Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

1235, Elektrický hlásič polohy Vyhotovenie prístroja 3E, 3S, 4E, 4S

Category:

Internet & Technology

Publish on:

Views: 6 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Elektrický hlásič polohy Vyhotovenie prístroja 3E, 3S, 4E, 4S Konštrukcia Programovateľný elektrický hlásič polohy GEMÜ pre lineárne pohony pracuje s mikroprocesorom riadeným, inteligentným snímaním polohy,
Transcript
Elektrický hlásič polohy Vyhotovenie prístroja 3E, 3S, 4E, 4S Konštrukcia Programovateľný elektrický hlásič polohy GEMÜ pre lineárne pohony pracuje s mikroprocesorom riadeným, inteligentným snímaním polohy, ako aj analógovým, integrovaným systémom merania dráhy. Optická signalizácia polohy je realizovaná pomocou LED diód a dodatočne ukazovateľom polohy, viditeľným z väčšej vzdialenosti. Integrované rozhranie IO-Link ponúka ďalšie možnosti parametrizácie a diagnostiky. Horná časť krytu je vyrobená z plastu odolného voči korózii. Spodná časť krytu GEMÜ 123 je z PVDF, pri GEMÜ 1236 z nehrdzavejúcej ocele. Trieda ochrany je IP 67. Vlastnosti Pre lineárne pohony s maximálnym zdvihom 7 mm Možnosť použitia pre jednočinné a dvojčinné pohony Integrovaný analógový systém merania dráhy Externý programovací vstup Komunikačné rozhranie Prednosti Štandardné hlásenie polôh OTVORENÝ a ZATVORENÝ Funkcia speed -AP na rýchlu montáž a inicializáciu Nízke náklady na kabeláž Jednoduchá a rýchla inštalácia Dodatočne sa dá prispôsobiť na ventily GEMÜ alebo pohony iných výrobcov Optický indikátor polohy viditeľný z väčšej vzdialenosti Nastaviteľné tolerancie koncových polôh Rozsiahle možnosti diagnostiky Programovateľný na mieste alebo externe cez programovací vstup GEMÜ 123 Rozmery GEMÜ [mm] ø 60 PULL TURN PROG A M12 C B SW 27 GEMÜ 1236 Zdvih A B C 30 6, 8, 19,0 0 87, 30, 41, ,, 66,0 Technické údaje Všeobecné informácie Krytie podľa EN 6029 IP 67 Trieda ochrany III Montážna poloha ľubovoľná Upevnenie závit M16x1 Smernice Smernica o nízkom napätí 2006/9/ES Smernica o EMC 2004/108/ES Normy Odolnosť - priemyselné prostredia DIN EN (marec 2006) IO-Link špec. dec. 08 Emisie - priemyselné prostredia DIN EN (september 2007) IO-Link špec. dec. 08 Prevádzkové podmienky Teplota prostredia -10 C C Teplota skladovania -20 C C Materiály Horná časť krytu priehľadný PP Spodná časť krytu GEMÜ čierny PVDF GEMÜ Závit M16 GEMÜ PEEK GEMÜ Tesnenia EPDM Napájacie napätie Napájacie napätie Uv 24 V DC (18 V - 30 V DC) podľa špecifikácie IO-Link Prúdový odber typ. 30 ma s LED indikáciou typ. 10 ma bez LED indikácie Čas prevádzky 100 % trvalej prevádzky Ochrana proti prepólovaniu Externá poistka vedenia áno 630 ma stredne rýchla (odpadá pri prevádzke s IO-Link Master) Vstupy Programovací vstup max. 30 V DC Dolná úroveň V Horná úroveň 18 V Vstupná impedancia min. 68 kω Pin je aktívny pri hornej úrovni. Pri nepoužívaní spojiť so zemou GND alebo nechať otvorený. Výstupy Typ kontaktu Spínacie napätie Vdrop max. Spínací prúd Spracovanie signálu Oneskorenie signálu td1 Oneskorenie signálu td2 Interval signálu ta dvojčinný (Push-Pull) +Uv - Vdrop - Uv + Vdrop 2, V pri 100 ma 100 ma min. 2 ms max. 30 ms min. 2 ms max. 30 ms min. 0 ms max. 30 ms Pripojenie do elektrickej siete Pripojenie do elektrickej siete -pólový konektor M12 (kódovanie A) Elektrické údaje Procesné dáta IO-Link Špecifikácia IO-Link V1.0 Typ rámca (Frametyp) v Operate 2. Prenosová rýchlosť baud Min. čas cyklu 2,3 ms Fyzické vyhotovenie Fyzické vyhotovenie 2 (3-vodičová technológia) Konfigurácia portu Port typu A Identifikácia výrobcu Vendor-ID 401 Identifikácia zariadenia Device-ID Podpora SPDU nie SIO režim áno Snímač dráhy Minimálny zdvih 2,2 mm 3, mm mm Maximálny zdvih 30 mm 0,2 mm 74,4 mm Hysteréza 0,6 mm 0,9 mm 1,3 mm Presnosť 0,2 % plného 0,2 % plného 0,2 % plného rozsahu rozsahu rozsahu ZATVORENÝ spínací bod Rozsah nastavenia pomocou IO-Link 3-97 % 3-97 % 3-97 % Rozsah nastavenia 6 % / 12 % / 6 % / 12 % / 6 % / 12 % / pomocou Pin 2 % 2 % 2 % Výrobné nastavenie 12 % 12 % 12 % OTVORENÝ Min. spínací bod spínací bod 0,6 mm 0,9 mm 1,3 mm Rozsah nastavenia pomocou IO-Link 3-97 % 3-97 % 3-97 % Rozsah nastavenia 6 % / 12 % / 6 % / 12 % / 6 % / 12 % / pomocou Pin 2 % 2 % 2 % Výrobné nastavenie 2 % 2 % 2 % Min. spínací bod 0,6 mm 0,9 mm 1,3 mm Ak sú percentuálne spínacie body v závislosti od naprogramovaného zdvihu menšie ako dovolené minimálne spínacie body, automaticky platia minimálne spínacie body Vstupné dáta 1 byte (z pohľadu IO-Link Master) Bit Funkcia Logika 0 Hlásenie polohy OTVORENÝ 0 = procesný ventil nie je v polohe OTVORENÝ 1 = procesný ventil je v polohe OTVORENÝ 1 Hlásenie polohy ZATVORENÝ 0 = procesný ventil nie je v polohe ZATVORENÝ 1 = procesný ventil je v polohe ZATVORENÝ 2 Indikácia prevádzkového režimu 0 = normálny režim 1 = programovací režim 3 Stav programovacieho vstupu 0 = nastavenie spínacieho bodu je neaktívne 1 = nastavenie spínacieho bodu je aktívne Nepoužité Výstupné dáta 1 byte (z pohľadu IO-Link Master) 0 Výber prevádzkového režimu 0 = normálny režim 1 = programovací režim 1 Lokalizačná funkcia 0 = lokalizačná funkcia je neaktívna 1 = lokalizačná funkcia je aktívna Nepoužité 2 Podindex Byte Bit 0 Parametrické dáta Všetky s indexom 1 (priame parametrické dáta, parametre prístroja, z pohľadu IO-Link Master) Funkcia Hodnota / implicitne Rozsah hodnôt 0 Invertovanie farieb LED 0 0/1 RW 0x10 1 Invertovanie hlásení 0 0/1 RW 0x10 2,3 Funkcia ukazovateľa polohy viditeľného z väčšej vzdialenosti Technické údaje RW 0x10 4 Programovanie na mieste 0 0/1 RW 0x Nepoužité 1 OTVORENÝ spínací bod 2 % % RW 0x11 2 ZATVORENÝ spínací bod 12 % % RW 0x Počítadlo spínacích cyklov R 0x Naprogramovaná poloha ZATVORENÝ R 0x Naprogramovaná poloha OTVORENÝ Aktuálna poloha je ZATVORENÝ Aktuálna poloha je OTVORENÝ R 0x19 Prístup Adresa Logika 0 = štandardné 1 = invertované 0 = štandardné 1 = invertované 0 = vypnutá 1 = zapnutá (100 %) 2 = zapnutá (33 %) 3 = zapnutá (66 %) 0 = dovolené 1 = blokované Hodnota (dek) Hodnota (hex) Diagnostické hlásenia y udalostí IO-Link Význam Výskyt x8CA4 Chyba snímača / poloha OTVORENÝ objavenie sa / zmiznutie x8CA Chyba snímača / poloha ZATVORENÝ objavenie sa / zmiznutie x8CA6 Chyba programovania / žiaden zdvih objavenie sa / zmiznutie x8CA7 Chyba programovania / zdvih min. zdvih objavenie sa / zmiznutie x8CA8 Chyba programovania / po chybe snímača objavenie sa / zmiznutie x8CA2 Interná chyba objavenie sa / zmiznutie x6320 Chyba parametra* / zadaná hodnota nie je dovolená jednorazový * Po chybe parametra sa pracuje ďalej s posledným dovoleným nastavením. Nová hodnota sa neprevezme. Optická signalizácia FAULT PWR/COM CLOSED ERROR OPEN Farba LED Štandardná Invertovaná (vyhotovenie (vyhotovenie Funkcia prístroja 3E / 3S) prístroja 4E / 4S) PWR / COM zelená zelená napájanie / komunikácia FAULT červená červená prerušenie komunikácie / porucha CLOSED zelená oranžová Ventil v polohe ZATVORENÝ ERROR červená červená ERROR OPEN oranžová zelená Ventil v polohe OTVORENÝ 3 Spínacia charakteristika výstupných signálov Zdvih % OTVORENÝ spínací bod spínacia hysteréza spínacia hysteréza ZATVORENÝ spínací bod OTVORENÝ spínací výstup aktívny neaktívny ZATVORENÝ spínací výstup aktívny neaktívny td1: oneskorenie signálu td2: oneskorenie signálu ta: interval signálu Spínacie body: V percentách naprogramovaného zdvihu, pred príslušnou koncovou polohou -pólový konektor M12 Schéma zapojenia Vyhotovenie prístroja 3E / 4E Funkcia speed -AP 1 Uv, 24 V DC, napájacie napätie 2 Us, 24 V DC, signál koncovej polohy je OTVORENÝ 3 Uv, GND, napájacie napätie 4 Us, 24 V DC, signál koncovej polohy je ZATVORENÝ / C/Q IO-Link Uin, vstup, 24 V DC programovanie Vyhotovenie prístroja 3S / 4S -pólový konektor M Uv, 24 V DC, napájacie napätie 2 Uv, GND, napájacie napätie 3 Us, 24 V DC, signál koncovej polohy je OTVORENÝ n.c., 4 neobsadené Us, 24 V DC, signál koncovej polohy je ZATVORENÝ Vyhotovenie prístroja 3S / 4S je z hľadiska PIN kontaktov kompatibilné s doterajším vyhotovením 2SM12, ale bez bezpotenciálových kontaktov. Prístroj je vybavený dvojčinnými výstupmi (Push-Pull) 24 V DC 4 Objednávacie kódy Typ GEMÜ 123 (plastové vyhotovenie) 123 GEMÜ 1236 (vyhotovenie z nehrdzavejúcej ocele) 1236 Priemyselná zbernica Žiadna 000 Vyhotovenie prístroja 2x spínací kontakt, programovací vstup, optická signalizácia polohy viditeľná na diaľku, komunikácia IO-Link 3E 2x spínací kontakt, optická signalizácia polohy viditeľná na diaľku 3S* 2x spínací kontakt, programovací vstup, optická signalizácia polohy viditeľná na diaľku, komunikácia IO-Link (invertovaná LED signalizácia od výrobcu) 4E 2x spínací kontakt, optická signalizácia polohy viditeľná na diaľku, (invertovaná LED signalizácia od výrobcu) 4S* Vyhotovenia prístroja 3S a 4S sú z hľadiska PIN kontaktov kompatibilné s doterajším vyhotovením 2SM12, ale bez bezpotenciálových kontaktov. Pripojenie do elektrickej siete Kruhový konektor M12 -pólový (-pólovo obsadený) M12 Snímač dráhy Kryt Dĺžka 30 mm 030 Dĺžka 0 mm 00 Dĺžka 7 mm 07 GEMÜ 123 horná časť PP, spodná časť PVDF, závit M16x1 PEEK G10 GEMÜ 1236 horná časť PP, spodná časť - nehrdzavejúca oceľ , závit M16x1 - nehrdzavejúca oceľ G70 GEMÜ 1236 horná časť PP, spodná časť - nehrdzavejúca oceľ , závit M16x1 - nehrdzavejúca oceľ spodná časť s integrovaným odvzdušňovaním (použitie len pre pohony GEMÜ 60 s veľkosťou 1, 2, 3, 4, ovládacia funkcia 1) G73 Príklad objednávky Z 3E M G10 Typ 123 Priemyselná zbernica (kód) 000 Príslušenstvo (kód) Z Vyhotovenie prístroja (kód) 3E Pripojenie do elektrickej siete (kód) M12 Snímač dráhy (kód) 030 Kryt (kód) G10 Upozornenie: montážna súprava 123 S01 Z... / 1236 S01 Z... podľa ventilu. Objednávate osobitne. Potrebné sú údaje o type ventilu, DN, ovládacej funkcii a veľkosti pohonu. Pre montážnu súpravu dodržte dĺžku dráhy snímača dráhy (pozri cenník). Príklady montáže GEMÜ 690 s hlásičom polohy GEMÜ 123 GEMÜ 0 s hlásičom polohy GEMÜ 1236 Ďalšie elektrické hlásiče polohy pre ventily s lineárnym pohonom, napr. membránové a sedlové ventily GEMÜ 121 Hlásič polohy s mikrospínačom Hlásič polohy GEMÜ 121 sa 100% ovláda ventilmi GEMÜ pri polohe ventilu OTVORENÝ ; výnimku tvorí typový rad 667, pri ktorom sa signalizuje poloha ventilu ZATVORENÝ. Prístroj je dodatočne vybavený optický, indikátorom. GEMÜ 120 Hlásič polohy s mikrospínačom podľa ATEX Elektrický hlásič polohy GEMÜ 120 je vybavený jedným alebo dvomi mikrospínačmi na signalizáciu koncových polôh. Dajú sa mechanicky justovať. Prístroj je vhodný pre aplikácie do výbušného prostredia podľa ATEX. GEMÜ 120 je vhodný na GEMÜ 1201 a 1230 Hlásič polohy s mikrospínačom Elektrické hlásiče polohy GEMÜ 1201 a 1230 sú vybavené jedným alebo dvomi mikrospínačmi na signalizáciu koncových polôh. Dajú sa mechanicky justovať. GEMÜ 1201 je vhodný na GEMÜ 1230 je vhodný na s maximálnym zdvihom 20 mm. GEMÜ 1234 Samonastavovací hlásič polohy Hlásič polohy GEMÜ 1234 je vybavený automatickým programovaním koncových polôh a doplnkovým optickým indikátorom s LED diódami pre privedené napätie a koncové polohy. GEMÜ 1211 a 1231 Hlásiče polohy s bezkontaktným spínačom podľa ATEX Elektrické hlásiče polohy GEMÜ 1211 a 1231 sú vybavené jedným alebo dvomi bezkontaktnými spínačmi na signalizáciu koncových polôh. Dajú sa mechanicky justovať. Prístroje sú vhodné pre aplikácie do výbušného prostredia podľa ATEX. GEMÜ 1211 je vhodný na GEMÜ 1231 je vhodný na s maximálnym zdvihom 20 mm. GEMÜ 1214 a 1232 Hlásiče polohy s bezkontaktným spínačom Elektrické hlásiče polohy GEMÜ 1214 a 1232 sú vybavené jedným alebo dvomi bezkontaktnými spínačmi na signalizáciu koncových polôh. Dajú sa mechanicky justovať. GEMÜ 1214 je vhodný na GEMÜ 1232 je vhodný na s maximálnym zdvihom 20 mm. List technických údajov V prípade akýchkolvek neistôt alebo neporozumení, je nemecká verzia tohoto katalógového listu smerodajný dokument. Ďalšie elektrické hlásiče polohy pre ventily s otočnými pohonmi, napr. klapky a guľové kohúty GEMÜ Hlásič polohy s mikrospínačom Hlásič polohy GEMÜ 122 je vhodný na montáž do otočných armatúr GEMÜ, klapiek typového radu DN 1-0 mm z PVC, mosadze a nehrdzavejúcej ocele. Prístroj je okrem elektrického hlásenia koncových polôh spínačov sériovo vybavený aj optickým indikátorom spínaných polôh pomocou LED diód. Ďalšie informácie týkajúce sa ukazovateľov a hlásičov polohy, príslušenstva a iných výrobkov nájdete v našom výrobnom programe a cenníku. Kontaktujte nás. Zmeny vyhradené 01/ VENTILY, MERANIE A REGULÁCIA SYSTÉMOV GEMÜ Gebr.Müller Apparatebau GmbH & Co.KG Fritz-Müller-Str.6-8 D-7463 Ingelfingen-Criesbach Telefon +49(0)7940/123-0 Telefax +49(0)7940/
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks