Please download to get full document.

View again

of 36
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Dr. h. c. prof. Ing. Milan Šikula, DrSc.

Category:

Internet & Technology

Publish on:

Views: 7 | Pages: 36

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Dr. h. c. prof. Ing. Milan Šikula, DrSc. Vedeckopopularizačná konferencia Postavenie a vzťahy Európskej únie a USA v meniacej sa globálnej ekonomike Brno, Namiesto úvodu Minulosť má význam
Transcript
Dr. h. c. prof. Ing. Milan Šikula, DrSc. Vedeckopopularizačná konferencia Postavenie a vzťahy Európskej únie a USA v meniacej sa globálnej ekonomike Brno, Namiesto úvodu Minulosť má význam v tom, že osvetľuje prítomnosť. americký psychológ Ten, kto kontroluje minulosť, kontroluje budúcnosť, ten kto kontroluje prítomnosť, kontroluje minulosť. George Orwell Cieľ prezentácie identifikovať zárodočnú formu stratégie globálneho vládnutia USA a jej určujúce charakteristiky argumentovať, že tieto charakteristiky fungujú ako genetický kód vo vývinových metamorfózach stratégie USA až do súčasnosti na konkrétnych príkladoch dokumentovať niektoré najvýznamnejšie aktuálne prejavy stratégie USA v zápase o pozície v globálnom vládnutí Vytvorenie Federal Reserve Bank (FED) východisko pre globálne vládnutie bez globálnej vlády začiatok 20. storočia si veľkí bankári uvedomili šancu ovládnuť bankový sektor, prelomiť nedôveru a zlé skúsenosti politikov a obyvateľstva k emisným bankám prostriedkom vyvolať veľký krach (J. P. Morgen fáma, že konkurenčná Knickerbocker Trust Company krachuje) run na banky. Morgan pomoc zabrániť kolapsu zvolal najdôležitejších bankárov obrovský úver štátu (neskoro) na vyšetrenie paniky 1907 kongres menoval vyšetrovací výbor na čele Nelson Aldrich (spoločník Morgana a predĺžená ruka bankového kartelu (J. P. Morgan, P. Warburg, Kuhn, Leob & Company, Rothschild, D. Rockefeller). Správa neodhalila skutočné pozadie, no nabádala k vytvoreniu novej centrálnej banky, aby sa situácia nemohla opakovať. Prísne utajený zrod Federal Reserve Act Senátor Nelson Aldrich zorganizoval prísne dôverné stretnutie úzkej elity bankárov v štáte Georgia, mesto Brunswick, ostrov Jekyll Island. 7 predstaviteľov klanov Rothschildovcov, Rockefellerovcov, Morganovcov a Warburgovcov (zhruba 1/3 celosvetového bohatstva) 9 dní sa radili ako vyšachovať konkurenciu a ovládnuť svet financií. V rokoch sa počet bánk v USA viac ako zdvojnásobil, na juhu a západe bola vyše malých bánk. Riešenie: vytvorenie mocnej emisnej banky v súkromnom vlastníctve bankárov. Obsah rokovania prísne utajený, dokonca sa nesmelo uverejniť ani konanie stretnutia. Tam sa spísal Federal Reserve Act. Nátlakové presadenie Federal Reserve Act Warburg (neoficiálny hovorca spolku) s Aldrichom tvrdošijne propagovali potrebu centrálnej banky a presadzovali ju v kongrese tam však bolo viacero odporcov. Nekompromisné presadzovanie konečného zámeru lapidárne vyjadril P. Warburg. Budeme mať svetovú vládu, či chceme alebo nie. Jediná otázka znie: dosiahneme ju dobyvateľskými výpadmi, alebo na základe dohody? Keď sa stal prezidentom Woodrow Wilson, banky financovali jeho volebnú kampaň a on ako protislužbu mal podpísať Federal Reserve Act. 23. decembra 1913, keď boli takmer všetci na prázdninách a nemal kto protestovať Woodrow Wilson schválil. Veľavravné a poučné sú dve jeho myšlienky Ešte pre zvolením za prezidenta Od chvíle, kdy jsem se stal politikem, svěřovali mi lidé své názory především v soukromí. Několik mužů z řad nejvýznamnejších osobností USA v oblasti obchodu a průmyslu má z někoho, či z něčeho strach. Vědí, že se kdesi skrývá síla, která je tak dobře zorganizovaná, tak tajemná, ostražitá, vnitřně provázaná, ucelená a s tak hlubokým dosahem, že je vhodnejší hovořit o ní pouze šeptem. Woodrow Wilson Niekoľko rokov po podpise Federal Reserve Act Jsem velmi nešťastný člověk. Nevědomky jsem zruinoval vlastní zemi. Nad velkým průmyslovým národem vládnou poskytovatelé úvěrů, kteří jsou navzájem propojeni. Proto vzrůst našeho národa a veškerá naše činnost spočívá v rukou několika mála jedinců. Jsme jednou z nejhůře vládnoucích, nejkontrolovanějších a nejovládanějších vlád civilizovaného světa. Nejsme vláda svobodného názoru nebo rozhodnutí většiny, nýbrž vláda mínění a nátlaku malé skupinky panujících mužů. Woodrow Wilson Dolár ako hlavná svetová mena 1913 veľkobankári dostali dolár plne do svojej moci 1922 konferencia Janov dolár a libra zlatý devízový štandard oddelenia ostatných mien od zlata dolár jediná krytá mena so skutočnou hodnotou mohli si už robiť čo chceli FED zdvojnásobil objem peňazí v obehu, lacné úvery, špekulácie razantné zníženie množstva peňazí, run na banky, úspory bankroty 1920 krach burzy Kongresman Charles Lindbergh: Vďaka zákonu Federal Reserve Act bolo možné umelo vyvolať paniku. Terajšie zmätky sú prvé, ktoré boli vyvolané umelo, a síce výpočtom prostej matematickej rovnice Plánované, umelé vyvolanie krachu a kolabsu ako nástroj upevňovania moci veľkobankárov Krach 1920 získali nepredstaviteľný majetok a moc bol iba zahrievacím kolom obrovský nárast objemu peňazí a pôžičiek inovácia lombardný úver na nákup cenných papierov stačilo 10% vlastného kapitálu špekulácie. Dátum splatnosti sa mohol určiť hocikedy a do 24 hodín musel byť vyplatený FED náhle znížil objem peňazí, banky náhle vypovedali milióny pôžičiek, burza a finančný sektor sa opäť zrútili. Luis McFaden, politik bojovník proti monopolu bánk. Otrávený skôr ako mohol presadiť v kongrese zákon proti oligarchom. Ke krachu v roce 1929 nedošlo jen tak samo od sebe. Bylo to pečlivě naplánované... mezinárodní bankéři vytvořili strašné okolnosti, a tím se stali našimi vládci. Máme ve své zemi jednu z nejbezcharakternějších organizací, jakou kdy svět viděl. Mám tím na mysli představenstvo bank FEDu... jež nejsou státními institucemi. Jsou to soukromé monopoly, které okrádají americký lid ku vlastnímu prospěchu a zisku jejich zahraničních zákazníků zákon o vyvlastnení zlata FED získal desaťtisíce uncí zlata za najnižšiu cenu Centrálne banky kľúčový nástroj globálneho vládnutia v stratégii USA Spôsob vzniku a skutočné ciele FEDu geneticky predurčilo charakter centrálnych bánk a logiku ich globálneho pôsobenia vzťahy FEDu, MMF a SB s centrálnymi bankami členských štátov sú zásadne ovplyvňované dominantným postaveným USA a ich strategickými zámermi, neviditeľné nitky ovládania neexistujú žiadne nezávislé centrálne banky.. Najdôležitejšie centrálne banky tvrdia, že sú nezávislé, no v skutočnosti všetky kontrolujú politici. (Steen Jakobsen, Saxo bank) ECB a NBS sú podľa legislatívy nezávislé inštitúcie, spôsob vymenovania a faktická neodvolateľnosť, údajný vzor povojnová Bundesbanka, no tá nebola štátom v štáte, bola nezávislá od vlády ale podliehala kontrole parlamentu a Federálnej audítorskej agentúre a rozhodnutiam súdov. Predstieraná nezávislosť centrálnych bánk ECB a národné centrálne banky síce disponujú značnou ekonomickou mocou, ale súčasne nepodliehajú demokratickým pravidlám vládnutia nezávislosť voči politikom len kým sa ekonomika alebo účinky monetárnej politiky vymknú kontrole, pri nulovom raste a nulových úrokových sadzbách sa politici i centrálne banky prepnú na režim prežitia, prestanú platiť pravidlá, zmestiť do agendy a kupovanie času analýzy globálnej krízy centrálne banky súčasť mnohoúrovňovej inštitucionalizácie morálneho hazardu centrálne banky s určujúcim pôsobením FEDu, MMF, SB zohrávali analogickú funkciu ako FED na začiatku, no omnoho sofistikovanejšie, prispôsobené súčasným globálnym podmienkam nezávislosť iluzórna, lebo ich fungovanie prebieha v silovom poli globálneho finančného systému s dominantným vplyvom záujmov USA prof. Pastor Chicagská univerzita člen bankovej rady NBS Záhadný zrod Bretton Woods M. Morris Bretton Woods dohoda popri Fede najväčší podvod a lož v hospodárskych dejinách sveta jednoduchý trik ovládnutie sveta Spojenci USA, Francia, Anglia, Rusko + 40 štátov od Dolár bol hlavnou svetou menovu kurzy nár. menám sa neustále menili 2 plány Keynes Bancor svetová mena pre obchod + doma vlastná mena White americký dolár uisťovanie, že je krytý zlatom (Nemecko, Rakúska, Japonska + vyvlastnenie v USA) pevný kurz nár. mien k doláru, ceny zlata, diamantov, striebra, ropy; doláre nevydávajú USA, ale súkromní bankári Štáty sa na USD ako svetovej mene nielen nedohodli, ale o tom sa ani vôbec nejednalo. USA v noci prepísali dokumenty slovo zlato doplnili o opciu alebo americký dolár. V. Británia podvod; štáty mohli USD z obchodu vymieňať za zlato (35 za uncu) pre FED nebolo žiadne obmedzenie pre množstvo USD ani povinnosť preukazovať zlaté rezervy rozpad, hodnota USD v 2003 len 5 % hodnoty z 1913 Presadenie brettonwoodskeho systému východisko globálnej stratégie USA Yanis Varoufakis: Globální Minotaurus (2011; 2013) Keynesov koncept MMÚ bol absolútne neprijateľný plánu globálneho vládnutia USA (White) 2011 guvernér NB Číny a Dominik Strauss Kahn BBC návrat ku Keynesovej myšlienke ako riešenie globálnej krízy Globálny plán dolár sa stal fakticky svetovou menou, USA mohli exportovať tovary a kapitál do Európy a Japonska výmenou za priame investície a politický patronát hegemóniu USA založenú na priamom financovaní zahraničných centier výmenou za americký obchodný prebytok s nimi Začiatok naštartovanie medzinárodného obchodu, vytvoriť trhy pre exporty USA a riešiť nedostatok investícií prostredníctvom súkromných spoločností USA Potreba ešte 2 silných mien, ak by ekonomika USA nedokázala absorbovať pokles, Nemecko marka a Japonsko - jen Paradoxne marginalizácia V. Británie Stratégia USA prvej etapy globálneho vládnutia Obdobie GP zlatý vek kapitalizmu kap. Ekonomiky prepojené systémom pevných kurzov, doplnený špecifickým typom globálnej recyklácie prebytkov zachovávajúci veľký povojnový obchodný prebytok USA a možnosť exportovať prebytočný kapitál (zisky) investície a pomoc chránencom, aby mohli kupovať americké produkty Neuveriteľná prispôsobivosť využitia udalosti v záujme GP (kórejská vojna, dopyt pre Japonsko, importu na trhy spojencov i USA, studenej vojny, prekonanie súperenia imperializmov, v záujme udržania amerického blahobytu a rastu zámerne nechali časť globálneho koláča svojim chránencom, 20 % svojho podielu na svetových príjmoch Nemecku a Japonsku USA v úlohe hegemónia popri vojenskej a politickej moci taký masívny typ redistribúcie prebytkov po celej zemeguli, čo by nedokázal zaistiť žiadny trhový mechanizmus Stratégia USA po rozpade Brettonwoodského systému Nový problém USA ako financovať dvojitý deficit bez obmedzovania vlastných vládnych výdavkov, zvyšovania daní a oslabovania svetovej pozície USA Riešenie nalákať k financovaniu týchto deficitov zbytok sveta, to znamená redistribúciu globálnych prebytkov v prospech USA na úkor dvoch zón okolo Nemecka a Japonska, obrátiť globálne toky kapitálu, aby plynul na Wall Street dva nutné predpoklady Zvýšenú konkurencieschopnosť firiem USA oproti Nemecku a Japonsku zvýšením PP a zvýšení jednotkových nákladov konkurencie, stláčaním nákladov na PS a podnecovaním rastu cien ropy Konkurencieschopnosť korporácií USA priťahovala zahraničný kap. USA boli menej závislé od cien ropy a naviac petrodoláre plynuli na Wall Street Politika Fedu zvýšenými úrokmi ( %, %) priťahovať kapitálové toky Oba predpoklady sa splnili ešte pred nástupom Reagana, začala sa nová fáza zväčšovať skoro bezmedzne dvojitý deficit vďaka prítoku kapitálu zo zbytku sveta, ako premršteného privilégia USA Faktory umožňujúce fungovanie globálneho minotaura Status dolára ako rezervnej meny, brettonwoodský systém držanie USD výhodné, po rozpade pri očakávaní krízy útek k doláru denominácia komodít v USD každá transakcia zvyšuje dopyt po dolároch Rastúce náklady na energie poškodzovali relatívnu K Nemecka a Japonska; USA menšia závislosť, zisky ropných TNK, petrodoláre Zlacnená produktivita práce, stagnujúce reálne mzdy, jednotkové náklady práce, zisky korporácií magnet pre zahraničný kapitál Geopolitická moc USA nielen ekonomická, ale aj geostrategická, zahraničný kapitál bol motivovaný väčším zhodnocovaním ak pretekal cez finančný sektor USA Zvyšovanie úrokových mier najúčinnejší prostriedok ničenia nepriateľov USA sovietsky blok, RK AKTÉŘI DĚJIN Jsme teď impérium, a když jednáme, vytváříme svou vlastní realitu. A zatímco vy tuto realitu zkoumáte jak jen vědecky chcete, my budeme opět jednat a vytvářet nové reality, které budete také moci zkoumat, a takhle se to všechno vyřeší. Jsme aktéři dějin... A vám, vám všem nezbude než zkoumat to, co děláme. Karl Rove poradca G. W. Busha, 2002 Stratégia USA vo vzťahu k ovládaným a konkurenčným medzinárodným inštitúciám a zoskupeniam v zápase o globálne vládnutie USA od 2. svetovej vojny mimoriadnu pozornosť a úsilie vytvárania rôznych medzinárodných inštitúcií a zoskupení s ich dominantným postavením a určujúcim vplyvom prostredníctvom nich zväčšovali svoju moc a silu v globálnom vládnutí a zároveň presadzovaniu ich strategických záujmov vytvárali zdanie mýtus medzinárodnej legitimity predstih USA v iniciovaní a príprave medzinárodných inštitúcií a zoskupení, dômyselné utajovanie a zašifrovanie skutočných cieľov a záujmov argumentmi všeobecnej prospešnosti Stratégia USA vo vzťahu k ovládaným a konkurenčným medzinárodným inštitúciám a zoskupeniam v zápase o globálne vládnutie (pokračovanie) tvorba a určovanie pravidiel USA ako silnejší, dominantný určujú pravidlá liberalizácie bezbariérový priestor pre ich TNK faktické reálne ekonomické a politické ovládnutie inštitúcie, resp. priestoru medzinárodného zoskupenia od 80. rokov, no najmú v priebehu globálnej krízy dochádza k výraznému globálnemu prerozdeľovaniu ekonomickej moci a vplyvu vznikali medzinárodné inštitúcie a zoskupenia mimo účasti USA BRICS, Šanghajská organizácia pre spoluprácu (ŠOS), Ázijská banka pre investície do infraštruktúry (AIIB), Partnerstvo EÚ a Ruska vznik a činnosť týchto zoskupení sa USA snažia rôznymi formami priamo, či nepriamo torpédovať v najostrejšej podobe útok na partnerstvo EÚ Rusko - Ukrajina TISA Trade Services Agreement globálna privatizácia verejných služieb USA Austrália plánuje zaviazať 50 štátov okrem BRICS príprava prísne tajná, aj po podpise 5 rokov globálna privatizácia služieb ovládnutie TNK odstránenie všetkých kontrolných a funkčných mechanizmov pre nekontrolovaný biznis TNK môžu si priniesť vlastný personál, no štandardy z krajiny pôvodu firmy koniec sociálnych, poisťovacích a zdravotných systémov a ochrany zamestnancov privatizované služby už nie je možné previesť späť do rúk verejnej správy tzv. ratchet klauzula efekt západky Typy zmlúv TTIP, TISA a pod. deštrukcia miestnej samosprávy tieto zmluvy ohrozujú svojimi dôsledkami demokratické rozhodovanie na úrovni samosprávy, masívny vplyv na slobodu organizácie služieb (voda, vzdelanie, sociálna starostlivosť, odpadové hospodárstvo) určovanie, ktoré druhy služieb budú podliehať vypisovaniu verejných zákaziek prístupných TNK maximálna konkurencia ochrana investícií mimo národnej legislatívy, strach obcí z arbitráží, všetko čo nebude explicitne vyňaté plná liberalizácia obce a mestá nebudú môcť skutočne rozhodovať o svojich záležitostiach a komunálnej politike, reagovať na tlak obyvateľov a pripomienkovanie zdola totálny výpredaj hodnôt, útok na právo na samosprávu výsmech subsidiarite Mýty a realita zóny voľného obchodu USA - EÚ Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) prečo práve teraz? Nejde o novú myšlienku 60. roky NAFTA 90. roky TAFTA, New Transatlantic Agenda (oblasť regulácie), New Transatlantic Economic Partnership (odstránenie regulačných bariér) 2007 Merklová Bush slabé výsledky. TTIP príprava USA a EU na súboj s BRICS zmena pravidiel hry má nastaviť normy budúcich bilaterálnych dohôd a priniesť miliardy USD, eur efektov a tisícky pracovných miesť popri odstránení zvyškov obchodných bariér, má ísť hlavne o kompatibilitu regulácií. Odlišnosti v menšej súťaživosti (K) a hrozby zo strany rozvíjajúcich trhov robia harmonizáciu, resp. vzájomné uznanie pravidiel z veľkej časti nedosiahnuteľné ako docieliť, aby pravidlá a regulácie boli kompatibilné ako ovplyvní TTIP mnohostranný obchod; oživí WTO pre 21. storočie, alebo bude zúfalou iniciatívou starého sveta na hegemóniu z čias 20. storočia Odhady očakávaných prínosov TTIP Londýnske Centrum pre výskum hospodárskej politiky uvažuje s čiastočnou a úplnou liberalizáciou komplexne TTIP prínos pre EÚ 119 mld. ročne, 545 na domácnosť prínos pre USA 95 mld. ročne, 655 na domácnosť nárast HDP štátov EÚ o 0,48%, USA o 0,39% nárast globálneho exportu EÚ o 6%, USA o 8% potenciálne zmeny štruktúry EÚ pokles produkcie elektrotechnického a kovospracujúceho a nárast automobilového a finančného sektora potenciálne zmeny štruktúry USA pokles automobilového a elektrotechnického a nárast ostatných dopravných zariadení a strojov Odhady očakávaných prínosov podľa Bertelsmann Stiftung obrovské rozdiely v závislosti od hĺbky liberalizácie komplexná liberalizácia nárast obchodnej výmeny o 93,5% obmedzený scenár len zrušenie colných bariér 1,13% - 1,65% v štátoch OECD vznikne 2,04 milióna nových pracovných miest a reálne mzdy sa zvýšia o 2,34% úplná liberalizácia zintenzívnenie obchodu EU USA, no zníženie USA Kanada (o 9,32%), Mexikom (o 16%) a štátmi BRICS (o 32%) pokles obchodu Nemecka V. Británia (o 41%), Francúzskom (o23,3 %) zrušenie colných bariér minimálny prínos k HDP od 1,1 v Belgicku do 0,58% v Litve, pri úplnej liberalizácii až 20 násobné prírastky HDP od 2,64 vo Francúzsku až po 7,3% vo Švédsku a 9,7% v. Británii a USA až o 13,4% Otázniky nad predpokladanými prínosmi a dopadmi TTIP Komplexnosť obsahu obrovské množstvo potenciálnych problémov a úskalí pri pokuse harmonizovať dva značne odlišné regulačné systémy viacrozmernosť zložitosti a konfliktnosti záujmov odstránenie dolných bariér, relatívne bezproblémové, clo 3,5 5,2%, dovozné do EU 5,2%, dovozné do USA 3,5% hoci relatívne nízke, no pri výmene 2 mld. denne to nie je zanedbateľné, dohody o odstránení relatívne rýchle odstraňovanie netarifných bariér, až 80% očakávaného prínosu je podstatne zložitejšie podstatou je vzájomné uznávanie, resp. čiastočná alebo úplná harmonizácia štandardov, noriem a regulácií v technickej, bezpečnostnej, potravinovej, liekovej, informačnej environmentálnej oblasti, ako aj ochrany zamestnancov na trhu práce a pod. oblasti Miesto TTIP v stratégii USA v súperení o pozíciu v globálnom vládnutí podstatne závažnejšou súčasťou TTIP, o ktorej sa nehovorí je oblasť investícií, ktorej riziká vyšli na povrch už v neúspešnej dohode Multiratelal Agriment of Investment (MAI) z 2. polovice 90. rokov, tiež urýchlene a tajne pripravovaná MAI TNK mali dostať nové právomoci a štátom na minimum znížiť reguláciu PZI zásadná asymetria práv TNK a povinnosti, obmedzení štátu hlavné prvky nielen PZI, ale aj cenné papiere, obligácie, pôžičky, duševný majetok, nájomné zmluvy, hypotéky, koncesie na pôdu a prírodné zdroje zvýhodnenie TNK, dôležité regulácie, či obmedzenia diskriminácia, požiadavky na investorov reinvestovanie, domáce produkty a pod. nelegálne, obmedzenia kapitálových tokov špekulatívne zakázané (spomaľovače) riešenie sporov štát TNK nadnárodná, jurisdikcia, nemožnosť zmien prijatej liberalizácie (dopredu predvídať výnimky), status quo 20 rokov Otázniky nad predpokladanými prínosmi a dopadmi TTIP - pokračovanie najkontroverznejšou oblasťou TTIP je ISDS (Investor to State Dispute Settlement) ochrana investorov a riešenie sporov medzi investormi a štátmi ISDS garantuje rovnakú ochranu ako domácim, legitímne nároky na odškodnenie, keď nemôžu žalovať na domácich súdoch vlády môžu prijímať zákony, resp. nezrušia, no investorovi umožňuje získať kompenzáciu za škodu vyspelé západoeurópske štáty nenútia potrebu špecializovaného investičného rozhodcovského tribunálu vlastné súdy veľká rozdielnosť výkonnosti národných súdov v EÚ, najmä nové čl. štáty, nepredvídateľnosť, netransparentnosť, nestrannosť, vysoké náklady pre štáty zásah do legislatívnej suverenity Východiskové podmienky a možné výsledky TTIP pre USA a EÚ analógia s využitím globalizácie americké a európske TNK pozícia USA a EÚ v zvládaní dopadov globálnej krízy, rast ideálne predpoklady rozvoja MO a MDP a realita podmienok a detailov investície, nielen ideálne PZI, ale celý komplex finančných špekulatívnych produktov (toxických) v spojení s dominantným postavením dolára umožní transfer bublinových dopadov do EÚ vplyv odpočúvania a špionáže asymetrická informačná pripravenosť TTIP účelový nástroj na asy
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks