Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Autyzm. Wydział Informacyjno- Bibliograficzny Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie. HASŁA: Autyzm Dziecko autystyczne. Wydawnictwa zwarte

Category:

Automobiles

Publish on:

Views: 6 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Wydział Informacyjno- Bibliograficzny Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie Autyzm HASŁA: Autyzm Dziecko autystyczne Wydawnictwa zwarte 1. Autyzm i AAC : alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania
Transcript
Wydział Informacyjno- Bibliograficzny Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie Autyzm HASŁA: Autyzm Dziecko autystyczne Wydawnictwa zwarte 1. Autyzm i AAC : alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się w edukacji osób z autyzmem / pod red. Bogusławy Beaty Kaczmarek i Anety Wojciechowskiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls , Autyzm wyzwaniem naszych czasów / pod red. Tadeusza Gałkowskiego i Joanny Kossewskiej. - Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, Autyzm : na granicy zrozumienia / red. nauk. Barbara Winczura. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls , Błeszyński Jacek Radosław: Autyzm a niepełnosprawność intelektualna i opóźnienie w rozwoju : Skala Oceny Zachowań Autystycznych. - Gdańsk : Harmonia Universalis, Błeszyński Jacek Jarosław: Rodzina jako środowisko osób z autyzmem : aspekt wychowawczo-terapeutyczny. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Bobkowicz - Lewartowska Lucyna: Autyzm dziecięcy : zagadnienia diagnozy i terapii. - Kraków : Impuls , Brauner Alfred i Francoise: Dziecko zagubione w rzeczywistości : historia autyzmu od czasów baśni o wróżkach, fikcja literacka i rzeczywistość kliniczna. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Brauns Axel: Barwne cienie i nietoperze : życie w autystycznym świecie. - Poznań : Media Rodzina, Clercq Hilde de: Autyzm od wewnątrz : przewodnik. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna : Fundacja Synapsis, cop. 2007 10. Copeland James: Z miłości do Ani : krzyk i wyzwolenie : na podstawie dzienników Jamesa Hodgesa. - Warszawa : Fundacja Synapsis , Delacato Carl H.: Dziwne, niepojęte : autystyczne dziecko. - Warszawa : Fundacja Synapsis , Dzieci z zaburzeniami łączonymi : trudne ścieżki rozwoju / red. nauk. Barbara Winczura. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls , Emmons Polly Godwin, Anderson Liz Kendry: Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej : zaburzenia rozwojowo-sensoryczne oraz edukacyjne występujące w ramach autyzmu, ADHD, trudności szkolnych oraz zaburzeń dwubiegunowych. - Warszawa : Wydawnictwo K.E. Liber, Frith Uta: Autyzm : wyjaśnienie tajemnicy. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, Gerland Gunilla: Prawdziwy człowiek : osobista opowieść o dorastaniu i edukacji w autyzmie. - Warszawa : Wolters Kluwer, Grandin Temple: Myślenie obrazami : oraz inne relacje z mojego życia z autyzmem. - Warszawa : Fundacja Synapsis : Fraszka Edukacyjna, Howlin Patricia: Jak uczyć dzieci z autyzmem czytania umysłu : praktyczny poradnik dla nauczycieli i rodziców. - Kraków : Wydawnictwo Jak, Jackson Luke: Świry, dziwadła i zespół Aspergera : przewodnik użytkownika dorastania. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, Jaklewicz Hanna: Autyzm wczesnodziecięcy : diagnoza, przebieg, leczenie. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Kaufman Barry Neil: Uwierzyć w cud : prawdziwa historia Robertita. - Warszawa : Fundacja Synapsis , Kessick Rosemary: Autyzm i dieta : o czym warto wiedzieć. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, Kompleksowe wspomaganie rozwoju uczniów z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi / red. nauk. Joanna Kossewska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, Kulturowe i społeczne aspekty niepełnosprawności / red. nauk. Piotr Tomaszewski, Kamilla Bargiel-Matusiewicz, Ewa Pisula. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2015 M Lundine Vicki, Smith Catherine: Szkolenie zawodowe i planowanie osobistego rozwoju : dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu : praktyczne materiały dla szkół. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna : Fundacja Synapsis, cop. 2008 25. Maciarz Aleksandra, Drała Dorota: Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera : studium przypadku. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls , Markiewicz Katarzyna: Charakterystyka zmian w rozwoju umysłowym dzieci autystycznych. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Markiewicz Katarzyna: Możliwości komunikacyjne dzieci autystycznych. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, McCandless Jaquelyn: Dzieci z głodującymi mózgami : przewodnik terapii medycznych dla chorób spektrum autyzmu. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, [2009] 29. McClannahan Lynn E., Krantz Patricia J.: Plany aktywności dla dzieci z autyzmem : uczenie samodzielności. - Gdańsk : Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, Młynarska Małgorzata: Autyzm w ujęciu psycholingwistycznym : terapia dyskursywna a teoria umysłu. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Modele zachowań oraz współpraca z dziećmi autystycznymi : poradnik dla rodziców i osób profesjonalnie zajmujących się problemem / pod red. Catherine Maurice. - Warszawa : Twigger , Olechnowicz Hanna: Wokół autyzmu : fakty, skojarzenia, refleksje. - Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, Ozonoff Sally, Dawson Geraldine, McPartland James C: Wysokofunkcjonujące dzieci ze spektrum autyzmu : jak sprostać wyzwaniom i pomóc dziecku dobrze się rozwijać : poradnik dla rodziców. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Pisula Ewa: Autyzm : przyczyny, symptomy, terapia. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, Pisula Ewa: Autyzm i przywiązania.- Gdańsk : Wydaw. Psychologiczne, Pisula Ewa: Małe dziecko z autyzmem.- Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, Pisula Ewa: Rodzice dzieci z autyzmem.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Płacz bez łez : listy rodziców dzieci autystycznych / oprac. Magdalena Grodzka-Gużowska. - Warszawa : Prószyński i S-ka, [2007] 39. Pytaj i odpowiadaj : jak być rzecznikiem własnych potrzeb oraz ujawniać swoją diagnozę? : poradnik dla osób ze spektrum autyzmu / pod red. Steven M. Shore'a ; przedm. Temple Grandin ; przekł. Karolina Przewłoka. - Szczecin: Krajowe Towarzystwo Autyzmu. Oddział, Randall Peter, Parker Jonathan: Autyzm : jak pomóc rodzinie. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2001 41. Raszewska Maria, Kuleczka Waldemar: Muzyka otwiera nam świat : program muzycznych zajęć edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dzieci z autyzmem.- Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2009 M Raszewska Maria, Szoć Krystyna: Wzrastajcie z nami, a nie obok nas : program pracy edukacyjno-terapeutycznej dla dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną i dzieci z autyzmem. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, Szatmari Peter: Uwięziony umysł : opowieści o ludziach z autyzmem. - Kraków : Znak , Terapie wspomagające rozwój osób z autyzmem / pod red. nauk. Jacka J. Błeszyńskiego. - Wyd. 2 zm. - Kraków : Impuls , Tworzyć czy odtwarzać? : rozważania o skutecznym planowaniu pracy z dziećmi oraz z młodzieżą niepełnosprawnymi intelektualnie i z autyzmem. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Waclaw Wanda: Dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera : praktyczne doświadczenia z codziennej pracy. - Katowice : Śląsk, Walczowska-Dutka Maria: Program nauki komunikacji dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls , 2005 M 37.01/ Williams Donna: Nikt nigdzie : niezwykła autobiografia autystycznej dziewczyny. - Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna : we współpr. z Fundacją Synapsis, Winczura Barbara: Dziecko z autyzmem : terapia deficytów poznawczych a teoria umysłu. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, Wsparcie osób z autyzmem II : podręcznik dobrych praktyk / oprac. Katarzyna Kość-Ryżko. - Warszawa : Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wspomaganie rozwoju osób z autyzmem / red. Małgorzata Gambin i Ewa Łukowska ; opieka naukowa Ewa Pisula. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop Wspomaganie rozwoju osób z autyzmem : teoria, metodyka, przykłady / red. nauk. Jacek J. Błeszyński. - Kraków : Impuls , Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem / pod red. nauk. Ewy Pisuli i Doroty Danielewicz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls , Zabłocki Kazimierz Jacek: Autyzm. - Płock : Wydawnictwo Naukowe Novum, Zawiślak Beata: Dziecko autystyczne : objawy i wspomaganie : prawdziwa opowieść o Maciusiu. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls , 2015 Artykuły z książek 1. Błeszyński Jacek J. : Biologiczne uwarunkowania rozwoju komunikacji - mowy i języka dzieci z całościowymi zaburzeniami w rozwoju: autyzmem i zespołami ze spektrum autyzmu // W: Biomedyczne podstawy logopedii / red. nauk. Stanisław Milewski, Jerzy Kuczkowski, Katarzyna Kaczorowska-Bray. - Gdańsk : Harmonia Universalis, S M Logopedia 2. Chrzanowska Iwona: ASD autystyczne spektrum zaburzeń jako egzemplifikacja całościowych zaburzeń rozwojowych // W: Chrzanowska Iwona: Pedagogika specjalna : od tradycji do współczesności. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls , S M Cieślicki Wiesław: Wpływ pływania i rehabilitacji w wodzie na rozwój psychomotoryczny dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (MDP), z zespołem Downa i autystycznych // W: Dziecko z trudnościami w rozwoju / pod red. nauk. Stanisławy Mihilewicz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls , S M Cieślicki Wiesław: Wpływ rehabilitacji w wodzie na usprawnienie dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołem Downa i dzieci z autyzmem // W : Dziecko z zaburzeniami w rozwoju : konteksty diagnostyczne i terapeutyczne / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury. - Kraków : Impuls , S M Grządziel Grażyna: Dziecko autystyczne na tle środowiska szkoły ogólnodostępnej bez klas integracyjnych // W: Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną : praca zbiorowa. T. 1, Wybrane problemy osobowości, rodzin i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną / pod red. Zdzisławy Janiszewskiej-Nieścioruk ; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. - Kraków : Impuls , S M Klonowska Senderska Iwona, Szafrańska Karina : Psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne wspomaganie rozwoju wysokofunkcjonujących dzieci ze spektrum autyzmu (ASD) : część 2 // W: Medycyna w logopedii : terapia, wspomaganie, wsparcie : trzy drogi - jeden cel / red. nauk. Jacek Jarosław Błeszyński. - Gdańsk : Harmonia Universalis, S M Logopedia 7. Mihilewicz Stanisława: Teoria rozwoju umysłowego J. Piageta i przetwarzanie informacji u dzieci autystycznych // W: Dziecko z trudnościami w rozwoju / pod red. nauk. Stanisławy Mihilewicz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls , 2005._S M 376 8. Pisula Ewa: Dzieci autystyczne // W: Dziecko niepełnosprawne w rodzinie : praca zbiorowa / pod red. Ireny Obuchowskiej.-Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, S M Pisula Ewa: Czego wciąż nie wiemy o autyzmie? //W: Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej dziecka / pod red. Jarosława Roli i Mariny Zalewskiej. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, S M Smith Deborah Deutsch: Spektrum zaburzeń autystycznych //W: Pedagogika specjalna : podręcznik akademicki. 1 / Deborah Deutsch Smith ; red. nauk. Anna Firkowska-Mankiewicz, Grzegorz Szumski. - Warszawa : Wydawnictwo APS ; Wydawnictwo Naukowe PWN, S M Szafrańska Karina, Klonowska Senderska Iwona: Psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne wspomaganie rozwoju wysokofunkcjonujących dzieci ze spektrum autyzmu (ASD) : część 1 // W: Medycyna w logopedii : terapia, wspomaganie, wsparcie : trzy drogi - jeden cel / red. nauk. Jacek Jarosław Błeszyński. - Gdańsk : Harmonia Universalis, S M Logopedia 12. Winczura Barbara: Dziecko z autyzmem // W: Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej, Barbary Winczury i Andrzeja Stawarskiego. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, S M Winczura Barbara: Jak funkcjonuje mózg dzieci z autyzmem? Neurobiologiczne ścieżki zaburzeń autystycznych // W: Dziecko chore : zagadnienia biopsychiczne i pedagogiczne / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls , S M 61 Artykuły z czasopism 1. Appelt Katarzyna: Autyzm u dzieci // Edukacja i Dialog , nr 4, s Barłóg Krystyna: Dziecko autystyczne w klasie szkolnej // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne , nr 8/9, s Bąk Średnicka Anna: Blaski indywidualnego nauczania ucznia dotkniętego autyzmem // Języki Obce w Szkole , nr 4,s Biadosiewicz Małgorzata: Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera // Szkoła Specjalna , nr 2, s Błaszczyk Sylwia: Funkcjonowanie psychospołeczne rodziców i rodzeństwa dziecka autystycznego // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze , nr 3, s 6. Błeszyński Jacek: Wielokierunkowe podejście do diagnozy i wspomagania osób z autyzmem (optymalizacja) // Szkoła Specjalna , nr 1, s Błotnicka Małgorzata: Dziecko autystyczne jest jak przybysz z innej planety // Psychologia w szkole , nr 1, s Fostiak Danuta: Ruch środkiem terapii dzieci autystycznych // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne , nr 5, s Dubis Anna: Autyzm czy nie autyzm? // Edukacja i Dialog , nr 7, s Gelleta - Mac Izabela: Dzieci z autyzmem // Wychowanie w Przedszkolu , nr 4, s Gelleta - Mac Izabela: Zaburzenia psychiczne u dzieci w wieku przedszkolnym. Autyzm. Zespół Aspergera // Wychowanie w Przedszkolu , nr 5, s Gołaska Paulina, Nowotnik Anna: Dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu // Wychowanie w Przedszkolu , nr 1, s Gołaska Paulina: Zaburzenia ze spektrum autyzmu - przegląd teorii // Remedium , nr 10, s Górecka Marzena, Hanć Tomasz: Biologiczne uwarunkowania autyzmu // Remedium , nr 2, s Gumińska Natalia: Podróż w głąb autyzmu // Dyrektor Szkoły , nr 11, s Jędrzejczyk Iwona: Klub dla osób z autyzmem // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze , nr 9, s Klama Ramona: Praca z dzieckiem autystycznym // Wychowanie w Przedszkolu , nr 9, s Kosior Edyta: Szkoła wobec potrzeb dziecka z zespołem Aspergera - z perspektywy doświadczeń nauczyciela-terapeuty // Szkoła Specjalna , nr 3, s Krasiejko Izabela: Uczeń z autyzmem w publicznej szkole masowej // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze , nr 5, s Kruk-Lasocka Joanna: Autyzm a oligofrenia // Szkoła Specjalna , nr 4, s Ławicka Joanna: Koncepcja diagnozy rozwojowej w terapii dzieci z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami // Szkoła Specjalna , nr 4, s Maciejewski Gabriel: Świat w rozbitym lustrze // Charaktery , nr 6, s Marczak Janina: Dzieci autystyczne // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze , nr 9, s Marczewska Elżbieta: Wsparcie rodziny dziecka z autyzmem w systemie edukacji // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze , nr 3, s 25. Mazur Agnieszka: Zaburzenia autystyczne u dziecka wyzwaniem w pracy nauczyciela // Nauczanie Początkowe /2010, nr 1, s Miłkowska Grażyna: Autyzm znany czy nieznany // Szkoła Specjalna , nr 2/3, nr Minczakiewicz Elżbieta: Rozwój umiejętności komunikacyjnych dzieci autystycznych // Szkoła Specjalna , nr 2, s Opatowicz Dorota: Twórczość plastyczna jako środek budowania kontaktu i komunikacji z dzieckiem autystycznym // Edukacja , nr 3, s Patyk Katarzyna: Dziecko autystyczne. Metody i formy pracy w szkole // Nowa Szkoła , nr 5, s Patyk Katarzyna: Jak przygotować dziecko autystyczne do nauki szkolnej // Edukacja i Dialog , nr 1-2, s Patyk Katarzyna: Metody i formy pracy z uczniem autystycznym // Nowa Szkoła , nr 2, s Patyk Katarzyna: Rodzice dzieci autystycznych wobec sytuacji trudnych // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze , nr 7, s Patyk Katarzyna: Wykorzystanie profilu psychoedukacyjnego Pep - R Schoplera w paktyce szkolnej - zasady procesu badawczego dziecka z autyzmem i przydatne wskazówki // Szkoła Specjalna , nr 4, s Bibliogr. 34. Pawłowska Halina: Właściwości mowy w autyzmie wczesnodziecięcym (na przykładzie wypowiedzi 8- letniego chłopca) // Szkoła Specjalna , nr 1, s Pawłowska Halina: Zagadnienia mowy w autyzmie wczesnodziecięcym // Szkoła Specjalna , nr 2, s Pawłowska Jaroń Halina: Percepcja sytuacji społecznego komunikowania się przez dziecko autystyczne // Szkoła Specjalna. 2004, nr 3, s Pągowska Marta: Świadomość zespołu wypalenia zawodowego u nauczycieli dzieci autystycznych // Szkoła Specjalna , nr 3, s Perzanowski Tadeusz: Najczęstsze błędy w postępowaniu z rodzicami dzieci autystycznych // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze , nr 5, s Pieróg Marta: Zabawy dziecka autystycznego // Edukacja i Dialog , nr 7, s Pisula Ewa: Zaburzenia autystyczne u dzieci // Nowa Szkoła , nr 7, s Połeć Iwona: Doświadczenia rodzeństwa osób autystycznych // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze , nr 8, s Prędka Pawlun Ewelina: Ćwiczenia z dziećmi autystycznymi - różne techniki terapeutyczne. Cz. 1 // Remedium , nr 6, s 43. Prędka - Pawlun Ewelina: Ćwiczenia z dziećmi autystycznymi - różne techniki terapeutyczne. Cz. 2 // Remedium , nr 7/8, s Rafalska- Kawalec Jadwiga: Możliwość edukacji. Autyzm u dzieci z małych środowisk // Życie Szkoły , nr 10, s Rubiniec Jolanta: Dziecko z autyzmem- szansa w,,intens Word // Edukacja i Dialog , nr 3/4, s Rynkiewicz Agnieszka: Mocne strony autyzmu. Zespół Aspergera // Edukacja i Dialog , nr 2, s Rynkiewicz Agnieszka: Zespół Aspergera i wysokofunkcjonujący autyzm. Inny mózg, inny umysł // Edukacja i Dialog , nr 6, s Słomińska Dominika: Podstawy terapii i edukacji dzieci z autyzmem // Życie Szkoły , nr 6, s Stopyta Sawrina: Motyl uwięziony w ciemnościach // Psychologia w Szkole , nr 1, s Terlecka Wanda: Edukacyjna i terapeutyczna filozofia Bruno Bettelheima // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze , nr 1, s Turner Mark: Neurony i roboty kontra autyzm // Charaktery , nr 9, s Waligówska Anna, Waligórski Michał: Autyzm. Czy wszystko o nim wiemy // Psychologia w Szkole , nr 3, s Wiechuła Napiórkowska Beata: Uczeń autystyczny na lekcji języka obcego // Języki Obce w Szkole , nr 3, s Winczura Barbara: Z badan nad inteligencją i zdolnościami dzieci autystycznych // Szkoła Specjalna , nr 5, s Zając Izabela, Grabara Małgorzata, Pucher Jadwiga: Hipoterapia w usprawnianiu dzieci autystycznych // Wychowanie Fizyczne i Zdrowie , nr 11, s Zawidniak Nina: Dziecko z autyzmem w grupie integracyjnej // Życie Szkoły , nr 10, s
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks