Please download to get full document.

View again

of 44
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

19 MAYIS 2011 KÜTAHYA SİMAV DEPREMİ VE ARTÇI SARSINTILARI İNCELEME RAPORU

Category:

Self-Help

Publish on:

Views: 39 | Pages: 44

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
19 MAYIS 2011 KÜTAHYA SİMAV DEPREMİ VE ARTÇI SARSINTILARI İNCELEME RAPORU İNŞAAT VE JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMLERİ İMO DENİZLİ ŞUBESİ Doç. Dr. Mehmet İNEL Dr. Hayri B. ÖZMEN Yrd. Doç. Dr. Erdal AKYOL İnş.
Transcript
19 MAYIS 2011 KÜTAHYA SİMAV DEPREMİ VE ARTÇI SARSINTILARI İNCELEME RAPORU İNŞAAT VE JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMLERİ İMO DENİZLİ ŞUBESİ Doç. Dr. Mehmet İNEL Dr. Hayri B. ÖZMEN Yrd. Doç. Dr. Erdal AKYOL İnş. Müh. Bayram T. ÇAYCI Telefon: 0 (258) Faks: 0 (258) E-posta: Mayıs 2011, DENİZLİ ÖNSÖZ Ülkemiz son otuz yılda çok büyük can kaybı ve maddi hasarlara sebep olan orta ve büyük ölçekte depremlere maruz kalmıştır. Ortaya çıkan hasarlı bina ve can kayıplarının sayısı sonucu dikkatler, çoğunluğunu sekiz katın altında yüksekliğe sahip düşük ve orta yükseklikteki binaların oluşturduğu betonarme yapıların yetersiz performansları üzerinde yoğunlaşmıştır. Simav da 19 Mayıs 2011 tarihinde yaşanan 5.7 büyüklüğünde (M L ) deprem orta ölçekli sayılabilecek bir deprem olmasına rağmen ortaya çıkan hasar boyutları açısından düşündürücüdür. Ülkemizde 5-6 yıl önce başlanan ve 2007 yılında yürürlüğe giren Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik ile kamu binalarının deprem performanslarının belirlenmesi ve güçlendirilmesi üzerinde odaklaşan çalışmaların gerekliliği bir kez daha ortaya çıkmıştır. Pamukkale Üniversitesi olarak başta Denizli olmak üzere Aydın, Muğla ve Kütahya illerinde kamu yapıları üzerinde çalışmalarımız uzun süredir devam etmektedir yaz döneminde Simav ve çevresinde inceleme yaptığımız okullardan birkaçında boşaltma kararı verilmiştir. Ön rapor niteliğinde olan bu dökümanda deprem sonrası Mayıs 2011 ve Haziran 2011 tarihlerinde bölgede yaptığımız gözlemler hakkında kısa bilgiler verilmiştir. Daha sonra yayınlanacak kesin raporda özellikle deprem performanslarını değerlendirmek için inceleme yaptığımız binalar ile ilgili geniş bilgiler yer alacaktır. Depremde yakınlarını yitirenlere başsağlığı diler ve tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz. Unutulmamalıdır ki, deprem değil, mühendislik hizmeti almayan dayanıksız binalar öldürür. i İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ YER HAREKETİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ BÖLGENİN ZEMİN YAPISI VE ETKİLENEN BÖLGE ÖZELLİKLERİ Deprem Özellikleri Bölgenin Litolojik Özellikleri Simav Şehir Merkezinin Zemin Özellikleri YAPISAL HASARLAR SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Teşekkür Kaynakça ii ŞEKİLLER DİZİNİ Şekil 1.1. Depremin merkez üstü ve yakınındaki yerleşim birimleri( Google Maps)... 1 Şekil 1.2. Ekibimizin İncelemelerde Bulunduğu Yerleşim Birimleri (Google Maps)... 2 Şekil 2.2. Simav Depremi için kayıt alınan istasyonlarda merkez üssüne uzaklık D-B doğrultusundaki maksimum ivme değeri ilişkisi... 3 Şekil 2.3. Simav Depremi için kayıt alınan istasyonlarda merkez üssüne uzaklık K-G doğrultusundaki maksimum ivme değeri ilişkisi... 4 Şekil 2.4. Gediz istasyonuna ait doğu-batı yönü ivme kaydı... 4 Şekil 2.5. Gediz istasyonuna ait kuzey-güney yönü ivme kaydı... 5 Şekil 2.6. Gediz istasyonuna ait kuzey-güney yönü spektral ivme değerleri (%5 sönüm oranı)... 5 Şekil 2.7. Gediz istasyonuna ait kuzey-güney yönü spektral hız değerleri... 6 Şekil 2.8. Gediz istasyonuna ait kuzey-güney yönü spektral deplasman değerleri... 6 Şekil 2.9. Gediz istasyonuna ait doğu-batı yönü spektral ivme değerleri (%5 sönüm için)... 7 Şekil Gediz istasyonuna ait doğu-batı yönü spektral hız değerleri (%5 sönüm için)... 7 Şekil Gediz istasyonuna ait doğu-batı yönü spektral deplasman değerleri (%5 sönüm için) 8 Şekil DBYBHY-2007 Z3 Sınıfı zemin için spektral ivme değerleri ve Simav depremi Gediz, Simav kayıtları Doğu-Batı yönü Spektral İvme değerleri (%5 sönüm için)... 8 Şekil DBYBHY-2007 Z3 Sınıfı zemin için spektral ivme değerleri ve Simav depremi Gediz, Simav kayıtları Kuzey-Güney yönü Spektral İvme değerleri (%5 sönüm için)9 Şekil 3.1. Simav ve yakın çevresindeki aktif faylar ve deprem merkez üstleri (AFAD, 2011) Şekil 3.2. Simav depremi ve bir aylık artçı sarsıntıların değişimi Şekil 3.3. Simav ve yakın çevresinin basitleştirilmiş jeoloji haritası (MTA) Şekil 3.4. Simav ve çevresinde hasar gören alanların dağımı (Google Maps ten alınan harita üzerine işlenmiştir) Şekil 3.5. Simav ilçe merkezinde eski göl sedimanlarının yayılımı ve kesiti (Google Maps ten alınan harita üzerine işlenmiştir) Şekil 3.6. Kütahya ilinin deprem bölgeleri haritasındaki konumu (AFAD) iii RESİMLER DİZİNİ Resim 3.1. Eski Simav Göl tabanına ait kil birim Resim 4.1. Karamanca da hasarlı betonarme bina Resim 4.2. Şenköy de kötü yapı kalitesine rağmen depremi oldukça az hasarla atlatan yığma bina Resim 4.3. Gökçeler Köyü Camii, Doğu-Batı yönünde minaresinde kısmi göçme Resim 4.4. Simav, Eseneveler Mahallesi 8 Katlı çerçeve betonarme bir binada duvar-sıva hasarları Resim 4.5. Simav, Eseneveler Mahallesi 8 Katlı çerçeve betonarme bir binada duvar-sıva hasarları Resim 4.6. Simav, Eseneveler Mahallesi 8 Katlı çerçeve betonarme bir binada duvar çatlakları Resim 4.7. Simav merkezde Zemin katı göçmüş bir bina Resim 4.8. Simav merkezde zemin katı göçen binada kolondan sıyrılmış boyuna donatılar ve bir alt kata ait parçalanmış kolon parçası Resim 4.9. Simav merkezde zemin katı göçen binada ağır birleşim bölgesi hasarı (birleşim bölgesinde yetersiz kenetlenme ve yetersiz enine donatı) Resim Simav merkezde zemin katı göçen binada araç üzerine düşen parçalar Resim Simav Cumhuriyet Lisesi binasında bant pencerelerin neden olduğu kısa kolon hasarı Resim Simav Gökçeler Köyünde duvarda kısmi yıkılmanın neden olduğu kısa kolon hasarı Resim Simav Nurullah Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi binası kısmen göçmüş kirişsiz kapalı çıkma Resim Simav Halk Eğitim Merkezi binası, kirişli kapalı çıkma hasarı Resim Simav Halk Eğitim Merkezi binası, kirişli kapalı çıkma hasarı nedeniyle döşemede ayrışma Resim Simav Beyce İlköğretim Okulu binası hatalı donatı yerleşimi ve detaylandırılması nedeniyle birleşim bölgesi hasarı Resim Simav Beyce İlköğretim Okulu binası hatalı donatı yerleşimi ve detaylandırılması nedeniyle birleşim bölgesi hasarı Resim Simav merkezde yetersiz paspayı nedeniyle korozyona uğrayan hatalı yerleştirilmiş kolon boyuna donatıları Resim Simav merkez boyuna donatı etriye dışında kalmış Resim Simav merkezde çekiçleme etkisiyle ağır hasar görmüş çok katlı betonarme bina Resim Simav merkezde çekiçleme etkisi ile düşey ekseninden kalıcı olarak kaymış bina Resim Simav merkezde çekiçleme etkisi ve yetersiz sargılama nedeniyle burkulmuş boyuna donatılar Resim Simav Kız Teknik ve Meslek Lisesi, hatalı detaylandırma sebebiyle önemli derecede hasar almış bir perde Resim Simav Cumhuriyet Lisesi, kolon içinde bırakılmış kalıp tahtası Resim Simav Nurullah Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi kolonda ağır kesme hasarı Resim Simav Nurullah Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi, kolonda ağır kesme hasarı Resim Simav merkez kısmi duvar yıkılması ve kapalı çıkma hasarı Resim Simav merkez hatalı yalıtım uygulaması Resim Beyce köyü hatalı çatı tasarımı ve işçiliği sonucu çatı katındada duvarda kısmi yıkılma iv Resim Gökçeler Köyü hatalı çatı tasarımı ve işçiliği sonucu çatıda duvar hasarı Resim Güçlendirme çalışmaları yapılan ve uygulanan Simav, Osmanbey İlköğretim Okulu (Eski Ticaret Lisesi) Resim Depremde ciddi hasar alan Simav Cumhuriyet Lisesi binanın dış cephesi Resim Simav Cumhuriyet Lisesi depreme karşı güçlendirilmeyen binada dış aks kolonu hasarı Resim Simav Cumhuriyet Lisesi, depreme karşı güçlendirilmeyen binada duvarda kesme hasarı ve ayrışma Resim Simav Esenevler Mahallesi, solda ana deprem sonrası sağda ise aynı binada artçı depremler sonrası gözlenen hasarlar v TABLOLAR DİZİNİ Tablo 1.1. Yakın tarihte bölgede yaşanan yıkıcı depremler... 1 Tablo 2.1. Depreme ait bazı ivme değerleri (http://kyh.deprem.gov.tr)... 3 Tablo 3.1. Merkali Şiddet Cetveli Ölçeği ne göre depremin bölgede hissedilme şiddeti vi 1.GİRİŞ 19/05/2011 günü, saat 23:15 de 5.7 büyüklüğünde (M L ) Kütahya-Simav merkezli bir deprem meydana gelmiştir. Depremin dışmerkez koordinatları K D, odak derinliği km olarak belirlenmiştir. Yeşilköy ve Çavdır faylarından kaynaklanan depremin merkez üstü Simav ilçesinin yaklaşık 13 km kuzey doğusundaki Söğüt Köyü çevresidir. Depremin merkez üstü ve yakınındaki yerleşim birimleri Şekil 1.1 de gösterilmiştir. Şekil 1.1. Depremin merkez üstü ve yakınındaki yerleşim birimleri( Google Maps) Bölgenin fay hareketleri açısından canlı olduğu bilinen bir gerçektir. Tarih boyunca bölgede can ve mal kaybına neden olan birçok yıkıcı deprem meydana gelmiştir. Tablo 1.1. Yakın tarihte bölgede yaşanan yıkıcı depremler Tarih Aletsel Merkez Üstü Büyüklük Emet Şaphane Gediz Çavdarhisar Simav Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat ve Jeoloji Mühendisliği Bölümlerinden oluşan ekibimiz 21 ve 22 Mayıs 2011 tarihlerinde bölgede depremin etkilerini incelemiştir. Ekibimiz ilk inceleme sonrası 06 ve 07 Haziran 2011 tarihlerinde tekrar bölgeye giderek artçıların etlilerini değerlendirme fırsatı bulmuştur. Hasarın yoğunlaştığı Simav ilçesi ve depremin etkilediği Beyce, Gökçeler, Kalkan, Karamanca ve Şenköy de yapıların hasar düzeyleri ve nedenleri üzerine araştırmalar yapmıştır. Bölgede bulunan kamu binaları da dolaşılarak, hasar durumları incelenmiştir. Üniversitemiz tarafından deprem öncesi mevcut binaların deprem performanslarının belirlenmesi ve güçlendirme çalışmaları kapsamında incelenen kamu binalarının deprem sonrası performansları ve hasar durumları hakkında da 1 gözlemler yapılarak bilgiler toplanmıştır. Ekibimizin çalışma yaptığı hasarların yoğun olduğu bölgeler Şekil 1.2 de gösterilmiştir. Şekil 1.2. Ekibimizin İncelemelerde Bulunduğu Yerleşim Birimleri (Google Maps) 2 2.YER HAREKETİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ Kütahya Simav Depremi (M L = 5.7), Ulusal Kuvvetli Yer Hareketi Gözlem Ağı nın depremin dış merkezine km uzaklıklardaki 72 farklı ivme-ölçer istasyonu tarafından kaydedilmiştir. Bu depreme ait en yüksek ivme değeri, Gediz ilçesinde D-B yönünde cm/sn 2 (gal) olarak ölçülmüştür. Depremin merkez üssüne en yakın (27 km) Emet istasyonunda ise, en büyük ivme değeri K-G doğrultusunda cm/sn 2 (gal) ölçülmüştür. Deprem etkilerinin yoğunlaştığı Simav ilçesinde yer alan ivme-ölçer istasyonunda arıza nedeniyle tam olarak kayıt alınamamıştır. Alınan kısmi kayıtta da depremin düşey bileşeni ilginç şekilde iki yatay bileşenden yüksektir. İstasyonda arıza nedeniyle kayıt alınamaması, bölgede hissedilen etkilerin anlaşılması bakımından bir dezavantaj olmuştur. Kayıt alınan değişik mesafelerdeki istasyonlarda ölçülen maksimum ivme değerleri ile merkez üssüne olan uzaklıkları Tablo 2.1 ve Şekil 2.1 de gösterilmiştir. Üstel bağıntı ile Simav merkezde elde edilen maksimum yer ivmesi değerleri K-G yönünde 214 cm/sn 2 (gal) ve D-B yönünde de 247 cm/sn 2 (gal) olarak tahmin edilmiştir. Tablo 2.1. Depreme ait bazı ivme değerleri (http://kyh.deprem.gov.tr) 300 İvme Değeri (cm/s 2 ) Simav merkez için tahmini maksimum ivme değeri y = x R² = Merkez Üssüne Uzaklık (km) Şekil 2.2. Simav Depremi için kayıt alınan istasyonlarda merkez üssüne uzaklık D-B doğrultusundaki maksimum ivme değeri ilişkisi 3 300 İvme Değeri (cm/s 2 ) Simav merkez için tahmini maksimum ivme değeri y = x R² = Merkez Üssüne Uzaklık (km) Şekil 2.3. Simav Depremi için kayıt alınan istasyonlarda merkez üssüne uzaklık K-G doğrultusundaki maksimum ivme değeri ilişkisi Gediz istasyonunda kaydedilen yer ivmesi değerleri doğu-batı (DB) yönü için Şekil 2.4 te, kuzey-güney yönü (KG) için Şekil 2.5 te verilmiştir. Gediz istasyonuna ait %5 sönüm için spektral ivme, spektral hız ve spektral deplasman değerleri Şekil de görülmektedir Yer ivmesi (g) Zaman(s) Şekil 2.4. Gediz istasyonuna ait doğu-batı yönü ivme kaydı 4 Yer ivmesi (g) Zaman(s) Şekil 2.5. Gediz istasyonuna ait kuzey-güney yönü ivme kaydı Spektral İvme(g) Periyot(s) Şekil 2.6. Gediz istasyonuna ait kuzey-güney yönü spektral ivme değerleri (%5 sönüm oranı) 5 Spektral Hız(m/s) Periyot(s) Şekil 2.7. Gediz istasyonuna ait kuzey-güney yönü spektral hız değerleri Spektral Deplasman(m) Periyot(s) Şekil 2.8. Gediz istasyonuna ait kuzey-güney yönü spektral deplasman değerleri 6 0.60 Spektral İvme (g) Periyot (s) Şekil 2.9. Gediz istasyonuna ait doğu-batı yönü spektral ivme değerleri (%5 sönüm için) Spektral Hız (m/s) Periyot (s) Şekil Gediz istasyonuna ait doğu-batı yönü spektral hız değerleri (%5 sönüm için) 7 0.03 Spektral Deplasman(m) Periyot(s) Şekil Gediz istasyonuna ait doğu-batı yönü spektral deplasman değerleri (%5 sönüm için) Gediz kaydına ait %5 sönüm için spektral ivme değerleri Şekil 2.12 ve 2.13 te görülmektedir. Şekillerde Gediz kaydının, üstel bağıntı ile Simav merkezde elde edilen maksimum yer ivmesi ile ölçeklendirilerek elde edilen tahmini spektral ivme spektrumları da verilmiştir. Simav ve Geniz de bulunan istasyonların zemin özellikleri kısmen benzemektedir. Bu işlem sadece depremin önemli derecede hasar alan Simav ilçesindeki etkisi ile ilgili fikir edinilmesi için yapılmış olup, spektrumun bu şekilde elde edilmesi bilimsel açıdan uygun olmayabilir Gediz-DB Simav-DB? 2007-TDY Spektral İvme (g) Periyot (s) Şekil DBYBHY-2007 Z3 Sınıfı zemin için spektral ivme değerleri ve Simav depremi Gediz, Simav kayıtları Doğu-Batı yönü Spektral İvme değerleri (%5 sönüm için) 8 Gediz-KG Simav-KG? 2007-TDY Spektral İvme (g) Periyot (s) Şekil DBYBHY-2007 Z3 Sınıfı zemin için spektral ivme değerleri ve Simav depremi Gediz, Simav kayıtları Kuzey-Güney yönü Spektral İvme değerleri (%5 sönüm için) 2007 Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik Z3 sınıfı zemin grubu için 50 yılda aşılma olasılığı %10 olan aynı zamanda tasarım depremi olarak nitelendirilen depreme ait spektral ivme değerleri ile kıyaslandığında çok küçük periyot değerlerinde tasarım spektrumunun %80 ine ulaşan tahmini Simav kaydı spektrumu, hızla düşmüş ve 0.5 saniye periyotlu yapılar için çok düşük seviyelere inmiştir. Depremin KG yönüne ait spektrum DB yönüne göre düşük kalmaktadır. 9 3. BÖLGENİN ZEMİN YAPISI VE ETKİLENEN BÖLGE ÖZELLİKLERİ 3.1. Deprem Özellikleri Simav (Kütahya) depremi M=5.7 büyüklüğünde, merkezi 39 o K ve 29 o D koordinatında olup derinliği km dir (UDİM, 2011). Bölgede KB-GD yönlü Simav fay zonu içerisinde gözlenen aktif fay segmentleri bulunmaktadır. Odak çözümleri esas alındığında depremin normal faydan kaynaklanmakta ve bu faylar eğim atımlı olup km uzunluğundadır. Bu faylar Yeşilköy ile Çavdır faylarıdır (Şekil 3.1). Depremin olduğu tarihten itibaren geçen bir ay içerisinde merkez üstü Simav olarak kaydedilen deprem sayısı 1600 ün üzerindedir (1629). Bunların çok büyük bir bölümünün (1322 adet) magnitüdleri 3 ve 3 ten küçüktür (M 3). Büyüklükleri 3 ile 4 (3 M 4) olan deprem kaydı 292, 4 ile 5 (4 M 5) olan kayıt ise 13 tür (AFAD, 2011). Bu kayıtlar ve dağılımları Şekil 3.2 de gösterilmiştir. Şekil 3.1. Simav ve yakın çevresindeki aktif faylar ve deprem merkez üstleri (AFAD, 2011) Şekil 3.2. Simav depremi ve bir aylık artçı sarsıntıların değişimi 10 3.2. Bölgenin Litolojik Özellikleri Simav kent merkezi genel olarak alüvyal zemin üzerinde bulunmaktadır. Yerleşim biriminin güney doğusu ile kuzey ve kuzeybatısında Neojen yaşlı karasal çökeller izlenebilmektedir. Bunun dışında çok geniş bir alanda farklı yaşlarda Neojen öncesi temel kaya görülmektedir (Şekil 3.3). Simav ın kuzeyinde kalan alan dışında arazi genellikle engebelidir ve çok sayıda çeşitli büyüklüklerde vadiler bulunmakta ve bu vadiler genellikle akarsuların taşıdığı genç alüvyonla doldurulmuştur. Simav çevresindeki köylerin önemli bir kısmı ve buralardaki yapıların bir bölümü bu tür zeminler üzerinde bulunmaktadır. Şekil 3.3. Simav ve yakın çevresinin basitleştirilmiş jeoloji haritası (MTA) Depremin büyüklüğü dikkate alındığında hasar oluşturma açısından çok büyük bir alanda etkili olmadığı düşünülebilir. Şekil 3.4 te kırmızı ile gösterilen daire 10 km çaplı bir alanı göstermektedir. Bu alanda çok önemli yerleşim alanları bulunmamaktadır. Yapı hasarlarının mevkileri dikkate alındığında, deprem etkisinin depremin merkezinden itibaren yaklaşık 25 km çapındaki bir alana yayıldığı gözlenmektedir ve bu alan Şekil 34 te siyah daire ile temsil edilmektedir. Simav ilçe merkezi dışında deprem merkezinden uzakta olmasına rağmen Simav ın güney doğusunda Karamanca köyü ve D240 nolu Uşak-Simav yolu ile Pazarlar yolu kavşağına kadar uzanan alanda hasarlar görülmektedir. Ancak hasarlar batıda ancak Beyce köyünün hemen batısına kadar ancak uzanmaktadır. Başta Simav ilçe merkezinin kuzeyi olmak üzere Yeşilova, Çitgöl gibi yerleşim alanlarında eski Simav gölüne ait kil birim bulunmaktadır. Kalkan köyünde yeraltı su seviyesinin yüksek olduğu alüvyal birimde bulunan yapılarda, yamaç molozu ve/veya kaya üzerinde bulunanlara göre daha çok hasar gözlenmiştir. Depremin merkezine yakın olmalarına rağmen Şenköy, Söğüt, Kapıkaya gibi yerleşim birimlerinde ise ciddi hasarlar görülmemiştir. Bunun en önemli nedenlerinden birisi yapılaşmanın jeoteknik özellikleri daha iyi birimler üzerinde bulunmasından kaynaklanmaktadır. 11 Gökçeler köyü yerleşim alanının özellikle güneybatı kesimi gevşek kumlardan meydana gelmektedir. Bu bölgede deprem zamanında yeraltı su yüzeyden 3-5 metre derinlikte olmasına rağmen herhangi bir sıvılaşma izine rastlanmamıştır. Aynı şekilde deprem merkezine yakın çevrede yapılan arazi gözlemlerinde yüzeyde herhangi bir fay yırtığı izlenmemiştir. Şekil 3.4. Simav ve çevresinde hasar gören alanların dağımı (Google Maps ten alınan harita üzerine işlenmiştir) 3.3. Simav Şehir Merkezinin Zemin Özellikleri Simav ilçe merkezinin kuzey kesimlerde ise 1960 yılların başında kurutulan Simav Gölü ne ait siyah, koyu gri organik kilden oluşan birim bulunmaktadır (Resim 3.1). Kurutulan bu alana ait eski sınırlar ve göl seviyesi Şekil 3.5 te görülmektedir. Gölün kurutulmasından sonra imara açılan bu bölgede ilçe için oldukça yoğun sayılabilecek yerleşim alanları oluşturulmuştur. Yüksek plastisiteli ve düşük taşıma gücüne sahip bu killi seviye Simav Hükümet binasından başlayarak D240 nolu devlet karayolu-otogar çevresinde ise yaklaşık 10 metre kalınlığa ulaşmaktadır. Kil birim içerisinde yapılan SPT deneylerinde N 30 değerleri 7 ile 13 arasında değişmektedir. Bu değerler dikkate alındığında birim C3-D3 zemin grubunda tanımlanmaktadır. Birimin kalınlığının D240 nolu karayolunun güneyinde 15 metreyi genel olarak aşmadığı kabul edilerek yerel zemin sınıfı Z2-Z3 aralığına girmektedir. Ancak karayolunun kuzey kesimlerinde imar alanlarının yoğun olmamasına karşın kil birimin kalınlığının metreyi aşması halinde yerel zemin sınıfının Z3-Z4 olacağını dikkate almak gerekmektedir. Bu 12 seviyede ölçülen kesme dalga hızı (V s ) 250 m/s civarındadır. Killi seviye National Earthquake Hazards Reduction Program a (NEHRP) göre D tipi zemin grubuna girmektedir. Bu özellikleri nedeni yerleşim alanının bu bölümünde yüksek zemin büyütme değerleri söz konusudur. Şekil 3.5. Simav ilçe merkezinde eski göl sedimanlarının yayılımı ve kesiti (Google Maps ten alınan harita üzerine işlenmiştir) Resim 3.1. Eski Simav Göl tabanına ait kil birim Merkali Şiddet Cetveli Ölçeğine göre VII şiddetine kadar hissedilen depremin, bölgede hissedilişi ve etkilediği nüfus Tablo 3.1 de verilmiştir. USGS verilerine göre (kaynak) 4 ve 7 13 şiddeti arasında 2 milyondan fazla kişinin etkilendiği, depremin Simav merkezde oluşturduğu ağır hasarlar binaların zayıflığına bağlıdır. Tablo 3.1. Merkali Şiddet Cetveli Ölçeği ne göre depremin bölgede hissedilme şiddeti Merkali Şiddet Cetveli IV V VI VII Tahmini Maruz Nüfus (bin) Algılanan Sarsıntı Yapısal Hasar Potansiyeli Hafif Orta Kuvvetli Çok Kuvvetli Dayanıklı --- Çok Hafif Hafif Orta/Ağır Zayıf ---- Hafif Orta Ağır Kütahya ilinin deprem bölgeleri haritasındaki konumu Şekil 3.4 te, bölgeye ait tektonik hatlar Şekil 3.6 da gösterilmiştir. Simav ülkemiz Deprem Bölgeleri haritasına göre birinci derece deprem bölgesinde yer almaktadır. Şekil 3.6. Kütahya ilinin deprem bölgeleri haritasındaki konumu (AFAD) 14 4. YAPISAL HASARLAR Geniş bir bölgede hissedilen depremin etkilerinin Simav ilçesinde ciddi boyutlarda olduğu görülmüştür. Simav a 15 km mesafede bulunan Karamanca Beldesinden itibaren yapılar üzerinde hasarlar görülebilmektedir (Resim 4.1). Yol kenarlarında gözlenen yığma ve betonarme yapılarda sistem ayrışması ve duvar hasarları dikkat çekicidir. Resim 4.1.
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks