Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

datum uren locatie organisator telefoon /website

Category:

Philosophy

Publish on:

Views: 18 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren - Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd - Stad Gent Bezoekadres: Wiedauwkaai 49A, 9000 Gent Postadres: Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent Tel
Transcript
Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren - Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd - Stad Gent Bezoekadres: Wiedauwkaai 49A, 9000 Gent Postadres: Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent Tel Internet: Rommelmarkten/tweedehandsbeurzen/garageverkopen in Gent - versie 11 mei 2017 (= onder voorbehoud van goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen) datum uren locatie organisator telefoon /website januari 13/mei 14 tot 18 uur Rommelmarkt in het Rommelwaterpark in 9000 Gent Basile Noré en 14/mei 6 tot 18 uur Rommelmarkt in de Meulesteedsesteenweg in 9000 Gent Buurtwerkt Muide-Meulestede-Afrikalaan Contact: Carine Van Delsen /mei 11 tot 18 uur Rommelmarkt in de Grensstraat in 9000 Gent Daltonschool De Lotus Contact: Hilde Peeters/Emily Van Hijfte /mei 9 tot 14 uur Garageverkoop in de Rozebroekstraat, Heiveldstraat, Oscar De Reusestraat en Bromeliastraat in 9040 Sint-Amandsberg Tamira De Bilde deelnemers enkel van de buurt 20/mei 10 tot 15u30 Rommelmarkt in de Vincent Evrardlaan in 9050 Gentbrugge GUT GANDAE VZW Contact: Peter Verhelst en 21 mei 8 tot 17 uur Rommelmarkt in de Hoefijzerstraat en Doorgangstraat in 9050 Ledeberg Buurtcomité De Kleine Hoef Contact: Julien Van Acker /mei 9 tot 17 uur Rommelmarkt - brocante - op het Gemeenteplein in 9051 Sint-Denijs-Westrem Patrik De Pelsemaeker /mei 10 tot 18 uur Rommelmarkt op parking volkstuinen Gent Assels, Halfweg 2 in 9000 Gent vzw Dekenij Volkstuinen Gent Assels Contact: Marc Callewaert /mei Rommelmarkt op het Rerum-Novarumplein in 9000 Gent Buurtwerking Nieuw Gent-Steenakker /mei 9 tot 17 uur Rommelmarkt Geuzenberg 22-60, op binnenkoer van sociale appartementen in 9000 Gent Bewonersgroep Geuzenberg en Buurtcentrum Sluizeken-Tolhuis-Ham Contact: Werner Ten Hoor 27/mei 9 tot 18 uur Rommelmarkt in in de Sint-Simonstraat, Kliniekstraat, Frederik Burvenichstraat, Jef Vandermeulenstraat, Jozef Wauterstraat in 9050 Gentbrugge Dekenij Gentbrugge Noord Tinekes & Boerkesfeesten Contact: Marleen Verliefde /mei 9 tot 12 uur Tweedehandsfietsenmarkt op de Oude Beestenmarkt in 9000 Gent Ateljee vzw Contact: Hans Lootens /mei 13 tot 18 uur Rommelmarkt in de dreef langs de Nieuwe Wandeling in 9000 Gent Groene Vallei Leeft Contact: Annemie Byttebier 28/mei 11 tot 17 uur Rommelmarkt in de Koopvaardijlaan 13+ in 9000 Gent Dok vzw juni 3/jun 10 tot 17 uur Garageverkoop in de E.Blancquaertstraat, Zandloperstraat, Oranjeboomstraat en tussenliggende straten en Volkshaard in 9030 Mariakerke Dimitri Dewilde Contact: Dimitri Dewilde /jun 9 tot 18 uur Rommelmarkt in de Schooldreef, Maurice Verdoncklaan en Jules Persynslaan in 9050 Gentbrugge KWB St-Eligius Gentbrugge Contact: Herman Sergeant tussen 18 en 20 uur 3/jun 10 tot 18 uur Rommelmarkt in de Perzikstraat, Peerstraat, Druifstraat en Nekkerputstraat in 9000 Gent De Perzikpitten Contact: Lien Claeys en 4/jun 10 tot 17 uur Garageverkoop in diverse straten op grondgebied Oostakker KWB Oostakker 4/jun 8 tot 17 uur Rommelmarkt in de Westergemstraat in 9032 Wondelgem Eric Gysel & Freddy De Clercq Contact: Eric Gysel /jun 9 tot 17 uur Rommelmarkt in het Kollekasteel, Groenestaakstraat in 9030 Mariakerke vzw Kollekasteel Contact: Luc van Vlaenderen /jun 10 tot 18 uur Rommmelmarkt in Oude Abdijstraat, Adolf Petitstraat en Abdijmolenstraat in 9031 Drongen Dekenij Verenigd Drongen Contact: Nicky Lycke /jun 10 tot 16 uur Rommelmarkt op het Casinoplein, Wispelbergstraat, Marialand en Coupurepark in 9000 Gent vzw de Papegay Contact: Kris Erauw 10/jun 8 tot 16 uur Garageverkoop in de Aalbessenlaan, Sparappellaan, Zilverberklaan, Moerbezielaan, May Sartonstraat, Hazenlaan, Galnootlaan, Klimoplaan, Meikeverlaan, Dennenlaan, Braambezielaan, Ruienhovestraat, Eksmere, Kweepeerstraat in 9032 Wondelgem Karel Vandenbroucke 10/jun 10 tot 17 uur Rommelmarkt Groene Briel in de Tichelrei, Winston Churchillplein, Dobbelslot en Baviaanstraat in 9000 Gent Buurtcomité Groene Briel i.s.m. Dienst Ontmoeten en Verbinden (Buurtcentrum Sluizeken) Contact: Georges Van Moerkercke /jun 8 tot 18 uur Rommelmarkt op het Pieter Huyssensplein, Domien De Waghemakerestraat, Lieven Werkgroep Buurtfeest Plumionplein, Jan Stassinplein, Simon van Asscheplein, Bernard de Wildestraat en David Het Contact: Herve Salomon Kindtplein in 9000 Gent en 11/jun 7 tot 18 uur Rommelmarkt in de Sint-Salvatorstraat in 9000 Gent Dekenij Heilig Kerst Contact: Windey Boudewijn en 11/jun 9 tot 18 uur beide dagen Rommelmarkt in de Sleepstraat in 9000 Gent Dekenij Sleepstraat Contact: Ingrid Eeckhaut en 11/jun 8 tot 18 uur beide dagen Rommelmarkt in de Kastanjestraat in 9000 Gent Regina Viceroy en 11/jun 14 tot 17 uur Overschottenmarkt in Beekstraat 40 in 9031 Drongen VZW apart Contact: Laurens Heyde /jun 10 tot 17 uur Garage- en tuinverkoop in Melkweide, Schoubroek en Broekstraat in 9030 Mariakerke Buurtcomité De Melkbroekjes verkoop enkel door bewoners van de 3 straten 11/jun 10 tot 14 uur Garageverkoop in alle straten van Dekenij 't Schaarken - Adolphe della Faillelaan, Cornelis de Schepperestraat, Heerweg-Noord, Hofakkerstraat, Hulststraat, Isabella Van Oostenrijkstraat, Jan Sonnevillestraat, Klaartestraat, Nederzwijnaarde, Nieuwescheldestraat, Schaarkensstraat, Tramstraat, Wintervijverstraat - en Roosken - Heertooie - Hertooiebos - Van de Veegaetestraat -Rooskenstraat - Vier - Gekroondenstraat + kleine rommelmarkt (voor bewoners die geen garage hebben) op parking Heerweg Noord in 9052 Zwijnaarde vzw Dekenij 't Schaarken Contact: Luc Desnerck /jun 7 tot 18 uur Rommelmarkt in de Dendermondsesteenweg - van Nieuwhof tot Heernisplein, Nijverheidsstraat, Heilig Hartstraat, E. De Buckstraat, Banierstraat, Banierpark en Ververijstraat in 9040 Sint-Amandsberg Marguerite Bauters 17 en 18 juni 9 tot 18 uur Rommelmarkt in de Lange Violettestraat, Tweebruggenstraat, Brussselsepoortstraat, Sint- Annastraat, Sint-Annaplein, Groene Ooie (reserve), parkeerplaats naar Sint-Annapark (reserve) in 9000 Gent Dekenij De Kerfstok vzw Contact: Hugo Kesteleyn /jun 14 tot 18 uur Rommelmarkt in de Korhoenstraat in 9000 Gent Carole De Backere Contact: Eddy De Roos vanaf 19 mei 18/jun 8 tot 18 uur Rommelmarkt in de Driepikkelstraat in 9030 Mariakerke Els Beernaert /jun 8 tot 16 uur Garageverkoop in de Lindekouterstraat, Steengoedstraat, Hoge Kouterstraat, Hoge Kouterhof, Molenwalstraat, Lusthoflaan, Treurwilgenstraat, Mimosastraat en rommelmarkt op het basketbalpleintje in de Mimosastraat in 9030 Mariakerke (wijk Kolegem) Bernadette Van Ballenberghe/Lut Meiresonne 24/jun 10 tot 18 uur Rommelmarkt in de Dampoortstraat in 9000 Gent Koninklijke Dekenij Dampoortstraat Contact: Marijke Nys en 25/juni 8 tot 18 uur Rommelmarkt op het privaat domein van de Parochiale kring Westveld, Heilig-Kruisplein 10, Dekenij Westveld v.z.w. op het privaat domein van de parochiale werken vzw (Heilig-Kruisplein gelegen tussen de Contact: Karl Heinz Parochiale kring en de kerk van het Westveld) en rondom de kerk van het Westveld (privaat domein) in 9040 Sint-Amandsberg /jun 9 tot 17 uur Rommelmarkt op de Vrijdagmarkt in 9000 Gent Dekenij Rondom de Vrijdagmarkt Contact: Annelies Dhollander /jun 9u30 tot 16u30 Garageverkoop in Haagstuk in 9032 Wondelgem Eveline Van Brussel /jun 8u30 tot 17 uur Garage - en tuinverkoop in de Everstraat 8 in 9040 Sint-Amandsberg Veerle Heyvaert 30/jun 17 tot 22 uur Rommelmarkt in de Serpent- en Onderstraat in 9000 Gent Petit Zsa-zsa Contact: Inge Vandenbussche juli 1/jul 8 tot 18 uur Rommelmarkt in de Emiel Lossystraat en Destelbergenstraat in 9040 Sint-Amandsberg Rommel9040 Contact: Krissie Impens 2/jul 10 tot 18 uur Rommelmarkt in de Désiré Toeffaertstraat, Henri Mortierstraat, Lieven Delaruyestraat in 9050 Gentbrugge Joke Deroo Enkel voor buurtbewoners 8/jul 6 tot 17 uur Rommelmarkt in de Maïsstraat in 9000 Gent Koninklijke Dekenij Bloemekenswijk Zonder voorinschrijving, bij vragen gelieve te mailen 9/jul 6 tot 17 uur Rommelmarkt in de Frans Van Rijhovelaan in 9000 Gent Koninklijke Dekenij Bloemekenswijk Zonder voorinschrijving, bij vragen gelieve te mailen 9/jul 9 tot 17 uur Rommelmarkt op het Terdonkplein en Terdonkkaai in 9042 Sint-Kruis-Winkel Francis Deroose /jul 10 tot 18 uur Rommelmarkt op parking volkstuinen Gent Assels, Halfweg 2 in 9000 Gent vzw Dekenij Volkstuinen Gent Assels Contact: Marc Callewaert /jul 8 tot 18 uur Rommelmarkt op het Koningin Maria Hendrikaplein en omgeving in 9000 Gent Kon. Dekenij Sint-Pietersstation Contact: Etienne Flerick /jul 7 tot 17 uur Rommelmarkt in de Berkhoutsheide, Smaragdstraat en Kikvorsstraat in 9000 Gent Marcel Theunissen en 30 juli 8 tot 18 uur Rommelmarkt tien straten en pleinen tussen de Leie en de Drongensesteenweg: Kettingstraat, Zwaluwstraat, Leiestraat, Hekelaarsstraat, Leiekaai, Karel Waeryplein, Kroonstraat en Spinnerstraat in 9000 Gent Solidariteit Zonder Grenzen Contact: Daniël Deblaere en 30 juli 8 tot 18 uur Rommelmarkt in de Kaarderijstraat en Leiekaai in 9000 Gent vzw De Colmic Vissers Gent Contact: David Vernimmen /jul 11 tot 17 uur Rommelmarkt in de Koopvaardijlaan 13+ en de Schipperskaai in 9000 Gent Dok vzw augustus 6/aug 8 tot 18 uur Rommelmarkt in de Bellevuewijk Ledeberg; in de Bellevuestraat, Vuurkruiserstraat, Zegepraalstraat, Rodeleeuwstraat in 9050 Ledeberg Brochez Claudine /aug 8 tot 16 uur Rommelmarkt in de wijk Patershol in 9000 Gent Koninklijke Dekenij Patershol vzw Contact: Trees Coenei (nschrijvingen enkel via website) 19 en 20 augustus 10 tot 18 uur Rommelmarkt in de Congreslaan en Onafhankelijkheidslaan in 9000 Gent Koninklijke Dekenij Sint Pieters Buiten vzw Contact: inschrijven enkel via 20/aug 9 tot 17 uur Rommelmarkt in de Verpleegsterstraat in 9000 Gent Dienst Onmoeten en Verbinden Stad Gent Contact: Veronique Beke /aug 10 tot 16u30 Rommelmarkt in de Steenbekestraat en omliggende straten in 9050 Gentbrugge De Vogelhoekvrienden Contact: Woussen Sadette 26/aug 9 tot 18 uur Rommelmarkt in het Oud Begijnhof Sint Elisabeth, Begijnhofdries in 9000 Gent VZW Elisabeth Begijnhof Contact: Karine Moerman 27/aug 10 tot 16 uur Rommelmarkt in de Huidevetterskaai, Kongostraat, Blekersdijk, Blekerijstraat en Ham in 9000 Gent Bewonersgroep i.s.m. Dienst Ontmoeten en Verbinden (buurtcentrum Sluizeken) Contact: Cindy Geurs en Heike Maeyaert 27/aug 10 tot 17 uur Kinderrommelmarkt in het Kollekasteel, Groenestaakstraat in 9030 Mariakerke vzw Kollekasteel Contact: Nadine Beke vanaf 01/08 TOT 20/08/17 na 18h bereikbaar vanaf 1 mei 2017 nà 17u / /aug 11 tot 17 uur Rommelmarkt in de Koopvaardijlaan 13+ in 9000 Gent Dok vzw 27/aug 9 tot 18 uur Rommelmarkt in de August van Lokerenstraat, Ajuinmarktstraat en Driesstraat in 9050 Ledeberg september 2/sep 8 tot 18 uur Rommelmarkt in de Gontrodestraat, Vijverhof, Vuurstokerstaat, Peter Benoitlaan in 9050 Gent Ajuinmarktcomité Contact: Peter Van Poecke Koninklijke Dekenij Moscou Contact: Eric Santens /sep 6 tot 18 uur Rommelmarkt in de Kapiteinstraat en Driemasterstraat in 9000 Gent Koninklijke Dekenij Meulestede Contact: Patrick Nollet /sep 12 tot 18 uur Rommelmarkt in de Gontrodestraat, Vijverhof, Vuurstokerstaat, Peter Benoitlaan in 9050 Gent Koninklijke Dekenij Moscou Contact: Eric Santens /sep 6 tot 18 uur Rommelmarkt in de Meulestedesteenweg vanaf nummer 481 tot aan de kerk in 9000 Gent Koninklijke Dekenij Meulestede Contact: Patrick Nollet /sep 9 to t 19 uur Rommelmarkt op en rond het Prinsenhofplein in 9000 Gent Dekenij Prinsenhof ENKEL INSCHRIJVEN VIA WEBSITE 10/sep 7 tot 18 uur Rommelmarkt in de Sint-Jacobsnieuwstraat en omliggende straten in 9000 Gent DEKENIJ Sint-Jacobsnieuwstraat/Oude Beestenmarkt inschrijven enkel via website of 16/sep 10 tot 17 uur Rommelmarkt in Coupure Links, ter hoogte van de Rozemarijnbrug tot kruispunt met de Roderoestraat in 9000 Gent Selin De Cloet Contact: Jelle Tant /sep 7 tot 16 uur Rommelmarkt in de François Benardstraat, Hofstraat, Hertstraat, Muinklaan, Buffelstraat en Alpacastraat in 9000 Gent Muinkparkwijk Comite vzw Contact: Eric De Wilde oktober 1/okt 11 tot 17 uur Rommelmarkt in de Koopvaardijlaan 13+ in 9000 Gent Dok vzw 14/okt 8 tot 17 uur Rommelmarkt in basisschool De Dialoog, Frans van Rijhovelaan 191 in 9000 Gent Basisschool De Dialoog Contact: Ann Provoost en 29 okt 9 tot 18 uur Rommelmarkt in de VIP-school, Martelaarslaan 13, 9000 Gent UNICEF GENT Contact: Edith Spee-Van Oost november 11/nov 10 tot 16 uur Rommelmarkt in en rond De Sportschuur, Regattenlaan 8, 9000 Gent Sportnetwerk Gent Noord Contact: Fatih Kat december
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks