Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

De Nieuwsbrief nr

Category:

Music & Video

Publish on:

Views: 17 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
De Nieuwsbrief nr Inhoud pag.nr. Namen en Adressen 2 De kerkdiensten 3 Leesrooster 3 Van de predikant 6 Uitnodiging voor de openluchtdienst in Krabbendam 8 Onze handen(gedicht) 10 Vorming Protestantse
Transcript
De Nieuwsbrief nr Inhoud pag.nr. Namen en Adressen 2 De kerkdiensten 3 Leesrooster 3 Van de predikant 6 Uitnodiging voor de openluchtdienst in Krabbendam 8 Onze handen(gedicht) 10 Vorming Protestantse Gemeente 11 Paaskaartenactie 11 Rommelmarkt 13 Ledenadministratie 13 Ter gedachtenis 13 In en uitschrijving 16 1 NAMEN EN ADRESSEN. Predikant: Ds. MC.Aten Handelsstraat AA Schagen Scribaat: Mevr.D.C. Hijink-Braakhekke Grote sloot LD Schagerbrug Kerkelijke ontvanger: Dhr J.B. Schering M Stolpstraat CZ Schagerbrug Herv..Gemeente Zijpe Rek.nr. NL91 INGB Kerkvoogdij: Voorzitter: Dhr. N.D. Modder Dijkweg DB Schagerbrug Diaconie: Voorzitter/Penningmeester: Mevr. J. Evers-v/d Berg Mauritsstraat TR t Zand Diac. Ned. Herv. Gem Zijpe Rek.nr. NL80 RABO am. Secretaris: Mevr.J. Brink Hartgers Grote Sloot U Schagerbrug Ouderling-kerkvoogd Dhr J.Rampen Grote Sloot LG Schagerbrug Ouderling: Mevr. F.G. Verschoor- Heidema Henk Ames Redactie Nieuwsbrief: Henk Ames Organisten: Dhr. P.Kroon Den Helder Dhr. J.T. Bremer Wieringerwaard Informatie over vervoer naar de kerk: St.Maartensbrug/vlotbrug Mevr.W.Bakker-Speur / Dhr.H.Ames 't Zand en Oudesluis Mevr. F.Verschoor Contactpersonen: Mevr. G.Eriks Dorenbos Nollenweg CN 'tzand Mevr. A.de Bruijn v.maaren Kroft PE Schagerbrug Mevr. W.Bakker-Speur M.Breetstraat AJ St.Mbrug Mevr. J.A.v.d.Driest-Joziasse Zeearendstraat PK Petten De kerkdiensten zondags om uur. 1 juni Ds.M.Aten Schagen 8 juni Ds. Hanna v Bruggen Pinksteren W huizen 9 juni Oecumenische dienst in RK kerk Schagen 15 juni Ds. A. Blokker 22 juni Openluchtdienst Eenigenburg/Krabbendam 29 juni Ds. W. Westerveld Beverwijk 6 juli Ds. M. Erkelens Alkmaar 13 juli Ds. M.Myburgh Beverwijk 20 juli Ds.J. Zwart H.Hugowaard 27 juli Ds. A. Blokker 3 aug. Ds. A. Groenendijk Bergen 10 aug. Ds.M.C..Aten Schagen 17 aug. Dr J. Bruin Heiloo 24 aug. Ds. A. Blokker 31 aug. Mevr. L.Kooiman Schagen 7 sept. Ds. J Oosterhoff Den Helder 14 sept. Ds. K. Goverts Zwaag 21 sept. Oecumenische dienst in PG kerk Schagen 28 sept. Ds. M.Myburgh Beverwijk Leesrooster van 15 juni augustus 2014 Zondag 15 juni Matteus 28: Ik ben er altijd bij. Elf leerlingen van Jezus gaan naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen zo veel verteld heeft. Daar verschijnt hij aan hen en belooft hij dat altijd bij hen zal zijn. Zondag 22 juni God beschermt je. Jezus vertelt zijn leerlingen dat het niet altijd gemakkelijk is om de woorden van God uit te dragen. Maar God zal hen beschermen in moeilijke tijden. 3 Zondag 29 juni De familie van God. Jezus praat over families. Het kan zijn dat mensen in hetzelfde huis niet hetzelfde denken over wie God voor mensen is. Wie zich verbonden weet met God, doet mee met het koninkrijk. Voor de kinderen verwerken we dat in een verhaal over de familie van God. Daar mag iedereen bij horen! Zondag 6 juli Rustig maar Jezus belooft rust aan mensen die zich opgejaagd en vermoeid voelen. Zondag 13 juli De zaaier. Een zaaier gaat op weg om te zaaien. Een deel van het zaad valt op goede grond, daar kan het vrucht dragen. Maar er komt ook zaad op plekken terecht waar het weinig groeikansen heeft. Zo is het ook met het Koninkrijk van God: Het komt tot bloei als het in goede aarde valt. Zondag 20 juli Laat het groeien. Jezus vertelt een verhaal over onkruid tussen het zaad. De eigenaar van de akker laat het onkruid er niet tussenuit trekken: dan zou hij de jonge plantjes beschadigen. Het moet eerst allebei groeien, daarna kun je het uit elkaar halen. 4 Zondag 27 juli Vertellen over Gods koninkrijk. Wie vertelt over Gods koninkrijk lijkt op een man die uit zijn huis allemaal bijzondere voorwerpen tevoorschijn haalt om ze te laten zien. Er is zoveel te zien en te vertellen! Zondag 3 aug. Het koninkrijk op aarde. Waar is eigenlijk het koninkrijk van God? En hoe ziet het eruit? Misschien kun je wel zeggen: Hier, in dit Bijbelverhaal. Mensen zitten in het gras, Jezus spreekt het zegengebed uit en breekt het brood. Er is meer dan genoeg voor iedereen. Zondag 10 aug. Over het water. De leerlingen van Jezus komen met hun boot in een storm terecht. Jezus komt over het water naar hen toe. Zondag 17 aug. Heer, ontferm U! Jezus is in het gebied van Tyrus en Sidon. Ook daar wordt hij meteen herkend als de Heer, de Zoon van David. Een vrouw vraagt om de kruimels van het Koninkrijk. Haar dochter is genezen. Zondag 24 aug. De beste leerling? Petrus wist precies te vertellen wie Jezus was: de Messias, de Zoon van de levende God. Maar toch betekent dat niet dat Petrus nu alles weet. In het Koninkrijk van God blijf je leren. 5 Zondag 31 aug. Geloof is Er wordt een jongen bij Jezus gebracht die vreselijk ziek is. Geloof kan bergen verzetten. Van de predikant Deze keer heb ik voor u een gelijkenis over het leven. Wie het ooit geschreven heeft, weet ik niet zeker, de namen Henri Nouwen, Henk Barfio en Ignatius van Loyola ben ik tegen gekomen. Het is een mooi verhaal om eens op een mooie zomerdag over na te denken. Parabel over het leven na de geboorte Een tweeling zit in de buik van de moeder. Ze zijn druk in gesprek: Geloof jij in een leven na de geboorte? Natuurlijk. Er moet wat zijn. Ik denk eigenlijk dat dit hier de voorbereiding is op een leven na de geboorte. Wel nee. Hoe zou dat er uit moeten zien? Nee hoor, er is geen leven na de geboorte. Ik weet het niet precies, maar ik stel me toch iets voor met veel meer licht. En eten met eigen mond, en lopen op onze eigen voeten. Onzin! Zelf lopen en zelf eten! Voor lopen is hier geen plaats en voor eten hebben we toch een navelstreng. Nee hoor, er is geen leven hierna. Maar de navelstreng is wel erg kort. Dit hier kan toch niet alles zijn. Ik geloof toch dat er hierna iets heel nieuws begint. Iets dat we gewoon nog niet kennen. Maar er is nog nooit iemand terug gekeerd na de geboorte! Het leven eindigt hier, in deze smalle, donkere, waterige ruimte. Nou ja, ik weet ook niet precies hoe het leven na de geboorte zal zijn. Maar we zullen toch onze moeder zien en die zal voor ons zorgen. Moeder??? Jij gelooft in een moeder? En waar is die moeder dan? Nou gewoon, om ons heen, overal om ons heen. Ik geloof er niets van. Ik heb nog nooit een moeder gezien, dus ze bestaat niet. Ik heb haar ook nog nooit gezien, maar af en toe, als we helemaal stil zijn, kan ik haar horen zingen, en voel ik haar hand over onze wereld strelen. Weet je, volgens mij begint het leven toch pas na de geboorte. Michiel Aten 6 Roemenië Op uitnodiging van de Stichting Schagen-Roemenië was ik in april een paar dagen op bezoek in Roemenië. Ik heb me er kunnen verdiepen in het land, haar problemen en het werk dat de stichting daar verricht. Het waren dagen die een diepe indruk achterlieten, vooral ook omdat je van een land dat een paar jaar lid is van de Europese Unie toch wat meer rechtvaardigheid verwacht dan er op dit moment is. Zo heb ik in deze week geen enkele Roemeen gesproken die vertrouwen had in de regering van het land. Roemenië maakt een heel aardige indruk op het eerste gezicht: de weiden zijn groen, de akkers netjes ingezaaid en de wegen zijn heel behoorlijk. Als je wat langer kijkt, dan valt op dat er heel veel mensen lopen langs de wegen. Er rijden weinig auto s en de meeste boeren bewerken hun land met een paard. Boeren hebben zelden een tractor, vaak alleen een paard met wagen. De kleding van de mensen is bijna altijd wat sjofel en sleets. Diepe indruk maakte het kindertehuis Petöfi Sandor in de plaats Cristuru Secuiesc. Dit huis wordt al 23 jaar ondersteund vanuit Schagen. Ooit is het in twee zomers door mensen uit Schagen opgeknapt. Vandaag wonen er ruim twintig kinderen in de leeftijd van 0 tot 20 jaar, allemaal zijn ze verstandelijk gehandicapt, vaak achtergelaten door hun familie in het ziekenhuis. De meesten van hen krijgen geen bezoek van hun ouders. Helaas heeft de lokale overheid al een paar maanden geen vergoeding meer betaald voor het voedsel. De directrice en het personeel doen hun best om voldoende eten te krijgen en dat is tot nu toe goed gelukt. We hebben het geld en de spullen die we van verschillende mensen hadden meegekregen, hier afgegeven. Het huis is heel eenvoudig: de kinderen slapen met 5 of 6 op een zaaltje, hebben alleen een bed en een smal kastje (die door Schagen werd betaald). De meeste kinderen gaan niet naar school, daar is hun niveau te laag voor, en worden overdag met spelletjes beziggehouden. Co Wiskerke (gemeenteraadslid in Schagen), die ook mee was, herkende het speelgoed dat hij vorig jaar had ingeleverd. Sommige spullen waren flink gebruikt! We bezochten ook een middelbare school. Deze verzorgt opleidingen voor metaal- en houtbewerking, naaionderwijs enz. We vroegen de directrice daar wat zij op dit moment het hardste nodig had en ze antwoordde: fietsen! Er zijn namelijk nogal wat leerlingen die 20, sommige zelfs wel 40 km moeten reizen tussen school en huis. Het zou voor hen een enorm verschil 7 maken als ze een fiets hadden. Geld hiervoor hebben ze niet en de kwaliteit van veel producten is ook maar matig. Dat geldt ook voor de kleding: veel mensen daar hebben liever 2e handskleding uit Nederland dan nieuw uit Roemenië. Ondanks alle problemen die we zagen, heb ik genoten van het land. Er zijn gelukkig een hoop mensen die zich de ellende van anderen wel aantrekken. We spraken met betrokken docenten, kundige verpleegsters en liefdevolle kinderverzorgsters. Het is er niet hopeloos, maar het land heeft een lange weg te gaan. De afgelopen 25 jaar is er vooruitgang geboekt, maar niet op alle fronten. Ik zag veel dronken mensen, jonge zwangere meisjes, bedelende kinderen. Helaas is er veel machtsmisbruik door politici, terwijl grote groepen mensen aan de zelfkant van de maatschappij leven. Het werk van de Stichting Schagen-Roemenië kan maar een klein beetje helpen, maar door uw hulp krijgen kinderen in de scholen beter materiaal, in de tehuizen gezondere voeding, betere kleding en een beetje speelgoed om de dag mee door te brengen. Uw afgedankte kleding wordt weer gedragen door mensen die zelf van 200 of 300 Euro moeten leven (in een land waar de prijzen in de supermarkt bijna gelijk zijn aan de onze). Uw hulp aan de stichting is goed besteed, dat heb ik met eigen ogen gezien. Ik heb de dankbaarheid van velen mogen zien, horen en ervaren. Meer informatie: Stichting Schagen Roemenië, Nes 20, 1741NH Schagen, , Bankrekening nr Website: stichting-schagen-roemenie.nl Michiel Aten Uitnodiging voor de openluchtdienst in Krabbendam De openluchtdienst op 22 juni begint om uur. Het thema is: Open deuren, naar aanleiding van de naam van het stuk land waaronder de fundamenten van het kasteel werden gevonden. Dat heette 'de nieuwe deuren'. Van het kasteel wist niemand meer, tot de ruilverkaveling in de 60er jaren. Maar de naam was bewaard: Nuwendoorn was 'de nieuwe deuren' geworden. Het gaat in de bijeenkomst om 'openheid', ontmoeting, verbinding - van mensen wereldwijd. Maar eerst maar eens van mensen in de buurt. 8 Er is een begeleidingsband, zelf leid ik de dienst. Er zijn liturgieën, er is samenzang, maar ook luistermuziek (Nederlands, mooie teksten. Liederen van Claudia de Breij, Blöf e.d.). Het ligt in de bedoeling 'de preek' op creatieve wijze vorm te geven. Koffiedrinken en gelegenheid om na te praten na afloop. De dienst duurt een uur, en voor het samenzijn na afloop is er ook voldoende tijd - de band zorgt dan voor achtergrond muziek. De koffie(thee, fris) moet wel worden betaald - de opbrengst is voor Kika. Parkeren aan de Burchtweg bij Krabbendam. Vandaar lopen naar het weiland bij de burcht. Mensen die minder goed ter been zijn kunnen met de auto/de bus de verharde weg oprijden naar de ruïne, dan zijn ze vlakbij de tent. In principe zitten we buiten, op stropakken en stoelen - maar bij slecht weer is er onderdak. De tent is er om de band, de apparatuur etc. sowieso te beschermen tegen evt. regen. Mocht het weer tegenvallen, dan zorgen we voor meer onderdak in de vorm van een aantal grote party tenten. Er zijn ook toiletten aanwezig. De zaak is geregeld met gemeente en politie - dwz. we zorgen ervoor dat wanneer er iemand onwel wordt een ziekenwagen ongehinderd/snel het terrein op kan en er zijn sowieso mensen aanwezig met een EHBO diploma op zak (waaronder een gediplomeerd verpleegkundige). Wij zouden het erg leuk vinden jullie te mogen ontmoeten - op de 22ste. Welkom! De kerk van Dirkshorn komt ook - en we gaan nog een pr.-campagne opzetten. De posters en affiches liggen al bij de drukkerij. De dienst is open voor iedereen: gelovig, niet- of anders-gelovig, laagdrempelig, samen, regionaal, verbindend. Hartelijke groeten aan iedereen, Piet Monsma Op 22 juni is er geen dienst zijn in de kerk van Schagerbrug 9 Gedicht Onze Handen Onze handen laten zien, er is al veel mee gedaan. Het vel rimpelt wat misschien, maar trek je daar niets van aan. Als je handen zouden kunnen spreken over alle avonturen in het leven, dan zou je vast en zeker een boek uit kunnen geven. Je handen verraden veel ze zijn misschien de jongste niet meer. Maar ze doen wat je wil al jaren en telkens weer. Ooit waren dit babyhandjes, ze gingen mee op je levensreis. Je zou ze nooit willen missen voor geen enkele prijs. Onze handen en wij, we hebben elkaar nodig. Verdere uitleg is overbodig... Ingezonden door Marjan Riesebosch Vorming Protestantse Gemeente Tijdens de laatste gemeenteavond vorig jaar bent u geïnformeerd over het voornemen van onze gemeente om Protestantse Gemeente te worden. Voor de identiteit van onze gemeenten zal dat geen gevolgen hebben, immers de Hervormde Gemeente is al volwaardig lid van de Protestantse Kerk Nederland. Wel voor de beeldvorming naar buiten. Er ligt inmiddels een toezegging van de classis dat zij er niet afwijzend tegenover staan om ons deze status toe te kennen. Daar gelden wel enkele voorwaarden. Eén daarvan is dat er overeenstemming is met de buurgemeenten over de geografische grenzen. De classis stelt namelijk als voorwaarde dat de gebieden van Protestantse Gemeenten elkaar niet mogen 10 overlappen. In de kerkenraad is de wens uitgesproken dat de geografische grenzen van de Protestantse Gemeente Zijpe overeenkomen met die van de huidige Hervormde Gemeente, wat neerkomt op de grenzen van de polder Zijpe. Grenzen van een PG mogen wel een Hervormde of een Gereformeerde gemeente overlappen, dat is het geval bij de Gereformeerde Kerk in Krabbendam en Schagen. Een deel van de leden van de GK Krabbendam en van de leden van de voormalige GK Schagen woont nl. in de Zijpe. Een vertegenwoordiging van de kerkenraad heeft inmiddels gesproken met de Protestantse Gemeente Schagen en de Gereformeerde Gemeente Krabbendam. De gesprekken vonden in een prettige sfeer plaats en er ontstond een levendig gesprek over de problematiek waar de kerken van nu mee te maken hebben. Krabbendam stemde in met de vorming van de PG Zijpe, mits de in Zijpe woonachtige gereformeerde leden vooraf de keuze krijgen voorgelegd of zij lid willen blijven van Krabbendam. Uiteraard was daar van onze zijde geen bezwaar tegen. Schagen had wel moeite met de nieuwe kerkgrens, immers zo n 45 leden van Schagen wonen in Zijpe. De gemeenten Callantsoog en Anna Paulowna hebben ons schriftelijk laten weten geen bezwaar te hebben tegen de voorgestelde kerkgrens. De kerkenraad heeft besloten nu een verzoek in te dienen bij de classis om de kerkgrens vast te stellen en ons de formele status in wording toe te kennen. Afhankelijk van deze beslissing kunnen wij verdere stappen zetten. Wij houden u op de hoogte. Nico Modder kerkvoogd Paaskaartenactie Verslag Paaskaartenactie. Na de kerkdiensten op 30 maart en 6 april jl. zijn door diverse gemeenteleden de Paaskaarten beschreven. De diaconie heeft op de dubbele kaarten een extra postzegel geplakt zodat de gedetineerden zelf naar goeddunken deze kaart konden doorsturen. De kaarten zijn naar gedetineerden in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag gegaan. De enkele kaarten zijn alle terug gestuurd naar Kerk in Actie in Utrecht. Vandaar is elke kaart in een pakketje naar Nederlanders in buitenlandse gevangenissen gestuurd. De diakonie 11 12 Rommelmarkt De afgelopen rommelmarkt in de kerk van Schagerbrug was weer een succes. Ik kwam na afloop van de markt naar de kerk om wat te helpen opruimen en zo. Mijn eerste indruk was dat alles er nog stond zoals aan het begin van de markt. Groot was mijn verbazing toen ik hoorde dat de opbrengst ruim 1200 bedraagt. Namens de kerkeraad dank aan alle medewerkers want het is toch altijd weer een heel gesjouw. Henk Ames Ledenadministratie. Overleden: (allen in maart 2014) Dhr. H. Peetoom, Grote Sloot 383, 1751 LD Schagerbrug Mevr. G. Rijs - van der Oort, Wilhelminastraat 13, 1756 TH 't Zand NH Dhr. K. Middelbeek, Wilhelminastraat 1 B109, 1756 TH 't Zand NH Ter gedachtenis Hendrikus Peetoom, in het dagelijks leven Ricus, werd op 17 december 1925 in Blokker geboren. De familie Peetoom verhuisde eind jaren twintig naar Keinsmerbrug. Iets later arriveerden mijn grootouders met de boot uit Akersloot ook op Keinsmerbrug, aan dezelfde kant van de Grote Sloot. Beide families konden het goed met elkaar vinden en dat is levenslang zo gebleven. Als predikant bezocht ik Ricus in Hij woonde in Schagerbrug in het huis waar zijn ouders hadden gewoond, met groententuin en met kippen. Ricus was geen trouwe kerkganger. Wel was hij in de jaren veertig orgeltrapper geweest in Schagerbrug, Maar toen hij met een onderkende polio in het ziekenhuis in Alkmaar terecht kwam, bezocht de predikant hem niet. Dat stak nog steeds. Ik meldde dit aan onze nieuwe predikant Michiel Aten, die naar hem toe wilde gaan, en zijn reactie 13 was: Had die dominee misschien kinderen? Polio, erg besmettelijk. En in de jaren na de oorlog was er geen vaccin. Ricus herstelde maar kon niet meer dansen en liep dus, volgens een nichtje, niet tegen een vrouw op. In 1998 hadden we een nieuwe kerkelijk ontvanger nodig. Ik kende Ricus al vanaf 1956, toen hij als administrateur op de Streekwerkplaats werkte. Hij zag die uitgroeien tot een bedrijf met 300 werknemers. Zijn hobby thuis, naast de tuin, was de historie van het streekbusvervoer. De kerkelijke financiën waren na een jaar op orde en hij droeg die over aan Jaap van Gaalen. We bleven elkaar regelmatig zien, speciaal op zijn verjaardag als alle neven, nichten en bekenden langs kwamen. s Middag at hij al vijftig jaar in de Posthoorn in Schagen. Hoewel hij zich niet lekker voelde en zijn buurman hem had aangeraden thuis te blijven, reed hij op de marktdag 13 maart om half twaalf toch weg in zijn rode auto. Langs het kanaal begaf zijn hart het. Neven en nichten schreven op de rouwkaart: Hij heeft in zijn leven veel om ons gegeven. Wij zullen hem missen. En niet alleen zij. Op 28 maart overleed in de Zandstee Grietje Rijs-van der Oort. Zij werd op 17 juli 1917 in de molen van Rentenaar in St. Maartensbrug geboren. Ze deed in 1935 belijdenis in de kerk van St. Maartensbrug en trouwde in 1944 met Jan Rijs van Burgerbrug. Van de bekende familie. Ze kregen twee dochters en een zoon. Haar man werkte bij dijkgraaf Schuyt, samen bedienden ze later het watergemaal tussen Sint Maartens- en Burgerbrug. Ze kregen een kleine boerderij in Burgervlotbrug en verhuisden, toen die gesaneerd werd, naar Callantsoog. Vandaar raakte haar man na een hersenbloeding in Magnushof. Van Callantsoog verhuisde ze naar het Kerkepad in Schagen. Daar woonde ze elf jaar. Jan Rijs overleed op 17 mei Ze had zich laten inschrijven voor het St. Jozefpark in Tuitjenhorn en kwam terecht in een appartement bij de Zandstee. Maar ik heb hier meer ruimte dan in Schagen zei ze toen ik haar in 2011 bezocht. En er was ruimte om in haar eigen appartement afscheid van haar te nemen. Dat ze moge rusten in Gods vrede. Op 29 maart 2014 overleed in de Zandstee Klaas Middelbeek, rijwielhandelaar. Hij werd geboren op 20 januari Ik kende hem van zijn rijwielhandel op de Loet in Schagen. Mijn eerste fiets, met klossen kwam bij hem vandaan. We spraken elkaar in die jaren regelmatig, want fietsen repareren deed ik toen nog niet zelf. Hij informeerde dan naar mijn oom Cees
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks