Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Domov pro seniory - Domov Duha

Category:

Small Business & Entrepreneurship

Publish on:

Views: 5 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
20. červen 2014 Domov pro seniory - Domov Duha Našim posláním je poskytovat pobytovou službu sociální péče lidem, kteří vzhledem ke svému věku a ztrátě soběstačnosti potřebují péči, která jim nemůže být
Transcript
20. červen 2014 Domov pro seniory - Domov Duha Našim posláním je poskytovat pobytovou službu sociální péče lidem, kteří vzhledem ke svému věku a ztrátě soběstačnosti potřebují péči, která jim nemůže být zajištěna rodinnými příslušníky ani jinou formou pomoci. Usilujeme o to, aby tito lidé mohli žít důstojný život. Naší snahou je udržet a podporovat jejich schopnosti. Službu poskytujeme nepřetržitě. Cílová skupina služby Senioři (osoby ve věku 65 let a více), kteří vzhledem ke svému věku a ztrátě soběstačnosti potřebují péči, která jim nemůže být zajištěna rodinnými příslušníky ani jinou formou pomoci. Název zařízení a místo poskytování: Domov Duha, příspěvková organizace, Hřbitovní 1128/41, Nový Jičín, Bezručova 419/20, Nový Jičín, Máchova 1435/19, Nový Jičín Kapacita domov pro seniory - Hřbitovní 1128/41, Nový Jičín 78 uživatel domov pro seniory Bezručova 419/20, Nový Jičín 60 uživatel domov pro seniory Máchova 1435/19, Nový Jičín 37 uživatel kapacita celkem 175 Zájemce o službu můžeme odmítnout (můžeme s ním odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby), pokud: zájemce nepatří do cílové skupiny sociální služby není volná kapacita zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby zařízení zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém osoba není schopna pobytu v zařízení sociální služby z důvodu akutní infekční nemoci způsobem narušovalo soužití chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným Zásady služby úcta a respekt k uživateli jeho právům, volbě, zvláštnostem, soukromí, svobody, vlastní identitě vzájemná komunikace důvěra mezi zaměstnanci a uživateli k uživatelům přistupujeme individuálně v popředí je vždy uživatel, jeho potřeby a zájmy týmová spolupráce, profesionální přístup zapojení do komunity a života společnosti dbáme na dodržování etických kodexů všemi pracovníky včetně práv a základních svobod uživatelů respektujeme vlastní volbu uživatelů pocit bezpečného prostředí a pocit přirozeného života flexibilita (přizpůsobení se měnícím se potřebám a požadavkům uživatelů) Cíle služby zajistit spokojenost uživatelů, poskytovat služby dle individuálních potřeb uživatelů podporovat a rozvíjet sociální vazby a vztahy s rodinou, známými a blízkým světem udržovat dobrý fyzický a psychický stav uživatelů, pomáhat při nalézání smyslu života ve stáří Popis prostředí služba domov pro seniory v místě poskytování - Hřbitovní 1128/41, Nový Jičín Zařízení, ve kterém je sociální služba provozována, se nachází na okraji města Nového Jičína v části Dolní Předměstí. Jedná se o budovu v běžné zástavbě. V suterénu budovy se nachází prádelna a údržba, v přízemí je zázemí pro kuchyň a šatny zaměstnanců, zázemí pro administrativu je ve druhém patře domova. Hlavní vchod nabízí nově bezbariérový vstup do budovy zařízení, který byl zrealizován v rámci humanizace zařízení. Ve vstupní hale zařízení je zřízena služba recepce. Zařízení se nachází v blízkosti zastávky MHD s dobrou obslužností a návazností služeb. Ubytování je uživatelům nově nabízeno v komunitách, které byly zrealizované v rámci humanizace zařízení. Jedna z komunit je situovaná v přízemí, druhá v prvním patře. Komunity se svým charakterem přibližují k přirozenějšímu typu bydlení, nabízejí uživatelům větší míru soukromí a důstojnější podmínky pro život. Ostatní pokoje jsou situované v přízemí, prvním a druhém patře budovy. Část pokojů prošla v rámci humanizace zařízení rekonstrukcí. Došlo ke zvětšení jejich obytného prostoru a vybudování vlastního sociálního zařízení, které tvoří součást pokoje. K objektu patří i rozlehlá zahrada sloužící pro odpočinek uživatelů. Součástí zahrady je okrasná vegetace živé ploty, keře a stromy, dřevěné pergoly, houpačky a zahradní posezení. služba domov pro seniory v místě poskytování Bezručova 419/20, Nový Jičín služba domov pro seniory v místě poskytování Máchova 1435/19, Nový Jičín Jsme detašované pracoviště Domova Duha. V zařízení, ve kterém se sociální služba provozuje, se nachází v centru města Nového Jičína. Celý objekt zařízení tvoří dvě bezbariérové budovy. Budova na Bezručové ulici a budova na Máchové ulici. Tyto budovy jsou propojeny spojovací chodbou a zahradou. V prostoru zahrady je garáž, za spojovací chodbou je vlastní trafostanice. V suterénu budovy Bezručova je zázemí pro prádelnu, údržbu a šatnu zaměstnanců, v suterénu budovy Máchova je zázemí pro kuchyň, zázemí pro administrativu se nachází v přízemí a ve druhém patře. V této budově je zařízena pro uživatele fototerapeutická místnost. Zařízení se nachází v centru města s dobrou obslužností a návazností služeb. Ubytování je uživatelům nabízeno v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením vyjma 6 pokojů na budově Bezručova a 2 pokojů na budově Máchova. K objektu patří také zahrada, která slouží pro odpočinek uživatelů. Součástí zahrady je také okrasná a užitková vegetace živé ploty, keře, stromy, dřevěná pergola, zahradní posezení. Rozsah činnosti poskytované sociální služby dle 49 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů - Domov pro seniory: poskytnutí ubytování poskytnutí stravy pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu zprostředkování kontaktu se společenským prostředím sociálně terapeutické činnosti aktivizační činnosti pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí dále zajišťujeme zdravotní péči základní sociální poradenství fakultativní činnosti dopravu telefonní služby další revize elektrického spotřebiče (jehož vlastníkem je uživatel a používá jej v prostorách zařízení) masáže canisterapii nákupy služby kadeřnice, holiče a pedikérky (ty využívají uživatelé, kteří již nejsou schopni ani s pomocí využívat služby v přirozeném prostředí) Úhrada za poskytované činnosti Ubytování služba domov pro seniory v místě poskytování - Hřbitovní 1128/41, Nový Jičín Počet lůžek Popis pokoje Cena v Kč na den 1 základní vybavení nad 12 m 2 156,- Kč 1 základní vybavení 153,- Kč 2 základní vybavení 133,- Kč 2 základní vybavení nad 20 m 2 138,- Kč 2 základní vybavení a součástí je sociální zařízení 143,- Kč 2 základní vybavení a sociální zařízení je společné pro dva pokoje 143,- Kč 2 základní vybavení a součástí je sociální zařízení 148,- Kč služba domov pro seniory v místě poskytování Bezručova 419/20, Nový Jičín služba domov pro seniory v místě poskytování Máchova 1435/19, Nový Jičín Počet lůžek Popis pokoje Cena v Kč na den 1 základní vybavení 150,- Kč 1 základní vybavení a sociální zařízení je společné pro dva pokoje 155,- Kč 1 základní vybavení a součástí je sociální zařízení 162,- Kč 2 základní vybavení 148,- Kč 2 základní vybavení a sociální zařízení je společné pro dva pokoje 149,- Kč 2 základní vybavení a součástí je sociální zařízení 156,- Kč 1 BIII 2 BIII základní vybavení a součástí je sociální zařízení, po rekonstrukci základní vybavení a součástí je sociální zařízení, po rekonstrukci 176,- Kč 164,- Kč Strava strava racionální (běžná) 146,-Kč/1 den strava šetřící 146,-Kč/1 den strava diabetická šetřící 146,-Kč/1 den strava diabetická při apl. inzulínu 154,-Kč/1 den V případě stravy formou PEG s příkrmem bude účtována pouze částka za odebraný druh stravy (např. uživatel odebírá pouze oběd, bude účtována částka 63,-Kč). Specifikace odebraného druhu stravy u daného uživatele bude sjednána ve smlouvě o poskytnutí sociální služby popř. v dohodě o změně smlouvy. Péče je hrazena ve výši přiznaného stupně příspěvku na péči. Fakultativní činnosti doprava 6,-Kč/1 km telefonní služby dle skutečných nákladů Cílová skupina Senioři Forma poskytování ve službě s ubytováním Registrační služba ANO Potřeby Bydlení Jiná potřeba Péče o osobu a domácnost Psychická podpora Věkové skupiny senioři 85+ senioři nad 85 let Bezbariérovost ANO Cena služby 1 lůžkový pokoj/den - strava 146,-Kč, ubytování ,-Kč, 2 lůžkový pokoj/den - strava 146,-Kč, ubytování ,-Kč Otvírací doba Služba je poskytována nepřetržitě 24hodin denně. Kontakt provozovatele Název: Domov Duha, příspěvková organizace Právní forma: Příspěvková organizace IČO: Hřbitovní 1128/41 Nový Jičín Tel.: Mobil: Web: www: zdroj
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks