Please download to get full document.

View again

of 29
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Dagvlinderreis naar Corsica van 13 tot 24 Juli 2013 Cap Corse en Haut-Corse (Lepidoptera: Hesperioidea & Papilionoidea)

Category:

Scrapbooking

Publish on:

Views: 17 | Pages: 29

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Reisverslag Dagvlinderreis naar Corsica van 13 tot 24 Juli 2013 Cap Corse en Haut-Corse (Lepidoptera: Hesperioidea & Papilionoidea) Door Jurgen Couckuyt, Singeldreef 42, 9160 Lokeren, België.
Transcript
Reisverslag Dagvlinderreis naar Corsica van 13 tot 24 Juli 2013 Cap Corse en Haut-Corse (Lepidoptera: Hesperioidea & Papilionoidea) Door Jurgen Couckuyt, Singeldreef 42, 9160 Lokeren, België. Inleiding Doel: inventarisatie van de dagvlinderfauna. Endemische doelsoorten: Coenonympha corinna (Hübner 1804), Hipparchia neomiris (Godart 1822), Papilio hospiton (Guenée 1839), Argynnis elisa (Godart 1823), Plebejus argus corsicus (Bellier 1862), Plebejus bellieri (Oberthür 1910), Polyommatus coridon nufrellensis (Schurian 1977) en Lasiommata paramegaera (Hübner 1824). Objective: survey of butterfly fauna. Endemic target species: Coenonympha corinna (Hübner 1804), Hipparchia neomiris (Godart 1822), Papilio hospiton (Guenée 1839), Argynnis elisa (Godart 1823), Plebejus argus corsicus (Bellier 1862), Plebejus bellieri (Oberthür 1910), Polyommatus coridon nufrellensis (Schurian 1977) en Lasiommata paramegaera (Hübner 1824). Objectif: inventaire de la faune des papillons diurnes. Espèces endémiques cibles: Coenonympha corinna (Hübner, 1804), Hipparchia neomiris (Godart, 1822), Papilio hospiton (Guenée, 1839), Argynnis elisa (Godart, 1823), Plebejus argus corsicus (Bellier, 1862), Plebejus bellieri (Oberthür, 1910), Polyommatus coridon nufrellensis (Schurian, 1977) en Lasiommata paramegaera (Hübner, 1824). Ziel: Untersuchung von die Schmetterlingsfauna. Endemische zielarten: Coenonympha corinna (Hübner 1804), Hipparchia neomiris (Godart 1822), Papilio hospiton (Guenée 1839), Argynnis elisa (Godart 1823), Plebejus argus corsicus (Bellier 1862), Plebejus bellieri (Oberthür 1910), Polyommatus coridon nufrellensis (Schurian 1977) en Lasiommata paramegaera (Hübner 1824). Biotopen (Fig. 1): 1. Cap Corse a. Rogliano b. Bastia c. Tomino d. Centuri e. Sisco 2. Haut-Corse f. Corte g. Calenzana h. Asco i. Haut-Asco VVE WG Dagvlinders. Reisverslag p 1 Fig. 1. Bezochte biotopen in Corsica (Frankrijk). Reisverslag Op 12 juli 2013 vertrok ik met mijn gezin naar Cap Corse voor een welverdiende vakantie. We namen de TGV naar Marseille en vervolgens de nachtferry naar Bastia. In de buurt van Rogliano huurden we een huisje met zwembad. Ondanks het zeer slechte voorjaar, met veel mistige dagen (lokale bron), was de zon nu intens van de partij. Na de middag heerste er steeds onweer in het hooggebergte. Op het heetst van de dag haalde je moeiteloos temperaturen boven de 30 C. De dagvlinders zochten massaal de schaduw op. De beste zoekmomenten waren in de ochtend en late namiddag. Tijdens ons verblijf ging ik iedere dag, tweemaal in de omgeving op verkenning naar de dagvlindersoorten. Cap Corse wordt gekenmerkt door een heuvelachtig landschap met veel maquis. De westkust is grillig met hier en daar een vissersdorpje dat druk bezocht wordt door toeristen. De oostkust echter is glooiender met een massa zonnekloppers op de zandstrandjes in de talrijke baaien. Het uiterste noorden is één groot natuurpark. Opzoekingen leerden mij dat er nog niet veel naar dagvlinders is gezocht op Cap Corse. Tijd om daar verandering in te brengen. Cap Corse van 13 t.e.m. 19 juli 2013 Cap Corse is een schiereiland in het noorden van het eiland met een lengte van ongeveer 35 km en een maximum breedte van 15 km. De streek van Rogliano (Fig. 2) ligt helemaal ten noorden, met in het westen het gezellige vissersdorpje Centuri en in het oosten het dorpje Macinaggio. De grootste stad, Bastia, ligt helemaal onderaan. In dit deel (rode cirkel op Fig. 2) van Cap Corse werd iedere dag gezocht naar dagvlinders. Er werden allerlei biotopen aangedaan zoals bosranden, schrale bloemrijke graslanden, ruigten, struwelen en rotsachtige hellingen. Zelfs de randen van een wijngaard werden meermaals bezocht. Er werden in totaal 33 soorten gevonden. De meeste soorten waren allen zeer fris voor de tijd van het jaar. Opvallendste en typisch voor de kuststreek is de Pasja, Charaxes jasius (Linnaeus 1767), een prachtige grote dagvlinder die op enkele meters boven je hoofd langzaam voorbij zoeft. Je merkt meteen door de schaduw op de grond dat het over deze dagvlinder gaat. Toch had mijn zoontje Pär een meet and greet met een gewillige Pasja (Fig. 5). Een andere soort die atypisch vliegt t.o.v. bij ons in Vlaanderen is de Eikenpage, Favonius quercus (Linnaeus 1758) Deze soort vloog zeer zenuwachtig langs bosranden of tussen bomen over grotere afstand. Maar de Eikenpage was opvallend, ook zeer goed vertegenwoordigd in struweelrijke omgevingen (Fig. 3). Terwijl deze soort bij ons een typisch territoriaal vliegpatroon hoog in de eiken vertoont, vliegt de Corsicaanse versie over grotere afstanden in een zelfde wederkerend patroon. Het duurde een hele poos vooraleer ik het eerste exemplaar kon vangen. Pas toen had ik zekerheid dat het over één van de vele exemplaren van de Eikenpage ging (Fig. 4). Ook vlogen veel exemplaren rond van o.a. Tijgerblauwtje, Lampides boeticus (Linnaeus 1767) en Cleopatra, Gonepteryx cleopatra (Linnaeus 1767) waarvan de wijfjes zeer moeilijk te onderscheiden zijn van de Citroenvlinder. De mannetjes hebben echter een zeer opvallende oranje vlek op de voorvleugels en zijn daardoor zeer duidelijk herkenbaar. Het viel daarom nog meer op dat er op enkele na, geen exemplaren van de Citroenvlinder, Gonepteryx rhamni (Linnaeus 1758) te zien waren. VVE WG Dagvlinders. Reisverslag p 2 Fig. 2. Omgeving van Rogliano, Cap Corse (F). Ook opvallend: geen enkel exemplaar van de Corsicaanse konininginnenpage, Papilio hospiton (Guenée 1839) en slechts enkele van haar soortgenoot, de Koninginnenpage, Papilio machon (Linnaeus 1758) waarvan ook rupsen (Fig. 11) werden gevonden. De tegenhanger, de Koningspage (Fig. 12), Iphiclides podalirius (Linnaeus 1758) daarentegen was zeer opvallend aanwezig en vloog in grote getale rond. Het Corsicaans hooibeestje (Fig. 6), Coenonympha corinna (Hübner 1804) is alom tegenwoordig in tegenstelling tot zijn soortgenoot het Hooibeestje Coenonympha pamphilus (Linnaeus 1758) dat vooral in de kuststreken tussen de maquis voorkomt. Op Corsica komt enkel de Vale argusvlinder (Fig. 7), Lasiommata paramegaera (Hübner 1824) voor. Meer in het binnenland krijgen de heuvels een eerder pittig karakter met veel rotspartijen (Fig. 8). Een ideale omgeving voor de 2 soorten Hipparchia die hier goed vliegen: Hipparchia aristaeus (Bonelli 1826) en Hipparchia neomiris (Goddart 1822). De endemische Corsicaanse heivlinder (Fig. 9), H. neomiris, is goed vertegenwoordigd in Corsica. In de vlucht doet het donkere hart wat denken aan de vlucht van de Kleine vos. Op die manier is hij ook goed te onderscheiden van zijn tegenpool, de Zuidelijke heivlinder (Fig. 10), H. aristaeus. Fig. 3. Heuvelachtig terrein met open graslanden tussen de struwelen aan de westkust, Macinaggio (F), 14.vii Foto J. Couckuyt. VVE WG Dagvlinders. Reisverslag p 3 Fig. 4. F. quercus, Macinaggio (F), 14.vii Foto J. Couckuyt. Fig. 5. C. jasius, Macinaggio (F), 14.vii Foto J. Couckuyt. Fig. 6. C. corinna, Spasimata (F), 18.vii Foto J. Couckuyt. Fig. 7. L. paramegaera, Rogliano (F), 15.vii Foto J. Couckuyt. Fig. 8. Biotoop van H. neomiris en H. aristaeus, Rogliano (F), 15.vii Foto J. Couckuyt. VVE WG Dagvlinders. Reisverslag p 4 Fig. 9. H. neomiris, Rogliano (F), 15.vii Foto J. Couckuyt. Fig. 10. H. aristaeus drinkend op distel, Rogliano (F), 15.vii.2013.Foto J. Couckuyt. Fig. 11. P. machaon rups op venkel, Macinaggio (F), 19.vii Foto J. Couckuyt. VVE WG Dagvlinders. Reisverslag p 5 Fig. 12. I. podalirius, Sisco (F), 23.vii Foto J. Couckuyt. Fig. 13. L. boeticus, Macinaggio (F), 13.vii Foto J. Couckuyt. Fig. 14. L. reducta ei op Lonicera spec., Tomino (F), 19.vii Foto J. Couckuyt. Lampides boeticus (Linnaeus 1767), het Tijgerblauwtje (Fig. 13), is eveneens een algemene verschijning in de Corsicaanse kuststreken. Limenitis reducta (Staudinger 1901), de Blauwe ijsvogelvlinder, is de enige IJsvogelvlindersoort van Corsica. Op een blad van een Kamperfoeliesoort (Lonicera spec.) werd één afzonderlijk eitje (rode pijl) afgelegd (Fig. 14). Tijdens de dagelijkse zoektochten vond ik o.a. het Bretons spikkeldikkopje (Fig. 15), Pyrgus armoricanus (Oberthür 1910), een soort die me altijd zal bijblijven. Talrijk was het zeer elegante Zuidelijk oranje zandoogje (Fig. 16), Pyronia cecilia (Vallantin 1894) dat graag nectar drinkt van distelachtigen. Opvallend voor de mannetjes zijn de blokvormige geurvlekken op de voorvleugel waardoor ze goed te onderscheiden zijn van hun neefje, het Oranje zandoogje, Pyronia tithonus (Linnaeus 1767) dat ook talrijk aanwezig was. Ook exemplaren van het Kaasjeskruiddikkopje, Carcharodus alceae (Esper 1780) werden af en toe waargenomen. Heel weinig te zien waren bv. de Atalanta, Vanessa atalanta (Linnaeus 1758) en de Gehakkelde aurelia, Polygonia c-album (Linnaeus 1758). Van de Dagpauwoog, Aglais io (Linnaeus 1758) was er geen spoor. Wel waren er redelijke aantallen Distelvlinder, Vanessa cardui (Linnaeus 1758) en Oranje luzernevlinder, Colias croceus (Fourcroy 1785). VVE WG Dagvlinders. Reisverslag p 6 Fig. 15. P. armoricanus, Macinnagio (F), 19.vii Foto J. Couckuyt. Fig. 16. P. cecilia, Asco (F), 21.vii Foto J. Couckuyt. 16 juli: uitstapje naar Corte Om eens iets meer te zien van Corsica besloten we ook een uitstapje te maken naar de universiteitsstad van Corsica, nl. Corte. Dit kleine historische stadje is centraal gelegen en is gemakkelijk bereikbaar met het boemeltreintje dat vanuit meerdere steden vertrekt. Vanuit deze trein kan je van prachtige decors genieten en het is een aanrader om zo door Corsica te reizen. Corte ligt hoger aan de aanloop naar het massieve hooggebergte van Haut-Corse. In de drukke centrale winkelstraat vinden we meerdere exemplaren van het Geraniumblauwtje (Fig. 17), Cacyreus marshalli (Butler 1898). Dit hele kleine blauwtje heeft genoeg aan enkele potten Pelargonium als biotoop. Dat deze zich bevinden in een drukke winkelstraat met veel beweging, speelt blijkbaar geen rol. In Corsica heeft bijna ieder dorpje zijn eigen populatie van het Geraniumblauwtje. De stad is ook een trekpleister voor wie van cultuur houdt. Er zijn dan ook diverse musea aanwezig alsook vele prachtige monumenten. s Avonds kan je lekker eten in de vele kleine steegjes en pleintjes. Absoluut te doen! Fig. 17. C. marshalli, Corte (F), 16.vii Foto J. Couckuyt. VVE WG Dagvlinders. Reisverslag p 7 18 Juli: verkenning naar aanwezigheid van P. coridon nufrellensis (Schurian 1977) op de gekende locatie In de vooravond van 17 juli, vertrok ik rond 17u00 vanuit ons vakantieverblijf richting Bonifato. Ik reed langs de grillige westkust via Centuri, maar daar liggen de wegen zeer slecht. Putten, afgebrokkelde wegen in de vallei en stukken zonder asfalt is daar schering en inslag. Maar ik had een doel voor ogen. Doel is een verkenning naar de Spasimata vallei, op zoek naar een gekende vliegplaats van P. coridon nufrellensis. Op vraag van Laurian Parmentier (die in 2012 een gericht onderzoek deed naar deze soort ) zou ik proberen de dagvlinder te vinden voor een geforceerde ei-afleg te verkrijgen op meegebrachte waardplanten. In mijn rugzak zaten 3 potten met Hippocrepis conradiae (Gamisans & Hugot 2011) die zich in te kleine kweekkooien bevonden. Door de wrijving van het net met de bladeren van deze waardplant komt er een stof vrij die blijkbaar aanzet tot ei-afleg door de wijfjes. Het was al pikdonker toen ik de parking opreed waar het eindpunt van de D251 lag op 530 meter hoogte. Verder dan dit punt kan je niet met de auto. Er zat veel volk in de plaatselijke bergkantine maar ik besloot de zitbanken van de auto neer te klappen en enkele uren te slapen. De wekker stond op 05u00. De auto stond scheef maar hier moet je al blij zijn dat je een plekje vind. Veel geslapen heb ik niet maar dromen over nufrellensis maakte veel goed. Het was nog steeds pikdonker toen ik om iets na 05u00 mij aankleedde en de rugzak pakte. Nog even de kaart bestuderen en het beginpunt van het bergpad vinden. Dat blijkt in het donker geen sinecure maar na enig zoekwerk had ik het goede pad beet. Met een stuk brood in de mond zette ik gezwind aan. Na enkele uren was ik al ter plekke (Fig. 18) en mijn eerste kennismaking met het hooggebergte van Corsica viel zeer goed mee. Het was nu wachten tot de zon goed doorbrak om de omgeving op te warmen. Rond 10u00 was het zover maar veel soorten zag je echter niet vliegen. Ook de doelsoort van die dag, het Bleek blauwtje, P. coridon nufrellensis, was nergens te bespeuren. Ook hier had het slechte voorjaar zijn invloed gehad en de flora was nog zeer fris voor de tijd van het jaar. Maar de prachtige natuurtaferelen maakten veel goed en voor mezelf had ik al snel uitgemaakt om mijn ambities voor deze reis bij te stellen. En op zich maakt het toch niet uit of je een bepaalde soort niet vind want van alle dagvlinders kan ik intens genieten. Binnenkort zou ik trouwens aan de andere kant (oostkant) van deze bergketen op zoek gaan naar dit Blauwtje, op plaatsen waar nog niet gezocht werd. Geslaagd zou het altijd zijn, met of zonder nufrellensis. Naarmate de middag vorderde, zag ik vanuit noordelijke richting sombere wolken opdoemen. Het bijkomende geluid voorspelde niet veel goeds. De dagvlinders voelden het ook aan want de aantallen minderden snel. Fig. 18. Gekende vliegplaats op 1480 meter hoogte van P. coridon nufrellensis, Spasimata vallei (F), 18.vii Foto J. Couckuyt. VVE WG Dagvlinders. Reisverslag p 8 Aan de Spasimata brug, lager in de vallei, lieten ze het niet aan hun hart komen en de vele gorges (kleine bergmeertjes) waren drukbezet met dagjestoeristen die hier kwamen zwemmen en pootje baden. Maar in de onmiddellijke nabijheid van het biotoop van nufrellensis kan dit wel een bedreiging vormen. Daar zal toch meer onderzoek moeten op worden gedaan. Op Corsica komen er bruinere vormen voor van de Kleine vuurvlinder (Fig. 19), Lycaena phlaeas (Linnaeus 1761) wat typisch is voor mediterrane gebieden. In de Spasimata vallei waren deze goed vertegenwoordigd. In het hooggebergte vind je ook het endemische Corsicaans vals heideblauwtje (Fig. 20), Plebejus bellieri (Oberthür 1910). In de namiddag was het in het hooggebergte altijd prijs. Op slechts een uur tijd ging het van open blauwe hemel naar volledig toe, met klank en lichtspel (Fig. 21). Er zat dan meestal niks anders op dan terug te keren en in de lagergelegen biotopen op zoek te gaan naar dagvlinders. Fig. 19. L. phlaeas, Spasimata vallei (F), 18.vii Foto J. Couckuyt. Fig. 20. P. bellieri, Spasimata vallei (F), 18.vii Foto J. Couckuyt. Fig. 21. Spasimata vallei, (F), 18.vii Foto J. Couckuyt. VVE WG Dagvlinders. Reisverslag p 9 Haute-Corse van 20 juli tot 23 juli Het tweede deel van de reis werd een verblijf van 4 dagen in het centraal gelegen hooggebergte met pieken rond de 2000 meter. De hoogste berg (Monte Cinto, 2706 meter) domineert de wijde omgeving in dit bergmassief. Mijn gezin is ondertussen vertrokken naar België met het vliegtuig vanuit Bastia. De uitvalsbasis was een klein maar zeer leuk hotel in het dorpje Asco. Het zeer vriendelijke personeel en het lekkere eten zijn een aanrader om van daaruit de buurt te verkennen. Neem gerust een bezoekje aan: (Fig. 22). Doelsoorten in dit deel van Corsica zijn endemische soorten zoals het Corsicaans bleek blauwtje, P. coridon nufrellensis, de Corsicaanse parelmoervlinder, Argynnis elisa (Godart 1823), Corsicaans heideblauwtje, Plebejus argus corsicus (Bellier 1862) en Vals Corsicaans heideblauwtje, Plebejus bellieri. Fig. 22. Hotel L Acropole d Asco, Asco (F), 18.vii Foto J. Couckuyt. 20 juli 2013: vallei naar Bocca Di Serra Piana. Deze vallei is een onderdeel van de wandelweg Sentier L ile Rousse-Corte en ligt ten zuiden van het dorpje Asco. Het is de eerste vallei die vertrekt vanuit het dorpje Asco. Jammer genoeg diende ik door het slechte weer terug te keren, maar deze vallei is een absolute aanrader voor wie op zoek gaat naar dagvlinders. De vallei naar Bocca di Serra Piana (Fig. 23) is verrassend en zeer afwisselend te noemen ondanks de veel te korte periode van mijn zoektocht naar dagvlinders. Je had meteen het gevoel dat hier veel dagvlindersoorten konden aangetroffen worden. Dit kwam vooral door de grote variëteit aan planten en struiken en kleine bosjes. De vallei is zeer afwisselend qua biotopen en stijgt langzaam richting 1992 meter. Het is in deze vallei dat ik de eerste exemplaren van de Kardinaalsmantel (Fig. 24), Argynnis pandora (Denis & Schiffermüller 1775) zag vliegen. Deze waren zeer fris voor de tijd van het jaar. De Kardinaalsmantel heeft hier normaal maar 1 generatie per jaar en vliegt al vanaf midden juni. Hier ook dus een maand later dan normaal. Samen met de Keizersmantel, Argynnis paphia (Linnaeus 1758) vlogen ze goed door elkaar. De vallei herbergde grote aantallen Blauwtjes zoals het Bruin blauwtje, Aricia agestis (Denis & Schiffermüller 1775), het Icarusblauwtje (Fig. 25), Polyommatus icarus (Rottemburg 1775) en de Kleine vuurvlinder, L. phlaeas. VVE WG Dagvlinders. Reisverslag p 10 Fig. 23. Vallei naar Bocca di Serra Piana, Asco (F), 20.vii Foto J. Couckuyt. Fig. 24. A. pandora, vallei naar Bocca di Serra Piana, Asco (F), 20.vii Foto J. Couckuyt. Fig. 25. P. icarus, vallei naar Bocca di Serra Piana, Asco (F), 20.vii Foto J. Couckuyt. 21 juli 2013: Tassineta vallei Ik was al vroeg uit de veren om tijdig op het hoogste punt te zijn van een vallei (fig. 26) waar ik, tijdens de voorbereidingen voor de reis, de meeste hoop op had gevestigd om het taxon nufrellensis op een niet gekende locatie te vinden. Die hoop had ik al opgeborgen tijdens de verkenning van de Spasimata vallei aan de andere kant van deze bergketen. Beneden was een geïmproviseerde parking van waaruit enkele paden naar boven vertrokken. Op dit vroege uur van de dag was er geen ziel te bespeuren. Zalig! Vlot stapte ik naar boven langs een duidelijk klein paadje. Hoe hoger je echter ging, hoe onduidelijker het pad werd. VVE WG Dagvlinders. Reisverslag p 11 Fig. 26. Kaart van de Tassineta vallei, Asco (F), 21.vii Op het laatste was er van dat pad geen sprake meer. Hier komt niet veel volk langs. Aan een soort abri wachtte ik tot de zon er door kwam. Van zodra de omgeving was opgewarmd, vlogen de eerste dagvlinders op zoek naar nectar. Deze prachtige vallei (Fig. 28) werd gekenmerkt door de grote aanwezigheid van het Corsicaans vals heideblauwtje (fig.27), P. bellieri, het Corsicaans hooibeestje, C. corinna, en de Corsicaanse parelmoervlinder (fig. 29), A. elisa. Het Corsicaans heideblauwtje, P. argus corsicus is er een zeldzamere verschijning tussen de talrijke exemplaren van het Corsicaans vals heideblauwtje. Deze soorten zaten vooral op grotere hoogte. Lager in de vallei vlogen vooral Kardinaalsmantel, A. pandora, en Keizersmantel, A. paphia, met zelfs 2 exemplaren van de forma valesina, een donkere vorm van de Keizersmantel (fig. 31). De lagere vallei werd gekenmerkt door een meer bebost karakter met hier en daar een open plek. Deze open plekken baadden in de zon met grote struiken bloeiende Braam. Dit waren echte aantrekkingspolen voor menig dagvlinder waaronder de Citroenvlinder, G. rhamni (Fig. 30). Regelmatig spotte ik hier exemplaren van Kleine parelmoervlinder, Issoria lathonia (Linnaeus 1758) en enkele Corsicaanse heideblauwtjes (fig. 32), P. argus corsicus. VVE WG Dagvlinders. Reisverslag p 12 Fig. 27. P. bellieri, Tassineta vallei, Asco (F), 21.vii Foto: J. Couckuyt. Fig. 28. Bovenaan de Tassineta vallei, Asco (F), 21.vii Foto: J. Couckuyt. VVE WG Dagvlinders. Reisverslag p 13 Fig. 29. A. elisa, Tassineta vallei, Asco (F), 21.vii Foto: J. Couckuyt. Fig. 30. G. rhamni, Tassineta vallei, Asco (F), 21.vii Foto: J. Couckuyt. Fig. 31. A. pandora forma valesina, Tassineta vallei, Asco (F), 21.vii Foto: J. Couckuyt. Fig. 32. P. bellieri,tassineta vallei, Asco (F), 21.vii.2013 Foto: J. Couckuyt. 22 juli 2013: Vallei naar Cirque de Trimbolacciu en voormalige skipiste Haut-Asco via de GR20 Zelfde scenario voor dit doel, vallei naar de Cirque de Trimbolacciu (Fig. 33), met dat verschil dat je boven nog in de snee
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks