Please download to get full document.

View again

of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Aanvulling op Gewichtsberekening Funderingsconstructie

Category:

Fashion & Beauty

Publish on:

Views: 10 | Pages: 13

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
BEM gemeente Steenbergen Projectnummer: Onderdeel: Aanvulling op Gewichtsberekening Funderingsconstructie Aanvulling A.01 t/m A.05 Omschrijving: Uitbreiding bedrijfsruimte van Os Medical Koperslagerij
Transcript
BEM gemeente Steenbergen Projectnummer: Onderdeel: Aanvulling op Gewichtsberekening Funderingsconstructie Aanvulling A.01 t/m A.05 Omschrijving: Uitbreiding bedrijfsruimte van Os Medical Koperslagerij SK Steenbergen Opdrachtgever: Os Medical BV Koperslagerij SK Steenbergen Behoort bij beschikking d.d. nr.(s) ZK Juridisch beleidsmedewerker Publiekszaken / vergunningen opgesteld door: wijziging: gecontroleerd: datum: Projectnummer: Blad: 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk Omschrijving pagina 1 Algemene projectgegevens Inleiding Gegevens derden Voorschriften Materialen Nadere uitwerking NEN-EN Windbelastingen volgens NEN-EN Sneeuwbelasting volgens NEN-EN Belastingcombinaties voor gebouwen volgens NEN-EN Stabiliteit Vervormingseisen volgens NEN-EN 1990/NB Funderingsparameters 6 2 Belastingen 7 3 Berekening hoofddraagconstructie 8 A.01 Controle scheurvorimg bovenwapening x-richting 8 A.02 Controle scheurvorimg bovenwapening y-richting 9 A.03 Controle scheurvorming onder 10 A.04 Parameters belastingsgeval temperatuur 12 A.05 Waardes paaldraagvermogen fund.palen tussen as-18 t/m as Projectnummer: Blad: 2 1. Algemene projectgegevens 1.1 Inleiding I.v.m. uitbreiding van bedrijfspand v.r.v. Van Os Medical wordt in deze rapportage de benodigde funderingsconstructie berekend voor het bedrijfspand 1.2 Gegevens derden - Gewichtsberekening Funderingingsconstructie van d.d Voorschriften Op deze berekening zijn de volgende normen van toepassing; NEN-EN 1990 Eurocode : Grondslagen voor het ontwerp NEN-EN 1991 Eurocode 1 : Belastingen op constructies NEN-EN 1992 Eurocode 2 : Ontwerp en berekening van betonconstructies NEN-EN 1993 Eurocode 3 : Ontwerp en berekening van staalconstructies NEN-EN 1994 Eurocode 4 : Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies NEN-EN 1995 Eurocode 5 : Ontwerp en berekening van houtconstructies NEN-EN 1996 Eurocode 6 : Ontwerp en berekening van constructies met metselwerk NEN-EN 1997 Eurocode 7 : Geotechnisch ontwerp NEN-EN 1999 Eurocode 9 : Ontwerp en berekening van aluminium constructies (voor zover van toepassing) Bij de bovengenoemde eurocodes zijn de bijbehorende Nederlandse nationale bijlagen van toepassing 1.4 Materialen Van toepassing zijn de volgende materialen, voor zover niet anders aangegeven: Beton: C20/25 f ck = 20 N/mm 2 f ck;cube = 25 N/mm 2 f cm = 28 N/mm 2 Betonstaal: B500B f y = 435 N/mm 2 Constructiehout: Vuren 1 sterkteklasse: C18 Constructiestaal: S235 (H-I-L-U profielen) f y = 235 N/mm 2 S275 (kokers/buizen) f y = 275 N/mm 2 S355 (SFB/THQ liggers) f y = 355 N/mm 2 Bouten: kwaliteit 8.8 f ub = 800 N/mm 2 kwaliteit 10.9 f ub = 1000 N/mm 2 Ankers: Kwaliteit 4.6 met rechte haak: f ub = 400 N/mm 2 Kwaliteit 8.8 met ankerplaat: f ub = 800 N/mm 2 (ankers met gerolde draad) Projectnummer: Blad: 3 1.5 Nadere uitwerking NEN-EN 1990 NEN-EN 1990 art. 2.3 Ontwerplevensduurklasse: 2 land- tuinbouw + soortgelijke gebouwen, industrieel 1 of 2 verd. 15 jaar NEN-EN 1990/NB bijlage A1 Toepassing op gebouwen Belasting ψ 0 ψ 1 ψ 2 Categorie E: opslagruimtes / industrieel 1,00 0,90 0,80 Categorie H: daken 0,00 0,00 0,00 sneeuwbelasting: 0,00 0,20 0,00 windbelasting: 0,00 0,20 0, * ψ 2 kranen: permanente kraanlast / totale kraanlast, verdere info zie NEN-EN tabel A.2 NEN-EN 1990 bijlage B, B3 betrouwbaarheidsdifferentiatie Gevolgklasse: CC1 : landbouwbedrijfsgeb., kassen, eensgezinswoningen, industrieel 2 verd. NEN-EN 1990 bijlage B, B3.3 differentiatie met behulp van maatregelen m.b.t. de partiële factoren K FI -factor voor belastingen: 0, Windbelastingen volgens NEN-EN Windgebied: III onbebouwd Hoogte bouwwerk z: 12,00 m 1 Referentieperiode = 15 jaar z min = 4,00 m z max = 200,00 m K = 0,281 n = 0,50 p=1-e (-1/R) = 0,06 C prob = 0,92 V b,o = 25 x C prob = 22 m/s Z o = 0,20 m q p (z) = [1+7*I v (z)]*1/2*r*u m 2 (z) I v (z) = turbulentie intensiteit 1,00 = 0,24 ln z u m (z) = C r (z)c 0 (z)u b z 0 0,07 C r (z) = k r *ln z k r = 0,19 z 0 = 0,21 C r (z) = 0,86 C 0 (z) = 1,00 (zie EN art ) u m (z) = 19,25 m/s z 0 z 0,II q p (z) = 0,63 kn/m Sneeuwbelasting volgens NEN-EN s = m 2 C e C t S k dakhelling: 0,00 graden µ 1 = 0,80 C t = 1,00 µ 2 = 0,80 S k = 0,70 kn/m 2 C e = 1,00 s 1 = 0,56 kn/m 2 s 2 = 0,56 kn/m 2 Projectnummer: Blad: 4 1.8 Belastingcombinaties voor gebouwen volgens NEN-EN 1990: Evenwichtstoestand: EQU (equilibrium); G, jgk, j pp Q,,1Q k,1 j 1 i 1 Partiele factoren volgens NEN-EN 1990:2002/NB:2007 Blijvende en Blijvende belastingen overheersende tijdelijke veranderlijke ontwerp- belasting formule 6.10 veranderlijke belastingen gelijktijdig met de overheersende situaties ongunstig gunstig belangrijkste andere (zo nodig) verg ,1 G kj,sup 0,9 G kj,inf 1,5Q k,1 1,5ψ o,i Q k,i Q,, i Ψ o, i Q k, Belastingcombinaties voor blijvende of tijdelijke ontwerpsituaties STR, GEO (structure, geotechnics) G, jgk, j pp Q,,1 Ψ0,1 Qk,1 j 1 i 1 ξ G, jgk, j pp Q,,1Q k,1 j 1 i 1 Q,, i Q,, i Ψ Ψ o, i o, i Q k, Q k, formule 6.10a formule 6.10b Partiele factoren volgens NEN-EN 1990:2002/NB:2007 Blijvende en Blijvende belastingen tijdelijke ontwerp- situaties ongunstig gunstig overheersende veranderlijke belasting veranderlijke belastingen gelijktijdig met de overheersende belangrijkste andere (zo nodig) verg. 6.10a 1,35 G kj,sup 0,9 G kj,inf 1,5ψ o,i Q k,i (i1) verg. 6.10b 1,2 G kj,sup 0,9 G kj,inf 1,5Q k,1 1,5ψ o,i Q k,i (i 1) Opmerking: K FI wordt verrekend bij het opstellen van de belastingcombinaties 1.9 Stabiliteit De stabiliteit wordt gewaarborgt door: Zie berekening staalconstructie van loods 1 / loods 2 en loods 3 Projectnummer: Blad: 5 1.10 Vervormingseisen volgens NEN-EN 1990/NB A1.4.2 Bruikbaarheidscriteria Tevens moeten de strengste criteria volgens NEN 6702, hoofdstuk 10 en NEN-EN 1992 t.m. NEN-EN 1999 zijn gebruikt. Doorbuiging vloerliggers onder vloeren met steenachting wanden: U bij;max = 0,002 Lt U eind;max = 0,004 Lt Doorbuiging vloerliggers overige vloeren: U bij;max = 0,003 Lt U eind;max = 0,004 Lt Platte daken: U bij;max = 0,004 Lt U eind;max = 0,004 Lt Hellende daken: U bij;max = 0,004 Lt U eind;max = geen eis tenzij er schade op kan treden, dan = 0,004 Lt Horizontale verplaatsing gebouwen met 1 bouwlaag: industrieel : h/150 Totale horizontale doorbuiging c.q. verplaastsing van gebouwen met meer dan 1 bouwlaag: h/300 per bouwlaag h/500 voor het gehele gebouw 1.11 Funderingsparameters Fundering op palen, geotechnische categorie 2 volgens NEN-EN Er is gekozen voor een fundering op : prefab beton palen vierkant 250,00 PPN = variabel m 1 - ref sondering R c;d (vlgs NEN-EN 1997) is variabel kn voor berekening R c;d en sonderingen zie berekening gewichtsberekening funderingsconstructie d.d Fundering op palen, geotechnische categorie 2 volgens NEN-EN Er is gekozen voor een fundering op : stalen buispalen rond 219,00 PPN = 13,50 m 1 - ref sondering R c;d (vlgs NEN-EN 1997) is 235,00 kn voor berekening R c;d en sonderingen zie berekening gewichtsberekening funderingsconstructie d.d Projectnummer: Blad: 6 2 belastingen Dak perm. 106R/750-0,88 1,00 x 0,12 = 0,12 kn/m 2 hardschuim 0,15 x 0,40 = 0,06 kn/m 2 bitumineuze dakbedekking = 0,07 kn/m 2 Installaties: = 0,10 kn/m 2 plafond: = 0,00 kn/m 2 overig: = 0,00 kn/m 2 + 0,35 kn/m 2 Sneeuw: ψ 0 = 0 0,70 x 0,80 = 0,56 kn/m 2 Veranderlijk: ψ 0 = 0 max 10m 2 = 1,00 kn/m 2 Dak tpv brandw. perm. 106R/750-0,88 1,00 x 0,12 = 0,12 kn/m 2 steenwol 0,20 x 1,55 = 0,31 kn/m 2 bitumineuze dakbedekking = 0,07 kn/m 2 Betontegels: 0,05 x 25,00 = 1,25 kn/m 2 Installaties: = 0,10 kn/m 2 overig: = 0,00 kn/m 2 + 1,85 kn/m 2 Sneeuw: ψ 0 = 0 0,70 x 0,80 = 0,56 kn/m 2 Veranderlijk: ψ 0 = 0 max 10m 2 = 1,00 kn/m 2 Begane grondvloer perm. i.h.w. gestort 0,20 x 25,00 = 5,00 kn/m 2 druklaag 0,00 x 25,00 = 0,00 kn/m 2 verand. 0,00 kn/m 1, q k = = 0,00 kn/m 2 E1 overige Qk=var Stellingen 5 lagen van 2,5 kn + reachtruck met hefvermogen: 50 kn = 12,50 kn/m 2 + totaal = 5,00 kn/m 2 verand. ψ 0 = 1,00 = 12,50 kn/m 2 Laadkuil perm. i.h.w. gestort 0,25 x 25,00 = 6,25 kn/m 2 verand. 0,00 kn/m 1, q k = = 0,00 kn/m 2 G voert. 25kn 120knqk=40kn vrachtwagen: (lxb) 15,00 x 2,50 m Som wiellasten: 640 kn = 17,00 kn/m 2 + totaal = 6,25 kn/m 2 verand. ψ 0 = 0,50 = 17,00 kn/m 2 Gasbeton (brandwand) 1,00 x 1,00 x 0,15 x 8,00 = 1,20 kn/m 2 Sandwichpanelen 1,00 x 1,00 x 1,00 x 0,13 = 0,13 kn/m 2 Projectnummer: Blad: 7 Aanvulling A.01 Controle scheurvorimg bovenwapening x-richting M e;d = 112,75 kn.m M e;k = 91,55 kn.m betondoorsnede (in mm): b = 1000 h 2 = 300 milieuklasse: XD3 chloriden, wisselend nat en droog betonkwaliteit: C20/25 f cd = 13,33 N/mm 2 Dekking c = 45,00 mm beugels/verdeelwapening rond: 0 mm (0 indien n.v.t) diameter hoofdwapening: 12 mm d= 249,00 mm X u = 49,04 mm vloer/plaat N cu = 0,75 x 13,33 x 1000 x 49,04 / 1000 = 490,36 kn Minimum wapening: A smin; = 303,45 mm 2 (vlgs NEN-EN art , en art ) (uitgangspunt bij berekening minimum wapening: geen uitwendige normaalkracht geintroduceerd in de betondoorsnede) A s;ben = 1127 mm 2 A s;aanw = net ø12-100# + ø8-100 = 1634 mm 2 Maximale wapening: A s;max = mm 2 voldoet (vlgs NEN-EN art ) Controle scheurvorming: hoh afstand staven: 50 mm diameter: 12,00 Staalspanning = 244 N/mm2 afgeronde staalspanning vlgs. Tabel 7.2N 280 N/mm 2 Eén van de onderstaande eisen dient te voldoen (NEN-EN art ) Maximale staafdiameter vlgs tabel 7.2N: 6 mm voldoet niet, verklein diameter Maximale staafafstand vlgs. Tabel 7.3N 68 mm voldoet stort op betonnen werkvloer controleerbaar Projectnummer: Blad: 8 A.02 Controle scheurvorimg bovenwapening y-richting M e;d = 76,00 kn.m M e;k = 60,74 kn.m betondoorsnede (in mm): b = 1000 h 2 = 300 milieuklasse: XD3 chloriden, wisselend nat en droog betonkwaliteit: C20/25 f cd = 13,33 N/mm 2 Dekking c = 45,00 mm beugels/verdeelwapening rond: 12 mm (0 indien n.v.t) diameter hoofdwapening: 12 mm d= 237,00 mm X u = 33,96 mm vloer/plaat N cu = 0,75 x 13,33 x 1000 x 33,96 / 1000 = 339,61 kn Minimum wapening: A smin; = 303,45 mm 2 (vlgs NEN-EN art , en art ) (uitgangspunt bij berekening minimum wapening: geen uitwendige normaalkracht geintroduceerd in de betondoorsnede) A s;ben = 781 mm 2 A s;aanw = net ø12-100# = 1131 mm 2 Maximale wapening: A s;max = mm 2 voldoet (vlgs NEN-EN art ) Controle scheurvorming: hoh afstand staven: 100 mm diameter: 12,00 Staalspanning = 240 N/mm2 afgeronde staalspanning vlgs. Tabel 7.2N 240 N/mm 2 Eén van de onderstaande eisen dient te voldoen (NEN-EN art ) Maximale staafdiameter vlgs tabel 7.2N: 9 mm voldoet niet, verklein diameter Maximale staafafstand vlgs. Tabel 7.3N 101 mm voldoet stort op betonnen werkvloer controleerbaar Projectnummer: Blad: 9 A.03 Controle scheurvorming onder Maximaal toelaatbare scheurwijdte; Maximaal toelaatbare scheurwijdte nieuwe betonnen constructieonderdelen dient gebaseerd te worden op vloeistofdichtheid. De maximaal toelaatbare scheurwijdte wordt bepaald conform NEN-EN ontwerp en berekening van betonconstructies - deel 3, constructies voor het keren en opslaan van stoffen. Door de beperkte vloeistofhoogte zal in de scheuren self-healing optreden. Zie ook onderstaande grafiek. Grafiek uit NEN-EN hoogte vloeistof 1,0m dikte vloer = 0,25m Maximaal toelaatbare scheurwijdte: 0,2 mm hd/h = 4 Zie volgende pagina voor overzicht van scheurvormingsberekening uit AxisVM Projectnummer: Blad: 10 Project: Constructeur: GJM Bouwadvies bv Model: laadkuil-12.axs AxisVM 12.0 R3f Geregistreerd aan GJM Bouwadvies bv Pag. 11! #$ %$ &'() *$ &'() #$ ''+,-. / ' $01 / ' $ 01 -' ) & ) & ,000 17,000 2,000 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,000 Y 1,850 2,500 2,500 2,500 1,850 11,200 X Scheurvorming; onder A.04 Parameters belastingsgeval temperatuur Projectnummer: Blad: 12 MHO A.05 Waardes paaldraagvermogen fund.palen tussen as-18 t/m as-24
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks