Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

aofdersnotlari.net BAHAR DÖNEMİ DÖNEM SONU - 3. OTURUM - Cumartesi DÖRDÜNCÜ YARIYIL MATEMATİK SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NO :...

Category:

How To, Education & Training

Publish on:

Views: 0 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
NDOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİST VE İŞLETME FKÜLTELERİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ -4 BHR DÖNEMİ DÖNEM SONU -. OTURUM - Cumartesi 4. ÖĞRENCİNİN DÖRDÜNCÜ YRIYIL MTEMTİK SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NO :... SINV SLON NO:...
Transcript
NDOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİST VE İŞLETME FKÜLTELERİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ -4 BHR DÖNEMİ DÖNEM SONU -. OTURUM - Cumartesi 4. ÖĞRENCİNİN DÖRDÜNCÜ YRIYIL MTEMTİK SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NO :... SINV SLON NO:... SIR NO:... Soyadınızı, adınızı, TC kimlik numaranızı, salon ve sıra numaranızı yukarıya yazmayı unutmayınız. GENEL ÇIKLM 448. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Soru Sayfa Testin dı Sayısı No nalitik Geometri-II Lineer Cebir-II 5 Matematik Öğretimi-II 8. Bu soru kitapçığında yer alan her bir ders için sınav süresi dakikadır. 7. Cevaplamaya istediğiniz testin, istediğiniz sorusundan başlayabilirsiniz. Yalnız cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için ayrılmış olan bölümdeki aynı numaralı cevap yerine işaretlemeyi unutmayınız. 4. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşun kalemle işaretleyiniz. İşaretinizi cevap yerinin dışına taşırmayınız. Tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 5. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile, cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve doğru cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 6. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 7. Bu kitapçıktaki her sorunun bir tek doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 8. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevabınıza eşit puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle kitapçıktaki tüm sorular için size doğru gelen seçeneği işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 9. Kitapçığın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz. nadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının nadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır. BHR DÖNEM SONU... şağıdaki doğrulardan hangisi x y = = z doğrusuna dik değildir? ) (+ λ, λ, ) B) (+λ, λ, λ) 5 C) ( λ, + λ, λ) 6 (+ λ, + λ, λ) E) (+ λ, λ, ) şağıda verilen noktalardan hangisi (,, -) ve (,, -) noktalarından geçen doğru üzerindedir? ) (,, -) B) (,, -) C) (,, -) (,, -) E) (5,, -) x + 8xy + 7y + 8x + 4y - = ikinci derece eğrisinin temsil ettiği konik aşağıdakilerden ) Parabol B) Doğru C) Hiperbol Elips E) Kesişen iki doğru NLİTİK GEOMETRİ-II Uzayda x = y = z x = ( y) = z doğrularının arakesiti aşağıdakilerden ),, B),, C),,,, E),, 5 şağıdaki doğrulardan hangisi x + xy + y x + y = eğrisinin bir simetri eksenidir? ) x = B) y = C) y = x y = x E) y = x ve 4. z + Uzayda x = y = ve 5 y z + x = = doğrularının kesiştiği nokta aşağıdakilerden ) (,, ) B) (,, ) C) (,, ) (,, ) E) (,, 4) 7. {(x,y, z) R x + y =, z R } denkleminin temsil ettiği yüzey aşağıdakilerden ) Koni B) Elipsoid C) Parabolid Silindir E) Hiperbolik parabolid İzleyen sayfaya geçiniz. BHR DÖNEM SONU 8. şağıdaki vektörlerden hangisi z x y + 4 = düzleminin normalidir? 9.. ),, B),, C),,,, E),, Uzayda x+4y = ve x+z = düzlemlerinin arakesiti nedir? 4y ) x = = z B) x = 4y = z C) x = 4y = z 4x = 4 y = z y E) x = = z (,, ) ve (,, ) noktalarının belirlediği doğrunun denklemi aşağıdakilerden... Uzayda (,, ), (,, ) ve (,, 6) noktalarından geçen düzlemin denklemi aşağıdakilerden ) x y+z = B) x+y+z = C) x y z = x y+z+= E) x y+z = Uzayda parametrik denklemi; x = λ + μ y = λ + μ z = λ + μ olan düzlemin kartezyen denklemi aşağıdakilerden ) x y z + = B) x y z = C) x y z + = x y + z + = E) x + y z + = Uzayda {(x, y,z) R z = x +, y = } eğrisinin z ekseni etrafında dönmesiyle oluşan dönel yüzeyin denklemi aşağıdakilerden ) 4x + 4y z +z = B) x + y z + z = C) 4x + 4y + z z + = x + y + z z + = E) 4x + y z + z = ) B) C) E) x y + z = = x y + z = = x y z = = x y + z = = x y + z = = 4. Uzayda köşesi (,,-) noktası ve dayanak eğrisi y=x, z= eğrisi olan koninin denklemi aşağıdakilerden ) y+x = B) x = y(z+) C) y+x +z = y +z = x E) x +y = z İzleyen sayfaya geçiniz. BHR DÖNEM SONU Uzayda {(x,y,z) R z = x, y =, x (,)} eğrisinin z ekseni etrafında dönmesiyle oluşan dönel yüzeyin denklemi aşağıdakilerden ) B) C) E) x + y z = x + y + z = x + y z = x + y x + y z = z 4 = Uzayda dayanak eğrisi z = y, x = ve doğrultmanı; ( ), ( ), ( ) x λ = λ + y λ = λ z λ = λ + olan silindir yüzeyinin denklemi aşağıdakilerden ) y 4y(x ) + 4(x ) x z+ = B) 8y y(x ) + 4(x ) 9z = C) 9y y(x ) + 4(x ) 8z = 9y + y(x ) + 4(x ) 8z = E) 9y + y(x ) + 4(x ) 9z = 7. Düzlemde y = x, y = x ve x+y = doğrularını sırasıyla 4y x =, y+ = ve y x = doğrularına resmeden afin dönüşüm aşağıdakilerden ( x,y) = ( x + y,x + y ) ) f ( x,y) = ( x y,x + y ) B) f ( x,y) = ( x y +,x y) C) f E) ( x,y) = x y, x + y f ( x,y) = x + y, x + y f Düzlemde y = x doğrusuna olan uzaklığı (,) noktasının uzaklığına eşit olan noktaların geometrik yeri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Köşesi (,) noktası olan bir paraboldür. B) Köşesi (,) noktası olan bir paraboldür. C) Merkezi (,) noktası olan bir elipstir. Simetri ekseni y=x doğrusu olan bir paraboldür. E) Simetri ekseni y=x doğrusu olan bir paraboldür. Düzlemde (, ), (, ), (, ) noktalarından geçen çemberin yarıçapı aşağıdakilerden ) B) C) E) 4 4 x + xy + y x + y = ikinci derece eğrisinin simetri merkezi aşağıdaki noktalardan 5 ), 4 B) 5, 5 4 C),, 4 4 E), 4 İzleyen sayfaya geçiniz. BHR DÖNEM SONU.. D türev dönüşümü olmak üzere, D(e 5t ) dönüşümünün özdeğeri aşağıdakilerden ) t B) 5t C) E) 5 = matrisinin özdeğerleri aşağıdakilerden ) λ =, λ =, λ = B) λ =, λ =, λ = C) λ = λ = λ = λ =, λ =, λ = E) λ =, λ =, λ = LİNEER CEBİR-II P (R) de p(x)=x+ ve q(x)=x vektörlerinin iççarpımı aşağıdakilerden ) B) C) E) 4 P (R) de tanımlı iç çarpıma göre p(x)= x + vektörünün uzunluğu aşağıdakilerden ) B) C) = E) matrisinin özdeğerleri aşağıdakilerden ) λ = B) λ = λ = λ = C) λ = λ = λ = λ = E) λ = λ = 5 6. T: R R lineer dönüşümünün standart tabana göre dönüşüm matrisi; olduğuna göre, T(, ) değeri nedir? ) (5,, ) B) (,, ) C) (,, 5) (,, 5) E) (,, ) İzleyen sayfaya geçiniz. BHR DÖNEM SONU R te V= {(x, y, z) l x y z= x, y, z R} alt uzayı için ortogonal taban aşağıdakilerden ) {(,, ), (,, )} B) {(,, ), (,, )} C) {(,, ), (,, )} {(,, ), (,, )} E) {(,, ), (4,, )} R te (,, ) ve (,, ) vektörleri arasındaki açının kosinüsü aşağıdakilerden ) B) C) E) T : R R T(x, y) = x+y lineer dönüşümünün standart tabana göre matrisi aşağıdakilerden ) B) C) ( ) ( ) T:R R T(x)=(x, 5x) E) ( ) lineer dönüşümünün standart tabana göre dönüşüm matrisi aşağıdakilerden ) B) [ 5] 5 C) [ 5 ] E) [ ] 9. teki (,, ) ve (,, ) vektörleri arasındaki açı aşağıdakilerden R ) B) C) π 4 π π π E) π. T:R R T(x,y)=(x, x+y) lineer dönüşümünün standart tabana göre dönüşüm matrisi aşağıdakilerden ) C) E) B) 6 İzleyen sayfaya geçiniz. BHR DÖNEM SONU T: R R lineer dönüşümünün standart tabana göre dönüşüm matrisi olduğuna göre T (x,y) kuralı aşağıdakilerden ) (x,y) B) (x,y) C) (y, x y) (x y, y) E) (x y, y) T: R R T(x,y)= (y, ) lineer dönüşümünde çekt aşağıdakilerden ) çekt= {(x, ) l x R} B) çekt= {(, x) l x R} C) çekt= {(y, ) l y R} çekt= {(x, y) l x, y R} E) çekt= {(x, x+y) l x, y R} T:R R T(x, y, z)= (x+y, z) olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi çekt nin bir öğesidir? ) (,, ) B) (,, ) C) (,, ) (,, ) E) (,, ) T: R 4 R 6 lineer dönüşümü veriliyor. boy(çekt)= ise boy(gört) nin değeri kaçtır? ) B) C) E) 4 R te {(,, ), (,, )} kümesinin gerdiği alt uzay aşağıdakilerden ) R B) x+y+z= düzlemi C) xy- düzlemi z= düzlemi E) y+z= düzlemi şağıdaki kümelerden hangisi R için bir tabandır? ) {(, ), (, )} B) {(, ), (, )} C) {(, ), (, )} {(, ), (, )} E) {(, ), (4, 4)} R nin E= {(x, y) y= 5x, x R} alt uzayını geren küme aşağıdakilerden ) {(, )} B) {(, )} C) {(, 5)} {(, )} E) {(5, )} 6. T:R R T(x,y) = (y, x, x+y) olduğuna göre, (, ) vektörünün görüntüsü aşağıdakilerden ) (,, ) B) (,, 5) C) (,, 5) (5,, ) E) (5,, ) 7 İzleyen sayfaya geçiniz. BHR DÖNEM SONU.. I. Bir eşitsizliğin her iki tarafı aynı sayı ile çarpılırsa eşitsizlik bozulmaz. II. Bir eşitsizliğin her iki tarafına aynı sayı eklenirse eşitsizlik bozulmaz. III. Bir eşitsizliğin her iki tarafı aynı sayı ile bölünürse eşitsizlik bozulmaz. IV. Bir eşitsizliğin her iki tarafından aynı sayı çıkarılırsa eşitsizlik bozulmaz. Yukarıdaki ifadelerden hangileri her zaman doğrudur? ) Ive II B) Ive III C) II ve IV II, III ve IV E) I, II, III ve IV Bir denklemin çözüm kümesinin negatif sayýlarý da içerebileceðini örneklemek için aþaðýdaki konu alanlarýndan hangisi ile ilgili bir problem vermek gerekir? ) Geometri B) Hareket C) lýþveriþ lan E) Sýcaklýk MTEMTİK ÖĞRETİMİ-II y x Yukarıdaki çizim aşağıdaki eşitliklerden hangisinin gösterimine uygundur? ) (x+) = x +x+ B) (x+) (y+) = xy+x+y+ C) (x+) (y - ) = xy - x+y - (y+) = y +4y+ E) y+ = x+ x. y x Şekildeki denklik (dengedeki terazi) aşağıdaki ifadelerden hangisinin öğretimine uygundur? ) x+y=4 B) x+y= C) y+=8 y+= E) x = 8 Şekildeki taralı bölgenin alanının hesaplanması aşağıdaki ifadelerden hangisinin açılımını kavratmak için uygundur? ) (x ) (x+) B) (x+y) (x+) C) (x+ y ) (x ) (x+) (x+y+) E) (x ) (x+y+) İzleyen sayfaya geçiniz. BHR DÖNEM SONU 6. I. Kefeli terazi II. Gramtakýmý III. Kalem-kâðýt IV. Küçük aðýrlýklar (raptiye, ataþ vs.) Denklik aksiyomlarýný kazandýrmak için yukarýdaki materyallerden hangileri gereklidir? ) Yalnýz I B) Ive IV C) II ve III I, II ve III E) I, II ve IV Geometri tahtasý veya kare köþeleri noktalý kaðýt (að) aþaðýdaki konularýn hangisinin öðretiminde gerekli deðildir? ) Motif üretme B) Möbius þeridi C) nalitik düzlemi tanýma Çevre hesabý E) lan hesabý Düzgün dörtyüzlü ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisidoğrudur? ) Bütün yüzleri karedir. B) Düzgün dörtyüzlü bir koniçeşididir. C) Düzgün dörtyüzlü bir prizma çeşididir. Bütün yüzleri eşkenar üçgendir. E) Bütün yüzleri dikdörtgendir... şağıdaki ifadelerden hangisi π (pi) sayısının daha etkili öğrenilmesini sağlar? ) Dairesel bir tepsinin çapını ölçüp çevresini hesaplama B) Bir otomobil tekerleğinin çevresini ölçüp çapını hesaplama C) Bir oyun çemberinin çapını ölçüp çevresini hesaplama Okul bahçesindeki bir ağacın çevresinden faydalanarak çapını hesaplama E) Bir konserve kutusu kapağının çapını ölçüp çevresini hesaplama Matematikte ölçmede kullanýlan sözlü ve yazýlý yoklamalar, öðrencinin matematik öðreniminin hangi boyutunu ölçemez? ) Matematiksel gücünü B) Teknolojiyi kullanabilmesini C) Matematiksel düþüncesini Baþarýsýnýngüvenilir görüntüsünüvedüzeyini E) nlamaoranýný. I. Problem çözmeyeteneði II. Matematik dilini kullanmabecerisi III. Tartýþabilmesi veanaliz edebilmesi IV. rkadaþlarýileiliþkisi 9. Piramidin hacminin kavratýlmasý ile ilgili aþaðýdaki ifadelerden hangisi doðrudur? ) yný taban ve yükseklikli prizmaya ihtiyaç vardýr. B) yný taban ve yükseklikli koniye ihtiyaç vardýr. C) Ýlköðretim düzeyinin üzerindedir. Piramidin yüzey alanýnýn nasýl hesaplandýðýnýn bilinmesi gerekir. E) Piramidin yüzeyinin kartondan yapýlmasýný gerektirir. Matematik öðretiminde ölçüm, öðrencinin yukarýda ifade edilen yetenek ve becerilerinden hangilerini ortayaçýkarmalýdýr? ) I,IIveIII B) IIIveIV C) IveII IveIV E) II,IIIveIV. þaðýdakilerden hangisi dairenin alanýnýn hesaplanmasýnda ön þart olarak kabul edilen bilgilerden biri deðildir? ) Dairenin çevresi B) Yarýçap kavramý C) Karenin alaný Dikdörtgenin alaný E) lan korunumu 9 4. Bireyin matematiksel yeteneðinin ölçümünde aþaðýdakilerden hangisidikkatealýnmaz? ) Bir takým baðýntýlarýkolay ezberleyebilme B) Matematiksel kavramý deðiþik biçimde sunma veyorumlama C) Kavramla iliþkili olan ve olmayan bilgileriayýrt etme Etkinliklerlekavramýsunma E) Matematik dilinikendinemaletme İzleyen sayfaya geçiniz. BHR DÖNEM SONU Rasyonel sayılarda çarpmayı kavratmak için aşağıdakilerden hangisi ön koşul niteliğindedir? ) Rasyonel sayılardaardışıklık olmadığıbilgisi B) Dikdörtgenler prizmasının hacmini hesaplama becerisi C) Sayıdoğrusubilgisi Negatiftamsayılar bilgisi E) Dikdörtgeninalanınıhesaplamabecerisi Doðal sayý sisteminin kuruluþundaki temel kavramaþaðýdakilerden ) Gruplama B) Taban C) Basamak Sýralama E) Sayma Tamsayýlarýn öðretiminde aþaðýdaki kavramlarýn hangisinden yararlanýlýr? ) ðýrlýk B) Sýcaklýk C) Uzunluk Hacim E) lan. Geometrik þekillerin alanlarýnýn öðretiminde, aþaðýdakilerinhangisinden yararlanýlýr? ) Yamuk B) Üçgen C) Paralelkenar Deltoid E) Dikdörtgen 8. þaðýdakilerden hangisi ölçü öðretimindeki temelsafhalardan biri deðildir? ) Standartbirimlerleölçme B) Standartolmayanbirimlerleölçme C) Tahminetme Dolaylýölçme E) Karþýlaþtýrma 9. şağıdakilerden hangisi dolaylı ölçmeye örnek olarak verilemez? ) Su dolu bir kuyunun derinliğinin bulunması B) Bir taş parçasının, içerisinde su bulunan ölçülü bir kaba konularak hacminin bulunması C) lışverişte para yerine kredi kartı kullanılması Bireyin boy uzunluğunun metre ile ölçülmesi E) Bir aracın hızının radarla tespit edilmesi TEST BİTTİ. SINVD UYULCK KURLLR. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır. ynı şekilde görevlilerin de öğrencilerle yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır. Yanında veya sırasında kitap, not vb. bulunduran, sınav sırasında kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden, kopya veren ya da kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlikleri, Bireysel Sınav İptal Tutanağına yazılacak ve o oturumdaki sınavları geçersiz sayılacaktır. ynı zamanda bir sonraki sınava katılamayacaklardır. Bu nedenle sorumluluk öğrencilere aittir. Sınavda yetki verilmiş görevliler, bu salondaki sınavın kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğunu raporlarında bildirdikleri veya üniversite sınav merkezince yapılan incelemeler sonucu toplu kopya yapıldığı saptandığı takdirde, nadolu Üniversitesi nin yetkili organlarınca bu salonda sınava giren öğrencilerin tümünün o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır.. Öğrenciler sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde görevliler oturduğunuz yerleri değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Sınav görevlilerinin talimatlarına uymayan, sınav görevlilerine hakaret eden, fiili saldırıda bulunan ve tehdit edenlerle sınav huzurunu bozacak kadar yüksek sesle konuşan, sınav salonunu terk etmesi yasaklanan zaman içinde terk eden, sınav yapılmasını belli bir süre engelleyenlerin kimlikleri Bireysel Sınav İptal Tutanağına yazılır ve o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır.. Sınav sırasında herhangi bir nedenle dışarı çıkmak yasaktır. Sınavın başlamasını izleyen ilk dakika ve sınav süresinin son 5 dakikası içinde, sınavlarını tamamlasalar bile hiçbir öğrencinin salondan çıkmasına izin verilmeyecektir. Sınavın başlamasını izleyen ilk 5 dakika geçtikten sonra hiçbir öğrenci sınava alınamaz. 4. Biraz sonra soru kitapçıkları dağıtılacaktır. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek soru kitapçığının üzerinde ayrılan yere, adınızı, soyadınızı, öğrenci numaranızı ve bu salonun numarasını mutlaka yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve sınav merkezinde tek tek incelenecektir. Soru Kitapçığının bir tek sayfası bile eksik çıksa o oturumdaki sınavlarınız geçersiz sayılır. 5. Size verilen cevap kağıdı üzerindeki T.C. Kimlik No, ad ve soyadın size ait olup olmadığını mutlaka kontrol ediniz. Cevap kağıdı size ait değilse görevlileri uyarıp size ait cevap kağıdını alınız. Daha sonra cevap kağıdı üzerinde ayrılmış olan yerlere T.C. Kimlik numaranızı ve test grubunuzu mutlaka kodlayınız, adınızı soyadınızı yazınız ve ilgili yeri imzalayınız. Kendisine ait olmayan cevap kağıdını kullanan öğrencilerin o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır. 6. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazı, rakam ve yapılacak işaretlemeler için koyu yazan siyah kurşun kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem veya dolmakalem kesinlikle kullanılmayacaktır. Kullanıldığı taktirde cevap kağıdı optik okuyucuda okutulamadığından öğrencinin o oturumdaki sınavı geçersiz sayılır. 7. Cevap kâğıdınızda belirtilen kitapçık kodu ile size verilen soru kitapçığının kodunun aynı olup olmadığını kontrol ediniz. 8. CEVPLRIN TÜMÜ CEVP KĞIDIN İŞRETLENECEKTİR. Soru kitapçıkları üzerine yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez. Her dersin cevabı, o dersin isminin yazılı olduğu sütuna işaretlenmelidir. Yanlış sütuna yapacağınız işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez. 9. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde yapmak için kullanabilirsiniz. Başka bir kâğıdı müsvedde olarak kullanmak yasaktır. Bu tür işlemleri yapanların o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır.. Öğrencilerin soruları ve/veya sorulara verdikleri yanıtları cevap kağıdı dışında herhangi bir yere yazmaları ve bunu sınav salonundan dışarıya çıkarmaları yasaktır. Bu kurala uymayanların o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır.. Sınav sırasında öğrencilerin birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır. Yasağa uymayanların o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır.. Sınav sırasında hesap makinesi kullanılabilir. ncak, alfabetik tuş takımı (a, b, c,.v, y, z) olan, üzerinde program yapılmasına, saklanmasına ve çalıştırılmasına izin veren EXE, STORE, RUN gibi tuşları bulunan hesap makineleri ile data bank vb. özel donanımlar kullanılamaz. Hesap makinesinin sınav sırasında ödünç alınması, verilmesi ve değiştirilmesi yasaktır. Bu tür davranışlarda bulunanların o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır.. Öğrenciler telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı, taşınabilir bilgisayar vb. iletişim araçları ile görüntü kaydetmeye yarayan fotoğraf makinesi, kamera vb. araçları sınava gelirken getirmemeleri konusunda sınava giriş belgelerinde uyarılmışlardır. Bu cihazları sınav salonunda yanlarında bulunduran öğrencilerin, cihazları kapalı olsa bile, o oturumdaki sınavı geçersiz sayılır. 4. Öğrenciler ruhsatlı veya resmi amaçlı kullanılsa bile silah ile sınav binasına gelmemelidir. Bu öğrenciler kesinlikle sınava ve binaya alınmaz. Bir şekilde girmişlerse dışarı çıkartılıp o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır. 5. Kıtalarından izinli olan er-erbaşlar dışında resmi kıyafetle sınava girmek yasaktır. ksine davranan öğrencilerin o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır. 6. Biraz sonra dağıtılacak olan soru kitapçığında test ile ilgili açıklamalar yazılıdır. Bu açıklamaları okumadan ve size SINV BŞLMIŞTIR denmeden soruları cevaplamaya başlamayınız. 7. Sınavınız bittiğinde, cevap kâğıdınız ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine şahsen teslim ediniz. Teslim etmediğiniz evrak nedeniyle o oturumdaki sınavlarınız geçersiz sayılır. SINVINIZD BŞRILR DİLERİZ.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks