Please download to get full document.

View again

of 23
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

ERENLER BELEDİYESİ 2016 YILI HİZMET ENVANTERİ DİĞER İLK BAŞVURU MAKAMI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER VB.) Özel Kalem Müdürlüğü

Category:

Poems

Publish on:

Views: 29 | Pages: 23

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
ERENLER BELEDİYESİ 2016 YILI HİZMET ENVANTERİ SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR HİZMETİ
Transcript
ERENLER BELEDİYESİ 2016 YILI HİZMET ENVANTERİ SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/ BİRİMLERİN ADI DİĞER MRK. TAŞRA MAHALLİ (ÖZEL İDARE BİRİM. İDARE SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER İLK BAŞVURU MAKAMI PARAF LİSTESİ HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE KURUMUN VARSA KURUMUN VARSA YAPMASI YAPMASI GEREKEN İÇ YAZIŞMALAR GEREKEN DIŞ YAZIŞMALAR MEVZUATTA BELİRTİLEN HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP YILLIK İŞLEM SUNULAMAYACAĞI SAYISI 1 Özel Kalem ve Protokol İşleri (Genel) Makamın talimatı üzerine gerçekleştirilen yazışmalar, tebrik, teşekkür, taziye,telgraf,çiçek kutlama yazışmalarını yaparak, evrak kayıt sistemine kaydetmek, bilgi mesajı ve/veya eposta göndermek ve müzün işleyişi ve yazışma kuralları açısından Makama sunulan yazıları kontrol etmek ve ilgili birimlere göndermek 5393 Sayılı Belediye Kanunu Özel ve Tüzel Kişiler Özel Kalem Adı Soyadı Adresi ve Telefon numarası Özel Kalem ür Başkan Tüm ürlükler Tüm Kamu Kurum ve kuruluşları 3 gün Rutin olarak yapılmaktadır. 2 Randevu Talepleri ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3 Medya Takip 4 Halk Günü Vatandaşlardan gelen telefonlar randevu alınarak günü ve saati konusunda vatandaşı bilgilendirmek ve randevu vermek.özel Kalem Özel ve Tüzel ürü tarafından ön görüşmenin 5393 Sayılı Belediye Kanunu Kişiler gerçekleştirilmesi ve ilgili Başkan yardımcılarına verilmesi. Basında ve Soyal Medyada çıkan haberler incelenir Sayılı Belediye Kanunu Başkanlık Makamı Vatandaşlarla Görüşerek İstek ve Şikayetlerini Dinlemek Görüşeceği Konu Taleplerine Göre Özel ve Tüzel Başkan Yardımcıları İle İlgili ürlüklere Kişiler Yönlendirilmeleri ve İletişimin Sağlanmaktadır. Özel Kalem Özel Kalem Özel Kalem Adı Soyadı ve Telefon numarası Vatandaşın Adı ve Soyadı İletişim bilgisi Şikâyet veya Talebi ile ilgili açıklayıcı bilgiler Özel Kalem Özel Kalem Özel Kalem Rutin olarak 5 gün yapılmaktadır. 1 gün adet Rutin olarak 5 gün yapılmaktadır. 5 Elektronik Ortamda Vatandaşlar ile Başkan Arasında İletişimin Bilgi İstenmesi Sağlanması 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Tüm İnternet Kullanıcıları Basın ve Halkla İliş. Adı Soyadı,TC Kimlik No e mail,telefon,adres Basın ve Halkla Servisi gün gün 557 adet Evet 6 Gelen Evrak Resmi Kurumlardan Gelen Evraklar, Vatandaşlar ve Personel Dilekçelerinin Kayıt Edilerek İlgili Birime Gönderilmesi İşlemi Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ( Resmi Gazete) Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun (3071 sayılı kanun) Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik ( Resmi Gazete) Kurumlar, Vatandaşlar, Personeller Dilekçe veya Resmi Evrak ürü Koordinatör n olduğu durumlarda Kurum içi tüm ürlüklerle yazışma yapılabilmektedir. Sehven Gelen Evraklar İlgili ürlüklere Gönderilmektedir. 15 dakika 4161 Sunuluyor 7 Giden Evrak ürlüklerden Gelen Evrakların Dış Kurumlara Gönderilmesi İşlemi Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ( Resmi Gazete) Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun (3071 sayılı kanun) Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik ( Resmi Gazete) Kurumlar, Vatandaşlar, Personeller Resmi Evrak, ür, Başkan Yard 5 dakika 8676 Sunuluyor ürlükler den gelen tekliflerin mecliste Meclis Çalışmaları görüşülüp karara bağlandıktan sonra ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak Sayılı Belediye Kanunu ile /25961 Sayılı Belediye Meclisi Çalışma ürlükler İlgili ürlüklerden gelen teklifler İlgili ürlük, ür, Başkan Yard., Başkan İlgili ürlükler Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kaymakamlık 59 Sunulmuyor 9 301 Encümen Çalışmaları ürlüklerden gelen tekliflerin Encümende görüşülüp karara bağlandıktan sonra ilgili 5393 Sayılı Belediye Kanunu ürlükler birimlere gönderilmesini sağlamak. İlgili ürlüklerden gelen teklifler İlgili ürlük, ür İlgili ürlükler 301 Sunulmuyor İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Dilekçe Talep 3071 sayılı Kanun Vatandaş Sonuçları Bilgi Edinme Hakkı 4982 sayılı Kanun Vatandaş BİMER 4982 sayılı Kanun Vatandaş Eğitim işlemleri Staj İşleri Görevde Yükselme Atama İşlemleri Terfi İşlemleri İzin İşlemleri Emeklilik, İstifa Temel mesleki eğitim, Görevde Yükselme 657 sayılı DMKnun 214. maddesi ve Eğitimi, Mesleki Geliştirme Eğitimi, Hizmet Devlet ları Genel Eğitim Kurum personeli içi Eğitim gibi çalışmalarda program Planı hazırlanması ve ders müfredatının belirlenmesi Lise ve Üniversite öğrencilerinin staj başvurularının alınarak ilgili ürlüklerde 3308 sayılı kanun Öğrenciler staj sürelerinin tamamlanmasının sağlanması personellerin mevzuatta belirtilen uygun kadrolara atanmaları için yapılan Görevde Yükselme Kurum personeli eğitim ve sınav Kurumumuz ve diğer kamu KPSS ile ilk defa kamu hizmetine alınma ve kurumlarının eski personeli ile 657 S.K.54. ve 92.MD istifadan dönmek suretiyle atama. ilk defa KPSS sonucu Kurumumuza yerleştirilenler. Devlet memurunun disiplin cezası almamış olmasına ve hizmet süresine bağlı olarak 657 Sayılı Kanun Kurum Personeli derece ve kademesindeki değişikliklerle ilgili işlemler 657 sayılı kanuna tabi olarak verilen her türlü 658 Sayılı Kanun Kurum Personeli izin işlemleri Mülga, 5434 sayılı Kanun Hizmet Süresinin, Yaş Haddinin Doldurulması Hükümleri, 657 sayılı DMK, 2829 veya Malulen Emekliliğe Ayrılan Personelin Kurum Personeli sayılı SGK tabi olarak geçen hiz. İşlemlerini Tamamlamak,İstifa etme birleştirilmesi, Dilekçe Dilekçe Dilekçe Başvuru Formu Resmi Yazışma Dilekçe Staj başvuru formu İkametgah ilmuhaberi 1 adet fotograf öğrenci belgesi Dilekçe Açıktan Atama için Diploma, Sağlık Kurulu Raporu, Nüfus Cüzdanı Adli sicil Kağıdı., KPSS sonuç bel. İkametgat belgesi,6 adet fotoğraf, Sicil Durumu Dilekçe, mazerete eses belge, rapor v.s Resmi Yazışma Dilekçe Fotoğraf Emeklilik Belgesi ür Başkan İlgili ürlükler 30 Gün 4763 Sunuluyor Yard ür Başkan İlgili ürlükler 30 Gün 150 Sunuluyor Yard ür Başkan İlgili ürlükler 30 Gün 150 Sunuluyor Yard ür Başkan 657 sayılı kanun ve İlgili Hizmet alımı yapılan 1 gün 5 Sunuluyor Yard Yönetmelikler gereği eğitim kuruluşları Kurum ürlükleri ile yapılan ür Başkan Stajerin okulu ile staj başlam bitiş ile maaş Üniversite 30 gün Lise 8 ay 31 Sunuluyor Yard yapılan yazışmalar işlemleri ile ilgili yazışmalar Eğitim ve Sınavı ür Başkan Tüm Birimler Yapan Kurumla 1 gün Yok Sunuluyor Yard yapılan yazışmalar ür Başkan Devlet Personel Atandığı ürlük 15 2 Sunuluyor Yard Başkanlığı ür Başkan İlgili ürlük Yok 1 gün 33 Sunuluyor Yard ür Başkan İlgili ürlük Yok 1 gün 693 Sunuluyor Yard ür Başkan Sosyal Güvenlik İlgili ürlük 3 gün 5 Sunuluyor Yard Kurumu Başkanlığı Hususi Pasaport İşlemleri 657 sayılı Kanuna tabi en az 3. derece kadro olan personellerin talebi üzerine yapılan işlemler 5682 sayılı Pasaport Kanununun 3073 sayılı kanunla değişik 14.maddesinin Kurum Personeli Dilekçe Fotoğraf Hususi Damgalı Pasaport Talep Formu ür Başkan İlgili ürlük Emniyet 3 gün 3 Sunuluyor Yard 21 Aile Yardımı Bildirimi Aile durumunda değişiklik olan personellerin durumlarının güncellenmesi işlemeri 657 Sayılı Kanun 4857 sayılı kanun toplu iş sözleşmesi Kurum personeli Aile Durum Bildirim Formu Dilekçe Kimlik fotokopisi ür İlgili ürlük ve Mali Hizmetler 1 gün 49 Sunulmuyor Askerlik görevini ifa eden personelin talepleri Hizmet Borçlanması doğrultusunda askerlik hizmetinde geçen (Askerlik) sürenin ilgilinin hizmet süresine dahil edilmesi 657 Sayılı Kanun'un 83 ve 84. Maddeleri Kurum personeli 1İlgilinin dilekçesi 2657 Sayılı D.M.K. 83,84 Md. gereği ür Başkan Yardımcısı Belediye İlgili ürlük Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 3 gün yok Sunuluyor 23 Kimlik ve Giriş Kartı İşlemleri Başkanlığımızda görev yapan personellere ait kart düzenlemeleri 657 sayılı DMK nın 109 uncu maddesi; Devlet ları Sicil nin 5 inci maddesi Kurum personeli 1 adet fotoğraf ür İlgili ürlük 3 gün yok Sunuluyor 4688 Sayılı Kanun ile ilgili yönetmelik ve Sendikalarla ilgili işlemler tebliğlerin uygulanması amacıyla sendika üye sayılarının tespiti ve yetkili sendikanın belirlenmesine ilişkin toplantı ve diğer 4688 S.K. ile bu Kanunla ilgili yönetmelik, tebliğ ve genelgeler Kurum Personeli ve Sendikaları Resmi Yazışma, Dilekçe ür Başkan Yardımcısı Belediye İlgili ürlük Sendikalar 15 gün Sunuluyor işlemeler İntibak ve Hizmet 657 sayılı kanun kapsamı dışında çalışılan Değerlendirmesi ile hizmet sürelerinin birleştirilmesi ile öğrenim ilgili İşlemler değişikliklerinde yapılan itibak işlemler. 657 sayılı Devlet ları Kanunu Kurum Personeli Dilekçe Mezuniyet belgesi ür Başkan İlgili ürlük, Sosyal Güvenlik Yardımcısı Belediye Kurumu Başkanlığı 1 3 ay Sunuluyor iyetten Çıkarılma Yüksek Disiplin Kurulunca devlet uluğundan çıkarma cezası önerisi üzerine yapılan işlemler 657 sayılı Devlet ları Kanunu 125/E maddesi Kurum Personeli Disiplin soruşturması sonucu düzenlenen ve içerisinde 657 sayılı kanunun 125/E maddesine göre verilen disiplin kurulu kararı ür Başkan Yardımcısı Belediye İlgili ürlük İçişleri Bakanlığı 6 ay Sunuluyor 27 Ek ve Genel Mal Birimlerinin incelenmesi Mal Bildirimleri ile eksikliğin giderilmesi gerektiğince açıklama ilgili işlemler istenmesi işlemleri 3628 sayılı kanun, Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik Kurum Personeli Mal Bildirimi Formu 3628 sayılı kanun ür Başkan 60 gün 10 Sunulmuyor Yardımcısı İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Maaş İşlemleri İşçi Personel Alımı İşlemleri Sözleşmeli Personel Alımı İşlemleri Personel maaşlarının hazırlanması işlemlerini kapsar KPSS ile ilk defa kamu hizmetine alınma Tam zamanlı sözleşmeli personel alımı 657 sayılı DMH, 4857 Sayılı İş Kanunu,5510 sayılı SGK kanunu ve Personel, Birimler diğer tebliğler Kurumumuz ve diğer kamu 4857 Sayılı İş Kanunu,5510 sayılı kurumlarının eski personeli ile SGK kanunu ve diğer tebliğler ilk defa KPSS sonucu Kurumumuza yerleştirilenler Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin Üçüncü Fıkrası Sözleşme yapılan personel Gereğince 12 ay 24 İşçilerde 14'ü Mevzuattaki sürelerde Özlük haklarını etkileyen müdürülüğün Özlük haklarını etkileyen belgeler ür memurlarda 15'i ödemeleri yapılmak üzere Sunuluyor belgelerin birer sureti maaş bodroları ödeme tarihleridir. hazırlanır, ödemeleri yapılır hazırlanır Diploma, Sağlık Kurulu Raporu, Nüfus ür Başkan Devlet Personel Cüzdanı Adli sicil Kağıdı., KPSS sonuç bel. Yardımcısı Belediye Atandığı ürlük Yok Sunuluyor Başkanlığı İkametgat belgesi,6 adet fotoğraf, Diploma, Sağlık Kurulu Raporu, Nüfus ür Başkan Cüzdanı, Adli sicil Kağıdı, İkametgat belgesi,6 Atandığı ürlük Kaymakamlık 8 Sunuluyor Yard Belediye adet fotoğraf, 12/03/2013 tarih ve sayılı TYP Toplum Resmi gazete de yayımlanana İŞKUR ile Belediye arasında yapılan protokol Yararına Çalışma TÜRKİYE İŞ KURUMU Aktif ile personel çalıştırılması Programı İşlemleri İşgücü Hizmetleri İŞKUR'a başvuru yapan Nüfus Cüzdanı, İkametgat belgesi, Fotoğraf, ür Başkan Görevlendirilen ürlük İŞKUR 35 Sunuluyor Yard Belediye Gereği HİTAP girişleri 657 sayılı Devlet ları Kanunu Kurum Personeli Özlük haklarını etkileyen belgeler ür Başkan Yok Yok 1 gün Yard Her ay maaş işleminden sonra giriş yapılır Sunulmuyor EBİLDİRGE girişleri 657 sayılı Devlet ları Kanunu 5510 sayılı SGK Kanunu Kurum Personeli ür Başkan Yok Yok 1 gün 48 Sunulmuyor Yard 34 Şikâyet, öneri Şikayet, istek ve öneri 3071 sayılı dilekçe kanunu, 4982 sayılı bilgi edinme kanunu Gerçek ve Tüzel Kişiler Dilekçe yada mail yada telefon, E mail ür 15 iş günü Sunuluyor 35 Asfalt Yama, Bordür Tamiratı Yol ve tretuar yapım, onarımı 5393 sayılı Belediye Kanunu Gerçek ve Tüzel Kişiler Dilekçe ür Sezon İçinde (Programla) Sunuluyor 36 Yol Açılması Yol Açılması 5393 sayılı Belediye Kanunu Gerçek ve Tüzel Kişiler Dilekçe ür Sezon İçinde (Programla) Sunuluyor 37 İhale Yapımı İhale yolu iş yaptırılması 4734 sayılı İhale Kanunu Firma ve Kişiler FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 39 Geçici Kabul İhaleye Verilen Verilen ihalellerin kontrol edilmesi 4734 sayılı İhale Kanunu Firma ve Kişiler İşlerin Kontrolü Verilen ihalelerin Geçici Kabulunun 4734 sayılı İhale Kanunu Firma ve Kişiler Yapılması Dilekçe ür ür ür İhale yapım İhale yapım süresince Sezon İçinde (Programla) e kap süresince Kesin Kabul Kesin Kabul Bitimine Kesin Kabul Bitimine kadar e kap Bitimine kadar kadar Komisyon Onayı İhale süresince İhale süresince Sunulmuyor 40 Kesin Kabul Verilen ihalelerin Kesin Kabulunun Yapılması 4734 sayılı İhale Kanunu Firma ve Kişiler Dilekçe ür Komisyon Onayı Geçici Kabulden bir yıl sonra 41 Park Yapım ve Yeşil Alan Düzenlemesi Park Yapım ve Yeşil Alan Düzenlemesi 5393 sayılı Belediye Kanunu Gerçek ve Tüzel Kişiler Dilekçe ür Mülkiyet sınırları için bilgi talebi Sezon içinde (Programla) Sezon İçinde (Programla) Sunuluyor 42 Asfalt Yol Yapımı Asfalt Yol Yapılması 5393 sayılı Belediye Kanunu Gerçek ve Tüzel Kişiler Dilekçe ür Sezon içinde (Programla) Sezon İçinde (Programla) Sunuluyor 43 Kazı Talebi ve Yol Bozma Ruhsatı Kazı Talebi ve Yol Bozma Ruhsatı 5393 sayılı Belediye Kanunu Gerçek ve Tüzel Kişiler Dilekçe, Harç tahsilat makbuzu ür 1 iş günü 44 Kar Küreme Kar Küreme 5393 sayılı Belediye Kanunu Gerçek ve Tüzel Kişiler FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Tretuvarlardaki ot biçimi, ağaç budama Tretuvarlardaki ot biçimi, ağaç budama işi 5393 sayılı Belediye Kanunu Gerçek ve Tüzel Kişiler işi Dilekçe,Telefon,Mail Fen işleri ür ür Sezon İçinde (Programla) Sunuluyor 46 Tuzlama İşi Tuzlama İşi 5393 sayılı Belediye Kanunu Gerçek ve Tüzel Kişiler ür Sezon İçinde (Programla) 47 Belediyeye ait Yapım ve onarım işleri Belediyeye ait Yapım ve onarım işleri 5393 sayılı Belediye Kanunu Gerçek ve Tüzel Kişiler ür Sezon İçinde (Programla) 48 Umumun kullanımına ait Sosyal donatı alanlarının yapımı Belediyeye ait Yapım ve onarım işleri 5393 sayılı Belediye Kanunu Gerçek ve Tüzel Kişiler ür Sezon İçinde (Programla) 49 Stratejik Planın hazırlanması, Belediye Stratejik Plan Meclisine sunulması ve kamuoyuna Hazırlama Ve Onay duyurulması işlemlerini kapsar 5018(madde:9,11,13,60) 5393 (18,34,41) Kamu İdarelerinde Stratejik Plan Hazırlama, Stratejik Planlama Klavuzu Birmler, Vatandaşlar, Paydaşlar, Kamuoyu Tüm Birimler,Kayma kamlık, Valilik Stratejik Plana web sayfasından ulaşılabilmektedir. Şef, ür,bşk Yrd, Başkan, Encümen, ürü Meclis Başlama Yazısı/Genelge, Hazırlık Planlaması,, Birimlerden süreçmevzuathedefmevcut durum bilgileri istenmesi, EncümeneMeclise sunuş yazıları, İçişleri, gönderme, Bilgi İşleme web sayfasında yayınlama yazı/mail 5393 m.41: Belediye seçimlerinden 6 ay içinde bütçe ile birlikte kabul edilir m.41: Bütçe ile birlikte encümen ve meclise sunulur Mevzuattaki sürelerle 0 Sunulmuyor Yön.4.5Mayıs sonuna 5018(madde:9,11,13,60) Başlama yazısı, genel bilgilerle kadar üst yönetici 50 Performans Programının hazırlanması, Performans Belediye Meclisine sunulması ve kamuoyuna Programı Hazırlama duyurulması işlemlerini kapsar 5393 (18,34,41)Kamu İdarelerinde Performans Programı Hazırlama, Performans Programı Birmler, Vatandaşlar, Kamuoyu Tüm birimler Performans Programınaweb sayfasından ulaşılabilmektedir. Şef, ür,bşk Yrd, Başkan, Encümen, ürü Meclis ilgili (personel, taşınmaz, donanım,org durumu) yazılar, Encümen ve Meclise sunum İçişleri Bakanlığına gönderme yazısı tarafından duyurulmayla başlar, 5393 m.41: Bütçe ile Mevzuattaki sürelerle 1 Sunulmuyor Hazırlama Klavuzu yazısı, birlikte encümen ve meclise sunulur Haziran sonuna kadar çağrı yapılır, Yön.23.1 Temmuz Sonuna kadar birim teklifi gönderilir, Bütçenin Hazırlanması Ve Onaylanması Stratejik Plana ve Pe. programına bağlı olarak 5018(madde:9,12,13,60) ilgili yıl ve izleyen iki yılın bütçe tahminlerini 5393 (18,34,60,61) Mahalli İdareler içeren belediye bütçesinin hazırlanması, Bütçe ve Muhasebe onaylanması işlemlerini kapsar Harcama Birimleri Şef, ür,bşk Yrd, Başkan, Encümen, ürü Meclis Çağrı yazısı, birim teklifleri, Encümen ve Meclise sunulma yazıları m.62.eylül Ayının birinci gününden önce Encümene sunulur. Yön:Encümen Eylil Mevzuattaki sürelerle 1 Sunulmuyor ayının son haftası görüşünü bildirir, Ekim ayının 1. gününden önce meclise sunulur. Bütçelerindeki ödeneklerin yetersiz kalması halinde veya öngörülmeyen hizmetlerin yerine 52 Ek Bütçe İşlemleri getirilmesi amacıyla, karşılığı gelir gösterilmek kaydıyla ek bütçenin hazırlanıp 5018(madde:9) 5393 madde:18,34 Birimler İlgili müdürlükler Şef, ür,bşk Yrd, Başkan, Encümen, ürü Meclis 1 hafta 0 Sunulmuyor onaylanma işlemlerini kapsar 5393 m.64:belediye başkanı tarafından hesap döneminin bitiminden sonra nisan 53 BütçeKesin Hesap Mali yıl sonunda bütçe kesin hesabının hazırlanıp onaylanması işlemlerini kapsar 5018(madde:9,34, 41,60), madde, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Mükellef Şef, ür,bşk Yrd, Başkan, Encümen, ürü Meclis Meclise sunulma yazısı ayı içinde encümene sunulur. Kesinhesap, belediye meclisinin Mevzuattaki sürelerde 1 Sunulmuyor mayıs ayı toplantısında görüşülerek karara bağlanır Komisyon, çalışmasını kırkbeş işgünü içinde 54 Meclis Denetimi Belediye Meclisi Denetim Komisyonu tafarından yapılan denetimlerde gerekli belge ve bilgilerin sunulması sürecini kapsar 5393 madde:25,32 Meclis Üyeleri Şef, ür,bşk Yrd, ürü Başkan, Encümen, tamamlar ve buna ilişkin raporunu mart ayının sonuna kadar Mevzuattaki sürelerde 1 Sunulmuyor meclis başkanlığına sunar. Talebin gelmesinden itibaren 10 dk'da avans açılır kapanır, 55 AvansKredi İşlemleri Merkezi yönetim bütçe kanunu ile üst sınırları belirlenmiş tutarlarda ivedi ve zorunlu giderler için verilecek avansın talebi ve dosyanın kapatılması işlemlerini kapsar 5018 (4.bölüm),Mahalli İd. Büt ve Muh Yön (111129) Ön Ödeme Usul ve Esasları Hk. Yönetmelik Birimler, Harcama Yalnızca birimler başvurmaktadır. Avans Yetkilisi Muhasebe açmada başkanlık oluru gerekmekte, kapatırken Yetkilisi, Mali fatura ve kanıtlayıcı diğer belgeler ürü Hizmetler ürü, eklenmektedir. Mutemed Birimin teklifi içeren Başkanlık onayı Avans alımında 1 aylık sürede, kredide 3 Avans kapama süreleri ise ay içinde dosyanın kapatılması gerekir 183 Sunulmuyor mevzuat doğrultusunda MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Müteahhit Ödemesi 56 Hakedişlerin hak sahiplerine ödenmesi (Ödeme Emri işlemleirni kapsar Hazırlık) Belediyenin su, elektrik, doğalgaz, telefon 57 Fatura Ödemesi foturalarının takibi ve ödeme işlemlerini kapsar 5018 (4.bölüm),Mahalli İd. Büt ve Muh 5018 (4.bölüm), Mahalli İd. Büt ve Muh Vergi ve SGK borcu yoktur yazıları, Hakediş Müteahhitler dosyası Dağıtım şirketleri Fatura, banka dekontu, liste, şef, Gerçekleştirme Görevlisi, Harcama ürü Yetkilisi, Muhasebe Yetkilisi, Mali Hizmetler ürü, şef, Gerçekleştirme Görevlisi, Harcama ürü Yetkilisi, Muhasebe Yetkilisi, Mali Hizmetler ürü gerçekleşir 2 gün(başlangıçtan 2681 Sunulmuyor tamamlanana kadar) 1 hafta 143 Sunulmuyor 58 Kurumlara Yapılan SGK/Emekli sandığı Genel 'den gelen Ödemeler (Sgkevraklara yapılacak işlemleri kapsar Emekli Sandığı) 5510 sayılılı SG. Kanunu, 657 sayılı DMK, 4857 sayılı İş Kanunu SGK,Emekli Sandığı, Personel SGK/Emekli sandığından gelen yazılar ürü, şef, müdür 30 Sunulmuyor , şef, Mali yıl içerisinde veya sonunda ödeme emri Bütçe Emaneti ödemesinde: Vergi ve/veya Gerçekleştirme 59 Bütçe Emaneti Ve belgesine bağlandığı halde, nakit yetersizliği Emanet Ödemeleri veya diğer sebeplerle ilgililerine ödenemeyen 5018 (4.bölüm), Mahalli İdareler Bütçe ve Muh. Yön Firmalar SGK borcu yoktur yazıları Emanet Ödemelerinde: Makbuz, müdürlük Görevlisi, Harcama ürü Yetkilisi, Muhasebe Emanet ödenmesine dair birimin yazısı 541 Sunulmuyor tutarların ödenmesi işlemleridir yazısı,yetki belgesi Yetkilisi, Mali Hizmetler ürü,şef,ür, Birimin talebine cevap (olarak 60 Ödenek Aktarma Ve Münakale İşlemleri Bütçede yeterli ödenek kalmadığında kullanılmayacağı kesinleşen kalemlerden ihtiyaç olan kalemlere ödenek aktarımı işlemlerini kapsar 5018(made:20,21) 5393 (m:18,34,38) Harcama Birimleri Birimin talep yazısı, Onay yazısı Başkan Yardımcısı, Yedek ödenekten aktarmada Başkan (ilave olarak encümen onayı, müdürlükler Yedek ödenekten arası aktarmada meclis onayı ürü aktarmada encümen için. Başkan onayı, müdürlükler onayının gönderilmes
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks