Please download to get full document.

View again

of 25
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Bir son dakika MC başvurusunun anatomisi...

Category:

Recipes/Menus

Publish on:

Views: 17 | Pages: 25

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Bir son dakika MC başvurusunun anatomisi... Ali Emre Pusane Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 7. ÇP Marie Curie Araştırma Programları ve Bursları Bilgi Günü 4 Mayıs 2011 Bendeniz...
Transcript
Bir son dakika MC başvurusunun anatomisi... Ali Emre Pusane Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 7. ÇP Marie Curie Araştırma Programları ve Bursları Bilgi Günü 4 Mayıs 2011 Bendeniz... The Researcher İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans, Elektronik ve Haberleşme Müh. (1999) Y. Lisans, Elektronk ve Haberleşme Müh. (2002) 2/10 Bendeniz... The Researcher İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans, Elektronik ve Haberleşme Müh. (1999) Y. Lisans, Elektronk ve Haberleşme Müh. (2002) Notre Dame Üniversitesi Y. Lisans, Elektrik Müh. (2004) Y. Lisans, Uygulamalı Matematik (2006) Doktora, Elektrik Müh. (2008) 2/10 Bendeniz... The Researcher Problem Bilgiyi bir yerden başka bir yere iletirken hatalar meydana geliyor. 3/10 Bendeniz... The Researcher Problem Bilgiyi bir yerden başka bir yere iletirken hatalar meydana geliyor. Uygulama Bilgiyi depolayan ya da ileten her sistem: Internet, cep telefonları, bilgisayarlar, vb. 3/10 Bendeniz... The Researcher Problem Bilgiyi bir yerden başka bir yere iletirken hatalar meydana geliyor. Uygulama Bilgiyi depolayan ya da ileten her sistem: Internet, cep telefonları, bilgisayarlar, vb. Amaç İdeal bir dünyada hatasız iletim... O mümkün olmadığına göre bari en az hatayla iletim. 3/10 4/10 Haziran 2009 öncesi 25,000 TL mi? Herkese mi? Süper! 4/10 Haziran 2009 öncesi 25,000 TL mi? Herkese mi? Süper! Haziran 2009 Gerçekler, gerçekler... 4/10 Haziran 2009 öncesi 25,000 TL mi? Herkese mi? Süper! Haziran 2009 Gerçekler, gerçekler... Ocak 2010 sonu Eşim Özlem in de aynı desteğe başvuracağı ortaya çıktı, 4/10 Haziran 2009 öncesi 25,000 TL mi? Herkese mi? Süper! Haziran 2009 Gerçekler, gerçekler... Ocak 2010 sonu Eşim Özlem in de aynı desteğe başvuracağı ortaya çıktı, evde sessiz bir gerginlik... 4/10 Haziran 2009 öncesi 25,000 TL mi? Herkese mi? Süper! Haziran 2009 Gerçekler, gerçekler... Ocak 2010 sonu Eşim Özlem in de aynı desteğe başvuracağı ortaya çıktı, evde sessiz bir gerginlik... Şubat 2010 başı Bölüm başkanımız MC desteğine başvurmamı öneriyor ... 4/10 Haziran 2009 öncesi 25,000 TL mi? Herkese mi? Süper! Haziran 2009 Gerçekler, gerçekler... Ocak 2010 sonu Eşim Özlem in de aynı desteğe başvuracağı ortaya çıktı, evde sessiz bir gerginlik... Şubat 2010 başı Bölüm başkanımız MC desteğine başvurmamı öneriyor ... Şubat 2010 ARDO, ARDO, ARDO, ARDO,... (Tekrar teşekkürler) 4/10 Haziran 2009 öncesi 25,000 TL mi? Herkese mi? Süper! Haziran 2009 Gerçekler, gerçekler... Ocak 2010 sonu Eşim Özlem in de aynı desteğe başvuracağı ortaya çıktı, evde sessiz bir gerginlik... Şubat 2010 başı Bölüm başkanımız MC desteğine başvurmamı öneriyor ... Şubat 2010 ARDO, ARDO, ARDO, ARDO,... (Tekrar teşekkürler) Mart 2010 başı ARDO ziyaretleri devam ediyor; Tübitak NCP den de ilk yorumlar ulaşıyor... 4/10 Haziran 2009 öncesi 25,000 TL mi? Herkese mi? Süper! Haziran 2009 Gerçekler, gerçekler... Ocak 2010 sonu Eşim Özlem in de aynı desteğe başvuracağı ortaya çıktı, evde sessiz bir gerginlik... Şubat 2010 başı Bölüm başkanımız MC desteğine başvurmamı öneriyor ... Şubat 2010 ARDO, ARDO, ARDO, ARDO,... (Tekrar teşekkürler) Mart 2010 başı ARDO ziyaretleri devam ediyor; Tübitak NCP den de ilk yorumlar ulaşıyor... 9 Mart 2010 Başvuru tamamlandı, evdeki gerilim son haddinde... 4/10 12 Mayıs 2010 Evaluation Summary Report (ESR) toplam skor artık belli, geriye kalan bunların sıralanması 5/10 12 Mayıs 2010 Evaluation Summary Report (ESR) toplam skor artık belli, geriye kalan bunların sıralanması 28 Mayıs 2010 Invitation to negotiate özetle iyi haber... 5/10 12 Mayıs 2010 Evaluation Summary Report (ESR) toplam skor artık belli, geriye kalan bunların sıralanması 28 Mayıs 2010 Invitation to negotiate özetle iyi haber... 1 Ekim 2010 Proje başladı - 4 yıllık geri sayım başladı 5/10 12 Mayıs 2010 Evaluation Summary Report (ESR) toplam skor artık belli, geriye kalan bunların sıralanması 28 Mayıs 2010 Invitation to negotiate özetle iyi haber... 1 Ekim 2010 Proje başladı - 4 yıllık geri sayım başladı 1 Ekim Mayıs 2011 proje için gerekli bilgisayar vb. donanım alındı bir konferansa dinleyici olarak katılındı yazın bir hafta süreli bir araştırma grubu toplantısına katılma planları yapıldı maalesef henüz öğrenci bulunamadı, ancak bulunduğu zaman maddi destek hazır maaş desteği sayesinde ek ders verme zorunluluğu kalktı 5/10 ESR ın gözüyle B-1 Scientific and Technological Quality The proposed research considers some important issues in the analysis and design of capacity approaching codes and is of very good scientific quality. The objectives of the proposed research are solid, timely and relevant; and in the mainstream of the field. The relationship between the state of the art and the proposed research is clearly established. The research methodology consists of a combination of existing methods; originality should be further clarified. Overall mark: 4.10 / /10 ESR ın gözüyle B-2 Researcher The researcher has a very good education in the field in US. Doctoral work conducted in a leading center for error control coding. Very good research cooperations established through the PhD supervisor. The researcher has not yet established an independent research course. The applicant s leadership qualities have yet to be clearly established. Overall mark: 4.20 / /10 ESR ın gözüyle B-3 Implementation The host university has good international reputation. The work plan is credible overall. The budget is justified. There is inadequate information supplied on the host s infrastructure and resources. Phase 1 is too long given the researcher s experience on the subject (my mistake!). Overall mark: 3.90 / /10 ESR ın gözüyle B-4 Impact The proposal has very strong potential to lead to a lasting professional integration. The proposal has the potential to develop a lasting cooperation with research labs in the US. The proposal has potential to contribute to European excellence. The proposal will assist a very good researcher return to Europe. The potential of transfer of knowledge to the host is not adequately described. Contribution to European excellence is not fully convincing. Overall mark: 4.30 / /10 Özetle Marie Curie destekleri özellikle kariyerinin başında olan akademisyenler için çok değerli kaynaklar. Yeteri kadar zaman harcayıp, proje önerisinde değinmenizi beklenilen konulara dikkat ettikten sonra destek almak zor değil. 10/10 Özetle Marie Curie destekleri özellikle kariyerinin başında olan akademisyenler için çok değerli kaynaklar. Yeteri kadar zaman harcayıp, proje önerisinde değinmenizi beklenilen konulara dikkat ettikten sonra destek almak zor değil. 10/10
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks