Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Fokkerij en selectie in de varkenshouderij

Category:

Magazines

Publish on:

Views: 7 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Fokkerij en selectie in de varkenshouderij Tweedaagse heropfrissing van theoretische basis en praktische informatie Torhout: woe 19 en 26 jan 11 Sint-Niklaas: woe 26 jan en 2 feb 11 Geel: woe 2 en 9 feb
Transcript
Fokkerij en selectie in de varkenshouderij Tweedaagse heropfrissing van theoretische basis en praktische informatie Torhout: woe 19 en 26 jan 11 Sint-Niklaas: woe 26 jan en 2 feb 11 Geel: woe 2 en 9 feb 11 Georganiseerd door: de Vlaamse overheid, Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling; het Technisch Instituut Sint- Isidorus (Sint-Niklaas); het Vrij Land- en Tuinbouwinstituut (Torhout); het Kempisch Vormingscentrum voor Land- en Tuinbouw (Geel) en het Praktijkcentrum Varkens Programma Dag 1: van 13 u tot 16 u 30 Inleiding: Basisbegrippen en -principes aangaande fokkerij en selectie bij varkens. Door Steven Janssens of Nadine Buys, K.U.Leuven. Zuivere varkensrassen en kruisingen. Door Norbert Vettenburg, Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling. Slachtkwaliteit en genetica. Door Marc Vandebroeck, Covavee. Dag 2: van 13 u tot 17 u 00 Vruchtbaarheid, rendabiliteit en genetica. Door Herman Vets, Belgische Boerenbond. Ervaringen in de selectiemesterij met groeipiétrains. Door Jurgen Depuydt, Vlaams Varkensstamboek. Voorstelling aanbieders van genetica (Danbred, JSR, Hypor, PIC, Rattlerow Seghers, TOPIGS, VVS), gevolgd door bezoek aan hun demonstratiestanden. Prof. Dr. Nadine Buys is sinds 2008 diensthoofd van de onderzoeksgroep huisdierengenetica van de K.U.Leuven en volgde in die functie Prof. Vandepitte op. Daarvoor was zij deeltijds docent aan de K.U.Leuven en onderzoeksmanager bij Gentec, de onderzoeksfirma van Rattlerow Seghers. Ze leidt het genetisch onderzoek bij huisdieren, hoofdzakelijk varkens, aan de K.U.Leuven. Dr. Steven Janssens is wetenschappelijk medewerker in dezelfde onderzoeksgroep en belast met het berekenen van fokwaardeschattingen voor varkens, sportpaarden en schapen. Daarnaast voert hij onderzoek uit naar de genetische diversiteit en inteelt bij meerdere diersoorten en naar competitieve effecten bij varkens. Norbert Vettenburg trad in 1977 in dienst bij het LIF van het toenmalig Ministerie van Landbouw. Vanaf 1985 was hij Veeteeltconsulent (provincie Limburg). Als consulent was hij van zeer dicht bij betrokken bij de selectiemesterijwerking en dus de selectie van de stamboekvarkens. Op dit ogenblik is hij verantwoordelijk voor de voorlichting in de varkens-, paarden- en kleinveesector bij de Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling van de Vlaamse overheid. Marc Vandebroeck studeerde in 1982 af als landbouwingenieur aan de K.U.Leuven, specialisatie veeteelt. De eerste jaren was hij actief op een project rond selectiemesterijindexen en fokwaardeschatting bij varkens onder Prof. Vandepitte. Daarna werd hij consulent bij de Belgische Boerenbond (West-Vlaanderen). Sinds 1988 is hij actief bij Covavee CVBA waar hij aan het hoofd staat van de afdeling die verantwoordelijk is voor classificatie, lastenboeken, informatica en administratie. Herman Vets studeerde in 1989 af als landbouwingenieur aan de K.U.Leuven, met specialisatie veeteelt. Daarna was hij 2 jaar als assistent van Prof. Vandepitte (K.U.Leuven) betrokken bij een project rond fokwaardeschatting varkensfokkerij. Sinds 1991 is hij consulent bij de Belgische Boerenbond met specialisatie varkenshouderij en fokkerij. Jürgen Depuydt werd bio-ingenieur, optie dierlijke productie in Tot 2001 werkte hij als onderzoeker aan de katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen op toegepast kwantitatief- en moleculair genetisch onderzoek van de Belgische varkensrassen. Sinds 2001 was hij als genetisch manager verbonden aan de Landsbond van de Belgische varkensstamboeken). Ten gevolge van de regionalisatie van het ministerie van landbouw werd hij in 2004 secretaris van het Vlaams Varkensstamboek. Bij de voltooiing van de herstructurering van de provinciale structuur in 2005, werd hij terug verantwoordelijk voor de fokprogramma's, de database, export en binnen- en buitenlandse PR van het Vlaams Varkensstamboek vzw. Praktijkcentra dierlijke productie Om te komen tot een betere samenwerking en afstemming in het versnipperde landschap van het praktijkonderzoek en voorlichting in de dierlijke sector werden in 2007 op initiatief van de toenmalige minister-president 5 praktijkcentra in de dierlijke sector opgericht: de praktijkcentra rundvee, varkens, pluimvee, kleine herkauwers en bijen. Begin 2007 werd door verschillende actoren die in Vlaanderen bezig zijn met onderzoek en voorlichting in de dierlijke sector de intentieverklaring ondertekend voor de start van o.a. het Praktijkcentrum Varkens. Deze praktijkcentra hebben tot doel een aanspreekpunt te worden voor praktijkkennis en het uitvoeren voor praktijkonderzoek in de dierlijke sector. Door samen te werken en de onderzoeksprogramma s op elkaar af te stemmen kunnen de aanwezige competenties, de bestaande infrastructuur en de voor handen zijnde onderzoeksbudgetten optimaal aangewend worden. Deze praktijkcentra moeten gezien worden als een overlegplatform waarin de betrokken onderzoeks- en onderwijsinstellingen kunnen werken aan een grotere coördinatie van hun onderzoeksactiviteiten en aan een afstemming van hun communicatie naar de sectoren. Het is de Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling (ADLO) die samen met het Instituut voor Landbouw en Visserij (ILVO) de coördinatie van deze praktijkcentra op zich neemt. De werking berust momenteel op het samen organiseren van studiedagen en het indienen van demonstratieprojecten. Sinds eind 2007 komen ook enkele leden van de praktijkcentra in aanmerking om bij het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds steun aan te vragen bij investeringen. Op die manier zijn ze in staat de bestaande infrastructuur aan te passen aan de hedendaagse noden van praktijkonderzoek en demonstratie. Volgende organisaties en personen zijn actief binnen het PraktijkCentrum Varkens: Proef- en Vormingsinstituut Limburg (PVL) Kaulillerweg Bocholt Provinciaal Onderzoekscentrum voor Land- en Tuinbouw (POVLT) Ieperseweg Roeselare Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek (ILVO) Scheldeweg Melle UGent- Agrivet Biocentrum Proefhoevestraat Melle UGent- faculteit Diergeneeskunde, Vakgroep Voortplanting, Verloskunde en Bedrijfsdiergeneeskunde Salisburylaan Merelbeke UGent- faculteit Bioingenieurswetenschappen, Vakgroep Dierlijke Productie Proefhoevestraat Melle Zoötechnisch Centrum KULeuven R&D Bijzondere Weg Lovenjoel KUL- faculteit Bioingenieurswetenschappen Kasteelpark Arenberg Heverlee Bijzondere Weg Lovenjoel Katholieke Hogeschool der Kempen (KHK) / (KILTO) Kleinhoefstraat Geel Hogeschool Gent, Departement Briotechnologische Wetenschappen, Landschapsbeheer en Landbouw, Vakgroep Dierlijke productie Voskenslaan Gent Vrij Land- en Tuinbouwinstituut (VLTI) Ruddervoordestraat Torhout Luc Martens Andre Calus Sam Millet Aart De Kruif Lydia Bommelé Dominiek Maes Stefaan De Smet Emiel Arron Theo Niewold Bruno Goddeeris Rony Geers Jos Van Thielen Bert Driessen Dirk Fremaut Willy Vandewalle Ward Lootens Technisch Instituut St Isidorus LTC Waasland Weverstraat Sint-Niklaas Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) Deinse Horsweg Drongen De Vereniging voor Varkenshouders vzw Maalte Business Center, Blok G, 6 verdieping 9051 Sint-Denijs-Westrem Boerenbond Diestsevest Leuven Algemeen Boerensyndicaat Hendrik Consciencestraat 53 a 8800 Roeselare Vlaams Agrarisch Centrum Ambachtsweg Merelbeke Vlaamse overheid Departement Landbouw en Visserij- Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling Burgemeester Van Gansberghelaan 115a 9820 Merelbeke Vlaamse overheid Departement Landbouw en Visserij- Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling Ellipsgebouw Koning Albert II -laan 35 (bus 42) 1030 Brussel Vlaamse overheid Departement Landbouw en Visserij- Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling Ellipsgebouw Koning Albert II -laan 35 (bus 42) 1030 Brussel PCBT Ieperseweg Rumbeke-Beitem KATHO Campus Roeselare Wilgenstraat Roeselare Vlaams Varkensstamboek (VVS) Van Thorenburglaan Scheldewindeke Raf Van Buynder - Herman Vets Paul Cerpentier Suzy Van Gansbeke Norbert Vettenburg Stijn Windey Lieven Delanote Bruno Vandorpe Wim Vanhove Jürgen Depuydt Wenst u uitnodigingen voor dergelijke studiedagen in de toekomst ook/liever per te ontvangen? Laat dit weten via met vermelding van de sectoren die u interesseren (varkens, melkvee, ). VVS vzw VLAAMS VARKENSSTAMBOEK Vereniging erkend door het Ministerie van Landbouw Van Thorenburghlaan SCHELDEWINDEKE tel : 09/ fax : 09/ Ervaringen met groeipiétrains in de selectiemesterij ir. Jürgen Depuydt Cursus Fokkerij en selectie in de varkenshouderij PCV voorjaar Varkensfokkerij is geen poëzie, maar economie Vaststelling discrepantie KI-markt en winstfunctie in de fokwaardeschatting Kwaliteitstoeslag daalt. Difference (EURO/kg) 0,275 0,250 0,225 0,200 0,175 0,150 0,125 0,100 0,075 0,050 0,025 0,000 Price difference MBI MBI 4.5 Jan-85 Jan-87 Jan-89 Jan-91 Jan-93 Jan-95 Jan-97 Jan-99 Jan-01 Jan-03 Jan-05 Jan-07 Date 3 4 evolutie prijsverschil klassement Varkensfokkerij is geen poëzie, maar economie euro 0,20 0,18 0,16 0,14 0,12 0,10 0,08 0,06 0,04 0,02 0,00 jan-feb-05 mei-juni-05 sept-okt-05 jan-feb-06 mei-juni-06 sept-okt-06 jan-feb-07 mei-jun-07 sept-okt-07 slachtdatum jan-feb-08 ma-apr-08 sep-okt-08 jan-feb-09 mei-jun-09 sept-okt-09 jan-feb-10 mei-jun-10 sept-okt-10 d(3,4-4,5) d(2,5-3,4) 5 Vaststelling discrepantie KI-markt en winstfunctie in de fokwaardeschatting Kwaliteitstoeslag daalt. Nederland (PVV, Veevoedersector, ) Op weg naar 1000 gram groei en VC 2.0 maar laatste 10 jaar nauwelijks verbeterd (verslechterd voor VC) maar omrekening geslachtgewicht naar levendgewicht totaal anders Ook Duitsland en Frankrijk 6 Varkensfokkerij is geen poëzie, maar economie Vaststelling discrepantie KI-markt en winstfunctie in de fokwaardeschatting Kwaliteitstoeslag daalt. Nederland (PVV, Veevoedersector, ) Op weg naar 1000 gram groei en VC 2.0 maar laatste 10 jaar nauwelijks verbeterd (verslechterd voor VC) maar omrekening geslachtgewicht naar levendgewicht totaal anders Ook Duitsland en Frankrijk 7 Zoektocht naar groei binnen de Piétrain Stamvaders uit FWS hitlijsten: STAMVADER TY NAK DG VC SLKW INDX RIH GEM. DG ZONEN (N) DELCO VAN 'T BERKENERF KI ,4 157,7 0,884 75,2 (9) ELBRO KI ,4 143,5 0,861 60,2 (5) ELIDE VAN 'T LINDENERF KI ,9 135,1 0,876 59,6 (5) EXEL VAN BACHTE VW ,4 101,3 0, (6) F ERAP VAN DEN BOSRAND PR ,1 137,8 0, (13) HOMIE VAN DE JANSHOEK KI ,2 141,4 0, (7) HORION VAN DEN BOSRAND KI ,6 121,2 0,875 63,5 (4) IBRES VAN HET LOONDERHOF KI ,6 127,9 0,893 40,7 (7) IDYLE VAN 'T BEZEMHOF KI ,4 121,2 0, (8) JARID VAN DE BLOMBERG KI , ,886 38,3 (6) Gem. 15, ,48 131,1 0,872 53,45 (70) 8 Zoektocht naar groei binnen de Piétrain Vreemde origines afgetest : Franse Piétrain BEER TY NAK DG VC SLKW INDX RIH Julien KI ,6 126,6 0,866 Limo KI ,4 119,4 0,838 Massief KI ,7 0,838 Mannix KI ,2 112,4 0,838 Mega KI ,2 94,4 0,828 Motor KI ,5 121,3 0,841 Gem ,65 110,6 0,842 Duitse Piétrain BEER TY NAK DG VC SLKW INDX RIH JAGIEK KI ,4 80,3 0,825 JENS KI ,5 98,7 0,838 LIKEUR-2 KI ,6 98,7 0,821 Gem ,5 92,57 0,828 9 Zoektocht naar groei binnen de Piétrain Overzicht Groeipiétrain: ORIGINE Belgische Piétrain Franse Piétrain Duitse Piétrain Besluit: DG VC SLKW INDX RIH 65, ,48 131,1 0, ,65 110,6 0, ,5 92,57 0,828 Franse Piétrain kan groei bijbrengen, maar vraagtekens bij karkaskwaliteit. Desondanks verassend goede totaalindex. Variatie bij vreemde origines is even groot als bij Belgische Piétrain 10 Vergelijking absolute cijfers Selectiemesterij Praktijkstal Voeder (selectief) Nev= 9.85 MJ (2354 kcal) = heterogene groei Dv Lys F1= 10.4 g/kg, F2=8.6 g/kg korrel Stal 6 of 7 varkens per hok (0.7 m 2 /varken) per moeder blijven samen vanaf geboorte tot slacht 1 op 1: 18 rondes/jaar voor 7 compart. : meer groei= meer leegstand Vergelijking absolute cijfers Vergelijking binnen compartiment (zelfde leeftijd, sanitaire status) Lgew. = KKGew * ORIGINE N BGew. KKGew. Lgew. Ligdgn. DMG VC Vlees Type Spek MBIC Voeder Opname Fr.Piétr. Gem ,6 87,3 107,0 94,2 0,843 2,383 62,1 2,031 12,8 3,76 189,3 2,037 Belg.Piétr.Gem ,8 87,4 107,1 108,2 0,751 2,371 63,4 1,814 12,3 3,37 192,7 1,799 ORIGINE N BGew. KKGew. Lgew. Ligdgn. DMG VC Vlees Type Spek MBIC Voeder Opname Duitse Piétr. Gem60 24,9 86,9 106,4 106,2 0,768 2,599 60,5 2,031 13,5 3,76 211,9 2,002 Belg.Piétr.Gem ,6 86,7 106,2 114,6 0,721 2,565 62,4 1,891 12,6 3,45 212,0 1,857 Zeug: eigen aanfok 11 12 Bedrijfseconomische vergelijking ORIGINE Duur ronde Leegst.dr. aftoppen STDEVligdagen Fr.Piétr. Gem. 113,5 19,3 9,3 Belg.Piétr.Gem. 126,3 18,1 10,1 Duur ronde = ligdagen laatst geleverde varken Leegstand door aftoppen= gem. (duur ronde-ligdagen) Bedrijfseconomische vergelijking Afschrijving stal (20 j, rente 5.5%) 5 dagen sanitaire leegstand na ronde kostprijs/varkensplaats 300,00 325,00 350, jaarl.afbetaling/plaats 23,66 25,63 27,06 29,58 31,55 ORIGINE Gem. groei rondes/j stalkost/geleverd varken Fr.Piétr. 0,843 3,68 6,43 6,96 7,35 8,04 8,57 Belg.Piétr.G 0,751 3,22 7,34 7,95 8,39 9,17 9,78 duur ronde Fr.Piétr. 365/(113,5+5) 3,08 7,68 8,32 8,79 9,60 10,24 Belg.Piétr.G365/(126,25+5) 2,78 8,51 9,22 9,73 10,64 11, Mestafzet Bedrijfseconomische vergelijking Aftopleegstand = rondes x leegstand door aftoppen Sanit. leegstand = rondes x 5dagen Bezetting= (365-Aftopleegstand-Sanit.leegstand)/365 ORIGINE Aftopleegstand Sanit. Leegstand Bezetting Voer/plaats kgp kgre Fr.Piétr. 59,5 15,4 0,79 582,9 2,740 97,64 Belg.Piétr. 50,2 13,9 0,82 536,0 2,519 89,78 Regressierechte: Belg. Piétr % minder P2O5, 17.8 % minder N. ORIGINE P205 prod./plaats N prod./plaats P2O5/varken N/varken Fr.Piétr. 3,966 7,944 1,287 2,579 Belg.Piétr. 3,488 6,746 1,254 2,426 Prijs/varken P2O5 N 1 ton mest 18 4,5 8,1 Fr.Piétr. 5,73 3,50 3,14 Belg.Piétr. 5,39 3,59 3,34 15 Bedrijfseconomische vergelijking Laagconjuntuur: Prijs: MBIc 3.76= en MBIc 3.37= Voerkost: /ton Biggenkost: /kg ORIGINE Opbr.slvrken voerkost biggenkost afschrijving mestafzet Saldo Jaarbasis Fr.Piétr. 114,67 51,44 49,60 8,79 5,73-0, ,73 Belg.Piétr. 118,62 52,39 47,80 9,73 5,39 3, ,76 Hoogconjunctuur: Prijs: MBIc 3.76= en MBIc 3.37= Voerkost: /ton Biggenkost: /kg ORIGINE Opbr.slvrken voerkost biggenkost afschrijving mestafzet Saldo Jaarbasis Fr.Piétr. 132,14 39,35 49,60 8,79 5,73 28, ,60 Belg.Piétr. 136,11 40,08 47,80 9,73 5,39 33, ,04 16 BESLUIT Bij groeipiétrain is groei minder efficiënt tgv. hogere voederopname, wat resulteert in een hogere voederconversie Uitscheidingscijfers stijgen 13.7% P2O5 en 17.8 % bij groeipietrain Vooral bij hoogconjunctuur kan groei interessant zijn Bij afschrijving uitgaan van laatst geleverde varken Bij mestafzet uitgaan van aftopleegstand 17
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks