Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

2016 YILI KASIM SONU İTİBARI İLE 4 ÜRÜN 5 BORSA TESCİL MİKTARI VE FİYAT

Category:

Presentations & Public Speaking

Publish on:

Views: 0 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
TARSUS TİCARET BORSASI 2016 YILI KASIM SONU İTİBARI İLE 4 ÜRÜN 5 BORSA TESCİL MİKTARI VE FİYAT 2016 YILI 2016 YILI KASIM SONU İTİBARI İLE 4 ÜRÜN 5 BORSA TESCİL MİKTARI VE FİYAT İSTATİSTİK RAPORU Tarsus
Transcript
TARSUS TİCARET BORSASI 2016 YILI KASIM SONU İTİBARI İLE 4 ÜRÜN 5 BORSA TESCİL MİKTARI VE FİYAT 2016 YILI 2016 YILI KASIM SONU İTİBARI İLE 4 ÜRÜN 5 BORSA TESCİL MİKTARI VE FİYAT İSTATİSTİK RAPORU Tarsus Ticaret Borsası; Çukurova Bölgesinde üretimi yapılan Dört ürünün Bölgemizdeki Beş Borsada Müstahsilden Tüccara satış verileri değerlendirmiş olup ayrıca ürünlerin sezon başlangıç tarihlerinden itibaren 2015 Kasım 2016 Kasım sonu itibariyle karşılaştırmalı olarak kıyaslaması çalışması yapılmıştır. MISIR: 2015 Kasım sonu itibariyle ton 2016 Kasım sonu itibariyle 1, ton işlem görmüş olup ürün geçen yıl oranla % 2,93 ( ton) artış göstermiştir ve 2016 yıllarında ürün fiyatı hasat zamanı olan Ağustos Eylül aylarında 0,663 Tl. ortalama fiyat gerçekleşmiş olup 2015 yılına oranla 2016 yılında üründe hasat zamanı fiyat değişimi olmamıştır. Borsalarda satışı yapılan Mısır ürününün % olarak dağılımı Toplam Tescil İşlemine Göre Dağılım Oranı Borsa Adı Miktar(Ton) (%) Oran Tarsus ,60 Adana ,10 Ceyhan ,03 Osmaniye ,46 Kozan ,81 Toplam Üretim Grafik Tarsus Adana Ceyhan Osmaniye Kozan Seri 1 Tablo 1: MISIR TARSUS BORSA ADANA BORSA CEYHAN BORSA OSMANİYE BORSA KOZAN BORSA MİKTAR(TON) FİYAT MİKTAR(TON) FİYAT MİKTAR(TON) FİYAT MİKTAR(TON) FİYAT MİKTAR(TON) FİYAT MAYIS HAZIRAN TEMMUZ AĞUSTOS , , , , ,691 EYLÜL , , , , ,682 EKIM , , , , ,688 KASIM , , , , ,688 TOPLAM SOYA FASULYESİ: 2015 Kasım sonu itibariyle ton 2016 Kasım sonu itibariyle ton işlem görmüş olup ürün geçen yıl oranla % 11,21 (6.001 ton) eksik işlem görmüştür. Ürün fiyatı hasat zamanı olan 2015 Ekim ayında 1,141 Tl Ekim ayı ortalama fiyatı 1,145 Tl gerçekleşmiş olup 2015 yılına oranla 2016 yılında ürünün % 0,3 oranında fiyatı artmıştır. Borsalarda satışı yapılan Soya Fasulyesi ürününün % olarak dağılımı Toplam Tescil İşlemine Göre Dağılım Oranı Borsa Adı Miktar(Ton) (%) Oran Tarsus ,14 Adana ,76 Ceyhan ,55 Osmaniye 242 0,51 Kozan ,03 Toplam Üretim Grafik Seri Tarsus Adana Ceyhan Osmaniye Kozan Tablo 2: SOYA TARSUS BORSA ADANA BORSA CEYHAN BORSA OSMANİYE BORSA KOZAN BORSA MİKTAR(TON) FİYAT MİKTAR(TON) FİYAT MİKTAR(TON) FİYAT MİKTAR(TON) FİYAT MİKTAR(TON) FİYAT MAYIS HAZIRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL 82 1, ,126 EKIM , , , , ,122 KASIM , , , , ,141 TOPLAM BUĞDAY: 2015 Kasım sonu itibariyle ton 2016 Kasım sonu itibariyle ton işlem görmüş olup ürün geçen yıl oranla % ( ton) eksik işlem görmüştür. Ürün fiyatı hasat zamanı olan 2015 Haziran ayı ort. Fiyatı 0,747 Tl Haziran ayı ort. fiyatı 0,850 Tl gerçekleşmiş olup 2015 yılına oranla 2016 yılında ürünün fiyat artış oranı % 12 olmuştur. Borsalarda satışı yapılan Buğday ürününün % olarak dağılımı Toplam Tescil İşlemine Göre Dağılım Oranı Borsa Adı Miktar(Ton) (%) Oran Tarsus ,21 Adana ,82 Ceyhan ,47 Osmaniye ,78 Kozan ,72 Toplam Üretim Grafik Seri Tarsus Adana Ceyhan Osmaniye Kozan Tablo 3: BUĞDAY TARSUS BORSA ADANA BORSA CEYHAN BORSA OSMANİYE BORSA KOZAN BORSA MİKTAR(TON) FİYAT MİKTAR(TON) FİYAT MİKTAR(TON) FİYAT MİKTAR(TON) FİYAT MİKTAR(TON) FİYAT MAYIS 648 0, , , ,880 HAZIRAN , , , , ,770 TEMMUZ , , , , ,776 AĞUSTOS , , , , ,860 EYLÜL , , , , ,791 EKIM , , , , ,881 KASIM , , , , ,884 TOPLAM KÜTLÜ PAMUK: 2015 Kasım sonu itibariyle ton 2016 Kasım sonu itibariyle ton işlem görmüş olup ürün geçen yıl oranla % 11 (6.843 ton) artış göstermiştir. Ürün fiyatı hasat zamanı olan 2015 Kasım ayın ort. Fiyatı 1,592 Tl Ekim ayı ort. fiyatı 1,795 Tl gerçekleşmiş olup 2015 yılına oranla 2016 yılında üründe fiyat değişim oranı % olmuştur. Borsalarda satışı yapılan Kütlü Pamuk ürününün % olarak dağılımı Toplam Tescil İşlemine Göre Dağılım Oranı Borsa Adı Miktar(Ton) (%) Oran Tarsus ,08 Adana ,04 Ceyhan ,82 Osmaniye 38 0,06 Kozan 0 0,00 Toplam Üretim Grafik Tarsus Adana Ceyhan Osmaniye Kozan Tablo 4: TARSUS BORSA ADANA BORSA CEYHAN BORSA OSMANİYE BORSA KOZAN BORSA KÜTLÜ PAMUK MİKTAR(TON) FİYAT MİKTAR(TON) FİYAT MİKTAR(TON) FİYAT MİKTAR(TON) FİYAT MİKTAR(TON) FİYAT MAYIS HAZIRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL 791 1, , ,840 EKIM , , , ,900 KASIM , , ,830 TOPLAM GENEL DEĞERLENDİRME : Bölgedeki ürünlerin işlemsel olarak alım satımları Kasım 2016 sonu itibariyle Kasım 2015 yılına kıyasla Soya Fasülyesi ekim alanı Kütlü Pamuk ekim alanına kaydığı gözlemlenmektedir. Mısır ürünündeki 2015 yılına kıyasla ton işlem hacmi artışı Buğday ekim alanlarından tahmini dekar alanın Mısır ekim alanına kaydığı görülmektedir. Çukurova Bölgesi Yağlık Ayçekirdeği üretimi 2015 Kasım sonunda ton 2016 Kasım sonu ton olmuş % ( ton) lik artış olmuştur. Buğday ürününde ton eksik işlem hacmi üretim alanı olarak tahmini dekar alana denk gelmekte olup bu alanın dekarında Mısır üretimi yapıldığı dekar alanda n Yağlık Ayçekirdeği ekimine yöneldiği tahmin edilmektedir. Son zamanlardaki döviz kurlarında oluşan yükseliş, Hububat fiyatlarında hızlı yükseliş performansı sergilemesine istinaden TMO piyasayı dengeleme amaçlı olarak stoklarındaki Mısır ve Buğdayı satışa çıkarmıştır.
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks