Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

De Energie Revolutie

Category:

Book

Publish on:

Views: 19 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
De Energie Revolutie Proof, not promises Maximale CO2-reductie Maximaal Rendement Review Mijnsheerenland Type woning: Vrijstaande woning Locatie woning: Mijnsheerenland Systeem: HONE 501T Ligging: Oost
Transcript
De Energie Revolutie Proof, not promises Maximale CO2-reductie Maximaal Rendement Review Mijnsheerenland Type woning: Vrijstaande woning Locatie woning: Mijnsheerenland Systeem: HONE 501T Ligging: Oost zuid 8 collectoren 250L buffervat Mijn doelstelling is om mijn huis zoveel mogelijk energie neutraal te maken. Voor mijn elektriciteitsverbruik was dit vrij simpel te realiseren door het plaatsen van voldoende zonnepanelen. Voor het gasverbruik, doorgaans een veel grotere energie post dan elektra, was dit veel moeilijker. Ons huis is vrij groot, bewoond door 5 personen, en was al voldoende goed geïsoleerd. Ik had me al goed georiënteerd op aardwarmte en luchtwarmte pompen. Maar het besparingspotentieel was wat mij betreft nog te beperkt. Een bevriende architect wees me op het Hone systeem. De kenmerken van dit systeem spraken me direct aan. Vooral de technologie waardoor gewoon daglicht al voldoende is voor een mooie energie opbrengst. Het systeem is in februari van dit jaar geïnstalleerd. 8 panelen en een buffervat van 250 liter. Het werkt wat mij betreft spectaculair. Zelfs op een erg bewolkte kille voorjaars dag warmt het buffervat op tot 50 a 60 graden. Het systeem voedt zowel mijn heet water als de verwarming. Op basis van de eerste verbuikscijfers verwacht ik ca 60 % of meer van mijn gasverbruik te kunnen besparen. Maar bovenal is het lekker om s ochtends onder een douchestraal te staan die verwarmd is door de oneindige energie van de zon. Review Mijnsheerenland Deze foto is gemaakt door de eigenaar op 14 juni 2016, zoals te zien een zeer bewolkte dag. Op onderstaande screenshot ziet u dat er op deze dag, ondanks de dikke bewolking, rond 15:45 al 50.9 C is opgebouwd in de boiler, genoeg om het woonhuis die dag volledig te voorzien van warm water en CV. Review Sint Truiden Type woning: Vrijstaande woning Locatie woning: Ligging: Systeem: Sint Truiden Zuid HONE 501T 8 collectoren 300L buffervat. Berekening van besparing op het Gasolieverbruik na plaatsing HONE. Het berekend jaarlijks gemiddeld verbruik over de periode van 2001 tot heden bedraagt 3686 liter gasolie per jaar wat omgerekend is dit x 10,641 (calorische bovenwaarde) kwh/jr aan thermische energie. De plaatsing van de HONE premium gebeurde in februari 2015 en er werd gedurende 17 maanden 2327 liter gasolie / kwh verbruikt door de centrale verwarmings-opwekking in combinatie met HONE. De HONE installatie is opgebouwd uit 8 panelen van HONE 501T HONE met een buffervat van 300 liter en een boilervat van 120 liter (bestaand) en hoog temperatuur afgifte systeem. Verbruik in liters per maand 137 Verbruik in liters per dag (30 dagen) 4,56 Verbruik in liters per jaar 1664 Review Sint Truiden Berekening van de besparing: Er werd een jaarlijkse besparing gerealiseerd van is 2022 liter gasolie, wat resulteert in een besparing van kwh/jr 1680 kwh/m2, als men dit hetzelfde zou willen bereiken maar dan met PV-panelen heeft u hiervoor 6x meer dakvlak voor nodig of om het anders uit te drukken Er werd 55% bespaard op hun totale energie rekening. Als men een warmtepomp installatie zou toepassen is een besparing van maximaal 10% mogelijk en dat met een nagenoeg gelijke investering. Proof, not Promises! De gemiddelde gasolieprijs voor 2015 bedraagt 0,6014 (incl. BTW). De financiële besparing voor 2015 bedraagt 1216 /jaar. De terugverdientijd voor deze installatie bedraagt ongeveer zeven/acht jaar. Vanaf begin april 2016 is er een tijdsklok op de brander van de centrale verwarming geplaatst. Tot vandaag heeft de brander in totaal 46 uren gedraaid. De installatie is uitgevoerd met een verstuiver van 1.1 en de pompdruk staat op 12 bar. Rekening houdend met deze parameters is het verstuiverdebiet 5,44 l/h. Gedurende deze 3,5 maand heeft de installatie 250,24 liter gasolie verbruikt. Het verbruik per maand gedurende deze periode is 71,49 liter gasolie. Als besluit zou ik willen opmerken dat we rekening moeten houdend met de zeer wisselvallige temperaturen en de zeer natte en regenachtige dagen van de voorbije maanden en daarom ben ik ervan overtuigd dat dit zeer mooie resultaten zijn die deze HONE installatie gegenereerd heeft! Review Iriszorg Lelystad Type gebouw: Locatie woning: Ligging: Systeem: Zorg instelling Lelystad Zuid-Oost HONE 501T 40 collectoren 300L buffervat. Wat verwachte u van HONE? Een betrouwbaar systeem, waarbij het gasverbruik tot een minimum kunnen reduceren. In hoeverre heeft HONE uw verwachting waar gemaakt? Het Hone systeem heeft aan de verwachting voldaan, wij verwachten zelfs dat de investering in een korte tijd wordt terug verdient. De service bij storingen is goed van Hone, deze worden perfect opgelost door deskundig personeel Wat is de beste ervaring die u tot nu toe heeft gehad met HONE? In heb ik het algemeen goede ervaring met Hone, ik kan geen beste er uit halen, wat Hone zegt wat ze doen, doen ze ook. In hoeverre zou u HONE aanbevelen aan andere? Wij zullen Hone zeker aanbevelen bij andere organisaties en particulieren. Bij nieuwbouw of renovatie van gebouwen van Iriszorg zullen we zeker weer kijken of we de energiebesparende maatregelen kunnen toepassen. Wat heeft u tot nu toe bespaard met HONE? Dit is niet geheel bekend omdat Iriszorg dit niet monitort, maar het gasverbruik is met ongeveer 70% terug gelopen. In het algemeen: HONE is een zeer betrouwbaar systeem, wat weinig zon nodig heeft, daglicht is al voldoende om het water in de boiler te verwarmen. HONE op een rijtje Gratis daglicht als energiebron, werkt ook bij bewolking Nanotechnologie met hoogste rendement Geschikt voor tapwater, verwarmen en elektriciteit Genereert 12 maanden per jaar energie Bespaart tot wel 70% op uw gasrekening én 25% op de elektriciteitsrekening Uw investering is binnen 7-10 jaar terugverdiend Verwachte levensduur is 50 jaar: 40 jaar gratis warmte en elektriciteit Voorbeeld dakopstelling Wilt u meer weten? Neem contact met ons op! Keyserswey CX, Noordwijk
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks