Please download to get full document.

View again

of 57
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Coachavond E teams. 23 augustus PDF

Category:

Articles & News Stories

Publish on:

Views: 22 | Pages: 57

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Coachavond E teams 23 augustus 2016 Programma: Jongste Jeugd Commissie Wedstrijdzaken, Willem van der Heijden Coachen/managen van jeugdteam Veldindeling MHC Woerden Planning Invallers Indeling/selecties
Transcript
Coachavond E teams 23 augustus 2016 Programma: Jongste Jeugd Commissie Wedstrijdzaken, Willem van der Heijden Coachen/managen van jeugdteam Veldindeling MHC Woerden Planning Invallers Indeling/selecties Tactische Tips en leerlijn Vragen Jongste Jeugd Commissie Linda Vos Nicole Poissonier Saskia Turkenburg Voorzitter Wedstrijdsecretaris Wedstrijdsecretaris Anneke Steggink Michel Lindner Lid Technische Commissie Jongste Jeugd Bianca Gotjé Boschkaboutercompetitie/TC Jongste Jeugd Commissie Linda Vos Nicole Poissonier Saskia Turkenburg Anneke Steggink Michel Lindner Voorzitter Wedstrijdsecretaris Wedstrijdsecretaris Lid Technische Commissie Jongste Jeugd Bianca Gotjé Boschkaboutercompetitie/TC Digitaal Wedstrijdformulier (DWF) Te openen via De procedure voor Jongste Jeugd: a. De thuisspelende coach vult de score in en vinkt vervolgens de spelers aan die aanwezig zijn (NB was uitvinken afwezigen!); b. De uitspelende coach vinkt de spelers aan die aanwezig zijn, keurt de uitslag goed en kan het formulier afronden; c. De thuisspelende coach verstuurt het formulier. Boete voor onjuist of niet volledig wedstrijdformulier: 75,00 Handleiding is hier te vinden Afgelastingen en niet spelen Afgelastingen altijd via wedstrijdsecretariaat! Alleen i.v.m. de weersgesteldheid en/of de daaruit voortvloeiende terreingesteldheid; melding via de KNHBwebsite. Bij calamiteit, bv sterfgeval binnen de vereniging, kan alleen met toestemming van de competitieleiding een wedstrijd worden uitgesteld. Niet opkomen en/of niet spelen 1e keer is een boete van 75,00 2e keer is een boete van 125,00 en uitsluiting van competitie (volgend seizoen ten minste 1 klasse lager) Invallen bij gelijk niveau of hoger Spelers van gelijk niveau of lager spelend mogen altijd invallen ongeacht het aantal eigen spelers dat een team beschikbaar heeft. Gelijk niveau of lager spelend is: a. Een team dat binnen dezelfde leeftijdscategorie in dezelfde klasse of in een lagere klasse speelt; b. Een team dat in een lagere leeftijdscategorie (zie #1 rangorde categorieën) maximaal 1 klasse hoger speelt c. Een team dat in een hogere leeftijdscategorie minimaal 1 klasse lager speelt dan het team waarin wordt ingevallen. Invallers dienen hierbij te voldoen aan de leeftijdsgrenzen binnen de leeftijdscategorie waarin ze invallen. Invallen bij lager niveau Invallen in een lager spelend team mag alleen als aan de volgende regels wordt voldaan: a. Alleen als er geen mogelijkheid is tot het regelen van invallers uit een voor hun lager of op gelijk niveau; b. Invallen in een lager team mag als het lager spelende team 11 of minder deelnemende (eigen)spelers over heeft; c. Maximaal twee spelers lenen uit maximaal 1 klasse hoger dan normaal; d. Dit klassenverschil geldt dus ook tussen leeftijdscategorieën; e. Bij de competitieleiding kan dispensatie worden gevraagd voor het invallen bij lagere teams. Wat: Transitie rij-, zaal-, speelleidingdienst & barreservering naar teams 1. Teammanager gaat rijdiensten en zaaldiensten indelen 2. Teammanager gaat reserveringen bardiensten toewijzen 3. Teammanager gaat spelleiding Jongste Jeugd indelen Eea zoals nu al bv appeltjesdienst of keepersroulatie wordt toegewezen en geregistreerd (al dan niet in Lisa) Wat blijft centraal?: 1. Definitieve toewijzing van de bardiensten Werkwijze: 1. Teammanagers kennen ouders-met-vrijstelling 2. Optioneel: teammanager vraagt bij ouders uit wanner zij bij voorkeur wel/geen diensten draaien 3. Wedstrijdplanning verschijnt (overzicht van thuis- en uitwedstrijden) 4. Teammanager plant in Lisa/teamtaken ouders tbv: Rijdiensten Zaaldiensten Teammanager reserveert in Lisa/teamtaken ouders tbv: Bardiensten 5. Wedstrijdtijden van thuiswedstrijden verschijnen 6. Centraal worden ouders geselecteerd, obv reservering van teammanagers, voor bardiensten Hoe werkt dat in Lisa/teamtaken? Coachen/Managen van je team Taken Begeleiden van je team Lisa teamtaken invullen achter je eigen inlog: Bar en rijdiensten Spelleiding Keeper Fruit Mini van de week kiezen wanneer je dit gevraagd wordt door de commissie Wedstrijdformulier invullen Communiceren Lisa teamtaken voor wedstrijd Evt. extra mail/app groepjes e.d. Regel eventueel invallers. Altijd melden bij JJ. Hier zijn regels/voorwaarden voor! Communicatie andere clubs altijd via wedstrijdsecr JJ Vragen over trainingen bij de hoofdtrainers, niet bij de jeugdtrainers Coachen/Managen van je team Voorbereiding wedstrijd Maak van te voren een opstelling Controleer appeltjes / bitjes / scheenbeschermers Help bij uitzetten veld en opruimen na de wedstrijd Inspelen/warming up Coachen Coachbord gebruiken om het visueel te maken van opstelling/ situaties Wees positief / gebruik eenvoudige woorden/geef een kind een duidelijke taak/ rouleer Spelleiding door ouders Vermeld spelers en uitslag op DWF Evalueer met TIPS (= Techniek Inzicht Persoonlijkheid Snelheid) VERPLICHT! Contact leggen tegenstanders Wedstrijdtafel/ koffiebonnen tegenstanders Nodig na afloop uit voor drinken in het clubhuis Stimuleer sportiviteit: handen schudden van tegenpartij (line up) en spelbegeleider Indeling velden clubhuis Wedstrijdtafel VELD 3 (Corbulo) A B C VELD 4 (semi) A A D B C VELD 1 VELD 2 (Beunk) (semi) C B D D Indeling velden 3 tegen 3 o Twee velden op ¼ veld o Twee goals om te scoren o Scoren binnen 5 meter o Bij groot verschil in sterkte: strenger fluiten of extra speler. Indeling velden 6 tegen 6 o Speelveld is op ¼ veld o Een goal per zijde o Keeper o Scoren binnen 10 meter o Slaan mag mits niet gevaarlijk o Bij groot verschil in sterkte: strenger fluiten of extra speler Indeling velden 8 tegen 8 o Veld 1 (2 velden) of 3 o Goals tot plank o Strafcorner o Scoren binnen 15 meter o Bij groot verschil in sterkte: strenger fluiten of extra speler Regel KNHB Alleen spelers, coaches en teambegeleiding mogen op het veld. Ouders/supporters mogen niet op het veld tijdens de wedstrijd!!! Zij moeten achter het hek staan. (Dus ook niet langs de zijlijnen van het ¼ veld!) Handig voor de coach Planning Competitieronde 1 herfstvakantie Competitieronde 2 t/m 15 okt 29 okt t/m 3 dec Winterperiode Minder trainingen Midwintercompetitie 14 jan t/m 11 feb Competitieronde 3 11 mrt t/m 17 jun Slotdag 17 juni 2017 Invallers Invallers vanuit 1 e jaars Benjamins voor de F teams Onderling schuiven binnen eigen lijn Vanuit lager team mag, vanuit hoger mag niet Niet lid mag niet spelen ivm verzekeringen Er bestaan ook trainingsleden. Niet allemaal spelgerechtigd. Check met JJ Indeling/Selecties Hoofdtrainers TIPS (coaches en trainers) 10 minuten gesprekken Tactische Tips en leerlijn Ontwikkeling Cat. Leeftijd Aantal Balbezit (formatie en actie) Niet-Balbezit (formatie en actie) Technisch F 8-3:3 1-2 Ik en mijn bal / ruimte E6 9-6:6 k of k ik en mijn tegenstander E8 10-8:8 k ik en mijn medespelers 11D 12-11:11 kom; k Guard 3-hoek punt hoog, Stick op de grond Kerstboom Eentje naar de bal Man Dekking Kerstboom + man Taakverdeling Zone en mandekking Platte driehoek Greep, armen, romp, balpositie en actie (1:0) Schijn, inzet en versnellen (1:1) Zelf gaan, anders passen (2:1) Alles, accent op pass Wedstrijdbespreking - Coachboard - Max 2 punten - Bal-bezit - Niet-balbezit - Vrije slagen afspraken - Strafcorner (8 Tallen) Wedstrijdbespreking - Vraag feedback aan de spelers, om zeker te weten dat ze luisteren en het begrijpen - Tijdens de wedstrijd, coach vooral op de besproken spelsituaties en taken - Geef individuele aanwijzingen Rustbespreking - Vraag feedback aan de spelers - Herhaal de punten uit de voorbespreking - Vertel altijd wat goed gaat en wat kan beter - Geef individuele aanwijzingen mee voor de 2 de helft Nabespreking - Positief afsluiten - Vertel aan de kinderen wat ze goed hebben gedaan - Samen drinken na de wedstrijd Spelsystemen E 6 taal. K K-2-3 K-2-1-2 K-2-3 De opstelling van een 8-tal - Bij 8-tal hockey ligt de nadruk op tactiek: - De breedte van het veld gebruiken. - Ruimte in de diepte trekken door opbouw langs de zijlijnen. - Elkaar rugdekking geven. - Rugdekking betekent, dat je achter je medespeler met de bal gaat staan, zodat zij de bal kan terugspelen maar ook dat je er bent om te helpen als het mis gaat. De opstelling van een 8-tal - Het veld is net zo lang, maar veel breder dan bij 6-tal hockey. - Bij 8-tal hockey is het de bedoeling om in de breedte te leren spelen. Spelsystemen E 8 taal K K K-3-1-3 K-1-3-3 Het driehoekje - Zowel bij 6 als de 8 tal gaat de voorkeur uit naar systeem 1 - Het driehoekje is de basis voor een tactiek en de opstelling. - In het driehoekje zijn er altijd twee aanspeel mogelijkheden in tegenstelling tot staan in een rechte lijn Het driehoekje De Rechte lijn Afspraken bij balbezit - Doel van B.B is scoren - De partij in B.B moet proberen om de ruimte waarin ze spelen groot te maken. - Voordeel is dat het moeilijk te verdedigen is en je hebt meer overzicht dan als je op een kluitje komt te staan - Om het veld groot te maken moeten er afspraken worden gemaakt over de posities - Daarbij kun je principe van de Balkant-Helpkant gebruiken. Balkant- Helpkant Afspraken bij balbezit Mogelijke afspraken: De spelers aan de Bal-kant moeten zich gaan aanbieden dicht bij de zijlijn. De spelers aan de Help-kant mogen niet over de helplijn komen De spelers op de as van het veld mogen overal komen Maar ze mogen zich niet te dicht bij de medespeler met de bal aanbieden Als de bal op de helft van de tegenstander is sluiten de verdedigers aan. Wie loopt waar? Wie neemt de vrijeslagen? Afspraken bij niet-balbezit (NBB): Doel van het verdedigen is primair om in balbezit te komen als team en tevens om te voorkomen dat de tegenpartij scoort. In tegenstelling tot het groot maken van het veld bij BBZ, is het zaak om bij NBB dicht op elkaar te spelen en de tegenstander weinig ruimte te geven Maak de kinderen bewust dat bij NBB iedereen mee helpt dus niet alleen de verdedigers maar ook de aanvallers. Afspraken bij niet-balbezit (NBB) Maak dan b.v. de afspraak dat de aanvallers voor de verdedigers blijven en mogen meeverdedigen tot de 10-meterlijn bij 6-tal hockey en tot de 15 meterlijn bij 8-tal hockey De linies moeten steeds aansluiten. Dit geldt voor de voor- en achterhoede t.o.v. elkaar, maar ook voor de linker- en rechterflank. Als de bal rechtsachter is, komt de rechtsvoor terug om te helpen verdedigen, net als de linksvoor; maar de linksvoor en de linksachter komen ook richting de helplijn Afspraken bij niet-balbezit (NBB) De verdedigers aanleren om niet achter hun directe tegenstander te gaan staan, maar liever ernaast of zelfs iets ervoor. Ze moeten altijd dichter bij de goal staan dan de tegenstander (dus aan de binnenkant verdedigen) zodat je de bal als je directe tegenstander kunt zien. Platte driehoek verdedigen Verdedigen aan de binnen kant van je tegenstander waarbij je tussen de goal en je directe tegenstander gaat verdedigen Platte driehoek Strafcorner aanvallend - Een strafcorner is een vrije slag die wordt genomen door een speler van het aanvallende team. - Het aanvallende team mag zelf bepalen aan welke kant van het doel de strafcorner zal worden genomen - De aanvaller die de bal zal aangeven van de achterlijn moet ten minste 1 voet achter de lijn plaatsen. Strafcorner verdedigend Bij een strafcorner mogen maximaal 5 verdedigers met voeten en sticks achter de doellijn/achterlijn staan op minimaal 5m afstand van de bal. De overige verdedigers moeten achter de andere 15m lijn staan. Pas op het moment dat de strafcorner van de achterlijn wordt gespeeld mogen de verdedigers en aanvallers in het doelgebied komen. Wisselbeleid - Spelers niet te lang aan de kant - Iedereen moet overal spelen en evenveel spelen - Vertellen wat ze op welke positie moeten doen - Aanvoerder van de week geen vaste aanvoerders Geen 'scheidsrechter' maar een spelbegeleider. - Vóór alles spelplezier,hen kiezend bezig laten zijn, eigen inbreng en originaliteit. - Onderbreek zo min mogelijk; alleen in verband met veiligheid en hoofdregels. - Geef gerust aanwijzingen (aan beide partijen), bij voorkeur als het spel stil ligt. - Strenger fluiten bij groot verschil in sterkte, in overleg met coach - Stimuleer, be positive. Wat niet mag.. Tegenstander duwen of haken Gevaarlijk zwaaien Op stick slaan Bal met voet spelen Bal hoog spelen Tekens scheidsrechter s Shoot Doelpunt Uitslaan Strafbal Afhouden Vrije slag Inslaan Strafcorner
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks