Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

A&S. To wiecej niż łáncuch.

Category:

Retail

Publish on:

Views: 7 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
A&S. To wiecej niż łáncuch. 2 I To więcej niż łańcuch Łańcuchy A&S cieszą się od wielu lat uznaniem ze względu na wysoką jakość, przystępność cenową i niezawodność. Zyskały one doskonałą
Transcript
A&S. To wiecej niż łáncuch. 2 I To więcej niż łańcuch Łańcuchy A&S cieszą się od wielu lat uznaniem ze względu na wysoką jakość, przystępność cenową i niezawodność. Zyskały one doskonałą opinię dzięki bardzo dużej odporności na zużycie, wytrzymałości na zmęczenie i trwałości, stając się najbardziej znaną marką łańcuchów w Europie To więcej niż łańcuch Łańcuchy rolkowe A&S dzięki swojej niezawodności i wytrzymałości istotnie ograniczają przestoje i konserwację. Odpowiadają one potrzebom stawianym przez zróżnicowane zastosowania i coraz wyższe wymagania ze strony przemysłu. Aby dotrzymać kroku coraz większym wymaganiom, wprowadzane są kolejne usprawnienia, nadające produktom jeszcze lepszą charakterystykę roboczą. Do łańcuchów A&S, w wersjach zgodnych z normą Europejską (BS) i ANSI, stosowane są środki smarne, dostosowane do określonych wymagań klienta. Grupa Renold Łańcuchy rolkowe A&S to jeden z wielu produktów firmy Renold, wiodącego producenta łańcuchów i urządzeń do przekazu mocy. Dzięki globalnej sieci firm handlowych i dystrybutorów Renold oferuje swoje produkty i wsparcie techniczne na całym świecie. Łańcuchy A&S typu simplex, duplex i triplex. Na zamówienie dostępne są łańcuchy cztero- i więcej rzędowe. I 3 Łańcuch europejski (BS) / ISO 606 Nr.4 Nr. 26 Nr. 107 Nr. 12 Nr. 11 Nr. 30 Nr Łańcucha Dane Techniczne (mm) Ogniwa łączące Numer Numer Podziałka Podziałka Szerokość Średnica Wysokość Grubość Grubość Średnica Długość Wydłużenie Podziałka Siła Waga Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. łańcucha ISO (cale) (mm) wewnętrzna rolki płytki płytki płytki sworznia sworznia ogniwa poprzeczna zrywająca Renold wewn zewn łączącego ISO606 (N) kg/m MIN MAKS MAKS MAKS MAKS MAKS MAKS MAKS NOM MIN Norma europejska (BS) - Jednorzędowy Norma europejska (BS) - Dwurzędowy A A B C D E F G H2 J K B * 06B ** 08B ** 10B ** 12B ** 16B B B B B B Norma europejska (BS) - Trzyrzędowy A A B C D E F G H1 J K B * 06B ** 08B ** 10B ** 12B ** 16B ** 20B ** 24B B B B A A B C D E F G H3 J K B * 06B B B B B B B B B B * Tylko z prostymi blaszkami ** Możliwa wersja z prostymi blaszkami I 4 ANSI Łańcuch / ISO 606 Nr.4 Nr. 26 Nr. 107 Nr. 12 Nr. 11/58 Nr. 30 Nr Łańcucha Dane Techniczne (mm) Ogniwa łączące Numer Numer Podziałka Podziałka Szerokość Średnica Wysokość Grubość Grubość Średnica Długość Wydłużenie Podziałka Siła Waga Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. łańcucha ISO (cale) (mm) wewnętrzna rolki płytki płytki płytki sworznia sworznia ogniwa poprzeczna zrywająca Renold wewn zewn łączącego ISO606 (N) kg/m MIN MAKS MAKS MAKS MAKS MAKS MAKS MAKS NOM MIN Norma amerykańska (ANSI) - Jednorzędowy A A B C D E F G H1 J K Norma amerykańska (ANSI) - Dwurzędowy A A B C D E F G H2 J K Norma amerykańska (ANSI) - Trzyrzędowy A A B C D E F G H3 J K Łańcuch Tulejkowy Możliwa wersja z prostymi blaszkami Produkty Renold Chain są zgodne pod względem wymiarów z normą ISO w dużym zakresie przekraczają jej minimalne wymogi odnośnie wytrzymałości na rozciąganie. Firma Renold nie zakłada jednak, że obciążenie, przy którym następuje zerwanie łańcucha jest zasadniczym wskaźnikiem jego wytrzymałości, ponieważ pomijane są takie zasadnicze czynniki jak odporność na zużycie czy zmęczenie materiałowe. Pod tym względem produkty Renold są opracowywane z myślą o osiągnięciu najlepszych możliwych wyników, co znajduje potwierdzenie w niezależnych testach. W naszym katalogu, w którym podajemy obciążenia niszczące dla ISO, należy pamiętać, że łańcuchy A&S są zgodne z minimalnymi wymogami ISO. Niezależne testy wykazują, że minimalne (wiele firm podaje średnie) obciążenia niszczące znacznie przekraczają minimalne wymogi ISO. W przypadku niektórych typów łańcuchów nie obowiązują normy ISO. W takich przypadkach obciążenia niszczące są podawane jako gwarantowane minimalne wartości. 5 I Nowe łańcuchy A&S wykorzystują lite (niezawijane), tłoczone na zimno tulejki oraz rolki, w niczym nie przypominające słabych, łatwognących się tulejek innych producentów. Dzięki temu w obszarze elementów tocznych nie ma punktowych miejsc obciążenia, które znacznie zwiększałyby zużycie łańcucha i skracały okres jego eksploatacji. Płytki boczne również zostały unowocześnione: mają one najszersze przewężenie, dzięki czemu lepiej znoszą obciążenie i zwiększają odporność łańcuchów na zużycie. Zwiększa to odporność na obciążenia dynamiczne. Na wzrost trwałości ma także wpływ obróbka termiczna. Lita (nie zawijana), wytłaczana na zimno tulejka Lita (nie zawijana), wytłaczana na zimno rolka Płytki taliowane o wysokim profilu Utwardzane i śrutowane płytki Kompleksowy asortyment w standardzie europejskim (BS) i ANSI Duży wybór środków smarnych, przystosowany do wymogów klienta For more information or to contact your local sales team go to Chociaż informacje zawarte w tej broszurce są zebrane z największą starannością to nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku. Wszystkie informacje zawarte w tej broszurce mogą ulec zmianie po dacie publikacji. Renold Power Transmission Ref: REN20 / POL / Want to find out more? Scan this QR code with your smartphone. No QR reader? Simply download one from your app store.
Similar documents
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks