Please download to get full document.

View again

of 17
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

3. Beijnum, K. van. De oesters van Nam Kee 319 p. Beij

Category:

Public Notices

Publish on:

Views: 15 | Pages: 17

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
OBA Leeskring sets/7 exemplaren per titel (November 2016) Keuzelijst Thema Amsterdam 1. Balai, Leo De geschiedenis van de Amsterdamse slavenhandel; over de belangen van Amsterdamse regenten bij de trans-atlantische
Transcript
OBA Leeskring sets/7 exemplaren per titel (November 2016) Keuzelijst Thema Amsterdam 1. Balai, Leo De geschiedenis van de Amsterdamse slavenhandel; over de belangen van Amsterdamse regenten bij de trans-atlantische slavenhandel Kenmerken 191 p Bala 2. Beuys, Barbara Leven met de vijand. Amsterdam onder Duitse bezetting 351 p. nhol Amsterdam Beuy 3. Beijnum, K. van. De oesters van Nam Kee 319 p. Beij Een 18-jarige Amsterdamse gymnasiast, gevlucht naar het vakantiehuis van zijn ouders in Normandië, blikt terug op zijn leven, een aaneenschakeling van leugens en bedriegerijen, en op zijn obsessieve liefde voor zijn vriendin. 4. Bolt, Britta Heldhaftig (De Posthumus trilogie deel 1) 301 p. Bolt Een medewerker van het Team Uitvaarten van Amsterdam gaat in 2011 op onderzoek uit als de dood van een jongeman van Marokkaanse afkomst verdacht lijkt te zijn. Jan keuzelijst leeskring Amsterdam Media 1 5. Boudier-Bakker, Ina De klop op de deur 738 p. Boud Het leven van enkele generaties van een Amsterdamse familie in de jaren Bouzamour, Mano De belofte van Pisa 285 p. D - Bouz Een Marokkaans-Nederlandse puber worstelt met zijn leven in twee werelden: zijn traditionele, eenvoudige Marokkaanse familie en de elitaire Amsterdamse school waar hij een vwo-opleiding volgt. 7. Braam, Conny Sjaco 397 p. Braa Sjaco, een alias voor de misdadiger Jacob Frederik Muller, wordt in 1716 gearresteerd in Amsterdam. Maar krijgt hij een eerlijk proces? 8. Bril, Martin Buurtgeluiden. 125 p. Bril 41 korte stukjes waarin Bril met verwondering en subliem oog voor detail het leven om hem heen observeert. Daarbij is in deze bundel een duidelijk thema te onderscheiden, wat ook al met de titel wordt aangeduid: Brils eigen buurt, Amsterdam Oud-West. Typische buurtonderwerpen komen langs zoals de koekjesbrug, de snackbar, de verdwenen wasserette en de sigarenboer, maar meer nog de bewoners: de zwervers, de moeders in bakfiets, de schoolmeisjes, de hangouderen en de werk-polen, die allen met liefde beschreven worden. Daarbij doemen ondanks het vele leven ook de aftakeling en de ouderdom als rode draad op. Jan keuzelijst leeskring Amsterdam Media 2 9. Brink, H.M. van den Over het water 143 p. Brin Een Amsterdamse jongen denkt in de oorlogswinter van 1944 aan de Amstel terug aan de tijd dat hij, al roeiend met zijn vriend, gelukkig was 10. Brokken, Jan In het huis van de dichter 381 p. Brok Het levensverhaal van de Russische, naar Nederland gevluchte klassieke pianist Youri Egorov ( Burton, Jessie Het huis aan de Gouden Bocht 380 p. Burt Wanneer de jonge vrouw van een Amsterdamse VOC-koopman in 1686 een poppenhuis van hem cadeau krijgt, verschijnen er geheimzinnige pakjes met onderdelen voor dit poppenhuis. 12. Campert, Remco Het leven is vurrukkulluk 163 p. Camp In een groepje jonge kunstenaars speelt de liefde een grote rol. Jan keuzelijst leeskring Amsterdam Media 3 13. Deen, Femke Publiek debat en propaganda in Amsterdam tijdens de Nederlandse Opstand; Amsterdam 'Moorddam' p Deen Media en communicatie speelden een onmisbare rol in de Nederlandse Opstand. Op grote schaal zetten de betrokken partijen verschillende media in om een breed publiek te betrekken bij de gebeurtenissen. Zo kon een levendig publiek debat ontstaan over de politieke en religieuze ontwikkelingen. Dat debat, waarin lokale thema's en actoren een doorslaggevende rol speelden, bepaalde in belangrijke mate de politieke agenda. De opstandelingen onder leiding van Willem van Oranje gebruikten met veel succes verschillende media tijdens hun strijd tegen de Spanjaarden. Femke Deen onderzocht hoe de partijen op lokaal niveau communicatiemiddelen inzetten voor eigen doeleinden, waaruit blijkt hoe uitgekiend hun mediastrategieën waren. Ook laat ze zien dat de vorm en inhoud van het debat voor een belangrijk deel werden bepaald door lokale aspecten. De bestaande machtsverhoudingen in de stad beïnvloedden bijvoorbeeld de mate waarin de partijen het debat konden beheersen. Ook lieten de partijen zich leiden door lokale sentimenten en angsten bij hun keuze voor media en boodschappen. Door deze constante blootstelling aan politieke argumenten, ontstond uiteindelijk een kritisch en goed geïnformeerd publiek 14. Doff, Neel Keetje Tippel [GROOTLETTERBOEK] Doff Herinneringen van een jonge vrouw aan haar leven als straathoer en maintenée in het 19e eeuwse Amsterdam. 15. Donkers, Jan Zo dicht bij Amsterdam. 239 p. nhol Amsterdam Donk Het Amsterdam boven het IJ is ontstaan aan het begin van de twintigste eeuw. Tot aan dat tijdstip werd Amsterdam begrensd door Waterland met onder meer de dorpen Nieuwendam, Schellingwoude, Buiksloot en Durgerdam. Industrialisering van dat gebied leidde tot diverse uitbreidingsplannen voor woningbouw met als dieptepunt in de jaren twintig het ommuurde Asterdorp voor opvang van asociale gezinnen en als hoogtepunt het bekroonde plan-van Gool. De auteur is in 1943 geboren in de Bloemenbuurt en opgegroeid in het nog ongerepte Waterland, waar jongeren destijds hun fantasie de vrije loop konden laten. Omdat hij het IJ ervoer als een barrière, die Noord sociaal en cultureel afsloot van de rest van Amsterdam, besloot hij in zijn studietijd om dat stadsdeel definitief achter zich te laten. In een synthese van autobiografie, sociologie, reportage, geschiedschrijving, interviews en fictie komt hij tot de slotsom dat ook dit deel van Amsterdam een hart heeft. Jan keuzelijst leeskring Amsterdam Media 4 16. Galen, Alex van Süskind 259 p. Gale De Duits-joodse zakenman Walter Süskind, in 1942 aangesteld als beheerder van de Hollandsche Schouwburg in Amsterdam, besluit een levensgevaarlijk dubbelspel te spelen om joodse kinderen van de dood te redden. 17. Haan, J.I. de Pijpelijntjes 205 p. Haan De homoseksuele verhouding van twee jongemannen in de Amsterdamse volksbuurt De Pijp rond Heeresma, Heere Een jongen uit Plan Zuid, p. Heer Autobiografisch relaas waarin een jongen de oorlogsjaren in Amsterdam-Zuid temidden van en met vele Joodse gezinnen beleeft en zich langzamerhand realiseert welke tragedie zich voltrekt. 19. Hell, Maarten en Emma Los Amsterdam voor vijf duiten per dag. 19.Hell, Maarten Amsterdam voor vijf duiten per dag 143 p. nhol Amsterdam Hell Beschrijving van Amsterdam in de zeventiende eeuw, in de vorm van een reisgids met bezienswaardigheden en uitgaansmogelijkheden voor toeristen. Jan keuzelijst leeskring Amsterdam Media 5 20. Hermans, Willem Frederik De tranen der acasia s 399 p. Herm Een egocentrische en cynische jongeman twijfelt aan de motieven van eigen en andermans daden gedurende de Tweede Wereldoorlog. 21. Heijden, A.F.T. van der De slag om de Blauwbrug 134 p. Heij Beschrijving van de kroningsdag van 30 april 1980 in Amsterdam zoals een junk die beleefde. Proloog tot de cyclus 'De tandeloze tijd 22. Jansen, Suzanna Het Pauperparadijs, p Jans Aan de hand van haar eigen familiegeschiedenis beschrijft journaliste Suzanna Jansen (1964) anderhalve eeuw Nederlandse armoede en wat daar aan gedaan werd, te beginnen met het heropvoedingexperiment in Veenhuizen in Drenthe. Jansen ontdekte dat haar overgrootmoeder in 1856 werd geboren in een van de drie grote gestichten in Veenhuizen. Hier probeerde men sinds 1823 wezen, landlopers, arme stadsgezinnen en andere arme sloebers via hard werken, tucht en orde her op te voeden tot nuttige, keurige burgers. 23. Japin, Arthur Een schitterend gebrek 239 p. Japi Relaas van de eerste grote liefde van Giacomo Casanova ( ) als 17-jarige voor een meisje van 14. Jan keuzelijst leeskring Amsterdam Media 6 24. Jordan, Pete De fiets republiek 382 p. nhol Amsterdam JORD Cultuurgeschiedenis rond het fenomeen fietsen in Nederland, met name Amsterdam, verweven met eigen ervaringen van de Amerikaanse auteur als buitenstaander, onbekend met deze oer-hollandse traditie. 25. Kok, Auke De eenzaamste vrouw van Amsterdam 302 p. Kok Columns over alledaagse dingen in Amsterdam. 26. Kok, Bas Oerknal aan het IJ. De geschiedenis van Amsterdam bezien vanuit Noord. 227p. nhol Amsterdam Kok Overzicht van de geschiedenis van het stadsdeel Amsterdam-Noord 27. Kolfschooten, Frank van De Beethovenstraat- verborgen geschiedenissen 216 p. nhol Amsterdam Kolf Geschiedenis van de Amsterdamse winkelstraat, met nadruk op de jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog en de nasleep daarvan. Jan keuzelijst leeskring Amsterdam Media 7 28. Komrij, G. De klopgeest 239 p. Komr In 1898 worden twee heel verschillende vrienden, een spiritist en een socialist, geconfronteerd met het verschil tussen droom en werkelijkheid. 29. Kooijmans, L. Het geheim van de Valeriusstraat 398 p Kooi Geschiedenis van het gezin waarin de Amsterdamse verzetsman Wim Kooijmans ( ) die op 20 juli 1943 werd gefusilleerd, opgroeide als zoon van NSB-ouders. 30. Kuijpers, E. Migrantenstad; immigratie en sociale verhoudingen in 17e-eeuws Amsterdam. 447p. nhol Amsterdam Kuij 31. Lakmaker, Joosje Voorbij de Blauwbrug. 319 p Lakm Na haar vaders dood ging de schrijfster op zoek naar haar joodse grootvader, over wie haar vader nooit sprak. Het is het levensverhaal van Leman Lakmaker ( ), maar ook en vooral sociale en politieke geschiedenis van een zeer bewogen tijd. De opkomst van de industrialisatie, de vakbonden, twee wereldoorlogen, de allergrootste armoede in de oude jodenbuurt in Amsterdam. De socialistische beweging met grote voormannen en vrouwen waarbij deze grootvader steeds in beeld was. Afkomstig uit een analfabeet gezin en grauwe armoede wist hij zichzelf te ontwikkelen. Hij werd in de Tweede Wereldoorlog als jood vermoord. Jan keuzelijst leeskring Amsterdam Media 8 32. Lubach, Arjen IV 318 p. Luba Wanneer een vrouw hoort dat haar vader is vermoord, ontdekt ze dat hij een geheim document in zijn bezit had waarvoor anderen duidelijk bereid zijn te doden. 33. Mak, Geert Een kleine geschiedenis van Amsterdam 446 p. nhol Amsterdam Mak Aan de hand van vele kleine geschiedenissen van bekende en minder bekende Amsterdammers wordt de geschiedenis van Amsterdam verteld vanaf het ontstaan tot heden. 34. Mak, Geert De levens van Jan Six. En familiegeschiedenis 446 p. 937 Mak Geschiedenis van de Amsterdamse patriciërsfamilie vanaf de zestiende eeuw tot en met de periode vlak na de Tweede Wereldoorlog. 35. McEwan, Ian Amsterdam 160 p. McEw Bij de crematie van een vriendin besluiten twee oude vrienden elkaar bij te staan bij het sterven, indien zij zelf niet meer in staat zullen zijn om over hun einde te beslissen. Jan keuzelijst leeskring Amsterdam Media 9 36. Meeuse, Piet Het labyrint van meneer Wolffers 201 p. Meeu Een ex-sigarenwinkelier en een bejaarde ex-docent Nederlands raken met elkaar aan de praat: niet over het weer of over voetbal, maar over het fenomeen vertellen. 37. Menkveld, Erik Het grote Zwijgen 387 p. Menk De vriendschap tussen de componisten Alphons Diepenbrock en Matthijs Vermeulen wordt op de proef gesteld door een vrouw. 38. Meijsing, Doeschka Over de liefde. 237 p. Meij Meijsing (1947) heeft vaker autobiografisch geschreven; zo ook in deze roman. De lesbische ik-persoon wordt door haar (derde) geliefde bedrogen, wat bij haar herinneringen oproept aan haar eerdere relaties en eerste verliefdheid. De bedriegende geliefde modelleert Meijsing overduidelijk naar haar ex-vriendin Xandra Schutte, toen hoofdredacteur van Vrij Nederland, en de ik heeft veel trekjes van Meijsing zelf. Met name het feit dat iedereen al van het bedrog wist behalve zij, leidt bij de ik tot schaamte en de wens zich nooit meer in het openbaar te vertonen. 39. Moggach, Deborah Tulpenkoorts 267 p. Mogg Een knappe, jonge vrouw wordt verliefd op de schilder die haar met haar oude echtgenoot portretteert en bedenkt een gewaagd plan om voor altijd bij haar geliefde te kunnen zijn. Jan keuzelijst leeskring Amsterdam Media 10 40. Moor, Margriet de De schilder en het meisje. 253 p. Moor Amsterdam, 3 mei Een tekening zal twee levens voor altijd met elkaar verbinden. De 18-jarige Deense, Elsje Christiaens, naar Amsterdam gegaan om haar zuster te zoeken, slaat haar hospita met een bijl de schedel in. De magistraat veroordeelt haar tot de wurgpaal. Rembrandt koopt tezelfder tijd schildersmaterialen voor zijn schilderij 'Het joodse bruidje'. Als hij van het gebeuren hoort, maakt hij van de terechtgestelde de tekening die later de titel 'A woman hanging on a gibbet' zal krijgen (niet gereproduceerd in het boek). Een alwetende verteller verbeeldt de ontstaansgeschiedenis van de tekening, en wijst geregeld vooruit naar het heden. De verbeelding van de schrijfster speelt in deze roman op ingenieuze wijze met de feiten: gegevens uit de processtukken over Elsje Christaens weeft zij door de biografie van Rembrandt. Het lot van de schilder en het meisje raken elkaar: de Macht, zetelend in het Stadhuis, vernedert hen. Ook schilderijen en muziek spelen in het verhaal een belangrijke rol. Beide personages en het 17de eeuwse Amsterdam komen in goedgekozen details tot leven. 41. Oord, Lodewijk van Albrecht en Wij 247 p. Oord De nieuwe directeur van Artis wil verandering, en haalt daarvoor een Zuid-Afrikaanse neushoornexpert in huis. 42. Palmen, Conny I.M. 311 p. Palm Autobiografisch getint relaas van het leven van de schrijfster met de schrijver en journalist Ischa Meijer ( ) en van haar verwerking van diens plotselinge dood. 43. Peper, Rascha Vingers van Marsepein 317 p. Pepe Een 18e-eeuws meisje en een hedendaagse jongen raken beiden gefascineerd door de preparaten van een anatoom. Jan keuzelijst leeskring Amsterdam Media 11 44.Petram, Lodewijk Otto Bakermat van de Beurs; hoe in zeventiende-eeuws Amsterdam de moderne aandelenhandel ontstond. 269 p Petr 45. Pointl, Frans De kip die over de soep vloog 223 p. Poin Autobiografische verhalen over een kind van gescheiden ouders in het naoorlogse Amsterdam. 46. Reisel, Wanda Plattegrond van een jeugd. 221 p. Reis De in 1955 op Curaçao geboren auteur groeide vanaf haar vijfde op in een groot huis in Amsterdam, dicht bij het Vondelpark. Deze woning met '5 verdiepingen, 16 kamers, 26 vaste kasten, een kolenhok en een prieel' vormt de rode draad door deze bundel met jeugdherinneringen, schetsen en korte verhalen. Reisel leidt haar lezers rond door het huis en beschrijft hoe zij opgroeide als 'jongensmeisje', struinend door de tuinen van de wijk, met drie broers en drie zussen, in een vrijzinnig joods milieu. Wat zij hoort over het lot van haar voorouders, prikkelt haar fantasie, evenals de films die zij ziet, de boeken die ze leest en verliefdheden die ze beleeft. Ze laat via haar herinneringen zien hoe haar verbeelding in het huis van haar jeugd werd geprikkeld tot een zoeken naar de wereld achter de echte wereld; de korte verhalen die de herinneringen afwisselen, tonen de neerslag daarvan in fictie. 47. Reve, Gerard De avonden 287 p. Reve Een jongeman in het naoorlogse Amsterdam wordt afwisselend geplaagd door verveling, onbestemde angsten en halfbegrepen verlangens. Jan keuzelijst leeskring Amsterdam Media 12 48.Rosenboom, Thomas Publieke werken. 488 p. Rose Eind 19e eeuw proberen twee neven, Christof Anijs, kinderloos apotheker te Hoogeveen, en Walter Vedder, vioolbouwer in Amsterdam, gescheiden en eveneens zonder nageslacht, beiden begin zestig, een gezamenlijk ideaal te verwezenlijken. Ze wanen zich superieur aan de maatschappelijke stand waartoe ze behoren, haken naar erkenning door hoger geplaatsten, zijn bezeten van een ideaal, waarvan de vervulling schijnbaar binnen handbereik ligt maar dat ze, mede door hun grenzeloze naïefheid en zelfoverschatting, op weergaloze wijze om zeep weten te helpen. Thomas Rosenboom (1956) heeft een historisch onderwerp bij de kop genomen om de lezer een genoegen te doen met vele staaltjes van zijn stilistisch vernuft. In deze roman ritselt het van woorden en uitdrukkingen die reeds lang in onbruik zijn geraakt. Hun betekenis laat zich echter in de meeste gevallen uitstekend uit de context afleiden. Leesvoer voor literaire fijnproevers. 49. Schouten, Martin Het Palingoproer : roman 205 p. Scho Het Jordaanse volksoproer van 1886 maakt van Amsterdam een links - artistieke voorhoedestad. 50. Shorto, Russell Amsterdam; geschiedenis van de meest vrijzinnige stad ter wereld 402 p. nhol Amsterdam Shor 51. Snijder, Philip Zondagsgeld 157 p. Snij Een begaafde jongen groeit in de jaren zeventig op in de achtergebleven geïsoleerde Amsterdamse volkswijk Bickerseiland temidden van zijn asociale en armoedige familie Jan keuzelijst leeskring Amsterdam Media 13 52. Sizoo, Jan Twee gouden hangers: over een Franse familie in Holland omstreeks p. Sizo 53. Stil, Ashe Het verraad van Nieuw Amsterdam. 193p. Stil De Amsterdamse waterschout Lootsman wordt naar de Nieuwe Wereld gestuurd om in de Hollandse kolonie een onderzoek te doen naar wapensmokkel. 54. Thijssen, Theo Kees de jongen 287 p. Thij Een arme schoenmakersjongen weet met zijn fantasie zijn eenvoudige bestaan betekenisvol te maken. 55. Visser, Michelle Véronique 351 p. Viss Aan het eind van de 19e eeuw wordt een levenslustig, adellijk meisje uit Zutphen uitgehuwelijkt aan de zoon van een rijke ondernemer uit Amsterdam. Haar man wil via haar zijn aanzien vergroten, maar gunt haar geen enkele ruimte om zich te ontplooien. Jan keuzelijst leeskring Amsterdam Media 14 56. Vonderen, Barbara van Deftig en ondernemend, Amsterdam p. nhol Amsterdam Vond Overzicht van de opkomst van een nieuwe stedelijke elite in Amsterdam rond 1860, die voor de hoofdstad een nieuwe bloeiperiode inluidde na een tijd van stagnatie. 57. Voskuil, J.J. De buurman 304 p. Vosk Voskuil beschrijft in deze roman de vriendschap tussen Maarten en Nicolien Koning en hun twee homoseksuele buurmannen. Nicolien ontpopt zich tot een ware nichtenmoeder en bloeit op in de vriendschap. Maarten kan de twee mannen niet uitstaan. Dit vriendschap leidt tot eindeloos veel conflicten tussen beide echtelieden en is gedoemd te stranden 58. Vreeken, B. Abraham en Louisa Willet-Holthuysen : Amsterdamse verzamelaars in de 19e eeuw 189 p Vree Over de oorsprong van het Museum Willet-Holthuysen. Jan keuzelijst leeskring Amsterdam Media 15 59. Vuijsje, Marja Ons kamp: een min of meer Joodse geschiedenis. 332 p Vuij Geschiedenis van de joodse bakkersfamilie Vuijsje in de jaren voor en vooral na de Tweede Wereldoorlog aan de hand van het levensverhaal van de vader van de schrijfster. Met de steeds grotere afstand tot de Tweede Wereldoorlog ontstaat er ook een joodse geschiedenis van na 1945, zeker nu de eerste generatie aan het uitsterven is. De auteur beschrijft het verhaal van haar vader en zijn drie broers die na de oorlog allen hun eigen weg gaan, zowel op het gebied van religie als van assimilatie. Die oorlog, maar ook het vooroorlogse leven, Palestina en later Israël, herinneringen, tradities en anekdotes, de nieuwe, jonge generatie, maar ook de vermoorde familieleden, dit alles was het mengsel dat het naoorlogse joodse leven vormde...met de schaduw van Auschwitz steeds op de achtergrond. 60. Woud, Auke van der Koninkrijk vol sloppen. 439 p Woud Paragrafen met titels als 'De draagbare beerput' en 'Eigenaars van drek, beenderen en schillen' of 'Fecaalmassa's' en 'Relativiteit van de geur' worden door menig lezer wellicht niet als uitnodigend ervaren en als een reden beschouwd om het werk terzijde te leggen, maar dat zou doodzonde zijn! Hoewel de inhoud misschien anders doet vermoeden, weet de auteur, hoogleraar architectuur en stedenbouwgeschiedenis, in het goed en puntig geschreven boek de lezer mee te slepen in een beschrijving van de even wonderlijke als soms ook afstotelijke wereld van negentiende-eeuwse achterbuurten in Nederland met bijzondere aandacht voor de verwerking van stedelijk drek en vuilnis. Foto's van onder anderen de tijdgenoot Henri Berssenbrugge zetten de fascinerende tekst kracht bij. 61. Zijl, Annejet van Gerard Heineken; De man, de stad en het bier 256 p Zijl Biografie van de Amsterdamse industrieel ( ), oprichter van het gelijknamige bierimperium. Jan keuzelijst leeskring Amsterdam Media 16 62. Zwagerman, Joost. Gimmick 237 p. Zwag Het leven van een gedesillusioneer
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks