Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

çalışmalara ışık tutmak amacıyla Denizli Valiliğinin koordinesinde; İl Millî Eğitim Müdürlüğünce hazırlanmıştır.

Category:

Industry

Publish on:

Views: 18 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
EDEP Öğretmen Kılavuz Kitabı Denizli genelindeki okul ve kurumlarımızda yürütülen Değerler Eğitimi çalışmaları konusunda uygulama birlikteliği sağlamak ve çalışmalara ışık tutmak amacıyla Denizli Valiliğinin
Transcript
EDEP Öğretmen Kılavuz Kitabı Denizli genelindeki okul ve kurumlarımızda yürütülen Değerler Eğitimi çalışmaları konusunda uygulama birlikteliği sağlamak ve çalışmalara ışık tutmak amacıyla Denizli Valiliğinin koordinesinde; İl Millî Eğitim Müdürlüğünce hazırlanmıştır. Bu kitabın yayın ve telif hakları Denizli İl Millî Eğitim Müdürlüğüne aittir. EDEP OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI HAZIRLAYANLAR Betül CEYLAN Filiz TEKELİOĞLU Merkezefendi Hayme Hatun Anaokulu Pamukkale Zübeyde Hanım Anaokulu Gülşah GÜZEL Merkezefendi Rukiye Urhan Anaokulu Güllü ULUTAŞ Acıpayam Anaokulu Dilek MECİ Pamukkale Fahri Akçakoca Anaokulu Naciye ÇETİN Babadağ H.E.M Figen TURAN Merkezefendi Saime Aslan Anaokulu Meltem KAYAN Pamukkale Şenay Öztürk Anaokulu EDEP OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI ÖNSÖZ Eğitimin temel amacı öğrencilerimizin çok yönlü gelişimlerini sağlamak; onları, topluma ve kendilerine yararlı becerilerle donatılmış bireyler olarak yetiştirmektir. Ancak tüm çabaların yöneleceği, üzerinde duracağı zemin değerlerimizdir. Kadim medeniyetimizin mirası, iyi ve doğru bildiğimiz in tümü demek olan değerlerimiz aynı zamanda insanlığın üzerinde ittifak ettiği konulardır. İyi bir insanı tarif ederken pek çok beceri yönünden gelişme gösteren birini imgeleriz. Kişi, toplumun organik dayanışmasına katılmak üzere bir meslek becerisine sahip olmalıdır, aynı zamanda doğru sözlü ve sorumluluk sahibi olmalıdır. Asgari iletişim kurabilecek derecede kültürlü olmalı bununla birlikte saygılı da olmalıdır. Tıp, mühendislik, eğitim, hukuk, teknik vb. alanlarda beceri sahibi olmalı aynı zamanda bu becerileriyle meslek icra ederken insanlara yardım etme isteği de taşımalı, dürüst ve çalışkan olmalı, vatansever olmalıdır. Bu yetkinliklerden her birini var etmek ve sürdürebilmek için diğer becerilere ihtiyaç vardır. Böylece tüm yönleriyle gelişme yolunda sağlıklı bir insan varlığından bahsedilebilir. Genç nesillerin eğitiminde aile, okul ve toplum olarak tüm bu alanlardaki bilginin aktarımına ihtiyaç vardır. Milletimiz tarafından algılandığı haliyle değerler eğitimi sonrasında değerleri ile bütünleşmiş bir insan fikri, faydacı bir olgu olmayıp bir idealdir. Bir başka deyişle biz değerlerimizi yalnızca birlikte yaşamanın pratik bir aracı yahut gereği değil aynı zamanda ideal insan haline ulaşmak üzere bir yol, bir oluş tarzı olarak görmekteyiz. Denizli İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak Değerler Eğitimi konusunda yaptığımız çalışmaları bir üst aşamaya taşımak adına EDEP (Eğitimde Değerler Eğitimi Programı) i başlatıyoruz. Olmazsa olmazımız olan Değerler Eğitimi; uygulanabilir, modellenebilir, sürdürülebilir bir eğitim programı olarak tasarlandı. Süreçte öz kaynaklar kullanıldı. Program hazırlama çalışmalarında ilimizdeki öğretmenlerden kurulan gruplar çalıştı. Ortaya konan kazanım ve etkinliklerin İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz koordinesinde, ilimizdeki öğretmenlerin katkısıyla sürekli geliştirilmesi öngörüldü. Değerler Eğitiminde okullardaki faaliyetler kadar-belki daha önemli olarak- aile katkısı ve desteği de önemlidir. Programın bir iddiası da aile katkısına yönelik ortaya konan vizyondur. Ailelerin desteği ve ortaklaşa ortaya konacak eğitim çalışmaları ile öğrenilenlerin pekiştirilmesi ve genelleştirilmesi öngörülmüştür. Tüm materyal ve etkinliklerin geliştirilmesinde emek veren okul öncesi ve ilkokul çalışma gruplarının saygıdeğer öğretmenlerine ve alanda bu programı sahiplenerek uygulayacak olan değerli öğretmenlerimize yürekten teşekkür eder ve başarılar dileriz. Denizli İl Millî Eğitim Müdürlüğü ARGE Birimi VATANSEVERLİK KASIM 2016 BU VATAN BENİM 1. YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI Okul Adı :..... Tarih : / /. Yaş Grubu (Ay) : AY Öğretmen Adı :.... Güne Başlama Zamanı Öğretmen çocukları günaydın diyerek karşılar. Oyun Zamanı Öğrenme merkezlerinde oyun Kahvaltı-Temizlik Etkinlik Zamanı Bu Vatan Bizim bütünleştirilmiş Türkçe Dil, Müzik ve Sanat Etkinliği Günü Değerlendirme Zamanı Eve Gidiş İlgili hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır. Genel Değerlendirme: 1 BU VATAN BENİM 1. Etkinlik Çeşidi : Bütünleştirilmiş büyük grup etkinliği Yaş Grubu (Ay) : AY Tarih : / /. KAZANIM VE GÖSTERGELERİ DİL GELİŞİMİ: SOSYAL-DUYGUSAL GELİŞİM: MOTOR GELİŞİM: Kazanım 6: Sözcük dağarcığını geliştirir. Gösterge 1. Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve sözcüklerin anlamlarını sorar. Gösterge 3. Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına uygun olarak kullanır. Kazanım 9: Farklı kültürel özellikleri açıklar. Gösterge 1. Kendi ülkesinin kültürüne ait özellikleri söyler. Gösterge 2. Kendi ülkesinin kültürü ile diğer kültürlerin benzer ve farklı özelliklerini söyler. Kazanım 11: Atatürk ile ilgili etkinliklerde sorumluluk alır. Gösterge 1. Atatürk ile ilgili etkinliklere katılır. Gösterge 2. Atatürk ile ilgili duygu ve düşüncelerini farklı etkinliklerle ifade eder. Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. Gösterge 12. Malzemeleri yapıştırır. Gösterge 15. Nesneleri kopartır / yırtar. Kazanım 5: Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder. Gösterge 5. Müzik ve ritim eşliğinde dans eder. MATERYALLER SÖZCÜKLER KAVRAMLAR Elişi kağıdı, Türkiye haritası, bayrak, Dünya küresi, yapıştırıcı Vatan, vatan sevgisi, marş Kolay-zor, parça-bütün ÖĞRENME SÜRECİ Öğretmen çocukları sınıfta Vatan marşıyla karşılar. VATAN MARŞI Başka bir aşk istemez, aşkınla çarpar kalbimiz, Ey Vatan gözyaşların dinsin, yetiştik çünkü biz. Gül ki sen, neş'enle gülsün ay, güneş, toprak, deniz. Ey Vatan gözyaşların dinsin, yetiştik çünkü biz. Bir güneştin bir zamanlar, aya kadar kaldındı dün, Dün bir ay'dın, sislenen boşlukta yıldızsın bu ün; Benzin uçmuş bak, ne rüyadır, bu akşam gördüğün? Ey Vatan gözyaşların dinsin, yetiştik çünkü biz. Beklesin Türkoğlu'nun azminde kuvvet bulmayan, Sel durur, yangın söner elbette bir gün Ey Vatan Süslenir, oynar yarın, dün ağlayıp matem tutan Ey Vatan gözyaşların dinsin, yetiştik çünkü biz. Beste: Musa Süreyya Güfte: Cemal Edhem (Yeşil) 2 BU VATAN BENİM 1. ÖĞRENME SÜRECİ Öğretmen önceden vatan, bayrak, Türkiye haritası, Dünya küresi vb. materyallerle hazırlamış olduğu öğrenme merkezlerine çocukları yönlendirir. Öğrenme merkezlerini sırayla dolaşarak çocukların dikkatlerini bu materyallere çekerek rehberlik eder. Çocuklardan öğretmenin göstermiş olduğu bu materyalleri getirmesini ister. - Vatan nedir? - Vatan sevgisi nedir? gibi sorular çocuklara yönlendirilerek kavram haritası oluşturulur. Çocuklara bölgelere ayrılmış Türkiye haritası verilerek elişi kağıtlarıyla yırtma-yapıştırma çalışması yapmasına rehberlik edilir. Etkinlik sonunda çalışmalar panoda sergilenerek çocuklar ile Vatan marşı eşliğinde ritmik hareketlerle dans edilir. DEĞERLENDİRME Vatan nedir? Vatanseverlik nedir? Vatanını sevenler nasıl davranır? Türkiye haritasını yaparken neler hissetin? AİLE KATILIMI Evde çocukların aileleriyle birlikte vatan, bayrak, vatanseverlik gibi konularda sohbet etmeleri istenir. 3 ATATÜRK ÜN VATANSEVERLİĞİ - 10 KASIM 2. YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI Okul Adı :..... Tarih : / /. Yaş Grubu (Ay) : AY Öğretmen Adı :.... Güne Başlama Zamanı Öğretmen çocukları günaydın diyerek karşılar. Oyun Zamanı Öğrenme merkezlerinde oyun Kahvaltı-Temizlik Etkinlik Zamanı Atatürk ün Vatanseverliği isimli bütünleştirilmiş Sanat, Türkçe Dil ve Müzik Etkinliği Günü Değerlendirme Zamanı Eve Gidiş İlgili hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır. Genel Değerlendirme: 1 ATATÜRK ÜN VATANSEVERLİĞİ - 10 KASIM 2. Etkinlik Çeşidi : Bütünleştirilmiş büyük grup etkinliği Yaş Grubu (Ay) : AY Tarih : / /. KAZANIM VE GÖSTERGELERİ BİLİŞSEL GELİŞİM: DİL GELİŞİMİ: SOSYAL-DUYGUSAL GELİŞİM: MOTOR GELİŞİM: Kazanım 6: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir. Gösterge 3. Nesne/varlıkları şekline göre ayırt eder, eşleştirir. Gösterge 4. Nesne/varlıkları büyüklüğüne göre ayırt eder, eşleştirir. Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla kullanır. Gösterge 2. Jest ve mimikleri anlar. Gösterge 3. Konuşurken jest ve mimiklerini kullanır. Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. Gösterge 1. Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar. Gösterge 2. Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir. Kazanım 11: Atatürk ile ilgili etkinliklerde sorumluluk alır. Gösterge 1. Atatürk ile ilgili etkinliklere katılır. Gösterge 2. Atatürk ile ilgili duygu ve düşüncelerini farklı etkinliklerle ifade eder. Kazanım 12: Değişik ortamlardaki kurallara uyar. Gösterge 1. Değişik ortamlardaki kuralların belirlenmesinde düşüncesini söyler. Gösterge 2. Kuralların gerekli olduğunu söyler. Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. Gösterge 11. Malzemeleri keser. Gösterge 12. Malzemeleri yapıştırır. MATERYALLER SÖZCÜKLER KAVRAMLAR Atatürk resimleri, makas, yapıştırıcı, renkli fon kartonu Atatürk, vatan, vatanseverlik Uzun-kısa, eski-yeni ÖĞRENME SÜRECİ Öğretmen bir gün önceden ailelerden istenen Atatürk resimleriyle gelen çocukları karşılar. Tüm resimlerin çocuklar tarafından incelenmesi sağlanır. Bu resimler kullanılarak bir afiş hazırlanmasına rehberlik edilir. Hazırlanan afiş panoda sergilenir. 2 ATATÜRK ÜN VATANSEVERLİĞİ - 10 KASIM 2. ÖĞRENME SÜRECİ Çocukların yarım daire şeklinde oturması sağlanarak, Saat 9 u 5 Geçe adlı şiir öğretilir. Saat 9 u 5 geçe Atam dolma bahçede Gözlerini kapamış Bütün dünya ağlamış Doktor doktor kalksana Lambaları yaksana Atam elden gidiyor Çaresine baksana Uzun uzun kavaklar Dökülüyor yapraklar Ben Atama doymadım Doysun kara topraklar Öğretmen afişten yararlanarak Atatürk ün hayatı, vatanseverliği ve çocuk üzerine sohbet eder. Daha önceden öğrenilen Vatan marşı tekrar edilir. DEĞERLENDİRME Atatürk neler yapmış? Vatan marşını duyduğunda ne hissediyorsun? Sen Atatürk olsaydın ne yapardın? Atatürk yaşasaydı ne söylemek isterdin? AİLE KATILIMI Evde çocukların aileleriyle birlikte vatan, bayrak, vatanseverlik gibi konularda sohbet etmeleri istenir. 3 ŞANLI BAYRAĞIM 3. YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI Okul Adı :..... Tarih : / /. Yaş Grubu (Ay) : AY Öğretmen Adı :.... Güne Başlama Zamanı Öğretmen çocukları günaydın diyerek karşılar. Oyun Zamanı Öğrenme merkezlerinde oyun Kahvaltı-Temizlik Etkinlik Zamanı Al Bayrağım isimli bütünleştirilmiş Oyun, Hareket ve Müzik Etkinliği Günü Değerlendirme Zamanı Eve Gidiş İlgili hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır. Genel Değerlendirme: 1 ŞANLI BAYRAĞIM 3. Etkinlik Çeşidi : Bütünleştirilmiş büyük grup etkinliği Yaş Grubu (Ay) : AY Tarih : / /. KAZANIM VE GÖSTERGELERİ BİLİŞSEL GELİŞİM: SOSYAL-DUYGUSAL GELİŞİM: MOTOR GELİŞİM: Kazanım 1: Nesne/ durum/ olaya dikkatini verir. Gösterge 1. Dikkat edilmesi gereken nesne/ durum/ olaya odaklanır. Gösterge 2. Dikkatini çeken nesne/ durum/ olaya yönelik sorular sorar. Kazanım 7: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar. Gösterge 1. Nesne/varlıkları rengine göre gruplar. Gösterge 2. Nesne/varlıkları şekline göre gruplar. Kazanım 10: Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular. Gösterge 2. Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere yerleştirir. Kazanım 11: Atatürk ile ilgili etkinliklerde sorumluluk alır. Gösterge 1. Atatürk ile ilgili etkinliklere katılır. Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar. Gösterge 3. Yönergeler doğrultusunda koşar. MATERYALLER SÖZCÜKLER KAVRAMLAR Bayrak, Bayrak şablonu, lego, parkur için minder, sandalye Bayrak, yazar, saygı Kırmızı ÖĞRENME SÜRECİ Öğretmen çocukların okula getirmiş oldukları bayrakları sınıfta uygun bir alana asar. Bayrak, bayrağın rengi, bayrağa saygı ve değeri hakkında bilgi verir. Bayrağımıza yazılmış olan İstiklal Marşı dinlenir, yazarına vurgu yapılarak bu marşın bizim için önemi hakkında sohbet edilir. Öğretmen uygunsa bahçede, değilse sınıf ortamında minder ve sandalyelerden bir oyun parkuru hazırlar. Bu parkurun sonunda kırmızı ve beyaz legolar bulunacaktır. 2 ŞANLI BAYRAĞIM 3. ÖĞRENME SÜRECİ Parkuru tamamlayan çocuk bu legolardan birisini seçer. Öğretmen tarafından önceden hazırlanmış olan bayrak şablonuna yerleştirir. Tüm bu aşamalara öğretmen rehberlik eder. Etkinlik sonunda tamamlanan bayrak bütün çocuklar tarafından selamlanır. DEĞERLENDİRME Bayrağımızın rengi neden kırmızı? Bayrağı gördüğünde neler hissediyorsun? İstiklal Marşını başka nerelerde duydun? Oyun parkuru seni zorladı mı? AİLE KATILIMI Ailelerle okulda oynanan oyun hakkında sohbet edilmesi istenir. 3 VATANINI KORU 4. YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI Okul Adı :..... Tarih : / /. Yaş Grubu (Ay) : AY Öğretmen Adı :.... Güne Başlama Zamanı Öğretmen çocukları günaydın diyerek karşılar. Oyun Zamanı Öğrenme merkezlerinde oyun Kahvaltı-Temizlik Etkinlik Zamanı Vatanını Koru isimli bütünleştirilmiş Türkçe Dil, Oyun ve Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği Günü Değerlendirme Zamanı Eve Gidiş İlgili hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır. Genel Değerlendirme: 1 VATANINI KORU 4. Etkinlik Çeşidi : Bütünleştirilmiş büyük grup etkinliği Yaş Grubu (Ay) : AY Tarih : / /. KAZANIM VE GÖSTERGELERİ BİLİŞSEL GELİŞİM: SOSYAL-DUYGUSAL GELİŞİM: MOTOR GELİŞİM: Kazanım 1: Nesne/ durum/ olaya dikkatini verir. Gösterge 2. Dikkatini çeken nesne/ durum/ olaya yönelik sorular sorar. Gösterge 3. Dikkatini çeken nesne/ durum/ olayı ayrıntılarıyla açıklar. Kazanım 10: Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular. Gösterge 3. Mekânda konum alır. Gösterge 4. Harita ve krokiyi kullanır. Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. Gösterge 1. Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder. Kazanım 6: Kendisinin ve başkalarının haklarını korur. Gösterge 1. Haklarını söyler. Gösterge 2. Başkalarının hakları olduğunu söyler. Gösterge 3. Haksızlığa uğradığında neler yapabileceğini söyler. Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. Gösterge 6. Nesneleri takar. Gösterge 7. Nesneleri çıkarır. MATERYALLER SÖZCÜKLER KAVRAMLAR Renkli bant, Türkiye haritası yap-boz parçaları Sınır, harita, saygı Daire, içinde-dışında ÖĞRENME SÜRECİ Öğrencilerle sohbet ortamı oluşturularak sınır kavramı verilmeye çalışılır. Örneğin; oturduğu evin, apartmanın, sınıfının bir sınırı olduğu vb. Bir başkasının alanına izinsiz girilemeyeceği vurgusu yapılır. Öğretmen renkli bantlarla sınıfın ortasına büyük bir daire oluşturarak çocukların bu dairenin içine girmesi sağlanır. Bu dairenin içinde birbirlerine dokunmadan ve sınırın dışına çıkmadan yürümelerini ister. Ülkelerin de bu daireye benzer şekilde sınırlarının olduğunu ve herkesin sınırları içinde birbirlerine saygı duyarak yaşadıklarını söyler. 2 VATANINI KORU 4. ÖĞRENME SÜRECİ Ardından bantlarla sınıfta bulunan öğrenme merkezlerini sınırlayarak böler ve buradaki araç gereçleri izinsiz olarak yer değiştirmemelerini söyler. Oyun sonunda çocuklar masalara geçirilerek Türkiye haritalı yap-boz çalışmasını tamamlamalarına rehberlik edilir. DEĞERLENDİRME Daire içinde yürürken zorlandınız mı? Herkes sınırını korudu mu? Sınırımızı geçersek ne olur? AİLE KATILIMI Bir sonraki Ayın Teması ile ilgili Veli Mektubu öğrencilerle ailelere ulaştırılır. İlgili ayın Veli Mektubu adresinde yayınlanacaktır. 3
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks