Please download to get full document.

View again

of 36
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Dell Command Update Gebruikshandleiding versie PDF

Category:

Science & Technology

Publish on:

Views: 16 | Pages: 36

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Dell Command Update Gebruikshandleiding versie 2.3 Opmerkingen, voorzorgsmaatregelen,en waarschuwingen OPMERKING: Een OPMERKING duidt belangrijke informatie aan voor een beter gebruik van het product.
Transcript
Dell Command Update Gebruikshandleiding versie 2.3 Opmerkingen, voorzorgsmaatregelen,en waarschuwingen OPMERKING: Een OPMERKING duidt belangrijke informatie aan voor een beter gebruik van het product. WAARSCHUWING: EEN WAARSCHUWING duidt potentiële schade aan hardware of potentieel gegevensverlies aan en vertelt u hoe het probleem kan worden vermeden. GEVAAR: Een GEVAAR-KENNISGEVING duidt op een risico op schade aan eigendommen, lichamelijk letsel of overlijden Dell Inc. of dochterondernemingen. Alle rechten voorbehouden. Dit product wordt beschermd door wetgeving op het gebied van auteursrecht en intellectueel eigendom binnen en buiten de VS. Dell en het Dell logo zijn merken van Dell Inc. in de Verenigde Staten en/of andere rechtsgebieden. Alle overige merken en namen in dit documenten kunnen merken zijn van hun respectieve bedrijven Ver. A00 Inhoudsopgave 1 Informatie over dit document... 5 Nieuw in deze versie Setup... 6 Overzicht... 6 Dell Command Update installeren...6 De installatie van Dell Command Update ongedaan maken...6 Dell Command Update upgraden...7 Stille installatie... 7 Activiteitenlogboek... 7 Het activiteitenlogboek weergeven en exporteren Aan de slag met Dell Command Update...9 Kopbanner...9 Linkerdeelvenster...10 Inhoudsgebied...10 Geavanceerd stuurprogramma's herstellen Dell Command Update gebruiken...12 Driverbibliotheken downloaden en installeren...12 Op updates controleren en deze installeren Updates selecteren Updates aanpassen...14 Installatie van afhankelijkheden Verborgen updates Een update verwijderen uit de lijst met beschikbare updates Een update terugzetten in de lijst met beschikbare updates Geschiedenis van updates...16 Systeemherstel Geschiedenis van updates weergeven Systeeminformatie weergeven en exporteren...17 Opties van de opdrachtregelinterface van Dell Command Update Naslagmateriaal CLI Switchcombinaties gebruiken in de opdrachtregel Dell Command Update-instellingen Algemene instellingen configureren De bronlocatie bijwerken Het controleren op updates plannen Het updatefilter configureren...29 Instellingen importeren of exporteren...29 Beleidsbestand Een beleidsbestand maken Voorbeeld van gegevens uit een Policy.xml-bestand...30 Instellingen toevoegen aan een beleidsbestand...30 Instellingen uit een beleidsbestand verwijderen Advanced Driver Restore-instellingen configureren Documenten openen op de supportwebsite van Dell Contact opnemen met Dell Bijlage: Dell Command Update gebruiken via de Microsoft System Center Configuration Manager-console...35 Vereisten voor Dell Command Update voorafgaand aan versie Vereisten voor Dell Command Update versie 2.2 en hoger Dell Command Update gebruiken via Microsoft System Center Configuration Manager Informatie over dit document 1 U kunt Dell Command Update gebruiken om Dell-systemen te voorzien van de laatste stuurprogramma's, BIOS, firmware en Dellsoftwaretoepassingen. Behalve deze handleiding zijn er ook andere producthandleidingen die u als naslagwerk bij de hand moet houden. U vindt de volgende handleiding op de Dell Support-website op dell.com/support/manuals De eigenaarshandleiding voor de hardware biedt informatie over het systeem en het installeren van de onderdelen van het systeem en probleemoplossing voor het systeem. Nieuw in deze versie Dell Command Update biedt in deze versie de volgende functies: Ondersteuning voor het bijwerken van gecertificeerde stuurprogramma's van onafhankelijke softwareleveranciers (ISV's). Ondersteuning voor het selecteren en installeren van alle updates die zijn gekoppeld aan de Dell Docking-oplossing. Ondersteuning voor een nieuwe CLI-retourcode: 5 om aan te geven dat opnieuw opstarten en scannen vereist is. 5 Setup 2 Deze sectie bevat informatie over voorwaarden en vereisten voor het gebruik van Dell Command Update. Daarnaast vindt u hier een overzicht van het programma en stappen voor het installeren en verwijderen hiervan. Overzicht Dell Command Update is een gebruiksvriendelijk hulpprogramma dat zowel over een grafische gebruikersinterface (GUI) als een opdrachtregelinterface (CLI) beschikt. Het hulpprogramma is bedoeld voor het updaten van clientsystemen van Dell met de laatste stuurprogramma's, BIOS en firmware. Het is een één-op-één zelfstandige hulpprogramma. De voordelen van het gebruik van Dell Command Update zijn: Vereenvoudigt het systeembeheer en het updateproces voor clientsystemen van Dell. De gebruiksvriendelijke CLI van het hulpprogramma kan worden gebruikt voor het automatisch installeren van stuurprogramma's en updates. Biedt een gebruiksvriendelijke GUI, die helpt bij het identificeren en toepassen van de juiste stuurprogramma's en updates voor het systeem. OPMERKING: Als u Dell Command Update wilt uitvoeren, is.net 4.0 of een latere versie nodig. Dell Command Update installeren Voordat u doorgaat, moet u ervoor zorgen dat u met administrator-rechten bent aangemeld op het clientsysteem waarop u Dell Command Update wilt installeren. Als u Dell Command Update wilt downloaden: 1. Ga naar dell.com/support. 2. Zoek naar Dell Command Update Download het bestand Systems-Management_Application_ XXXXX _WN32_ ### _A00.exe. Als u Dell Command Update wilt installeren: 1. Dubbelklik op het.exe-bestand dat u hebt gedownload vanaf de Dell Support-website. 2. Klik op Installeren 3. Klik in het venster Welkom op Volgende 4. Selecteer in het venster Gebruiksrechtovereenkomst de optie Ik ga akkoord met de voorwaarden in de gebruiksrechtovereenkomst en klik op Volgende. 5. Klik in het venster Installatie starten op Installeren 6. Klik in het vensterinstallatie voltooid op Voltooien. 7. Klik op OK. De installatie van Dell Command Update ongedaan maken Zie de documentatie bij het besturingssysteem voor informatie over het verwijderen van programma's. 6 Dell Command Update upgraden U kunt Dell Command Update (voorheen Dell Client System Update) 2.2 upgraden vanaf eerdere versies met behulp van de volgende methoden. 1. Automatische update: gebruik de functie Controleren in het venster Welkom om op updates te controleren. Zie Updates controleren en installeren voor meer informatie. 2. Handmatige update: door Dell Command Update 2.3 te downloaden van dell.com/support en dit te installeren. Als een nieuwere versies van Dell Command Update beschikbaar is, wordt de laatste versie van Dell Command Update vermeld onder Aanbevolen updates. Selecteer de update en installeer de nieuwere versie van de toepassing. In het geval van kleine upgrades, blijven alle voorkeursinstellingen behouden. In het geval van grote upgrades, worden de toepassing en alle instellingen en gegevens verwijderd. Stille installatie U kunt als volgt een stille installatie van Dell Command Update uitvoeren: Voor een stille installatie via de opdrachtregel, gebruikt u de opdracht DCU_Setup_2_3_0.exe /s /v /qn. Voor stille installatie via Dell Update Packages (DUP's), gebruikt u het uitvoerbare bestand - Sys- Man_Application_xxxxx_WN_y.y.y_A00.exe /s, waarbij 'x' de softwarebuild is en 'y' het versienummer. Activiteitenlogboek De functie Activiteitenlogboek helpt bij het weergeven van de updates die zijn geïnstalleerd op het systeem en bij het volgen van eventuele fouten of problemen. Het Activiteitenlogboek dat in Dell Command Update wordt gegenereerd, wordt als volgt ingedeeld: Normaal - Wanneer de modus Normaal is ingeschakeld in Dell Command Update, worden normale berichten gemaakt in het logboekbestand. Deze berichten bevatten details op hoog niveau over de updates. Debug - Wanneer de modus Debug is ingeschakeld in Dell Command Update, worden Debug-berichten gemaakt in het logboekbestand. Deze berichten bevatten gedetailleerde informatie over de updates of fouten. ActivityLog.xml wordt als bestand met een XML-indeling opgeslagen op de volgende locaties op het systeem: Voor systemen met Microsoft Windows Vista en latere besturingssystemen - C:\ProgramData\Dell\CommandUpdate Het hoofdelement van het logboek bevat de naam van het product en de versie die op het systeem is geïnstalleerd. De onderliggende elementen onder het hoofdelement worden als volgt vermeld: Tabel 1. Elementen onder hoofdelement Naam element niveau tijdstempel bron bericht gegevens Beschrijving Niveau activiteitenlogboek. Tijdstempel van het moment waarop het logbestand werd gemaakt. Werking toepassing. Gedetailleerde informatie voor de logboekvermelding. Geeft aanvullende informatie aan voor de logboekvermelding. OPMERKING: De indeling en inhoud van de bovenstaande elementen zijn gebaseerd op het besturingssysteem en kunnen door de gebruiker worden gewijzigd. 7 Het activiteitenlogboek weergeven en exporteren Voer de volgende stappen uit om het activiteitenlogboek weer te geven en te exporteren: 1. Klik in het venster Welkom op Activiteitenlogboek. Het venster Activiteitenlogboek wordt weergegeven. Standaard wordt een lijst weergegeven met de activiteiten die tijdens de laatste 7 dagen, 15 dagen, 30 dagen, 90 dagen of het laatste jaar hebben plaatsgevonden. U kunt de periode configureren in het vervolgkeuzemenu. 2. Selecteer in het vervolgkeuzemenu het aantal dagen waarvoor u de updateactiviteiten wilt weergeven die Dell Command Update op het systeem heeft uitgevoerd. Als u bijvoorbeeld Laatste 15 dagen selecteert, kunt u de updateactiviteiten zien die Dell Command Update tijdens de laatste 15 dagen heeft uitgevoerd. 3. OPMERKING: U kunt deze handeling niet ongedaan maken. (Optioneel) Klik op Wissen om het logboek te wissen. 4. (Optioneel) Klik op om meer informatie weer te geven over het berichtlogboekitem, zoals foutberichten voor de toepassing. Deze informatie is ook beschikbaar in het geëxporteerde logbestand. 5. (Optioneel) Klik op Waarschuwing naast logboekitems voor fouten of storingen om informatie weer te geven over het vermijden van eventuele schade of problemen. 6. OPMERKING: Het bestand inventory.xml wordt via dell.com/support bijgewerkt als een nieuwere versie beschikbaar is. (Optioneel) Klik op Exporteren om het activiteitenlogboek in XML-indeling in een zip-bestand te exporteren. Ook het bestand inventory.xml wordt in het zip-bestand opgenomen. 7. Als u de kolommen opnieuw wilt rangschikken of sorteren op datum of berichttype, klikt u op naast Datum of Bericht. 8. Klik op Opslaan als u de wijzigingen wilt opslaan of klik op Annuleren om terug te gaan naar de laatst opgeslagen instellingen. 9. Klik op Sluiten om terug te gaan naar het venster Welkom. 8 Aan de slag met Dell Command Update 3 Wanneer Dell Command Update voor het eerst wordt gestart, ongeacht of dit handmatig of automatisch gebeurt, geeft het instellingenscherm van Dell Command Update de volgende opties weer voor het zoeken naar, weergeven en installeren van de updates: Tabel 2. Opties in Setup Optie Ja, automatisch uitvoeren met de standaardinstellingen (Aanbevolen) Beschrijving Hiermee controleert u automatisch regelmatig op updates, met behulp van de standaardinstellingen. Klik op het PICTOGRAM Instellingen om de lijst met standaardinstellingen weer te geven en bekijk de standaardinstellingen onder Automatisch op updates controleren in het tabblad Planning. Ja, automatisch uitvoeren, maar laat me nu eerst mijn instellingen doornemen/bewerken Nee, ik wil op dit ogenblik niet dat Dell Command Update automatisch op updates controleert Hiermee controleert u automatisch regelmatig op updates. U kunt de standaardinstellingen wijzigen op basis van uw vereisten. Wanneer u deze optie selecteert, wordt het venster Instellingen weergegeven. U kunt de optie voor het automatisch controleren op updates configureren in het tabblad Planning. Dell Command Update controleert niet automatisch op updates. Als u uw systeem net uit de fabriek van Dell hebt ontvangen, wordt Dell Command Update automatisch gestart nadat het systeem voor de vierde keer wordt opgestart. Het scant dan automatisch op beschikbare updates. In dit geval biedt het welkomstscherm geen optie Op updates controleren maar geeft het in plaats daarvan een lijst met beschikbare updates weer die u kunt installeren. OPMERKING: Dell Command Update start alleen automatisch als Dell Command Update in de fabriek is geïnstalleerd Dell Command Update niet handmatig wordt gestart voordat het automatisch wordt gestart Het venster Welkom van Dell Command Update bevat het volgende: 1. Kopbanner 2. Linkerdeelvenster 3. Inhoudsgebied Kopbanner De kopbanner bevat de naam en het versienummer van het product en PICTOGRAMMEN voor diverse activiteiten. 9 Tabel 3. PICTOGRAMMEN kopbanner PICTOGRAM Beschrijving Geeft Help weer voor elk venster (bevindt zich in de rechterbovenhoek van alle vensters). Hiermee geeft u het venster Instellingen weer. In het venster Instellingen kunt u de opties van Dell Command Update aanpassen, zoals de locatie van gedownloade updates, de planning voor het controleren op updates en het aanpassen van updates. Hiermee minimaliseert u de toepassing (bevindt zich in de rechterbovenhoek van alle vensters). Hiermee maximaliseert u de toepassing (bevindt zich in de rechterbovenhoek van alle vensters). Hiermee sluit u de toepassing (bevindt zich in de rechterbovenhoek van alle vensters). Linkerdeelvenster De volgende tabel bevat de opties die in het linkerdeelvenster beschikbaar zijn en beschrijvingen van deze opties. Tabel 4. Linkerdeelvenster Optie Systeemmodel Service Tag Laatste controle Laatste update Geschiedenis van updates Systeeminformatie Activiteitenlogboek Wij willen uw feedback Beschrijving Hiermee geeft u een afbeelding en het model van het Dell-systeem. Product-ID dat door de fabrikant van het systeem is geleverd. Biedt informatie over de laatste keer dat het systeem op updates is gecontroleerd. Biedt informatie over de laatste keer dat het systeem is bijgewerkt. Hiermee wordt het scherm Geschiedenis van updates weergegeven. Zie Geschiedenis van updates. Hiermee wordt het scherm Systeeminformatie weergegeven. Zie Systeemgegevens weergeven en exporteren. Hiermee wordt het scherm Activiteitenlogboek weergegeven. Zie Activiteitenlogboek. Hiermee start u een online enquête waarmee u feedback en waarderingscijfers kunt opgeven voor Dell Command Update. Inhoudsgebied In het Inhoudsgebied kunt u controleren op updates en deze installeren. Voor meer informatie, zie Controleren op en installeren van updates. 10 Geavanceerd stuurprogramma's herstellen Met de optie Geavanceerd stuurprogramma's herstellen voor herinstallatie van Windows kunt u ook stuurprogramma's installeren op een nieuw of hersteld systeem, waarbij het systeem alleen een besturingssysteem, netwerkkaart plus compatibel netwerkstuurprogramma en een geïnstalleerde versie van Dell Command Update bevat. Voor meer informatie, zie Stuurprogrammabibliotheken downloaden en installeren. 11 Dell Command Update gebruiken 4 Driverbibliotheken downloaden en installeren Voer de volgende stappen uit om een driverbibliotheek te downloaden en te installeren op een Dell-systeem: 1. Klik in het venster Welkom op hier klikken om een volledige driverbibliotheek te downloaden en te installeren. Het venster Bezig met voorbereiden herstel stuurprogramma's wordt weergegeven. De installatie van het stuurprogramma omvat het volgende: Het controleren op bij te werken onderdelen - hierbij wordt gecontroleerd op beschikbare driverbibliotheken. Het scannen naar systeemapparaten hierbij wordt het systeem gescand en wordt informatie verzameld over de verschillende apparaten die in het systeem aanwezig zijn. Het opzoeken van de driverbibliotheek hierbij wordt de driverbibliotheek op het systeem opgezocht, worden de versies van de stuurprogramma's gecontroleerd en wordt bepaald welke stuurprogramma-updates beschikbaar zijn voor het systeem. Het starten van de download hierbij wordt bepaald welke stuurprogramma-updates beschikbaar zijn voor het systeem en worden deze gedownload. Het uitpakken van stuurprogramma's nadat de updates zijn gedownload, worden deze uitgepakt voor installatie op het systeem. Het voorbereiden van de installatie hierbij wordt de voortgang van de validatie van de digitale handtekening aangegeven en worden herstelpunten gemaakt voor het besturingssysteem. Het installeren van de stuurprogramma's De status van de installatie wordt weergegeven in de indeling x of y, waarbij 'x' is het aantal stuurprogramma's is dat wordt geïnstalleerd en 'y' het totale aantal beschikbare stuurprogramma's is. Schakel het selectievakje Systeem automatisch opnieuw opstarten (indien nodig) in als u wilt dat het systeem automatisch opnieuw wordt opgestart zodra de stuurprogramma's zijn geïnstalleerd. Installatie voltooid - geeft aan dat de installatie van het stuurprogramma is voltooid in de indeling x van y uitgevoerd, waarbij 'x' is het aantal geïnstalleerde stuurprogramma's is en 'y' is het aantal beschikbare stuurprogramma's. Klik op Annuleren om deze activiteit af te sluiten en terug te keren naar het venster Welkom. 2. Nadat de installatie van het stuurprogramma's voltooid is, klikt u Sluiten om terug te keren naar het venster Welkom. Zie Updates controleren en installeren voor meer informatie over het bijwerken van de systeemstuurprogramma's naar de meest recente versie. Op updates controleren en deze installeren Voer de volgende stappen uit om voor een Dell-systeem op updates te controleren en deze te installeren: 1. Klik in het venster Welkom op Controleren. Een zelfstandige toepassing met de naam Inventory Collector wordt gebruikt om de hardwaregegevens van het apparaat op te halen. Inventory Collector verzamelt de inventarisstatus van het BIOS, de firmware en de op het systeem geïnstalleerde stuurprogramma's. De inventarisstatus wordt in XML-indeling vastgelegd. Inventory Collector kopieert de inventarismodules naar een tijdelijke locatie op het lokale station van het systeem, wat ervoor zorgt dat de het verzamelen van de inventarisstatus ook wordt voltooid als de netwerkverbinding wegvalt. a. Dell Command Update maakt verbinding met ftp.dell.com, of een andere bronlocatie die u hebt geconfigureerd en controleert of er updates zijn. b. Klik op Annuleren om terug te gaan naar het vorige venster zonder te controleren of er updates beschikbaar zijn. Zie Algemene instellingen voor meer informatie over het wijzigen van de bronlocatie. De taak controleren op updates wordt gestart en het venster Bezig met controleren op updateswordt weergegeven. 12 Het controleren op updates bestaat uit de volgende stappen: Het controleren op bij te werken onderdelen Het scannen naar systeemapparaten Het bepalen van beschikbare updates Het venster Bezig met controleren op updates laat de status van de systeemscan zien. Wanneer er updates worden gevonden, vraagt Dell Command Update u de updates te installeren. Als er geen updates worden gevonden, wordt het venster Er zijn geen updates beschikbaar weergegeven, wat aangeeft dat de apparaten in het systeem up-to-date zijn. Klik op Sluiten om Dell Command Update af te sluiten. Afhankelijk van de beschikbaarheid van updates en de voorkeuren die u hebt ingesteld, wordt het bericht No updates available weergegeven. Het bericht No updates available wordt in de volgende gevallen weergegeven: Wanneer u de standaardvoorkeuren voor Downloadfilter gebruikt en er geen updates beschikbaar zijn. Wanneer u alle beschikbare updates voor verbergen selecteert. Klik op Weergeven om de updates in het venster Selectie aanpassen weer te geven. Klik op Sluiten om terug te keren naar het venster Geselecteerde updates. Het bericht No updates are available (Based on the current 'Download Filter' preference settings) wordt weergegeven wanneer u de standaardvoorkeuren voor Downloadfilter wijzigt en er geen updates beschikbaar zijn. Als er updates worden gevonden, wordt het venster Geselecteerde updates weergegeven. Zie Updates selecteren voor meer informatie. 2. Klik op Aanpassen om de updates te selecteren die u op het systeem wilt installeren. Het venster Selectie aanpassen wordt weergegeven. a. Selecteer Verborgen updates weergeven om updates weer te geven die eerder verborgen waren. b. K
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks