Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Audi A4 koplamp vervangen (via Headlight uitbouwen)

Category:

Arts & Culture

Publish on:

Views: 6 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Audi A4 koplamp vervangen (via Headlight uitbouwen) Deze gids beschrijft de vervanging van de dimlichten aan en Audi A4, gedaan door het verwijderen van de hele koplamp assemblage van de auto.
Transcript
Audi A4 koplamp vervangen (via Headlight uitbouwen) Deze gids beschrijft de vervanging van de dimlichten aan en Audi A4, gedaan door het verwijderen van de hele koplamp assemblage van de auto. Ook handig voor het vervangen van het grootlicht verlichting, knipperlicht / parkeerlicht of de koplamp montage zelf. Geschreven door: Colton INTRODUCTIE Op een gegeven moment waren koplampen van auto's relatief eenvoudig te vervangen, maar tegenwoordig zijn er meestal te veel spullen in de weg, waardoor de bollen moeilijk om toegang te krijgen. Typische lamp vervangen moet worden verwijderd van andere obstructieve onderdelen voordat de bollen kan worden geopend, die, hoewel uitvoerbaar is vaak lastig. (Plus er is de kans op schade aan andere onderdelen van de auto.) Een alternatieve methode - de ene uitgelegd in deze gids - is om toegang te krijgen tot de bollen door het verwijderen van de hele koplamp montage. Dit duurt een beetje van de elleboog vet, maar eenmaal gedaan, kan bollen binnen de assemblage worden vervangen zonder al te veel moeite, en het is gemakkelijk om te zien wat je doet. GEREEDSCHAPPEN: T30 Torx Driver (1) 10 Ratchet Extension (1) ONDERDELEN: Vervanging autokoplampen (2) H7, was 12, 55 watts ifixit CC BY-NC-SA nl.ifixit.com Pagina 1 van 10 Stap 1 Koplamp Verwerven vervangende lamp (s) samen met een bit-socket schroevendraaier en een hex star bit. De gloeilamp moet een 12 volt, 55 watt, H7-stijl lamp zijn. De schroevendraaier kan worden substitited met een lange inbussleutel in een snuifje, maar dit wordt niet aanbevolen. Ook krijg je een fatsoenlijke flashlight als je kunt. ifixit CC BY-NC-SA nl.ifixit.com Pagina 2 van 10 Stap 2 Pop de kap, en zoek de schroeven van de koplamp montage op zijn plaats. Er zijn twee duidelijk zichtbaar, getoond aan de linkerkant, en een andere verborgen dieper naar beneden. Heeft deze schroeven gewoon nog niet verwijderen. (De vergadering zal niet komen zonder de verborgen een als goed verwijderd toch.) Er zijn twee schroeven naast de koplamp assemblage, maar niet verbonden. Deze zijn niet verwant en moeten met rust gelaten worden. Stap 3 Kijk onder de motorkap, achter de koplamp assemblage, en je zal het dimlicht deksel, getoond in de afbeelding aan de linkerkant. Verwijder deze klep om de verborgen schroef, die in de derde afbeelding bloot te leggen. ifixit CC BY-NC-SA nl.ifixit.com Pagina 3 van 10 Stap 4 Op dit moment is er een mogelijkheid om de bestuurder-side dimlicht nu vervangen, dan verwijdert u de gehele vergadering. (Anders zou deze stap overslaan.) Dit wordt gedaan door de stekker van het dimlicht socket (het is vast in met wrijving en wiebelt recht uit), los te haken de bevestiging die de lamp op zijn plaats, het vervangen van de lamp, en plakken alles weer bij elkaar na afloop. (Zie stap 8 voor details.) Hetzelfde kan worden gedaan voor de passagier-side dimlicht (al is er een kanaal in de weg, zie stap 11 voor details), maar niet gemakkelijk voor grootlicht lampen of knipperlicht / parkeerlicht. (En natuurlijk, dit zal niet helpen als je doel is om de montage zelf te vervangen.) ifixit CC BY-NC-SA nl.ifixit.com Pagina 4 van 10 Stap 5 Verwijder de twee schroeven die werden geïdentificeerd in stap 2. Draai de verborgen schroef door het gat aan de rechterkant van de vergadering. (Zorg ervoor dat niet te verliezen in de motorruimte als het uitkomt.) Stap 6 Voordat de koplamp samenstel volledig kunnen worden verwijderd, de bekabeling is losgekoppeld zijn. De bekabeling komt binnen door het grootlicht deksel (afbeelding 1), en kan een beetje lastig te verbreken. Bereikt onder de bekabeling en voelen al een grendel (onderkant getoond in afbeeldingen 2 en 3). Trek de klink naar boven (afbeelding 3) en trek relatief hard aan de stekker. Het moet naar buiten komen. grootlicht kap verwijderen kan u helpen om een betere grip op de stekker, in het bijzonder aan de passgener kant. ifixit CC BY-NC-SA nl.ifixit.com Pagina 5 van 10 Stap 7 Nadat de bekabeling is losgekoppeld, kan de koplamp assemblage uit de auto worden verwijderd. De knipperlicht licht heeft zijn eigen bekabeling, dus losdraaien van het goed en laat het met de rest van de auto. In het tweede beeld, het dimlicht en ligt in het centrum, het grootlicht is aan de rechterkant en de (lege) knipperlicht goed is aan de linkerkant. ifixit CC BY-NC-SA nl.ifixit.com Pagina 6 van 10 Stap 8 Verwijder de fitting uit de achterzijde van het licht. Het zit vast in door wrijving, dus een goede wiebelen en trek moet bevrijden. Open vervolgens de sluiting, en het licht moeten rechts komen. Afbeelding 1: dimlicht met deksel verwijderd. Afbeelding 2: Socket (rood en oranje draad) verwijderd. Afbeelding 3: Bevestiging geopend. ifixit CC BY-NC-SA nl.ifixit.com Pagina 7 van 10 Stap 9 Verwijder de kapotte lamp, en vervangen door een werkende lamp. Zet deze op zijn plaats en sluit de aansluiting in. Dit proces toont dimlicht vervangen, maar grootlicht vervanging is niet veel anders. (De put is een beetje krap, maar dat is het.) Als je het veranderen van de lampen in paren, of op andere wijze verwijderen van een nog werkende lamp, hou dat werkende lamp rond. De Audi A4 is 4 tot 6 van exact dezelfde lamp (dimlicht, grootlicht, en mogelijk mistlampen), dus een extra is goed om de volgende keer dat een lampje gaat uit hebben. ifixit CC BY-NC-SA nl.ifixit.com Pagina 8 van 10 Stap 10 Sluit de bekabeling terug naar de rest van de auto (pijl links), sluit het knipperlicht aan de montage (pijl rechts) en duw het geheel weer op zijn plaats. Schakel de koplampen (met het contact uit, natuurlijk) om ervoor te zorgen dat ze werken. Eindig opnieuw bevestigen van de montage - schroef in de verborgen schroef aan de onderkant, vervangt het dimlicht goed te dekken, en schroef in de andere twee schroeven ook. ifixit CC BY-NC-SA nl.ifixit.com Pagina 9 van 10 Stap 11 De passagier-side assembly is grotendeels hetzelfde als de bestuurder-side assembly. Het grootste verschil is dat een leiding moet worden verwijderd om de verborgen schroef. (Of om het dimlicht goed direct, als je kiest om gewoon te veranderen die zoals verklaard in stap 4) Er is een deksel (1) achter de buis (2) die wordt enigszins ontwricht wanneer de buis wordt verwijderd. U kunt of verwijdert deze volledig dekken, of gewoon laat het op zijn plaats en duw hem terug op zijn plaats na de opening is vervangen. Hoe dan ook, het deksel heeft drie bevestigingspunten, en zal direct uit pop wanneer trok. Zorg ervoor dat het weer op zijn plaats als je klaar bent. Hetzelfde geldt voor het kanaal - zorg ervoor dat het goed is weer vastgemaakt. When done, make sure everything is put back together and attached properly. Dit document is voor het laatst gegenereerd op :53:23 PM. ifixit CC BY-NC-SA nl.ifixit.com Pagina 10 van 10
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks