Please download to get full document.

View again

of 58
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ

Category:

Home & Garden

Publish on:

Views: 86 | Pages: 58

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TIĞ ÖRÜCÜLÜĞÜNDE TEMEL TEKNİKLER 215ESB480 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında
Transcript
T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TIĞ ÖRÜCÜLÜĞÜNDE TEMEL TEKNİKLER 215ESB480 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış bireysel öğrenme materyalidir. Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiştir. PARA İLE SATILMAZ. 2 İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR... iii GİRİŞ... 1 ÖĞRENME FAALİYETİ TIĞ ÖRÜCÜLÜĞÜNDE KULLANILAN MALZEMELER Tanımı Kullanılan malzemeler Tığlar Tığ Çeşitleri İplikler Yardımcı Araç Ve Gereçler... 7 UYGULAMA FAALİYETİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME ÖĞRENME FAALİYETİ TIĞ TUTUŞ ŞEKİLLERİNİ UYGULAMAK Tığ Tutuş Şekli İşe Başlarken İplik Tutuş Örerken İplik Tutuş UYGULAMA FAALİYETİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME ÖĞRENME FAALİYETİ ZİNCİR İLMEĞİ YAPMAK Zincir Zincir Çeşitleri UYGULAMA FAALİYETİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME ÖĞRENME FAALİYETİ TIĞ BATIŞ ŞEKİLLERİNİ UYGULAMAK Tığ Batış Şekilleri Son Sıranın Zincir İlmeklerine Batış Alt Sıranın Zincir İlmeklerine Batış Alt Sıranın Britlerine Batış UYGULAMA FAALİYETİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME ÖĞRENME FAALİYETİ TIĞ ÖRÜCÜLÜĞÜNE BAŞLAMAK İşe Başlama Su Şeklinde Dantel Başlama Motif Başlama(Yuvarlak) Çalışma Yönü Tek Yönde Çalışma Çift Yönde Çalışma i 5.3. Artırmalar Yuvarlak Motiflerde Artırma Eksiltmeler Kenarlardan Eksiltme Sıra Ortasından Eksiltme Sıra Yükseltme UYGULAMA FAALİYETİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARLARI KAYNAKÇA ii AÇIKLAMALAR KOD ALAN MESLEK/ DAL MODÜLÜN ADI MODÜLÜN TANIMI MODÜLÜN SÜRESİ 40/32 MODÜLÜN ÖN KOŞULU YETERLİK MODÜLÜN AMACI AÇIKLAMALAR 215ESB480 El Sanatları Teknolojisi Dekoratif El Sanatları Tığ Örücülüğünde Temel Teknikler Tığ örücülüğünde kullanılan malzemeleri tanıma, bu malzemeleri tespit etme, tığ tutuş şekillerini uygulama, zincir ilmeği yapma, tığ batış şekillerini uygulama ve tığ örücülüğüne başlama konularının anlatıldığı öğrenme materyalidir. Modülün ön koşulu yoktur. Tığ örücülüğünde temel teknikleri uygulamak Genel Amaçlar: Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında tığ örücülüğünde kullanılan malzemeleri tanıyıp tespit ederek, tığ tutuş şekillerini, zincir ilmeği ve tığ batış şekillerini öğrenerek tığ örücülüğüne hazırlanabileceksiniz. Amaçlar: 1. Tekniğe uygun olarak, tığ örücülüğünde kullanılan malzemeleri tanıyarak tespit edebileceksiniz. 2. Tekniğe uygun olarak, tığ tutuş şekillerini öğrenebileceksiniz. 3. Tekniğe uygun olarak, zincir ilmeği yapmayı öğrenebileceksiniz. 4. Tekniğe uygun olarak, tığ batış tekniklerini öğrenip uygulayabileceksiniz. 5. Tekniğe uygun olarak tığ örgü çalışmalarına başlayabileceksiniz. EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLAR Ortam: Aydınlık temiz atölye ortamı Donanım: Ders kitapları, fotoğraf, dergi, tığ çeşitleri, iplik çeşitleri, yardımcı araç-gereçler(makas, cetvel, iğne)v.b. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 1. Modülün içinde yer alan her bir öğrenme faaliyetinden sonra verilen boşluk doldurma, çoktan seçmeli, soru cevap gibi ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 2. Modül sonunda ise kazandığınız bilgi, beceri, tavırları ölçmek amacıyla öğretmen tarafından hazırlanacak ölçme araçları ile değerlendireceksiniz. iii GİRİŞ GİRİŞ Sevgili öğrenci, Tığ örücülüğü; insanlık tarihi kadar eski olan bir örme sanatıdır. İnsanların ihtiyaçlarını karşılarken giyecek, ev eşyası ve süs eşyaları yapımında kullandıkları tekniklerden biridir. Tığ örücülüğü teknikleri uygularken kolay öğrenilebilen, çalışırken zevkle uygulanabilen, uygulayan kişinin yaratıcılığına açık, uygulama alanı yaygın ve estetik değeri fazla olan bir el sanatıdır. Bu el sanatı modanın etkisi ile bazen ilgi uyandırmış bazen de unutulup bir kenara itilmiş ise de hiç bir zaman önemini yitirmemiştir. Araç gereci az, kolay temin edilebilen, teknikleri kolay öğrenilebilen bu örme tekniğidir. ilk denemelerinizi basitten karmaşığa doğru uygularsanız bu örücülük sanatının zor olmadığı görecek ve severek uygulayacaksınız. Tığ örücülüğünü öğrendikçe bu örgü çeşidinin dinlendirici ve kolay olduğu oranda çabuk üreyen bir teknik olduğunu da keşfedeceksiniz. 1 2 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında, tığ örücülüğünde kullanılan malzemeleri tanıyarak tespit edebileceksiniz. ARAŞTIRMA Tığ örücülüğünde kullanılan malzemelerin çeşitlerini araştırınız. 1. TIĞ ÖRÜCÜLÜĞÜNDE KULLANILAN MALZEMELER 1.1. Tanımı Tığ örücülüğü, tığ ucu çengel şeklindeki araçla el ile bir obje veya obje süsü elde etmek için tek tip bir ilmekle sıralama yapılarak motiflerin oluşturulduğu bir örme el sanatıdır Kullanılan malzemeler Tığ örücülüğünde tığ ve iplik kullanılarak örgü işlemi yapılır Tığlar Tığ örücülüğünde kullanılan araç tığlardır. Tığların ucu çengel gibi kıvrık olup tığ ucunun iç tarafı ilmeğin kolaylıkla işlemesini sağlamak için iyice düzleştirilmiştir. Tığın gövde kısmı bombelidir. Elde tutulacak kısım ise ele ağırlık vermeyecek ve yormayacak şekilde hafif yapılmıştır. Tığlar yapılacak iş ve kullanılacak gerece göre çeşitli kalınlıkta bulunurlar. Tığ kalınlıkları harflerle ya da numara veya harf bileşimi halinde gösterilir. Küçük numaralar kalın, büyük numaralar ise ince tığların karşıtıdır. Yani numara büyüdükçe, tığ incelir. Tığların en büyükleri deniz kaplumbağası kabuğu, kemik ya da şimşirden, küçük boy tığlarsa genellikle çelikten yapılırlar. Bunun yanı sıra plastik ve alüminyumdan yapılan tığlarda mevcuttur. 3 Şekil 1.1: Kalın Tığların (Yün Tığlarının) Kalınlıklarını Gösteren Çap Ölçüleri Tığ Çeşitleri Şekil 1.2: Dantel Tığlarının Kalınlıklarını Gösteren Çap Oranları Küçük boy ve ince tığlar genellikle çelikten yapılırlar. Bu tığların üzerleri nikel kaplama bulunur. Uzun şiş tığlar ve kısa, kalın yün tığları kemik, plastik, alüminyum ve şimşirden yapılırlar. Çelik Tığlar Bu tığlar 00 ile 12,15 numara arasında değişir. Numara büyüdükçe tığ kalınlığı incelir. Bu tığlar genellikle ince pamuk iplikler ile yapılacak örgülerde kullanılır. Boyları genellikle 12cm.,15cm.arasındadır.15 ile 25cm. arasında olanlarıda vardır. 4 Resim 1.1: Çelikten Yapılmış İnce Tığlar Plastik, Kemik, Alüminyum Ve Çelik Tığlar Bu tığlar fazla ince olmazlar. En ince uçlusu hemen hemen çelik tığların en kalın uçlusuna denk gelir. Yün, rafya v.b. kalınlıktaki gereçlerle yapılacak örgülerde kullanılır. Kemik tığların boyu 11 cm. ile 12,5 cm. arasında değişir. Plastik ve alüminyum tığlarda uzunluk 12,5 cm. ile 15 cm. ve 22,5 cm. ile 25 cm. arasında değişir. Ayrıca tunus ilmeği (Sepet örgü) denilen örgü çeşidinde uzun tığlar kullanılır. Bu tığların öbür uçları şişlerde olduğu gibi topuzludur. Bu nedenle bu tip tığlara şiş denir. Kullanım açısından iyi bir tığ; çengel kısmı ilmekleri rahat kavrayabilecek ve örgü akışını rahat sağlayacak şekilde, parlak, pürüzsüz ve kolay eğrilmeyecek bir yapıda olmalıdır. Örgüyü uygularken ipliği kolay çekebilmek için çengel kısım belirgin olmalıdır.. Resim 1.2: Plastik Ve Alüminyumdan Yapılmış Kalın Tığlar 5 Resim 1.3: Uzun şiş tığlar 1.3.İplikler Tığ örücülüğüne uygun her cins ve kalınlıkta iplik kullanılır. Örneğin: Çeşitli cins ve kalınlıktaki yünler, çeşitli kalınlıktaki pamuk, koton ipek iplikler, doğal ve sentetik rafya v.b. iplik çeşitleridir. Hayvansal İplikler o Yün o İpek o Tiftik Bitkisel Olanlar o Keten o Pamuk o Kenevir o Rafya Suni Ve Sentetik İplikler o Suni ipekler o Floş o Naylon o Orlon Madensel Olanlar o Gümüş teller o Altın teller o İpek veya yün içine sim katılarak yapılmış iplikler Yukarıda çeşitleri verilen iplikler piyasada yumak, çile ve bobin halinde satılır. Her tür iplik tığ örücülüğünde kullanılır. Fakat tüylü ve kabarık yünler desenleri belirgin göstermeyeceğinden kullanılmamasında fayda vardır. Parlak, sağlam ve iyi bükümlü iplikleri tercih etmek gerekir. 6 1.4.Yardımcı Araç Ve Gereçler Resim 1.4: Tığ Örücülüğünde Kullanılan İplikler Firketeler: Tığ örücülüğünde yardımcı araç olarak kullanılan firketeler farklı genişlikte yapılmışlardır. Firketeler paslanmaz çelik ve alüminyumdan yapılırlar. Oya, saçak ve dantel yapımında yararlanılır. Resim 1.5: Tığ işlerinde Kullanılan Firketeler 7 Kalem Halka ilmek yapımında ve not yazma işleminde kullanılır. Cetvel Uzun halka ilmek ve ölçme işlerinde kullanılır. Küçük makas Kesim işlerinde kullanılır. Resim 1.6: Mezür Resim 1.7: Makas Dikiş İğnesi Motif ve parçaları dikişle birleştirmek amacıyla kullanılır. Çengelli İğne Oya yapımında biten kısımları sarıp tutturma işleminde kullanılır. Resim 1.8: Dikiş İğneleri Resim 1.9: Çengelli iğneler 8 İş Çantası Araç ve gereçlerin bir arada bulundurulması ve yapılan örgünün kirlenmemesi amacı ile kullanılır. Payet Ve Boncuklar Oyalarda ve fantezi işlerde örgü arasında kullanılır. Tığ örücülüğünde kullanılan araç ve gereçler birbirine uyumlu olmalıdır. Genellikle kalın iplerle kalın tığlar, ince iplerle de ince tığlar kullanılır. Bunun sonucunda normal dokulu bir örgü elde edilir. Fakat gevşek dokulu bir ürün çalışması yapılacaksa eğer, tığ iplikten kalın olmalıdır. Koton iplikler için çelik tığlar tercih edilmelidir. Plastik ve alüminyum tığlar orta kalınlıktaki yünlere daha uygundur. 9 UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ İşlem Basakları Tığ örücülüğünde kullanılan malzemeleri araştırınız. Teknik uygulanırken kullanılacak tığ çeşitlerini ve özelliklerini tanıyınız. Teknik uygulanırken kullanılacak iplik çeşitlerini ve özelliklerini öğreniniz. Kalınlık ve inceliklerine uygun tığ ve iplik seçebilmeyi öğreniniz. Tığ örücülüğünü uygularken yardımcı olacak araç, gereci tanıyınız. Öneriler Bilgi araştırması yapabilirsiniz.. Tığ çeşitlerini ve özelliklerini araştırarak öğrenebilirsiniz. İplik çeşitlerini ve özelliklerini araştırabilirsiniz. Tığ ve iplik çeşitlerini yan yana koyarak kalınlıklarındaki farkı görebilirsiniz.. Yardımcı araç ve gereçleri öğrenebilirsiniz.. 10 ÖLÇME DEĞERLENDİRME ÖLÇME DEĞERLENDİRME ÖLÇME SORULARI Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz 1. Tığ örücülüğünde kullanılan tığlar hangi maddelerden yapılmaktadır? A) Alüminyum B) Kemik C) Çelik D) Plastik E) Hepsi 2. İnce tığlar genellikle hangi maddeden yapılırlar? A) Çelik B) Plastik C) Alüminyum D) Kemik E) Şimşir 3. Aşağıdaki ipliklerden hangisi bitkisel maddelerden üretilmiştir işaretleyiniz? A) Pamuk B) Keten C) Kenevir D) Rafya E) Hepsi 4. Hangi iplik çeşidi hayvansal maddelerden üretilmiştir? A) Altın B) Kenevir C) Yün D) Floş E) Hiçbiri 5. Aşağıdakilerden hangisi tığ örücülüğünde kullanılan yardımcı araç gereçlerdendir? A) Firketeler B) Makas C) Çengelli iğne D) Dikiş iğneleri E) Hepsi DEĞERLENDİRME Değerlendirme sonucunda yanlış cevaplarınız varsa öğrenme faaliyetine dönerek eksik olduğunuz konuyu tekrar ediniz. Cevaplarınızın tamamı evet ise bir sonraki faaliyete geçiniz 11 ÖĞRENME FAALİYETİ 2 ÖĞRENME FAALİYETİ- 2 AMAÇ Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında, tığ tutuş şekillerini öğrenebileceksiniz. ARAŞTIRMA Tığ tutuş şekillerinin denemelerini uygulama yöntemi ile araştırarak öğreniniz. 2.TIĞ TUTUŞ ŞEKİLLERİNİ UYGULAMAK 2.1. Tığ Tutuş Şekli Tığ örücülüğü çalışmalarında kullanılan tığ sağ elle tutulur. Tığ, el bilekten rahatlıkla hareket edecek şekilde fazla sıkmadan tutulmalıdır. Aşağıda görüldüğü gibi sağ elin, baş, işaret ve orta parmakları arasında ve tığın alt kısmı avuç içinde kalacak şekilde tutulur. Tığı bu şekilde tutmak tığa olan hâkimiyetimizi artırır ve süratli örmemizi sağlar. Şekil 2.1: Tığ Tutuş Şekli Resim.2. 1: Tığ Tutuş Şekli 12 2.2.İşe Başlarken İplik Tutuş İpliğin ucu avuç içinde olacak şekilde tutunuz. İşaret parmağın üzerinden ipi geçirip, önden arkaya başparmak etrafından sarılmasını sağlayınız. Tığı başparmak çevresinde oluşan halka içinden aşağıdan yukarıya doğru geçiriniz. Tığı işaret parmağı üstündeki ipliğin sağından soluna geçirerek halka içinden geri çekilmesini sağlayınız. Halkayı başparmaktan çıkarıp tığdaki ilk ilmeği sıkıştırınız Örerken İplik Tutuş Şekil 2.2: Başlarken İplik Tutuş Şekli Başlangıç ilmeğini hazırlayınız. Tığın başlangıç ilmeğine takılı kalmasını sağlayarak sağ elde tutunuz. İpliği sol elin küçük parmağı ve yüzük parmağı arasından önden arkaya doğru geçmesini sağlayınız. İpliği küçük parmağa sarınız ve işaret parmağı ile orta parmak arasından geçiriniz. Başlangıç ilmeğini orta parmakla başparmak arasında sıkıca tutunuz. 13 Şekil 2. 3: Örerken İpliği Tutuş 14 UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ Aşağıdaki tığ tutma şekillerini uygulayınız. İşlem Basamakları Tığ tutma şekillerinin her ikisinin de denemesini yapınız. İşe başlarken iplik tutuş şeklinin denemesini yapınız. Örerken iplik tutuş şekillerinin uygulamasını yapınız. Öneriler Doğru tığ tutma şeklini alışkanlık haline getiriniz. Uygulama yapınız. Dikkatli çalışınız. 15 ÖLÇME DEĞERLENDİRME ÖLÇME DEĞERLENDİRME ÖLÇME SORULARI Bu faaliyette kazandığınız bilgileri, aşağıdaki soruları boşluk doldurma olarak cevaplayarak değerlendiriniz. 1. Tığ örücülüğünü uygularken,tığ... elde tutulur. 2. Tığ elin,bilekten rahatlıkla hareket edebileceği bir şekilde,fazla...tutulmalıdır. 3. Tığın sağ elin baş,işaret ve orta parmakları arasında ve tığın alt kısmı avuç içinde kalacak şekilde tutarak örgü örenler...örerler. 4. Tığın sağ elin baş,işaret ve orta parmakları arasında kalem tutar gibi uygulanması...tutma şeklidir. 5. İplik tutuş...ve...olmak üzere iki şekilde tutularak uygulanır. DEĞERLENDİRME Değerlendirme sonucunda yanlış cevaplarınız varsa öğrenme faaliyetine dönerek eksik olduğunuz konuyu tekrar ediniz. Cevaplarınızın tamamı evet ise bir sonraki faaliyete geçiniz S 16 ÖĞRENME FAALİYETİ 3 ÖĞRENME FAALİYETİ- 3 AMAÇ Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında, zincir ilmeği yapmayı öğrenebileceksiniz. ARAŞTIRMA Tığ örücülüğünün temelini oluşturan zincir ilmek yapımını araştırınız. 3. ZİNCİR İLMEĞİ YAPMAK Tığ örücülüğü çalışmalarının başlangıç noktasını oluşturan zincir, elde basit bir halka oluşturup içinden bir ilmek çekmek suretiyle ortaya çıkan ilmektir. 3.1 Zincir Tığ ile yapılan tekniklerin ilk basamağı zincir bir başlangıç ilmeği olarak başlanır. Başlangıç ilmeği de görüldüğü gibi başparmağa ip dolayarak yapılabildiği gibi elde oluşturulacak bir halkanın içinden ilmek çekerek de yapılabilir. Şekil 3.1: Tığ Örücülüğünde İlk İlmeğin Atılışı 17 Şekil 3.2: Tığ Örücülüğünde İlk İlmeğin Atılışı 3.2.Zincir Çeşitleri Tekli zincir: Tek ilmekle yapılan zincirdir. Çift Zincir: Başlangıç için 2 zincir ilmeği çekilerek iki ilmekle örülen zincirdir. Üçlü Zincir: Başlamak için 3 zincir ilmeği çekilerek üç ilmekle örülen zincirdir. 18 UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ Aşağıdaki uygulamada birli, ikili, üçlü zincir yapımını uygulayınız. İşlem Basakları Öneriler Başlangıç ilmeğini yaparak ipliğinizi örgüye hazır hale getiriniz. Tığınızı ipliğinizin ucundaki hazırlık ilmeğinden geçiriniz. Şekil.3.3. Şekil.3.3. Tığı bu ilmekle, tığ üzerindeki ilmek içinden geçiriniz. Şekil.3.4. Tığın üzerine işaret parmağınızın üzerindeki ipliği arkadan öne doğru sarınız.(1 Yüz ilmek almış oldunuz) Tığ üzerinde yeni bir ilmek ile devam ediniz. Şekil.3.4. Sol elinizin işaret parmağını hafifçe yukarı kaldırarak ipliği gerip ilmeğin tığ üzerine yerleşmesini sağlayınız. Şekil ve 4'ü tekrarlayarak istediğiniz sayıda zincir üretiniz. İstediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. 19 Başlangıç için 2 zincir ilmeği çekiniz. Tığı geriye doğru 1. zincir ilmeğin ortasına batınız ve 1 Yüz ilmek çekiniz. Şekil.3.6. Tığ üzerinde 2 ilmek olmuştur. Şekil.3.6. Bir önceki işlemle oluşmuş dikey görünümlü ilmeklerden sol tarafta olana sağdan sola doğru batırınız. Tığı 1 yüz ilmekle geri çekiniz. Tığa 1 ilmek dolayarak 2 ilmeğin içinden geçiriniz.(tığda 1 ilmek kalmıştır.) Resim.3.1. Resim.3.1. Üçüncü, dördüncü işlem basamağını tekrarlayınız. İstediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Tığ üzerindeki 3 ilmeğin 1 Yüz ilmekle toplanmasını sağlayınız. Başlamak için 3 zincir ilmeği çekiniz. Temel zincir üzerinde 1. ve 2. ilmekler içinden birer Yüz ilmek çekiniz. Şekil.3.7. Şekil Örtüyü tekrarlayınız. Bir önceki işlemle oluşan ve dikey görünümlü ilmeklerden önce ortadakine sağdan sola batarak 1 Yüz ilmek çekiniz. Sonra sol uçtaki ilmekten sağdan sola batarak 1 ilmek alınız. Tığ üzerinde 3 ilmek olmuştur. Tığdaki 3 ilmeği 1 Yüz ilmekle toplayınız. Resim.3.2. Resim.3.2. İstediğiniz uzunluğa erişinceye kadar dördüncü ve beşinci işlem basamaklarını tekrarlayarak zincire devam ediniz. 21 ÖLÇME DEĞERLENDİRME ÖLÇME DEĞERLENDİRME ÖLÇME SORULARI Aşağıda verilen cümleleri doğru yanlış durumuna göre işaretleyiniz 1. ( )Tığ örücülüğü çalışmalarının başlangıç noktasını oluşturan zincir, elde basit bir halka oluşturup içinden bir ilmek çekmek suretiyle ortaya çıkan ilmektir. 2. ( )Tığ ile yapılan tekniklerin ilk basamağı zincirdir. 3. ( )Zincir çeşitleri birli, ikili, üçlü zincir olarak yapılır. 4. ( )Tığın üzerine işaret parmağınızın üzerindeki ipliği arkadan öne doğru sararak 1 Yüz ilmek almış olarak zincire devam edilir. 5. ( )Çiftli zincirde bir önceki işlemle oluşmuş dikey görünümlü ilmeklerden sol tarafta olana sağdan sola doğru batırınız. Tığı 1 yüz ilmekle bırakınız. DEĞERLENDİRME Değerlendirme sonucunda yanlış cevaplarınız varsa öğrenme faaliyetine dönerek eksik olduğunuz konuyu tekrar ediniz. Cevaplarınızın tamamı doğru ise bir sonraki faaliyete geçiniz 22 ÖĞRENME FAALİYETİ 4 ÖĞRENME FAALİYETİ- 4 AMAÇ Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında, tığ batış tekniklerini öğrenip uygulayabileceksiniz. ARAŞTIRMA Tığ batış şekillerini araştırarak deneme çalışmaları yapınız 4.TIĞ BATIŞ ŞEKİLLERİNİ UYGULAMAK 4.1 Tığ Batış Şekilleri Tığ örücülüğünde kullanılan batış şekilleri aşağıdaki teknikler kullanılarak uygulanmaktadır Son Sıranın Zincir İlmeklerine Batış Tığla yapılan örgü çalışmalarında, her bir sıranın üzerinde zincir dizisi oluşur. Diğer sıralar bu zincir ilmeklere batırarak üretilen ilmeklerle oluşturulur. Tığın, bu zincir ilmeklere farklı şekillerde batırılışı ile birbirinden değişik örgü dokuları meydana gelir. Zincir İlmeğin Ortasından Arkaya Batış Tığ, bir önceki sırada oluşmuş zincir ilmeğin ortasından, önden arkaya doğru batırılır. Üzerine atılan ipi (ilmeği) alarak batırıldığı yerden geri çekilir. Böylece zincir ortasından bir yeni ilmek çıkartılmış olur. Şekil 4.1: Zincir İlmeğin Ortasından Arkaya Batış 23 Zincir İlmeğin Altından Arkaya Batış Tığ, bir önceki sırada oluşan zincir ilmeğin altından önden arkaya doğru batırılır, yeni bir ilmekle geri çekilir. Şekil 4.2: Zincir İlmeğin Altından Arkaya Batış Zincir İlmeğin Altından Ortaya Batış Tığ, bir sıra önceki zincir ilmeğin altından batırılır. Zincir ilmeğin alt ipinin altından ortaya çıkartılır. Yeni bir ilmek alınarak geri çekilir. Şekil 4.3: Zincirin Altından Ortaya Batış Alt Sıranın Zincir İlmeklerine Batış V Şeklindeki İlmeğin Ortasından Arkaya Batış Zincir ilmeğin altındaki sırada V şeklindeki bir görünümü olan ilmeğin ortasından tığ önden arkaya doğru batırılır ve yeni bir ilmekle çekilir. 24 Şekil 4.4: V Şeklindeki İlmeğe Batış V Şeklindeki İlmeğin Ortasından Sola Doğru Batış Tığ, V şeklindeki ilmeğin ortasından sol taraftaki ipin altından (arkaya geçmeden)sağdan sola geçirilir. Yeni bir ilmek alarak geri çekilir. Şekil 4.5: İlmeğin Ortasından Sola Batış V Şeklindeki İlmeğin Ortasından Ve Üst Sıra Zincirin Altından Arkaya Batış Tığ, V şeklindeki ilmeğin ortasından önce ilmeğin sol ipin altından sonra da üst sırada bulunan ve V ilmekten sonra gelen zincir ilmeğin altından geçerek arkaya çıkartılır. Bir ilmekle geri çekilir. Şekil 4.6: V İlmeğin Ortasından Ve Zincir Altından Batış 25 4.1.3.Alt Sıranın Britlerine Batış Britin Altından Geçerek Önden Batış Tığa bir veya iki ilmek doladıktan sonra, bir önceki sırada oluşan zincir altındaki britin sağından arkaya doğru batırılır, britin altından ve soldan öne çıkılır. Bir ilmek çekilir ve yeni bir brit oluşturacak şekilde ilmekler toplanır Şekil 4.7: Britin Altından Geçerek Önden Batış Britin Önünden Geçerek Arkadan Batış Tığa ilmek doladıktan sonra, bir önceki sırada oluşan zincir altındaki britin sağı
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks