Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Basmelek Metatron Enerji Uyumlamasi

Category:

Documents

Publish on:

Views: 0 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Basmelek Metatron Enerji Uyumlamasi
Transcript
  Basmelek Metatron Enerji Uyumlamasi    Uyumlamanin Alinmasi Talimati: Gassho ile başla (dua duruşu). Çevrenizdeki ışığa ve sevgi enerjilerine kendinizi acin. Yüksek benliğinizin ve yardımcılarınızın , varolan herseyin yaraticisinve diğerlerinin yardımını isteyin.   Kudretli Ben Varlığım, melekler ve baş melekler, yükselmis üstatlar ve mahatma rehberlerinden bu uyumlamada size yardim ve rehberlik yapmasini talep edin. . Uyumlamayi kanal alip Gönderen ögretmeninizden almayıda kabul edin. Enerjileri hissedin! Keyfini çıkarın! Rahatlayın...   Metatron - ן ר מ   Metatron tahttan önce oturan Archangel ve Seraphim'dir. Metatron, Tanrı'nın dış ışığının koruyucusu ve aynı zamanda Platin Işının Başmelegidir. Metatron, daha önce sözde Hz. Enoch idi. Onun bi r başmelek için cennetteki mahkeme arasındaki asıl görevi Rab’nin sonsuz arşivlerini korumaktir. Yeni olan ve yenilenen her olay. Adındaki diğer varyasyonlar: Metatetron, Merraton ve Metaraon.  O, tüm meleklerin en büyüklerinden biridir. Yüz melegin basi, meleklerin şefi, baş kayıt meleği, cennetin şansölyesi, cok güçlüdür.   Yaratılış Kitabı'nda belirtilen bir olay.   Birçok mitolojik karakterde olduğu gibi Metatron bir sihirbazdır. Konuşan bir efsane var   cennete çıkmak için gelişmiş büyü bilgisini kullanan   iki kötü Mısır büyücüsü.   Bu onların gücü, ne Michael ne de Gabriel'in onları kovamamış olmalarıydı. Metatron, ancak   büyülerini kırdı ve hakaret etmeyen Mısırlıları kovdu. Bu nedenle Metatron  olarak kabul edilir. Bazıları tarafından Michael, Gabriel ve Uriel dahil olmak üzere meleklerin çoğun dan üstündür. Görkemli bir taht üzerinde yedinci (en yüksek) cennetin girişinde oturacaktı.  B ilgelik prensi ve anlayış prensi dir.  Metatron, ilahi ve insan arasındaki en önemli aracı ol mustur. Yeryüzü ve Cennetin her ikisini de deneyimliyor. Birçok efsanede vardir. Metatron İbrahim’i n oğlu Isaac’i feda etmekten alıkoydu; Jacob ile güreşti; ve yönlendirdi . Musa'nın refakatinde İsrailoğulları na vahşi doğada  rehberlik etti. Kadın eşi Shekinah. İkiz kardeşi Sandalfon'dur . Metatron'un Işığı   Metatron kayıt meleklerin icindeen yüksek olarak görülür. Rab'bin ebedi arşivlerini muhafaza etme görevi vardir. Bu nedenle, Metatron yazar ve Yükselmiş  üstat Melkiezedek (Tehuti, Thoth, Hermes). ile uyumludur Tüm melekler, aslında   ilahiyatın birleşik alanından Yaşayan Işık Zekaları yayarlar . Onunla yakin olup meditasyonlariniza davet edebilirsiniz. Büyük bir saygi ve husu icinde güzel bir ritüel hazirlayabilir, onun bilgilerini yardimini talep edebilirsiniz.   Meditasyon ve Cagri Duasi 3 Kere: Şimdi elmas ışnın bende demirlenmesi ve aktivasyonu için Basmelek Metatron'u cagiriyorum. Tüm enerji matrisimde ve dört bedenim sistemi boyunca ve etrafı mda. Simdi ve bu olsun. 3 Kere: Basmelek Metatronun elmas isiginin benim etrafimda ve evimin kapisindan iceri heryerde olmasi icin cagiriyorum. Simdi ve bu olsun. 3 Kere: Metatron, ışık bedenlerimi zi Tanrı'nı Işığı ile inşa etme mize ve harekete geçirmem ize yardımcı ol lütfen .Tesekkür ederim ve bu olsun. BASMELEK METATRON'DAN ZAMAN UZERINE...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks