Please download to get full document.

View again

of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

BELEDİYE GELİRLERİ 2012 YILI TARİFELERİDİR TAHAKKUK VE TAHSİLAT TARİFELERİ CETVELİ

Category:

Fashion & Beauty

Publish on:

Views: 15 | Pages: 13

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
BELEDİYE GELİRLERİ 2012 YILI TARİFELERİDİR TAHAKKUK VE TAHSİLAT TARİFELERİ CETVELİ İLAN- REKLAM TARİFELERİ : 2464 sayılı B.G.K nun 12. maddesi 1) Dükkan Ticari ve Sanayi ve Müessese serbest meslek erbabından
Transcript
BELEDİYE GELİRLERİ 2012 YILI TARİFELERİDİR TAHAKKUK VE TAHSİLAT TARİFELERİ CETVELİ İLAN- REKLAM TARİFELERİ : 2464 sayılı B.G.K nun 12. maddesi 1) Dükkan Ticari ve Sanayi ve Müessese serbest meslek erbabından çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi sabit bütün 27,50 TL. ilan ve reklamların m².sinden yıllık olarak 2) Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan reklamlarından 27,50 TL. beher m². sinden yıllık olarak 3) Cadde, sokak ve kaldırımlar üzerine gerilen binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtası ile yapılan geçici mahiyetteki ilan 5,50 TL. ve reklamların m².sinden haftalık olarak 4) Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan m². sinden yıllık olarak. 40,00 TL. 5) a) İlan ve reklam amacıyla dağıtılan kitap, broşür, katalog, duvar ve cep 0,25 TL. takvimleri, biblolar ve benzerlerinin her birinden b) El ilanı ve benzerlerinin her birinden 0,25 TL. 6) Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afiş ve benzerlerinin 0,50 TL. m².sinden (Günlük) İlan ve reklam amacıyla dağıtılan kitap, broşür gibi benzerlerinin her biri için derneklerden ücret alınmaz. 7) Ticari araçlarda reklam bulundurulması yönetmeliği gereği a) Reklam yetki belgesi (yıllık) 75,00 TL. b) Reklam izin belgesi (her araç için) 50,00 TL. BELEDİYE MÜLKİYETİNDEKİ VE KAMUYA AİT YERLERE VERİLEN İLANLAR İÇİN KİRA BEDELİ 1) a) Belediye ye ve kamuya ait yerlere konulan her türlü pano, tabela için 33,00 TL. beher m² sinden aylık b) Şehir merkezi dışındaki Belediye ve kamu ya ait yerlere konulan her 14,00 TL. türlü pano, tabela için beher m². sinden aylık Yukarıdaki ücretlerde haftalık uygulama yapılabilir. 2) Otobüs duraklarındaki reklam panolarına bir durak için aylık 211,00 TL. 3) Yön levhalarındaki reklamlar Merkezde bulunan reklamlar (Yıllık) 211,00 TL. Semtlerde bulunan reklamlar (Yıllık) 152,00 TL. a) Ş.içi Minibüslerdeki reklamlarda mönitör başına aylık 55,00 TL. b) Aylık 10 adet reklamı aşması durumunda reklam başına 5,50 TL. 4) Totem reklam ücreti (Yıllık alınan reklam vergisi aylık olarak alınır.) 27,50 TL. a) Dijital panolarda dönerli reklam geçmesi halinde beher m². sinden 73,00 TL. 5) Bilboard m².sinden (Aylık) 31,00 TL. BELEDİYE EVLENDİRME TARİFESİ: 1) Belediye Meclis salonunda nikah yapmak isteyenlerden 55,00 TL. 2) Belediye Haluk Elbe toplantı salonunda nikah yapmak isteyenlerden 75,00 TL. 3) Belediye mize Evlenmek için müracaat eden çiftlerden Nikah cüzdanı, 77,00 TL. Evlenme beyanı ve diğer hizmetler karşılığı Fakir,güçsüz ve yardıma muhtaç olanlar durumlarını muhtarlık ve sosyal Yardım vakfından belgelendirmeleri halinde ücret alınmaz. 4) Evlendirme yönetmeliğinin 26. ve 45. maddeleri gereğince Belediye dışında Nikah kıyılması halinde Hizmet karşılığı olarak 90,00 TL. (Gereği halinde hizmet aracı Belediye tarafından temin edilir.) 5) İlçe dışı nikahlar için verilecek evlenme izin belgesi kişi başına 22,00 TL. İŞYERİ AÇMA İZİN HARCI : 2464 sayılı BGK.nun 81.maddesi 1) İşyeri açma izin harcı olarak m².sinden ücret alınır. 1,00 TL. 2) İşyeri kontrol ücreti olarak (m². sinden ) KDV hariç 3,50 TL. 3) Süre belgesi ücreti olarak m².sinden KDV hariç 8,00 TL. 4) Süre belgeleri her yıl yenilenir ve yenileme vize ücreti olarak Süre Belgesi ücretinin %50 si alınır. KDV hariç. 5) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsaarının kaybolması veya yenilenmesi, 30,00 TL. işyerinin ünvan değişikliği konularının ilavesi için alınacak ücret 6) Tali faaliyet konularının ilavesi için alınacak ücret. 90,00 TL. Ancak; işyeri sahibinin, adresinin ve faaliyet konusunun değişmesi halinde yeni işyeri Açma ruhsatı gerektiğinden bu madde uygulanmaz. 7) Mesul Müdürlük Belgesi tanzimi 90,00 TL. 8) Gürültü Kontrol izin Belgesi ücreti 726,00 TL. İLAN ÜCRETİ : 2464 Sayılı BGK. nun 97/7. maddesi 1) Belediye tesislerinden hoparlör ile yapılacak her türlü ilanları; 20 kelimeye kadar olanından 55,00 TL. 20 kelimeden fazla beher kelime için 1,65 TL. 2) Tüm ölüm ilanlarından ücret alınmaz. Kamu,Kurum, Kuruluş ve dernek ilanları ile kayıp ve köy Muhtarlarının ilanları ücretsiz yapılır. MAHKEME VE İCRA DAİRELERİNDEKİ İLANLAR: a) Gayrimenkul ilanı 55,00 TL. b) Menkul ilanı 25,00 TL. c) Diğer menkuller (taşıtlar vs.) 30,00 TL. EĞLENCE VERGİSİ : 2464 Sayılı BGK. nun maddeleri Biletle girişi zorunlu olmayan her türlü işletmelerden Eğlence vergisi günlük 5,00 TL. TATİL GÜNLERİ İÇİNDE ÇALIŞMA RUHSAT HARCI : 2464 Sayılı BGK. nun maddeleri 1) Merkezi iş yerleri 240,00 TL. a) (Atatürk Bulvarı, Cumhuriyet Cad., Bankalar Cad.,İstiklal Meydanı, K.Kemal Bey Cad.,(Stad Dükkanları sonuna kadar), Böblingen Cad. (Ana Sağlık Ocağına kadar), Doğancı Cad., Hatuniye Cad., ( İnönü Cad. ile kesiştiği yere kadar),eski Elektrik Fab.Cad.,(Yıldız garajına kadar), Galenos Cad., Mustafa Yazıcı Cad.,(Çaltıcı Bahçe Caddesi Kavşağına kadar ) 1.Bağlar Caddesi.İnönü cd 2) Semtlerde bulunan iş yerleri 77,00 TL. 3) Fabrika veya Akaryakıt İstasyonları 800,00 TL. 4) Özel Dershanelerden Tatil Günleri Çalışma Ruhsatı Harcı 800,00 TL. 5) Marketler a) 150 m². ye kadar olanlardan 440,00 TL. b) 150 m². den fazla olanlar 800,00 TL. 6) 394 sayılı Kanunun 4. maddesinde kayıtlı işyerlerinde; a) 1.madde sınıflandırılmaya göre bandrol ve belge ücreti olarak 250,00 TL. b) 2.madde sınıflandırılmaya göre bandrol ve belge ücreti olarak 100,00 TL. İŞGAL HARCI 2464 Sayılı B.G.K. nun maddeleri 1) Pazar vs. panayır kurulan yerlerin, meydanların ve mezat yerlerin her türlü hayvan ve mal satıcıları tarafından işgali halinde a) Satışı yapılan küçük baş hayvan başına 1,65 TL. b) Satışı yapılan büyük baş hayvan başına 5,50 TL. 2) Motorlu Kara Taşıtlarının park etmeleri İçin il Trafik Komisyonlarından olumlu görüş alınarak Belediye lerce Şehir merkezlerinde tesis edilen ve işletilen mahallerin çalışma saatleri içinde taşıtlar tarafından işgali halinde : a) Belediye Başkanınca belirlenen otopark yerlerinden Binek aracı olarak 2,50 TL. kullanılan tüm taşıtlardan günlük b) Otobüs, kamyon ve römorklü traktörlerden 3,50 TL. c) Bel. Başkanınca belirlenen otopark yerlerinden Binek aracı olarak 27,50 TL. kullanılan tüm taşıtlardan aylık abonman olarak d) Otobüs, Kamyon ve romorklü traktörlerden aylık abonman 38,50 TL. e) İl Trafik komisyonunca belirlenen yollardaki park etmiş binek 2,20 TL. araçlardan f) Diğer araçlardan 2,20 TL. g) Kozak Minibüs Durağı Aylık Ücreti 38,50 TL. 3) İnşaat işgaliye harcı m². sinden günlük işgal harcı alınır ( İşgalden önce izin almak kaydıyla ) 2,75 4) Şehrin muhtelif yerlerinde tanıtım veya satış amaçlı işgali halinde günlük. m² den İşgal harcı alınır. ( İşgalden önce izin almak kaydıyla) a) 4 m²,ye kadar 55,00 TL. b) 4 m² üzeri ( Beher m².si ) 22,00 TL. 5) Saman ve ot satışı yapan; - Kamyonlardan 22,00 TL. - Traktörlerden 16,50 TL. - Kamyonetlerden 16,50 TL. İşgal harcı alınır. OTOPARK GELİRLERİ : 1) Akropol, Asklepion ve Bazalika ören yerleri oto parklarında ; a) Otobüslerden 20,00 TL. b) Minibüslerden 15,00 TL. c) Taksilerden 3,50 TL. d) Özel otomobillerden 3,50 TL. otopark ücreti alınır. 2) Yol Güzergahı otopark Gelirleri ; a) 15 dak. Kadar : Ücretsiz b) 1 saati : 1,50 TL. c) 1 saatten sonra her saat : 1,00 TL. BUZ SOĞUKHAVA GELİRLERİ TARİFESİ : 1) a) 30 * 100 ebadında kalıp buz 4,24 TL. b) Toptan depo teslim ( en az 10 adet ) 3,81 TL. 2) Peynir, Reçel,Yağ,krema, Salça, Turşu, Lor vs. madde için: a) 1-5 kğ. Teneke Bir yıl İçin (Perakende ) 5,93 TL. 1-5 kğ. Teneke Bir yıl İçin (Toptan ) 4,24 TL. b) 5-10 kğ. Teneke Bir yıl İçin (Perakende ) 8,47 TL kğ. Teneke Bir yıl İçin (Toptan) 5,93 TL. c) kğ. Teneke Bir yıl İçin (Perakende ) 10,17 TL kğ. Teneke bir yıl için (Toptan ) 6,78 TL. d) 1 Kğ. Çeşitli kaplar Bir yıl için 0,85 TL. Toptan ibaresi bir seferde 25 ve üzeri sayıda Teneke tesliminde geçerlidir. 3) Bilumum Tulum peyniri bir yıl Kğ. ı 0,85 TL. 4) Kaşar peyniri vb. Bir yıl İçin Kğ. ı 0,85 TL. 5) Konserve, Et, Pastırma ve kümes hayvanı Kğ.ı 0,85 TL. 6) Kasalı meyve ve Sebzelerden beher kasa için Küçük Kasalardan: a ) 1 ay a kadar 1,27 TL. b ) 3 ay a kadar 2,12 TL. c ) 6 ay a kadar 2,97 TL. Büyük Kasalardan : a ) 1 ay a kadar 2,54 TL. b ) 3 ay a kadar 3,39 TL. c ) 6 ay a kadar 4,24 TL. 7) Yumurta 1-30 gün için kartonu 0,85 TL. 8) Bira fıçı basına giriş - çıkış 4,23 TL. * Kovan başına sezonluk 5,93 TL. 9) Frigoluk et büyükbaş tane olarak * Esnafa Kesim 29,30 TL. * Dış Kesim 10,73 TL. 10) Frigoluk et küçükbaş tane olarak * Esnafa Kesim 2,55 TL. * Dış Kesim 1,62 TL. 11) Frigoluk et oğlak tane olarak 0,95 TL. 12) Yılı içinde tamamı soğukhava deposundan çıkarılmayan ve ertesi yıla devreden mallar için 2. yılda 3 aylık hesaba göre ücret alınır. 13) Kurban Bayramı kesim tarifesi : a: Büyükbaş Hayvan kesim Ücreti : 110,17 TL. b: Küçükbaş Hayvan Kesim Ücreti : 25,42 TL. c: bayram haricindeki toplu kesimlerde % 25 indirim uygulanır. (+20 ve fazlası) 14) Sakatat soğuk hava deposu aylık kira bedeli a:bağırsak için 100,00 b:işkembe için 50,00 MEZBAHA ARACI ÜCRET TARİFESİ : 1) Mezbaha aracının ilçe huduarı içine normal servis haricinde kiralanması halinde : a) İlçe merkezi için 32,63 TL. b) Belde ve köylere 59,32 TL. ayrıca Km. başına 2,12 TL. 2) Mezbaha aracının şehir dışına kiralanması halinde araçta Soğukhava a) Kira bedeli 170,00 TL. b) Ayrıca Km başına 2,12 TL. 3) MEZBAHA GELİRLERİ : 1) Hayvan kesim, et taşıma ve Ahır ücreti ; a) Bilumum kasaplık Büyük baş hayvanın tanesinden * Esnafa Kesim 38,50 TL. * Dış Kesim 35,88 TL. b) Bilumum kasaplık küçük baş hayvanın tanesinden ( koyun, kuzu ) * Esnafa Kesim 4,87 TL. * Dış Kesim 2,41 TL. c) Bilumum kasaplık küçük baş hayvanın tanesinden ( oğlak ) 2,23 TL. d) Sakatat taşıma ücreti; Küçükbaş adet 0,17 TL. Büyükbaş adet 4,25 TL. e) Mesai dışı kesimlerden iki katı 2) Mense şehadetnameleri için a ) 5 büyük başa kadar 10,17 TL. b) 5 büyük baştan fazlası 16,95 TL. c) 15 küçük başa kadar. 10,17 TL. d) 15 küçük baştan fazlası 16,95 TL. e) Arı kovanlarından Şehadetname için 16,95 TL. f) Kanatlı hayvan için 21,19 TL. g) Deri için 21,19 TL. h ) Karma mense şehadetnamesi için çok olan baz alınıp ; 1. Kuzu ilavesi için 0,42 TL. 2. Dana ilavesi için 1,69 TL. hizmet karşılığı gelir alınır. ı) Muayene sonucu Veteriner raporu ile imhasına karar verilen bilumum kasaplık hayvanlardan kesim ücreti alınmaz. i) Sorumlu Veteriner Hekimce düzenlenen et kesim rapor ücreti 12,71 TL. j) Dış kesim tarifesi 6 adet büyükbaş ve 20 adet küçükbaş (oğlak hariç) ve daha fazla sayıda kesimlerde karkasların Soğukhavada kalma süresi 24 saati geçmediği ve nakliyenin Belediyemize ait olmadığı durumlarda uygulanır. k) Kavurma ücreti Kg.başına (karkas) 0,85 TL. HAYVAN KESİMİ MUAYENE VE DENETLEME HARCI : Bakanlar Kurulu kararı gereği ilgili tarifesinden harçları alınacaktır. SAĞLIK İŞLERİ TARİFE CETVELİ : 2464 sayılı kanunun 83.ve 84. maddeleri gereği Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir. ÖZEL İLAÇLAMA TARİFESİ : Her türlü ilaç, malzeme ve ilaçlama elemanı Belediyeye ait olmak üzere 100 m².ye kadar; 1) Dükkan ilaçlama 28,00 TL. 2) Ev ilaçlama 33,00 TL. 3) Gübrelik 28,00 TL. 4) Bodrumlar 42,00 TL. 5) Bahçe ilaçlama 28,00 TL. 6) 100 m². Üzerinde olan ilaçlamalar için her m². İçin ayrıca 0,20 TL. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ücretsiz program dahilinde ilaçlama yapılır. SU GELİRLERİ 1) KONUTLARDA : a) 0-5 m³ e kadar 1,00 TL. b) Ayda 10 m³. e kadar beher m³. için 1,84 TL. c) Ayda 10 m³ m³. arası beher m³. için 2,34 TL. d) Ayda 20 m³ m³. arası beher m³. için 3,11 TL. e) Ayda 30 m³. ü geçen beher m³. için 4,58 TL. Şehit ve gazilerden %75 indirim uygulanır. a- bendindeki tarife bozuk sayaçlara uygulanmaz. 2) TİCARETHANELERDE : a) Ayda 10 m³. e kadar beher m³. için 3,67 TL. b) Ayda 10 m³.-50 m³. arası beher m³. için 4,25 TL. c) Ayda 50 m³. ü geçen beher m³. için 4,95 TL. 3) HAMAMLARA : Ayda kullandığı beher m³. için 3,82 TL. Yukarıdaki fiyata KDV dahil değildir. 4) İNŞAATLARDA : a) Ayda 10 m³. e kadar beher m³. için 1,84 TL. b) Ayda 10 m³. ü geçen beher m³. İçin 5,84 TL. 5) RESMİ KURUMLAR : Resmi kurumlardan beher m³ için 5,84 TL. Çevre Temizlik Vergisi kanunu gereğince Resmi kurumlardan atık. su bedeli alınmaz. İlim ve Hayır Kurumlarında resmi kurumlar tarifesi uygulanır. 6) TUVALETLER Ayda 0-10 m³. e kadar beher m³ için 0,83 TL. Ayda m³. e kadar beher m³ için 0,96 TL. Ayda 30 m³ den yukarı için 1,08 TL. 7) Ayrıca sadece konutlarda ve abonesi üzerine olan, % 40 ve üzeri özürlü raporu bulunan tüm engellilere su ücretlerinde % 50 indirim uygulanır. DEPOZİTOLAR : 1) Meskenler 110,05 TL. 2) Ticarethaneler 153,42 TL. 3) Şantiyeler a) 5 bağımsız bölüme kadar 153,42 TL. b) 10 bağımsız bölüme kadar 304,16 TL. c) 20 bağımsız bölüme kadar 456,23 TL. d) 20 bağımsız bölümden fazlası 760,40 TL. 4) Sinema, Tiyatrolar ve Eğlence amaçlı Salonlardan 1.013,86 TL. 5) Fabrikalardan 1.687,55 TL. SU TESİSATI AÇMA VE MUAYENE ÜCRETLERİ : 1) Tesisat ve fenni muayene açma ücreti 39,15 TL. 2) İşçilik 39,15 TL. 3) Numara ve Mukavele Bedeli 22,28 TL. 4) Pompalama ücreti ( tıkanmalar için ) 50,69 TL. 5) Devir ve Tahsislerde Mukavele Ücreti 8,09 TL. 6) Su Abone Grubunu değiştirecek olanlardan Mukavele bedeli olarak 8,09 TL. 7) 3194 say.kn.11.md.istinaden Teknik Altyapı Avansı olarak 1'i peşin 4 eşit taksitte 658,35 TL. 8) Kiracı tahsislerinde devir ücreti ( trh.12/02 say.meclis kararı ile eklendi) 11,00 TL. SU ÇEŞİTLİ ÜCRETLERİ : 1) Çalışmayan ve ayara giden itirazlı, bozuk veya değişen sayaçlara söküp takma ücreti 10,67 TL. 2) Vana söküp takma ücreti 10,67 TL. 3) Borcundan dolayı sayaçtan suyu kesip açma ücreti 24,01 TL. 4) Borcundan dolayı ana borudan suyu kesip açma ücreti 115,40 TL. 5) Her bakım devresinde bakımı yapılan sayaçlardan 0,74 TL. 6) Su borcundan dolayı kesildiğinde Aparat kırılma ücreti olarak ücret alınır 424,46 TL. 7) El Terminallerinin her birinden aylık kiralama bedeli olarak ücret alınır 130,74 TL. 8) Verilen süre içinde (15 gün) arızalı sayaç değiştirilir ve ücret alınır 46,20 TL. 9) Sanayi tipi su sayaçlarında sayaç fatura bedeli kadar 10) Hayır amaçlı yapılan abonesiz sebillerden her yıl 173,25 TL. 11) Jeotermal kullanım bedeli (Aylık) 2.887,50 TL. 12) 15 (onbeş) günlük verilen süre içerisinde değiştirilmeyen arızalı vanaların Belediyemizce değiştirilmesi halinde vana ücreti 9,82 TL. 13) Abone Yolu Bağlantıları için kazı, dolgu ve yol tamirat bedeli olarak işçilik dahil beher metresinden 28,88 TL. 14) a) Tesisat Bedeli (Nipel, maşon, kelepçe, priz, adaptör, vana gibi) işçilik dahil 115,50 TL. b) Boru bedeli beher metresinden 3,47 TL. c) Su sayaçlarından bakımı yapılanlara tamir bakım ve onarım ücreti 13,36 TL. İMAR DIŞI KONUTLARDA UYGULANACAK TARİFELER : 1) 20 m³ e kadar beher m³ için 3,82 TL. 2) 20 m³ ü geçen beher m³ için 4,74 TL. 3) 40 m³ ü geçen beher m³ için 6,61 TL. MÜŞTEMİLAT (Müşterek Kullanım) : 1) 0 10 m³ arası beher m³ için 2,66 TL. 2) m³ arası beher m³ için 3,43 TL. 3) 30 - m³ arası beher m³ için 4,96 TL. 4) Depozito olarak Ticarethane tarifesi uygulanır. ATIK SU TARİFESİ : 1) KONUTLARDA: a) 0-5 m³. e kadar toplam 0,50 TL. b) Ayda 10 m³. e kadar toplam 1,50 TL. c) Ayda 10 m³- 20 m³ kadar toplam 2,50 TL. d) Ayda 20 m³.- 30 m³ kadar toplam 4,00 TL. e) Ayda 30 m³. ü geçen toplam 6,00 TL. Yukarıda belirtilen fiyatlara KDV dahildir. 2) TİCARETHANELERDE : a) Ayda 10 m³. e kadar toplam 2,00 TL. b) Ayda 10 m³- 50 m³ kadar toplam 3,00 TL. c) Ayda 50 m³. ü geçen toplam 5,00 TL. Yukarıda belirtilen fiyatlara KDV dahildir. 3) HAMAMLARDA : Ayda kullandığı su bedeline toplam Yukarıda belirtilen fiyata KDV dahildir. 13,00 TL. 4) İNŞAATLARDA : a) Ayda 10 m³. e kadar toplam 9,00 TL. b) Ayda 10 m³. ü geçen toplam 15,00 TL. Yukarıda belirtilen fiyatlara KDV dahildir. 5) RESMİ KURUMLAR : a) Resmi kurumlardan 50 ton a kadar toplam 8,00 TL. b) 50 ton üzeri için toplam 13,00 TL. Yukarıda belirtilen fiyatlara KDV dahildir. 6) TUVALETLER : a) Ayda 0-10 m³. e kadar toplam 1,50 TL. b) Ayda 10 m³- 30 m³ kadar toplam 2,00 TL. c) Ayda 30 m³. den yukarı için toplam 3,00 TL. Yukarıda belirtilen fiyatlara KDV dahildir. OTOBÜS İŞLETMESİ GELİRLERİ TARİFESİ : 1) Sivil her hat için 1,36 TL. 2) 8 yıllık ilköğretim öğrencileri dışındaki talebeler için 0,68 TL. 3) Sekiz yıllık öğrenim üstü öğrencilere verilecek paso karşılığı aylık ücreti 16,56 TL. 4) a) Şehiriçi otobüslerin nişan, düğün ve başka nedenlerle hafta sonu ve ve gece kiralanması halinde ücret b) Otobüslerin şehirdışına kiralanması halinde maktuen ücret 188,00 TL. 313,00 TL. Ayrıca beher km. için 1,95 TL. c) Otobüslerin Bergama ilçesindeki köylere cenaze için kiralanması halinde 63,50 TL. Ayrıca Km.başına 1,36 TL. d) Şehrimizdeki eğitim kurumlarının ve spor kulüplerinin otobüs taleplerinde akaryakıt karşılığı olup olmayacağı Başkanlık ONAY ı ile sağlanır. 6) Eğitilebilir Zihinsel Engelli öğrenciler ve ayrıca Bedensel engelli öğrencilerin okula gidip gelmeleri için ücretsiz olarak minibüs tahsis edilir. 7) Pasolar : Harp Malülleri, a)şehierin anne,baba,eş ve çocuklarına belge karşılığı ücretsiz paso verilir. c)yoksul ve hasta vatandaşlarımızın Kaymakamlık Makamından gelen başvurusu ile Belediye Başkanının onayı ile Yıllık Otobüs Serbest Kartı verilir. d)özürlüler Derneğinin Belediye Başkanlığına başvurusu ile Özürlü kimliği bulunanlara yıllık Serbest Kart verilir. 8) Fiyatları değişen otobüs biletleri 20 gün sonunda geçersiz olacağından bu süre içinde eski biletler yenileriyle Belediye de değiştirilecektir. İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ TARİFE CETVELİ : ARAZÖZ : 1) Yangın söndürme arazözünün Belediye Huduarı dışına yangın dışında talep edildiğinde Belediye İtfaiye Garajından ilgili Mahale kadar Km.sinden. 4,84 TL. SU TANKI : 1) Su tankı ve arazöz ile Şehir İmar huduarı içerisinde inşaaara su verme 103,40 TL. ücreti olarak beher tank başına 2) Tıkalı Kanalizasyonların arazöz ve itfaiye ile açma işi için 72,60 TL. 3) Su tankı ile su kuyularımızdan veya İtfaiyeden kendi aracı ile su alındığında beher m³ için 4,40 TL. İTFAİYE İLE BACA TEMİZLEME ÜCRETİ : 2464 sayılı B.G.K. nun 97/1.maddesi 1) Belediyemize yapılacak talepler karşılığı olarak İtfaiyece yapılacak beher bacanın temizlenmesi halinde : a) Konutlarda daire başına hizmet karşılığı olarak 55,00 TL. b) Ticarethanelerden Komple hizmet karşılığı olarak 84,70 TL. c) Resmi dairelerden baca başına 55,00 TL. d) Meskenler ve Resmi dairelerden kaloriferli baca başına temizliği için 121,00 TL. 2) Meskun mahal dışında bulunan işyerlerinin yangın güvenliği yönündeki kontrolleri için İşyeri Yangın Güvenliği Tetkik ve Kontrol Ücreti adı altında a- Küçük Ölçekli işyerlerinden 44,00 TL. b- Küçük Ölçekli Fabrikalar (Sera,Taşocağı,Tarım İşl.Vb.) 275,00 TL. c- Endüstriyel kuruluşlardan 2.695,00 TL. d- Ulaşım bedeli olarak ayrıca 60,50 TL. 3) İtfaiye Müdürlüğünce hazırlanan raporlarından (Yangın ve Sel raporu hariç) a- Rapor Ücreti adı altında 49,50 TL. 4) Kamu, Kurum ve Kuruluşlarının ve İşyerlerinin eğitim istemesi talebi 330,00 TL. üzerine Eğitim Ücreti alınır. (Okullardan eğitim ücreti alınmaz) FEN VE İMAR İŞLERİ TARİFE CETVELİ : İMAR ÜCRETLERİ : 2464 sayılı BGK. nun 97.maddesi gereğince alınacak ücretler. 1) İmar durumu ücreti a) 1 m². den 100 m². ye kadar 42,00 TL. b) 101 m². den 200 m². ye kadar 54,00 TL. c) 201 m². den 300 m². ye kadar 70,00 TL. d) 301 m². den 400 m². ye kadar 90,00 TL. e) 401 m². den 500 m². ye kadar 120,00 TL. f) 501 m². den 1000 m². ye kadar 145,00 TL. g) 1001 m². den 2000 m². ye kadar 200,00 TL. h) 2001 m². den 4000 m². ye kadar 220,00 TL. ı) 4001 m². den sonra beher 1000 m². si için 50,00 TL. i) imar uygulama sınırı ücreti olarak imar durumu ücreti alınmayacaktır. j) imar sınırları dışı ( tamamı imar planı sınırları dışında kalan ) taşınmazlar için yukarıda belirtilen çizelgeye göre hesaplanan imar durumu ücretinin % 40'ı alınır. 2) Belediyemiz sınırları içinde proje müellifliği yapabilmek için mimar ve mühendislerden (Dilekçe, Diploma, İkametgah, SSK ve Bağ-kur Kaydı, Büro Tescil Belgesi, İmza Sirküleri, Nüfus Cüzdanı, Vergi Levhası belgeleriyle birlikte) a) İlk kayıt ücreti 254,00 TL. b) Her yıl kayıt yenileme ücreti 127,00 TL. c) Şirketlerin ilk kayıt ücreti 542,00 TL. d) Şirketlerin her yıl kayıt yenileme ücreti 300,00 TL. 3) Bina inşaat harçları; KALKTI. Bakanlar Kurulunun belirlediği tarifede
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks