Please download to get full document.

View again

of 35
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Evaluatie Bike MOTION Benelux PDF

Category:

Magazines

Publish on:

Views: 10 | Pages: 35

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Evaluatie Bike MOTION Benelux 2016 Kerncijfers # # 535 # 233 Aantal bezoekers, (waarvan vakbezoekers) Merken Aantal deelnemers Rapportcijfer bezoekers Rapportcijfer deelnemers 7,7 7,5 Aantal
Transcript
Evaluatie Bike MOTION Benelux 2016 Kerncijfers # # 535 # 233 Aantal bezoekers, (waarvan vakbezoekers) Merken Aantal deelnemers Rapportcijfer bezoekers Rapportcijfer deelnemers 7,7 7,5 Aantal nieuwe bezoekers: 28% Totaal Aantal bezoekers per dag Ontwikkeling aantal bezoekers Aantal nieuwe vakbezoekers: 13% Verblijfsduur: 4H31M (vakbezoekers: 4H17M) Maandag Zondag Zaterdag Vrijdag Bezoekersevaluatie Bezoekers Profiel Leeftijd Samenstelling huishouden 25 5 HH met thuiswonende kinderen HH zonder (thuiswonende) kinderen, partner 35 HH zonder (thuiswonende) kinderen, partner Alleenstaand, Gemiddelde leeftijd: 46 jaar (2015: 45 jaar / 2014: 46 jaar / 2013: 45 jaar) Alleenstaand, Opleiding Inkomen WO 16 modaal 8 HBO Havo/Vwo MBO LBO/Mavo/Vmbo Modaal 1,5x-2x modaal 3x modaal Basisonderwijs 0 4x modaal of hoger 7 Bezoekers Profiel Herkomst bezoek BMB 2016 Herkomst bezoek BMB 2015 Verdeling wielersporters NL* Verdeling bevolking NL 18+** 4% 2% 4% 2% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 4% 3% 12% 2% 6% 15% 2% 5% 12% 3% 7% 16% 2% 7% 18% 13% 14% 19% 11% 15% 20% 10% 12% 21% 7% 12% 3% 17% 2% 15% 2% 17% 2% 15% 6% 7% 6% 7% *) o.b.v. de Wielersportmonitor **) o.b.v. Statline gegevens CBS, verdeling Nederlandse bevolking 18+, status december % van het bezoek is niet uit Nederland afkomstig (2015: 7% / 2014: 8%). Bijna al dit bezoek is afkomstig uit België Bezoekers Profiel Welke fietssport heeft men beoefend afgelopen 12 maanden? Hoe ziet u zichzelf als wielersporter? Wielrennen 81 Als een wielrenner 19 Mountainbiken Andere vorm van sportief fietsen Als een mountainbiker 5 Trektochten (met vakantiefiets met Cyclocrossen Downhillen BMX-en Geen van deze Beide, maar voorkeur voor wielrennen Beide, maar voorkeur voor mountainbiken Beide, zonder voorkeur jaar Gemiddeld beoefenen bezoekers van BMB al 14 jaar de wielersport (2015: 15 jaar). Overigens: 29% van de bezoekers geeft aan al 25 jaar of langer de sport te beoefenen. Bezoekers Profiel Bezit type sportieve fiets Aankoopbedrag sportieve fiets Racefiets MTB/ATB e-mountainbike Trekkingfiets Een kwart van de bezoekers kan je bestempelen als Big Spender Hybride-/Fitnessbike Cyclocross Tijdritfiets Baanfiets Gravelbike Fatbike Downhill BMX Ander type sportieve fiets Bezit geen sportieve fiets % (2015: 43% / 2014: 47% / 2013: 47%) Van de bezoekers is van plan binnen nu en een half jaar een andere sportieve fiets te kopen (2015: / 2014: 2.625) Gemiddelde aankoopbedrag per sportieve fiets. Jonge doelgroep ( 35) geeft het minst uit, de groep 55+ het meest. Echter, ook de jonge doelgroep geeft nog bijna uit! Bezoekers Bezoekmotief Reden van het bezoek Algemene oriëntatie 52% Oriënteren i.v.m. aanschaf fiets 33% Oriënteren i.v.m. aanschaf andere producten/diensten 27% Nieuwe producten en ontwikkelingen bekijken 66% Oriënteren fietsvakantie Contat met andere fietsliefhebbers 12% 10% Dagje uit, ontspanning, vermaak 46% Deelname Fandag Team Lotto-Jumbo Bezoek activiteitenprogramma BMB Anders 6% 9% 9% Bezoekers Productinteresse Interesse in producten Racefietsen Mountainbikes Trekkingfietsen Overige sportieve fietsen (Sportieve) e-bikes Speedbikes/speedpedelecs Accessoires Componenten Kleding 5% 8% 7% 14% 52% 60% 56% 63% 81% Tussen mannen en vrouwen zijn er wel verschillen waar te nemen. Zo zijn vrouwen meer geïnteresseerd in Voeding/verzorging, Toerisme, Verenigingen en (Wieler)bladen. Daar staat tegenover dat de vrouwelijke bezoekers minder geïnteresseerd lijken in technische zaken: onderhoudsproducten en componenten scoren duidelijk lager dan onder mannelijke bezoekers. Onderhoud 43% Voeding/verzorging (Fiets)toerisme/reizen Wielerclubs/verenigingen Belangenverenigingen Wielerbladen/wielerliteratuur Verzekeringen/financiering Anders 5% 7% 4% 22% 15% 32% 74% van de bezoekers heeft tijdens BMB nieuwe bedrijven en/of merken leren kennen Bezoekers Oordeel aanbod Oordeel aanbod Oordeel aanbod 100% 24 87% Producten gemist Specifieke merken gemist 80% 87% (Zeer) goed 60% 40% 63 Zeer goed Goed Niet goed, niet slecht Slecht Zeer slecht 52% 53% Ja Ja 20% 0% % Zie korte opsomming op volgende sheet! Bezoekers Oordeel aanbod Suggesties producten/segmenten in aanbod: Suggesties merken/bedrijven in aanbod: Racefietsen Mountainbikes Trekkingfietsen Overige sportieve fietsen (Sportieve) e-bikes Speedbikes Accessoires Componenten Kleding Onderhoud Voeding/verzorging (Fiets)toerisme Wielerclub/-verenigingen Belangenverenigingen Wielerbladen/-literatuur Anders Niets onvoldoende Bezoekers Interesse kopen producten Interesse kopen productgroepen Heeft interesse om producten te kopen tijdens bezoek BMB Ja, accessoires Ja, nieuwe collectie kleding Ja, onderhoudsproducten 44 Ja, componenten 34 80% Ja Ja, overjarige collectie kleding Ja, (binnen)banden Ja, voedings-/verzorgingsproducten Ja, gadgets/hebbedingetjes 25 Ja, overjarige collectie sportieve fietsen 16 (2015: 78% / 2014: 79% / 2013: 79%) Ja, wielerliteratuur/-bladen Ja, vrijetijdskleding (voor na het fietsen) Ja, nieuwe collectie sportieve fietsen 12 Jongste doelgroep ( 35) heeft de hoogste aankoopintentie. Hiervan wil 85% tijdens bezoek aan BMB kunnen kopen. Verder geen/ nauwelijks verschillen tussen leeftijd, geslacht en Big of Less Spender. Over hele linie hoge aankoopbehoefte! Ja, fietsreizen/-vakanties Ja, 2e hands/gebruikte collectie sportieve Ja, andere producten Nee, geen interesse kopen BMB Bezoekers Waardering Rapportcijfer totale bezoek Rapportcijfer 8 of hoger Rapportcijfer 5 of lager 7,7 66% 3% Bezoekers Herbezoek Bent u van plan BMB volgende editie weer te bezoeken Hoe waarschijnlijk is bezoek na verhuizing van BMB? 100% 74% 100% 69% 80% 37 80% 33 60% Zeker wel Waarschijnlijk wel 60% Zeer waarschijnlijk Waarschijnlijk 40% 37 Misschien Waarschijnlijk niet Zeker niet 40% 36 Niet waarschijnlijk, niet onwaarschijnlijk Onwaarschijnlijk Zeer onwaarschijnlijk 20% 21 20% 21 0% 4 1 5% 0% % (2015: 65% / 2014: 68% / 2013: 69%) Vakbezoekersevaluatie Vakbezoekers Profiel Hoofdactiviteit van het bedrijf Betrokken bij aankoop-/inkoopbeslissingen? Winkel in fietsen 39 Winkel in sportartikelen 0 Eindbeslisser 67 Winkel in sportkleding 0 Webwinkel/postorder (met fietsen Reparatie van fietsen 1 20 Medebeslisser 21 Groothandel in fietsen 1 Groothandel in sportartikelen 1 Adviseur 8 Groothandel in kleding, schoeisel en 1 Producent van fietsen/toebehoren Anders, namelijk: Niet betrokken 4 Vakbezoekers Profiel Resultaat sportieve segment in aandeel omzet? Omzet sportieve segment stijgt of daalt? 0% 0 Gestegen 26 1%-20% 15 20%-40% 32 Gelijk gebleven 46 40%-60% 18 60%-80% 12 Gedaald 15 80%-100% 10 Weet niet 7 Weet niet 14 Vakbezoekers Profiel Grootste deel omzet sportieve segment? In welke periode wordt grootste deel van collectie samengesteld? Januari 3% Januari 16% Februari 8% Februari 15% Maart 39% Maart 30% April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 5% 3% 45% 36% 34% 26% 22% 58% 64% April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 11% 9% 5% 7% 5% 20% 19% 39% 42% Vakbezoekers Bezoekmotief Bezoekmotief Algemene oriëntatie 41% Nieuwe producten en ontwikkelingen bekijken 62% Oriënteren op aanschaf producten/diensten 40% Aankopen doen/bestellingen plaatsen 10% Nieuwe leveranciers ontmoeten 42% Bestaande leveranciers ontmoeten 56% Ontmoeten collega's/vakgenoten 41% Bijwonen van het inhoudelijke programma 3% Dagje uit (bijv. met personeel) Kijken naar reacties van consumenten op producten 10% 13% Anders, namelijk: 2% Vakbezoekers Productinteresse Interesse productaanbod Racefietsen Mountainbikes 64% 69% Trekkingfietsen 35% Overige sportieve fietsen 12% (Sportieve) e-bikes 42% Speedbikes/speedpedelecs 28% Accessoires 49% Componenten 58% Kleding 43% Onderhoud 53% Voeding/verzorging 21% (Fiets)toerisme/reizen 13% Verzekeringen/financiering Anders 3% Vakbezoekers Orderplaatsing Orders geplaatst? Voor bezoek al bekend met bedrijf? Ja, tijdens beurs 15% Ja, maar alleen van naam 40% Ja, tijdens en van plan meer orders te plaatsen 5% Ja, ik had reeds contact met het bedrijf/merk 24% Ja, van plan n.a.v. beurs orders te plaatsen 16% Ja, eerder aankopen bij het bedrijf/merk gedaan 40% Nee, geen orders geplaatst 64% Nee, heb het bedrijf/merk tijdens BMB leren kennen 20% Weet niet 1% Weet ik niet 0% Heeft orders/bestellingen geplaatst tijdens het bezoek 35% 1 op 5 Van de bedrijven waar men aankopen heeft gedaan tijdens BMB is 20% een nieuwe relatie Vakbezoekers Orderplaatsing Nieuwe bedrijven leren kennen? Nieuwe aankoopplannen gekregen? Ja, gelijk zaken mee gedaan 8% Ja 36% Ja, maar (nog) geen zaken mee gedaan 65% Nee 47% Nee 27% Weet niet 17% Van de bezoekers heeft bijna driekwart nog nieuwe bedrijven tijdens BMB leren kennen 73% Vakbezoekers Oordeel aanbod Oordeel aanbod Oordeel aanbod 100% 8 78% Producten gemist Specifieke merken gemist 80% 78% (Zeer) goed 60% 40% 70 Zeer goed Goed Niet goed, niet slecht Slecht Zeer slecht 51% 44% Ja Ja 20% 0% % Vakbezoekers Mag er verkocht worden? Mag er verkocht worden op BMB aan consumenten? Deelnemes mogen direct verkopen en uitleveren aan consumenten 14% Aandeel vakbezoekers die voor verkoop tijdens BMB zijn Deelnemers mogen verkopen, maar producten uitleveren via dealers 47% Deelnemers mogen verkopen, maar via dealers op de eigen stand Verkopen zou ik graag zelf doen op de beurs met eigen stand 2% 1% 67% Ja Andere optie voor verkoop 2% Geen verkoop tijdens BMB toestaan 33% Vakbezoekers Waardering Rapportcijfer totale bezoek Rapportcijfer 8 of hoger Rapportcijfer 5 of lager 7,3 45% 6% Vakbezoekers Herbezoek Bent u van plan BMB volgende editie weer te bezoeken Hoe waarschijnlijk is bezoek na verhuizing van BMB? 100% 79% 100% 76% 80% 41 80% 34 60% Zeker wel Waarschijnlijk wel 60% Zeer waarschijnlijk Waarschijnlijk 40% 38 Misschien Waarschijnlijk niet Zeker niet 40% 42 Niet waarschijnlijk, niet onwaarschijnlijk Onwaarschijnlijk Zeer onwaarschijnlijk 20% 0% % 20% 0% % Deelnemersevaluatie Deelnemers Waardering Oordeel aantal bezoekers (consument) Oordeel kwaliteit bezoekers (consument) 100% 14 75% 100% 18 78% 80% 80% 60% 40% 61 Zeer goed Goed Niet goed, niet slecht Slecht Zeer slecht 60% 40% 60 Zeer goed Goed Niet goed, niet slecht Slecht Zeer slecht 20% 0% % 20% 0% % Deelnemers Waardering Oordeel aantal bezoekers (vak) Oordeel kwaliteit bezoekers (vak) 100% 5 39% 100% 4 55% 80% 34 80% 60% Zeer goed Goed 60% 51 Zeer goed Goed Niet goed, niet slecht Niet goed, niet slecht 40% 42 Slecht Zeer slecht 40% Slecht Zeer slecht 20% 20% 39 0% % 0% 5 1 6% Deelnemers Waardering Oordeel resultaat deelname 100% 15 85% 80% 60% 40% 70 Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden 20% 0% % Deelnemers Waardering Oordeel t.a.v. verschillende aspecten van BMB Diversiteit van het aanbod Kwaliteit van het aanbod Sfeer en beleving tijdens het evenement Service en aandacht richting deelnemers vanuit de organisatie Aankleding en uitstraling van het evenement % 20% 40% 60% 80% 100% 1. Zeer tevreden Zeer ontevreden Deelnemers Waardering Rapportcijfer totale bezoek Rapportcijfer 8 of hoger Rapportcijfer 5 of lager 7,5 60% 6% Deelnemers Focus doelgroep Oordeel gecombineerde vakdag Primaire doelgroep deelname BMB % 80% 17 55% Alleen consumenten 11% 17% 14% 17% 16% 18% 22% Alleen vakbezoekers 6% 3% 4% 9% 5% 2% 1% Voornamelijk consumenten, maar ook vakbezoekers Voornamelijk vakbezoekers, maar ook consumenten 50% 59% 54% 43% 53% 63% 56% 25% 21% 29% 31% 26% 16% 21% 60% 40% 20% Zeer positief Positief Neutraal Negatief Zeer negatief Voor de meeste deelnemers ligt de focus op consumenten. Echter: voor bijna een kwart is de vakbezoeker de meest belangrijke doelgroep! 0% % Deelnemers Verkoop tijdens BMB Oordeel over verkoop tijdens BMB Ja, verkoop mogelijk en uitgifte producten tijdens BMB 46 Verkoop tijdens BMB toestaan? Ja, verkoop mogelijk, maar uitgifte producten via het dealerkanaal Ja, verkoop mogelijk, maar in een andere vorm % Ja Nee, geen verkoop mogelijk 26 74% van de deelnemers heeft GEEN bezwaar tegen directe verkoop aan consumenten tijdens BMB
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks