Please download to get full document.

View again

of 21
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/21) Akreditasyon Kapsamı

Category:

Crosswords

Publish on:

Views: 16 | Pages: 21

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/21) Kalibrasyon Laboratuvarı Adresi : Üçevler Mah. Akva San. Sitesi 79. Sk. No:1/A Nilüfer BURSA/TÜRKİYE Tel : Faks : E-Posta
Transcript
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/21) Kalibrasyon Laboratuvarı Adresi : Üçevler Mah. Akva San. Sitesi 79. Sk. No:1/A Nilüfer BURSA/TÜRKİYE Tel : Faks : E-Posta : Website : Ölçüm Büyüklüğü KUVVET Malzeme Test Makinelerinin Kuvvet Ölçüm Sistemleri Beton test makinaları Yük hücresi Kuvvet dönüştürücü Kuvvet ölçme cihazları ( El tipi kuvvet ölçerler, yükleme halkaları, vinç kantarları, dinamometreler vb) Ekstansometre MEKANİK GÜÇ Çentik Darbe Test Makinaları 100 N F 500 kn 100 N F 100 kn 10 N F 500 N EN ISO ASTM E4 % 0,16 % 0,16 % 0,16 F: Ölçülen Değer 0,5 Sınıfı Y.H. ile Basma ve Çekme 0,5 Sınıfı Y.H. ile Basma ve Çekme Asma kütle ile Çekme 100 kn F 2 MN TS EN % 0,32 F : Ölçülen değer 1. Sınıf Y.H. ile Basma 1 N F 10 kn EN ISO 376 0,02 % F : Ölçülen değer Ölü ağırlıklı kuvvet kalibrasyon makinası ile basma ve çekme 10 N F 1000 N 0,1 kn F 500 kn 200 kn F 2 MN L 100 mm L 500 mm EN ISO 376 DAkkS-DKD-R 3-3 TS EN ISO ,16 % 0,16 % 0,32 % ( 0,5 + 7 L) μm ( 0, L ) μm 0,5 J A 750 J EN ISO EN ISO DIN Kuvvet: %0,16 Sarkaç Boyu: 0,2 mm Açı: 0,06 Zaman: 0,1 s F : Ölçülen değer Ölü ağırlıklarla Çekme ve basma yönlü Hidrolik kalibrasyon makinası ile Basma Prob ile Lazer ile L : Ölçülen Değer (m) Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/21) SERTLİK Brinell SertlikÖlçme Makineleri Rockwell Sertlik Ölçme Makineleri Vickers Sertlik Ölçme Makinalarının Kalibrasyonu Sertlik Ölçme Test Makinelerinde Optik İz Ölçme Techizatı Shore Sertlik Test Cihazı Brinell sertlik ucu Rockwell sertlik ucu HB 2,5/62,5 HB 2,5/187,5 HB 10/1000 HB 10/3000 HB 5/250 HB 5/750 HRA HRB HRC HR15N HR30N HR45N HV0.1 HV0.2 HV0.3 HV0.5 HV1 HV2 HV5 HV10 HV30 TS EN ISO TS EN ISO TS EN ISO % 1,5 HB 1 HRA 1 HRB 1 HRC 1 HR15N 1 HR30N 1 HR45N %3,8 %4,5 %3,7 %2,8 %2 %2 %2 %2 %2 L 10 mm TS EN ISO (2,0 10 ⁴ L) µm TS EN ISO ,5 µm'den küçük olmamak şartı ile 0 Shore 100 Shore A 10 Shore 100 Shore D 10 IRHD 100 IRHD ISO 868 DIN Bölüm Shore A 1 Shore D 1 IRHD Ölçme Prensibi: Objekt Mikrometre ile Çap 1,0 µm TS EN ISO TS EN ISO TORK Tork El Aletleri 0.2 N m M 1000 N m ISO 6789 %1 Saat yönü ve saat yönü tersi Tork Dönüştürücü 0.2 N m M 1000 N m DIN standardına göre, ölü ağırlıklı tork kalibrasyon makinası %0,2 Gösterge cihazı ile birlikte saat yönü ve saat yönünün tersinde kalibre edilir. Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/21) BOYUT Mastar Blokları 0,5 mm L 100 mm Karşılaştırmalı ölçüm metodu ile merkez noktasının nominal değerden sapmasının Çelik İçin (0,08 + 0,3 L) μm Seramik İçin (0, ,2 L) μm ölçümü (Referansların Nominal ölçülerinde) Mastar Blokları 0,5 mm L 100 mm 5 nokta ölçümü ile merkez uzunluktan fo ve fu farklar ının ölçümü ve v sapma aralığı değerinin tespiti 0,05 μm Uzun mastar blokları Mastar bloğu komparatörü Yüzey Pürüzlülük Mastarı Yüzey Pürüzlülük Ölçüm Cihazı 1-Boyut ölçme cihazları ( Üniversl ölçme cihazı vb ) Üç Boyutlu Ölçüm ı ( CMM ) Dış silindir ( Tampon Mastar ) İç silindir ( Halka Mastar ) 125 mm L 500 mm Karşılaştırmalı Ölçüm metodu ile merkez noktasının nominal değerden sapmasının ölçümü (Referansların Nominal ölçülerinde) Çelik için (0,4 + 1 L) µm ISO 3650, Bölüm 3.1 L: Ölçülen Değer (m) L 100 mm 0,01 µm 55 nm EURAMET/cg-02 0,2 µm Ra 4 µm 0,8 µm Rz 13 µm 0,3 µm Ra 3 µm 1 µm Rz 10 µm ISO Tip D Pürüzlülük mastarları ile kalibrasyon 0,05 Ra 0,05 Rz 0,06. Ra 0,06. Rz L 300 mm Lazer İnterferometre 0,3 µm K Grade Blok Mastar 0,5 µm X: 10 mm L 10 m Y: 10 mm L 5 m Z: L 10 m X,Y,Z : L 700 mm Bir bir eksende Lazer İnterferometre Blok Mastar Eksen: (1 + 2 L) µm Hacim: (2 + 3 L) µm DAkkS-DKD-R 4.2 Bölüm 1 DAkkS-DKD-R 4.2 Bölüm 2 Lazer İnterferometre ve Blok Mastar ile metodu, Yerinde kalibrasyon L: Ölçülen değer TS EN ISO mm L 300 mm (1 + 9 L) µm L: Ölçülen değer Bölüm mm L 400 mm (1 + 4 L) µm L : Ölçülen değer Bölüm 4.1 Çatal Mastar 1 mm L 300 mm (1 + 9 L) µm L : Ölçülen değer Bölüm 4.7 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 4/21) Düz Vida Tampon Mastar Düz Vida Halka Mastar Bölüm dairesi çapı 1 mm L 100 mm Bölüm dairesi çapı 3 mm L 100 Adım mm arası Adım 0,35-6 mm arası ( 2,8 +18 L) µm L : Ölçülen değer Bölüm 4.8 ( 2,8 +17 L) µm L : Ölçülen değer Bölüm 4.9 Pim Tel 1 mm L 50 (1,1 + 4 L) µm L : Ölçülen değer DAkkS-DKD-R 4.3 Bölüm 4.2 Kumpas L 1500 mm 0,01 mm ( L) µm L : Ölçülen değer Bölüm 9.1 Derinlik Kumpası L 600 mm 0,01 mm ( L) µm L : Ölçülen değer Bölüm 9.2 Dış Çap Mikrometresi Mikrometre Ayar Çubuğu Kalınık Ölçer ( Pasometre / Mikrometre pasometre skalası) İki Noktalı İç Çap Mikrometresi Üç Noktalı İç Çap Mikrometresi Derinlik Mikrometresi Delik Mastarı ( İç çap komparatörü - iki nokta temaslı ) Yükseklik Ölçme Cihazı ( Mihengir ) Ölçü Saati Test Cihazı L 100 mm 100 mm L 600 mm 0,001 mm 0,01 mm ( L ) µm ( L ) µm L : Ölçülen değer Bölüm 10.1 L 600 mm (0,9 + 2 L) µm DKD- R4-3 Bölüm 4.4 L 200 mm 0,001 mm 1,2 µm L: Ölçülen değer Bölüm mm L 300 mm 0,01 mm (4 + 9 L) µm L: Ölçülen değer Bölüm mm L 250 mm 0,001 mm Dijital (2,5 +7 L) µm 0,001 mm Analog (2 + 6 L) µm L : Ölçülen değer Bölüm 10.8 L 25 mm 0,001 mm (1, L) µm L : Ölçülen değer Bölüm mm L 250 mm 0,001 mm -Dijital (2,5 + 7 L) µm 0,001 mm -Analog (2 + 6 L) µm L: Ölçülen değer VDI/VDE/DGQ 2618 Bölüm 13.2 L 1000 mm 0,01 mm ( L) µm L : Ölçülen değer Bölüm 9.3 L 25 mm 0,001 mm Dijital 0,96 µm 0,001 mm Analog 0,6 µm L : Ölçülen değer Elektronik ölçüm probu ile yöntemi Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 5/21) Ölçü Saati (Komparatör) L 25 mm L 100 mm 0,001 mm 0,01 mm ( L) µm (4 +10 L) µm Bölüm 11.1 Salgı Komparatörü L 2 mm 0,001 mm (1 + 5 L) µm L : Ölçülen değer Bölüm 11.3 Endikatör ( Hassas Komparatör ) Kalınlık Ölçer ( Kollu Ölçme Saati) Kalınlık Ölçer ( Kalınlık Ölçme Saati ) Kalınlık Mastarı ( Sentil ) Kaplama Kalınlığı Standardı Kaplama Kalınlığı Ölçme Cihazı L 3 mm 0,001 mm (1 + 4 L)µm L : Ölçülen değer Bölüm 11.2 Dış ölçüler : L 200 mm İç ölçüler : L 100 mm mm (Dijital) mm (Analog) mm 5,0 μm 3,0 μm 9,0 μm Bölüm 12.1 ve 13.1 L 100 mm mm ( L ) µm L : Ölçülen değer Blok mastar ile 0,01 mm L 2 mm Kalınlık ölçümü 0,60 µm DIN μm L 5 mm Kalınlık ölçümü 0,70 µm DIN EN ISO 2178 DIN EN ISO 2360 L 200 µm 200 µm L 2 mm 0,0001 mm 0,90 µm 3,0 µm DIN EN ISO 2178 DIN EN ISO 2360 Elek 20μm L 125 mm Göz açıklığı ve tel çapı 7,3 µm ISO ,2 tespiti EN Hassas Çizgi Skalası ( Cam Cetvel ) Çelik Cetvel Şerit Metreler ( Pi metre, teleskobik cetvel...) Protraktör ( Açı Ölçer ) L 300 mm L 300 mm 300 mm L 3000 mm Optik okuma metodu Referans cetvel ile 2,2 μm 0,50 μm 30, μm ( L ) µm Optik Ölçme yöntemi Lazer interferometre ile ölçüm yöntemi L : Ölçülen değer DIN 865 DIN 866 L 50 m ( L ) µm L : Ölçülen değer Lineer Ölçüm Tezgahında α '' 5' 60' 19 '' 4,3' 49 ' VDI/VDE/DGQ 2618 Bölüm 7.2 Diklik Ölçme ı ( Gönye ) Projeksiyon Cihazı Ölçme Mikroskobu L 300 mm Diklik 3,3 µm Bölüm 7.1 X ve Y eksenleri L 400 mm 0,001 mm 2,2 µm Cam cetvel ile metodu Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 6/21) 1-Boyut İlerleme Miktarı Ölçme ı ( Elektronik Ölçme Probu vb.) L 100 mm 0,00005 mm ( 0,12 + 2,3 L ) µm L : Ölçülen değer Laser interforemetre ile Su Terazisi L 400 mm Paralellik 13 µm/m Düzlemsellik 3,0 µm Klinometre ( Eğim Ölçer ) Sinüs Tablası Sinüs Bar L 400 mm Paralellik 0,012 Düzlemsellik 3,0 µm L 500 mm Mesafe ( 1+ 4 L ) µm Paralellik ( L) µm V - Blok L 300 mm Kenar yüzeylerde Diklik Paralellik 3,5 μm 3,0 μm 2,0 μm Düzlemsellik DIN 877 DIN 877 L : Ölçülen değer DIN 2273 DIN 2274 Radyus Mastarı 1 mm r 25 mm 12 µm Optik Ölçüm Yöntemi Vida Diş Tarağı a 7 mm ( adım ) Adım Açı 7,0 µm 10' Optik Ölçüm Yöntemi Pleyt 250 mm L 8000 mm Düzlemsellik Ölçümü (2 + 1,5 L) µm L : Ölçülen değer DIN DIN Optik Paralel Cam d 60 mm Paralellik 0,04 µm Bölüm 6.1 Dişli Çark Mastarı ( Spline mastar ) 10mm d 100 mm İç / dış Bölüm dairesi ölçümü Eğim/profil, salgı/indeks ölçümü 2,2 µm DIN 5480 Açı mastar bloğu α 90 7 ( arcsan) CMM ile direkt ölçme metodu 90 Diklik Standardı ( granit gönye vb.) Konik Tampon Mastar Konik Halka Mastar L 500 mm Diklik ölçümü 1,0 µm CMM ile direkt ölçme metodu 1 mm L 150 mm (2,1 + 5 L) µm Bölüm 4.12 L : Ölçülen değer 1 mm d 400 mm (2,1 + 5 L) µm Bölüm 4.12 Beton Numune Kalıbı ( Küp, prizma, silindir ) a 300 mm d 300 mm Boyut kontrolü ( Mesafe, Paralellik, Diklik, Doğrusallık ) 5,0 µm TS EN Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 7/21) Tek eksen lineer ölçüm sistemleri ( şerit metre, çelik cetvel vb. kalibrasyon stantları ) L 10 m Bölüntü : mm (0,5 + 1,5 L) µm Lazer interferometre ile ölçme metodu L : Ölçülen değer Lazer mesafe ölçer L 20 m Bölüntü : 0,1-1 mm 3 mm Bölüntü : 10 mm 10 mm Referans cihazla metodu Ultrasonik kalınlık ölçer L 100 mm 0,001 mm 5 µm Mastar bloğu ile ölçüm metodu Aplikatör Grindometre Yaş film kalınlık ölçer L 500 µm 2,6 µm ISO 2808 EN ISO 1524 Adım mastarı ( Step mastar vb) L 1000 mm Yüzeyler arası mesafe (2 + 3 L) µm CMM ile ölçme ölçümü L : Ölçülen değer Küre 0,1 d 25 mm 0,85 µm Bir boyutlu ölçme cihazı ile 25 d 100 mm 2,7 µm 3-D koordinat ölçme cihazı ile Doğrusallık Mastarı ( Kıl gönye ) L 300 mm Doğrusallık 2,0 µm Diklik 3.3 μm Bölüm 19 ve 22 TERAZİ Otomatik Olmayan Teraziler m 500 g m 30 kg m 1500 kg m 3000 kg E2 sınıfı kütleler ile F1 sınıfı kütleler ile M1 sınıfı kütleler ile İkame kütleler ile 2 10 ⁶ 6 10 ⁶ 7 10 ⁵ 6 10 ⁴ EURAMET/cg-18 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 8/21) KÜTLE E2 Sınıfı Kütleler 1 mg m 20 mg 50 mg 100 mg 200 mg 500 mg 1 g 2 g 5 g 10 g 20 g 50 g 100 g 200 g 500 g 1 kg 2 kg 5 kg 0,003 mg 0,004 mg 0,005 mg 0,006 mg 0,008 mg 0,010 mg 0,012 mg 0,016 mg 0,020 mg 0,025 mg 0,030 mg 0,050 mg 0,10 mg 0,3 mg 0,5 mg 1,0 mg 2,5 mg OIML R ( Konvansiyonel kütle değerinin belirlenmesi ) F1 Sınıfı Kütleler 1 mg m 5 mg 10 mg 20 mg 50 mg 100 mg 200 mg 500 mg 1 g 2 g 5 g 10 g 20 g 50 g 100 g 200 g 500 g 1 kg 2 kg 5 kg 10 kg 20 kg 50 kg 0,006 mg 0,008 mg 0,010 mg 0,012 mg 0,016 mg 0,020 mg 0,025 mg 0,03 mg 0,04 mg 0,05 mg 0,06 mg 0,08 mg 0,10 mg 0,16 mg 0,30 mg 0,80 mg 1,6 mg 3 mg 8 mg 16 mg 30 mg 80 mg OIML R ( Konvansiyonel kütle değerinin belirlenmesi ) Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 9/21) F2 Sınıfı Kütleler 1 mg m 5 mg 10 mg 20 mg 50 mg 100 mg 200 mg 500 mg 1 g 2 g 5 g 10 g 20 g 50 g 100 g 200 g 500 g 1 kg 2 kg 5 kg 10 kg 20 kg 50 kg 100 kg 200 kg 500 kg 1000 kg 0,020 mg 0,025 mg 0,030 mg 0,040 mg 0,050 mg 0,060 mg 0,080 mg 0,10 mg 0,12 mg 0,16 mg 0,20 mg 0,25 mg 0,30 mg 0,50 mg 1,0 mg 2,5 mg 5,0 mg 10 mg 25 mg 50 mg 100 mg 250 mg 500 mg 1000 mg 2500 mg 5000 mg OIML R ( Konvansiyonel kütle değerinin belirlenmesi ) Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 10/21) M Sınıfı Kütleler 1 mg 2 mg 5 mg 10 mg 20 mg 50 mg 100 mg 200 mg 500 mg 1 g 2 g 5 g 10 g 20 g 50 g 100 g 200 g 500 g 1 kg 2 kg 5 kg 10 kg 20 kg 50 kg 100 kg 200 kg 500 kg 1000 kg 0,06 mg 0,06 mg 0,06 mg 0,08 mg 0,10 mg 0,12 mg 0,16 mg 0,20 mg 0,25 mg 0,3 mg 0,4 mg 0,5 mg 0,6 mg 0,8 mg 1,0 mg 1,6 mg 3,0 mg 8,0 mg 16 mg 30 mg 80 mg 0,16 g 0,30 g 0,80 g 1,6 g 3,0 g 8,0 g 16 g OIML R ( Konvansiyonel kütle değerinin belirlenmesi ) Standart Olmayan Kütleler 50 g m 2 kg 2 kg m 50 kg 50 kg m 1000 kg ( 0,3 + 5 m ) mg ( 2,5 + 5 m ) mg ( ,4 m ) mg OIML R ( Konvansiyonel kütle değerinin belirlenmesi ) m : ölçülen kütle değeri ( kg ) BASINÇ Bağıl Basınç Analog / Sayısal Manometreler Basınç Transduseri / Transmitteri Fark Basınç Ölçer 0.1 MPa p 2 MPa 0.5 MPa p 35 MPa 20 kpa p 6 MPa 0.5 MPa p 60 MPa -100 kpa p 100 kpa 0,1 kpa p 10 kpa Pnömatik Hidrolik - DWT ile Hidrolik - DWT ile Hidrolik Pnömatik - DWT ile Su manometresi ile ( 0, ⁴ Pr ) kpa ( 0, ⁵ Pr ) kpa ( 0, ⁶ Pr ) kpa ( ³ Pr ) kpa ( 0, ⁴ Pr ) kpa 0,050 kpa Euramet cg-17 Laboratuvarda ve Yerinde Kalibrasyon Pr: Uygulanan basınç Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 11/21) Mutlak Basınç 750 hpa p 1050 hpa Gaz 1,4 hpa Euramet cg-17 Analog / Sayısal Barometreler NEM Nem Ölçüm ı SICAKLIK Platin Direnç Termometresi Isılçift Göstergeli Sıcaklık Ölçer Sıvılı Cam Termometre Radyasyon Termometresi 10 RH 95 %rh Ortam sıcaklığı 5-50 C 4 % rh Kontrollü nem kabininde metodu -40 C t 5 C 5 C t 95 C 95 C t 250 C 250 C t 420 C -40 C t 5 C 5 C t 95 C 95 C t 250 C 250 C t 420 C 420 C t 1200 C -40 C t 5 C 5 C t 95 C 95 C t 250 C 250 C t 420 C 420 C t 1200 C -40 C t 5 C 5 C t 90 C 90 C t 250 C 23 C t 200 C 200 C t 500 C Sıvı Banyo Kuru blok kalibratörde Sıvılı Banyo Kuru Blok kalibratörde Sıvı Banyo Kuru blok kalibratörde Sıvı Banyo Siyah Cisim ɛ=0,95 0,27 C 0,13 C 0,12 C 0,45 C 0,49 C 0,45 C 0,48 C 0,64 C 4,0 C 0,28 C 0,13 C 0,13 C 0,43 C 2,6 C 0,28 C 0,14 C 0,13 C 0,8 C 2,2 C Standart platin direnç termometre ile metodu ve yerinde kalibrasyon t : Ölçülen değer Standart Platin direnç termometre ve S tipi ısıl çift kullanılarak metodu ve yerinde kalibrasyon Tüm tipler için t: Ölçülen değer Standart Platin Direnç termometre ve S tipi Isıl Çift ile Karşılaştırma metodu t: Ölçülen değer Standart Platin Direnç termometre ile Karşılaştırma metodu t: Ölçülen değer Karşılaştırma Metodu t: Ölçülen değer Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 12/21) Kontrollü Hacimlerde sıcaklık dağılımı tesbiti (Etüv, Fırın, Buz Dolabı, Soğuk Oda, Derin Dondurucu) -40 C t 50 C 50 C t 95 C 95 C t 250 C Hacim içerisinde Doğruluk ve Kararlılık dağılımı 1,00 C 1,00 C 1,00 C TS EN TS EN Dakks DKD R-5-7 Kül Fırını 400 C t 1200 C 3,0 C S tipi Isıl Çift ile Karşılaştırma metodu Kuru Blok Kalibratörü B tipi Isılçift C tipi Isılçift E tipi Isılçift J tipi Isılçift K tipi Isılçift L tipi Isılçift -40 C t 50 C 50 C t 400 C 400 C t 500 C 500 C t 1200 C 600 C t 800 C 800 C t 1000 C 1000 C t 1550 C 1550 C t 1820 C 0 C t 150 C 150 C t 650 C 650 C t 1000 C 1000 C t 1800 C 1800 C t 2316 C -250 C t -100 C -100 C t -25 C -25 C t 350 C 350 C t 650 C 650 C t 1000 C -210 C t -100 C -100 C t -30 C -30 C t 150 C 150 C t 760 C 760 C t 1200 C -200 C t -100 C -100 C t -25 C -25 C t 120 C 120 C t 1000 C 1000 C t 1372 C -200 C t -100 C -100 C t 800 C 800 C t 900 C Referans Direç Termometresi Kullanılarak Referans Isılçift Kullanılarak 0,30 C 0,20 C 2,35 C 3,0 C 0,55 C 0,44 C 0,40 C 0,43 C 0,40 C 0,36 C 0,41 C 0,61 C 0,99 C 0,59 C 0,21 C 0,19 C 0,21 C 0,27 C 0,33 C 0,21 C 0,19 C 0,22 C 0,29 C 0,40 C 0,23 C 0,21 C 0,32 C 0,47 C 0,44 C 0,32 C 0,22 C Tek veya daha fazla delikli tipler için. Doğruluk-Kararlılık ve Dağılım Ölçmü t: Ölçülen Değer t: Ölçülen değer t: Ölçülen değer t: Ölçülen değer t : ölçülen değer t : ölçülen değer Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 13/21) N tipi Isılçift -200 C t -100 C -100 C t -25 C -25 C t 120 C 120 C t 410 C 410 C t 1300 C 0,47 C 0,28 C 0,24 C 0,23 C 0,33 C t : ölçülen değer R tipi Isılçift 0 C t 250 C 250 C t 400 C 400 C t 1000 C 1000 C t 1767 C 0,69 C 0,45 C 0,43 C 0,51 C t : ölçülen değer S tipi Isılçift 0 C t 250 C 250 C t 1000 C 1000 C t 1400 C 1400 C t 1767 C 0,58 C 0,46 C 0,47 C 0,57 C t : ölçülen değer T tipi Isılçift -250 C t -150 C -150 C t 0 C 0 C t 120 C 120 C t 400 C 0,74 C 0,30 C 0,21 C 0,19 C t : ölçülen değer -200 C t 0 C 0 C t 600 C 0,66 C 0,33 C t : ölçülen değer U tipi Isılçift Pt Ω -200 C t -80 C -80 C t 0 C 0 C t 100 C 100 C t 300 C 300 C t 400 C 400 C t 630 C 630 C t 800 C DC 0,06 C 0,06 C 0,08 C 0,11 C 0,12 C 0,14 C 0,27 C t : ölçülen değer Oda Termometresi 5 C t 50 C 0,4 C Kontrollü nem kabininde metodu Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 14/21) HACİM Mezür 5 ml 10 ml 25 ml 50 ml 100 ml 250 ml 500 ml 1000 ml 2000 ml Dolum 25 µl 50 µl 120 µl 200 µl 240 µl 450 µl 1,2 ml 3,0 ml 5,0 ml TS EN ISO 4787 TS EN ISO 4788 EURAMET cg-19 Balon Joje 1 ml V 2 ml 5 ml V 10 ml 25 ml 50 ml 100 ml 200 ml 250 ml 500 ml 1000 ml 2000 ml 5000 ml Dolum 5,0 μl 10, μl 15 μl 20, μl 30, μl 40, μl 50, μl 80, μl 0,10 ml 0,15 ml 0,25 ml TS ISO 4787 TS 1491EN ISO 1042 EURAMET cg-19 V: Nominal hacim Büret (Taksimatlı) 1 ml V 2 ml 2 ml V 10 ml 25 ml 50 ml 100 ml Boşaltım 3,0 μl 6,0 μl 15 μl 20 μl 30 μl TS EN ISO 385 EURAMET cg-19 Büret (Pistonlu) 1 ml 2 ml 5 ml 10 ml 25 ml 50 ml 100 ml Piston hareketi elle yapılan veya motor tahrikli (Dijital ve Analog göstergeli) 2,0 μl 2,5 μl 4,0 μl 6,0 μl 15 μl 15 μl 15 μl ISO TR TS EN ISO TS EN ISO Dispenser 0,05 ml V 0,5 ml 0,5 ml V 5 ml 10 ml 25 ml 50 ml 100 ml 200 ml Piston hareketi elle yapılan veya motor tahrikli (Dijital ve Analog göstergeli) 1,0 μl 5,0 μl 10, μl 25 μl 50, μl 100 μl 150 μl ISO TR TS EN ISO TS EN ISO V: Nominal hacim Pipet (Taksimatlı) 0,1 ml V 1 ml 2 ml 5 ml 10 ml V 25 ml Boşaltım 3,0 μl 6,0 μl 15 μl 30 μl TS ISO 4787 TS EN ISO 835 EURAMET cg-19 V: Nominal hacim Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 15/21) Pipet (pistonlu) 1 µl 1 μl V 25 µl 50 µl 75 µl 100 µl 150 µl 200 µl 250 µl 300 µl 500 µl 750 µl 1000 µl 2 ml 5 ml 10 ml Tek kanallı, Piston hareketi elle yapılan veya motor tahrikli (Dijital ve Analog göstergeli) 0,005 μl 0,006 µl 0,008 µl 0,009 µl 0,010 µl 0,013 µl 0,016 µl 0,020 µl 0,025 µl 0,050 µl 0,12 µl 0,25 µl 0,50 µl 1,0 µl 2,0 µl ISO/TR ISO/TR TS EN ISO TS EN ISO V : Nominal hacim Pipet (Tek Ölçülü) 0,5 ml 0,5 ml V 5 ml 10 ml 20 ml 25 ml 50 ml 100 ml Boşaltım 2,0 μl 3,0 μl 5,0 μl 10 μl 15 μl 20 μl 25 μl TS ISO 4787 TS 1489 ISO 648 EURAMET cg-19 V: Pipete ait nominal hacim Piknometre 10 ml 25 ml 50 ml 100 ml Gay Lussac Hubbard Reisdnauer 2,0 μl 7,5 μl 10, μl 20, μl TS ISO 3507 TS ISO 4787 ISO-TR YOĞUNLUK Hidrometre - Densimetre Bomemetre 600 ρ 2000 kg/m³ 0 ρ 70 bome 0,15 kg/m³ 0,20 bome Sıvıların Kaldırma Kuvvetinin Tartımı Yöntemi ile (Cuckow Metodu) Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 16/21) ELEKTRİK DC Gerilim Ölçüm ı DC Gerilim Kaynak ı DC Akım Ölçüm ı DC Akım Pensampermetre Clampmetre DC Akım Kaynak ı DC Akım Kaynak ı DC Akım Kaynak ı 1 mv U 330 mv 330 mv U 3,3 V 3,3 V U 33 V 33 V U 330 V 330 V U 1000 V 1 mv U 100 mv 0,1 V U 1 V 1 V U 10 V 10 V U 100 V 100 V U 1000 V 100 μa I 330 μa 330 μa I 3,3 ma 3,3 ma I 33 ma 33 ma I 330 ma 330 ma I 1,1 A 1,1 A I 3 A 3 A I 11 A 11 A I 20 A 10 A I 16,5 A 16,5 A I 150 A 150 A I 1025 A 100 μa I 1 ma 1 ma I 10 ma 10 ma I 100 ma 100 ma I 1 A 1 A I 3 A 10 A I 15 A 15 A I 20 A 20 A I 100 A DC DC DC DC DC DC 1,6 10 ⁴ U 1,7 10 ⁵ U 1,8 10 ⁵ U 2,4 10 ⁵ U 2,6 10 ⁵ U 4,6 10 ⁴ U 9,8 10 ⁵ U 6,7 10 ⁵ U 6,0 10 ⁵ U 6,0 10 ⁵ U 4,1 10 ⁴ I 1,7 10 ⁴ I 1,4 10 ⁴ I 1,4 10 ⁴ I 2,8 10 ⁴ I 4,7 10 ⁴ I 8,0 10 ⁴ I 1,2 10 ³ I 2,7 10 ³ I 3,3 10 ³ I 2,9 10 ³ I 1,5 10 ³ I 1,5 10 ³ I 8,1 10 ⁴ I 1,7 10 ³ I 2,2 10 ³ I 4,5 10 ³ I 2,8 10 ³ I 2,8 10 ³ I U: Uygulanan Gerilim U: Ölçülen Gerilim Agilent 34410A I: Uygulanan Akım Fluke 5520 A I : Uygulanan Akım Fluke 5500A/COIL I : Ölçülen Akım Agilent 34410A I : Ölçülen Akım DC Akım Şöntü 10 A I 1000 A DC 2,5 10 ² I I : Ölçülen Akım Pens Ampermetre ile yerine koyma metodu Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 17/21) DC Direnç Ölçüm ı Ohmmetre, Multimetre 1 Ω R 11 Ω 11 Ω R 33 Ω 33 Ω R 110 Ω 110 Ω R 330 Ω 330 Ω R 1,1 kω 1,1 kω R 3,3 kω 3,3 kω R 11 kω 11 kω R 33 kω 33 kω R 110 kω 110 kω R 330 kω 330 kω R 1,1 MΩ 1,1 MΩ R 3,3 MΩ 3,3 MΩ R 11 MΩ 11 MΩ R 33 MΩ 33 MΩ R 110 MΩ 110 MΩ R 330 MΩ 330 MΩ R 1,1 GΩ DC 1,3 10 ³ R 1,3 10 ⁴ R 5,1 10 ⁵ R 4,7 10 ⁵ R 3,6 10 ⁵ R 4,6 10 ⁵ R 3,6 10 ⁵ R 4,6 10 ⁵ R 3,6 10 ⁵ R 8,1 10 ⁵ R 4,8 10 ⁵ R 1,1 10 ⁴ R 1,6 10 ⁴ R 4,5 10 ⁴ R 6,3 10 ⁴ R 4,1 10 ³ R 1,8 10 ² R R : Uygulanan Direnç Doğrudan 2 Uçlu ölçüm metodu DC Direnç Ölçüm ı Ohmmetre, Multimetre, İzolasyon Megeri 100 kω 1 MΩ 2 MΩ 5 MΩ 10 MΩ 20 MΩ 50 MΩ 100 MΩ 200 MΩ 500 MΩ 1 GΩ 2 GΩ 5 GΩ 10 GΩ 250 V V DC 2,5 10 ³ R 9,3 10 ⁴ R 4,1 10 ⁴ R 5,9 10 ⁴ R 4,2 10 ⁴ R 5,7 10 ⁴ R 6,8 10 ⁴ R 5,2 10 ⁴ R 4,3 10 ⁴ R 6,0 10 ⁴ R 1,3 10 ³ R 1,1 10 ³ R 2,6 10 ³ R 1,7 10 ³ R R : Uygulanan Direnç Metrel CS2077 DC Direnç Standart ve Kaynak ı 1 Ω R 100 Ω 100 Ω R 1 kω 1 kω R 10 kω 10 kω R 100 kω 100 kω R 1 MΩ 1 MΩ R 10 MΩ 10 MΩ R 100 MΩ 100 MΩ R 1 GΩ R 100 MΩ için 4 uçlu ölçüm metodu R 100 MΩ için 2 uçlu ölçüm metodu 2,4 10 ³ R 7,4 10 ⁴ R 1,8 10 ⁴ R 2,2 10 ⁴ R 7,6 10 ⁴ R 5,7 10 ⁴ R 9,3 10 ³ R 9,3 10 ² R R: Ölçülen Direnç Agilent 34410A AC Gerilim Ölçüm ı 2 mv U 33 mv 33 mv U 330 mv 330 mv U 3,3 V 3,3 V U 33 V 10 Hz f 45 Hz 4,6 10 ³ U 7,4 10 ⁴ U 5,7 10 ⁴ U 6,0 10 ⁴ U U : Uygulanan Gerilim Fluke 5520 A AC Gerilim Ölçüm ı 2 mv U 33 mv 33 mv U 330 mv 330 mv U 3,3 V 3,3 V U
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks