Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Een les in vertrouwen

Category:

Crosswords

Publish on:

Views: 22 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
3 1 maart 2017 a, n r, - Een les in vertrouwen 'Petrus antwoordde: 'Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen.' Hij zei: 'Kom!' Petrus stapte uit de boot en liep over
Transcript
3 1 maart 2017 a, n r, - Een les in vertrouwen 'Petrus antwoordde: 'Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen.' Hij zei: 'Kom!' Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe.' Matteus 14: Als ik bij het strand sta en uitkijk over de zee, dan ben ik altijd weer onder de indruk. Wat wijds en groot ziet dat eruit! Voor de meesten van ons is de zee vooral móói om te zien. Dat is denk ik wel anders als je ooit in een klein schip een storm op zee hebt meegemaakt. Ik moet denken aan de vele vluchtelingen mannen, vrouwen en kinderen die de afgelopen jaren probeerden over te steken vanuit Noord-Afrika naar Europa en die een graf gevonden hebben op de bodem van de Middellandse Zee Wat kan de zee ook ontzettend bedréígend zijn! Jezus leerlingen varen s nachts naar de overkant van het meer van Galilea. Weliswaar geen grote zee, maar toch best beangstigend als de wind aantrekt. De golven zwiepen het bootje heen en weer. Ik zie daarin een beeld van onze wereld en ons mensen. Wat kun je je soms klein en nietig voelen! Aan de ene kant weten we tegenwoordig zoveel en de dokters kunnen van alles. Aan de andere kant is alle kennis van de grootste geleerden en dokters nog steeds zo beperkt. Er is nog zoveel wat we niet kunnen en wat we niet begrijpen. Wie heeft een oplossing voor de vluchtelingenproblematiek en voor de andere grote problemen in de wereld? Wat een stormen en golven kan een mens niet tegenkomen in het leven, aan ziekte en narigheid. En wat kun je je dan klein en nietig voelen! Als Jezus naar de leerlingen toe komt lopen, herkennen ze hem eerst niet. De gestalte die over het water naar hen toe komt, vervult hen met angst en paniek: Een spook! Dat brengt me bij de vraag: hoe kijken mensen vandaag eigenlijk naar Jezus? Velen hebben wel iets over hem gehoord. Maar is hij voor veel mensen niet een vage, geestachtige verschijning die weinig of niets te maken heeft met ons leven en onze problemen? Iemand waar je misschien niet bang voor bent, maar ADRIAEN JANSZKERK Predikant: Ds. J. Schaap, tel GROENE TUINKERK Predikant: Mw. ds. H. Hummel, tel waar je ook zeker niets van verwacht Zelfs degenen die hem beter kennen en in hem geloven de leerlingen in het bootje weten niet wat ze van hem kunnen verwachten. Hoe zit dat met ons? Verwacht je dat zijn aanwezigheid werkelijk verschil maakt in de zorgen en problemen die u heeft? Het mooiste moment in het verhaal vind ik het moment dat Petrus als hij Jezus herkent vraagt of hij naar Jezus toe mag komen, over het water. Als Jezus zegt: 'kom' gooit hij pardoes zijn benen over de rand van het bootje en loopt over het water naar Jezus toe. Wat een prachtige illustratie is dat van wat geloof is. Is geloven niet altijd een sprong in het diepe, een stap in het onbekende en erop vertrouwen dat hij met je is!? Jezus roept mensen, ook vandaag, om een stap in het onbekende te zetten en te vertrouwen dat hij er is. Hij roept u om een stap te zetten, iets te doen wat je nog nooit gedaan hebt en wat je misschien heel moeilijk vindt. Hij zegt: 'kom!' En Petrus komt. Maar, als Petrus om zich heen kijkt, onder de indruk komt van de golven en beseft hoe diep het water onder hem is, gaat het mis. Hij begint weg te zinken in de golven! Hoe herkenbaar is dit ook voor ons. Misschien zit u of jij op dit moment wel midden in zo n ervaring en denk je: ik hou dit niet vol. Ik voel dat ik wegzink en ook aan mijn geloof heb ik op dit moment geen steun Kijk dan naar Jezus en stel uzelf open voor zijn kracht, aanwezigheid en liefde. En ervaar het, zoals de Nederlandse vertaling van het lied 'Oceans' zo mooi zegt: 'de diepste zee is vol genade. Uw sterke hand die houdt mij vast!' Of met de woorden van een klassiek gezang: Hij 'die wolken, lucht en winden, wijst spoor en loop en baan, zal ook wel wegen vinden, waarlangs úw voet kan gaan.' (Gez. 427:1, LvdK) Zélfs op het water! Uw dienaar, Hans Schaap Lopen op het water (Nederlandse vertaling van Oceans van Hillsong United) U leert me lopen op het water, de oceaan is weids en diep. U vraagt me alles los te laten, daar vind ik U en ik twijfel niet. En als de golven overslaan, dan blijf ik hopen op uw Naam. Mijn ziel vindt rust, want in de storm bent U dichtbij. Ik ben van U en U van mij. De diepste zee is vol genade. Uw sterke hand, die houdt mij vast. En als mijn voeten zouden falen, dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand. Geest van God, leer mij te gaan over de golven, in vertrouwen U te volgen, te gaan waar U mij heen leidt. Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen. Ik vertrouw op Uw genade, want ik ben in Uw nabijheid. PELGRIMSKERK Predikant: Ds. J. Slager, tel In dit nummer o.a.: Kerkdiensten zie pagina 2 Gezamenlijke berichten zie pagina 2 en 3 Berichten Groene Tuinkerk zie pagina 3 en 4 Berichten Hervormde Gemeente zie pagina 5 Berichten Adriaen Janszkerk zie pagina 5 Berichten Pelgrimskerk zie pagina 6 en 7 Nieuws uit Sonneburgh zie pagina 7 Kerk & Samenleving zie pagina 7 en 8 REDACTIE Adriaen Janszkerk: Annet de Ruiter-Milikan, Benedenrijweg 349, 3077 CH tel Pelgrimskerk: Germa van Veen, Dalenoord 83, 3079 ZA Groene Tuinkerk: Corrie Melenberg-Schop, Cadetstraat 9, 3077 BT tel Eindredactie: Fredy Bal-Rietveld, Tongelaarweg 7, 3077 TB, tel WIJZE VAN BETALING voor HERVORMD IJsselmonde: IBAN Rek. nr.: NL12INGB met vermelding 'Bijdrage kerkblad. GEREFORMEERD IJsselmonde: Giro rek. nr. NL10INGB Bank rek. nr. NL09RABO m.v.v. abonnement kerkblad. V.V.B. administratie: K. Telleman Koninginneweg 169, 3078 GM, tel ADMINISTRATIE EN DRUK Holland Productions b.v., Wilhelminastraat 12a, 3271 BZ Mijnsheerenland, tel , fax ; Advertenties Opgave tot uiterlijk donderdag 6 dagen voor verschijning vóór uur aan de uitgever. UW KERKBLAD NIET ONTVANGEN? Groene Tuinkerk : tel Adr. Janszkerk : tel Pelgrimskerk : tel INLEVEREN KOPIJ Kopij voor de volgende editie van «Kerk in IJsselmonde«(nr. 43 jaargang 12), te bezorgen bij het redactieadres van uw wijk. Inlevering kopij uiterlijk MAANDAG 13 MAART A.S. vóór uur In bovengenoemde uitgave worden o.a. de zondagen 26 maart en maart, 2 en 9 april vermeld. pagina 2 KERK IN IJSSELMONDE Woensdag 1 maart 2017 *) Kinderoppas kerkdiensten **) Kindernevendienst CENTRALE GEGEVENS GEBOUW 5 maart maart maart 2017 ADRIAEN JANSZKERK Kasteelweg 50 PELGRIMSKERK Reyerdijk 51 GROENE TUINKERK Groene tuin 353 Nw SONNEBURGH Ravenswaard 5 MEERWEIDE MAASSTAD Ziekenhuis SMEETSLAND *)**) Ds. C.L. de Rooij Extra collecte: House of Hope *)**) Ds. B. Weegink, Katwijk aan Zee Extra collecte: House of Hope Ds. J. Brederveld, R'dam Collecte: Kerk en Kerkelijke Activiteiten en Wereldwinkel Dhr. R.L. Antes uur: Mw. ds. E.A. van Halsema Ds. C. van der Niet uur: Mw. E. Aartsen Woensdag 8 maart: Biddag voor Gewas en Arbeid *)**) Ds. J. Schaap *)**) Ds. J. Slager uur: Praisedienst Dhr. M. van Welie,, Rotterdam Collecte: Zending Ds. W.J. van Boeijen Pastor H. Wolterink Pelgrimskerk: uur Gezamenlijke dienst - voorganger ds. J. Slager ROMMELMARKT ZATERDAG 25 MAART VAN UUR TOT UUR in de Groene Tuinkerk Bijbelleesrooster NBG 2016 wo 1 mrt Matteüs 6:1-15 do 2 mrt Matteüs 6:16-23 vr 3 mrt Matteüs 6:24-34 za 4 mrt Matteüs 7:1-12 zo 5 mrt Psalm 91 ma 6 mrt Matteüs 7:13-23 di 7 mrt Matteüs 7:24-8:1 wo 8 mrt Psalm 126 do 9 mrt Spreuken 12:1-9 vr 10 mrt Spreuken 12:10-19 za 11 mrt Spreuken 12:20-28 zo 12 mrt Psalm 99 ma 13 mrt Zacharia 1:1-6 di 14 mrt Zacharia 1:7-17 wo 15 mrt Zacharia 2:1-9 do 16 mrt Zacharia 2:10-17 vr 17 mrt Zacharia 3:1-10 za 18 mrt Zacharia 4:1-14 zo 19 mrt Zacharia 5:1-11 ma 20 mrt Zacharia 6:1-8 di 21 mrt Zacharia 6:9-15 wo 22 mrt Zacharia 7:1-14 GEZAMENLIJKE BERICHTEN *)**) Ds. J. Schaap *)**) Ds. J. Slager Ds. D.J. Couvée, Rotterdam Collecte: Kerk Ds.T. Meijer uur: Kand. M. Boot, Nw. Lekkerland Mw. pastor D. van der Hijden uur: Mw. A. van Drunen Update vanuit de Stuurgroep Kerken en Vluchtelingen Oproep Open Huis Om de bewoners van het azc aan de Edo Bergsmaweg welkom te heten en bij te staan in deze periode van kennismaken en wennen aan een nieuwe omgeving, organiseren kerken in Rotterdam en Ridderkerk verschillende activiteiten en zijn er verschillende initiatieven. Eén daarvan is het Open Huis, een wekelijkse en laagdrempelige inloopmiddag op zaterdag in de Pelgrimskerk aan de Reyerdijk, in samenwerking met vrijwilligers vanuit diverse kerken. Vanwege de grote opkomst bij het Open Huis worden urgent meer vrijwilligers gezocht om hierbij te helpen: minimaal eens per maand 2 à 4 uur op de zaterdagmiddag. Wat ook kan is dat een kerkgemeenschap een zaterdag per 2 maanden ' adopteert' om met een groepje (eigen) vrijwilligers in het open huis mee te helpen. Voor het Open Huis wordt hulp gezocht bij verschillende taken: - Activiteitenbegeleiders voor de kinderclub - Chauffeurs voor het ophalen en brengen van de bezoekers van en naar het azc - Gastvrouwen en -heren om bezoekers te verwelkomen met koffie en thee - Vrijwilligers als gesprekspartner: om een praatje te maken met de mensen en eventuele vragen te beantwoorden (nederlands oefenen, wegwijs maken in de omgeving enz.) Voor informatie over deze vacatures en opgave kan contact worden opgenomen met Shirleni Blanken van stichting Mara via of Ook ondergetekende kan wat informatie geven. De vrijwilligers kunnen hun reiskosten vergoed krijgen, en je bent verzekerd tegen ongevallen en aansprakelijkheid. Verder - Op uitnodiging van het IDB Ridderkerk komt Mor Polycarpus Augin Aydin, aartsbisschop van de Syrisch-orthodoxe kerk van Antiochie in Nederland, een lezing houden over Christendom in het Midden-Oosten en de relatie tot de Islam. Deze lezing is op 30 maart om uur, in de Levensbron in Ridderkerk. - En op 24 februari draait in Cinema Islemunda de film De Kinderen van Juf Kiet, over het wel en wee in een schoolklasje met vluchtelingenkinderen. Meer informatie over deze voorstelling is op de website van Islemunda te vinden. Vanuit de Stuurgroep Kerken en Vluchtelingen, ds. Hermie Hummel / HERVORMDE GEMEENTE KERKENRAAD Preses: Ds. J. Slager, tel of Scriba: Mevr. H. Schreuder, J. Dammassestraat 51, 3078 HM, tel LEDENADMINISTRATIE / KERKELIJK BUREAU Kasteelweg 50, 3077 BN Rotterdam DIACONIE Rekeningnr. diaconie NL30 INGB COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS Secretaris: B. de Ruiter, Benedenrijweg 349, 3077 CH, tel Vrijwillige bijdrage/kerkbalans NL75 INGB Alle andere acties en giften: NL12 INGB Collectebonnen NL78 INGB Correspondentie-adres: Reyerdijk 51, 3079 NC Rotterdam. (Pelgrimskerk) Penningmeester: Dhr. J. Gorter Zuider Kerkedijk 245, 3079 PA Tel.: HERVORMDE BEGRAAFPLAATS Benedenrijweg 489, 3077 CJ, tel Opzichter: W.P. v.d. Jagt. Website: Stichting Behoud Adriaen Janszkerk NL49 INGB GEREFORMEERDE KERK Scriba: J. Oorebeek, Grote Hagen 80a, 3078 RC, tel Kerkgebouw: Groene Tuinkerk, Groene tuin 353, 3078 KG, tel Kosters: Fam. Kranenburg en Piet van Rikxoort Kerkelijk Bureau Groene Tuinkerk: Groene tuin 353, 3078 KG DIVERSE GIRO- EN BANKREKENINGEN Bijdragen Kerk (VVB enz.): NL10INGB of NL09RABO Diaconie: NL61 INGB Zending: NL32 INGB Samenwerkingsproject Herv./Geref. Diaconie: NL48INGB Kerkradio: NL44INGB Verjaardagsfonds: NL10 INGB of NL09 RABO t.n.v. Gereformeerde kerk R dam IJsselmonde te Barendrecht o.v.v. Verjaardagsfonds wijsheid is Wijsheid, dat is zeker weten dat God alles heeft gedaan om zijn kinderen te behouden Daarvoor is Hij heel ver gegaan Wijsheid, is dankbaar aanvaarden dat Gods Zoon, de middelaar uit Gods hemel is gekomen Wat een liefdevol gebaar Wijsheid, is Gods Geest omarmen die op ons is neergedaald Hij wil ons Gods wijsheid leren zodat rijpe vruchten worden bovengehaald Truus Bijzet-Pullen Kerkblad van en voor de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk van Rotterdam-IJsselmonde pagina 3 Helpen is HiP HiP is een netwerk van kerkleden en parochianen die in hun eigen buurt vrijwillig hulp bieden aan mensen in nood. Hulpvragers, zonder sociaal netwerk of financiële middelen om hulp in te kopen, worden op deze manier geholpen door hulpbieders, die daarmee hun eigen kerk of parochie een gezicht willen geven in de lokale samenleving. Ook in IJsselmonde zijn vanuit de PKN-kerken en de Emmaüsparochie vrijwilligers actief. Vraag en aanbod worden door de plaatselijke helpdesk van HiP Rotterdam bij elkaar gebracht. Deze helpdesk is ondergebracht bij Samen 010. Wil jij ook je talenten bij jou in de buurt inzetten voor iemand die niemand heeft, meld je dan aan. Terugkoppeling van een hulpbiedster: Welke hulp heeft u gegeven? De was gedaan voor iemand die geen wasmachine had en ook geen financiële middelen. Hoe is het gegaan? Heel goed; heb meerdere maanden wekelijks de was bij mevrouw opgehaald en bleef dan meestal ook even koffiedrinken/kletsen. Week later bracht ik de schone was terug en nam meteen weer nieuwe mee. Ik had altijd goed contact, ook met haar zoontje, heel lieve mensen. Hoewel ik na een tijdje de belasting voor mezelf wel groot vond (vooral elke week daarheen gaan), vind ik het toch jammer dat het gestopt is en maak me wel zorgen over dit gezin. Gelukkig is de was nu op een andere manier geregeld, ik denk beter, omdat eigen familie haar nu alsnog wil helpen. Weet u iemand die geholpen zou moeten worden maar kunt u dat zelf niet? Voor meer informatie en contact: of Namens de gezamenlijke diaconieën, Wil van der Pol SOLIDARITEITSMAALTIJDEN De solidariteitsmaaltijden gaan weer beginnen. De maaltijden bestaan uit soep en brood. U betaalt een bijdrage (vrije gift) waarvan de netto opbrengst bestemd is voor een goed doel. Deze keer hebben we gekozen voor twee doelen: M25 Rotterdam, jongerenproject M-twentyfive staat voor Mattheüs 25, een hoofdstuk uit de Bijbel waarbij Jezus mensen oproept om zich in te zetten voor mensen die het moeilijk hebben. Daar worden de zogeheten 'werken van barmhartigheid' genoemd, zoals hongerigen eten geven, vreemdelingen opnemen, naakten kleden. Deze tekst is de inspiratie voor M25, die alle jongeren van nu uitnodigt om er te zijn voor kwetsbare mensen in de samenleving. Met activiteiten voor jongeren van jaar wil men hen kennis laten maken met het christelijk geloof, en laten ervaren wat barmhartigheid is en hoe je naastenliefde kan vormgeven. Op 14 en 21 maart zullen vertegenwoordigers van M25 ons meer vertellen over hun activiteiten met de jongeren. Inloophuis De Boei, voor mensen met kanker en hun naasten Bij Inloophuis 'De Boei' kan men in een huiselijke sfeer lotgenoten ontmoeten. Door ervaringen te delen wordt de last vaak lichter om te dragen en geeft het een gevoel van (h)erkenning. Even weg uit de witte ziekenhuiswereld waar men al zoveel tijd doorbrengt. Gewoon even, met alle mogelijkheden of onmogelijkheden, onder de mensen zijn. Inloophuis 'De Boei' biedt activiteiten aan die zoveel mogelijk zijn afgestemd op de behoefte van de gasten. De bezoekers krijgen ruimte en tijd om in hun eigen tempo weer in hun kracht te komen staan en weer mee te doen in de samenleving! Op 28 maart en 4 april komen vrijwilligers van inloophuis De Boei meer vertellen over de activiteiten in De Boei. De maaltijden zijn op de dinsdagen 14, 21 en 28 maart en 4 april Vanaf zondag 5 maart liggen de inschrijflijsten in de kerken. De maaltijden vinden plaats in Parochiecentrum 'De Emmaüsgangers', Reyerdijk 67. Vanaf uur bent u daar van harte welkom. De soep wordt om uur opgeschept en we sluiten de maaltijd af om ongeveer uur. Er is plaats voor 50 personen en.vol is vol! U kunt inschrijven in de volgende kerken: Adriaen Janszkerk, contactpersoon Wil Verhulst, tel Pelgrimskerk, contactpersoon Arie Vlot, tel Parochiecentrum Emmaüsgangers, contactpersoon Corrie Snippe, tel Groene Tuinkerk, contactpersoon Wil van der Pol, tel U kunt ook een van deze contactpersonen bellen om u op te geven. We hopen weer op gezellige maaltijden met elkaar. U bent van harte welkom! Is vervoer een probleem? Laat het even weten. Namens de voorbereidingsgroep: Wil van der Pol BERICHTEN GROENE TUINKERK a, n r, - Veertigdagenkalender 2017 Op zondagmorgen 26 februari krijgt u als u in de kerk bent (per huishouden) een exemplaar van de Veertigdagenkalender 2017 uitgereikt. Gesprekskring Op de woensdagochtenden 22 februari en 22 maart a.s. bent u welkom op de gesprekskring in de kerkenraadskamer - ook als u er nog niet eerder Kinderen op het AZC bij was. Met een inloop vanaf uur, is de'kring' zelf van uur tot uur. Geachte gemeenteleden Met vreugde en dankbaarheid kan de kerkenraad u mededelen dat op 10 februari jl. de kerkenraad een brief van mw. H. Hummel heeft ontvangen waarin zij aangeeft dat zij het, door ons uitgebrachte, beroep heeft aanvaard. Als de datum van haar bevestiging bekend is wordt u z.s.m. ingelicht. J. Oorebeek, scriba kerkenraad VANAF HET DIJKJE De veertigdagentijd 2017 begint... Terwijl ik aan het schrijven ben, is het maandag 20 februari. Over ruim een week begint op woensdag 1 maart op aswoensdag - de 40-dagentijd weer. De veertigdagentijd: de kerkelijke periode van bezinning, van consuminderen op weg naar Pasen. Het is en blijft een heel markante tijd... Dit jaar willen we met onze kerkelijke gemeente de zondag voorafgaand aan de 40-dagentijd (26 februari) aansluiten op het oude gebruik om juist vlak voordat de vastentijd begint pannenkoeken met elkaar te eten. Ook de migranten-gemeente van de BCC doet mee Een aantal Ridderkerkse kerken maakt nu al verschillende jaren zo n kalender, geënt op de lezingen van de zondagen en ook in aansluiting op de lijn van de landelijke kerk voor wat betreft de liturgische schikkingen en Kerk in Actie. De Groene Tuinkerk haakt dit jaar bij dit Ridderkerkse project aan. De rode draad door alle lezingen is: 'Jezus, de Messias is gekomen om de oude beloften en profetieen in vervulling te laten gaan '. Het jaarthema van de PKN is 'Deel je leven'. Voor elke week van de 40-dagen-tijd is er een thema passend bij het werkwoord ' delen': deel je leven, deel je voedsel, deel je hart, deel je bezit, deel je kerk, deel je talent(en), deel je geloof... Ook voor de luisteraars van de kerkradio is er een boekje beschikbaar; laat u het verder even weten als u ook graag een exemplaar zou willen hebben? En: ook dit jaar zijn er op IJsselmonde weer 'solidariteitsmaaltijden' tijdens de 40-dagentijd, maaltijden van soep en brood voor een goed doel (dit keer zijn 'De Boei' en 'M25' de goede doelen). Plaats: Parochiecentrum De Emmausgangers aan de Reyerdijk. Data: de dinsdagavonden 14, 21 en 28 maart, en 4 april. De maaltijd begint telkens om uur (voor meer informatie: zie elders). Het is de bedoeling dat in maart het gesprek te maken zal hebben met '40-dagentijd en Pasen', aan de hand van de '40-dagenkalender'. Beroep aangenomen Op vrijdag 10 februari heb ik het op mij uitgebrachte 'beroep' aangenomen! Terwijl ik dit schrijf is er nog geen datum voor de 'verbintenis'dienst bekend, u hoort of leest er nog van Tot slot Wanneer het u tegenzit, bij ziekte, bij verdriet, bij spanning: sterkte toegewenst en toegebeden Ik wens u langs deze weg, hoe dan ook, een heel gezegend begin van de 40-dagentijd toe! 'Sta in je kracht. Jezus liet zich niet verleiden door de glans en schittering die Hem getoond worden. Sterker dan alle machten is de kracht van Gods liefde. Sta in die kracht ' (uit: Veertigdagenkalender 2017, kerken Ridderkerk en Groene Tuinkerk; dag 37, zaterdag 4 maart; bij de liturgische schikking, bij Matteus 4, 1-11) Met vriendelijke groet, ds. Hermie Hummel, bijstand in het pastoraat pagina 4 KERK IN IJSSELMONDE woensdag 1 maart 2017 VERVOER NAAR DE KERK 5 mrt Mw. R. van der Plas en de heren R. de Bruin en M. Gille 12 mrt De heren J.M. Tims, J. Oorebeek en en mw. A. van de Meer 19 mrt De heren J. van Hengel, J. Verschoor en J. Quak Rommelmarkt Groene Tuinkerk Op zaterdag 25 maart van tot is er een rommelmarkt in de Groene Tuinkerk aan de Groene Tuin 353. Wij hebben o.a: Kinderkleding, boeken, huishoudelijke artikelen, speelgoed, grammofoonplaten, kleine elektrische apparaten enz. KERKELIJKE STAND Berichten voor het Kerkelijk Bureau adresseren aan: Kerkelijk Bureau Groene Tuinkerk, Groene tuin 353, 3078 KG Rotterdam of :
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks