Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

BRIEFING ZAALHOCKEY Teammanagers/Coaches/Captains en Zaalleiding

Category:

Health & Medicine

Publish on:

Views: 15 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
BRIEFING ZAALHOCKEY Teammanagers/Coaches/Captains en Zaalleiding Introductie Zaalcie Doelstellingen Zaalhockey Update Programma Huishoudelijke mededelingen / info voor teammanagers en zaalleiding
Transcript
BRIEFING ZAALHOCKEY Teammanagers/Coaches/Captains en Zaalleiding Introductie Zaalcie Doelstellingen Zaalhockey Update Programma Huishoudelijke mededelingen / info voor teammanagers en zaalleiding Doelstellingen Zaalhockey op een hoger niveau krijgen door continu te verbeteren Door: Extra (goede) zaaltrainers erbij betrekken Beginnen op jonge leeftijd (E8-tallen) Meer trainingsmomenten (lijnteams in regel: 2x ) Clinics MHV eigen zaalhockey tactiek (zie oa site) Zaalhockey Update Start competitie op 7 december Train de trainer sessie op in Safarihal Presentatie & fimpjes op facebook; MHV-Zaalhockey Vandaag Clinic E 8-tallen door JB1 2 en 4 januari Zaalhockey Event voor breedteteams in Safarihal Trainingschema komt op MHV - site Materiaal uitgifte Na presentatie voor teammanagers en zaalleiding 2 (wedstrijd)ballen per team 12 (trainings)ballen aan lijnteams A t/md en E 8-tallen (tegen borg van 20 gepast) Riempjes voor de keeper Inhaalwedstrijden veldhockey KNHB besluit: zaal gaat voor veld Indien bv zaal op zaterdag gepland = veld inhalen op zondag en vice versa Indien dubbel gepland: zaal gaat voor veld Taken / verantwoordelijkheden Coach: Technisch / tactisch Teammanager juniorenteams: logistiek en organisatie Kan bij afwezigheid ook wel coach zijn Captains sr Ideam Vaak ook teammanager Wedstrijdlocaties Thuis wedstrijden Safari De stinzenhal Breukelen Lunetten, Utrecht De Kroon, Harmelen Uit Wedstrijden Zie competitie programma Trainingslocaties Indoor Safari, Fazantenkamp, Bloemstede, Niftarlake Outdoor NB: sleutelbeleid NB: Coach verantwoordelijk EHBO tijdens trainingen zelf verzorgen! MHV Balkenvelden Trainingsrooster Teammanager / Captain sr (1) Benoemen 2 zaalleiders 18jr Tip: indelen personen die minder doen Doorsturen rol zaalleiding van MHV Site Verantwoordelijk voor goed verloop, orde, afhandeling van de zaal Verzorging zaal aankleding, formulieren ed Tijdswaarneming iom scheidsrechter Geen overtreding van bloktijd Ondersteuning scheidsrechters (zn alternatieven) Teammanager / Captain sr (2) Scheidsrechters thuis Worden ingedeeld door MHV arbitrage commissie Voor junioren teams: 2x Fluiten 3 wedstrijden; zie MHV site voor indeling Voor senioren Ieder team verzorgt zelf 1 scheidsrechter Doorsturen rol scheidsrechter van MHV Site Teammanager / Captain sr (3) LATEN WE HET LEUK & SPORTIEF HOUDEN! Dit houdt ook in: het zo nodig ondersteunen van zaalleiding / scheidsrechters, ongeacht of we thuis of uit spelen. Teammanager (4) Zeker stellen aanwezigheid scheidsrechters jr Tip: telefonisch; gebruik mijn MHV voor tel.nrs Meenenemen naar locaties buiten Maarssen Afspreken Geen opkomst: Alternatief verzorgen! Vervanging door teamgenoot of publiek (kaart nr) Teammanager / Captain sr (5) Afgelastingen Bekend gemaakt door KNHB avond voor, of tot 11.00u aan Zaalcie Zaalcie informeert Teammanager en/of Captain Deze informeert: coach, teams, zaalleiding en scheidsrechters Informatie ook op hoofdpagina of twitter #zaalhockeymn Wedstrijdinformatie CHECK VOOR VERTREK! KNHB Standenmonitor-zaal MHV Site loopt niet altijd synchroon Wijzigingen zijn er altijd Wedstrijdformulieren Digitaal Wedstrijdformulier Invullen en inleveren verantwoordelijkheid van het HELE TEAM! NIET INVULLEN = PUNTVERLIES EN BOETE Informatie & Communicatie Alle informatie is te vinden via MHV site Vragen? Mail Geen directe communicatie KNHB over bv afgelastingen Teamontwikkelingen zoals bv kampioenschap: Interactief / informatief: Facebook: MHV-Zaalhockey Handig: adressen, tel.nrs en Secretariaat: Daniël Stoopendaallaan 8 / Maarssen Tot slot. Veel plezier en succes toegewenst namens de zaalcommissie
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks