Please download to get full document.

View again

of 47
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Dijital Çağda İnsan Kaynakları Dönüşümü. Canan Yıldırım İnsan Kaynakları Uygulamaları Çözüm Danışmanı 8 Kasım PDF

Category:

Real Estate

Publish on:

Views: 61 | Pages: 47

Extension: PDF | Download: 1

Share
Related documents
Description
Dijital Çağda İnsan Kaynakları Dönüşümü Canan Yıldırım İnsan Kaynakları Uygulamaları Çözüm Danışmanı 8 Kasım 2016 Safe Harbor Statement The following is intended to outline our general product direction.
Transcript
Dijital Çağda İnsan Kaynakları Dönüşümü Canan Yıldırım İnsan Kaynakları Uygulamaları Çözüm Danışmanı 8 Kasım 2016 Safe Harbor Statement The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material, code, or functionality, and should not be relied upon in making purchasing decisions. The development, release, and timing of any features or functionality described for Oracle s products remains at the sole discretion of Oracle. 2 Dijital Dönüşüm Copyright 2015, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Copyright 2015, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 3 İnsan Kaynaklarının Dönüşümü Bordro Odaklı Teknoloji Kontrol Personel Departmanı İdari Bordro Regulasyon Operasyonel İK ERP Teknoloji İşgücüne Hizmet & Otomasyon Operasyonel İK İşe Alım, Eğitim ve Gelişim, Org Tasarımı Ödüllendirme, Servis Merkezi, Mükemmellik Merkezi İnsan Kaynakları İş Ortağı Yetenek Yönetimi Teknolojisi Karar ve Yönetimin Desteklenmesi Entegre Yetenek Yönetimi Yedekleme, Liderlik, Koçluk Entegre Süreç ve Sistemler, Entegre Yetenek Yönetimi Digital IK Teknolojisi Kurum Stratejisine Destek İş İhtiyaçları ile Yönlendirilen İK Gelecek için Yetenek havuzlarını farklılaştırmak İşgücünü globalleştirmek Kurumsal Stratejiye hizmet eden, İş ile entegre IK Sonrası Iş Gerekliliklerinin Yönlendirilmesi Yüksek Etkili İK Destek birimi olmaktan çıkıyor Yetenek üzerinden kurum stratejisinde etkin rol alan İK ya dönüşüm İşgücü Veri Bütünlüğü Kurumumuza esnek, hızlı, ve kordineli İK yaklaşımı katmak Source: Deloitte 2014 Partner Briefing İnsan Kaynaklarının Dönüşümü - Bağlılık Analizi 4,700? Çalışan Bağlılık Modeli 20 Pazar, beş global Modelleme bölgede Copyright 2016, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Oracle Confidential Internal/Restricted/Highly Restricted 5 Oracle İK Bulut: İşgücünü Optimize Et Yetenekleri Keşfet Organizasyonu Yönet Ücret ve Yan Haklar BASİTLEŞTİR STANDARTLAŞTIR OTOMATİKLEŞTİR MERKEZİLEŞTİR İşe Al Hedefleri Belirle İş ve Zaman Planlama Performans Yeteneği Gözden Geçir Yeteneği Geliştir Ücretlendirme Copyright Telif 2015, Hakkı Oracle 2016 and/or Oracle ve/veya its affiliates. iştirakleri. All rights Tüm hakları reserved. saklıdır. Bağlılık Modeli Ne değişti? Nereye odaklanmalıyız? BAĞLILIK TAAHHÜT UYUM İŞ TATMİNİ Mutlu muyum? Bekleneni Tam Olarak Biliyor muyum? Devam Etmeyi Düşünüyor muyum? Duygusal Bağ Copyright 2016, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Oracle Confidential Internal/Restricted/Highly Restricted 7 Çalışan Bağlılık Modeli İlerleme Bağlılık Görev Gelişim Performans Ödül Taahhüt İşe Başlama Değerler İşgücü Deneyimi Liderlik Sağlık 8 İşe Alım, Liderlik ve Bağlılık İlerleme Bağlılık Görev Ödül Gelişim Performans 31% Diyor ki, işe başlama süreçleri, işlerinde başarılı olmalarında yardımcı oldu Taahhüt İşe Başlama Değerler 38% Diyor ki, liderleri ulaşılabilir ve güven veriyor İşgücü Deneyimi Liderlik Sağlık 9 Sosyal İşe Alım Jill handle Current Employer: Current Employer: Mary Jan Director of Sales Current Employer: 11 12 İşe Alım ACE alert Süreç devam ediyor İç Aday Ekler Kariyer Gelişimi ve Bağlılık İlerleme Bağlılık Görev Gelişim Performans 39% Ödül Son 12 ay içerisinde kariyer gelişim değerlendirmesine katıldılar İşe Başlama 34% Değerler Taahhüt Öğrenme ve eğitimleri gelişim planları ile ilişkilendirilmiş İşgücü Deneyimi Liderlik 30% Sağlık Kariyerlerini şu anki şirketlerinde geliştirebileceklerine inanıyorlar 14 Kariyer Gelişimi 15 Copyright Telif 2015, Hakkı Oracle 2016 and/or Oracle ve/veya its affiliates. iştirakleri. All rights Tüm hakları reserved. saklıdır. 16 18 Değerlerler ve Bağlılık 28% Diyor ki, şirketleri kendileri ile ilgileniyor İlerleme Bağlılık Görev Ödül Gelişim Performans 33% Şirketleri esnek çalışma saatlerini destekliyor Taahhüt İşe Başlama Değerler İşgücü Deneyimi Liderlik Sağlık 19 20 21 Performans Yönetimi ve Bağlılık İlerleme Bağlılık Görev Gelişim Performans Ödül İşe Başlama 48% Değerler Taahhüt Son değerlendirmelerinin adil olduğunu düşünüyor İşgücü Deneyimi Liderlik Sağlık 27% Performansları için ödüllendiriliyorlar 22 Performans Yönetimi Takım Hedef Bilgisi Oracle Confidential Internal/Restricted/Highly Restricted 23 Performans Yönetimi Oracle Confidential Internal/Restricted/Highly Restricted 24 Modern HCM Copyright Telif 2015, Hakkı Oracle 2016 and/or Oracle ve/veya its affiliates. iştirakleri. All rights Tüm hakları reserved. saklıdır. Oracle Gizli Dahili-Kısıtlı 25 Oracle İK Bulut: İşgücünü Optimize Et Yetenekleri Keşfet Organizasyonu Yönet Ücret ve Yan Haklar BASİTLEŞTİR STANDARTLAŞTIR OTOMATİKLEŞTİR MERKEZİLEŞTİR İşe Al Hedefleri Belirle İş ve Zaman Planlama Performans Yeteneği Gözden Geçir Yeteneği Geliştir Ücretlendirme Copyright Telif 2015, Hakkı Oracle 2016 and/or Oracle ve/veya its affiliates. iştirakleri. All rights Tüm hakları reserved. saklıdır. En Kapsamlı Bulut Çözümü SOCIAL ANALYTICS USER EXPERIENCE PAAS MOBILE CONNECTED WEB SECURE Marketing Sales Commerce CPQ: Configure Price Quote Service Global HR Talent Financials Projects Procurement Social Planning & Budgeting Globalizations and Statutory Localizations INTEGRATED APPLICATIONS FOUNDATION Social Network Mobile KPIs & Dashboards Predictive Analytics Integrations Copyright Telif 2015, Hakkı Oracle 2016 and/or Oracle ve/veya its affiliates. iştirakleri. All rights Tüm hakları reserved. saklıdır. Oracle İnsan Kaynakları Referansları Oracle Confidential Internal/Restricted/Highly Restricted 28 Dijital Dönüşümün Parçası Olmak Dijital IK da Projelendirme Onur Altın TAV Bilişim Hizmetleri Ürün Yöneticisi Gündem TAV Bilişim Hakkında Değişen Dünya - Digital İK Neden Bulut İK? Neden Taleo? Bulut Proje Yönetimi Kazanımlar & Öneriler TAV Bilişim Hizmetleri Danışmanlık Hizmetleri ERP Danışmanlığı Ürün Geliştirme ve Yazılım IT Danışmanlığı MSI & Program Yönetimi Bakım & Destek 24/7 Çağrı Merkezi Desteği Veri Merkezi Yönetimi Database & Sistem Bakımı 32 TAV Bilişim Hizmetleri ERP Implementation and Maintenance ERP Audit and Health Checks Business Process Reengineering Project Management Quality Audit Custom Application Development and Quality Assurance Oracle ebusiness Suite Trainings Oracle Taleo Implementation & Support Oracle CRM Rightnow Implementation & Support Hyperion Financial Consolidation Implementation 33 TAV Bilişim Hizmetleri Çalışan 19 Şirket 1500 Kullanıcı Hizmet İnşaat & Yatırım Havacılık 34 Değişen Dünya - Digital İK Yetenek Odaklı Sosyal Öngörülü Mobil Doğru çalışanları bulma, geliştirme, verimli çalışabilmesini sağlama, ilerletme Sosyal araç ve uygulamalarla kurum içi bağlantıyı kuvvetlendirip verimlilik avantajını kullanabilme Her paydaş için hızlı, hazır ve anlamlı öngörüleri sunabilmek Herkesin her cihazda kullanabilmesine yönelik kolaylıkta süreçler ve ekranlar oluşturma Neden Bulut İK Hızlı İmplementasyon Güvenli Farklı yazılımlar, tek sistem Donanım maliyeti yok Performansı yüksek Bakım, sürüm yükseltme, yedekleme ihtiyacı yok Verimli iş süreçleri Teknolojiye uyumlu Lisans ihtiyacı yok Neden Taleo? 38 38 Proje Tanımı ve Hedef HEDEF: TAV Bilişim İşe Alım ve İşe Uyum uygulamalarının otomatize edilerek sistem üzerinden izlenebilir, raporlanabilir olması ve şirketin kendi aday veritabanının oluşturulması ZAMAN PLANI: Proje Başlangıcı: Mart 2016 Projenin Hayata Geçişi: Temmuz Kapsam TAV Bilişim Hiz. İstanbul TAV Bilişim Hiz. Tunus TAV Bilişim Hiz. Ankara TAV Bilişim Hiz. KSA TAV Bilişim Hiz. İzmir TAV Bilişim Hiz. Makedonya TAV Bilişim Hiz. Bodrum TAV Bilişim Hiz. UAE TAV Bilişim Hiz. Gürcistan 41 Bulut Proje Yaklaşımı 1 Week 12 Week 4 Week Taleo Recruiting Taleo Onboarding Bulut İşe Alım High Level Plan Configure Application Implement Recruiting Flows Branding to customer portal Assisting in Testing (scripts and execution) Documentation Migrate from Staging to Production Train the Trainer W 3-11 W Recruiting Rapid Impl. Pack Project Design Configure Validate Transition Realization Next Steps W 1-5 W W Project Kickoff / Workshops Design Review Security Strategy & Plan End To End Review Reports & Validation Manage Transition to Production Post Go-Live Support Close Project Proje Planı Kazanımlar YÖNETİM Kusursuz Sistem Yol Gösterici ve Modern Raporlama Mobil Yetkinliği Ölçülebilir Verimlilik İNSAN KAYNAKLARI Operasyonel Yükün Azalması Çalışan/Yöneticileri Süreçlere Dahil Etmek Mobil Kullanım Tahminleme ve Proaktif Aksiyon Alma Kurum İçi Sosyallik İşveren Markası (Employer Branding) ÇALIŞANLAR Kolay Kullanılabilir Bir Sistem Yol Gösterici ve Modern Raporlama Mobil Yetkinliği Ölçülebilir Verimlilik Öneriler Basit düşünün İş süreçlerinizi sadeleştirin Son dakika sürüm yükseltmelerine dikkat edin Test ve Canlı ortam patch senkronizasyonu DBA desteği yok yeni buddy niz Oracle Bulut Operatörleri Dashboard ve BI Raporlamanının gücünü kullanın Don t forget the basics, Keep It Simple! Sorular ve Cevaplar Teşekkürler Oracle Confidential Internal-Restricted
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks