Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Advieslijst Nederlandse aandelen

Category:

Gadgets

Publish on:

Views: 4 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Advieslijst Nederlandse aandelen 15 februari 2017 Notitie van analisten Randstad profiteert duidelijk van het aantrekken van de economische groei in Europa en liet over het vierde kwartaal een versnelling
Transcript
Advieslijst Nederlandse aandelen 15 februari 2017 Notitie van analisten Randstad profiteert duidelijk van het aantrekken van de economische groei in Europa en liet over het vierde kwartaal een versnelling van de omzetgroei zien (+6,6% per gewerkte dag). DSM realiseerde een fraaie winstgroei (17% operationeel) in het vierde kwartaal voor beide divisies. De winstgroei zal gecontinueerd kunnen worden, maar wij verwachten voor 2017 wel op een wat lager groeipad. We handhaven ons koersdoel van EUR 68. De winst van AkzoNobel over het vierde kwartaal viel iets tegen, vooral de winstdaling bij Performance Coatings door lagere afzet naar de scheepsbouw en olie/gasindustrie. De stevigere financiële positie laat zowel overnames als een hoger dividend toe. Zoals gebruikelijk is het management terughoudend met het uitspreken van concrete winstverwachtingen. NL Top Picks Opwaarts Dividend Picks Opwaarts K/W 2017E potentieel Dividend 2016E K/W 2017E potentieel Aegon 8,9x 2,6% DSM 2,9% 17,3x 11,5% Ahold Delhaize 16,0x 12,7% Royal Dutch Shell 6,7% 8,9x 9,2% Akzo Nobel 13,9x 5,6% ASML 26,8x 5,0% BAM Groep 10,9x 11,3% Defensieve Picks Opwaarts DSM 17,3x 11,5% K/W 2017E potentieel GrandVision 20,2x 9,7% Royal Dutch Shell 8,9x 9,2% ING Groep 10,7x 2,4% Randstad 11,7x 4,3% Royal Dutch Shell 8,9x 9,2% SBM Offshore 18,6x 19,2% Opwaarts TKH Group 16,6x - K/W 2017E potentieel Unilever 19,2x 10,8% Aalberts Industries 16,0x - ASM International 15,1x 5,7% Rendement Randstad 11,7x 4,3% Sinds (Total Return) TKH Group 16,6x - NL Top Picks ,7% AEX Index ,4% AEX Index feb apr jun aug okt dec feb Data zijn gebaseerd op de slotkoersen van 14 februari 2017 Cyclische Picks Speculatieve Picks K/W 2017E Opwaarts potentieel Galapagos 12,8x 17,2% Aanbevolen Nederlandse aandelen Aalberts Industries INDUSTRIE EUR 33,18 EUR 31,00 EUR 3,7 MRD EUR 0,57 1,7% 16,0 x EUR 2,07 0, De omzetverdeling: 46% bouwgerelateerde producten in Europa en de VS, 15% gerelateerd aan klimaatbeheersing en 39% gerelateerd aan de industrie. De regionale omzetverdeling op basis van rechtstreekse afzet: West-en Noord Europa 59%, Noord Amerika 22%, Oost- en Zuid Europa 11%, Azië 2% en rest van de wereld 6% De onderneming is mede via acquisities sterk gegroeid. Het management legt nu de focus op optimaliseren van de interne infrastructuur (fabrieken, kennis en werknemers) en op een beperkter aantal eindmarkten (van 25 naar 10). Dit zal tot enkele desinvesteringen en een gemiddeld lager niveau van investeringen leiden. Hierdoor zal de schuld verder verminderd worden. Door de brede spreiding naar klanten en sectoren is de invloed van een neergang in één sector maar beperkt van invloed op de resultaten van Aalberts Industries. Dit geldt uiteraard niet bij een brede economische afzwakking. De onderneming heeft weinig directe exposure naar China waar het juist in de opbouwfase van productie verkeert. De 15% winststijging over het eerste halfjaar van 2016 was beter dan verwacht mede dankzij overnames en de beperkte exposure naar de krimpende energiesector. Voor het tweede halfjaar voorzien we een continuering van de groei, zij het op een lager niveau. Dit hangt mede af van enkele op stapel staande desinvesteringen en de herinvestering in nieuwe overnames. Aegon FINANCIËLE DIENSTVERLENING KOERS KOERSDOEL** MARKTWAARDE DIV 2016E DVD RENDEMENT K/W 2017E WPA 2017 GECOR. VOLATILITEIT (BETA) EUR 5,26 EUR 5, EUR 11,0 MRD EUR 0,26 4,9% 8,9 x EUR 0,59 1, ** Bron: gemiddelde van Bloomberg en Morningstar De Amerikaanse markt van pensioenen, levensverzekeringen en spaarproducten is de belangrijkste markt voor Aegon waar 2/3 van de winst wordt gegenereerd. De vraag naar goede pensioenproducten neemt toe maar de winstgevendheid is gedaald door de lage rentestand, de scherpere concurrentie en de overstap van toegezegde uitkering (defined benefit) naar toegezegde bijdrage (defined contribution) in Nederland. Aegon heeft de laatste jaren qua operationele resultaten teleurgesteld door externe ontwikkelingen zoals de rente-implosie maar zeker ook door interne zaken (te rooskleurige aannames, onvoldoende hedging van (rente)risico's). In het derde kwartaal van 2016 was het negatieve effect van nieuwe aannames beduidend minder dan verwacht. Door klanten (ook uit overnames zoals Mercer in de VS) naar één internet-platform voor de dienstverlening te migreren kunnen kosten verlaagd worden. De operationele resultaten over het derde kwartaal waren goed en de solvabiliteit van de Groep was met 156% vrijwel onveranderd. De winstgevendheid in de VS is aan het verbeteren en het risicoprofiel wordt verminderd. De koers noteert beneden de fair value van Morningstar (EUR 6) en rondom Bloomberg consensus (EUR 4,70). We voorzien dat het dividend (EUR 0,26 per aandeel over 2016) minimaal gehandhaafd kan blijven. Daarnaast handelt het aandeel op een lage verhouding van 0,5 tussen aandelenkoers tov boekwaarde per aandeel. Ahold Delhaize CONSUMENT BASIS KOERS KOERSDOEL MARKTWAARDE DIV 2016E DVD RENDEMENT K/W 2017E WPA 2017 GECOR. VOLATILITEIT EUR 20, EUR 23,00 EUR 26,1 MRD EUR 0,54 2,6% 16,0 x EUR 1,28 0, Door de fusie met Delhaize die tot schaalvoordelen leidt is Ahold Delhaize nog beter in staat om vrije kasstroom (Free Cash Flow) te genereren die voor een groot deel naar de aandeelhouders zal toevloeien in de vorm van dividend en inkoop van aandelen. Voor 2017 wordt een free cash flow van EUR 1,6 miljard voorzien, ofwel een rendement van 6,7% op de beurswaarde. Dit is een aantrekkelijk rendement en boven het gemiddelde van de sector. Door de inkoop van aandelen wordt een additionele groei van de winst en cash flow per aandeel mogelijk. Wij verwachten dat Ahold Delhaize een dubbelcijferige winstgroei per aandeel kan realiseren in de komende jaren. Amerika (met name de Oostkust) is de belangrijkste afzetmarkt van Ahold Delhaize waar 60% van de winst wordt gerealiseerd. De concurrentie is er hevig (Walmart, Amazon) maar door synergievoordelen met Delhaize kunnen winstmarges gehandhaafd blijven. De koopkracht van de Amerikaanse consument stijgt evenals de werkgelegenheid. Voorts zal Ahold Delhaize profiteren van de beoogde verlaging van de vennootschapsbelasting. In Nederland blijft de onderliggende trend gunstig voor marktleider Albert Heijn met de continue uitbreiding van het assortiment. In België zal bij Delhaize de lage winstmarge verbeteren nu de reorganisatie qua personeel voor een belangrijk deel zijn afgerond. De beurskoersen van stabiele voedingsondernemingen zijn de laatste weken door de rentestijging in de VS (10 jaarsrente 1% gestegen) gedaald. Wij verwachten geen verdere significante stijging van de lange rente en daarom zijn defensieve aandelen met een stabiel dividend aantrekkelijk. Akzo Nobel BASISMATERIALEN EUR 64,42 EUR 68,00 EUR 16,2 MRD EUR 1,65 2,6% 13,9 x EUR 4,63 0,97 70 De verdeling van de omzet naar klantgroepen is: 43% bouwgerelateerd, 22% industrieel, 18% consumentengoederen en 17% transportmiddelen. 65 De geografische spreiding van de omzet is: West Europa 36%, Azië 27%, Noord Amerika 17%, Latijns Amerika 10% en rest van de wereld 10%. AkzoNobel realiseert al zes kwartalen achtereen een winstmargeverbetering ondanks dat de volumegroei per 60 saldo niet aantrekt. De winststijging is grotendeels het gevolg van interne efficiencyverbeteringen. De verbetering van de operationele winstmarge continueerde in het derde kwartaal van 2016 met een stijging naar 12,6% (11,6% in derde kwartaal 2015) maar de nettowinst was vrijwel onveranderd. De 55 afzetmarkten laten een gemengd beeld zien met herstel in continentaal Europa (bouw) maar lagere vraag vanuit de energie- en scheepvaartsectoren. 50 Nu een groot deel van de efficiencyverbetering is gerealiseerd en de financiële positie is verstevigd, zullen acquisities noodzakelijk zijn om winstgroei te kunnen continueren. De overname van de industriële coatings van BASF is als een eerste stap te beschouwen. Daarnaast zullen lagere rentelasten aan de winstgroei 45 bijdragen. Het aandeel handelt op waarderingsmultiples die 15%-20% beneden het sectorgemiddelde liggen. ASM International INFORMATIETECHNOLOGIE EUR 47,32 EUR 50,00 EUR 3,0 MRD EUR 0,70 1,5% 15,1 x EUR 3,14 1, ASM International is marktleider met circa driekwart van de markt voor Atomic Layer Deposition (ALD). ALD is een proces dat wordt gebruikt om transistors in een chip met een dun isolerend laagje van één atoom dik te bedekken. Gerangschikt naar investeringsniveau hebben alle top-10 semiconductorfabrikanten inmiddels de ALD machines van ASM International staan. Het is in deze markt belangrijk om bij de grote spelers aanwezig te zijn. De verwachting is dat de markt voor ALD in de periode /9 qua omvang zal verdubbelen tot USD 1,5 miljard. In 2017 gaat de semiconductorfabrikanten chips fabriceren met lijnen van 10 nanometer. Deze 10-nm node is een belangrijk impuls om ALD in te zetten. Ongeveer de helft van de waarde van ASM International bestaat uit het belang in het ASM Pacific, waar het bedrijf een belang van,08% in heeft. De front-end business (het bewerken van lagen op de wafer, de siliciumschijf waar chips op worden gemaakt) werd lange tijd gefinancierd door het belang in ASM PT (back-end, het opdelen van de wafer in individuele dies en het verpakken van de dies zodat die op het moederbord kunnen worden bevestigd). Inmiddels is front-end goed winstgevend. Back-end wordt gekenmerkt door een relatief hoge volatiliteit van de winstgevendheid. In het derde kwartaal daalde de orderinflow door minder vraag naar ALD machines vanuit geheugenchipproducenten maar voor het vierde kwartaal is een stijging voorzien. ASM International heeft een aanzienlijke kaspositie (EUR 363 miljoen derde kwartaal 2016). ASML INFORMATIETECHNOLOGIE EUR 119,10 EUR 125,00 EUR 52,3 MRD EUR 1,20 1,0% 26,8 x EUR 4,45 1,15 1 ASML is wereldmarktleider in de ontwikkeling en productie van Lithografiemachines (wafersteppers), een 120 essentiële stap in de productie van halfgeleiders. Chipproductie wordt gedicteerd door de Wet van Moore: iedere twee jaar verdubbelt het aantal 110 schakelingen op een chip. Om deze wet met de huidige technologie vol te houden moeten de Lithografiemachines zeer intensief worden gebruikt, waardoor de productiekosten snel stijgen. ASML heeft 100 nieuwe machines ontwikkeld op basis van EUV technologie, die voor de volgende ronde van verkleiningen (de 7 nanometer node ) worden ingezet. 90 De orderportefeuille steeg in het vierde kwartaal van 2016 naar een all-time-high van EUR 4 mijard waarvan de helft de nieuwste technologie, EUV, met een gemiddelde verkoopprijs van EUR 100 miljoen. Het aandeel 80 van Service & Options in de omzet neemt gestaag toe hetgeen tot hogere marges zal leiden. ASML heeft bewezen dat de hoge productiviteitseis van 1500 wafers per dag op een EUV machine haalbaar is, 70 een belangrijke doorbraak voor klanten. De langetermijn winstdoelstelling van een ruime verdrievoudiging (ten opzichte van 2014) van de winst per 60 aandeel naar minimaal EUR 9 per aandeel in 2020 komt steeds duidelijker in zicht. BAM Groep INDUSTRIE EUR 4,85 EUR 5, EUR 1,3 MRD EUR 0,09 1,8% 10,9 x EUR 0,45 0, De bouwactiviteiten van BAM vinden overwegend plaats in Nederland, het VK, Schotland en Duitsland. In het VK wordt de omzet geheel behaald in infrastructuur en utiliteitsbouw waarbij de opdrachten grotendeels vanuit de overheid komen. Alle kosten zijn lokaal. In Nederland worden door BAM jaarlijks circa 2000 woningen gebouwd. BAM is goed op weg naar structureel winstherstel en een betere grip op projecten en de organisatie. Bij een bouwer zal zo n proces nooit geleidelijk verlopen, vanwege het inherente risico aan de bouwsector. Voor 2016 verwacht het management een hogere winst maar eveneens hoge reorganisatiekosten (EUR miljoen). Positief is de invulling van de financiële doelstellingen: deze zijn een winstmarge van 2%-4% voor belasting (1,2% in 2015) en rendement op geïnvesteerd vermogen (ROCE) van minimaal 10%, beide te bereiken in periode De derde kwartaalresultaten van BAM lieten op hoofdlijnen een verbetering zien met een 13% hoger resultaat voor belastingen (EUR 60,5 miljoen) ten opzichte van De orderportefeuille bleef, gecorrigeerd voor het lagere pond sterling, stabiel ten opzichte van het vorige kwartaal. Per saldo blijft het winstperspectief voor de komende jaren gunstig, ondanks de Brexit en vooral gedreven door interne zaken zoals de hogere kwaliteit cq lager risicoprofiel van recent verworven projecten. Het aandeel is laag gewaardeerd gelet op het winstperspectief van minimaal EUR 0,50 per aandeel in DSM MATERIALEN EUR 60,96 EUR 68,00 EUR 11,1 MRD EUR 1,75 2,9% 17,3 x EUR 3,52 0, De onderneming behaalt 45% van de omzet uit opkomende landen en ruim de helft met de verkoop van ingrediënten voor voeding (dier en mens). Een groot deel van de productie vindt in Europa plaats. De tweede kernactiviteit is Performance Materials met de Dyneema vezel als belangrijk product. De afzetbasis hiervan is breed gespreid door steeds meer toepassingen. Na enkele jaren van daling zitten de prijzen van de meeste vitamines weer in de lift. Chinese concurrenten hebben te maken met strengere milieu-wetgeving hetgeen de kostprijs verhoogd. De hogere prijzen op de zogenaamde spotmarkt kunnen door DSM pas met enige vertraging doorgevoerd worden. DSM is met een breed pakket van voedingsingrediënten en premixen stevig gepositioneerd om verder zowel geografisch als qua productenpakket te groeien in een markt die onderliggend gemiddeld 3-5% per jaar groeit. Daarnaast voorzien we de komende jaren een consolidatie in de sector waarbij DSM een aantrekkelijke partner kan zijn. We hebben naar aanleiding van de goede resultaten over het tweede kwartaal en een hogere volumegroei (+9%) in voedingsingrediënten voor de mens onze winsttaxaties verhoogd. De volumegroei bleef bij DSM in het derde kwartaal op een goed niveau (Nutrition +3%, Materials +5%) waardoor het operationele resultaat (EBIT) met 21% steeg en de nettowinst met 37% naar EUR 0,81 per aandeel. Dit was wederom licht beter dan algemeen verwacht. De onderneming handhaaft de winstprognose voor 2016, maar impliciet is er sprake van een kleine verhoging: het operationale resultaat voor belastingen (EBITDA) zal in 2016 met circa 15% stijgen versus een eerdere prognose van 10%-15%. Het koersdoel is gebaseerd op een som-der-delen waarde van de onderneming vanwege de waarde van circa EUR 10 per aandeel van de niet-kernactiviteiten die op kortere termijn gedesinvesteerd worden. Galapagos GEZONDHEIDSZORG EUR 63,99 EUR 75,00 EUR 3,0 MRD ,8 x EUR 5,01 0,76 80 Galapagos is gericht op de ontwikkeling van nieuwe medicijnen. Nadat Abbvie de licentie voor de ontwikkeling van filgotinib had teruggegeven aan Galapagos heeft 70 Galapagos een betere deal gesloten met de Amerikaanse biotechreus Gilead. Galapagos ontvangt upfront meer geld (USD 725 miljoen waarvan USD 425 miljoen via de uitgifte van nieuwe aandelen tegen een koers van EUR 60 58) en betere voorwaarden ten aanzien van royalties en een winstdeling in Europese landen waar het een co-promotie kan nemen. Galapagos kan tot USD 1,35 miljard aan mijlpaalbetalingen ontvangen. 50 Beide bedrijven gaan gezamenlijk filgotinib, een middel voor de behandeling van reuma en andere onstekingsziekten, ontwikkelen. Galapagos zal 20% van deze ontwikkelingsactiviteiten meefinancieren terwijl Gilead verantwoordelijk wordt voor de wereldwijde marketing en verkoop. Galapagos is gericht op het opbouwen van een gediversifieerde portefeuille van medicijnen: Er lopen meer dan 20 onderzoeksprogramma's en het heeft een zestal allianties met internationale farmabedrijven gesloten. De onderneming heeft een omvangrijke kaspositie van bijna EUR 1 miljard waarmee de opbouw van de bredere portefeuille van medicijnen gefinancierd kan worden. Daarnaast zijn (toekomstige) 20 mijlpaalbetalingen fors verhoogd naar USD 600 miljoen. Hiermee kan de cash outflow de komende jaren (EUR miljoen in 2016) ruimschoots uit eigen middelen gefinancierd worden. GrandVision CONSUMENT DUURZAAM KOERS KOERSDOEL MARKTWAARDE DIV 2016E DVD RENDEMENT K/W 2017E WPA 2017 GECOR. VOLATILITEIT EUR 22,80 EUR 25,00 EUR 5,8 MRD EUR 0,34 1,5% 20,2 x EUR 1,13 BETA: 0, GrandVision is wereldwijd de grootste speler in de optiekbranche met een netwerk van circa 6500 winkels in 44 landen. Met de verkoop van (zonne)brillen op sterkte en contactlenzen is GrandVision actief in een aantrekkelijke markt die gemiddeld met 4-5% per jaar groeit. 28 Na een tegenvallende (autonome) omzetgroei in enkele kwartalen trad er in het vierde kwartaal van 2016 een herstel op met een groei van 3,8%. Wij verwachten dat de groei komende jaren nog iets zal herstellen vanwege vergrijzing, stijgende vraag naar zonnebrillen op sterkte en een verdere uitrol van het winkelbestand. 24 Omdat het business model van GrandVision relatief weinig kapitaal vergt (de winkels worden gehuurd, productie is uitbesteed) genereert de onderneming een hoge vrije kasstroom en is de nettoschuld sinds de beursgang gedaald van EUR 919 miljoen naar geschat EUR 750 miljoen eind De hoge winstgevendheid en kasstroom van de Europese activiteiten worden gebruikt voor de financiering van acquisities. Het aandeel handelt op een te hoge (-35%) korting ten opzichte van waarderingsratio's van sectorgenoten (Fielmann, Luxottica) en biedt opwaarts potentieel obv een Discounted-Cash-Flow berekening. 16 ING Groep FINANCIËLE DIENSTVERLENING EUR 13,67 EUR 14,00 EUR 53,0 MRD EUR 0,66 4,8% 10,7 x EUR 1,28 1,06 16 Nu ING het belang in NN Group geheel heeft verkocht is het gericht op bancaire activiteiten met grote nadruk op spaar-en kredietverlening aan particulieren en in mindere mate de zakelijke markt. 14 Het grootste deel van de dienstverlening is in Nederland, Duitsland en België. Voornamelijk via internet vindt uitbreiding naar andere Europese landen plaats. Door de dalende rente en stijgende kosten van regelgeving staat het verdienmodel van banken onder druk. 12 Kostenbesparingen blijven noodzakelijk om compensatie te bieden. Door de sterke verschuiving naar online dienstverlening kan ING het aantal kantoren en het 10 personeelsbestand (doelstelling 7,000) sterk reduceren waarbij de onderneming kostenbesparingen ter grootte van EUR 900 miljoen verwacht te behalen. Het dividendrendement (6%) is hoog en we verwachten dat het dividend per aandeel de komende jaren licht 8 kan stijgen. ING zag de onderliggende nettowinst in het derde kwartaal met 22% toenemen naar EUR miljoen. Het resultaat was wel 6% lager dan in het tweede kwartaal, maar dat komt vooral door een daling van de overige 6 inkomsten. De rente-inkomsten en de rentemarge stegen ten opzichte van het tweede kwartaal. Waarderingsratio s van de Europese bancaire sector zijn terecht laag maar omdat ING een lager dan gemiddeld risicoprofiel heeft is het aandeel op de huidige waardering aantrekkelijk. Randstad INDUSTRIE EUR 57,51 EUR 60,00 EUR 10,5 MRD EUR 1,70 3,0% 11,7 x EUR 4,90 1,02 65 Randstad haalt tweederde van de omzet uit Europa (vooral Nederland, Frankrijk en Duitsland). Een kwart van de omzet komt uit de VS. Randstad profiteert op lange termijn van de toenemende vraag naar flexibilisering van de arbeidsmarkten in 55 Europa. Tevens is het verminderen van toeleveranciers van extern personeel door bedrijven een gunstige ontwikkeling voor de grote uitzendondernemingen met hun grote netwerk van hoog opgeleide mensen. Bijna 60% van de omzet wordt met uitzendwerk (Staffing) behaald, waar de marges het laagst zijn. Het 45 aandeel van Professionals en Inhouse activiteiten, die hogere marges genereren, neemt toe. De onderneming genereert een hoge vrije kasstroom en heeft de schuldpositie sterk verminderd. De financiële positie wordt nu benut voor het financieren van overnames. 35 De autonome omzetgroei steeg in het derde kwartaal naar gemiddeld 4% per werkdag (+3% tweede kwartaal) en de onderneming profiteert van het aantrekken van de werkgelegenheid in continentaal Europa waar 5% groei werd gerealiseerd. De 1% groei in de VS was
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks