıl içerisinde finansal tablolarına yansımaktadır. Özellikle ticari alacaklar ve finansal borçlar yılın başından itibaren yükselmeye başlamaktadır. 31 Mart 2013 tarihli bilançoda 214 bin TL nakit mevcuduna ve 148 milyon TL ticari alacağa karşılık, toplam 35 milyon TL tutarında finansal borç bulunmaktadır. Şirketimiz finansal riskleri yakından takip etmekte ve bu tür risklerin Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi tarafından belirlenen sınırlar içinde kalmasına özen göstermektedir. Finansal tablo dipnotlarında çeşitli risklerle ilgili uygulanan temel politikalar açıklanmış, risklerin niteliği ve düzeylerine ilişkin bilgi verilmiştir. 3.2 TEMEL RASYOLAR Mali Veriler (TL) 1 Ocak -31 Mart Ocak -31 Mart Ocak -31 Mart 2013 Satış Gelirleri Brüt Kar Faaliyet Karı FAVÖK-EBİTDA Vergi Öncesi Kar Net Dönem Karı Özkaynak Karlılık Oranları Brüt Kar Marjı 48,87% 46,30% 48,41% Faaliyet Kar Marjı 24,93% 16,60% 21,96% Net Kar Marjı 20,68% 12,12% 16,77% Özsermaye Karlılık Oranı 9,29% 4,14% 7,49% Faaliyet Giderleri/Net Satışlar -23,94% -29,70% -26,45% Fin. Gelir/Gider (Net)/Net Satışlar 0,89% -1,21% -0,83% FAVÖK-EBİTDA Oranı 27,58% 20,49% 25,28% Borçluluk Oranları Toplam Tic. Borç/Özsermaye 13,25% 12,51% 9,19% Toplam Fin. Borç/Özsermaye 2,97% 40,16% 31,09% Top. Tic.Borç+Top.Fin.Borç/Özsermaye 16,22% 52,67% 40,27% Toplam Borç/ Toplam Aktifler 53,02% 60,22% 56,61% Özkaynaklar /Toplam Aktifler 46,98% 39,78% 43,39% 31 Mart itibariyle Piyasa Değeri (TL) (Hisse Sen. Fiyatı x Ödenmiş Sermaye) 3.3 KAR DAĞITIM POLİTİKASI Şirketimizin her yıl dağıtılabilir kârının en az %50 si oranındaki tutarın temettü olarak dağıtılmasını prensip olarak benimsediği ve bu kâr dağıtım politikasının şirketin uzun dönemli büyümesinin gerektireceği yatırım ve sair fon ihtiyaçları ile ekonomik koşullardaki olağanüstü gelişmelerin getireceği özel durumlar hariç olarak sürdürülmesi şirket kâr dağıtım politikası olarak benimsenmiştir. Şirketimizce son üç yılda ortaklara ödenmiş sermaye üzerinden 2009 Yılı Kârından brüt % Yılı Kârından brüt % Yılı Kârından ise brüt % 127 oranında temettü dağıtılmıştır. Şirketimizin tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, 2012 yılı net kârından TL brüt kâr payının tam mükellef kurumlara 1 TL nominal değerdeki adi hisse senetlerine karşılık 1,53 TL tutarında brüt %153 oranında ve 1 TL nominal değerdeki adi hisse senetlerine 1,3005 TL tutarında net % 130,05 oranında nakit temettü dağıtılmasının, temettü ödeme tarihinin olmasının tarihinde yapılacak Genel Kurulun onayına sunulması kararı alınmıştır. 9 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT FİNANSAL SONUÇLARA İLİŞKİN GENEL BİLGİLENDİRME YAZISI 1. FAALİYETLER 1.1 ŞİRKETİMİZİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR VE BU SEKTÖR İÇERİSİNDEKİ YERİ Türkiye nin genç nüfus yapısı ve Üniversiteler dahil eğitim sistemindeki yaklaşık 22 milyon öğrenci kırtasiye ürünlerinin tüketiminde istikrar sağlamakta, gelecek için de önemli büyüme potansiyeli arz etmektedir. Tam anlamıyla küresel rekabete açık olan Türkiye Kırtasiye Sektörü genelde ithalat ağırlıklı olup çok sayıda oyuncu, marka ve ürün arasında yoğun bir rekabet yaşanmaktadır. Özellikle, başta Çin olmak üzere Uzakdoğu ülkeleri kaynaklı düşük fiyatlı ürünler fiyat rekabetini de gerektirmektedir. Bu rekabet ortamında, Adel okul ve ofis ürünlerine odaklanarak uzun yılların getirdiği bilgi birikimi ve tecrübe ile pazarda lider konumuna yerleşmiştir. Yerel üretim olanağı ve yüksek üretim kapasitesi, tüketicilerin tercih ettiği markalara sahip olması, yüksek ürün kalitesi, dağıtım etkinliği ve finansman gücü Adel in üstünlükleridir. Şirketin ana ürün grubu ağaç cidarlı kalemler (kurşun kalemler ve boya kalemleri) olmakla birlikte, keçeli kalemler, tükenmez kalemler, mekanik kurşun kalemler ve minleri, roller kalemler, suluboyalar, pastel boyalar, silgiler ile guaj boya, parmak boyası ve oyun hamuru da üretmektedir ve bu ürün gruplarında da pazarda önemli bir yeri vardır. Şirket, gerek üretimini yaptığı, gerekse de Faber-Castell markası altında ithalat ve dağıtımını yaptığı birçok ürün grubunda önemli pazar paylarına sahiptir. Son yıllarda ithal Faber-Castell ürünlerinin şirket cirosu içindeki payı ve pazardaki yaygınlığı giderek artmaktadır. Tüketici nezdinde yapılan pazar araştırmaları Faber-Castell markasının %100 bilinirliliğe sahip olduğunu ve konumlama olarak sektörün açık ara en önde gelen markası olduğunu ortaya koymaktadır. Adel markasının bilinirliği de oldukça yüksektir. Adel Kalemcilik, kendi üretimi ürünlerin yanısıra ithal Faber-Castell yazım, çizim gereçleri ve sanat ürünleri ile diğer ithal kırtasiye ürünlerini Türkiye çapında 100 e yakın toptancı bayisinin yanısıra doğrudan çalışılan perakendeciler üzerinden de tüketicilere ulaştırmaktadır. İhracatta ise Adel 1 Ocak - 31 Mart 2013 döneminde yaklaşık $624 bin lık satış gerçekleştirmiştir. Mamul ürün satışlarının yaklaşık %63 ü Adel markalı standart ürünlerden oluşmaktadır. Adel, Faber-Castell markasıyla ürettiği bazı ürünleri de dünyadaki Faber-Castell şirketlerine ihraç etmektedir YILI BEKLENTİLERİ Şirketimiz 2013 yılı stratejik iş planı çerçevesinde, önümüzdeki dönemde de markalarına yapacağı yatırım, tüketici ihtiyaçlarına göre titizlikle şekillendirdiği yeni ürün çalışmaları ve satış yetkinlikliği, mali ve operasyonel verimlilik çalışmalarını birleştirerek büyümenin devam etmesini amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, Adel in önümüzdeki dönemdeki hedeflerinden birisi kırtasiye perakendecilerinde satış noktası uygulamaları ile tanzim ve teşhir faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasına devam etmektir. Bununla birlikte, Şirketimiz yurtdışı piyasalarda varlığını arttırıcı pazarlama ve satış aktiviteleri ile ihracatı geliştirmeyi hedeflemektedir. 10 3. ÜRETİM VE SATIŞLAR Üretimlerimize ait 2012 yılının aynı dönemi ile karşılaştırmalı miktarsal rakamlar aşağıda gösterilmiştir. Mamul Grubu Birim Ağaç Cidarlı Kalemler Gros Tükenmez Kalemler Düzine Keçeli Kalemler Adet Plastik Silgiler Kutu Pastel Boyalar Kutu Suluboyalar Kutu Min Tüp Roller Kalemler Adet Guvaş, Parmak Boya, Oyun Hamuru Kutu İç Piyasa üretimden satışlarımıza ait 2012 yılının aynı dönemi ile karşılaştırmalı miktarsal rakamlara aşağıda yer verilmiştir. Mamul Grubu Birim Ağaç Cidarlı Kalemler Gros Tükenmez Kalemler Düzine Keçeli Kalemler Adet Plastik Silgiler Kutu Pastel Boyalar Kutu Suluboyalar Kutu Min Tüp Roller Kalemler Adet Guvaş, Parmak Boya, Oyun Hamuru Kutu Yurtdışına yapılan üretimden satışlarımızın 2012 yılının aynı dönemi ile karşılaştırmalı miktarsal değerleri aşağıda gösterilmiştir. Mamul Grubu Birim Ağaç Cidarlı Kalemler Gros Tükenmez Kalemler Düzine Keçeli Kalemler Adet Plastik Silgiler Kutu Pastel Boyalar Kutu Suluboyalar Kutu Min Tüp - Roller Kalemler Adet Guvaş, Parmak Boya, Oyun Hamuru Kutu Ocak-Mart 2012 döneminde $ olan ihracat satışımız, 2013 yılının aynı döneminde $ olmuştur. Yurtdışı satışlarımız 1 Ocak 31 Mart 2013 döneminde TL olarak gerçekleşmiş olup, bir önceki yılın aynı dönemine gore TL bazında %13 büyümüştür. 1 Ocak 31 Mart 2013 döneminde yurtiçi net satışlarımız TL gerçekleşmiş olup, bir önceki yılın aynı dönemine göre %56 oranında artmıştır. ticari faaliyetlerimize ilişkin net satış hasılatlarımızın, mahiyetlerine göre geçen yıl ile mukayeseli değerleri şu şekildedir: Toplam net satışlarımız aşağıdaki tablodan görüleceği gibi, bir önceki yılın aynı dönemine gore %55 oranında artarak TL olarak gerçekleşmiştir. Net Hasılat (TL) ARTIŞ/AZALIŞ DÖNEMİ DÖNEMİ (% ) Yurtiçi Mamul Satışları Yurtdışı Mamul Satışları TOPLAM 4. FİNANSAL DURUM 1 Ocak- 31 Mart 2013 dönemi faaliyet sonuçlarını gösteren ve bağımsız denetim kuruluşu tarafından denetlenmiş mali tablolar ile bunlara ilişkin açıklayıcı dipnotlar Faaliyet Raporu nun ilgili bölümlerinde görüşlerinize sunulmaktadır. Şirketimiz finansal riskleri yakından takip etmekte ve bu tür risklerin Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi tarafından belirlenen sınırlar içinde kalmasına özen göstermektedir. Finansal tablo dipnotlarında çeşitli risklerle ilgili uygulanan temel politikalar açıklanmış, risklerin niteliği ve düzeylerine ilişkin bilgi verilmiştir. Adel Kalemcilik in finansal sonuçlarına ilişkin bazı özet bilgiler ve rasyolar aşağıda sunulmuştur. Mali Veriler (TL) 1 Ocak -31 Mart Ocak -31 Mart Ocak -31 Mart 2013 Satış Gelirleri Brüt Kar Faaliyet Karı FAVÖK-EBİTDA Vergi Öncesi Kar Net Dönem Karı Özkaynak Karlılık Oranları Brüt Kar Marjı 48,87% 46,30% 48,41% Faaliyet Kar Marjı 24,93% 16,60% 21,96% Net Kar Marjı 20,68% 12,12% 16,77% Özsermaye Karlılık Oranı 9,29% 4,14% 7,49% Faaliyet Giderleri/Net Satışlar -23,94% -29,70% -26,45% Fin. Gelir/Gider (Net)/Net Satışlar 0,89% -1,21% -0,83% FAVÖK-EBİTDA Oranı 27,58% 20,49% 25,28% Borçluluk Oranları Toplam Tic. Borç/Özsermaye 13,25% 12,51% 9,19% Toplam Fin. Borç/Özsermaye 2,97% 40,16% 31,09% Top. Tic.Borç+Top.Fin.Borç/Özsermaye 16,22% 52,67% 40,27% Toplam Borç/ Toplam Aktifler 53,02% 60,22% 56,61% Özkaynaklar /Toplam Aktifler 46,98% 39,78% 43,39% 31 Mart itibariyle Piyasa Değeri (TL) (Hisse Sen. Fiyatı x Ödenmiş Sermaye) Şirket in net satışlarının yaklaşık %98 i yurtiçi piyasasına yönelik olup, ağırlıklı olarak toptancı kanalı ile gerçekleştirmektedir. Satışların yaklaşık %55 i üretilen mamullerin satışlarından kaynaklanmaktadır. Şirket in sattığı ticari mallar çok büyük oranda yurtdışı kaynaklıdır. Adel Kalemcilik, 1 Ocak- 31 Mart 2013 yılında net cirosunu %55 artırarak net 50,5 milyo
Similar documents
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks