Please download to get full document.

View again

of 46
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Coachmap zaalhockey

Category:

Science & Technology

Publish on:

Views: 27 | Pages: 46

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Sportcomplex de Roggewoning Buurtweg, Wassenaar Coachmap zaalhockey Team: Deze map is van: Naam:.. Adres:.... Tel:./ Inhoud coachmap zaalhockey Hoofdstuk
Transcript
Sportcomplex de Roggewoning Buurtweg, Wassenaar Coachmap zaalhockey Team: Deze map is van: Naam:.. Adres:.... Tel:./ Inhoud coachmap zaalhockey Hoofdstuk 1 Algemene informatie HGC-zaalhockey seizoen Hoofdstuk 2 Zaalhockey trainingen en oefenwedstrijden in Hangar 1 op Vliegbasis Valkenburg 8 Hoofdstuk 3 Zaalcommissarissen district Zuid Holland seizoen Hoofdstuk 4 Adressen van sporthallen in Zuid Holland Hoofdstuk 5 Spelregels Zaalhockey Hoofdstuk 6 Zaalhockey jongste jeugd Zuid Holland Hoofdstuk 7 Overzicht van de belangrijkste verschillen tussen veld- en zaalhockey 28 Hoofdstuk 8 Instructie zaalschoenen, zaalstick, legguards en bal 31 Hoofdstuk 9 Instructie zaalleiding (2 personen) 32 Hoofdstuk 10 Instructie Digitaal Wedstrijdformulier 34 Hoofdstuk 11 Instructie scheidsrechter 36 Hoofdstuk 12 Instructie jeugdbegeleider/ coach 37 Hoofdstuk 13 boetereglement zaalhockeycompetitie 38 Hoofdstuk 14 Uitwerking wedstrijdduur bij zaalhockey 41 Hoofdstuk 15 Uitwerking Indeling van teams en promotie-/ degradatie regeling 42 Hoofdstuk 16 Uitwerking aanwijzen van scheidsrechters 43 Hoofdstuk 17 Uitwerking afgelasting van wedstrijden agv weersomstandigheden 44 Hoofdstuk 18 Uitwerking bondswedstrijden zaalhockey 45 Hoofdstuk 19 Uitwerking invallen bij hogere/lagere teams 46 2 Hoofdstuk 1 Algemene informatie HGC-zaalhockey seizoen Zaalhockey (algemeen) 1. Zaalhockey is verplicht voor alle spelers en speelsters van selectie- en opleidingsteams en voor alle spelers en speelsters in de 1 e jaars C, D- en 2 e jaars E-categorie. 2. Uitzonderingen voor individuele spelers in met name de A-categorie, kunnen slechts gemaakt worden door de Technische Commissie Zaalhockey in overleg met de Technische Commissie Veldhockey.. Trainingen 1. Het gebruik van een dichte handschoen (minimaal van het type boneprotector), met duimbescherming, is door HGC zowel tijdens de trainingen als tijdens de wedstrijden, verplicht. 2. Het gebruik van een lijnstoppersmasker door de lijnstopper(-s) bij de verdedigende strafcorner is door HGC verplicht. 3. Het gebruik van een zaalstick is zowel tijdens de trainingen in de zaal als tijdens de wedstrijden verplicht. 4. Scheenbeschermers en bitje zijn verplicht zowel tijdens de trainingen als tijdens de wedstrijden. 3 5. In de zaal mag alleen met indoor-sportschoenen zaalhockey gespeeld worden (geen zolen die afgeven!!!). Kom naar de sporthal op normale schoenen en doe je zaalhockeyschoenen pas in de hal aan. De meeste zaalbeheerders staan niet toe dat je dezelfde sportschoenen zowel buiten als binnen gebruikt. 6. Keepers dienen vilten hoezen om de leg-guards te dragen en de klompen en leg-guards te voorzien van speciale zaalhockey riempjes en gespen. Indien deze niet gebruikt zijn dan moeten gespen en andere uitsteeksels afgeplakt zijn met stevig tape. De leg-guards van de mini s hoeven NIET afgeplakt te worden, zij zijn geschikt om in de zaal mee te spelen. Wedstrijden 1. De meest actuele wedstrijdplanning staat op de KNHB-standenmotor-zaal (www.knhb.nl). Check deze planning regelmatig op wijzigingen. 2. De coach van een team is verantwoordelijk voor het gedrag van het team in de sporthal, voor, tijdens en na de wedstrijd. 3. Elke team heeft gedurende de competitie een aantal malen zaalleiding. Per team zijn dan twee personen verantwoordelijk voor: 1. de wedstrijdtafel en 2. toezicht in de sporthal en in de kleedkamers. Deze personen kunnen niet tegelijkertijd ook coach of scheidsrechter zijn. 4. Een wedstrijd duurt 35 minuten. Na 17 minuten moeten de scheidsrechters van kant wisselen. Tussen twee wedstrijden is maximaal 5 minuten beschikbaar. Dit geldt ook voor de reserve Top-klasse. In de heren en dames district Top klasse en de jongens en meisjes A t/m D Topklasse wordt 2 x 20 minuten gespeeld waarbij de teams van speelhelft wisselen en met maximaal 5 minuten pauze tussen de twee speelhelften. Met de marge/speling van 5 minuten is totaal 60 minuten beschikbaar. 4 5. De wedstrijd(zaal-)leiding is steeds verantwoordelijk voor een blok van 3 wedstrijden. Het tijdsblok (2 uur) moet op tijd beginnen en eindigen. Wedstrijden kunnen dus niet uitlopen en de tijd kan nooit stilgezet worden. Wedstrijden kunnen wel ingekort worden. Een team dat niet op het tijdstip waarop de wedstrijd had moeten aanvangen aanwezig is, wordt daarom bestraft met strafdoelpunten tegen. Zie verder het reglement. In géén geval mag de tijd van het blok worden overschreden! 6. Voor meer informatie over de algemene regels zaalhockey verwijzen wij u naar de pagina Jeugd/mini s - zaalhockey op de HGC-site. Digitaal Wedstrijdformulier 1. Ook in seizoen worden de zaalhockeywedstrijden geregistreerd middels een Digitaal WedstrijdFormulier (DWF) Wedstrijdsecretaris Jeugd: Heleen de Groot Alle uitslagen van de gespeelde wedstrijden dienen zo snel mogelijk na het spelen van de wedstrijden middels het DWF doorgegeven te worden. Scheidsrechters 1. Alle teams die zaalhockey spelen moeten zelf voor een scheidsrechter zorgen. 2. Teams kunnen jeugdspelers uit de A- of B-categorie benaderen om wedstrijden in de C-, D- of E- categorieën te fluiten. Tip: kijk in het wedstrijdschema per dag en per team (www.hgc.nl of de standenmotor zaal van de KNHB of er een A- of B-team in dezelfde hal na- of voor het eigen team speelt. 3. Jeugdscheidsrechters die (alleen of met zijn tweeën) een heel team adopteren om te fluiten en dus álle wedstrijden van zo n team mee willen om te fluiten, kunnen hiervoor een vergoeding krijgen van 5,00 per wedstrijd. 4. Voor meer informatie verwijzen wij u naar Briefing bondsarbitrage zaalhockey op de pagina - Jeugd - Zaalhockey. Boetes 1. Rekeningen na schade in sporthallen worden doorberekend aan de teams. Voorkom schades door toezicht te houden op je team en bv. door het gebruik van kleedkamers te vermijden. 2. Boetes als gevolg van het te laat inleveren van wedstrijdformulieren of uitslagen worden doorbelast aan de teams (zie boeteoverzicht achterin deze coachmap). 5 Speeldagen zaalhockeycompetitie Op 28 november 2015 is de laatste speelronde van de veldhockeycompetitie voor de jeugd. Daarna begint de winterstop. Op 5 en 6 december 2015 start de zaalhockeycompetitie. De overige competitiedata in de zaal zijn: Data competitie zaalhockey / 06 dec waarvan 5 december tot ca 1400 uur vanwege Sinterklaas 2. 12/ 13 dec 19/ 20 dec 20 dec alleen voor Topklasse senioren std en jeugd A en B 3. 02/ 03 jan 4. 09/ 10 jan 5. 16/ 17 jan 6. 23/ 24 jan 7. 30/ 31 jan 8. 06/ 07 feb 9. 13/ 14 feb (extra weekend t.o.v. vorig jaar i.v.m. uitbreiding aantal teams) Ieder week-end (incl. 19/ 20 dec) kan als reseve week-end worden aangewezen. Kampioenschappen Zat 23 jan Districtkampioenschappen AB Topsportcentrum Rotterdam Zon 24 jan Districtkampioenschappen CD TU Delft sport complex Zat 30 jan Districtkampioenschappen Sen Std en Res Topsportcentrum Rotterdam Zat 30/31 jan Kwart/ halve finale LK ABC jeugd in Valkenhuizen Arnhem Zat 06 feb Landskampioenschappen A,B,C jeugd in Topsportcentrum Rotterdam. Zat 06 feb Landskampioenschappen Senioren (St en Res) in Topsportcentrum Rotterdam. Zat 06 feb Officieus landskampioenschappen D jeugd Nijmegen (j) en Dalfsen (m) Zon 07 feb Promotie/Degradatie wedstrijden Senioren standaard in Topsportcentrum Rotterdam. 6 Afgelastingen: HGC zal in principe wedstrijden waarover zij zaalleiding heeft niet afgelasten tenzij er extreem omstandigheden zijn en bv. het openbaar vervoer in de regio Den Haag stilgelegd wordt. Afgelasten wordt altijd besloten in overleg met de zaalcommissarissen van de andere verenigingen waartegen HGC speelt. Wedstrijden die zijn afgelast kunnen niet worden ingehaald. De competitie is dan dus vanaf dat moment voor alle teams in de poule onaf. De informatie over het al dan niet stilleggen van het openbaar vervoer is op te vinden en zal zo snel mogelijk overgenomen worden op de HGC website 7 Hoofdstuk 2 Zaalhockey trainingen en oefenwedstrijden in hangar 1 op Vliegbasis Valkenburg Alle zaalhockeytrainingen vinden ook dit seizoen plaats in Hangar 1 op vliegbasis Valkenburg. De toegangsprocedure tot de vliegbasis maakt deel uit van deze briefing. Lees deze procedure goed! Van managers en coaches wordt verwacht dat zij behalve hun spelers, ook alle ouders, begeleiders en bezoekers die spelers en speelsters naar Valkenburg brengen of daar ophalen, de toegangsprocedure toesturen (denk ook aan eventuele tegenstanders bij oefenwedstrijden). HGC-ers dienen op de vliegbasis de voor HGC aangegeven routes te volgen. HGC-ers die op de taxibaan van de vliegbasis worden gesignaleerd wordt de toegang tot de vliegbasis permanent ontzegd. Bij toegang tot de Hangar pas na binnenkomst de buitenschoenen uittrekken en binnen(sport-) schoenen aantrekken. De speelvelden mogen niet met natte schoenen betreden worden ivm gevaar van gladheid. Begeleiders/ouders dienen ook binnenschoenen aan te trekken om de inloop van vuil zoveel mogelijk te beperken. In Hangar 1 worden dit seizoen 3 zaalhockeyvelden uitgelegd. Twee met een snapsports sportvloer en één met een betonvloer. Tijdens de trainingen zijn de trainers verantwoordelijk voor goede orde en sociale veiligheid in de hangar. Het is absoluut verboden om in de hangar andere sporten dan zaalhockey te beoefenen. Ballen mogen onder geen enkele omstandigheid hoger dan 1 meter gepusht worden. Trainers dienen hierop toe te zien en corrigerend op te treden indien nodig. De hangar is verboden voor honden. 8 Sleutelprocedure hangar 1: De receptie van vliegbasis Valkenburg is zo vriendelijk om (met uitzondering van de woensdagmiddag) op trainingsdagen de Hangar tijdig te openen en na afloop van de laatste training weer te sluiten. Mocht de Hangar toch gesloten zijn en op woensdag vóór uur, dan kan de trainer die op die trainingsdag als eerste training in de hangar een training gaat geven zich melden bij de receptie van de vliegbasis en de sleutel van de hangar ophalen. Na het openen van de hangar brengt deze trainer de sleutel direct weer terug naar de receptie. De trainer die als laatste de hangar verlaat dooft alle verlichting in de hangar en zijruimten, sluit de deur van de hangar meldt zich af bij de receptie met het verzoek om de hangar weer af te sluiten. Schoonhouden De hangar en de sportzaal worden niet structureel schoongemaakt. Hier wordt van iedereen een eigen inspanning verwacht. Houdt de hangar en de sportzaal svp allemaal netjes en ruim troep die je ziet meteen op, ook al is die niet van jou! De teams die s-avonds als laatste hebben getraind vegen de velden en vegen het vuil op en deponeren dat in een vuilniszak. Vuilnis: Iedereen ruimt zijn eigen rommel op en gooit afval in de daarvoor bestemde vuilnisbakken. Trainingenplanning De trainingenplanning wordt gepubliceerd op de HGC-site: Het gebruik van een muziekinstallatie tijdens de trainingen is verboden in verband met mogelijk overlast voor andere teams en trainers. 9 Routebeschrijving naar vliegbasis Valkenburg Adres: 1 e Mientlaan, Katwijk (zijstraat van de Wassenaarseweg (N441)) Routebeschrijving vanaf HGC tot aan Vliegveld Valkenburg met behulp van navigatie: Adres HGC: Sportcomplex De Roggewoning , Buurtweg, Wassenaar Adres Vliegveld Valkenburg: 1e Mientlaan/Wassenaarseweg 75, 2223 LA Katwijk (voor navigatie postcode invoeren). Routebeschrijving van de Buurtweg te Wassenaar naar de 1e Mientlaan te Katwijk: Vanaf de Roggewoning rijden via de Buurtweg, de Groot Haesebroekseweg, het Jagerslaantje en de Storm van s-gravesandeweg richting de Katwijkseweg. Bij de Katwijkseweg aangekomen slaan we linksaf de Katwijkseweg (de N441) op. Bij de Driesprong slaan we rechtsaf en blijven de Katwijkseweg (N441) volgen. De Katwijkseweg gaat over in de Wassenaarseweg. We volgen de Wassenaarseweg tot aan de 1 e Mientlaan. We slaan rechtsaf de 1 e Mientlaan op en rijden door tot aan de slagboom die toegang geeft tot Vliegveld Valkenburg. Hangar 1: Naar Hangar 1 volgt u na de slagboom op de vliegbasis Valkenburg de bordjes die Hangar 1 HGC aangeven. 10 Toegangsprocedure toegang tot vliegbasis Valkenburg HGC-ers die voor zaalhockey in Hangar 1 op vliegbasis Vlakenburg moeten zijn en dus toegang willen tot het terrein van de vliegbasis, dienen zich (vóór en na uur) aan de slagboom te melden via de intercom. Tussen en uur is de slagboom open. Via de intercom geef je aan dat je voor zaalhockey in Hangar 1 komt. Daarna kun je doorrijden en hoef je je niet te apart te melden of te legitimeren aan de receptie. Volg de bordjes met het HGC-logo naar Hangar 1. Als je door verkeersregelaars van de musical Soldaat van Oranje wordt aangesproken vraag je naar de route naar Hangar 1. Bij Hangar 1 kun je gratis parkeren. In verband met het 3 e zaalhockeyveld, is de toegang tot de hangar verplaatst naar de zijkant! Bij het uitrijden moet je je via de intercom bij de slagboom weer afmelden. Met uitzondering van de maandag is i.v.m. de voorstellingen van de musical Soldaat van Oranje dagelijks tussen uur de slagboom open en kan er ook door HGC-ers doorgereden worden zonder dat je je hoeft te melden via de intercom. Degewenst moet je de verkeerregelaars informeren dat je niet voor de musical komt maar gaat trainen in Hangar 1. Op zondag is vanaf 11 uur de slagboom open. Belangrijke informatie zaalhockey vliegbasis Valkenburg Verantwoordelijke namens HGC: Wim Schellekens: Beheerder Vliegkamp Valkenburg (Dienst Domeinen ministerie van Financiën) 1. Jeroen Morhmann: (ma-vr; uur) 2. Leo Massar: (ma-vr; uur) Receptie Vliegkamp Valkenburg (Beveiliging) (receptie wordt bemand door Iris beveiliging). Zij openen en sluiten de hangar dagelijks voor HGC 2. Telefoonnummer ambulance, politie, brandweer : Telefoonnummer Spoedpost LUMC: EHBO In de Hangar ligt, in de bar-ruimte een EHBO-koffer en staat een brancard. De inhoud van de EHBO-koffer is uitsluitend bedoeld voor het behandelen van blessures en verwondingen en dus NIET voor het tapen van hockeysticks. In het vriesvak van het ijskastje ligt blessure-ijs. Vul het blessure-ijs na gebruik aan zodat ook na jullie, andere spelers blessure-ijs kunnen gebruiken. We gebruiken de hangar samen. We zorgen samen voor het gebruik van de hangar! Als iemand naar het ziekenhuis toe moet. Ga naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, het LUMC in Leiden. Rij de vliegbasis af, ga rechtsaf op de Wassenaarseweg. Rij rechtdoor over de rotonde tot de N 206. Ga hier rechtsaf op de Ingenieur G. Tjalmaweg (N 206). Rij rechtdoor, onder de A44 door, de Plesmanlaan af tot aan stoplicht bij Naturalis aan li-hand. Hier linksaf de Darwinweg op. Bij rotonde rechts (Sandifortdreef ). Vervolgens eerste weg rechts, Einthovenweg. Bij de rotonde is de Spoedeisende Hulp links gelegen. Volg de borden. Telefoonnummer ambulance, politie, brandweer: 112 Telefoonnummer Spoedpost LUMC: ( 0,15 per minuut ) 12 Hoofdstuk 3 Zaalcommissarissen district Zuid Holland seizoen Vereniging s j jj Naam TelThuis TelMob 1 Alecto x x x Andrée Kraaij Alkemade x x x Els van der Salm Alkemade x x x Marijn van der Geest Alphen x JW van Nieuwenhuijzen Alphen x Marjon Stroet Alphen x x x Steven Frommé Asvion x Alexander Lange Asvion x x x Els Mulder Asvion x Hans Blik Barendrecht Agnes Bakx Barendrecht x x x Gabrielle Groenenweg Barendrecht Paul Kramer Berkel en Rodenrijs x x x Rico Giese Bleiswijk x x x Peter van Vliet Capelle x x x Serge van Embden Cartouche x x x Lassi Kuusinen Cartouche x x x Sascha Kist-Dalen Gilhuijs Catwyck x x x Remco den Os Craeyenhout x x x Monique Mos Derby x x Kirsten Maagdenberg Derby x x x Petra Bol Dopie x x x Daan van de Ven Dopie Hugo Knoppe Dopie Maren Brenninkmeijer Dordrecht x x x Theo de Bot DSHC x Just Remmelts Evergreen x x x Ronald en Yvonne Hofman Feijenoord x x x Petra Deelen-Kooy Forcial x x x Marnix van Woerden Forcial x x x Tytte van Woerden Forescate x x Ad de Gruiter Forescate x Dominique Lingeman Gouda x x x Eveline Bal Gouda x x x Miriam Nuijten Groen_Geel x Guido Debeus HCGO x x x Marc van Biert HCRB x x x Jan Sipkes hdm x x x Jolanda Zijl HDS x x x Patrick Zellerer HGC x Els Vincentie HGC x Joost Wolters HGC x x x Wim Schellekens Hoeksche_Waard x x x Christine van den Brule Hoeksche_Waard x x x Mieke van Herk Hudito x Cor Lamain Hudito x x Marlies Guldenmundt Hudito x x Nadine Naaborg Hudito x Saar Trijsburg IJssel_De x x x Peter de Jong Kieviten x x x Brigit Römer Kieviten x x x Maaike Snelderwaard Jacqueline Grevers- Klein Zwitserland x x x Vreeburg Klein Zwitserland x x x Jojet de Graaf - Nijkerk Krimpen x x x Nienke van der Sluis Krimpen x x x T den Bandt Leiden x Edward van Oeijen Leiden x x x Monique Bos Leonidas x x Annelous vd Klauw Leonidas x Caroline den Hoed Nieuwkoop x x x Edwin Kipuw Noordwijk x x x Catherine Kingmans Ommoord x x x Karin Pauwels Pijnacker x x x Ineke van Berkum Pijnacker x x x Jan van der Arend Pijnacker x x x Will Clerx Pollux x x x Edwin van der Vliet Rapid x Dominique Linthorst Rapid x Marije Linthorst Rapid x x x Stef de Bont Rijswijk x x x Hans Wiegman Ring_Pass-Delft x x Annet van Hoeven Ring_Pass-Delft x Trudie Klooster Roomburg x x x Alexander Drijver Roomburg x x x Ko Baart Rotterdam x x x Ineke Blok Rotterdam x x x Iwan Doyer Rotterdam x x x Suzan Markestijn Schoonhoven x x Helene Molenaar Tieneke van den Berg- Schoonhoven x Elshout Scoop-Delft x Matthijs Schouten Souburgh Babet van 't Zelfde Souburgh Henk van Muijen Souburgh x x x Monique van Leeuwen Spijkenisse x x x Wendy Hoogeveen Spirit x x x Martin vd Maarel Tempo_34 x x x John van Noortwijk Thor-Leiden x Eveline Verweij Victoria x x x Jan-Willem Smit Voorhout x x x Dicky Timmermans Voorne x x x Martin Felling Waddinxveen x x x Sander van Brandwijk Wateringse Veld x x x Annemieke de Haan Westland x x x Marina Lips Ypenburg x x x Hans Oeij Ypenburg x x x Leonie Looijen Zoetermeer x x x Annelies van der Vis Zoetermeer x x Eden Mestrini Zoetermeer x Petra Vink Hoofdstuk 4 Adressen van sporthallen in Zuid Holland Ackers, Sporthal De Groeneweg AL BERGSCHENHOEK Akkers, Sporthal De Lenteakker TB SPIJKENISSE Arena, Sporthal De Diamantstraat AS ALPHEN AAN DEN RIJN Balleringhal/ Westlandia De Hoge Bomen NZ NAALDWIJK Blinkerd, Sporthal De Seinpoststraat HC 'S-GRAVENHAGE Bloemerd, Sporthal De Bloemerd 1A 2353BZ LEIDERDORP Blokweer, Sportcentrum Esdoornlaan BE ALBLASSERDAM Bongerd, Sporthal de Dierensteinweg XJ BARENDRECHT Boog, Sporthal De Krimpenerbosweg 2A 2923LA KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Boswijk Laan van Kans VB 'S-GRAVENHAGE Boswijk, Sporthal Laan van Kans VB 'S-GRAVENHAGE 070- Brasserskade, Sporthal Sportring LA DELFT Campus Hoogvliet, Sportgebouw Campusplein CD HOOGVLIET ROTTERDAM Cleijn Duin, Sporthal Stadhoudersdreef BN KATWIJK ZH DeetosSnel Hal Vorrinklaan KZ DORDRECHT Does, Sporthal De Hoogmadeseweg 54A 2351CT LEIDERDORP Dreef, Sporthal De Dreef SR WADDINXVEEN Driesprong, Sporthal De Marijkesingel BK BARENDRECHT Drievliet, Sporthal Vlietplein GK RIDDERKERK Duinwetering Sportpark Duinwetering HM NOORDWIJK ZH Eendraght, Sporthal De Sportlaan EV HELLEVOETSLUIS Emerald, sporthal Florijnstraat HH DELFGAUW Erasmus Sport Centrum Kralingse Zoom ND ROTTERDAM Essesteijn, Sporthal Elzendreef EB VOORBURG Fakkel, Sporthal de Sportlaan SN RIDDERKERK Fazant, Sporthal De Fazantlaan EV HELLEVOETSLUIS Fluit, Sportcentrum de Fluitpolderplein ED LEIDSCHENDAM Geest, Sporthal De De Geestlaan XW WARMOND Groenoordhal Groenoordstraat JP SCHIEDAM HDM Sportcentrum Theo Mann-Bouwmeesterln GV 'S-GRAVENHAGE Hellashal, Sporthal Laan van Poot 353a 2566DA 'S-GRAVENHAGE Hertogshal Oud Adeselaan XE RIJPWETERING Hil, Sporthal De Verbreepark BR BENTHUIZEN Hoefslag, Sporthal De Hoefslag 9a 4205NK GORINCHEM Hofstede, Sporthal De Hofsingel AL MAASLAND Hogeveld, Sporthal Panamaplein HJ 'S-GRAVENHAGE Hoornbloem, Sporthal De Koningin Julianaplein HD DEN HOORN ZH Houtrust, Sporthal Laan van Poot EC 'S-GRAVENHAGE Kerkpolder, Sporthal Kerkpolderweg EB DELFT Kieviten hal De Dr. Mansveltkade TZ WASSENAAR Klaverhal, Sportcentrum De Hondsdrafweg BZ ZOETERWOUDE Kleine Vink, Sporthal Sportlaan LJ NIEUWERKERK AD IJSSEL Korf Sporthal de Sportdreef 8A 2171KM SASSENHEIM Kralingen, Sporthal Slaak
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks