Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Bewaarnummer

Category:

Homework

Publish on:

Views: 4 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Bewaarnummer Onze dank gaat ook uit naar de volgende verenigingssponsors: Hoofdsponsor: Café-Restaurant de Paus Bordsponsors: Auto Totaal Dirk de Wit Mode Autoschadebedrijf Hogendoorn Broersen
Transcript
Bewaarnummer Onze dank gaat ook uit naar de volgende verenigingssponsors: Hoofdsponsor: Café-Restaurant de Paus Bordsponsors: Auto Totaal Dirk de Wit Mode Autoschadebedrijf Hogendoorn Broersen Montage Adminstratiekantoor Kersten/ Regio Bank Beerepoot Instalatietechniek Sneeboer Manufacturing B.V. Ruitenberg & Oud Bouwbedrijf Univé Teamsponsors: Garage Peerdeman Aquastop Witgoedservice Ruitenberg & Oud Bouwbedrijf E.P. Pieterson Dakbedekking Techno Fashion bedrijfskleding VWE Regio 22 Algemene sponsors: Jan Vader, Resto de Kloet Bouwbedrijf van de Berg Website sponsor: YaYa Design De Voorzitter, Nieuw seizoen, Nieuwe kansen Maar eerst nog even terug komen op het vorige seizoen. De resultaten waren wisselend, heel goed maar ook minder goed. Dat is natuurlijk niet erg als er maar met veel plezier is gespeeld. Eerst even terug naar de goede resultaten. Het feit dat heren 1 zich heeft weten te handhaven in de hoofdklasse is een prima resultaat. Ook het feit dat B1 zich in de top van de topklasse wist te spelen is bijzonder knap. En de C1 die zich ook in de top van de 1 e klasse wist te spelen is ook een prima resultaat. Maar de prestatie van onze A1 het afgelopen seizoen is van grote klasse. Voor degene die het nog niet mee hebben gekregen, een korte samenvatting. A1 speelde onder leiding van Henk Klap en Bertus van Tricht in de topklasse en eindigde daarin als 1 e wat op zich al een bijzondere prestatie is. Dat hield in, Play-offs om het kampioenschap van district West1. De halve finale was tegen Veerhuis/Desko en werd door onze jongens met 6-1 gewonnen. De finale was tegen JCK/Aiso een team uit Utrecht en deze finale was zinderend spannend. Na de reguliere speeltijd 1-1 dus verlengen. Uiteindelijk gingen onze jongens met de eer strijken door een 4-3 overwinning en waren de beker en de bloemen voor de jongens van Zvv Lutjebroek. Maar nu over het nieuwe seizoen. We hebben het bestuur weten te versterken met een nieuw bestuurslid en wel Siemen Kok. Siemen gaat zich bezig houden met de organisatie en planning van de zaaldiensten. Zaaldiensten draaien is een verplicht onderdeel van het zaalvoetbal. Het gebeurt je maar een paar keer per seizoen.bij het niet aanwezig zijn bij een zaaldienst is de boete voor het team. Als de zaaldienst wordt over genomen door b.v. een bestuurslid die aanwezig is wordt het bedrag van de boete die de KNVB anders had opgelegd evengoed bij het team in rekening gebracht. We houden 2 x per seizoen een coachvergadering en het bezoek hieraan kan ook beter. Het is de bedoeling dat alle coaches hierbij aanwezig zijn. Mocht de coach echt niet kunnen dan in ieder geval iemand anders van het team. Mocht niemand van een bepaalt team aanwezig zijn krijgt dat team 2 extra zaaldiensten. Bij deze vergaderingen worden de coaches gewezen op bepaalde punten zoals het invullen van de wedstrijd formulieren want daar worden nog steeds fouten meegemaakt en dat levert dan weer boetes op. En hoe het werkt met fluitdiensten bv. Je kan kenbaar maken hoe het zit met kleding en materialen enz. We gaan dit seizoen zoals het er nu uitziet van start met 14 teams. 5 heren teams, 2 A junioren, 2 B junioren, 1 C junioren en 4 dames teams waarbij moet worden vermeld dat H3 en D4 op dit moment nog niet volledig zijn. De meeste A junioren worden senior en H1 wordt gecoacht door Henk Klap en Bertus van Tricht. De B1 van Michel Wentzel wordt A1, de C1 van Marcel Koning wordt B1 en er is een nieuw C1 onderleiding van Theo Ruitenberg. Mark Klijn blijft coach van A2, Siemen Kok van B2, Noortje Bakker van D1, John Lakenman van D2 en Richard Smal van D3. We hopen nog lang van de diensten van deze mensen gebruik te mogen maken. Ik wens allen die bij Z.V.V.Lutjebroek de Paus betrokken zijn of zich betrokken voelen een succesvol maar vooral een sportief seizoen toe. Met sportieve groet Peter Peerdeman. Wie,Wat en Waar Bestuur Scheidsrechters Peter Peerdeman Anjelierlaan SJ Lutjebroek Voorzitter, coachzaken Jacco Weel P.J.Jongstraat LJ Lutjebroek secretaris, redactie Niels Scholten Zesstedenweg 284B 1613KH Grootebroek Penningmeester, materialen en kleding Gerard Brink Dahlialaan SM Lutjebroek notulist, wedstrijdsecretaris Thomas Lakenman de Weed KJ Lutjebroek toernooien en oefenwedstrijden, evenementen Paul Schenk P.J.Jongstraat LG Lutjebroek sponsoring Siemen Kok Nuwendoorn LD Grootebroek zaaldiensten Jack vd Lee Thomas Lakenman Sjaak Buijsman Jacco Weel Theo Weel Niels Scholten Jan Buijsman Sporthallen West Friesland Resto de Kloet Raadhuislaan KR Grootebroek de Kloet Raadhuislaan KR Grootebroek de Flint Princenhof WS Bovenkarspel de Klamp Klamptweid DL Andijk de Dars Europasingel GV Wervershoof de Drecht Leeuweriklaan NZ Enkhuizen de Banne Koggeweg BC Hem de Sluis Sluisweg RT Hoogkarspel de Muiter Admiraliteitsweg 1671JA Medemblik Vredehofhal Vredehofstraat XG Hoorn Zwaluwenhal Berkhouterweg 1624NT Hoorn de Opgang Akkerwinde NT Zwaag Zwaag Munnikenwoud BA Zwaag t Span Boogerd VX Wognum de Koggehal Dwingel JM de Goorn de Weyver de Weyver MS Hoogwoud Oranjehal Spanbroekerweg GT Spanbroek De Secretaris, Mededelingen Leden die zich af willen melden bij de vereniging dienen dit persoonlijk te doen bij de secretaris. Afberichten via coaches, derden of andere bestuursleden dan de secretaris worden niet geaccepteerd als afmelding, in welk geval de borg ook niet wordt terugbetaald. Je pasje moet altijd worden ingeleverd bij de secretaris. Ook dient er bij voorkeur te worden afgemeld voor 31 mei en als dit onverhoopt niet lukt dan zo snel mogelijk. Dit in verband met het aanmelden van teams aan de KNVB voor het daaropvolgende seizoen. Regelmatig bellen teams om uitstel van hun wedstrijd. Bedenk wel dat sommige evenementen al ruim van tevoren bekend zijn en dat je dus ook op tijd kunt vragen om uitstel. Vanaf dit seizoen kan de secretaris nog laat uitstel vragen voor wedstrijden die in het systeem nog niet definitief zijn aangemerkt. Als een wedstrijd wel is vastgesteld (en dus per programma is verspreid) dan kan alleen uitstel worden aangevraagd na een boete van 45,-. Ook kan dit maar twee keer in een jaar. De vereniging houdt twee keer per jaar een coachvergadering. Wij vinden dit een belangrijke manier van communiceren met de coaches en de onderlinge verbondenheid tussen de teams. Op de jaarvergadering is nu besloten dat als een team geen afvaardiging heeft dit zal leiden tot het vaststellen van extra zaaldiensten. Op zondag 2 januari houdt de vereniging weer een nieuwjaarstoernooi in de Kloet. Dit met alle teams die mee willen doen. Ook zal de vereniging weer een feestavond plannen in de loop van het seizoen. De KNVB organiseert regelmatig een cursus zaalvoetbalscheidsrechter. Lijkt dit je wel wat? Dan kun je kosteloos de cursus volgen via de vereniging. Je kunt je opgeven bij Jacco Weel. De KNVB heeft de zaalvoetbal competities in tweeën gedeeld. namelijk Categorie A en B. Categorie A betreft de Heren 1, Junioren A1 en B1. Categorie B betreft de overige teams. Voor beide categorieën geldt dat er andere regels zijn. Bij categorie A moet een lijnrechter aanwezig zijn die lid is van de KNVB en vereniging. Hier nogmaals een verduidelijking aangaande invalbeurten. Indien een (invallende) speler minimaal 15 wedstrijden voor Heren 1, A1 of B1 heeft gespeeld kan er niet meer in een lager team worden gespeeld. Voor alle andere teams geldt: Er mag onbeperkt worden ingevallen bij andere teams, echter heeft het bestuur graag dat teams eerst naar lagere elftallen kijken dan naar de hogere wat betreft invallers. Laat ook duidelijk zijn dat niet meer getolereerd wordt dat niet-leden nog langer kunnen invallen. Er zijn binnen de vereniging ruim voldoende reserveleden beschikbaar. Het is tegenwoordig namelijk mogelijk om reservelid te worden a 25 Euro. Denk altijd goed om je spullen, laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer. De vereniging en/of sporthal is niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte spullen. Dit geldt ook voor spullen van de vereniging. Een zoekgeraakte bidon, bal en dergelijke is voor rekening van het team/speler. Wedstrijdmededelingen Belangrijk! Om misverstanden te voorkomen worden alle coaches en/of plaatsvervangers verplicht om het bewaarnummer van Zvv Lutjebroek voor kennis aan te nemen. Bij eventuele boetes zal worden verwezen naar de inhoud van deze documenten. Ook die van de KNVB wordt door de vereniging gebruikt als verplichte kost. Deze is te downloaden van de KNVB site. Boetes zijn niet aanvechtbaar als de reden goed staat omschreven in het bewaarnummer van de KNVB of die van Zvv Lutjebroek zelf. In dit bewaarnummer staat tevens vermeld hoe je de tijdwaarneming dient uit te voeren. Lees dit stuk dan ook goed door. Wedstrijdformulier Regelmatig zijn er bij de vereniging boetes vanwege het verkeerd invullen van de wedstrijdformulieren. Hieronder volgt een beschrijving van wat er moet worden ingevuld: Thuisspelende ploeg: Je dient zorg te dragen dat het volgende is ingevuld, hierbij er vanuit gaande dat de tijdwaarneming niets heeft ingevuld, - Aankruisen hokje rechts bovenin; - Naam sporthal en bijbehorend relatienummer; - Wedstrijddatum; - Klasse; - Wedstrijdnummer (te vinden op het programma en op Voetbal.nl); - Wedstrijd; - Als er geen secretaris en/of scheidsrechter aanwezig zijn, dient de thuisspelende ploeg voor een secretaris en/of scheidsrechter te zorgen. Vul dit dan ook in, inclusief relatienummer; - Naam thuisclub en relatienummer (BBGB79C); - De spelers en hun relatienummer; - Coach en relatienummer; - Handtekening aanvoerder (Voor en na de wedstrijd) en relatienummer; - Kopie meenemen van formulier en gedurende het seizoen bewaren in eigen bezit. Dit als bewijs tegen eventuele boetes. Uitspelende ploeg: Je dient zorg te dragen dat het volgende is ingevuld, - Naam bezoekers en relatienummer (BBGB79C); - De spelers en hun relatienummer; - Coach en relatienummer; - Handtekening aanvoerder (Voor en na de wedstrijd) en relatienummer; - Kopie meenemen van formulier en 1 jaar bewaren in eigen bezit. Secretaris: - Naam secretaris en relatienummer van jezelf of vereniging. Taak/Functie Zaaldienst Functie: Elke wedstrijd wordt geleid door een scheidsrechter, welke hierbij assistentie krijgt van de zaaldienst. Bij Lutjebroek bestaat de zaaldienst altijd uit twee mensen. De scheidsrechter mag advies inwinnen bij de zaaldienst en daarnaar handelen. Is er geen scheidsrechter aanwezig dan dient deze fluitdienst te worden overgenomen door de zaaldienst. Als een zaaldienst meer dan 3 wedstrijden moeten fluiten of een damesteam moet een herenteam fluiten dan kan contact worden opgenomen met het bestuurslid die dan scheidsrechtersdienst heeft. Deze staat op het programma. Taak: Het eventueel klaarmaken van het speelveld in samenwerking met de zaalbeheerder. Controlevoor de wedstrijd van de wedstrijdformulieren. De aanvoerders van de teams zijn verplicht om voor aanvang van de wedstrijd het formulier volledig ingevuld en ondertekend door de coach en grensrechter aan de zaaldienst te overhandigen. Het bijhouden van de score met behulp van een scorebord. Controle op de juiste uitvoering van de wissels en toezicht op tijdelijk uit het speelveld gestuurde spelers. De zaaldienst houdt de tijdstraf bij en geeft de betrokken speler een teken wanneer deze weer aan de wedstrijd mag deelnemen. Indien de speler te vroeg inloopt dan dient de scheidsrechter hiervan op de hoogte te worden gesteld. De tijd dient altijd te worden stilgezet tijdens de laatste minuut van de 1e en de 2e helft. De zaaldienst vult de uitslag in en ondertekent de wedstrijdformulieren. Na de laatste wedstrijd dient de enveloppe met formulieren op de bus te worden gedaan. Hulp: Bij zvv Lutjebroek zijn we in de gelukkige omstandigheid een bestuurslid te hebben die assisteert bij de zaaldiensten. Siemen Kok zorgt ervoor dat hij waar nodig uitleg geeft over de zaaldienst. Daarnaast belt hij indien nodig de laatkomers op om naar de sporthal te komen. Siemen geeft daarnaast de benodigde formulieren aan de zaaldienst af. Als een team geen zaaldienst zou draaien, kost dat je team maar liefst 60 euro. Spelen bij niet aanwezig zijn van een scheidsrechter Momenteel wordt met de andere Stedebroecse verenigingen een regeling gemaakt over het leiden van de wedstrijden indien er geen scheidsrechter aanwezig is. Hier komt binnenkort duidelijkheid over via de coaches. Spelen bij het niet aanwezig zijn van een zaaldienst Als er op het aangegeven tijdstip geen zaaldienst aanwezig is dan dient de thuisspelende ploeg (kijk even goed op het programma!) voor de zaaldienst te zorgen. De verenigingen zijn verplicht de zaaldienst te aanvaarden. Ook hier geldt dat als het team geen dienst draait dat er een boete volgt. Directe rode kaart Indien een speler direct rood krijgt dan volgt een schikkingsvoorstel van de KNVB. Hierdoor hoeft een speler niet gelijk een verweerschrijft op te stellen. Deze moet wel worden opgesteld door de scheidsrechter. Een speler is in ieder geval geschorst tot de eerstvolgende wedstrijd van zijn eigen team. Na het schikkingsvoorstel kan de speler als hij/zij het er niet mee eens is alsnog een verweerschrift indienen. Neem in ieder geval contact op met de secretaris als er rood is gevallen. Erebestuursleden: Jack vd Lee Aad Ligthart Pé Baas Ereleden: Hans Jong Ans Baas-Slagter Frank Raven Ronald Bakker Kees Schilder De Penningmeester, De (laatste keer van deze) penningmeester Dit is alweer de negende keer dat ik een stukje schrijf voor het bewaarnummer. Met andere woorden, aankomend jaar is het negende jaar dat ik penningmeester ben van deze mooie vereniging, die in in al mijn jaren aardig is gegroeid, zowel wat betreft damesteams, maar meer nog wat betreft de juniorenteams. Daar waar andere verenigingen in de nabije omgeving veelal zijn gekrompen, bloeit onze vereniging als nooit tevoren. Het negende jaar wordt ook mijn laatste jaar. Tijd voor iemand anders die het stokje van mij over neemt. Het spreekt voor zich dat het voor de vereniging belangrijk is dat er iemand anders bereid is om op de stoel van penningmeester te gaan zitten. Hierbij dan ook een oproep aan een ieder die geïnteresseerd is of die eens een kijkje achter de schermen wil nemen om te zien wat het inhoud om penningmeester te zijn. Heb je interesse, neem dan contact met mij op of met iemand anders van het bestuur. Wat betreft de contributie is de afgelopen ledenvergadering unaniem vóór een lichte contributieverhoging gestemd, maar dit keer uitsluitend voor de senioren. De KNVB verhoogt namelijk ook ieder jaar de afdracht met een paar procent, dus helaas moet de contributie daar bij tijd en wijle in meegaan. De contributie voor het jaar 2010/2011 komt daarmee uit op 110 voor de senioren, met een korting van 10 voor de leden die een machtiging voor automatische incasso hebben afgegeven (nagenoeg iedereen) ((ingeval van automatische incasso dus 100). Voor de A-junioren blijft de contributie 70 (ingeval van automatische incasso 60). De B- en de C-junioren betalen 65 (ingeval van automatische incasso 55). Alle nieuwe leden betalen 10 borg. Bij schriftelijke opzegging vóór 1 juni a.s. bij secretaris Jacco Weel wordt de borg teruggestort. Tot slot nog een bijzonder woord voor Nico, John en René Kok, ofwel de nieuwe eigenaren van de Hotel Cafe Restaurant De Paus. In de loop van het vorige seizoen zijn zij (weer) hoofdsponsor van onze vereniging geworden, zoals jullie ook in de naamgeving van de vereniging kunnen terugvinden. De vereniging heet weer net als in mijn eerste jaar: zvv Lutjebroek/de Paus! Hun financiële steun van is vanzelfsprekend meer dan welkom. Heren Kok, bedankt! Ik wens iedereen een heel plezierig en sportief seizoen toe. Niels Scholten, de penningmeester Indelingen teams Heren senioren en reserveleden Lutjebroek/de Paus 1 Lutjebroek/de Paus 2 Lutjebroek/de Paus 3 Jordy Brouwer Tom de Wit Pieter Eisses Reynaldo Appelman Barry Rood Jeroen Bakker Dennis Tricht Lars Jong Ruud Ligthart Jaimie Mook Frank Laan Dave Peerdeman Niels Peerdeman Jan Hermans Bas Aangeenbrug Rico Klap Rene Schonewille Theo Ruitenberg Michel de Wit Pieter Bakker Mark Dijkstra David Marsman Jordy Laan Mark de Wit Ron Oud Coach: Henk Klap Coach: Lars de Jong Coach: Jeroen Bakker grensr. Henk Reus Lutjebroek/de Paus 4 Lutjebroek/de Paus 5 Reserveleden Mathijs Groot Sander Borst Paul Schenk Rein Kok Dirk Berkhout Theo Weel Jaap Dekker Ruud Boon Niels Scholten Nick Hoff Paul Crommenacker Jacco Weel Ron Blokker Stefan de Waard Tom Groot Bart van Leeuwen Tom Laan Mark van Putten John Bakker Jochem vd Gulik Robin Kastermans Joost Kok Joel Klarenberg Gerwin Broersen Jasper Ettema Jacko Buijsman Marco Mazee Mathieu Puister Coach: Jaap Dekker Coach: Stefan de Waard Klaas Kok Reservekeepers Job Gerard Suzan Mariska Neuvel vd Thiel Buysman Bakker Indelingen teams Dames en Junioren Lutjebroek/de Paus 1 Lutjebroek/de Paus 2 Lutjebroek/de Paus 3 Marloes Verbaan/Jutte Marjolein de Wit Jamie Groenewoud Linda Kors Florien de Wit Laurien Lub Susanne Kok Ilse Vriend Tessa Koopen Shafia Bourouba Wendy Kuijn Miranda Veldkamp Miranda Duijs Sandra Hauwert Eline van Dam Jennifer Campfens Eline Stap Lizette Kok Marieke Bakker/de Groot Manon Buis Rebecca Smal Irene Noordeloos Yvet Buis Caroline Slagter/Ligthart Elles Wagemaker Esther Schuitemaker Patty Lakenman Nicole Thoma Coach: Noortje Bakker Coach: John Lakenman Coach: Richard Smal Lutjebroek/de Paus 4 Lutjebroek/de Paus A1 Lutjebroek/de Paus A2 Jeanne Swier Jeremy Kindt Dion Snoek Larissa Smit Jeroen Kesting Daniel te Stroete Daphne Brandt Mitch Wentzel Bas Ootes Eva Schouten Simon Ramzy Bart Ootes Naomi van Klingeren Dylan de Wit Ivo Klijn Anne Fleur Kok Gustavo Appelman Jesper Klijn Rosanne Haring Alain Baank Koen Kraakman Dave Verhoef Koen Ootes Coach: Anne Fleur Kok Coach: Michel Wentzel Coach: Mark Klijn Lutjebroek/de Paus B1 Lutjebroek/de Paus B2 Lutjebroek/de Paus C1 Wesley Smit Michel Baas Joost Kok Leroy Koning Joost Meester Mathijs Jong Patrick Schooneman Kees Blokker Dirk Buysman Maik vd Wouden Rene Blokker Niels Ruitenberg Bas Keijser Nic Laan Gerard vd Thiel Joost Neuvel Robert Kok Sven Buijsman Tim Steneker Tim Huisman Jelle Buurman Jari Stap Coach; Marcel Koning Coach: Siemen Kok Coach: Theo Ruitenberg Pouleindelingen Senioren Hoofdklasse A 4e klasse D 6e klasse D Counters (The) Alpha Tours 2 Alpha Tours 5 Demi Sport Andijk 3 Andijk 4 DVO'98 zvv Avenhorn/K&S 3 Avenhorn/K&S 4 Hovocubo 2 BZV / Hommersen 4 Bot Meubelen 4 Koos Alberts Prom. BZV / Hommersen 5 Dijkhuis 5 Lutjebroek/de Paus 1 Hovocubo 6 KGB Os Lusitanos Hovocubo 7 Landbouw (de) 2 Pellor/TEMO Bouwbedr Lutjebroek/de Paus 2 Lutjebroek/de Paus 3 Sparta 67 Wapen v Grootebroek Volendam ZVV 2 ZHO/De Weyver 3 1 ½ competitie VVS 46 Zwaag 2 WMC/`t Raethuys Zwaag 3 WSV 30 Promotie/degradatie regeling: Heren 1; 7e klasse F 7e klasse G Kampioen promoveert 10 speelt nacompetitie Alpha Tours 7 Arch.b. Nieuweboer 6 11, 12 en 13 degraderen Andijk 5 Avenhorn/K&S 6 Heren 2 t/m 5: Arch.b. Nieuweboer 5 Bot Meubelen 6 Kampioen promoveert Avenhorn/K&S 5 Cupido 5 Dames 1 t/m 4: Bot Meubelen 5 Dijkhuis 9 Andere competitieopzet Cupido 4 KGB 5 A1 en B1: Dijkhuis 8 Lutjebroek/de Paus 5 eerste 2 naar play-offs KGB 4 RTC 72 2 degradatie bij laatste plaats Lutjebroek/de Paus 4 RTC 72 3 A2, B2 en C1: Twisk TSV 2 Wapen v Grootebroek 2 1e naar districtskampioensch. Zwaag 8 voorjaarsreeks op sterkte 1 ½ competitie 4e klasse E 4e klasse D 2e klasse C Alpha Tours DA6 Alpha Tours DA8 Wapen v Grootebroek DA2 Alpha Tours DA7 Arch.b. Nieuweboer DA6 Alpha Tours DA2 Alpha Tours DA9 Arch.b. Nieuweboer DA9 Arch.b. Nieuweboer DA3 Andijk DA2 Avenhorn/K&S DA2 Bot Meubelen DA1 Arch.b. Nieuweboer DA7 Bot Meubelen DA6 Bot Meubelen DA2 Arch.b. Nieuweboer DA8 Bot Meubelen DA7 Counters (The) DA2 Bot Meubelen DA5 BZV / Hommersen DA1 Dijkhuis DA1 Landbouw (de) DA2 Cupido DA2 Dijkhuis DA2 Lutjebroek/de Paus DA1 Hovocubo DA1 EVC DA1 Lutjebroek/de Paus DA2 Landbouw (de) DA1 Lutjebroek/de Paus DA4 MOC DA2 Lutjebroek/de Paus DA3 Wognum Nicols DA1 RTC 72 DA3 Zwaag DA2 Zwaag DA1 Stede
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks