Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

AKILLI EV OTOMASYONU (Analiz)

Category:

Travel

Publish on:

Views: 101 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ AKILLI EV OTOMASYONU (Analiz) Danışman Meltem Turhan Yöndem Hazırlayan Hüseyin Serkan Özaydin İstanbul Akıllı Ev Sistemi Nedir?
Transcript
T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ AKILLI EV OTOMASYONU (Analiz) Danışman Meltem Turhan Yöndem Hazırlayan Hüseyin Serkan Özaydin İstanbul-2017 1.Akıllı Ev Sistemi Nedir? Akıllı ev, ev teknolojileri endüstrinin birçok alanında kullanılan kontrol sistemlerinin gündelik hayata uyarlanması; ev otomasyonu da, bu teknolojilerin kişiye özel ihtiyaç ve isteklerine uygulanmasıdır. Akıllı ev tanımı, bütün bu teknolojiler sayesinde ev sakinlerinin ihtiyaçlarına cevap verebilen, onların hayatlarını kolaylaştıran ve daha güvenli daha konforlu ve daha tasarruflu bir yaşam sunan evler için kullanılmaktadır. Akıllı evler, otomatik fonksiyonları ve sistemleri kullanıcı tarafından uzaktan kontrol edilebilen cihazları içerirler(stefanov, Bien, & Bang, 2004) 2.Akıllı Ev Otomasyonu Nedir? Akıllı ev otomasyonu geliştirirken göz önünde bulundurulan temel unsurlardan biri, bu sistemlerin telefon,tablet ve kişisel bilgisayarlar ile tam uyumlu çalışabilmesidir.telefonlar artık her insanın standartlarından birisi haline gelmiştir.böyle bir değişkeni göz önünde bulundurunca akıllı ev sisteminin telefon ile kontrolü, ev sistemini kullanan aile için bir kolaylık sağlamaktadır. Endüstride otomasyona geçilmesinin en büyük sebeplerinden biri verimliliği arttırmaktır.ev otomasyonunda da bu durum aynıdır.örneğin evde önemli bir iş ile ilgilenen aile bireyinin, kapının çalması ile telefonundan tek tuşa basarak kapıyı açabilmesi yada tek tuş ile evde yanmakta olan ışıkları kapatabiliyor olması zamandan kaybı engellediği gibi verimliliği arttırır. Akıllı ev otomasyonlarının en büyük kolaylığı birçok komutu arka arkaya getirerek senaryolandırma seçeneğini sağlamasıdır.örneğin evden çıktım senaryosu ile açık olan ışıkların kapanması, alarm sisteminin devreye girmesi ve perdelerin kapanması zaman kaybettirecek işlemleri tek bir komut ile yerine getirilebilir. 3.Halihazırda Bulunan Akıllı Ev Projeleri ve Projelerin Özellikleri 3.1-Audio Akıllı Ev Sistemi Özellikleri Su vanası kontrolü Doğalgaz kapama Alarm sistemi TV kontrolü Perde kontrolü Kombi kontrolü Klima kontrolü Gaz ve duman dedektörü Aydınlatma kontrolü Priz açıp kapama kontrolü Elektrik şalteri kontrolü Bilgisayar ile kontrol 3.2-Core Akıllı Ev Sistemi Sistemde Var Olan Özellikler Aydınlatmalar Isıtma sistemleri Soğutma sistemleri Motorlu panjurlar Güvenlik sistemi Kombi kontrolü IP kameralar Elektrikli ev aletleri Eve girerken, evden çıkarken, eve yaklaşırken, çok uzakta adlarına sahip 4 adet senaryoyu kullanabilmesi 3.3-Zipato Akıllı Ev Sistemi Sistemde Var Olan Özellikler Duman sensörü Su baskını sensörü Kapı giriş kontrolü C0 sensörü(monoksit sensörü) Garaj giriş sensörü Alarm sistemi Gaz sensörü Hareket sensörü Kamera izleme Enerji ölçümü Akıllı priz Aydınlatma Termometre Multimedia kontrolü 4.İnsanların Projeden Beklentileri Evde yaşanan yada yaşanabilecek her türlü tehlikeli durumda(yangın,hırsızlık vb.), kendilerinin haberdar edilmesi ve böyle yaşanabilecek durumlarda sistemin en hızlı şekilde müdahele etmesi İnsanların günlük yaşantılarında düzenli olarak yaptıkları(evden çıkmak,uyumak,yemek yemek vb.) eylemlere göre sistemin daha önceden belirlenmiş senaryoları devreye sokması Android arayüzünün kullanım kolaylığının olması(her yaşta kullanıcının kullanabilmesi için yapılması gerekiyor) Soruların Sorulduğu İnsanlar(Yaş,Meslek) 1. Sedat Öztürk(29, öğrenci) 2. Mehmet Şişman(36, öğretmen) 3. Fatih Koca(41,spor eğitmeni) 4. Mehpare Özaydin(43, Ev hanımı) 5. Furkan Soysal(21,öğrenci) 6. Ahmet Duman(22,öğrenci) 7. Ferhat Akay(26,Doktor) 8. Miraç Ataman(27,Doktor) 9. Rukiye Özaydin(66,Ev hanımı) 5.1-Python 5.Projede Kullanılabilecek Araçlar Ve Programlama Dilleri Raspberry Pi yi programlamak için kullanıldı.python kullanılma sebebi yetenekli ve hızlı bir dil olması.açık kaynaklı olması ve ücretsiz kullanılabilmesi.sistem için kullanılabilir ve terminalde çalıştırılması kolay olan bir dil olması projemizde kullanılması için avantajlıdır. 5.2-Android Sistemi kontrol etmek için kullanıldı.kullanılan araçların Google teknolojisi olması ve o araçların Android işletim sistemine kolay bir şekilde senktronize olması kullanılması için avantajlıdır. 5.3-Firebase Raspberry Pi ile Android telefon arasında veri iletişimini sağlamak için kullanıldı.kullanılma sebebi Realtime database özelliği olması, hızlı olması ve sistemlere kolay entegre olması. Python yazmak için kullanılabilecek araçlar Pycharm: JetBrains adlı firmanın geliştirdiği bir IDE ortamı.linux sistemlere kolay entegre olması ve Python kütüphanelerini otomatik import etmesi hız konusunda avantaj sağlıyor. Python IDLE:Profesyonel Python geliştiricilerinin kullandığı bir ortamdır.hafif olması avantaj sağlar ama kullanımı yeni başlayanlar için zordur. Terminal:Mantığı Python IDLE ye benzer.genellikle python dosyalarını çalıştırmak için kullanılır. Android yazmak için kullanılabilecek araçlar Android Studio:JetBrains adlı firmanın geliştirdiği bir IDE ortamıdır.android uygulama geliştiren topluluklar tarafından sıklıkla kullanılır.bu yüzden yaşanabilecek sorunların çözümleri internet ortamında daha kolay bulunabilir. Xamarin:Microsoft adlı firmanın geliştirdiği bir SDK. C# adlı programlama dilini kullanarak kullanılır.visual Studio nun bir eklentisidir.en iyi performans verdiği ortam Windows Phone lerdir.android işletim sistemlerine sahip telefonlar için kullanılması uygulamada performans düşüklüğüne sebep olabilir.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks