Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Beneluxlaan 78 Sleenerf WS Tilburg 5035 GV Tilburg Barcommissie...6. Positoos.. 7. Toernooien 11

Category:

Marketing

Publish on:

Views: 9 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
CLUBBLAD T.C. T ZAND Jaargang 30, april 2012 Paviljoen Secretariaat Beneluxlaan 78 Sleenerf WS Tilburg 5035 GV Tilburg INHOUD Inhoud... 1 Van het bestuur... 3 Barcommissie...6
Transcript
CLUBBLAD T.C. T ZAND Jaargang 30, april 2012 Paviljoen Secretariaat Beneluxlaan 78 Sleenerf WS Tilburg 5035 GV Tilburg INHOUD Inhoud... 1 Van het bestuur... 3 Barcommissie...6 Positoos.. 7 Laddercompetitie..8 Toernooien 11 Volgende clubblad: januari 2013 Kopij inleveren vóór 15 december op bovenstaand redactieadres of in het paviljoen Pagina 1 pagina 1 pagina 2 VAN HET BESTUUR Seizoen Het nieuwe tennisseizoen is inmiddels weer gestart. Het bestuur van tennisclub t Zand wenst alle nieuwe leden van harte welkom bij onze vereniging. Wij hopen dat jullie veel plezier gaan beleven aan het tennissen. Ledenbijeenkomst Op dinsdag 14 februari 2012 werd de jaarlijkse ledenbijeenkomst gehouden in het paviljoen. De opkomst was meer dan redelijk. Hieronder staat het verslag van deze bijeenkomst. TOELICHTING FINANCIEN: Het jaarverslag wordt besproken, daaruit blijkt dat er een positief resultaat is De contributie en de lesgelden worden niet verhoogd en blijven hetzelfde als vorig jaar. De consumptieprijzen zullen ook hetzelfde blijven tenzij er een extreme verhoging komt van de inkoopprijzen. BARBEHEER DOOR SENIOREN. Het barbeheer is goed verlopen. Er moeten tot 1 april nog 4 bardiensten in gevuld worden. 14 leden hebben de bardiensten afgekocht. Door de barcommissie zijn de resterende bardiensten gedraaid en door hen is ook geopend en gesloten, op dinsdag, woensdag- en zondagmorgen is dit door vaste leden gedaan. NIEUWE ROOSTER. Het nieuwe rooster hangt vanaf half maart op de borden en kan dan worden ingevuld. TOERNOOIKALENDER. Er is in de club weinig animo voor toernooien en clubkampioenschappen, daarom is er door de toernooicommissie naar alternatieven gezocht. Dit zijn o.a. ladiesnight en mensnight, ieder 2x en een nieuwe laddercompetitie. Dit voorstel wordt door de leden aangenomen. CLUBBLAD,ADVERTENTIES, RECLAMEDOEKEN, SPONSORING. Door C. Timmers zijn in een rapport verschillende aanbevelingen gedaan voor het werven van leden. Hiervan zijn al diverse dingen geprobeerd: Voor het aanbrengen van een nieuw lid word je beloond. (Zie verderop in het clubblad) Adverteren in wijkkrant en schoolkrant/website POSITOOS Positoos loopt goed, er is al een eerste bedrag binnengekomen bij de club. Er wordt een beroep gedaan aan alle leden om deel te nemen. WIJKSPORTCOORDIATOREN Er komen in Tilburg 14 wijksportcoördinatoren. Het is de bedoeling dat die per wijk gaan inventariseren wat de mogelijkheden zijn om b.v. sportzalen en sportvelden die niet constant gebruikt worden, in te zetten voor sporten die geen zaal of veld hebben. POLO S EN SWEATERS Als er genoeg belangstelling is, kan de club sweaters en polo s laten bedrukken Pagina 3 pagina 3 Samenstelling bestuur Penningmeester Louis van de Pas Ralph Bunchestraat KX Goirle tel Secretaris Rietje van de Ven Sleenerf GV Tilburg tel Beheerszaken Nico Donders Prof. Gimbrèrelaan EH Tilburg tel Ledenadministratie Cees v.d. Wouw Olijfstraat EA Tilburg Toernooien Huub van Hal Linatestraat PP Tilburg Publiciteit Martijn Elesen Herwijnenstraat GP Tilburg Tennisclub t Zand Paviljoen Beneluxlaan WS Tilburg tel Correspondentie Sleenerf GV Tilburg Website: Pagina 4 pagina 4 VERLICHTING Hoe is het met de buitenverlichting? Het bestuur heeft hier onderzoek naar gedaan en de kosten komen ongeveer uit op Euro. Met dit aantal leden is dat voor de club niet haalbaar. Vanuit een lid wordt medegedeeld dat de Gemeente Tilburg genegen is een subsidie te geven voor een nieuwe soort verlichting (led). Door het bestuur zal actie ondernomen worden naar de Gemeente toe om dit te onderzoeken. Een van de leden vraagt of er geen bezwaar is van de buren over de verlichting en of de club wel wil dat de buurt er last van krijgt? Het bestuur vindt dat deze zaak nog helemaal onderzocht moet worden en dat daar dus nog geen uitspraak over kan worden gedaan. Wij gaan bijvoorbeeld onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om bijvoorbeeld 2 banen te verlichten. BOTS Ongeveer 70 kinderen uit de groepen 5 t/m 8 van verschillende basisscholen hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om enkele tennislessen op ons tenniscomplex te volgen. Er was veel enthousiasme bij de deelnemers. Een aantal senioren heeft geassisteerd bij deze kennismakingslessen. Kinderen kregen hierdoor meer aandacht. Een goede mix van jong en oud. Een bedankje is daarom ook op zijn plaats. Het prettige voor onze vereniging is dat na afloop een behoorlijke groep jongens en meisjes zich heeft aangemeld bij onze club. LEDENADMINISTRATIE Als je dit leest hebben de meeste van jullie al het nieuwe pasjes ontvangen, wij hebben er alle zorg aan besteed om deze voor iedereen op tijd klaar te hebben. Zoals je al hebt kunnen zien, hebben we de pas een eenvoudige maar wel duidelijke uitstraling gegeven, deze is dan ook voor meerdere jaren te gebruiken door er per seizoen een nieuwe en aangepaste sticker op aan te brengen, met de vermelding van jou lidmaatschap. VERLOREN PASJE Het pasje blijft eigendom van de club, bij verlies zal een nieuw pasje aangemaakt moeten worden, De kosten hiervoor zijn voor aspiranten en junioren 3, 00 euro en voor senioren 5, 00 euro. GELDIGHEID Het pasje is steeds geldig vanaf 1 april tot 31 maart van het jaar daaropvolgend. Zijn er wijzigingen van telefoon, adres of , als u dit ook aan ons doorgeeft, dan kunnen we onze ledenadministratie up to date houden. Jullie kunnen ook bijdrage aan het ledenbestand, vraag eens rond in familiekring, vrienden of collega s of ze ook niet eens leuk vinden om te komen tennissen bij tennisclub t Zand, Nodig ze eens uit voor een introductie partijtje. Rechtstreeks mailen met de ledenadministratie kan ook via Mag het voor iedereen weer een sportief tennisseizoen zijn. Pagina 5 pagina 5 Bardienst Vanwege het, door diverse leden, foutief toepassen van de regel: tennissen tijdens je bardienst, de afgelopen seizoenen, is het vanaf 1 april 2012 niet meer toegestaan om tijdens je 3 verplichte bardiensten, zelf te tennissen. Het gaat immers om maar 3 momenten per jaar Barcommissie en bestuur Website Wij hebben sinds enkele jaren een nieuwe website, die goed onderhouden wordt. Van een aantal evenementen worden verslagen gemaakt met foto s die je terug kunt zien op de site. Enkele leden maken wellicht ook foto s van bijzondere evenementen. Wanneer die leuk zijn om op de website te plaatsen, stuur ze dan op of neem contact op met Martijn Elesen. Op is het een en ander na te lezen. Ook leden kunnen hun bijdrage leveren door een mail te sturen naar Berichtgeving via mail Het aankondigen van toernooien, het clubblad, de ledenlijst van onze vereniging: dit zijn allemaal zaken die wij sinds afgelopen jaar begonnen zijn mee over de mail te sturen. Het blijkt in de praktijk echter dat wij niet iedereen bereiken. Dit komt omdat wij nog steeds niet van iedereen een (goed) mailadres hebben; Ook merken wij dat s geretourneerd worden, omdat de mailbox te vol is. Wanneer U afgelopen seizoen geen enkel bericht via de mail heeft ontvangen, dan is bovenstaand op U van toepassing. Wij verzoeken U dan om een berichtje te sturen via de website (contact) of rechtstreeks via het mailadres: bij aanmelding nieuw lid Leden van tennisclub t Zand, die een nieuw lid aanbrengen, ontvangen een consumptiekaart van 10,- wanneer het een junior/aspirantenlid betreft en 2 consumptiekaarten bij een seniorlid. Je komt in aanmerking voor deze actie, indien je 1 jaar lid van onze vereniging bent. Pag. 6 pagina 6 . DRINGEND VERZOEK: Wil iedere senior zijn/haar bardiensten voor 15 april 2012 invullen? Wilt U door middel van het sparen van Positoos Tennisclub t Zand financieel steunen? Wat Positoos? Met Positoos spaart u snel en eenvoudig honderden euro s per jaar bij de aangesloten winkeliers in uw eigen buurt. U spaart voor u zelf en de club in de verhouding 60%-40%. Als Positoos-spaarder ontvangt u een persoonlijke spaarpas met chip. Geef bij iedere aankoop uw pas af en de positoos worden automatisch bijgeschreven. U ontvangt de korting in de vorm van Positoos en u kunt gebruik maken van speciale acties en aanbiedingen. De aangesloten ondernemers zijn te herkennen aan een raam of deursticker met het logo van Positoos en staan op Ook onze sponsors (clubblad en website) nemen deel aan Positoos. Café Anvers en de Sinjoor, DA de Heijhoef, Jurgens Optiek en kapsalon Cas v.d. Broek zijn uw bestedingen en onze steun meer dan waard. 1 Positoo is 1 eurocent waard. Met uw Positoos pas kunt u, indien het saldo toereikend is, ook betalen. Meer dan 120 ondernemers in de gemeente Tilburg zijn aangesloten bij Positoos. De kosten voor het aanschaffen van de pas worden betaald door T.C. t Zand, mits u deze club als begunstigde aangeeft voor de 40 % van de door u gespaarde Positoos. De jaarlijkse bijdrage van de pas worden vanaf het 2 de jaar verrekend met uw gespaarde Positoos, het kost u dus geen geld. Als u geïnteresseerd bent en T.C. t Zand op deze manier wilt steunen, reageer dan via een formulier in het paviljoen. Wij verzorgen voor het opsturen daarvan. Tussenstand positoos Er doen inmiddels 74 leden mee. Zij hebben ervoor gezorgd dat TC t Zand ruim 200,- intussen heeft mogen bijschrijven op haar rekening. Een voorbeeld Elke week doen wij (familie Elesen)boodschappen bij de PLUS. Op mijn pas zijn sinds begin juni 2382 positoos bijgeschreven op mijn naam en er gingen hiervan 1588 positoos naar de vereniging. (1 Positoo is 1 eurocent waard) = 15,88 Wanneer alle leden meedoen, verdienen wij als vereniging een flink bedrag!! Let op het logo van positoos. Heel veel winkels doen mee. Zie ook de website Bij voorbaat dank, bestuur T.C. t Zand, Beneluxlaan 78, Tilburg. Pagina 7 pagina 7 LADDERCOMPETITIE TENNISCLUB T ZAND SENIOREN De laddercompetitie is een tennis uitdaagsysteem, waarbij leden elkaar volgens bepaalde regels kunnen uitdagen tot een tennispartij met als doel steeds hoger op de ladder te komen. Bij de start van de laddercompetitie staan de namen van de spelers in een ladder opgesteld. Na het spelen van een wedstrijd, wordt de uitslag vermeld op een formulier bij de ladder in het tennispaviljoen. De volgorde op de ladder wordt één keer per week (op woensdag) bijgewerkt door de coördinator. De laddercompetitie start op 1 mei 2012 en eindigt met een finaledag op zondag 30 SEPTEMBER De bovenste tien personen van de ladder spelen dan onderlinge finalewedstrijden (plaats 1 tegen plaats 2, plaats 3 tegen plaats 4, etc). Dit is dan de definitieve uitslag en in feite hebben we dan de volgorde van het clubkampioenschap (heren enkel, dames enkel, heren dubbel, dames dubbel en mix dubbel) bepaald. Bij grote deelname speelt iedereen op de finaledag en maken we een A en B poule qua sterkte van de spelers (bovenste helft en onderste helft) De laddercompetitie is voor: Heren en dames enkelspel Heren en dames dubbelspel Mix dubbel Inschrijven: Via inschrijfformulier in het paviljoen of via (website). Je kunt je vanaf MAANDAG 2 APRIL 2012 inschrijven en gedurende de competitie tot uiterlijk 1 JUNI (we voegen je naam dan gewoon toe aan de lijst op de ladder) HET SUCCES VAN DE LADDERCOMPETITIE WORDT BEPAALD DOOR DE DEELNEMERS; DUS SCHRIJF JE IN EN BEKLIM DE LADDER LADDERCOMPETITIE SPELREGELS 1) Kijk op de ladder in het paviljoen en daag iemand uit, die maximaal drie plaatsen hoger staat. (dus als je op plaats 5 staat, mag je nummer 4, 3 en 2 uitdagen, en kun je worden uitgedaagd door nummer 6, 7 en 8) 2) Samen met je tegenstander(s) bepaal je een dag en tijdstip waarop je de wedstrijd gaat spelen; noteer de datum en namen van de wedstrijd op het formulier bij het scorebord van de ladder in het paviljoen. 3) Hang af met een ladderkaartje (je hebt dan voorrang bij drukte) 4) Vraag ladderballen aan de beheerder (of dienstdoende lid) en hang af te); met je pasje(s) 5) Speel de wedstrijd om 2 gewonnen sets; indien nodig per set een tie-break 6) Noteer de uitslag van de wedstrijd op het formulier (zie 2) bij het scorebord van de ladder. Pagina 8 pagina 8 7) Wint de uitdager, dan wisselen de spelers van plaats op de ladder. Verliest de uitdager dan verandert er niets. 8) Je kunt ook gewoon afspreken of spontaan elkaar tegenkomen op de club en spelen; noteer dan wel de wedstrijd op het formulier en uiteraard ook de uitslag. 9) Je kunt uitdagen t/m uiterlijk zondag 16 september (i.v.m. voorbereiden finaledag) 10) Als je wordt uitgedaagd, dien je binnen vier weken de wedstrijd te spelen. Anders wissel je van plaats met de uitdager. 11) Komt één van de spelers zonder bericht niet opdagen op het afgesproken tijdstip, dan verliest hij of zij de wedstrijd (zie regel 7). Gebeurt dit twee keer, dan word je gediskwalificeerd. 12) De wedstrijd kan niet worden gespeeld op vaste activiteiten (hereninstuif zondagochtend, damesinstuif dinsdagochtend, instuif woensdagochtend) of toernooiactiviteiten (senioren en jeugd) 13) Leden die zich na de start van de ladder aanmelden, zullen zo spoedig mogelijk ingepast worden in de ladder 14) Het inschrijfgeld voor de ladder (inclusief de finaledag op 30 september) bedraagt 5,00 15) Je dient zondag 30 september beschikbaar te zijn i.v.m. de finalewedstrijden (clubkampioen) 16) In alle andere gevallen beslist de toernooicommissie; de toernooicommissie behoudt zich tevens het recht voor aanpassingen te doen lopende de laddercompetitie. Wij hopen dat veel leden het aan durven om mee te doen aan dit nieuwe initiatief dat zeker een kans verdient!! Je speelt tegen andere tegenstanders dan in je vaste groepje; Je krijgt ander spel dan je gewend bent. Toch zeker een uitdaging! Je leert andere mensen binnen de vereniging kennen. Je speelt al snel tegen tegenstanders van gelijke sterkte. Dus schrijf je in Dit kan via de website, via formulieren in het paviljoen Pagina 9 pagina 9 pagina 10 TOERNOOI KALENDER DATUM SENIOREN UITERSTE INSCHRIJFDATUM DONDERDAG 31 MEI 2012 LADIES NIGHT 27 MEI 2012 VRIJDAG 8 JUNI 2012 DONDERDAG 30 AUGUSTUS 2012 VRIJDAG 31 AUGUSTUS MEI 2012 t/m 30 SEPTEMBER 2012 met op 30 SEPTEMBER 2012 MENS NIGHT LADIES NIGHT MENS NIGHT LADDERCOMPETITIE: HEREN ENKEL, DAMES ENKEL, HE- REN DUBBEL, DAMES DUBBEL EN MIX DUBBEL FINALEDAG LADDER 3 JUNI AUGUSTUS AUGUSTUS 2012 TOT 1 JUNI 2012 DINSDAG 25 SEPTEMBER 2012 DAMESINSTUIF TOERNOOI MET LUNCH organisatie door twee dames DINSDAG 18 SEPTEMBER OKTOBER 2012 HERENINSTUIF TOERNOOI SPEK IN DE PAN organisatie door drie heren 14 OKTOBER FEBRUARI 2013 SNERT TOERNOOI MAANDAG 18 FEBRUARI 2013 DATUM JEUGD UITERSTE INSCHRIJF DATUM ZATERDAG 9 JUNI 2012 ALLE LEEFTIJDEN TOERNOOI voor kind met (groot)ouder, vrienden MAANDAG 4 JUNI 2012 ZATERDAG 1 SEPTEMBER 2012 KINDERTENNISMIDDAG voor kinderen t/m 16 jaar (clubleden) MAANDAG 27 AUGUSTUS 2012 pagina 11
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks