Please download to get full document.

View again

of 40
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Deadline kopij: 7 april 2012 Postadres: Redactie Meer-Historie, Hermitage 196, 2134 AC Hoofddorp tel.: mail:

Category:

Leadership & Management

Publish on:

Views: 20 | Pages: 40

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
In dit nummer Redactioneel 2 16 Thema 17 Herinneringen aan de oorlog van Jansje Leegwater 18 Zang en Vriendschap in de oorlog 22 Meerkoeten en snoeken een ware lekkernij 23 Niemand mocht weten dat het
Transcript
In dit nummer Redactioneel 2 16 Thema 17 Herinneringen aan de oorlog van Jansje Leegwater 18 Zang en Vriendschap in de oorlog 22 Meerkoeten en snoeken een ware lekkernij 23 Niemand mocht weten dat het een Jodinnetje was Museum 6 Ruimtelijke rituelen 2 Psalm uit oorlogsjaren, van Piet Kruif, krijgt nieuw verhaal LUCHTVAART De Haarlemmermeer is groter dan Schiphol COLOFON ISSN: Doelstelling: Meer-Historie, cultuurhistorisch magazine, is een uitgave van de stichting Meer-Historie. Het doel van de stichting Meer-Historie is het behoud van het cultuurhistorische erfgoed in Haarlemmermeer en omgeving voor zover de stichting hierop een directe invloed heeft. Zij wil dit doel bereiken door het bevorderen van de belangstelling en de waardering voor, alsmede de kennis van dit erfgoed. Meer-Historie verschijnt 4x per jaar en wordt aan alle begunstigers gestuurd. Bestuur Bab van Groenigen, voorzitter, Han Klinkspoor, vice-voorzitter; Johan Slinger, penningmeester; H.C.M.van Raak, redactiecommissie; Marianne Koeckhoven; Frank Ossewaarde; Elise van Melis, directeur conservator/directeur Historisch Museum Haarlemmermeer; Dimph Pullens, Hans Esman, secretaris; Wil Landzaat, secretaris, Daunisstraat 12, 2132 PS Hoofddorp, , Rekeningnummers ING banknummer: Rabobank: Ereleden Drs. J. Achterstraat; J. Arensman; Mr. R. M. Dunselman; Fr. de Jong; A. de Koning; J.C. Suidgeest; A. Verbeek; Peter Roodenburg Locatie: De stichting is gevestigd in de Witte Boerderij, Hoofdweg 743, 2131 MA Hoofddorp, tel Begunstigers/donateurs/abonnees De minimumbijdrage is 15,00 per jaar. Losse verkoop: In het Historisch Museum Haarlemmermeer en in de volgende boek- en tijdschriftenhandels: Stevens, Nieuweweg 63, 2132 CM Hoofddorp en Bruna De Symfonie, De Symfonie 37, 2151 MD Nieuw-Vennep. Nabestellingen via het secretariaat ( 4, excl. verzendkosten). Redactie Baukje Bos-Burggraaff, Marcel Harlaar, Barend Klaassen, Harry van Raak, Henri Stroet, Kees van der Veer Website: ARTIKELEN 12 Wandel- en fietstochten voor Meer-Historie 10 Nieuws uit de gemeentelijke Erfgoedcommissie 38 Er is altijd een verbindingsdraadje gebleven 32 Van School 7 naar de Zevensprong Foto omslag: Bronzen beeld van een dansend echtpaar op een betonnen sokkel. Op de sokkel zit een bordje met de tekst: Vrijheidsbeeld, 5 mei 1995, dansende boeren, K. Gomes. Op initiatief van de Stichting 5 mei Comité Haarlemmermeer werd elk jaar in een van de kernen van de gemeente Haarlemmermeer een Vrijheidsbeeld geplaatst. Dit beeld van Karel Gomes is geplaatst bij de Leimuiderdijk/Lisserweg in Weteringbrug. (Foto: Kees van der Veer) Deadline kopij: 7 april 2012 Postadres: Redactie Meer-Historie, Hermitage 196, 2134 AC Hoofddorp tel.: mail: Beeldmateriaal: U kunt afbeeldingen aanleveren als foto s of als digitaal bestand. Let er bij digitale bestanden op dat de foto een hoge resolutie heeft (minimaal 300 dpi), denk aan een bestand van minimaal 1 Mb. Nota bene: Foto s altijd apart als jpg-bestand toezenden Grafisch advies en realisatie: Line-Up Media Services, Boxtel Vormgeving: Hans Gordijn, Baarn Auteursrecht Op het auteursrecht van het gepubliceerde in Meer-Historie is artikel 7 van de Auteurswet 1912 van toepassing wordt een bijzonder jaar voor cultuurhistorisch Haarlemmermeer. De polder bestaat 160 jaar, de stichting Meer-Historie 40 jaar en het Historisch Museum Haarlemmermeer 20 jaar. Daar kunnen we niet aan voorbij gaan en er zullen in de loop van het jaar verschillende bijzondere activiteiten plaatsvinden. Op het moment dat ik dit schrijf, is het nog te vroeg om hier meer concreet over te zijn. Wel is het goed de krant of uw mailbox in de gaten te houden. In dit maartnummer weer heel veel historie. Laatste tijd klinkt nogal eens door dat we te weinig aandacht voor geschiedenis zouden hebben. Dat vinden wij totaal ongegrond. Ja, we besteden meer aandacht aan actuele zaken, maar dat wil niet zeggen dat we de fascinerende geschiedenis van onze polder veronachtzamen. Regelmatig ontvangen wij verzoeken om in het blad aandacht te besteden aan andere onderwerpen en andere dan de gebruikelijke woonkernen. Wij willen de bal graag terugkaatsen en mensen die iets willen schrijven over een onderwerp dat hen na aan het hart ligt vragen dat ook daadwerkelijk te doen. Wij blijven geïnteresseerd in boeiende historische verhalen, oude foto s en bijzondere voorvallen, anekdotes en nog onbekende historische feiten die vaak uit de persoonlijke verhalen van mensen naar voren komen. Maart is traditioneel het nummer dat de blik in historische zin vooruit werpt richting de meidagen waarin de Tweede Wereldoorlog wordt herdacht. Die oorlog had ook effect op het dagelijks leven van vele toen jonge bewoners van Haarlemmermeer. In deze uitgave hebben we enkele van die persoonlijke verhalen verzameld. In maart kondigt zich ook het voorjaar aan en dat is misschien goede reden om alvast van de buitenlucht te gaan genieten. Wij hebben als opwarmer alvast een aantal wandel- en fietstochten verzameld en voorzien van de prachtige foto s van Kees van der Veer. Het lijkt ons een leuke en sportieve manier om de Haarlemmermeer en haar geschiedenis te ontdekken, al dan niet met kinderen of kleinkinderen. Misschien komt u dan wel langs het beeldje dat op de cover is geplaatst. De keuze voor deze plaat is gemaakt op basis van een snelle peiling via Facebook. Sympathisanten konden hun voorkeur aangeven en de meerderheid koos voor de huidige omslagfoto. Onze dank! Namens de redactie van Meer-Historie, Marcel Harlaar, eindredacteur MAART 2012 MEER-HISTORIE 1 Psalm uit oorlogsjaren, van Piet Kruif,* krijgt nieuw verhaal Patricia van den Bosch-Hogenkamp is op het in Meer-Historie geplaatste verzoek van Vincent van Rijn ingegaan naar meer informatie over Haarlemmermeerse verhalen over de Tweede Wereldoorlog mede voor haar eigen boek. Patricia ging op onderzoek uit naar het jongetje dat bij haar overgrootouders de Fam Eijk, en oma Anna van der Linden -Eijk woonde. Via Vincent kwam ze er achter dat de naam van het jongetje Hans Cohen was. Ook troffen ze een bedankbrief aan van zijn broer Mart die toen naar Amerika vertrok in de jaren 60. Via Google en de door Mart opgerichte War Trauma Foundation kwam Patricia weer op het spoor van Mart. Hij woonde intussen weer in Nederland. Bij hun eerste ontmoeting vertelde Mart dat er nog een broertje was, Louis, die ook omgekomen is in de oorlog. Louis woonde bij de familie van Woudenberg in Nieuw-Vennep. Via Bep Brunt - van Woudenberg vernamen ze ook dat er een dagboek was bijgehouden door An van Woudenberg, met als een van de laatste passages de melding dat Piet Kruif, Louis dus, was opgepakt samen met Teun (Teunis Boogaard) bij de overval die hun beiden noodlottig werd. De link met mevrouw van Dijk- Boogaard is mede gelegd door Annie van den Bosch -van Dijk. Annie is getrouwd met een broer van de schoonvader van Patricia. Zoals dat gaat besprak Patricia dit onderwerp tijdens een familie receptie. Annie wist te vertellen dat Mart en Vincent ook bij haar moeder, Metje van Dijk Boogaard waren geweest en dat Metje in 2008 een ingelijste psalm, het laatste cadeau van Louis voor Teun voordat hij was opgepakt, aan het Historisch Museum Haarlemmermeer had geschonken. Dit laatste cadeau is te zien in het Tweede Wereldoorlog-huisje in het museum. * Piet Kruif was schuilnaam voor Louis Cohen! 2 MEER-HISTORIE MAART 2012 Een website vol verhalen en beelden De nieuwe website nl staat vol verhalen. Foto s en video s geven een beeld van vroeger, maar ook van nu. De stichting Meer-Historie kan in samenwerking met de Stichting Dorpsraad Nieuw-Vennep dankzij subsidie uit de regeling Volkscultuur van de Gemeente Haarlemmermeer deze interessante website laten bouwen. Leven in Nieuw-Vennep Opening bedrijfspand Lucas Bols (Foto: Piet Klaassen) Van de politieagent, die moest waken over de brug met Oud en Nieuw, tot de horecaman die zorgt dat er nu een groot feest is en de brug geen bewaking meer nodig heeft. Van de beheerders van het oude ontmoetingscentrum, dat onder meer door geldacties van de inwoners tot stand is gekomen, maar nu gesloopt is. Van de zusters die het klooster aan de Venneperweg bewoonden en van de bewoner die er nu een appartement heeft. Vanuit de dorpsraad Nieuw-Vennep zijn Jan Kiel en Truus Klerk de projectleiders. De website is sinds de zomer van vorig jaar on-line en wordt langzamerhand gevuld. Een aantal Venneper interviewers neemt interviews af op allerlei terreinen van het leven in Nieuw-Vennep. Zo heeft Ronnie van der Knaap het geestelijk leven voor haar rekening genomen. Zij interviewde bijvoorbeeld Ton Ruighaver, die vertelt dat al voor 1857 gereformeerden bijeenkwamen in loodsen en schuren. Dat de Hervormde Witte Kerk in 1862, dus dit jaar 150 jaar geleden, in gebruik werd genomen vertelt de heer Tamboer. Dat ook jonge mensen nog steeds inspiratie opdoen in diensten vertelt Irene Hartgers. Dat laatste valt niet alleen te lezen, maar is ook te zien in een videofragment op de website. Geertje Bos, schrijfster van de biografieën over Appie Baantjeren Joop Doderer, ontlokte mensen verhalen over het dagelijks leven. Piet Klaassen voorziet de website van foto s en er komen steeds meer video s op de site te staan. Ook eerder gepubliceerde verhalen over Nieuw-Vennep hebben een plekje gevonden op de site. Niet alleen vanuit Meer- Historie, maar bijvoorbeeld ook uit de huiskrant van Verzorgingshuis Westerkim. De laatste tientallen jaren is het tweede dorp van de polder hard gegroeid. Het staat met beide benen in de 21ste eeuw. De achterliggende gedachte van dit project is vooral ook de nieuwe bewoners, de nieuwe generatie, een deel van de oude roots en een deel van het oude gemeenschapsgevoel mee te geven. Blijf deze website in de gaten houden. Er komen nog steeds verhalen, foto s en video s bij. Mocht u zelf nog materiaal hebben dat geschikt is voor publicatie op deze website, kunt u contact opnemen met de projectleiders, of via Meer: Acties voor zwembad (Foto: Piet Klaassen) Eerste markt in 1970 (Foto: Piet Klaassen) MAART 2012 MEER-HISTORIE 3 Van de voorzitter Van de PENNINGMEESTER Bij diverse gelegenheden heb ik laten weten het heel belangrijk te vinden om het cultuurhistorisch erfgoed van de gemeente Haarlemmermeer voor een breder en jonger publiek toegankelijk te maken. Ik ben mij er overigens van bewust dat dat moeilijk is en een hoop tijd zal vergen. In relatie daarmee ben ik heel blij met volgende zaken. Zowel het Historisch Museum Haarlemmermeer als Meer-Historie beschikken inmiddels over een nieuwe en aansprekende website waarmee wij ook naar het jongere publiek toe voor de dag kunnen komen. Dit blad is in een nieuw en modern jasje gestoken en daardoor ook interessanter geworden voor een breder publiek. Dan de ontwikkeling van het digitale platform Toen Haarlemmermeer. Een ontwikkeling die in gang is gezet in samenwerking met de Bibliotheek Haarlemmermeer en het Cruquius Museum. Naar verwachting zal de ontwikkeling hiervan in de tweede helft van 2012 zijn afgerond. Dat is weliswaar later dan aanvankelijk de bedoeling was, maar eind goed al goed. Want als het digitale platform uiteindelijk is geconcretiseerd dan kunnen wij ook voor een breder en jonger publiek, op een moderne manier, informatie over het cultuurhistorisch erfgoed van Haarlemmermeer toegankelijk maken. En er wordt door ons inmiddels gebruik gemaakt van de zogenaamde social media en hebben wij zelfs volgers. Het zal voor de ouderen onder ons minder aansprekend zijn maar het is wel belangrijk omdat met name jongere mensen veel gebruik maken van deze media om te communiceren. Als laatste in dat verband een ontzettend leuk initiatief van het Historisch Museum Haarlemmermeer in samenwerking met de redactie van dit blad. Er is een fotowedstrijd georganiseerd onder de naam Young Life Haarlemmermeer. Jonge fotografen, tussen de 15 en 30 jaar, zijn uitgenodigd om vanuit hun eigen invalshoek te laten zien hoe de jongerencultuur er in Haarlemmermeer uitziet. Op het moment dat u dit leest zijn de beste uitzendingen samen gekomen in een reizende expositie die start bij het Historisch Museum Haarlemmermeer. U zult het met mij eens zijn aan beweging gelukkig geen gebrek en dat alles in het belang van het cultuurhistorisch erfgoed. Bab van Groenigen, Voorzitter Stichting Meer-Historie/ Stichting Historisch Museum Haarlemmermeer Dit wordt geen vaste rubriek, dat laat ik gaarne aan anderen over. Hoewel, ik zal wellicht ook wel eens schrijven over de Haarlemmermeer, waarin ik toch de eerste vierentwintig jaar van mijn leven daadwerkelijk gewoond heb. Ik wil het nog even hebben over de veranderde wijze van betaling. Was u als sympathisant (ook ik zal het woord begunstiger niet meer gebruiken, daartoe aangesproken door de voorzitter) gewend een acceptgiro te ontvangen voor uw bijdrage voor het komende jaar, thans wordt u verzocht zelf actie te nemen door een opdracht aan uw bank te verstrekken met vermelding van het administratienummer. Dit nummer is vrij essentieel, want wat mij spoedig bleek dat het vermelden van dit nummer in meer dan de helft van de gevallen niet gebeurde op de afrekening van bank. De formulieren die u inleverde bij de bank worden sinds enige jaren niet meer aan de begunstigde (in dit geval Meer-Historie) doorgestuurd. Meer dan de helft van de sympathisanten maakte van het accept giro formulier geen gebruik en deed zelf de overboeking waarbij het administratie nummer nog al eens vergeten werd. Het opzoeken van dat nummer bij die betalingen heeft mij vorig jaar vele advertentie avonden gekost. Dit jaar gaat het gelukkig veel beter. Ongeveer 95 % maakt over, onder vermelding van het administratie nummer. Voor mij een enorme werkbesparing. De lijst bij het Historisch Museum Haarlemmermeer is ook geregeld, zodat u naar hartenlust het museum kan blijven bezoeken. Met dank aan Geert Deddens die de sympathisanten administratie al vele jaren samen met zijn vrouw verzorgt. Ik hoop dat wij het voor u niet al te moeilijk hebben gemaakt en dat u de verandering kan billijken. Het bespaart ons een hoop moeite en extra kosten. De verhoging van de minimum bijdrage van 12,50 naar 15,- was al aangekondigd in het afgelopen septembernummer. Op het moment dat ik dit schrijf (de eerste week van januari ) is al meer dan de helft van alle bijdragen binnen, maar ik vraag u vriendelijk, zover u dat nog niet hebt gedaan, uw bijdrage voor 2012 aan ons over te maken. Des te minder herinneringen hoef ik te versturen. Rest mij u nog een goed en gezond 2012 toe te wensen. Johan Slinger 4 MEER-HISTORIE MAART 2012 1 mei 2012 Sympathisantenavond De sympathisantenavond zal niet zoals eerder aangekondigd op 17 april maar op 1 mei 2012 worden gehouden. Tijdens deze avond biedt de stichting naast een officieel programma de bezoeker ook weer een boeiende spreker. Dit jaar is dat de bekende Ad van Liempt. Locatie: Zalencentrum Het Trefpunt aan de Hoofdweg 1318 te Nieuw- Vennep Datum: 1 mei 2012 Aanvangstijd: uur (Zaal is open vanaf uur) Agenda 1. Opening door de voorzitter dhr. Bab van Groenigen 2. Mededelingen 3. Integratie Stichting Meer-Historie en Historisch Museum Haarlemmermeer 4. Rooster van aftreden 5. Verslag begunstigersavond Jaarverslag en jaarrekening Verslag kascontrolecommissie 8. Benoeming leden kascontrolecommissie 9. Rondvraag Pauze zijn specifieke interesse voor de Tweede Wereldoorlog. In 1999 bedacht Van Liempt het televisieprogramma Andere Tijden, waarin wekelijks een historisch onderwerp wordt belicht. Zaal Het Trefpunt in Nieuw-Vennep is al jaren vaste locatie voor de sympathisantenavond. (Foto: Kees van der Veer) Na de pauze zal er een voordracht worden gehouden door de heer Ad van Liempt. Hij is een Nederlandse journalist, ex-redacteur bij het Journaal, publicist, televisieprogrammamaker en medeoprichter en ex-hoofdredacteur van het nieuwsprogramma Nova. Van Liempt verrijkte Nova met veel ideeën, waarbij de nadruk lag op Ad van Liempt is een begenadigd spreker MAART 2012 MEER-HISTORIE 5 Ruimtelijke rituelen zijn van alle tijden Min of meer vaste gebruiken op straat, in dorpen of op het land dat noemen we ruimtelijke rituelen. Ze zijn van alle tijden, en ze veranderen langzaam, met het verstrijken van de tijd. Gebruiken van pakweg honderd jaar geleden werden bepaald door omstandigheden, seizoenen en middelen van bestaan. Als de boer je voor Kerst niet had gevraagd te blijven, dan moest je als arbeider op 15 maart vertrekken. Daarom vond ieder jaar op die datum een bijzonder en inmiddels vergeten ritueel plaats als arbeiders en hun gezin moesten verkassen hopelijk naar hun nieuwe baas. Dat betekende een complete volksverhuizing, want op die ene dag verhuisden zo n honderd tot honderdvijftig gezinnen. Voor het overbrengen van de Korenoogst Dorsmachine met Locomobiel 021 schamele inboedel mochten ze dan wel paard en wagen van de boer gebruiken. Vaste rituelen De Haarlemmermeerpolder was honderd jaar geleden een akkerbouwgebied. Het dagelijks transport van landbouwproducten leverde een beeld op van vaste rituelen. Zo zorgden boeren uit Haarlemmermeer ervoor dat honderden paarden uit omliggende steden en dorpen in het seizoen hun portie vers klaver kregen. Om half vier s morgens werd de klaver gemaaid, en vervolgens gingen de karren op weg; per kar de dagelijkse portie voor zo n veertig paarden. Dit klavertransport, en ook het dagelijks vervoer van melk en seizoensvervoer van landbouwproducten als graan, hooi, bieten, en aardappelen, zorgde voor specifieke Haarlemmermeerse drukte op de weg. De lange wegen leken eindeloos. Van snelverkeer was nog lang geen sprake. Men reisde te voet, met de fiets, per paardenomnibus, diligence en later met de autobus. Bij slecht weer waren de modderige wegen onbegaanbaar. Men loste dit op door de kuilen met grint te vullen uit de daarvoor langs de weg geplaatste bakken. Pinksterrijden Een ander bijzonder ritueel was het Pinksterrijden. Als een boerenzoon een oogje had op een boerendochter die van zijn avances gediend was, dan maakte hij op zondagmiddag voor Pinksteren zijn opwachting bij haar ouders. Dan 6 MEER-HISTORIE MAART 2012 vroeg hij om toestemming om op Tweede Pinksterdag met haar per paard en wagen uit rijden te gaan. Mocht hier later een huwelijk uit voortkomen, dan bracht men - ook te paard - de bruidsuikers rond, in ruil voor geld of cadeaus. Venters met hun hondenkar, en marskramers met hun mand of kastje op hun rug, maakten ook deel uit van het dagelijks straatbeeld. Zij bezorgden benodigdheden aan huis, of beter gezegd, bij de boerderij. Zij verkochten kruidenierswaren, manufacturen, klompen en andere dagelijkse benodigdheden. Verkeerschaos Niet alleen op de wegen, ook op de Ringvaart was allerlei verkeer, per boot of pont. De veerman was aangewezen op de veergelden, en hij verdiende een sober extraatje met het overzetten van schapen en pinken. Ook hij verdient zijn plek binnen de zogenaamde ruimtelijke rituelen. Dankzij bijvoorbeeld foto s en verhalen krijgen we een indringend beeld van ruimtelijke rituelen uit lang vervlogen tijden; een beeld van een hard bestaan, een sober leven voor werk en gezin. Laten we deze rituelen koesteren, blijven bewaren en er bij stil staan hoe Haarlemmermeer continu verandert. Vroeger, vandaag en morgen. Elise van Melis, Directeur Historisch Museum Haarlemmermeer De expositie Ruimtelijke Rituelen is te zien van 18 februari tot 15 mei in het Historisch Museum Haarlemmermeer, Bosweg 17, 2131 LX Hoofddorp, Schiphol in de jaren 30 Net als toen... Oude draaibrug Hillegommerdijk, Transportbedrijf Gebr. van Tienderen MAART 2012 MEER-HISTORIE 7 Tekst: Rinus van Rijsbergen / Fotografie: Mariel Begheyn/MBFotos.nl Drafsport is de oudste paardensport in Haarlemmermeer Op 13 augustus 1850 was, volgens een verslag in Meerhistorie van september 1993, een harddraverij op een stuk droge grond in de Haarlemmermeerpolder ter hoogte van Sloten. Er dongen 22 paarden naar de hoogste prijs. De leden van de afdeling Sloten van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw wilden iets bijzonders organi
Similar documents
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks