Please download to get full document.

View again

of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Archief Parapsychologie

Category:

Letters

Publish on:

Views: 13 | Pages: 13

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Archief Parapsychologie Overgedragen aan het ADNG in Groningen op 11 maart 2015 Samengesteld door: I.M.M. van der Knaap W.H. Kramer Toelichting Het archief is samengesteld met materiaal afkomstig
Transcript
Archief Parapsychologie Overgedragen aan het ADNG in Groningen op 11 maart 2015 Samengesteld door: I.M.M. van der Knaap W.H. Kramer - 1 - Toelichting Het archief is samengesteld met materiaal afkomstig uit diverse bronnen. Het geheel geeft een doorsnede van de geschiedenis van de parapsychologie in Nederland met links naar relevante internationale organisaties en publicaties. Het archief omvat stukken in zake het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in de experimentele parapsychologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht ( ), alsmede van de studentenwerkgroep SCEPP ( , map 1-6) aan de UvA en de Vakwerkgroep Parapsychologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht ( , map 2-15). Deze Vakwerkgroep heeft een universitair politieke rol gespeeld in Utrecht rond de opvolging van Prof. Dr. W.H.C. Tenhaeff ( ). De opvolging van Prof. Tenhaeff is een langjarige ( ) en delicate kwestie geweest tussen de Rijksuniversiteit Utrecht en de Nederlandse S.P.R. die niet alleen binnenkamers maar ook intensief in de publieksmedia is uitgevochten. In 1971 werd het zelfs aanleiding tot Kamervragen. Het zeer hoog oplopen van deze kwestie was de directe aanleiding tot het opzetten van een tweede onderzoeksgroep (zie mappen 1-10; ) onder de naam Parapsychologisch Laboratorium (PL) binnen de Subfaculteit Psychologie (sectie psychonomie) aan de Varkenmarkt 2, Utrecht. Het PL heeft bestaan van Het Parapsychologisch Instituut (PI) van Prof. Tenhaeff was gevestigd aan de Springweg 5, Utrecht. Het PI heeft als universitair instituut van de Rijksuniversiteit Utrecht bestaan van De universiteit heeft het instituut opgeheven en het pand aan de Springweg 5 in het voorjaar van 1980 afgestoten. Het is sindsdien als privé instelling onder dezelfde naam en vanaf het zelfde adres verder gegaan onder leiding van Prof. H. Van Praag ( ) en aansluitend onder Douwe Bosga (zie mappen 1-2, 6-82). In de stukken van de Nederlandse S.P.R. en de krantenknipsels is veel over deze opvolgingskwestie te vinden. (mappen ). De belangrijkste Nederlandstalige publicaties op parapsychologisch gebied zijn het Tijdschrift van Parapsychologie (TvP, uitgave van de SPR, heden) en de Spiegel der Parapsychologie (SdP, uitgave van de NVP, , NB: editie 111, 1996, No. 4 bevat de index van artikelen verschenen in de SdP vanaf No. 1, 1960 t/m No 111, 1996). Het Parapsychologisch Laboratorium publiceerde twee Engelstalig wetenschappelijke tijdschriften: - European Journal of Parapsychology (Vol. 1, Vol. 7, 1989, publicatie is voortgezet na sluiting PL vanuit Zweden. Na 2010 niet verder verschenen. Zie boeken 51). - Research Letter (No. 1 Dec No. 12 May 1984, niet verder verschenen, zie boeken 54) De stukken van de Get Together groep ( , map 1-7) laten de vakinhoudelijke interesses zien van een aantal actieve onderzoekers uit die jaren. Thematisch is ondermeer materiaal aanwezig over: - Gebruik van paragnosten voor (politie) opsporingszaken (mappen 1-3, 1-4, 1-5, 4-47, boeken 3, 36, 40). - De z.g. klinische parapsychologie (mappen 1-8, 4-48, boeken 14). - De paranormale geneeswijze (map. 4-50, boeken 34, 37, 38, 45). Inleiding in de Nederlandse Parapsychologie. Voor een inleidend overzicht van de historie van de parapsychologie als academische discipline in Nederland zie: 1) PSI in Wetenschap en Wijsbegeerte, geschiedenis van de parapsychologie in Nederland, H. van Dongen, J.L.F Gerding, 1983 (is tevens verschenen als uitgave van het TvP, 1983, No 2-3). NB: Beschrijft beknopt de geschiedenis tot Heeft goede literatuurreferenties voor verder onderzoek. (Boeken 6) 2) Parapsychologie, Johnson, Martin, De Kern, Baarn, z.j. (1982). Geeft een populair wetenschappelijk overzicht van de stand van zaken tot (Boeken 12) Een goede introductie geeft Foundations of Parapsychology uit (Boeken 8) 3) Voor een gedegen overzicht van de wetenschappelijke stand van zaken tot 1977 zie Handbook of Parapsychology, (boeken 82) en de serie Research in Parapsychology, waarin abstracts zijn opgenomen van de jaarlijkse conferenties van de Parapsychological Association (PA) (Boeken, 16, 17, 29, 30, 31, 80, 81, 83). Het verslag van de conferentie Utrecht II: Charting the future of Parapsychology, Roe, C, cs., geeft een gedegen overzicht van ontwikkelingen in het vakgebied tot (boeken 28) Gebruik van het archief Het archief is ondergebracht in zes standaard (Amsterdamse) archiefdozen met 83 doorgenummerde mappen. De kolom D M van de inventaris verwijst naar doos (D) en de map (M) waarin stukken zijn ondergebracht. Voorbeeld wil zeggen doos 3, map 29. De bij het archief meegekomen 95 stuks boeken, dissertaties, congresverslagen, ingebonden jaargangen tijdschriften, etc. zijn aangeleverd in vier dozen. Het geheel wordt opgenomen in de reguliere bibliotheekcollectie van het ADNG. Artefacten Bij het archief behoren drie artefacten - 3 - 1) Houten bord afkomstig van het Parapsychologisch Instituut (PI) van Prof. Tenhaeff van de Rijksuniversiteit Utrecht (Springweg 5, Utrecht). Dit bord is gebruikt bij experimenteel onderzoek naar helderziendheid en telepathie volgens de methode Rhine. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de z.g. Zenerkaarten. Het bord dateert uit de periode Een foto van het gebruik van dit bord in het PI is te vinden in: Tenhaeff, W.H.C., Telepathie en Helderziendheid, Beschouwingen over nog weinig doorvorste vermogens van de mens (Zeist 1958), afbeelding 22. 2) Stimulus aanbieder SCEPP. Een rechthoekig aluminium kastje (327 L X 75 B X 40 H mm) met vijf witte- en twee rode lampjes (van een rood lampje mist het rode afdekplaatje). Deze stimulus aanbieder is in 1970 gebruikt bij een experiment uitgevoerd door SCEPP over telepathie tussen docent en leerlingen op een middelbare school in Amsterdam Oost. Rapport met beschrijving experimentele opstelling: G.E.S.P. IN THE CLASSROOM SITUATION, a preliminary experiment on general extra sensory perception using the large scale card guessing methode is aanwezig in map ) Doosje (zwart, plastic, met enveloppe, opgeborgen in archiefdoos 6) met pak originele Zenerkaarten zoals internationaal in gebruik bij het wetenschappelijk parapsychologisch onderzoek in de periode Een pak Zenerkaarten bestaat uit 25 kaarten. Er zijn vijf verschillende symbolen met van ieder symbool vijf kaarten. Deze Zenerkaarten en de z.g. Zenerkaartentesten voor onderzoek naar Extra Sensory Perception (= ESP, in Nederlands Buiten Zintuiglijke Waarneming, BZW) zijn ingevoerd door de Amerikaanse onderzoeker J.B. Rhine in de jaren dertig van de twintigste eeuw en hebben decennia het experimenteel wetenschappelijk parapsychologisch onderzoek gedomineerd. (NB: Onder ESP (BZW) verstaat Rhine de algemene begrippen Helderziendheid en Telepathie.) Zowel het onderzoek waarbij het houten bord (artefact 1) is gebruikt als ook het onderzoek waarbij de Stimulus aanbieder (artefact 2) is gebruikt, waren gebaseerd op de Zenerkaarten methodologie van Rhine. NB: Handleiding om zelf Zenerkaart experimenten te doen zie map Odijk, 5 maart 2015, W.H. Kramer - 5 - Inventaris D-M Beschrijving 1-1 Conferentie, Preservering the Historical Collections of Parapsychology, (PHCP), Utrecht, June 12th -14th, 2014, conferentieboek en twee speciale uitgaven: 'Tijdschrift voor Parapsychologie, Jrg. 81, no.1, [401] 2014 en Paranormal Review', No.72, Oct Parapsychologische Nieuwsbrief, Nieuwsbrief van het Parapsychologisch Instituut, Vol. 1, No. 2 (2)-3 (3), juni 1988-dec. 1988, Vol. 3, No. 2 (9), aug. 1991, Vol. 4, No. 3 (10), dec. 1991, Vol. 5, No. 1 (11)-3 (13), mei 1992-dec. 1992, Vol. 6, No. 1 (14)-2 (15), juli 1993-nov. 1993, Vol. 7, No. 1 (17)-3 (19), juni 1994-dec. 1994, Vol. 8, No. 1 (20)-4 (23), mei 1995-dec. 1995, Vol. 9, No. 1 (24)-2 (25), mei 1996-sept. 1996, Vol. 10, no. 1 (28)-3/4 (30/31), aug juni Scriptie, 'De Paragnost, een tip voor de politie? Een aanzet tot nader onderzoek van paranormale verschijnselen en de bruikbaarheid hiervan in politiële zaken', H.B. de Valk, Gebruik van paragnosten door politie, krantenknipsels en artikelen in politiebladen. 1-5 Gebruik van paragnosten door politie, persmap ontvoering G.J. Heijn, 6 feb Stukken m.b.t. SCEPP, studentenvereniging Amsterdam, Stukken m.b.t. de 'Get Together' groep, Stukken m.b.t. tot het Gezelschap Parapsychiatrie, Diverse folders en artikelen parapsychologie stuks The Foundation for Research of the Nature of Man, (FRNM), Durham,(N.C., USA), No. 29, March 1983, No. 30, Oct Boekenlijst FRNM, 1987, 1991, z.j., 'A brief introduction to parapsychology', J.B Rhine, 1967 (?), 'The student's approach to parapsychology', J.B. Rhine, 1967 (?), 'New experiments in parapsychology', J.B. Rhine, 1976 (?), The Question of Spirit Survival, J.B. Rhine, Stukken m.b.t. Parapsychologische Laboratorium van de Rijksuniversiteit Utrecht, o.a. beoordeling K.N.A.W., nov. 1987, Proefschrift 'De Standaardmethode als instrument voor Parapsychologisch Onderzoek', S.A. Schouten, Voorbeelden briefpapier, Parapsychologisch Laboratorium ( ) Concept artikelen van experimenten uitgevoerd aan het Parapsychologisch Laboratorium Stukken m.b.t. Vakwerkgroep Parapsychologie Rijksuniversiteit Utrecht ( ) Stukken, met name krantenknipsels etc. inzake interviews Prof. Dr. W.H.C. Tenhaeff Serie 'Is er leven na de dood?', 7-delige serie interviews met Prof. Dr. W.H.C. Tenhaeff in het dames weekblad Margriet, nov.-dec Fotoboek: 1st International Expert Meeting on Clinical Parapsychology, Dossier Utrecht II: Charting the Future of Parapsychology, okt. 2008, Utrecht, verslag door Ingrid Kloosterman gepubliceerd in TvP, okt. 2008, programmaboek, bevat onder meer achtergrondgegevens deelnemers, abstracts en fotoboek S.P.R., statuten 1953, algemene informatie S.P.R., verslag C.W.A.C., vergadering, S.P.R., nota Werkgroep Parapsychologie, W.H.C. Tenhaeff stichting, okt S.P.R., Afdeling Amsterdam, S.P.R., financiële jaaroverzichten, S.P.R., notulen A.L.V., 3-26 S.P.R., correspondentie, notulen, HB-vergaderingen, stukken bijz. hoogleraar, S.P.R., correspondentie, notulen, HB-vergaderingen, stukken bijz. hoogleraar, S.P.R., correspondentie, notulen, HB-vergaderingen, stukken Bijz. hoogleraar, S.P.R., correspondentie, notulen, HB-vergaderingen, stukken bijz. hoogleraar, S.P.R., correspondentie, notulen, HB-vergaderingen, stukken bijz. hoogleraar, S.P.R., correspondentie, notulen, HB-vergaderingen, stukken bijz. hoogleraar, S.P.R., correspondentie, notulen, HB-vergaderingen, stukken bijz. hoogleraar, S.P.R., correspondentie, notulen, HB-vergaderingen, stukken bijz. hoogleraar, S.P.R., Mededelingen van de SPR, nr. 16, juni Rijksuniversiteit Utrecht, interne stukken bijz. hoogleraar parapsychologie, Krantenknipsels inzake opvolging bijz. hoogleraar, Krantenknipsels inzake opvolging bijz. hoogleraar, 'The Explorer', Vol. 18, No. 3, summer A.S.P.R. Newsletter, , met hiaten A.S.P.R. Newsletter, , met hiaten A.S.P.R. Newsletter, , met hiaten Parapsychology Review', Vol. 1, No.1, March-April 1970, Special Issue, In Memoriam Eileen Garret, Oct. 1970, Vol. 9, No. 3, May-June 1978, 'Parapsychology Foundation NOW', No. 2, Winter 2003, No. 4, Spring 2005, No. 5, Spring 2006, Newsletter of the Parapsychological Foundation, Inc., Feb. 1954, June 1954, z.j. (NB: voor ingebonden jaargangen van Parapsychology Review zie nr in de boekenlijst.) 4-43 Terugkeer', Jrg. 1, nr. 1, 1990, Jrg. 2, nr. 1-2, 199, Jrg. 6, nr. 1, S.P.R. Newsletter, No. 25, 27-28, 31-36, The PSI Researcher', No. 2, 1991, No , Spiegeloog, Jrg. 15, nr. 150, nov. 1987, artikel: Parapsychologie: het Smalle pad tussen occultisme en vooroordeel, Nick Broers Politie en paragnosten, onderzoeksproject Universiteit Utrecht, Informatie Parapsychologisch Adviesburo, Utrecht, Rapport onderzoek Is Buitenzintuigelijke Waarneming Kunstmatig Te Bewerkstellingen, Stukken m.b.t. promotieonderzoek effectiviteit paranormale geneeswijzen, J.T.M. Attevelt, Met dissertatie Publicatie i.z. laboratorium Floris Jansen, Amsterdam, Stukken m.b.t. conferenties W.G.F.P., 2005, 2007, 2008, 2014, Duitsland Overdruk artikel uit tijdschrift Nature, Overdrukken artikelen uit tijdschrift Zeitschrift für Parapsychologie und Grenzgebiete der Psychologie, Overdrukken artikelen uit tijdschrift Grenzgebiete der Wissenschaft, Overdrukken artikelen uit tijdschrift Journal of the American Society for Psychical Research, Overdrukken artikelen uit tijdschrift Journal of the American Society for Psychical Research, 5-58 Overdrukken artikelen uit tijdschrift Journal of Parapsychology, Overdrukken artikelen uit tijdschrift Journal of Parapsychology, Overdrukken artikelen uit tijdschrift Journal of the Society for Psychical Research, Overdruk artikel uit tijdschrift International Journal of Parapsychology, Overdruk artikel uit tijdschrift Research Journal of Philosophy and Social Sciences, Overdruk artikel uit tijdschrift Psychische Studien, Overdruk artikel uit tijdschrift Corrective Psychiatry and Journal of Social Therapy, Overdrukken artikelen uit tijdschrift Anobiosis- The Journal for Near-Death Studies, PARAPSychika, Monatsschrift für Parapsychologie und verwandte Gebiete, Jrg. 1, nr. 4, Programmaboek symposium First Prague Symposium, Frontiers of Psychology, March 29, Revista Argentia De Psicologia Paranormal, Vol. 8, Nr. 3(31), NB: zie artikel over situatie parapsycholgie in Nederland Publicatie i.z. Prof. dr. E.A. Greven ( ). Univ. Leiden ( ) Boekje Tests for Extrasensory Perception, an introductory guide, West, D.J., Society for Psychical Research, London, 2-nd edition, Te gebruiken bij artefact nr. 1, Kopieën correspondentie Parapsychological Foundation, Inc., Prof. W.H.C. Tenhaeff i.z. subsidieaanvraag onderzoek, Kopieën correspondentie Parapsychological Foundation, Inc., Prof. W.H.C. Tenhaeff, G. Zorab, Prof. Dr. H. Th. Fischer, Volkenkundig Instituut van de Rijksuniversiteit Utrecht, Stichting Inzake het Vraagstuk Paranormale Geneeskunst en haar Maatschappelijke Betekenis, Kopieën correspondentie Parapsychological Foundation, Inc., G. Zorab, Gerda Walter, Prof. Dr. H. Th. Fischer, Nederlandse S.P.R., etc., Kopieën correspondentie Parapsychological Foundation, Inc., G. Zorab, Kopieën correspondentie Parapsychological Foundation, Inc., G. Zorab, , Informatiemap Parapsychological Foundation, Inc., z.j Programma s Parapsychological Foundation, Inc., Annual International Conference, No , Annual Report van de Parapsychological Foundation, Inc., 1971, Newsletter of the Parapsychological Foundation, Inc., Vol. 2, No.3-Vol. 17, No.1, May/June Jan/Feb. 1970, met hiaten, 23 stukken Zetetic Scholar, An Independent Scientific Review of Claims of Anomalies and the Paranormal, Vol. 1, No. 1-2, 1978, ingebonden Parapsychology Bulletin, No. 15, Aug. 1949, No , May 1952-Feb. 1965, met hiaten, 37 stukken Stukken m.b.t. International University of Lugano (IUL) Annual Report and Statement of Accounts van The Incorporated Society for Psychical Research, Oct. 2004/Sept Oct. 2007/Sept Artefact 3. Zwarte, plasticdoos bevat enveloppe met een pak originele Zenerkaarten Boeken m.b.t. parapsychologie 1. Belle, Jack van, Zienswijze op: Occultisme, meditatie, spiritisme, reïncarnatie, ufo s (Laren, 1972). 2. Beloff, John, Parapsychologie vandaag, Nieuwe vormen van onderzoek (Rotterdam, 1975). 3. Boerenkamp, H.G., Helderziendheid bekeken (1 e druk: Haarlem, 1988). 4. Carington, Whatley, Telepathie, een overzicht van de feiten, een theorie en wat daaruit valt af te leiden (Amsterdam, z.j.). 5. Dietz, P.A., Wereldzicht der Parapsychologie (Amsterdam, z.j.). 6. Dongen, H. van, en J.L.F. Gerding, PSI in wetenschap en wijsbegeerte, geschiedenis van de parapsychologie in Nederland (Deventer, 1983). 7. Driesch, Hans, Parapsychologie, die Wissenschaft vond den Okkulten erscheinungen, methodik und theorie (Zürich, 1943). 8. Edge, Hoyt L. e.a. (ed.), Foundations of Parapsychology, Exploring the Boundaries of Human Capability (Boston, 1986). 9. Fukurai, T., Proeven van Gedachte-Grafie met Japanse Mediums (Amsterdam, z.j.) 10. Houtkooper, Joop M., Observational Theory: A Research Programme for Paranormal Phenomena (Dissertatie, Lisse, 1983). 11. Johnson, Martin, Parapsychologie, onderzoek in de grensgebieden van ervaring en wetenschap (Baarn, z.j.). 12. Jong, K.H.E., Parapsychologische Verschijnselen in en buiten de Mens (Leiden, 1947). 13. Kramer, Wim H., Eberhard Bauer en Gerd H. Hövelmann (ed.), Perspectives of Clinical Parapsychology, an introductory reader (Bunnik, 2012). 14. LeShan, Lawrence, Parapsychologie en de moderne wetenschap, van Newton tot ESP (Den Haag, 1985). 15. Morris, J.D., W.G. Roll en R.L. Morris (ed.), Research in Parapsychology, 1975, Abstract and Papers from the Eighteenth Annual Convention of the Parapsychological Association, 1975 (London, 1975). 16. Morris, J.D., W.G. Roll en R.L. Morris (ed.), Research in Parapsychology, 1976, Abstract and Papers from the Nineteenth Annual Convention of the Parapsychological Association, 1976 (London, 1976). 17. Osis, Karlis en Erlendur Haraldsson, Op de Drempel Visioenen van Stervenden (Amsterdam, 1979). 18. Palmer, John e.a., A Brief Manual For Work in Parapsychology (New York, 1990). 19. Parapsychology Foundation, Proceedings of the first International Conference of Parapsychological Studies, Utrecht, the Netherlands, July 30 to August 5, 1953 (New York, 1953). 20. Praag, H. van, Inleiding tot de parapsychologie, de stand van het parapsychologisch onderzoek (5 e druk: Amsterdam, 1979). 21. Praag, H. van, Paranormale lichamelijkheid, paranormale zintuigen en organen, astraal lichaam, materialisaties, metaseksualiteit (2 e druk: Amsterdam, 1979). 22. Praag, H. van, Paranormale manifestaties, apporten, duplicaten, magische afstandswerking, cultusobjecten, vliegende schotels (2 e druk: Amsterdam, 1979) - 9 - 23. Praag, H. van, Parapsychologie en evolutie, nieuwe fases in de evolutie, de macht over het lichaam, over de emoties en over de seksualiteit, kosmische evolutie (2 e druk: Amsterdam, 1980). 24. Praag, H. van, Parapsychologie en religies, hogere machten, primitieve religie, mystiek en kosmische religie, openbaringsreligie (2 e druk: Amsterdam, 1980) 25. Praag, H. van, Telepathie en telekinese, parapsychologie en parafysica (5 e druk: Amsterdam, 1979). Proceedings of the First International Conference of Parapsychological Studies, Utrecht, the Netherlands, July 30 to August 5, 1953 (Clinton, 1955). 26. Proceedings of the First International Conference of Parapsychological Studies, Utrecht, the Netherlands, July 30 to August 5, 1953 (Clinton, 1955). 27. Rhine, J.B., The Reach of the Mind, An account of the most remarkable experiments made by this great scientific pioneer into the questions of telepathy and extra-sensory perception (Bristol, 1954). 28. Roe, Chris A. Roe, Wim Kramer and Lisette Coly, Utrecht II: Charting the Future of Parapsychology, Proceedings of an International Conference held In Utrecht, the Netherlands October 16-18, 2008 (z.p., 2008), met CD. 29. Roll, William G. (ed.), Research in Parapsychology, 1978, Abstract and Papers from the Twenty-first Annual Convention of the Parapsychological Association, 1978 (London, 1978). 30. Roll, William G. (ed.), Research in Parapsychology, 1979, Abstract and Papers from the Twenty-second Annual Convention of the Parapsychological Association, 1979 (London, 1979). 31. Roll, William G. en John Beloff (ed.), Research in Parapsychology, 1980, Abstract and Papers from the Twenty-third Annual Convention of the Parapsychological Association, 1980 (London, 1980). 32. Romme, M, A. Escher en V. Habets, Omgaan met Stemmen Horen (Maastricht, 1998) 33. Schmeidler, Gertrude, ESP in Relation to Rorschach Test Evaluation (New York, 1960) 34. Snel, F. P. van der Sijde en M. van Eck, Paranormale Geneeswijze anno 1987, Verslag van een symposium gehouden te Utrecht op 3 oktober (z.p., 1987), uitgave van de Nederlandse Vereniging voor Parapsychologie (NVP). 35. Snel, F.W.J.J. e.a., In honour of G.A.M. ZORAB (z.p., 1986) Uitgave van de Nederlandse Vereniging voor Parapsychologie (NVP). 36. Snel, F.W.J.J., P.C. van der Sijde, W.H. Kramer, Paragnosten in de
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks