Please download to get full document.

View again

of 4
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Emberi gondolatok interneten keresztüli átvitelére alkalmas....docx

Category:

Documents

Publish on:

Views: 0 | Pages: 4

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Related documents
Description
 Hírek  Internet  Működés és protokollok Emberi gondolatok interneten keresztüli átvitelére alkalmas szerkezetet építettek  SzerzőSting  Idő2013.08.28. 07:30  1 komment  Amerikai kutatóknak sikerült egy olyan szerkezetet létrehozniuk, amely bizonyos értelemben képes az emberi gondolatok átvitelére az interneten keresztül. A Washingtoni Egyetemen megépített kütyü - amely műtéti beavatkozás nélkül képes két ember között kapcsolatot lé
Transcript
     Hírek     Internet     Működés és protokollok   Emberi gondolatok interneten keresztüli átvitelére alkalmas szerkezetet építettek      Szerző Sting      Idő2013.08.28. 07:30      1 komment      Amerikai kutatóknak sikerült egy olyan szerkezetet létrehozniuk, amely bizonyos értelemben képes az emberi gondolatok átvitelére az interneten keresztül. A Washingtoni Egyetemen megépített kütyü - amely műtéti beavatkozás nélkül képes két ember között kapcsolatot létesíteni - absztrakt elméletek átvitelére még nem, de egyszerűbb motorikus ingerek átvitelére már alkalmas. A szerkezet demonstrálására a kutatók egy olyan helyzetet hoztak létre, amelyben a campus két különböző pontján helyeztek el egy -egy munkatársak, akiket a gondolatátvitelre alkalmas berendezéssel kötöttek össze. Közülük az egyik egy  képer nyőn egy lövöldözős játékot látott, aminek vezérlését azonban csak másik társa tudta elvégezni, aki ugyan semmit sem látott a játékból, de nála volt megtalálható a játék irányítására használható billentyűzet.   A kísérletben résztvevő  munkatársaik agyának összekötése semmiféle sebészeti beavatkozást nem, mindössze néhány furcsa sisak viselését igényelte   A kísérlet során aztán az első ember gondolatban - hiszen nála nem volt tényleges billentyűzet - a megfelelő időben megnyomta a billentyűzet a játékban a löv edék elindítására használható gombját, ami mágikus módon vele összekötött társa is ugyanakkor elvégzett, ténylegesen is, annak ellenére, hogy nála pedig csak a billentyűzet volt megtalálható, de játék képernyőjét nem láthatta és így nem tudhatta azt sem,  mikor kell a gombot megnyomni. Ehhez az információt mindössze az agyaik összekötésére használt szerkezet szolgáltatta - a lövedékek a megfelelő időben történő elindítása pedig a bizonyítékot arra, hogy a gondolatok átvitele kiválóan működik.    Az egyik agy által kiadott jeleket szenzorokkal érzékelték, majd az interneten keresztül egy másik agyba   továbbították, amelynek tulajdonosa ténylegesen is elvégezte a gondolt műveletet  kezével   A második munkatárs beszámolója szerint a billentyűzetet gyakorlatilag ö nkénytelenül kezelte, tehát kezét egyértelműen az első munkatárstól származó agyi vezérlőjelek irányították. Ezeket egyébként egy az agykutatásban már régóta használt elektroencefalográf érzékelte, a másik oldalon pedig ún. transzkraniális mágneses stimulációval hozták újra létre, elektromágneses tekercsek segítségével. A kutatók szerint a következő lépés a jelenleg egyirányú kommunikáció kétirányúsítása lehet majd, amit ha sikerül megvalósítani, akkor gyakorlatilag egy tandemben együtt dolgozó, a feladatokat akár közösen megoldó agypárost tudnak majd létrehozni. A másik fejlesztési irány a jelek számítógépes értelmezésének kidolgozása lehet, ami ha sikerül, például lebénult emberek számára teheti majd lehetővé robotok vagy berendezések vezérlését pusztán gondolataik segítségével. A szakemberek ugyanakkor szkeptikusak azt illetően, hogy a módszer valaha is alkalmas lehet majd valódi absztrakt gondolatok átvitelére. Ezek mintája ugyanis sokkal bonyolultabb, mint a motorikus vezérléshez használt jeleké, ráadásul az információ kódolása is személyenként eltérő lehet, ami még akkor is lehetetlenné teheti azok  értelmezését egy másik személy agya számára, ha amúgy magukat az elektromos jeleket sikerülne pontosan reprodukálni az ellenoldalon.
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks