Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Elektrikli Süpürge Kullanma Kılavuzu S 4540 T

Category:

Court Filings

Publish on:

Views: 19 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Elektrikli Süpürge Kullanma Kılavuzu S 4540 T Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Arçelik ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün
Transcript
Elektrikli Süpürge Kullanma Kılavuzu S 4540 T Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Arçelik ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını ve verilen diğer belgeleri ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı olarak saklayın. Ürünü başka birisine verirseniz, kullanma kılavuzunu da birlikte verin. Kullanma kılavuzunda belirtilen tüm bilgi ve uyarıları dikkate alarak talimatlara uyun. Sembollerin anlamları C Cihazın kullanımıyla ilgili önemli bilgiler ve faydalı tavsiyeler. A UYARI: Can ve mal güvenliğiyle ilgili tehlikeli durumlar konusunda uyarılar. Elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı. Bu ürün, çevreye saygılı modern tesislerde AEEE Yönetmeliğine uygundur. doğaya zarar vermeden üretilmiştir. PCB içermez. İÇİNDEKİLER 1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları Genel güvenlik AEEE yönetmeliğine uyum ve atık ürünün elden çıkarılması Ürünün ambalajı Elektrikli süpürgeniz Genel bakış Teknik veriler Kullanım Kullanım amacı Hortumu takma/çıkarma Teleskobik boruyu takma/çıkarma Parke halı fırçası ve turbo başlığı takma/çıkarma Parke halı fırçasını ayarlama Çalıştırma Emiş gücünün ayarlanması Emiş gücü ayar sürgüsü Toz göstergesi Aksesuarlar Turbo başlığı Enerji etiketine ilişkin uyarılar Süpürgenin kapatılması ve park özelliği. 8 4 Temizlik ve bakım Toz torbasının değiştirilmesi Filtrelerin temizlenmesi Motor koruma filtresi Sünger filtre HEPA filtre Saklama Taşıma ve nakliye Tüketici hizmetleri 11 01M Elektrikli Süpürge / Kullanma Kılavuzu 3 / 11 TR 1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları Bu bölümde, yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini önlemeye yardımcı olacak güvenlik talimatları yer almaktadır. Bu talimatlara uyulmaması halinde her türlü garanti geçersiz hale gelir. 1.1 Genel güvenlik Bu cihaz, uluslararası güvenlik standartlarına uygundur. Cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, algısal ve zihinsel yetenekleri azalmış veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından gözetim altında veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımına ve karşılaşılan ilgili tehlikelerin anlaşılmasına dair talimat verilirse kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakım işlemleri, başlarında bir büyük olmadığı sürece çocuklar tarafından yapılmamalıdır. Elektrik kablosu veya cihaz hasarlıysa kullanmayın. Yetkili servise başvurun. Şebeke güç kaynağınız cihazın tip etiketinde belirtilen bilgilere uygun olmalıdır. Cihazı kullanacağınız şebeke en az 16 A lık bir sigorta ile emniyete alınmış olmalıdır. Cihazı uzatma kablosuyla kullanmayın. Elektrik kablosunun hasar görmesini önlemek için sıkışmasını, kıvrılmasını veya keskin kenarlara sür tünmesini engelleyin. Cihaz elektriğe bağlıyken elleriniz nemli veya ıslaksa, cihazın fişine dokunmayın. Cihazın fişini prizden çıkartırken kablosundan çekmeyin. Yanıcı maddeleri süpürmeyin ve sigara külünü süpürürken soğumuş olmasına dikkat edin. Su veya diğer sıvı maddeleri süpürmeyin. Cihazı yağış, nem ve ısı kaynaklarından koruyun. Cihazı patlayıcı veya yanıcı ortamların ve maddelerin bulunduğu yerde veya yakınında kullanmayın. 4 / 11 TR Elektrikli Süpürge / Kullanma Kılavuzu 1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları Temizlik ve bakım öncesi cihazın fişini prizden çekin. Cihazı veya elektrik kablosunu temizlemek için suya daldırmayın. Cihazın hortumunu düzenli olarak kontrol edin. Hasar durumunda kullanmayın, yetkili servise başvurun. Cihazı parçalarına ayırmayın. Sadece orijinal parçaları veya üretici tarafından tavsiye edilen parçaları kullanın. Çimento, sıva gibi ince tozlu temizliklerde yoğun kullanımda toz torbası dolum lambası erken yanacaktır, bu durumda toz torbası boş olsa dahi değiştirin. Cihazı filtreleri olmadan kullanmayın, zarar görebilir. Merdivenleri süpürürken cihaz kullanıcının aşağısında bulunmalıdır. Ambalaj malzemelerini saklıyorsanız çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin. 1.2 AEEE yönetmeliğine uyum ve atık ürünün elden çıkarılması Bu ürün, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez. AEEE Yönetmeliğine uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun. 1.3 Ambalaj bilgisi Ürünün ambalajı, Ulusal Mevzuatımız gereği geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel otoritenin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın. Elektrikli Süpürge / Kullanma Kılavuzu 5 / 11 TR 2 Elektrikli süpürgeniz 2.1 Genel bakış Ekran ve dokunmatik kontrol paneli 2. Kablo sarma düğmesi 3. Açma/Kapama düğmesi 4. Tekerlek 5. Hortum başlığı 6. Emiş ağzı 7. Üst kapak 8. Toz haznesi açma düğmesi 9. Taşıma sapı 10. Hortum 11. Parke halı fırçası ayar mandalı 12. Parke halı fırçası 13. Teleskobik boru ayar mandalı 14. Teleskobik boru 15. Vakum ayar sürgüsü 16. Tutma sapı 17. Turbo başlığı 2.2 Teknik veriler Güç : 800 W Ses seviyesi : 73 dba Net ağırlık : 5,1 kg Besleme gerilimi : V~, Hz Toz hacmi : 3,5 L Kullanım yarıçapı : 10 m Enerji sınıfı : A Filtre : HEPA13 Halı toz toplama : C Sert zemin toz toplama : A Toz yayma : A Teknik ve tasarım değişiklikleri yapma hakkı saklıdır. Ürününüz üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dökümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir. 6 / 11 TR Elektrikli Süpürge / Kullanma Kılavuzu 3 Kullanım 3.1 Kullanım amacı Cihaz ev tipi kullanım için tasarlanmıştır, sanayi tipi kullanım için uygun değildir. 3.2 Hortumu takma/çıkarma 1. Hortumu (10) takmak için hortum başlığını (5) yuvaya denk gelecek şekilde ok yönünde itin. 3.4 Parke halı fırçası ve turbo başlığı takma/çıkarma 1. Teleskobik boruyu (14) veya turbo başlığı (17) parke halı fırçasına (12) takın. 2. Teleskobik boruyu (14) veya turbo başlığı (17) çıkarmak için parke halı fırçasından (12) çekin. 3.5 Parke halı fırçasını ayarlama Parke halı fırçasının (12) üzerinde bulunan ayar mandalını (11); Sert zemin ve parke için konumuna getirin. Hortum başlığı (5) üzerindeki tırnaklar yerine oturmalıdır. 2. Hortumu (10) çıkarmak için hortum başlığı (5) üzerindeki tırnaklara bastırarak çekin. Halı ve kilimler için konumuna getirin. 3.3 Teleskobik boruyu takma/çıkarma 1. Teleskobik boruyu (14) tutma sapına (16) takın. 2. Teleskobik boruyu (14) çıkarmak için tutma sapından (16) çekin. 3. Teleskobik borunun (14) uzunluğunu ayarlamak için teleskobik boru ayar mandalını (13) ok yönünde itin ve ucundan çekin. 3.6 Çalıştırma 1. Cihazın arka kısmında yer alan fişi çekerek prize takın. 2. Cihazınızı çalıştırmak için açma/kapama düğmesine (3) basın Emiş gücünün ayarlanması Süpürgenin üzerinde bulunan dokunmatik kontrol panelinden (1) + / - tuşları ile emiş gücünü ayarlayabilirsiniz Koltukları temizlemek için kademesinde kullanın. 2. Perdeleri, masa örtülerini temizlemek için kademesinde kullanın. Elektrikli Süpürge / Kullanma Kılavuzu 7 / 11 TR 3 Kullanım 3. Halıları temizlemek için kademesinde kullanın. 4. Kilimleri temizlemek için kademesinde kullanın. 5. Sert zeminleri temizlemek için kademesinde kullanın Emiş gücü ayar sürgüsü Tutma sapı (16) üzerindeki emiş gücü ayar sürgüsü (15) ile istediğiniz zaman sürgüyü geriye çekerek, parke halı fırçası ucundaki emişi, ürünün üzerinde yer alan kontrol panelini (1) kullanmadan bir miktar azaltabilirsiniz. A UYARI: 3.8 Turbo başlığı Tutma sapının (16) uç kısmını kullanarak temizlik yapmayın. Turbo başlık (17) halılardaki tüyleri ve kılları daha hızlı ve verimli bir şekilde temizlemenizi sağlar. Bu sayede kedi köpek tüyü gibi temizlenmesi zor cisimleri dahi kolayca temizleyebilirsiniz. Turbo başlığı (17) hareket ettirmekte zorlandığınız yüzeylerde başlık üzerindeki sürgüyü ok yönünde itin Toz göstergesi Toz torbanız dolduğunda ekran ve dokunmatik kontrol panelindeki (1) tüm ikonlar aynı anda yanıp sönmeye başlar. Toz torbasını değiştirin (bkz. 4.1). 3.7 Aksesuarlar Dar ağızlı uç Geniş ağızlı uç Koltuk ve mobilya araları gibi, ulaşılması zor bölgelerin süpürülmesi için uygundur. Döşemelerin, merdiven basamaklarının, otomobil içinin, kanepelerin, koltukların vb. süpürülmesi için uygundur. 3.9 Enerji etiketine ilişkin uyarılar Bu elektrik süpürgesi genel amaçlı bir elektrik süpürgesidir. Halılarda ve sert zemin temizliğinde belirtilen en yüksek enerji verimliliğine ve temizlik performans sınıfına ulaşmak için lütfen yüksek performanslı günlük parke halı fırçasını (12) kullanın. Enerji etiketine ilişkin belirtilen değerler, önceden tanımlanmış ölçüm yöntemlerine (EN uyarınca) göre tespit edilmiştir Süpürgenin kapatılması ve park özelliği 1. Açma/kapama düğmesinden (3) cihazı kapatın ve fişini prizden çekin. 2. Kablo sarma düğmesine (2) basarak kablonun toplanmasını sağlayın. Dikey park özelliği Cihazın alt kısmında bulunan park kanalına, parke halı fırçasının kancasını takın. Yatay park özelliği Cihazın arka kısmında bulunan park kanalına, parke halı fırçasının kancasını takın. 8 / 11 TR Elektrikli Süpürge / Kullanma Kılavuzu 4 Temizlik ve bakım Temizlik yapmadan önce cihazı kapatın ve fişini prizden çekin. A UYARI: Cihazı temizlemek için kesinlikle benzin, solvent, aşındırıcı temizleyiciler, metal nesneler veya sert fırçalar kullanmayın. 4.1 Toz torbasının değiştirilmesi Toz torbanız dolduğunda ekran ve dokunmatik kontrol panelindeki (1) tüm ikonlar aynı anda yanıp sönmeye başladığında toz torbasını değiştirin. 1. Toz haznesi açma düğmesine (8) basarak üst kapağı (7) açın. 2. Toz torbasını kasedinden çekerek torba tutucudan çıkarın. 3. Dolu toz torbasının çöpe atın. 4. Yeni toz torbasını kasedinden tutarak torba tutucusunun içine itin. Tam yerine yerleştiğinden emin olun. 5. Cihazın üst kapağını (7) kapatın. A UYARI: Üst kapağın (7) kapanması için zorlamayın, aksi takdirde plastik aksam zarar görebilir. A UYARI: Bayi ve servis dışında satın alınan toz torbaları orjinal değildir. Orjinal olmayan toz torbaları kalitesiz olup çok kısa sürede yırtılmakta ve cihazınızı kullanılamaz hale getirmektedir. Sahte torba kullanımı sonucu oluşan arızalarda garanti dışı işlem yapılmaktadır. A UYARI: Toz torbasını yıkamayın. 4.2 Filtrelerin temizlenmesi Motor koruma filtresi Sünger filtre HEPA filtre Kullanım sıklığına göre belirli aralıklarda filtrelerinizi yenileyin. Ortalama bir kullanım için 6 ayda bir filtrelerin yenilenmesini tavsiye edilmektedir. Toz haznesinde biriken tozları boşaltarak hazne temizliği yapıldığı esnada, motor koruyucu filtre, sünger filtre ve HEPA filtre temizliğinin de yapılması gerekmektedir. A UYARI: Filtreleri kurutmak için saç kurutma makinesi, soba vb. sıcak hava veren cihazlar kullanmayın. A UYARI: Filtreleri tam olarak kurumadan yerine takmayın, aksi halde kullanım esnasında etrafa nem kokusu yayılabilir, arka kısmından su sıçrayabilir ve filtreler zarar görebilir. A UYARI: Filtreler kuruduktan sonra yerlerine yerleştirin. Elektrikli Süpürge / Kullanma Kılavuzu 9 / 11 TR 4 Temizlik ve bakım Motor koruma filtresi 1. Toz haznesi açma düğmesine (8) basarak üst kapağı (7) açın. 2. Filtre kasedini ok yönünde çekerek yerinden çıkarın HEPA filtre 1. Arka kapak açma mandalını aşağıya doğru bastırarak kapağı açın ve HEPA filtreyi tutma yerinden çekerek çıkarın. 3. İçerisinde bulunan kafesten süngeri çıkarın. 4. Silkeledikten sonra suyun altında yıkayın ve hafifçe sıkıp kurumaya bırakın (en az 24 saat) Sünger filtre 1. Arka kapak açma mandalını aşağıya doğru bastırarak kapağı açın. 2. Açılan kapağın arkasında bulunan süngeri çıkarın. 3. Silkeledikten sonra suyun altında yıkayın ve hafifçe sıkıp kurumaya bırakın (en az 24 saat). 2. Silkeledikten sonra akan suyun altında tutarak yıkayın. 3. Yıkamanız halinde HEPA filtreyi oda sıcaklığında kurutun (en az 24 saat). Tamamen kuru olduğundan emin olmadan kullanmayın. 4.3 Saklama Cihazı uzun süre kullanmayı düşünmüyorsanız, dikkatli bir şekilde saklayın. Cihazın fişini çekin. Cihazı, çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin. 4.4 Taşıma ve nakliye Taşıma ve nakliye sırasında cihazı orijinal ambalajı ile birlikte taşıyın. Cihazın ambalajı, cihazı fiziksel hasarlara karşı koruyacaktır. Cihazın veya ambalajının üzerine ağır cisimler koymayın. Cihaz zarar görebilir. Cihazın düşürülmesi durumunda cihaz çalışmayabilir veya kalıcı hasar oluşabilir. 10 / 11 TR Elektrikli Süpürge / Kullanma Kılavuzu 5 Tüketici hizmetleri Değerli Müşterimiz, Arçelik Çağrı Merkezi haftanın 7 günü 24 saat hizmet vermektedir. Sabit veya cep telefonlarınızdan alan kodu tuşlamadan çağrı merkezi numaramızı arayarak ürününüz ile ilgili arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz. Çağrı merkezimiz ile yaptığınız görüşmeler iletişim hizmeti aldığınız operatör firma tarafından sizin için tanımlanan tarifeye göre ücretlendirilir. Çağrı Merkezimize ayrıca com.tr adresindeki Tüketici Hizmetleri bölümünde bulunan formu doldurarak veya nolu telefona faks çekerek de ulaşabilirsiniz. Yazılı başvurular için adresimiz: Arçelik Çağrı Merkezi, Arçelik A.Ş. Ankara Asfaltı Yanı, Tuzla/İSTANBUL Müşteri Memnuniyeti Politikası Arçelik A.Ș. olarak, hizmet verdiğimiz markamızın müșteri istek ve önerilerinin müșteri profili ayrımı yapılmaksızın her kanaldan (çağrı merkezi, e-posta, faks, mektup, sosyal medya, bayi) rahatlıkla iletilebildiği, izlenebilir, raporlanabilir, șeffaf ve güvenli tek bir bilgi havuzunda toplandığı, bu kayıtların yasal düzenlemelere uygun, objektif, adil ve gizlilik içinde ele alındığı, değerlendirildiği ve süreçlerin sürekli kontrol edilerek iyileștirildiği, mükemmel müșteri deneyimini yașatmayı ana ilke olarak kabul etmiș müșteri odaklı bir yaklașımı benimsemekteyiz. Yaklașımımıza paralel olarak tüm süreçler yönetim sistemi ile entegre edilerek, birbirini kontrol eden bir yapı geliștirilmiș olup, yönetim hedefleri de bu sistem üzerinden beslenmektedir. Arçelik Çağrı Merkezi (Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden) Diğer Numara: Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz. 1. Ürününüzü aldığınızda Garanti belgesini Yetkili Satıcınıza onaylattırınız. 2. Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız. 3. Ürününüz ile ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından Çağrı Merkezimize başvurunuz. 4. Hizmet için gelen teknisyene teknisyen kimlik kartı nı sorunuz. 5. İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden Hizmet Fişi istemeyi unutmayınız. alacağınız Hizmet Fişi, ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır. 6. Ürünün kullanım ömrü: 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi). Elektrikli Süpürge / Kullanma Kılavuzu 11 / 11 TR Aşağıda belirtilen sorunların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. Bu durumlar için garanti şartları uygulanmaz; 1) Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar, 2) Malın tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma, taşıma vb. sırasında oluşan hasar ve arızalar, 3) Malın kullanıldığı yerin elektrik, su, doğalgaz, telefon vb. şebekesi ve/veya altyapısı kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar, 4) Doğa olayları ve yangın, su baskını vb. kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar, 5) Malın tanıtma ve kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar, 6) Malın, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununda tarif edilen şekli ile ticari veya mesleki amaçlarla kullanımı durumunda ortaya çıkan hasar ve arızalar, Mala yetkisiz kişiler tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmesi durumunda mala verilmiş garanti sona erecektir. Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır. Ürününüz Arçelik A.Ş adına Kingclean Electric Co., Ltd., No.1, Xiangyang Road, New District, Suzhou City, Jiangsu Province, P.R.China, Tel: tarafından üretilmiştir. Menşei: P.R.C. Elektrikli Süpürge GARANTİ ŞARTLARI 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. 2) Malın tanıtma ve kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik A.Ş. nin yetkili kıldığı servis çalışanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamını; malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı malın teslim tarihinden itibaren yukarıda belirtilen süre kadar garanti eder. 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; a- Sözleşmeden dönme, c- Ücretsiz onarılmasını isteme, b- Satış bedelinden indirim isteme, ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir. 4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur. 5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici yada ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ile ithalatçı müsteselsilen sorumludur. 6) lgili mevzuatlarda belirlenen kullanım ömrü süresince malın azami tamir süresi 20 iş gününü, geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Garanti kapsamı içerisindeki malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Benzer özelliklere sahip başka bir malın tüketici tarafından istenmemesi halinde üretici veya ithalatçılar bu yükümlülükten kurtulur. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır. 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir. 9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir. Üretici veya İthalatçı Firmanın; Malın Unvanı: Arçelik A.Ş. Markası: Arçelik Adresi: Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6, Cinsi: Elektrikli Süpürge 34445, Sütlüce / İSTANBUL Modeli: S 4540 T Telefonu: (0-216) Bandrol ve Seri No: Faks: (0-216) Garanti Süresi: 2 YIL web adresi: Azami Tamir Süresi: 20 İş günü Satıcı Firmanın: Unvanı: Fatura Tarih ve Sayısı: Adresi: Teslim Tarihi ve Yeri: Telefonu: Yetkilinin İmzası: Faks: Firmanın Kaşesi: e-posta: Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetk
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks