Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

BARVY LAKY LAZURY VÝROBNÍ PROGRAM VODOU ŘEDITELNÝCH A ROZPOUŠTĚDLOVÝCH NÁTĚROVÝCH HMOT

Category:

Internet & Web

Publish on:

Views: 7 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
BARVY LAKY LAZURY VÝROBNÍ PROGRAM VODOU ŘEDITELNÝCH A ROZPOUŠTĚDLOVÝCH NÁTĚROVÝCH HMOT SOKRATES ZÁKLADNÍ BARVY SOKRATES NAPOUŠTĚDLA NAPOUŠTĚDLO PROFESSIONAL Zesíťující akrylátové
Transcript
BARVY LAKY LAZURY VÝROBNÍ PROGRAM VODOU ŘEDITELNÝCH A ROZPOUŠTĚDLOVÝCH NÁTĚROVÝCH HMOT SOKRATES ZÁKLADNÍ BARVY SOKRATES NAPOUŠTĚDLA NAPOUŠTĚDLO PROFESSIONAL Zesíťující akrylátové mikromolekulární napouštědlo pro venkovní a vnitřní prostředí na dřevěné a minerální podklady. Penetrace chrání povrch nátěru před napadením plísněmi a mikroorganismy, před pronikáním vody, ukotvuje a usnadňuje následný nátěr, zlepšuje přilnavost a trvanlivost celého nátěrového systému. Minimální teplota pro aplikaci: +1 C. Zasychání: 4-6 hodin. Aplikace: štětec, váleček, stříkání a máčení. 1-1 Vydatnost: 1-1 m²/1kg. Brousitelnost: po 4 hodinách. pro venkovní a vnitřní prostředí. Certifikace: Hračky pro děti, splňuje požadavky ČSN EN Kategorie: HOBBY NAPOUŠTĚDLO SPECIAL Zesíťující alkydové mikromolekulární napouštědlo pro venkovní a vnitřní použití na dřevěné a minerální podklady. Není určeno pod parketové laky. Penetrace chrání povrch nátěru před napadením plísněmi a mikroorganismy, ukotvuje následný nátěr, zvyšuje přilnavost a vytváří bariéru proti pronikání vody. Minimální teplota pro aplikaci: +1 C. Zasychání: 6 až 8 hodin - zesíťování. Aplikace: štětec, váleček, stříkání a máčení. Vydatnost: 1 m²/1kg. Brousitelnost: za 4-6 hodin. 1 Primer Primer Alkyd ANTICOR AKRYLÁTOVÁ BARVA ZÁKLADNÍ NA DŘEVO Základní barva na dřevo, minerální podklady, polystyren a podobně, Vyznačuje se velmi dobrou přilnavostí, kryvostí a brousitelností. Zabraňuje zpuchýřkování vrchní barvy. U MDF desek odzkoušejte vždy na konkrétní produkt - nebezpečí probarvování podkladu. Minimální teplota pro aplikaci: +8 C. Zasychání: 4 6 hodin. Aplikace: štětec, váleček, stříkání a máčení. Vydatnost: 8 1 m² /1kg. Kategorie: HOBBY ALKYDOVÁ BARVA ZÁKLADNÍ NA DŘEVO - ZESÍŤUJÍCÍ Základní barva na dřevo, minerální podklady, polystyren a MDF desky, Zesíťující. Vyznačuje se vynikající brousitelností a přilnavostí. Zabraňuje zpuchýřkování vrchního nátěru. U MDF desek odzkoušejte vždy na konkrétní produkt - nebezpečí probarvování podkladu. Minimální teplota pro aplikaci: +1 C. Zasychání: 6 až 8 hodin z důvodů zesíťování. Aplikace: štětec, váleček, stříkání, máčení. Vydatnost: 6 1 m² /1 kg. 1 1 C 6-1 ANTIKOROZNÍ BARVA ZÁKLADNÍ NA KOVOVÉ PODKLADY 8-1 Anticor se používá na kovové železné podklady, pozinkované, hliníkové, mosazné a měděné. Obsahuje blokátor bleskové koroze. Vyrábí se v odstínech 1 bílý, 84 červenohnědý a 11 šedý. Ve dvou vrstvách může být konečným nátěrem. Jako vrchní nátěr lze použít SOKRATES Colour a . Barva se používá především na plechové střechy, oplechování budov, ocelové konstrukce apod. Minimální teplota pro aplikaci: + 1 C. Zasychání: 6 1 hodiny. Aplikace: štětec, váleček, stříkání, máčení. NÁTĚRY = KONEČNÝ NÁTĚR Vydatnost: 6 8 m²/ 1 kg. BRISK AKRYL POLYURETANOVÁ VRCHNÍ BARVA VN IT ŘNÍ Vrchní barva pro vnitřní prostředí, určená pro průmyslovou výrobu a pro řemeslnické práce. Vytváří dokonalý, tvrdý, sametově příjemný povrch, s velmi dobrou omyvatelností a snadnou údržbou. Je určen pro povrchovou úpravu jehličnatých a listnatých dřevin, dřevotřískových korpusů a podobně. Nábytek, dveře, hračky. Kovové zárubně, zábradlí, kovové hračky opatřené základní antikorozní barvou. Vhodný na PVC podklady. Barva je vybavena promothory adheze, dokonale odolná dolepu.odolná na oděr, odolává potu lidských rukou a slinám. Minimální teplota pro aplikaci: +1 C. Zasychání: 4-6 hod. Aplikace: stříkání, štětec. Vydatnost: 8-1 m²/1 kg. ODĚR 8-1 Odstíny: Viz. vzorkovník. Tónování dle požadavku. Lesk a pololesk. m /kg Je v rámci nátěrového systému certi kován pro stavebnictví a schválen pro 1 venkovní a vnitřní prostředí. Certi kace: Hračky pro děti do 3 let, splňuje 1 C ODĚR 8-1 požadavky ČSN EN UNIVERZÁLNÍ BARVA VRCHNÍ P OLOLE K S LÁ Barva je určena pro venkovní a vnitřní nátěry. Dřevěné podklady: okna, dveře, hračky, oplocení. Minerální a betonové podklady, které nejsou dlouhodobě namáhány pneumatikami. Kovové podklady: plechové střechy, okapové svody, ocelové konstrukce, kovové ploty, radiátory ústředního topení a rozvody horké vody, opatřené základní antikorozní barvou. Vyrábí se standardně v 16 odstínech. Minimální teplota pro aplikaci : + 1 C. Zasychání: 4 8 hodin. Aplikace: štětec, váleček, stříkání, máčení. Vydatnost: 8 1 m²/ 1 kg. ODĚR 8-1 m /kg Je v rámci nátěrového systému certi kován pro stavebnictví a schválen pro venkovní a vnitřní prostředí. Certi kace: Hračky pro děti do 3 let, splňuje 8-1 požadavky ČSN EN m Kategorie: HOBBY RVY SOKRATES VRCHNÍ BA Colour PROFESSIONAL VRCHNÍ PROFI BARVA LES KLÁ A POLOLE SKLÁ Vrchní universální pro barva s dokonalým povrchem Barva je špičkovým produktem řadyprofessional a ve své kategorii představuje TOP produkt. Je určena převážně na dřevěné podklady s vysokým nárokem na užitnou hodnotu jako jsou okna, vchodové dveře a podobně. Je velmi vhodná i na kovové podklady opatřené základním antikorozním nátěrem. Minimální teplota pro aplikaci: +1 C. Zasychání: 4-8 hodiny. Aplikace: štětec, váleček, stříkání. Vydatnost: 6-8 m²/1 kg. Je v rámci nátěrového systému certi kován pro stavebnictví a schválen Certi kace: Hračky pro děti, splňuje 8-1 požadavky ČSN EN m TITAN SP ECIÁLNÍ BARVA NA KOVOVÉ PODKLADY, S PROMOTHORY ADHEZE ZE SÍ ŤUJ ÍCÍ Základní i vrchní barva na pozinkované kovové podklady, hliník, měď, titanzinek a mosaz. Je určena především k nátěrům plechových střech, oplechování budov, okapů, svodů a podobně. Není typickou základní antikorozní barvou. Čisté železné podklady se musí předem ošetřit základní antikorozní barvou. Obsahuje promotory adheze. Standardní odstíny: 1 bílý, 1 šedý, 6 hnědý, 3 zelený, 84 červenohnědý, 716 antracitový Minimální teplota pro aplikaci: + 1 C. Další nátěr: po 4 8 hodinách. Aplikace: štětec, váleček, stříkání. Vydatnost: 8-1 m²/1 kg. Je v rámci nátěrového systému certi kován pro stavebnictví a schválen pro Let venkovní a vnitřní prostředí. m/kg životnost proradiátory VRCHNÍ BARVA URČENÁ PRO NÁTĚRY TOPNÝCH TĚLE S A ROZVODŮ HORK VODY É Tepelná odolnost do 1 C. Povrch nátěru je dokonale hladký, s příjemným leskem nad 6%. Vyrábí se v odstínech: 1 bílá a 63 slonová kost. Na čistý kovový podklad se jako základ používá Sokrates Anticor odstín 1 bílý. Barva je zesíťující. Povrch barvy je tvrdý, ale pružný. Vynikající odolnost na oděr. Minimální teplota pro aplikaci: + 1 C. Maximální teplota pro aplikaci: až 3 C. Možno přisoušet až do +4 C. Zasychání: dle teploty: 4 hodiny. Aplikace: štětec, váleček, stříkání. Vydatnost: 6-8 m²/ 1 kg. Je v rámci nátěrového systému certi kován pro stavebnictví a schválen Certi kace: Hračky pro děti, splňuje požadavky ČSN EN Lazura SILNOVRSTVÁ LAZURA - AKRYLÁTOVÁ VENKOVNÍ - ZESÍŤUJÍCÍ Nátěry dřeva Vyznačuje se dokonalou průzračností, maximální světlostálostí, odolností k odlupování, praskání na hranách a dlouhodobou životností. Obsahuje standardně UV filtr. Je termoplastická a zesíťující. Nátěry oken, vchodových dveří, případně dřevěného obložení budov, k nátěrům dřevěných chatek a podobně. Standardně 1 odstínů. Minimální teplota pro aplikaci: + 1 C. Zasychání: 6 8 hodin. Aplikace: štětec, stříkání. Vydatnost: 1-1 m²/1 kg. pro venkovní a vnitřní prostředí. Certifikace: Hračky pro děti, splňuje požadavky ČSN EN SOKRATES LAZURY Lazurit FORTE EMULZE MODIFIKOVANÉHO LNĚNÉHO OLEJE Slabovrstvá lazura pro venkovní a vnitřní prostředí na dřevěné podklady. Chrání povrch nátěru před napadením plísněmi a mikroorganismy. Vyznačuje se vynikajícími penetračními vlastnostmi. UV filtr. Je určena především k nátěrům dřevěného oplocení, opláštění budov, pergol, zahradního nábytku, oken a dveří na chalupách, vnitřního obložení apod. Odstíny: 1 základních odstínů. Minimální teplota pro aplikaci: + 8 C. Zasychání: První nátěr zasychá 4 hodin (podle druhu dřeva). Druhý nátěr 4-48 hodin. Aplikace: štětec a váleček. Vydatnost: 1-1 m²/ 1 kg. Certifikace: Hračky pro děti, splňuje požadavky ČSN EN Kategorie:PROFI a HOBBY Lazurit PLUS LAZUROVACÍ LAK ALKYDOVÝ - VENKOVNÍ - ZESÍŤUJÍCÍ Středněvrstvá lazura na bázi hybridního alkydu pro nátěry dřeva Chrání povrch nátěru před napadením plísněmi a mikroorganismy. Penetruje dřevěný podklad, zpevňuje povrch a blokuje pronikání vody. UV filtr. Je určena především k nátěrům oplocení, opláštění budov, pergol, zahradního nábytku, oken a dveří na chalupách, vnitřního obložení a pod. Má příjemný povrch a dokonalou světlostálost. Standardně 1 odstínů. U namáhaných ploch je vhodné 1. nátěr provést Lazuritem FORTE. Minimální teplota pro aplikaci: +1 C. Zasychání: 6-8 hodin z důvodů zesíťování. Manipulace: od hodin. Aplikace: štětec, stříkání. Vydatnost: 1-1 m²/1 kg. Certifikace: Hračky pro děti, splňuje požadavky ČSN EN Lazura na ploty SLABOVRSTVÁ LAZURA NA DŘEVO PRO OCHRANU DŘEVA PŘED POVĚTRNOSTNÍMI VLIVY Lazura je určena k hobby použití pro venkovní a vnitřní nátěry dřevěných nestabilních konstrukcí, jako jsou jednoduché dřevěné ploty, kůlny, přístřešky na nářadí nebo pro zvířata. Lazura je bezpečná pro životní prostředí. Odstíny: Palisander, Oregonská pinie Minim. teplota pro aplikaci: +1 C Zasychání pro manipulaci: do hod. Aplikace: štětcem Vydatnost: 8 1 m²/1 kg Kategorie: HOBBY LAKY Aquafin Stone SPECIÁLNÍ LAK NA KÁMEN A DŘEVO Vodou ředitelný lak určený pro venkovní a vnitřní prostředí k penetračním a vrchním nátěrům savých podkladů zdivo, pískovcové kameny, dřevo apod. Chrání podklad proti povětrnostním vlivům a proti nepříznivým účinkům vody. Lak zvyšuje mechanickou odolnost podkladu, vodoodpudivost a chrání povrch před zarůstáním sinicemi. Lak vlivem vody nebělá. Nátěr není trvale pochozí. Povrch ošetřený nátěrem Aquafin Stone se snadno udržuje. Lak je po zaschnutí dokonale čirý pololesklý. Min. teplota pro aplikaci: + 1 C. Aplikace: váleček, štětec, stříkání Vydatnost: 8-1 m²/1 kg. Standardně se vyrábí: lesklý, pololesklý 8-1 SOKRATES VRCHNÍ LAKY A PARKETOVÉ LAKY TANGO plus Akrylpolyuretanový lak na dřevěné parkety, dřevěné podlahy, vnitřní obložení stěn, podhledy a nábytek. Vytváří dokonalé povrchy s hedvábným leskem, houževnaté a pružné. Vyrábí se lesklý, polomatný, matný. Konečné vlastnosti získává po 1-1 dnech. Pochozí po 4-6 hodinách. Použitelnost prostoru po 4 hodinách. Min. teplota pro aplikaci: + 1 C. Aplikace: štětec, váleček, stříkání. Vydatnost: 1 1 m²/1 kg. Brousitelnost: po 4-6 hodinách. pro vnitřní prostředí. Certifikace: Hračky pro děti, splňuje požadavky ČSN EN EXTRA HIGH QUALITY MOVIpur OSB speciální polyuretanový lak určený k vnitřním nátěrům OSB podlah a dřevotřískových desek pro obložení stěn ale i dřevěných parket, schodů, podlahových prken a podlah tělovýchovných zařízení. Dále na vnitřní dvěře nábytek, dveře, dřevěné obložení stěn, nátěry stěn opatřených běžnými malířskými barvami. Je bez zápachu, nehořlavý, chemicky neutrální. Po zaschnutí poskytuje vysoce kvalitní nátěry se sametovým povrchem, které jsou dobře omyvatelné, odolné na oděr, tvrdé a houževnaté. Je rychleschnoucí a odpuzuje vodu. Obsahuje UV filtr. Min. teplota pro aplikaci: + 1 C. Aplikace: váleček, štětec, stříkání Vydatnost: 1-1 m²/1 kg. Standardně se vyrábí: lesklý, polomatný, matný. pro vnitřní prostředí. Certifikace: Hračky pro děti, splňuje požadavky ČSN EN % POLYURETANOVÝ LAK NA PARKETY - VNITŘNÍ Je určen k profi nátěrům parket, dřevěných podlah, obložení stěn, zábradlí, dveří, nábytku a podobně. Vytváří zcela dokonalé povrchy s extrémní odolností na oděr. Brousitelnost od 3 hodin. Konečné vlastnosti při +18 C za 1-1 dnů. Minimální teplota pro aplikaci: +1 C. Aplikace: štětec, váleček, stříkání, stěrka. Vydatnost: 1-1 m²/1 kg. Standardně se vyrábí: lesklý, polomatný a matný. Pochozí po 4-6 hodinách. pro vnitřní prostředí. Certifikace: Hračky pro děti, splňuje požadavky ČSN EN Tango Sport JEDNOSLOŽKOVÝ POLYURETANOVÝ VNITŘNÍ LAK NA PARKETY Je určen pro zvláště namáhané plochy jako jsou sportovní areály, chodby, schodiště, tribuny a podobně. Je bez zápachu, chemicky neutrální. Po zaschnutí poskytuje vysoce kvalitní čiré nátěry, které jsou dokonale omyvatelné, odolné na oděr a bytové chemikálie. Minimální teplota pro aplikaci: +1 C. Zasychání pro broušení: 4-6 hod. Aplikace: váleček, štětec, stříkání, stěrka. Vydatnost: 1-1 m²/1 kg Standardně se vyrábí: lesklý, polomatný a matný. Pochozí po 4-6 hodinách. pro vnitřní prostředí. Certifikace: Hračky pro děti, splňuje požadavky ČSN EN Tango Primer ZÁKLADNÍ JEDNOSLOŽKOVÝ PARKETOVÝ LAK VNITŘNÍ Lak je určený k nátěrům dřevěných podlah, zejména dubových. Chrání dubové parkety před jejich možným tmavnutím při aplikaci vrchního laku na bázi čistého polyuretanu. Snižuje riziko tvorby nestejnoměrných spár vlivem sesychání podkladu. Minimální teplota pro aplikaci: +13 C. Zasychání pro broušení: od 3 hod. Aplikace: váleček, štětec, stříkání. Vydatnost: 1-1 m²/1 kg pro vnitřní prostředí. MOVIpur brilant MOVIpur OSB Aquafin PLUS EXTRA HIGH QUALITY EXTRA HIGH QUALITY m/kg AKRYLPOLYURETANOVÝ LAK NA PARKETY - VNITŘNÍ TOP PRODUKT TOP PRODUKT 1 13 C SPECIÁLNÍ POLYURETANOVÝ LAK NA OSB DESKY A DŘEVĚNÉ PODKLADY 1-1 AKRYL - POLYURETANOVÝ LAK - VNITŘNÍ Akrylpolyuretanový lak je určen k vnitřním nátěrům dřevěných částí budov, obložení stěn, zábradlí, podhledů, nářadí, nábytku, hraček, dveří a podobně. Poskytuje vynikající a příjemné povrchy. Je vhodný také k nátěrům krycích barev za účelem podstatného zlepšení povrchu a estetické hodnoty nátěru. Pochozí se sníženým namáháním. Min. teplota pro aplikaci: + 1 C. Aplikace: štětec, stříkání. Vydatnost: 8-1 m²/1 kg. Brousitelnost: od 3 hodin. Manipulace od hodin. Standardně se vyrábí: lesklý, polomatný, matný. pro vnitřní prostředí. Certifikace: Hračky pro děti do 3 let, splňuje požadavky ČSN EN 71-9. 6 OLEJE NA DŘEVO SOKRATES Tvrdý olej na dřevo VODĚ ODOLNÝ TVRDÝ OLEJ NA DŘEVĚNÉ PODKLADY Obsahuje rostlinné oleje a balzamové pryskyřice. Odpuzuje vodu, je odolný bytovým chemikáliím. Je vhodný pro zdravé bydlení, zachovává otevřené póry, umožňuje difúzi a nemá elektrostatický náboj - prach, alergici. Vnitřní prostředí - parketové, prkenné a korkové podlahy. Venkovní prostředí - plochy s volným odtokem vody a ošetřené biocidy proti modrání. V interiéru vodu stírejte. Zabarvený zvyšuje odolnost na UV. Minimální teplota pro aplikaci: +1 C. Zasychání: 1 hod. Aplikace: váleček, štětec, houba. Vydatnost: 8-1 m²/1 l. Certifikace na hračky a výrobky pro děti. DIN 316 odolnost slinám a potu. Hořlavina III. třídy. SOKRATES Tvrdý olej s voskem NL TVRDÝ OLEJ S VOSKEM PRO INTERIÉRY Kombinace rostlinných olejů, balzamové pryskyřice, přírodních vosků. Zušlechťuje a chrání zatížené plochy ze dřeva, kamene nebo korku, odpuzuje vodu, je také vhodný na pracovní desky a jiné zatěžované plochy. Vodu stírejte. Kombinuje výborné vlastnosti tvrdého oleje s kvalitou přírodních vosků. Zachovává otevřené póry, umožňuje difúzi a netvoří elektrostatický náboj, což je velmi důležité pro alergiky citlivé na prach. Minimální teplota pro aplikaci: +1 C. Zasychání: 1 hod. Aplikace: váleček, štětec, houba, podlahářská stěrka, stříkání. Vydatnost: 1- m²/1 l. Certifikace na hračky a výrobky pro děti. DIN 316 odolnost slinám a potu. Hořlavina III. třídy. SOKRATES Antibakteriální olej s tvrdým voskem OLEJ S TVRDÝM VOSKEM NA DŘEVO A BAKTERICIDNÍMI ÚČINKY lej s integrovanou hygienickou ochranou bez klasických biocidních látek. Obsahuje nanočástice stříbra. Vytváří hladký, příjemný a mechanicky dobře zatížitelný povrch. Odpuzuje vodu a dobře odolává běžně používaným chemikáliím v domácnosti. Používá se na dětský nábytek pro děti starší 3 let, pracovní desky, postele a jiná dřevěná zařízení v interiéru, nebo pro ošetření již dříve naolejovaných povrchů. Vhodné pro domovy důchodců a nemocnice. Minimální teplota pro aplikaci: +1 C. Zasychání: 16 hod. Aplikace: tampon, štětec. Vydatnost: 1-18 m²/1 l. Certifikace na hračky a výrobky pro děti. DIN 316 odolnost slinám a potu. Hořlavina II. třídy. SOKRATES Tvrdý olej vysokosušinový SOKRATES Teakový olej SOKRATES Olej pro venkovní použití ( Bangkirai) SLINY POT SUŠINA 94% 1- OLEJ PRO POVRCHOVOU ÚPRAVU DŘEVA Olej je kombinací přírodních olejů a rozpouštědel. Odstraňuje lehké šedivění a nečistoty, ošetřující látky oživují povrch. Snadno se používá, je téměř bez zápachu. Používá se pro ošetření, péči a osvěžení teakového dřeva v interiéru a exteriéru, např. na zahradní nábytek, lodě, paluby lodí apod. Minim. teplota pro aplikaci: +1 C Zasychání: od 4 hod. Aplikace: hadříkem Vydatnost: - 3 m²/1 l Hořlavina IV. třídy - 3 OLEJ NA DŘEVO VE VNĚJŠÍM I VNITŘNÍM PROSTŘEDÍ Přírodní olej s rozpouštědlem. Dokonale impregnuje, odpuzuje vodu, zabarvený chrání před UV, poskytuje hedvábně lesklý povrch. Je ideálním prostředkem k renovaci palub lodí, teras, podlahových roštů kolem bazénů, zahradního nábytku a zahradních konstrukcí, které mají odolávat vlivům počasí. Vhodný na různá exotická dřeva. Minimální teplota pro aplikaci: +1 C. Zasychání: 16 hod. Aplikace: štětec. Vydatnost: 17- m²/1 l. Certifikace na hračky a výrobky pro děti. DIN 3 16 odolnost slinám a potu. Hořlavina III. třídy. Kategorie: HOBBY A PROFI C 1 1 C 1 1 C NA DŘEVĚNÉ A KAMENNÉ PODKLADY Směs rostlinných olejů a balzámové pryskyřice. Je určen pro interiéry a exteriéry s volným odtokem vody, namáhavé dřevěné podklady a kámen. Výborně se vsákne do dřeva a vytvoří elastický, tvrdý, zátěži odolný povrch. Použití podlahy, pracovní plochy v interiéru apod. V interiéru vodu stírejte. Nevytváří elektrostatický náboj a proto je vhodný pro alergiky, domovy důchodců, školy a podobně. V exteriéru, kde hrozí modrání dřeva, ošetřete dřevo vhodným biocidním přípravkem. Minimální teplota pro aplikaci: +1 C. Zasychání: minim. 1 hod. Aplikace: štětec, tampon. Vydatnost: -3 m²/1 l. Certifikace na hračky a výrobky pro děti. Hořlavina III. třídy. 1 1 C 1 1 C 1 1 C OLEJE / VOSKY / PASTA NA DŘEVO SOKRATES Ošetřující a udržovací olej OŠETŘUJÍCÍ A UDRŽOVACÍ OLEJ Odstraňuje špínu, matné skvrny, skvrny od alkoholu, zahlazuje škrábance a rýhy. Po nanesení oleje dochází k výraznému sjednocení vzhledu povrchu. Hedvábně matný. Olej je určen k pravidelné údržbě všech olejovaných ploch, zejména pak k pravidelnému ošetřování silně namáhaných podlah, jako jsou např. vstupní prostory, chodby, dveřní průchody, pracovní plochy stolů, úchopová místa apod. Minim. teplota pro aplikaci: +1 C Zasychání pro manipulaci: od 3 hod. Aplikace: hadřík, houbička, štětec, stříkání 1 Vydatnost: - 4 m²/1 l Hořlavina III. třídy SOKRATES Olejová ochranná lazura ROZPOUŠTĚDLOVÁ OCHRANNÁ LAZURA NA DŘEVO PRO VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ - STŘEDNĚVRSTVÁ Hedvábně lesklá, rychleschnoucí olejová lazura. Chrání povrch nátěru před napadením plísněmi a mikroorganismy. Povrch lazury dlouhodobě odolává vodě a povětrnostním vlivům. Nátěrový film se neodlupuje. Obsahuje oleje a UV absorbery. Je určena k transparentní ochraně dřeva ve venkovním prostředí - dřevěné obklady štítů, dveře, okna, garážová vrata, pergoly, ploty a pod. Minimální teplota pro aplikaci: +1 C. Zasychání: 4 hod. Aplikace: štětec. Vydatnost: 1 m²/1 l. Odstíny: dle vzorkovnice. Certifikace na hračky a výrobky pro děti. Hořlavina III. třídy. SOKRATES Vosk na nábytek TEKUTÝ VOSK NA BÁZI ROZPOUŠTĚDEL Výrobek k voskové povrchové úpravě ve vnitřním prostředí pro surové dřevo, např. buk, smrk, dub, jasan nebo javor. Používá se pro obytný nábytek, dětský nábytek, stěnové a stropní obklady, lišty a pod. Vytvoří hladký voskový povrch příjemný na omak a pohled. Vodu z povrchu stírejte. Odolává běžným bytovým chemikáliím stírejte a poškrábání, rychle zasychá. Minimální teplota pro aplikaci: +1 C. Zasychání: 1 hod. Aplikace: štětec, tampon, pistole. Vydatnost: 6-1 m²/1 l. Certifikace na hračky a výrobky pro děti. DIN 316 odolnost slinám a potu. Hořlavina II. třídy. SOKRATES Tekutý včelí vosk ROZTOK VČELÍHO VOSKU PRO APLIKACI NA DŘEVO Výrobek je určený k voskové povrchové úpravě surového dřeva ve vnitřním prostředí, jako jsou obklady stěn a stropů, nábytek, dveře. Je vhodný k úpravě například těchto dřevin: buku, dubu, smrku, javoru nebo jasanu. Vytváří hladký a opticky hezký povrch, příjemný na dotek. Je rychleschnoucí, bez aromatických činidel. Minimální teplota pro aplikaci: +1 C. Zasychá
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks