Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

CZ Pakketvergelijker PDF

Category:

Internet & Technology

Publish on:

Views: 59 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
CZ Pakketvergelijker 2017 Zorgverzekeringen Makro Welke verzekering past bij u? Als u een nieuwe collectieve zorgverzekering gaat kiezen, is het belangrijk dat u een verzekering kiest die past bij uw situatie.
Transcript
CZ Pakketvergelijker 2017 Zorgverzekeringen Makro Welke verzekering past bij u? Als u een nieuwe collectieve zorgverzekering gaat kiezen, is het belangrijk dat u een verzekering kiest die past bij uw situatie. In deze pakketvergelijker vindt u een overzicht van alle collectieve verzekeringen waar u uit kunt kiezen. Zo ziet u in één oogopslag welk pakket het beste bij u past. STAP 2 Wilt u een uitgebreidere verzekering? Kies dan uit één van onze collectieve aanvullende verzekeringen. CZ heeft een aantal aanvullende verzekeringen Plus Collectief of Top Collectief. Of kies voor een pakket dat past bij uw levensfase, zoals Jongeren of 50+. Iedereen heeft de keus uit elke aanvullende verzekering, ongeacht leeftijd. Twijfelt u over welke verzekering het beste is in uw situatie? Neem dan contact op met CZ Klantenservice via Onze klantenadviseurs Voor de meeste zorg uit de basisverzekering betaalt u eerst eigen. Het verplichte eigen in STAP 3 waar u uit kunt kiezen: Basis Collectief, Tandartsverzekeringen In de aanvullende verzekering Jongeren Op de laatste pagina vindt u een overzicht van de twee collectieve helpen u graag met het maken van uw 2017 is 385,-. Dit heeft de overheid zit al een vergoeding voor de tandarts. tandarts verzekeringen waaruit u keuze. bepaald. Het eigen geldt voor Kiest u voor een andere collectieve kunt kiezen: Tandarts Collectief en STAP 1 Basisverzekering U kunt bij CZ kiezen uit drie basis iedereen vanaf 18 jaar. U mag het eigen verhogen met maximaal 500,- tot 885,-. Deze verhoging heet aanvullende verzekering en wilt u een vergoeding voor tandartskosten? Uitgebreide Tandarts Collectief. verzekeringen: de Zorgbewustpolis, de Zorg-op-maatpolis (beide naturaverzekeringen) en de Zorgkeuzepolis (restitutieverzekering). het vrijwillig eigen. U betaalt dan minder premie. Meer weten over het eigen? Kijk op Een verzekering afsluiten voor heel uw gezin Als u een verzekering afsluit voor uzelf Wat u verder moet weten De bedragen in deze pakketvergelijker zijn maximale bedragen per kalender De zorg die wordt vergoed uit de basisverzekering is bij alle drie de basis Wettelijke eigen bijdrage Naast het eigen betaalt u voor en uw gezinsleden dan kiest u allemaal een basisverzekering. Voor iedereen die 18 jaar of ouder is, kunt u verschillende jaar, behalve als dit anders staat vermeld. Om een vergoeding te krijgen moet CZ uw zorgverlener verzekeringen hetzelfde. Ook de sommige zorg ook een wettelijke eigen aanvullende verzekeringen kiezen. en/of instelling hebben erkend. In de hoogte van de vergoeding is hetzelfde bijdrage. Dit heeft de overheid bepaald. Kinderen jonger dan 18 jaar zijn gratis voorwaarden staat wanneer we een als u gaat naar zorg verleners waar we Deze eigen bijdrage geldt voor alle meeverzekerd. Zij krijgen automatisch zorgverlener en/of instelling erkennen. afspraken mee hebben gemaakt. Gaat leeftijden. Dit bedrag wordt niet de duurste aanvullende verzekering die Ook staat in de voorwaarden wanneer u naar een niet gecontracteerde zorg vergoed uit de basisverzekering. Als u u kiest voor uzelf of voor uw partner. u in aanmerking komt voor een verlener? Dan kan het zijn dat u moet bijbetalen. Hoeveel dit is, hangt af van de verzekering die u hebt gekozen. Benieuwd met wie we afspraken hebben een wettelijke eigen bijdrage moet betalen, dan vindt u dit in deze pakketvergelijker. Vergelijk onze verzekeringen gemakkelijk online Op vergoeding. Bijvoorbeeld of u een verwijzing van een zorgverlener nodig hebt, bij welke indicaties een vergoeding geldt en of u vooraf toestemming bij gemaakt? Kijk op kiest u gemakkelijk de zorgverzekering CZ moet aanvragen. die het best bij u past. Bent u via een Zorgbewustpolis Zorg-op-maatpolis Zorgkeuzepolis Soort verzekering naturaverzekering naturaverzekering restitutieverzekering gecontracteerde zorgverlener 100% 100% 100% tussenpersoon verzekerd? Neem dan contact op met uw tussenpersoon als u hulp wilt bij uw keuze. De voorwaarden vindt u op of vraag ze op via CZ Klantenservice: niet- gecontracteerde zorgverlener 70% van de nota tot max. 70% van het afgesproken gemiddeld tarief 75% van de nota tot max. 75% van het afgesproken gemiddeld tarief 100% van het marktconforme tarief Regelen verzekeringszaken digitaal digitaal en per post digitaal en per post Verplicht eigen 385,- 385,- 385,- Vooraf gespreid betalen verplicht eigen ja ja ja Keuze vrijwillig eigen 500,- 100,-/ 200,-/ 300,-/ 400,-/ 500,- Second opinion via Best Doctors ja ja ja 100,-/ 200,-/ 300,-/ 400,-/ 500,- Op de volgende pagina s vindt u de vergoedingen uit de basis- en aanvullende verzekeringen Staat er bij zorg uit de basisverzekering een punt, dan krijgt u deze zorg vergoed. Staat er bij zorg uit de aanvullende verzekering een vink, dan krijgt u deze zorg vergoed tot maximaal de in Nederland geldende tarieven. Toen deze pakketvergelijker naar de drukker ging, had de overheid de eigen bijdragen nog niet definitief vastgesteld. Kijk voor een recent overzicht van vastgestelde bedragen voor 2017 op 2 3 bijdrage Basis Collectief Plus Collectief Top Collectief Jongeren 50+ Ziekenhuiszorg, zorg in een instelling of erkend ZBC Twijfelt u over de vergoeding van een ziekenhuisbehandeling, bijvoorbeeld bij nietgecontracteerde zorg, bij een Zelfstandig Behandelcentrum (ZBC) of bij een vergoeding uit de aanvullende verzekering? Bel dan vooraf de Ziekenhuislijn (013) Opname verpleging en verzorging ja kosten specialist tijdens ziekenhuisopname 1 ja bijkomende kosten tijdens ziekenhuisopname, zoals gebruik operatiekamer, genees- en ja verbandmiddelen, röntgenfoto s, laboratoriumonderzoeken en fysiotherapie in het ziekenhuis Kortdurend verblijf zorginstelling (bijvoorbeeld huisartsenhospitaal of verpleeghuis) ja Poliklinische specialistische hulp kosten specialist 1 ja gebruik operatiekamer ja röntgenfoto s, laboratoriumonderzoeken, bestraling, nierdialyse en genees- en ja verbandmiddelen Trombosedienst ja Correctie bovenoogleden (na toestemming CZ) ja Borstprothese (bij ontbreken borstvorming) ja Correctie van de oorstand (flaporen) tot 18 jaar Besnijdenis (op medische indicatie) ja Sterilisatie man: 400,- vrouw: 1.250,- Second opinion door arts ja Revalidatie ja Opname en/of behandeling bij transplantatie van genoemde organen hart, bot, nier, lever, huid, hoornvlies, beenmerg, long, hart en long, nier en alvleesklier ja onderzoek weefseltypering ja kosten nazorg voor donor als u een donororgaan hebt ontvangen (operatie en verpleging 13 weken ja 2 donor) reiskosten als u donor bent bij een orgaantransplantatie Zorg voor zintuiglijk beperkten ja man: 400,- vrouw: 1.250,- man: 400,- vrouw: 1.250,- Logeerkosten voor 1 kamer (bijvoorbeeld Ronald McDonald Huis) 500,- 500,- 500,- 500,- 500,- Kinderopvang bij opname van minimaal 3 dagen 200,- 200,- Huisartsenzorg Huisartsenzorg Preventieve voetzorg voor diabetespatiënten mogelijk 3 Geneesmiddelen en apotheek Geneesmiddelen uit het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) ja mogelijk eigen bijdrage GVS 500,- Anticonceptiemiddelen uit het GVS tot 21 jaar ja mogelijk vanaf 21 jaar 200,- 200,- 200,- 200,- Condooms (bestellen via 50 stuks per jaar Dieetpreparaten (bij bepaalde aandoeningen) ja 1 Er geldt een uitsluiting voor de volgende niet-medische behandelingen zoals: sterilisatie, ongedaan maken van sterilisatie, verhelpen van snurken en correctie van oorstand. 4 2 U betaalt voor de nacontrole van de donor geen eigen als u een nier of lever hebt ontvangen. 3 U betaalt geen eigen als de zorg onder ketenzorg valt. 5 Verpleging en persoonlijke verzorging Wijkverpleging bijdrage Basis Collectief Plus Collectief Top Collectief Jongeren 50+ Vervangende mantelzorg 14 dagen 14 dagen 14 dagen 14 dagen 14 dagen Alternatieve geneeswijzen en geneesmiddelen Totale vergoeding alternatieve geneeswijzen en geneesmiddelen 250,- 450,- 650,- 200,- 350,- alternatieve geneeswijzen 30,- per dag 40,- per dag 40,- per dag 30,- per dag 40,- per dag alternatieve geneesmiddelen (geregistreerd als homeopatisch of antroposofisch geneesmiddel) 100% 100% 100% 100% 100% Therapieën (o.a. fysio) Fysiotherapie en oefentherapie vanaf 18 jaar fysiotherapie, manuele therapie, oedeemtherapie, bekken therapie en oefentherapie (Cesar/Mensendieck) tot de 21 e behandeling als u de behandeling uit de basisverzekering vergoed krijgt of als u geen vergoeding uit de basisverzekering krijgt 4 18 behandelingen 27 behandelingen 42 behandelingen 9 behandelingen 15 behandelingen vanaf de 21 e behandeling, bij indicaties die voorkomen op de lijst met aandoeningen 5 voor fysiotherapie en oefentherapie (Cesar/Mensendieck) (bij bepaalde indicaties maximaal ja 3, 6 of 12 maanden) fysiotherapie bij etalagebenen stadium 2 (Gesuperviseerde Loop Therapie, GLT) tot de 38 e ja behandeling Fysiotherapie en oefentherapie tot 18 jaar fysiotherapie en oefentherapie (Cesar/Mensendieck) per indicatie 9 beh. en 9 beh. extra bij indicaties die voorkomen op de lijst met aandoeningen 5 voor fysiotherapie en oefentherapie (Cesar/Mensendieck) (bij bepaalde indicaties maximaal 3, 6 of 12 maanden) fysiotherapie, manuele therapie, kinderfysiotherapie, oedeemtherapie, bekken therapie en 18 behandelingen 27 behandelingen 42 behandelingen 15 behandelingen oefentherapie (Cesar/Mensendieck) 4 Bekkentherapie bij urine-incontinentie 9 behandelingen ja Ergotherapie 10 uur ja ergotherapie tot 18 jaar aanvullend op basisverzekering 2 uur 2 uur 2 uur instructie en begeleiding mantelzorgers van verzekerden die ergotherapie krijgen 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur Logopedie ja Stottertherapie (toestemming CZ nodig) therapiekosten Del Ferro, B.O.M.A, Hausdörfer Instituut voor Natuurlijk Spreken (éénmalig voor de hele verzekeringsduur) 685,- 685,- 685,- verblijfskosten 15,- per dag 15,- per dag 15,- per dag Voetbehandeling en -advisering (op voorschrift arts) bij de medische indicatie: ernstige bloedvatproblemen in de benen, behandeling en advisering door podo therapeut (toestemming CZ nodig) 70,- 230,- 230,- 70,- 230,- bij de medische indicatie: reumatoïde artritis door medisch pedicure, pedicure met aantekening reumatische voet of podotherapeut (toestemming CZ nodig) Voetbehandeling overige situaties (door podoloog of podotherapeut, op voorschrift arts) 70,- 115,- 115,- 70,- 115,- Huidtherapie (op voorschrift arts) acnebehandeling in het gezicht 230,- 230,- 230,- 230,- 230,- camouflagetherapie gezicht/hals (éénmalig voor de hele verzekeringsduur) 200,- 200,- 200,- 200,- 200,- ontharing gezicht (éénmalig voor de hele verzekeringsduur) 570,- 570,- 570,- 570,- 570,- UV-B lichtapparatuur (bij bepaalde indicaties, toestemming CZ nodig) ja 910, , ,- 640,- Therapeutisch kamp voor kinderen (bij bepaalde indicaties) 200,- 200,- 200,- 4 De vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen geldt bij een gecontracteerde fysiotherapeut. Bij een niet-gecontracteerde fysiotherapeut krijgt u hetzelfde aantal behandelingen vergoed. De vergoeding is dan 75% van de nota tot maximaal 75% van het tarief dat wij met onze gecontracteerde fysiotherapeuten hebben afgesproken. De rest betaalt u zelf. 5 Deze lijst wordt vastgesteld door de overheid. U kunt deze lijst vinden op 6 7 Zorg in het buitenland Niet-spoedeisende hulp in het buitenland ja bijdrage Basis Collectief Plus Collectief Top Collectief Jongeren 50+ Spoedeisende hulp in het buitenland (bij tijdelijk verblijf) 100% 6 ja in EU/EER-landen, Zwitserland, Australië, Bosnië-Herzegovina, Kaapverdië, Macedonië, 100% 100% 100% 100% 100% Marokko, Montenegro, Servië, Tunesië enturkije in andere landen dan hierboven 200% 6 200% 6 200% 6 200% 6 200% 6 organisatiekosten door alarmcentrale medisch noodzakelijke repatriëring van zieke verzekerde tandheelkundige hulp 275,- 275,- 275,- 275,- 275,- Bevalling en kraamzorg Kraamzorg in ziekenhuis met medische noodzaak in kraamcentrum of ziekenhuis zonder medische noodzaak 17,-/dag 7 thuis max. 10 dagen 4,30/uur vergoeding eigen bijdrage van kraamzorg zonder medische indicatie 75% extra kraamzorg met medische noodzaak 4 dagen 4 dagen 4 dagen kraamzorg na ziekenhuisopname 6 uur 6 uur 6 uur Gebruik verloskamer Verloskundige hulp door verloskundige, huisarts of specialist Couveuse-nazorg 12 uur 12 uur 12 uur Lactatiekundige 200,- 200,- 200,- Kraampakket ja Poliklinische bevalling zonder medische indicatie ja vergoeding eigen bijdrage poliklinische bevalling zonder medische indicatie Vruchtbaarheidsbevorderende behandelingen ja IVF/ICSI (bij een door de overheid aangewezen instelling) en bijbehorende hormoonpreparaten voor vrouwen tot 43 jaar poging 1, 2 en 3 ja overige vruchtbaarheidsbehandelingen ja Prenatale screening prenatale screening met medische indicatie prenatale screening zonder medische indicatie Gezondheidscursus rondom de bevalling 100,- 100,- 200,- 6 Volgens gebruikelijk (marktconform) Nederlands tarief. 7 De eigen bijdrage is per persoon. Als uw zorgverlener een hoger bedrag dan 121,- per persoon per dag declareert, betaalt u het hogere bedrag per persoon als extra bijdrage. 8 9 Vervoer Ambulancevervoer 200 km enkele reis ja Zittend ziekenvervoer (toestemming CZ nodig) 200 km enkele reis 100,-/jaar eigen auto 0,28 per km ja taxi/openbaar vervoer ja Zittend ziekenvervoer wordt alleen vergoed in de volgende situaties: - bij nierdialysebehandelingen, bij radiotherapie of chemotherapiebehandelingen - als u blind, slechtziend of rolstoelafhankelijk bent - bij een langdurige ziekte of aandoening waarbij u volgens een verklaring van uw arts langdurig bent aangewezen op vervoer - bij intensieve kindzorg: het vervoer van en naar een verpleegkundig kinderdagverblijf, indien medisch noodzakelijk Hospice bijdrage Basis Collectief Plus Collectief Top Collectief Jongeren 50+ eigen bijdrage hospice 30,- per dag 30,- per dag 30,- per dag Erfelijkheidsonderzoek en -advisering Erfelijkheidsonderzoek en -advisering (door erkend centrum) ja Audiologische zorg Audiologische zorg (door erkend audiologisch centrum) ja Mechanische beademing Mechanische beademing ja Hulp bij de behandeling van kanker bij kinderen Hulp bij de behandeling van kanker bij kinderen (SKION) Hulpmiddelen De basisverzekering vergoedt (gedeeltelijk) een aantal hulpmiddelen zoals: borstprotheses, pruiken, gehoorhulpmiddelen, verbandschoenen, allergeenvrije schoenen, orthopedische Zie reglement schoenen, protheses en ortheses, bijzondere gezichtshulpmiddelen, verzorgingsmiddelen bij Hulpmiddelen 8 ja 9 mogelijk 8 stoma, diabetes en incontinentie en therapeutische elastische kousen. Brillen, contactlenzen en ooglaserbehandelingen (per twee kalenderjaren) 100,- 200,- 100,- 100,- Steunzolen en podotherapeutische zooltjes (inclusief aanmeten) 60,- 75,- 75,- 60,- 60,- Plaswekker, huur maximaal 4 maanden of koop (beide éénmalig voor de hele verzekeringsduur) Teststrips voor niet-insuline afhankelijke diabetespatiënten 40,- 40,- 40,- 40,- wettelijke eigen bijdrage basisverzekering pruik of andere hoofdbedekking (toestemming CZ nodig) 75,- 75,- 75,- 75,- hoortoestellen (per stuk) 100,- 200,- 300,- Steunpessarium (bij verzakking) Hulpmiddelen voor Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL) 70,- 70,- 70,- 100,- Thuisbewakingsmonitor (toestemming CZ nodig) 24 maanden 24 maanden 24 maanden Thuisverzorgingsartikelen (voorschrift arts, toestemming CZ nodig) 50% 50% 75% Alarmering epilepsie Redressiehelm Aangepaste lingerie na borstamputatie (éénmalig voor de hele verzekeringsduur) 90,- 90,- 90,- 90,- 8 In het reglement Hulpmiddelen op vindt u per hulpmiddel de maximale vergoeding en de wettelijke eigen bijdrage Behalve bij hulpmiddelen in bruikleen. 11 Geestelijke gezondheidszorg bijdrage Basis Collectief Plus Collectief Top Collectief Jongeren 50+ Gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg vanaf 18 jaar psychiatrische hulp (met of zonder opname) ja psychotherapie (bij bepaalde stoornissen) ja Basis geestelijke gezondheidszorg vanaf 18 jaar ja Inloophuizen voor (ex-)kankerpatiënten en hun gezin Oncologische nazorg (bij erkende instellingen, per behandelprogramma) 900,- 900,- 900,- 900,- 900,- Zorg om ziekte te voorkomen Preventief onderzoek (éénmaal per jaar) - naar hart en bloedvaten 100,- 150,- 200,- 50,- - naar factoren die de arbeid beïnvloeden (behalve 50+) Griepprik (éénmaal per jaar) injectie consult max. 26,- max. 26,- max. 26,- max. 26,- Preventie voor reizen naar het buitenland 10 (vaccinaties en tabletten) 50% 75% Traumaverwerking (opvang bij schokkende gebeurtenissen) Stoppen-met-roken-programma ja Programma problematisch alcoholgebruik ja Programma omgaan met depressieve klachten ja Valpreventie (éénmalig voor de hele verzekeringsduur) 50,- 50,- 50,- 100,- Advies Sportmedisch advies door sport(duikers)arts (keuring en onderzoek) 100,- 150,- 150,- 150,- 150,- Consulten en advisering voor vrouwen 200,- 200,- 200,- 200,- Diëtetiek (op voorschrift arts) 3 uur ja 120,- 120,- 120,- 120,- 120,- Voedingsadvies 50,- 75,- 100,- 50,- 75,- Cursussen en beweegprogramma s Gezondheidscursussen (door thuiszorg, GGD of RIAGG, ziekenhuis, door CZ erkende instelling/ zorgverlener of erkende patiëntenvereniging) 50,- 100,- 200,- 50,- 100,- Beweegprogramma s (alleen bij bepaalde aandoeningen, per 3 jaar) 350,- 350,- 350,- 350,- 350,- Zelfmanagementcursus bij chronische aandoening (door GGD, thuiszorgorganisatie of patiëntenvereniging, éénmalig voor de hele verzekeringsduur) 100,- 100,- 100,- 100,- Mantelzorgcursus (door erkende organisatie, éénmalig voor de hele verzekeringsduur) 150,- 150,- 150,- 150,- 150,- Mondzorg bij ongevallen Onvoorziene tandheelkundige zorg bij ongevallen 11 (per ongeval, op voorschrift tandarts en toestemming CZ nodig) , , , , ,- 10 Voor welke injecties en tabletten de vergoeding geldt, vindt u in de voorwaarden. 11 Het maakt niet uit welke aanvullende verzekering(en) u hebt afgesloten, per ongeval krijgt u maximaal ,- voor onvoorziene tandheelkundige zorg vergoed Tandheelkunde en orthodontie Als u een behandeling ondergaat, is de vergoeding een percentage van het wettelijke tarief tot het maximale bedrag per jaar. Bijvoorbeeld: u kiest voor de aanvullende verzekering Tandarts Collectief en u krijgt een gebitsreiniging (overige tandheelkunde). Dan krijgt u een vergoeding van 100% van het wettelijke tarief tot maximaal 450,-. STAP 1 STAP 3 Totale vergoeding voor deze kolom Basisverzekering Aanvullende tandartsverzekeringen bijdrage Tandarts Collectief Uitgebreide Tandarts Collectief 14 Jongeren Totale vergoeding tandheelkunde 450, ,- 450,- Tandheelkunde tot 18 jaar Controle (op indicatie tandarts meerdere keren per jaar mogelijk) Fluoridebehandeling Overige tandheelkunde 12 Tandheelkunde vanaf 18 jaar 1x per jaar 2x per jaar Controle 1e en 2e preventief onderzoek 100% 100% 100% Overige tandheelkunde % 100% 75% Tandheelkunde voor alle leeftijden Vervanging snij- of hoektanden (t/m 22 jaar, als blijvende snij- en hoektanden niet zijn aangelegd of als ze ontbreken door een ongeval voor het 18 e levensjaar) ja vanaf 18 jaar Kronen, inlays, etsbrug, dummy wortelkap 75% 75% 75% Gebitsprothese volledig kunstgebit (boven en/of onder) 1 x per 5 jaar ja 25% 75% van de eigen bijdrage basisverzekering 75% van de eigen bijdrage basisverzekering 75% van de eigen bijdrage basisverzekering reparaties en rebasen volledig kunstgebit (boven en/of onder) ja 10% 75% van de eigen bijdrage basisverzekering 75% van de eigen bijdrage basisverzekering 75% van de eigen bijdrage basisverzekering gedeeltelijke prothese of frameprothese 75% 75% 75% Implantaten (bij bepaalde indicaties, toestemming CZ nodig) honorarium tandarts en kaakchirurg ja (poli)klinische bijkomende kosten (ziekenhuis) ja bovengebit op implantaten ja 8% 75% van de eigen bijdrage basisverzekering 75% van de eigen bijdrage basisverzekering 75% van de eigen bijdrage basisverzekering ondergebit op implantaten ja 10% 75% van de eigen bijdrage basisverzekering 75% van de eigen bijdrage basisverzekering 75% van de eigen bijdrage basisverzekering Orthodontie Basisverzekering Aanvullende tandartsverzekeringen bijdrage Tandarts Collectief Uitgebreide Tandarts Collectief 14 Jongeren Orthodontie t
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks