Please download to get full document.

View again

of 43
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Değerli TECHSTAR Dergisi okuyucuları, tüm dünyada ekonomik sosyal ve

Category:

Internet & Technology

Publish on:

Views: 30 | Pages: 43

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
BAŞYAZI Prof. Dr. İsmail YÜKSEK Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Ar-Ge harcamalarındaki artışın sağlanmasında, özel sektör tarafından Ar-Ge ye daha fazla kaynak aktarılmaya başlanmasının da önemli bir
Transcript
BAŞYAZI Prof. Dr. İsmail YÜKSEK Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Ar-Ge harcamalarındaki artışın sağlanmasında, özel sektör tarafından Ar-Ge ye daha fazla kaynak aktarılmaya başlanmasının da önemli bir rolü bulunmaktadır. Ar-Ge harcamaları özel sektör ile artıyor Değerli TECHSTAR Dergisi okuyucuları, tüm dünyada ekonomik sosyal ve politik alanda gelişme sağlanabilmesi, teknolojik gelişmelerle mümkündür. Teknolojik gelişmenin temelinde ise bilim ve teknoloji alanında yapılan buluşların ve sağlanan gelişmelerin uygulanabilir olması yatmaktadır. Küreselleşen dünyada işletmelerin rekabet gücünü arttırması için bilgi birikimi ve maddi imkanlar bir araya getirilmeli ve ortaya çıkan yeni ürün ekonomik değeri olan satılabilir bir ürün olarak ekonomiye kazandırılmalıdır. Bundan dolayı üniversitelerde yapılan bilimsel çalışmaların sonuçları sanayiye aktarılarak, bilimsel bilginin kullanıldığı teknoloji tabanlı bir üretim geçekleşmektedir. Teknolojinin bu kadar hızla değiştiği ve geliştiği bir ortamda, bilimin mutfağı olarak değerlendirilen üniversitelerin mevcut teorik ve pratik bilgi ihtiyaçlarının değişmesi ve çeşitlenmesi sanayi ile işbirliğini kaçınılmaz bir hale getirmiştir. Bilindiği gibi sanayi kuruluşlarının kalkınmasında, gelişmenin sürdürülebilirliği ve Ar-Ge faaliyetleri çok önemli rol oynamaktadır. Bu sürdürülebilirliği destekleyebilen en önemli unsurlardan biri de üniversite-sanayi işbirliğidir. Bu işbirliği sonucunda sanayiler, ürün çeşidini sürekli artırmak, yüksek kaliteli ürün üretmek ve üretim maliyetini düşürebilmek için gerekli çalışmalarda bulunabileceklerdir. Yapılan bu karşılıklı işbirliği, ülkelerin bilimsel, teknolojik ve ekonomik gelişmesini hızlandıracaktır. Ülkemizde sanayi ve üniversitelerin ortak çalışmalar yürütebilmesi amacıyla önemli projelere imza atılmaktadır. TÜBİTAK, Santez, KOSGEB ve Teknopark projeleri, bu işbirliğini kurumsal bir platforma taşımak için devletimiz tarafından atılmış önemli adımlardır. Üniversitelerin beklentileri; araştırma bütçelerinin sanayi desteği sayesinde artması, öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkıda bulunulması ve ülke ekonomisine fayda sağlanmasıdır. Sanayinin beklentileri ise pazara yönelik teknolojik bilgi ihtiyacının karşılanması, karşılaşılan problemlere kısa sürede çözüm bulunması, ürün kalitesinin iyileştirilmesi ve ekonomik büyüme sağlanması için çalışmalar yapılmasıdır. Son yıllarda ülke çapında Ar-Ge ye yapılan yatırımda reel olarak çok ciddi bir artış kaydedilmiştir. Bu artışın sağlanmasında, özel sektör tarafından Ar-Ge ye daha fazla kaynak aktarılmaya başlanmasının da önemli bir rolü bulunmaktadır. Ar-Ge harcamalarındaki bu olumlu artış eğilimine karşılık, ülke ekonomisinin ölçeği ve ulusal kalkınma hedefleri dikkate alındığında, bu alana yapılan yatırımın daha da artarak sürdürülmesi gerektiği görülmektedir. Bu vesileyle, dergimizin bu sayısında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür eder, sevgi ve saygılarımı sunarım. 5 EDİTÖRDEN Mustafa ALBAYRAK Yıldız Teknopark Genel Müdürü Yaptığımız işbirlikleri ve kuracağımız prototip üretme atölyesiyle, Teknoparkımızda ortak çalışma kültürünü geliştiriyoruz. Yıldız Teknopark ta ortak çalışma kültürü gelişiyor Yıldız Teknopark ta hedeflediğimiz gibi güçlü bir ekosistem oluştu. Zaman zaman bir araya geldiğimiz firma yöneticilerimizin, üretimden, yenilikten ve yurt dışındaki yapılanmalarından bahsetmeleri bizleri son derece mutlu ediyor. Bir firmanın elde ettiği uluslararası başarı, diğer firmaları biraz daha cesaretlendiriyor. Kıskanma yok, tebrik var, daha iyisini yapabilme yarışı var. Firma olarak değil, ülke olarak dünyada yer bulabilme anlayışı hakim. Bu yarışta, Teknopark yönetimi olarak üzerimize düşenleri yerine getiriyoruz. Bizler, firmalarımızın elde ettiği uluslararası başarılarla övünürken, diğer firmaları da cesaretlendirmek için yoğun bir program yürütüyoruz. Bilim ve teknoloji üreten her firma yöneticisi, dünyadaki teknolojik değişimin tüm hızıyla devam ettiğinin farkında ve daha iyisini üretenin bir adım öne çıkacağını bilerek proje geliştiriyor. Yurt dışında birlikte hareket ederek, daha başarılı olabileceğine inanıyor. Bu nedenle Bilgi Teknoloji (BT) ihracatçıları, bir kümelenmeye gitti. Artık 650 şirket oluşturdukları bir ekosistem ile yurt dışı pazarında birlikte hareket edecek. Yönetim olarak amaçlarımızdan biri de Teknopark genelinde ortak çalışma kültürü yaratabilmek. Davutpaşa Teknopark bünyemizde bir prototip atölyesinin kurulması için çalışmalara başladık. Yapılacak test merkezimizden; akademisyenler, öğrenciler ve firmalar faydalanarak prototipler geliştirebilecekler. Bu test merkezinin, prototip üretme konusunda sıkıntı yaşayan girişimcilere büyük kolaylık sağlayacağına inanıyoruz. Ortak çalışma kültürünü sadece Teknopark içindeki firmalarımız ile değil, dışarıdaki büyük kuruluşlarla da oluşturma çalışmalarımız devam ediyor. Telekomünikasyon devi Netaş ile ortak projeler üretmek ve birlikte hareket etmek için prensip anlaşması yapılırken, köklü sanayi kuruluşu Mercedes Benz Türk A.Ş. ile Avrupa Bölgesi nde kuracağı Global IT merkezinde yapılabilecek işbirlikleri değerlendiriliyor. Teknoparkımızı ziyaret eden uluslararası kuruluşların çalışmalarımız hakkındaki görüşleri, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Fikir alışverişleri, işbirlikleri ve ortak projeler ile firmalar arasında bağlantıları güçlendirmeye çalışıyoruz. Biliyoruz ki, Türk milletlerinin gücü, asırlardır birlikte olmaktan geliyor. Şimdi bu birlikteliği teknoloji dünyasında sergilemek zorundayız. Bu birliktelikle, dünyayı değiştirecek teknolojiyi beklemeyip, o teknolojileri üreteceğiz. 7 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 11 GEBZE YE BİLİŞİM VADİSİ GELİYOR 14 TÜBİTAK ın YENİ BAŞKANI Prof. Dr. Ahmet Arif Ergin 16 İLK İŞİM GİRİŞİM ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU 38 İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim ÇağlaR 44 Nexum A.Ş. nin kurucu ortağı Filiz Behrendt Yıl: 01 Sayı:06 Yıldız Teknopark ın resmi yayın organı İMTİYAZ SAHİBİ Yıldız Teknopark A.Ş. Prof. Dr. İsmail YÜKSEK genel yayın yönetmeni Mustafa Albayrak YAYIN DANIŞMA KURULU Cem DURAN YAYIN KURULU Bilser DÖNMEZ, Gül AKKUŞ, Gürol ÜZENÇ YÖNETİM YERİ Yıldız Teknopark Davutpaşa Yerleşkesi C - 1 Blok Kat:2 No: Esenler - İstanbul Tel: Yayına Hazırlık İÇİNDEKİLER Genel Yönetmen Selda YEŞİLTAŞ Editör Murat ERDOĞAN Grafik Servisi Esen SARIKAYA Görkem GÜREL Fotoğraf Editörü M. Ali BARS Katkıda Bulunanlar Mustafa Efekan ÜST Kurumsal Satış Müdürü Ayşegül ALBİSTAN 12 PROJE FİKRİNİ GELECEĞE TAŞIDI DÜNYAYI SOSYALLEŞTİREN DEĞERLİ AĞLAR YTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Faruk YiğiT rdc partner İN COO SU necmi özben Vendeka Genel Müdürü Erhan Ark Adres Çelik İş Merkezi Sinanpaşa Mh. Sinanpaşa Köprüsü Sk. No: 10 Kat: 3 Ofis: 59 Beşiktaş / İSTANBUL Tel: 0 (212) Faks: 0 (212) Baskı Biltur Basım Yayın ve Hizmet A.Ş. İstanbul Dudullu OSB 1.Cadde No: 16 Esenkent, Ümraniye / İSTANBUL Tel: Dergimizde yayımlanan yazı ve fotoğraflar izinsiz kullanılamaz. 8 9 GÜNCEL GÜNCEL Ortaokul öğrencileri gören baston üretti TÜBİTAK Bilim Fuarı na hazırlanan Çankırı Mehmetçik Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri Berat Karaca, Salih Çimenoğlu ve Ekrem Haktanıyan, sensör, cep telefonu ve akü yardımıyla görme engellileri gitmek istediği yere ulaştıracak gören baston icat etti. Baston; cep telefonu, sensör ve küçük bir akünün bir araya getirilmesiyle çalışıyor. Engelli kişi, telefon ve üzerindeki sesli navigasyon sayesinde yerini tespit ediyor. Sensör, engeller konusunda uyarıda bulunuyor. Bastona bağlı cep telefonunda gidilecek yer işaretleniyor ve telefon hareket ettikçe, navigasyon ile engelliye, kulaklık sayesine sesli olarak yer bildiriliyor. Ayrıca hangi yöne gidileceğini de söylüyor. Bastonun ucuna yerleştirilen sensör, engeller konusunda uyarı yapıyor. Bir engele yaklaşıldığında ötmeye başlayarak kişiyi uyarıyor. Öğrenciler, bastonda kullanılan parçaların birçoğunu kendilerinin tedarik ettiğini belirterek, projelerinin desteklenmesi halinde geliştirilebileceğini de belirtiyor. En değerli markalar teknoloji şirketleri Forbes Dergisi, 2015 yılı Dünyanın En Değerli 100 Markası listesini açıkladı. Listenin ilk 10 unda bilişim ve teknoloji firmalarının sayısı dikkat çekti. 145,3 milyar dolarlık değeriyle birinci sıraya yerleşen teknoloji devi Apple ı Microsoft ve Google gibi yine teknoloji devleri takip ediyor. Amerikan firmalarının yoğunlukta olduğu ilk 10 listesine, ABD dışından teknoloji firması olarak sadece Güney Kore den Samsung, otomobil firması olarak da Japonya dan Toyota girebildi. Listede yer alan ilk 10 şirketten, yedisinin teknoloji ve bilişim şirketi olması, ülkelerin teknoloji alanındaki yatırımlarının önemli derecede arttığını gösteriyor. İlk 10 da yer alan Coca-Cola ve Mc Donald s gibi iki gıda devinin şirket değerleri, bir önceki yılda hiç değer kazanmazken, teknoloji firmalarındaki artış dikkat çekti. Facebook, yüzde 54 ile bir yılda en çok değerlenen şirket olurken, Apple yüzde 17 ile ikinci sırada yer aldı. Dünyanın en değerli ilk 10 markası: 1- Apple 145,3 milyar dolar 2- Microsoft 69,3 milyar dolar 3- Google 65,6 milyar dolar 4- Coca-Cola 56 milyar dolar 5- IBM 49,8 milyar dolar 6- McDonald s 39,5 milyar dolar 7- Samsung 37,9 milyar dolar 8- Toyota 37,8 milyar dolar 9- General Electric 37,5 milyar dolar 10- Facebook 36,5 milyar dolar Gebze ye Bilişim Vadisi geliyor Beş trilyon dolar pazar büyüklüğüne ulaşan bilgi ve iletişim teknolojilerinden daha fazla pay almak isteyen Teknoloji Bakanlığı nın bu alandaki yeni yatırımı Gebze de yapılıyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, yeni yatırımla ilgili Üç milyon metrekarelik alana yayılan bu vadi, bilginin teknolojiye, teknolojinin de ürüne dönüşeceği Türkiye nin bilişim üssü olacak açıklamasını yaptı. Gebze nin Muallim Köyü nde kurulması planlanan Bilişim Vadisi nin temel atma töreni mayıs ayında Bakan Işık ın katılımıyla hayata geçirildi. Törende konuşan Işık, sürekli büyüyen bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün dünyadaki pazar büyüklüğünün 5 trilyon dolara ulaştığına dikkati çekerek şunları söyledi: Bilişim ve yazılım teknolojileri, ülke kalkınmasının en önemli dinamiği olarak öne çıkmaktadır. Ülkemizde ekonomik büyüme ve sosyal refahın artması için güçlü olduğumuz geleneksel sektörlerde, yüksek katma değerli üretim yapısına geçmemiz ve aynı zamanda yüksek teknolojili sektörlerin de üretim ve ihracatımız içindeki payını arttırmamız gerekiyor. Bunu gerçekleştirmek için odaklanmamız gereken alanların başında ise Ar-Ge, inovasyon, marka ve tasarım gelmektedir. Mal ve hizmet üretimini gerçekleştirdiğimiz bütün alanlarda, bilişim teknolojilerindeki etkinliğimiz artmaktadır. BİLİŞİM ÜSSÜ OLACAK Üç milyon metrekarelik alana yayılan bu vadi, bilginin teknolojiye, teknolojinin de ürüne dönüşeceği Türkiye nin bilişim üssü olacak diyen Bakan Işık, akademinin, sanayinin, girişimcilerin, fikir üretiminin, akıl ve alın terinin buluşacağı 1,25 milyon metrekarelik Ar-Ge ofis alanına sahip bu vadide, sadece bilişim firmaları değil, bilişim teknolojilerine dayalı üretim 3 Milyon Bilişim Vadisi nin kurulacağı alanın metrekare büyüklüğü 100 Bin Vadide bulunacak sosyal tesislerin kapasitesi 1,25 Milyon Vadide yer alacak Ar-Ge ofislerinin metrekare alanı 5000 Bilişim Vadisi nde yer alacak Ar-Ge firma sayısı 5 Trilyon Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün pazar büyüklüğü yapmak isteyen tüm Ar-Ge firmaları da yerlerini alacak. Bilişim Vadisi nde, kuluçka merkezleri, uluslararası yenilik ve teknoloji transfer ofisleri ve prototip atölyeleri (Fab-Lab) ile güçlü bir sinerji oluşacaktır. Bilişim Vadisi, çevresinde oluşturacağı ekosistemle birlikte 5 bin Ar-Ge firması ve yaklaşık 100 bin çalışanın kullanabileceği büyük rekreasyon ve spor alanları, eğitim tesisleri ve sosyal donatılarla zengin bir yaşam alanı haline gelecektir. Işık, projenin en önemli saç ayaklarından birisinin hem firmalara hem de girişimcilere hayallerini gerçekleştirme imkanı sağlayacak (ABD Plug&Play benzeri) kuluçka merkezlerinin bölgede yer alması olduğunu ifade etti. TÜBİTAK yeniden yapılandırılacak Törende konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Önümüzdeki dönemde TÜBİTAK ı yeniden yapılandırarak sadece kendisi Ar-Ge ve proje yapan bir kurum olmaktan çıkarıp, yaptığı Ar-Ge ve projeleri büyük oranda özel sektör eliyle gerçekleştirecek bir yapıya kavuşturacağız diyerek TÜBİTAK ta yaşanacak değişime ışık yaktı GÜNCEL GÜNCEL Karadenizli Robot Türkiye yi temsil edecek Milli uçak için düğmeye basıldı Milli tank, milli gemiler ve helikopterin ardından milli uçak için de düğmeye basıldı. 1.5 milyar dolara mal olması beklenen uçağın 2017 de deneme uçuşlarına başlaması hedefleniyor. Tarım Bakanlığı Ar-Ge yapanları destekliyor Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, tarımsal alanda yapılan Ar-Ge faaliyetlerine desteği arttırdı. Ar-Ge bütçesini 25 kat arttıran Bakanlık, döneminde 216 projeye 25 milyon TL ödeme yaptı. Akçaabat Şehit Gökhan Uzun Fen Lisesi Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Doç. Dr. Masum Burak, tarımsal alanda Ar-Ge bilincini değiştirdiklerini belirterek sistemin kamu, üniversite ile özel sektör işbirliğini içerecek şekilde hayata geçirilmesini başardıklarını söyledi. Tarımsal araştırma enstitülerinin bütün alt yapılarını üniversitelerin, özel sektörün ve sivil toplum örgütlerin Ar-Ge çalışmalarına açtıklarını ifade eden Burak, Bu ortak çalışma sonucunda şimdiye kadar yüzde 100 ü özel sektör olan 170 proje üretildi ve projeler için 15 milyonluk bütçe ayrıldı. Yine ilk kez bakanlığımızın transfer bütçesinden üniversitelerimizin, özel sektörümüzün ve sivil toplum örgütlerimizin Ar-Ge projelerine destek sağladık. Proje başına maksimum 300 bin lira karşılıksız destek verdik. Destek projesi, yılında başladı ve bugüne kadar 216 projeye destek verdik ve 25 milyon ödeme yaptık, projeler devam ediyor. Her sene yıl başında ilana çıkıyoruz, projeler toplanıyor kuruldan geçenlere karşılıksız hibe desteği veriyoruz diye konuştu. Masum Burak bütçe olmadan Ar-Ge çalışmasının olamayacağını belirterek, Ar-Ge bütçesi 2002 yılında 11 milyon liraydı. Biz bunu 25 kat arttırarak, 250 milyon liraya çıkardık. Çok ciddi bir artış ama bunu daha da arttırmamız lazım çünkü ihtiyaç var. 49 araştırma enstitüsünde 2 bin 200 araştırmacımızla ülkemizin ve tarım sektörünün, çiftçinin gelir seviyesini arttırıcı teknolojik gelişmeleri yapmaya devam ediyoruz açıklamasını yaptı. öğrencisi Kağan İnan, yaklaşık yedi ay süren çalışmanın ardından ürettiği robotuyla katıldığı İstanbul daki INSPO 2015 Uluslararası Proje Yarışması nda dünya birincisi olmayı başardı. Çalışmasıyla Türkiye yi Brezilya da yapılacak proje yarışmasında temsil etme hakkı kazanan Kağan İnan, ürettiği robot ile günümüzdeki güvenlik sorunlarına teknolojik bir çözüm bulmayı amaçladığını söyledi. Robot, içine yerleştirilen kamera sayesinde, ev sahiplerinin dünyanın diğer ucunda olmalarına rağmen evi kontrol etmelerine imkan sağlayacak. İstenildiği zaman internet tarayıcısı olan her cihazdan robota ulaşılabiliyor ve yönlendirilebiliyor. İçinde gaz, hareket, ses, ışık, sıcaklık sensörü var. Hareket, ses, gaz veya su kaçağı algıladığı zaman elektronik posta ve SMS yolu ile ev sahibini uyarıyor. Fotoğraf çekiyor ve elektronik posta ile gönderiyor. Robot, devriye gezen polis gibi sürekli dolaşıyor. Şarjlı pille çalışıyor ve bu pil güneş enerjisiyle destekleniyor. Robot projesi 6 ülkenin yer aldığı yarışmada dünya birincisi oldu. Kağan İnan, bu projeyle, Türkiye yi Brezilya da düzenlenecek yarışmada temsil etme hakkı kazandı. Hep bir fikir olarak duran yerli yolcu uçak projesi, artık fikirden öteye geçerek üretilmesi için düğmeye basıldı. Savunma Sanayi İcra Komitesi tarafından ana yüklenici olarak görevlendirilen STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ile uçağın geliştirilmesi için Sierra Nevada Corporation (SNC) arasında mutabakat anlaşması imzalandı. Bu iki firmanın iş birliği sonucunda tamamen özgün olarak tasarlanıp geliştirilecek yolcu kapasiteli milli uçak TRJ-628 in 2023 e kadar semalarda olması hedefleniyor. Bölgesel milli uçak TRJ-628 e giden süreci hızlandırmak amacıyla, hala çeşitli ülkelerde kullanılan 32 kişilik bir uçak modernize edilerek TRJ-328 ve T-328 adıyla Türkiye de kurulacak tesiste üretilecek. Teknoloji transferi yapılarak üretilecek jet ve turboprop motor seçenekli uçakların fikri ve sınai hakları Türkiye ya ait olacak. 1.5 milyar dolarlık yatırımla ilk deneme uçuşlarını 2017 de yapacak olan 32 kişilik TRJ-328 den 2019 a kadar 10 adet üretilecek. Başbakan Ahmet Davutoğlu, milli uçağın ilk tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada; ABD de üretilen Dornier 328 ve 628 ile ilgili yapılan anlaşma ve telif haklarının alınmasıyla sertifikasyon da dahil tüm süreçlerin kısa sürede tamamlanacağını belirterek 2019 da Dornier 328 model etrafında yapılan ilk uçağın uçuşa geçmesi ve 2023 te de sipariş edilen 50 uçağın üretileceğini söyledi. Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, milli uçak projesinin önemine dikkati çekerek, Proje kapsamında üretilecek uçakların kısa pistlere iniş-kalkış yapabilecek olması sebebiyle yurt içi uçuş ağı daha büyüyecektir dedi. MİLLİ UÇAĞIN ÖZELLİKLERİ 32 kişilik jet motorlu TRJ-328 in hızı 750 kilometre, menzili 3,720 kilometre olacak ve uçak 1,400 metrelik kısa pistlerden kalkabilecek. Uçağın turboprop modeli ise 620 kilometre hıza ve 1,850 kilometre menzile sahip olacak. Uçaklar ambulans, deniz karakol uçağı, askeri nakliye, istihbarat uçağı olarak da görev alabilecek. ALT SİSTEMLERİ DE MİLLİ OLACAK Türkiye de kurulacak fabrikada imal edilecek uçakların alt sistemlerinin üretiminde STM önderliğinde TAI, Aselsan, TEI, Havelsan, THY Teknik, Alp Havacılık, Kale Havacılık, TCI, TSI firmalarının görev alması öngörülüyor. HAVELSAN yaptığı açıklamada; milli bölgesel uçağın tüm yazılımlarını Türk mühendisleri ile geliştirmeyi hedeflediğini bildirdi. Şirketten yapılan yazılı açıklamada, söz konusu uçağın yazılımlarının milli olarak uluslararası sivil havacılık kriterlerine uygun geliştirilmesinin Türkiye için en önemli kazanım olacağı kaydedildi. Sivil uçaklardaki yazılım kontrolünün savaş uçaklarından fazla olduğu belirtilerek, Milli uçağımızın en üst teknolojilerle donatılacağını öngören HAVELSAN, siber ataklara karşı güvenli, havacılık kriterlerine uygun olarak tüm yazılımlarını Türk mühendisleri ile geliştirmeyi hedeflemektedir ifadesi kullanıldı GÜNCEL TÜBİTAK a Mühendis Başkan 278 Sayılı TÜBİTAK Kanunu nun 5. maddesince öngörülen sürenin sonunda TÜBİTAK Başkanlığına Prof. Dr. Ahmet Arif Ergin, üçlü kararname ile atandı. Prof. Dr. A. Arif Ergin Kimdir? 1970 Ankara doğumlu olan Prof. Dr. Arif Ergin, Orta Doğu Teknik Üniversitesi nden Elektrik ve Elektronik Mühendisliği diplomasına, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği dalındaki Yüksek Lisans ve Doktora derecelerine de University of Illinois at Urbana-Champain (ABD) de hak kazandı. Akademik hayatına Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde (yeni adı ile Gebze Teknik Üniversitesi nde) devam etti. Bu kurumda Rektör Yardımcılığı da dahil olmak üzere çeşitli görevlerde bulundu. Bahçeşehir Üniversitesi ve Deniz Harp Okulunda kısmi zamanlı öğretim üyeliği görevlerini icra etti. Prof. Ergin günümüze kadar 3 kitap bölümü ve 35 uluslararası makale ve 50 nin üzerinde uluslararası tebliğe imza atmış ve 18 Yüksek Lisans ve 8 Doktora öğrencisi yetiştirmiştir. Türkiye nin ilk elektromanyetik açık alan ölçüm sahasını Gebze Teknik Üniversitesi nde kurmuş ve işletmiştir. Akademik uzmanlık alanı radar dalgaları ve mühendislik akustiği olan Prof. Ergin in yapmış olduğu bilimsel çalışmalar ile MİLGEM, SOM ve Milli Muharip Uçak da dahil olmak üzere savunma sektöründe çok sayıda projede yer almıştır. Mühendislik hayatına ASELSAN da başlayan Prof. Ergin, TÜBİTAK Gebze yerleşkesindeki askeri ve sivil projelerde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığına Prof. Dr. Ahmet Arif Ergin in atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete de yayımlandı. Prof. Arif Ergin, Şubat 2014 ten itibaren TÜBİTAK BİLGEM Başkanlığı nı ve TÜBİTAK Marmara Teknokent Yönetim Kurulu Başkanlığı nı yürütmekteydi yılından beri Uzman Araştırmacı ve Başuzman Araştırmacı sıfatları ile çeşit
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks