Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

CEMAL REŞİT REY İLKOKULU 1. SINIFLAR REHBERLİK ETKİNLİKLERİ

Category:

Sheet Music

Publish on:

Views: 16 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
CEMAL REŞİT REY İLKOKULU 1. SINIFLAR REHBERLİK ETKİNLİKLERİ ETKİNLİK NO: 1 ETKİNLİĞİN ADI : YENİ DURUMLARA ALIŞMA AMAÇLAR : 1. Öğrencilerin yeni durumlara ve ortamlara alışmada neler yapabileceklerini
Transcript
CEMAL REŞİT REY İLKOKULU 1. SINIFLAR REHBERLİK ETKİNLİKLERİ ETKİNLİK NO: 1 ETKİNLİĞİN ADI : YENİ DURUMLARA ALIŞMA AMAÇLAR : 1. Öğrencilerin yeni durumlara ve ortamlara alışmada neler yapabileceklerini fark etmelerini sağlamak 2. Öğrencilerin uyum sürecini desteklemek MATERYAL : Bu etkinlikte materyal gerekmemektedir. UYGULAMA: 1. Aşağıdaki hikâye grup üyeleriyle paylaşılır: Can 1. sınıfa yeni başlamıştı, yeni okulunda ilk günler kimseyi tanımıyordu ve kendini çok yalnız hissediyordu. Can kısa zamanda okuluna alıştı ve birçok yeni arkadaş edindi. Onlarla birlikte olmaktan ve okula gelmekten kendini çok mutlu hissetmeye başladı. 2. Daha sonra aşağıdaki sorular sorularak grup etkileşimi başlatılır: Can'ın kendini yalnız hissettiği ilk günler ile son durumu arasında neler olmuştur? Siz okula yeni başladığınızda neler hissettiniz? Okula alışmak için neler yaptınız? DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ: Her insanın yabancı bir ortama girdiği zaman kendini yalnız ve mutsuz hissetmesinin doğal ve normal olduğu vurgulanır, içinde bulunduğu çevreyi ve çevresindeki insanları tanımaya ve arkadaş edinmeye başladıkça kendini mutlu hissedeceği söylenir. Bunun için çevresindeki insanlarla tanışmasının, onları oyuna davet etmesinin önemli olduğu vurgulanır. GÖZLE, DÜŞÜN, DENE: Öğrencilerden haftaya kadar çevresindeki kişilerle yeni durumlara, ortamlara alışma ile ilgili paylaşımda bulunmaları, onlara böyle bir durumla karşılaşıp karşılaşmadıkları, yeni ortama alışmak için neler yaptıklarını paylaşmaları istenir. ETKİNLİK NO: 2 Etkinliğin Adı: Sınıf: Yeterlik Alanı: Kazanım: Öğrenci Sayısı: Süre: Ortam: Sınıf Düzeni DERS ARAÇ-GEREÇLERİM KONUŞUYOR 1.sınıf Eğitsel Başarı Ders araç-gereçlerini yanında bulundurmanın önemini fark eder. Tüm Sınıf 40 Dakika Sınıf Oturma Düzeni Araç-Gereç: - Süreç: 1. Öğretmen, öğrencilere sınıfta hangi araç gereçleri kullandıklarını sorar. 2. Gönüllü öğrenciler ders araç gereçlerini sıralarlar. 3. Her öğrenci bir ders araç-gereci seçer. 4. Öğretmen gönüllü öğrencileri sırayla tahtaya kaldırarak seçtikleri bu araç-gerecin rolünden konuşmalarını ve ne işe yaradıklarını anlatmalarını ister. 5. Tahtaya çıkan öğrenciye aşağıdakilere benzer sorular yöneltilebilir. Sen nesin? Ne işe yararsın? Sen olmazsan ne olur? Okula sen gelmezsen sahibin ne yapar? 6. Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder. Ders araç gereçlerini neden yanımızda bulundurmalıyız? Okula gelirken çantamızı kontrol etmeli miyiz? Neden? 7. Ders araç-gereçlerini yanında bulundurmanın önemi vurgulanarak etkinlik sonlandırılır. Değerlendirme: ETKİNLİK NO: 3 ETKİNLİĞİN ADI: BİR İSTEĞİ İFADE ETME AMAÇ : İsteklerini uygun biçimde ifade edebilmek MATERYAL : Arkadaşının bisikletini arkadaşına sormadan elinden çekip alan bir çocuğun resmi UYGULAMA : 1. Resim tahtaya asılır. 2. Grup üyelerinden resimde anlatılan durumun ne olduğunu düşünmeleri istenir. 3. Gönüllü öğrencilerden resimde anlatılanları paylaşmaları istenir. 4. Arkadaşının elinden bisikletini zorla alan bir çocuğun resmi olduğu konusunda grup fikir birliğine varır. 5. Aşağıdaki sorularla, istekleri uygun şekilde ifade edebilme yollarının grup tarafından bulunması sağlanır. Bisikleti, arkadaşının elinden çekip alan çocuğun isteği ne olabilir? Bisikleti elinden çekilip alınan çocuk, ne hissetmiş olabilir? Bu isteğini başka hangi şekilde ifade edebilirdi? Arkadaşı bisikleti sorarak alsaydı, çocuk ne yapardı ve ne hissederdi? DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ: Grup üyelerine, isteğimizi uygun bir şekilde ifade etmenin arkadaşlarımızla kurduğumuz ilişkilerde önemli olduğu vurgulanır. İsteklerimizin adil ve mantıklı olmasının gerektiği, her zaman her istediğimize ulaşamayacağımız belirtilir (Örn: Arkadaşın kitap okuyor ve sen de onun okuduğu kitabı istiyorsun.). İsteklerimizi uygun bir şekilde ifade etmenin yolları paylaşılır. Ne istediğini düşün (Arkadaşımın bisikletine binmek istiyorum.) Bunu neden istediğini düşün (Bisiklete binmek istedim.). İsteğini nedeniyle birlikte arkadaşına söyle (Ben de bisiklete binmek istedim. Bisikletine binebilir miyim?) Sonunda Teşekkür ederim. de (Teşekkür ederim) GÖZLE, DÜŞÜN, DENE: Grup üyelerinden aşağıdaki durumları haftaya kadar gözlemlemeleri istenir: Bir isteğiniz olduğunda bunu karşınızdakine nasıl söylediğinizi gözlemleyiniz. İsteğinizi ifade ederken uygun yöntemleri kullandığınızda kendinizi nasıl hissettiniz? Çevrenizdeki insanlar isteklerini nasıl ifade ediyorlar? ETKİNLİK NO: 4 Etkinliğin Adı: Sınıf: Yeterlik Alanı: Kazanım: Öğrenci Sayısı: Süre: Ortam: Sınıf Düzeni Araç-Gereç: GÜNLÜK YAŞAMIMIZDA Kİ TEHLİKELER 1.sınıf Güvenli ve Sağlıklı Hayat Kendini tehlike oluşturacak durumlardan korur. Tüm Sınıf 40 Dakika Sınıf Oturma Düzeni Form 1 *Tehlike oluşturacak durumlar olarak çocuğun günlük hayatında yaşayabileceği tehlikeler (ev kazaları, trafikte karşılaşabileceği tehlikeler, sokakta karşılaşabileceği tehlikeler) anlaşılmalıdır. *Geçmişte ciddi bir tehlike yaşamış ve bundan hala etkilenen öğrenci tespit edilirse okul rehber öğretmeni, okul rehber öğretmeni yoksa RAM ile işbirliği yapılarak çocuğa yönelik destek sağlanmalıdır. Süreç: 1. Öğrencilerden kendileri için tehlike oluşturacak durumları sıralamaları istenir. Öğretmen, tehlike oluşturacak durumlar sıralanırken öğrencilere yardımcı olur. 2. Form 1 okunur ve sınıf panosuna asılır. 3. Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder. Tehlike oluşturacak bir durumla karşılaşırsanız neler yapabilirsiniz? Tehlike oluşturacak bir durumla karşılaşırsanız kimlerden yardım alabilirsiniz? Şimdiye kadar tehlike oluşturacak bir durumla karşılaştınız mı? Neler yaptınız? Tehlikeli durumlarla karşılaşmamak için neler yapmamız gerekir? 4. Kendini tehlike oluşturacak durumlardan korumanın önemi vurgulanarak etkinlik sonlandırılır. Değerlendirme: FORM 1 (TEHLİKE LİSTESİ) OKULDA Elektrik prizlerine parmak sokmak, Kırık elektrik prizlerine dokunmak, Kalemi ağza sokmak, Kalemi ve sivri uçlu aletleri göze yakın tutmak, Başka birine vurmak, itmek, tırmalamak, Başka birine el şakası yapmak, Makasla çalışırken makası dikkatsizce kullanmak, Sulu boya fırçasını dikkatsizce kullanmak, Masa ve sıraların üzerine çıkmak ve çarpmak, Camdan sarkmak, Okul merdivenlerinin tırabzanından kaymak, Merdivenleri inip çıkarken dikkatsiz davranmak, Kapıları açarken ya da kapatırken el sıkıştırmak, Kışın buzda kaymak, Silgi vb. malzemeleri burna kulağa sokmak, Boyaları ağza sokmak, ısırmak ve yemek EVDE Elektrik sobası, sobaya yaklaşmak, devirmek, dokunmak, Yanan ocağa dokunmak, yaklaşmak, Kibrit, çakmak vb. malzemelerle oynamak, Camdan sarkmak, Ortalıkta sönmemiş sigara bulundurmak, Apartman tırabzanlarından atlamak, kaymak, merdivenleri dikkatsiz kullanmak, Kaynamış suyu çocukların erişebileceği yerlerde tutmak, Çocukları evde yalnız başına bırakmak, Evde sigara içmek, Kesici ve sivri uçlu araçların ortalıkta bırakılması, Sivri uçlu araçların göze, kulağa ve burna sokulması, İlaçları çocukların ulaşacakları yerde bulundurmak, Balkon demirlerinin aralıklı olması ve çocukların balkonda tek başına bırakılması, Eve ilk defa gelen ya da çok fazla tanımadığımız kişilerle çocukların yalnız bırakılması, DIŞARIDA Artık malzemelerle oynanması, İnşaatlara girmek ve oralarda oynamak, Dışarıda yalnız başına çocukları bırakmak, Parklardaki araçların dikkatsizce kullanılması ETKİNLİK NO: 5 ETKİNLİĞİN ADI : ÖZÜR DİLERİM AMAÇ : Kişilerarası ilişkileri geliştirebilmek MATERYAL : Bu etkinlikte materyal gerekmemektedir. UYGULAMA : 1. Kişilerarası ilişkilerde insanların birbirlerine karşı hoşlanmadıkları şeyler yaptıklarında birbirlerinden özür dilemelerinin, onların iyi ilişkiler kurmalarında ve ilişkilerini devam ettirmede önemli olduğu grup üyelerine belirtilir. 2. Aşağıdaki durumlar ya da benzer durumlar öğrencilerle paylaşılır. Her bir durum grup üyeleriyle tartışılır. Hangi durumlarda özür dilenmesinin gerektiği ve nedeni belirlenir. Canlandırma yapılır. Söylediğiniz saatte arkadaşınıza gidememişsiniz, Arkadaşınızın sizden istediği kitap yoksa, Arkadaşınızın kalemini istemeden düşürdüyseniz, Arkadaşınızın başına üzücü bir olay geldiyse, Sınıfa zil çaldıktan sonra girerseniz, Arkadaşınıza istemeden çarptıysanız vb. 3. Öğretmen, öğrencilerden hangi durumlarda özür dilediklerini paylaşmalarını ister. DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ: Aşağıdaki sorular öğrencilere sorularak özür dilemenin önemi vurgulanır: Kişilerarası ilişkilerde insanlar hangi durumlarda özür dilerler? Neden? Özür dilemekte güçlük çektiğiniz durumlar var mı? Varsa neler? Özür dilerken ne gibi duygular hissediyorsunuz? Sizden özür dilendiğinde neler hissediyorsunuz? GÖZLE, DÜŞÜN, DENE: Grup üyelerinden aşağıdaki durumları gözlemlemeleri istenir: Aile bireyleriniz hangi durumlarda birbirlerinden özür diliyorlar? Siz, çevrenizdeki kişilerden özür diliyor musunuz? Hangi durumlarda birisinden özür dilediniz? Neler hissettiniz? Birisi sizden özür diledi mi? Neler hissettiniz? ETKİNLİK NO: 6 Etkinliğin Adı: Sınıf: Yeterlik Alanı: Kazanım: Öğrenci Sayısı: Süre: Ortam: Sınıf Düzeni Araç-Gereç: Hazırlayanlar: OKULUM VE BEN 1.sınıf Okula ve Çevreye Uyum Okula ilişkin duygularını ifade eder. Tüm Sınıf 40 Dakika Sınıf Oturma Düzeni Yüz ifadelerini içeren maskeler. Sündüz BÜKEL / Didem GÜLSARAN Cevriye GÜLEBAĞLAN / Hicran ÇETİN *Öğrencinin okula ilişkin olumsuz duyguları yoğun şekilde devam ediyorsa okul rehber öğretmeni, okul rehber öğretmeni yoksa RAM ile işbirliği yapılarak öğrenciye destek hizmet sağlanmalıdır. Süreç: Öğretmen, öğrencilere çeşitli yüz ifadelerini içeren maskeler yapar ve bu maskeleri sınıfa getirir. ( mutlu, üzgün, şaşkın, öfkeli, korku, vb ) 1. Öğretmen maskeleri öğrencilerin görebileceği bir yerde sergiler. (Yazı tahtası vb.) 2. Öğrencilerden okula ilişkin duygularını ifade eden maskeyi seçip takmalarını ister. Öğrenciler, birden çok duygu yaşıyorsa ikinci üçüncü kez duygusunu temsil eden maskeyi takabilir. 3. Öğrenciler sırayla okula ilişkin duygularını temsil eden maskeyi yüzüne takarak duygularını, neden belirterek ifade eder. Okulda mutluyum çünkü Okulda korkuyorum çünkü. Okulda üzgünüm çünkü.. Okulda şaşkınım çünkü.. Okulda öfkeliyim çünkü.. 4. Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder. Hangi duyguyu ifade eden maske en çok seçildi? Neden? Okula ilişkin olumsuz duygularımızı olumluya nasıl çevirebiliriz? 5. Okula ilişkin duyguları ifade etmenin önemi vurgulanarak etkinlik sonlandırılır. ETKİNLİK NO: 7 Etkinliğin Adı: Sınıf: Yeterlik Alanı: Kazanım: Öğrenci Sayısı: Süre: Ortam: Sınıf Düzeni ANNEMİN MESLEĞİ BABAMIN MESLEĞİ 1.sınıf Eğitsel ve Mesleki Gelişim Anne babasının ve çevresindeki diğer çalışanların mesleklerini tanır. Tüm Sınıf 40 Dakika Sınıf Oturma Düzeni Araç-Gereç: - Süreç: Öğrencilerden bir hafta önce anne ve babalarının meslekleri hakkında bilgi toplamaları istenir. 1. Öğrenciler anne ve babalarının mesleklerini sınıfta tanıtır. 2. Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder. Tanıtılan mesleklerden bilgi sahibi olmadıklarınız var mıydı? Hangileri? Tanıtılan mesleklerden hangilerini ilgi çekici buldunuz? Niçin? Tanıtılan meslekler olmasaydı, toplumda ne gibi aksaklıklar olurdu? Bu mesleklerden herhangi birini seçmeyi düşünür müsünüz? Hangileri? Niçin? 3. Anne babasının ve çevresindeki diğer çalışanların mesleklerini tanımanın önemi vurgulanarak etkinlik sonlandırılır Değerlendirme ETKİNLİK NO: 8 Etkinliğin Adı: Sınıf: Yeterlik Alanı: Kazanım: Öğrenci Sayısı: Süre: Ortam: Sınıf Düzeni Araç-Gereç: PAYLAŞMAK GÜZELDİR 1.sınıf Kişiler Arası İlişkiler Paylaşmanın önemini fark eder. Tüm Sınıf 40 Dakika Sınıf Oturma Düzeni Form 3 Süreç: 1. PAYLAŞMA kelimesi büyük harfle tahtaya yazılır. 2. Öğretmen, öğrencilere kelimenin anlamını açıklar. 3. Form 3 deki hikâyeyi öğretmen, öğrencilere okur. 4. Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder. Hikâyedeki kardeşler, ürünü nasıl paylaşıyorlar? Siz kimlerle, nelerinizi paylaşıyorsunuz? Çevrenizde ki bireyler sizinle nelerini paylaşıyor? Paylaşmak neden önemlidir? 5. Paylaşmanın önemi vurgulanarak etkinlik sonlandırılır. Değerlendirme: FORM 3 İKİ ERKEK KARDEŞ Erkek kardeşlerin ikisi de babalarından kalma çiftlikte çalışırlardı. Kardeşlerden biri evliydi ve çok çocuğu vardı. Diğeri ise bekârdı. Her günün sonunda iki erkek kardeş o günkü ürünlerini ve karlarını eşit olarak bölüşürlerdi. Günün birinde bekâr kardeş kendi kendine, Ürünümüzü ve kârımızı eşit olarak bölüşmemiz hiç de hakça değil dedi, Ben yalnızım ve pek fazla bir gereksinimim yok. Böylelikle, her gece evinden çıkıp, bir çuval tahılı gizlice erkek kardeşinin evindeki tahıl deposuna götürmeye başladı. Bu arada evli olan kardeş, kendi kendine, Ürünümüzü ve kârımızı eşit olarak bölüşmemiz hiç de hakça değil, üstelik ben evliyim, eşim ve çocuklarım var ve yaşlandığım zaman onlar bana bakabilirler. Oysa kardeşimin kimsesi yok, yaşlandığı zaman bakacak kimsesi yok diyordu. Böylece evli olan erkek kardeş, her gece evinden çıkıp, bir çuval tahılı gizlice erkek kardeşinin tahıl deposuna götürmeye başladı. İki kardeş de yıllarca ne olup bittiğini bir türlü anlayamadılar, çünkü her ikisinin de deposundaki tahılın miktarı değişmiyordu. Sonra, bir gece iki kardeş gizlice birbirinin deposuna tahıl taşırlarken çarpışıverdiler. O anda olan biteni anladılar. Çuvallarını yere bırakıp, birbirlerini kucakladılar (Canfield, J., Hansen, M.V., Hansen, P. 1998).
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks