Please download to get full document.

View again

of 201
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

folklor/edebiyat folklore/literature

Category:

Film

Publish on:

Views: 28 | Pages: 201

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
folklor/edebiyat folklore/literature Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, üç aylık halkbilim antropoloji arkeoloji sosyoloji eğitim tarih dil edebiyat dergisi ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ YILDA DÖRT SAYI ÇIKAR
Transcript
folklor/edebiyat folklore/literature Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, üç aylık halkbilim antropoloji arkeoloji sosyoloji eğitim tarih dil edebiyat dergisi ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ YILDA DÖRT SAYI ÇIKAR A Peer Reviewed Quarterly International Journal ISSN CİLT: 17 SAYI: /3 Sahibi ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Adına Mete Boyacı Genel Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen Yayın Yönetmenleri Prof. Dr. Metin Karadağ Prof. Dr. Ahmet Pehlivan Sorumlu Yayın Yönetmeni Metin Turan Yardımcı Yönetmen : Dr. Ersin Teres Düzelti: Kafiye Yinanç Yönetim Yeri ve Yazışma Adresi Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Haspolat Kampüsü, Lefkoşa KKTC Tel: / Abone Koşulları Yurtiçi Yıllık (Postalama ücreti dahil): 100 TL Eski Aboneler ve Öğrencilere Sayısı: 15 TL Yıllık (Postalama ücreti dahil) : 60 TL Avrupa için Sayısı: 15 EURO Yıllık Abone Bedeli(Postalama ücreti dahil): 60 EURO Amerika için Sayısı: 20 $ Yıllık Abone Bedeli (Postalama ücreti dahil): 80 $ Abone bedelinin folklor/edebiyat adına Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi nin Türkiye İş Bankası Lefkoşa Şubesi ndeki TR no lu TL hesabına, TR no lu Euro hesabına veya TR no lu Dolar hesabına yatırılarak, dekontun adresimize gönderilmesi gereklidir. (Abonelerimiz yıl içindeki fiyat artışlarından etkilenmezler.) folklor/edebiyat ta yayımlanan yazılar MLA Folklore Bibliyography ve Türkologischer Anzeiger Viyana tarafından taranmaktadır. Hazırlık Baskı: Uluslararası Eğitim Öğretim Ltd. Şti - Başkent Matbaası, Bayındır Sokak 30/E Kızılay / Ankara yerel süreli yayın 1 ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ ÜÇ AYLIK KÜLTÜR DERGİSİ YAYIN İLKELERİ Genel Yayın Kuralları: folklor/edebiyat halkbilim, antropoloji, eğitim, tarih, dil ve edebiyat alanındaki özgün araştırmaları yayınlamak ve bu alanlardaki sorunlara bilimsel ölçütler içerisinde tartışma olanağı sağlamak amacıyla çıkmaktadır. folklor/edebiyat halkbilim, antropoloji, eğitim, tarih, dil ve edebiyat alanındaki özgün araştırma makalelerini, deneme ve derlemeleri yayımlayan hakemli, akademik bir dergidir. Yılda dört kez yayımlanır. folklor/edebiyat ta yayımlanan yazıların, bilim etiği başta olmak üzere, her türlü içeriksel sorumluluğu yazarlarına; telif hakkı ise basılı ve her türlü elektronik ortamda folklor/edebiyat a aittir. folklor/edebiyat ta yayımlanan bir yazı, başka bir yerde yayımlanamaz. Daha önce başka bir yerde yayımlanmış yazılar folklor/edebiyat a gönderilemez. Yayımlanan yazıların sahiplerine ve bu yazıları değerlendiren hakemlere herhangi bir ücret ödenmez. Hakem Değerlendirmesi: folklor/edebiyat a gönderilen yazılar, önce Yayım Kurulunca dergi ilkelerine uygunluk açısından incelenir. Uygun görülmeyenler düzeltilmesi için yazarına iade edilir. Yayın için teslim edilen makalelerin değerlendirilmesinde akademik tarafsızlık ve bilimsel kaliteye dikkat edilir. Değerlendirme için uygun bulunanlar, ilgili alanda iki hakeme gönderilir. Hakemlerin isimleri gizli tutulur ve raporlar iki yıl süreyle saklanır. Hakem raporlarından biri olumlu, diğeri olumsuz olduğu takdirde, yazı, üçüncü bir hakeme gönderilebilir veya Yayın Kurulu, hakem raporlarını inceleyerek nihai kararı verebilir. Yazarlar, hakem ve yayın kurulunun eleştiri ve önerilerini dikkate alırlar. Katılmadıkları hususlar varsa, gerekçeleriyle birlikte itiraz etme hakkına sahiptirler. Yayına kabul edilmeyen yazılar, yazarlarına iade edilmez. Yazım Dili folklor/edebiyat dergisinin yazım dili Türkiye Türkçesidir. Ancak her sayıda derginin üçte bir oranını geçmeyecek şekilde başka dillerde yazılmış yazılara da yer verilebilir. Yazım ve Basım Koşulları: Yazılar windows (Microsoft Word) uyumlu sözcük işlemci programıyla yazılmalı, e posta yoluyla gönderilmiş olsa da A4 boyutundaki kağıda 3 kopya çıktısı alınarak Word uyumlu CD ile birlikte yazışma adresine gönderilmelidir. Yazıların uzunluğu konusuda sınırlama olmasa da tek bir sayıda yayımlanabilmesi göz önüne alınarak 20 sayfayı aşmamalıdır. İlk sayfa yazım sırası: 1)Yazar adı (sol üst köşe, sola dayalı) 2) MakaIe başlığı (sola dayalı) 3) Çeviri makaleler için çevirmen adı (sağa dayalı) 4)Türkçe özgün makaleler için ABSTRACT, RESUME, ZUSAMMENFASSUNG başlıkları altında, 100 sözcüğü geçmeyen İngilizce, Fransızca ya da Almanca özet. Makale başlığının özet dilinde çevirisi özet başlığının altında verilmeli daha sonra özet metin yer almalıdır. Türkçe dışındaki makaleler için ÖZET başlığı altında genişçe bir Türkçe özet verilmeli ve aynı kurallara uyulmalıdır. Çeviri ve kitap tanıtım, değerlendirme yazıları hariç, özet bölümü olmayan yazılar, yayımlanmaz. 5) Önce makale dilinde, ardından özet dilinde anahtar sözcükler. (3-5 sözcük) 6) Yazarla ilgili açıklama (sayfa altına) (*) işareti ile 7) Varsa, makale ile ilgili açıklama (sayfa altına); çeviri metinlerde kaynak metin ile ilgili açıklama (**) işareti ile 8) Varsa, çevirmenle ilgili açıklama (sayfa altına) (***) işareti ile gösterilmelidir. Dipnotlar ve Kaynakça Dipnot ve kaynaklar APA 5 (American Psychological Association) standartlarına uygun olarak verilmeli, ikinci kaynaktan yapılan alıntılarda, asıl kaynak da belirtilmelidir. 2 INTERNATIONAL CYPRUS UNIVERSITY QUARTERLY CULTURAL JOURNAL Editorial Principals Folklor/Literature is published quarterly. Winter/January, Spring/April, Summer/July and Autumn/October. The main goal is to publish original researches on folklore, antropology, education, history, language and literature and create a discussion platform on these subjects. Folklor/Literature is an academical journal which publishes original articles on folklore, antropology, education, history, language and literature. The overall responsibility and writing preferences for the published articles belong to the author of the article, The royalty rights of the accepted articles are considered transferred to Folklor/Literature. In order for any article to be published in Folklor/Literature, it should not have been previously published or accepted to be published elsewhere. Referees Evaluation of Papers Articles forwarded to Folklor/Literature are first reviewed by the Editorial Board in terms of journal s publishing principles. Those which are found unsuitable are returned to their authors to be corrected. Academic objectivity and scientific quality are considered of paramount importance. Those considered acceptable are initially referred to two referees who are wellknown for their works in relevant fields. Names of the referees are kept confidential and referee reports are safe-kept for two years. For publication of articles, two positive reports are required. In case one referee report is negative while the other is favorable, the article may be forwarded to a third referee for further evaluation or alternatively the board, based on the contents of the reports may feel confident to make a final decision. The authors are to consider the criticism, suggestions and corrections offered by the referees and by the editorial board. If they disagree, they are entitled to counter present their views and justifications. Final decision rests with the editorial board. Articles which are not accepted for publication are not returned to their authors. The Language The language of the journal is Turkish. Articles in other languages may be published, not to exceed one third of an issue. Writting and Edition Rules 1. Papers should be typed in MS Word program. 2. Papers should be prepared in accordance with the principles set forth are to be sent in three copies and one CD to Folklore/Literature at the correspondence adress. 3. The maximum length for the papers is 20 pages. The first page should be written as follows: 1. Names and surnames are written in upper left hand corner (left aligned) 2. The Title (left aligned) 3. Translator name for translated papers (right aligned) 4. For original papers in Turkish, the paper should include an abstract in English, French or Germany, briefly and laconically expressing the subject in maximum 100 words. The tranlation of paper s title should be given under the title of abstract. After that, the abstract should be taken place. A detailed Turkish abstract should be given for the papers in the other languages. The papers which do not have a abstract will not be published. 5. Leaving one line empty after the body of abstract, there should be key words, minimum 3 and maximum 5 words. 6. Explanation about the author (with *) 7. If there is, explanation about the paper (with **), for tranlation explanation about the source text (with **) 8. If there is, explanation about the tranlator (with ***) Footnotes and Bibliography The footnotes and bibliography should be gives according to APA 5 (American Pyschological Association) standarts. The original source should be indicated in the secondary quatations. 3 Yayın Kurulu / Editorial Boards Prof.Dr. Abdulkadir Gürer (Ankara Üniversitesi) Prof.Dr. Ahmet Gökbel (Cumhuriyet Üniversitesi) Prof. Dr. Ahmet Necmi Yaşar (Çukurova Üniversitesi) Prof. Dr. Ahmet Pehlivan (Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi) Prof. Dr. Ali Osman Öztürk (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi) Prof. Dr. Asker Kartarı (Kadir Has Üniversitesi) Prof. Dr. Aynur Koçak (Kocaeli Üniversitesi) Prof. Dr. Bahadır Gülmez (Anadolu Üniversitesi) Prof. Dr. Bekir Onur (Ankara Üniversitesi) Prof. Dr. Bernt Brendemon (Finlandiya) Prof Dr. Birsen Karaca (Ankara Üniversitesi) Prof. Dr. Celil Gariboğlu Nagiyev (Bakü Asya Ünversitesi) Prof. Dr. Cengiz Tosun (Hacettepe Üniversitesi) Prof. Dr. Dilek Batislam (Çukurova Üniversitesi) Prof. Dr. Erman Artun (Çukurova Üniversitesi) Prof. Dr. Esma Şimşek (Fırat Üniversitesi) Prof. Dr. Eva Csato Johanson (İsveç) Prof. Dr. F. Belkıs Kümbetoğlu (Marmara Üniversitesi) Prof. Dr. Eunkyung Oh (Güney Kore) Prof. Dr. Fırat Kutluk (Dokuz Eylül Üniversitesi) Prof. Dr. Fuat Bozkurt (Akdeniz Ünversitesi) Prof. Dr. Gülsün Parlar (Gazi Üniversitesi) Prof. Dr. Hande Birkalan (Yeditepe Üniversitesi) Prof. Dr. Özkan Manav (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) Prof. Dr. Hasan Özdemir (Ankara Üniversitesi) Prof. Dr. Haşim Karpuz (Selçuk Üniversitesi) Prof. Dr. Hayrettin Rayman (Bozok Üniversitesi) Prof. Dr. İlhan Başgöz (ODTÜ) Prof. Dr. İlhan Tomanbay (Hacettepe Üniversitesi) Prof. Dr. İsa Habibbeyli (Nahcivan Devlet Üniversitesi) Prof. Dr. İsmail Öztürk (Dokuz Eylül Üniversitesi) Prof. Dr. Jaklin Kornfilt (ABD) Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı (Ankara Üniversitesi) Prof. Dr. Maria Ivanics (Macaristan) Prof. Dr. Mehmet Ölmez (Yıldız Teknik Üniversitesi) Prof.Dr. Metin Karadağ (Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi) Prof.Dr. Muharrem Caferli (Nahcivan Devlet Üniversitesi) Prof. Dr. Muhtar Kutlu (Ankara Üniversitesi) Prof. Dr. Musa Yaşar Sağlam (Hacettepe Üniversitesi) Prof. Dr. Namık Açıkgöz (Muğla Üniversitesi) Prof. Dr. Nuran Elmacı (Dicle Üniversitesi) Prof. Dr. Nevzat Yusuf Saragöl (Romanya) Prof. Dr. Oğuz Makal (Beykent Üniversitesi) Prof. Dr. Oktay Belli (İstanbul Üniversitesi) Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu (Hacettepe Üniversitesi) Prof. Dr. Suat Karantay (Boğaziçi Üniversitesi) Prf. Dr. Suavi Aydın (Hacettepe Üniversitesi) Prof.Dr. Şahin Karasar (Maltepe Üniversitesi) Prof. Dr. Taner Timur (Ankara Üniversitesi) Prof. Dr. Tuna Ertem (Ankara Üniversitesi) Prof. Dr. Tülay Er (Başkent Üniversitesi) Prof. Dr. Uğur Alpagut (Bolu İzzet Baysal Üniversitesi) Prof. Dr. Umay Günay (YÖDAK-KKTC) Prof. Dr. V. Dogan Günay (Dokuz Eylül Üniversitesi) Prof. Dr. Veysel Sönmez (Hacettepe Üniversitesi) Prof. Dr. Yıldıray Erdener (ABD) Prof. Dr. Zafer Önler (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi) Prof.Dr. Zühal Ölmez (Yıldız Teknik Üniversitesi) Doç. Dr. Ahmet Taşğın (Ardahan Üniversitesi) Doç. Dr. Aksu Boru (Hacettepe Üniversitesi) Doç.Dr. Ali Yakıcı (Gazi Üniversitesi) Doç. Dr. Ayten Kaplan (Hacettepe Üniversitesi) Doç.Dr. Ertuğrul Rufai Turan (Ankara Üniversitesi) Doç. Dr. Filiz Oktay Demir (Maltepe Üniversitesi) Doç. Dr. Luiba Çimpoeş (Moldova İlimler Akademisi) Doç. Dr. Medine Sivri (Osmangazi Üniversitesi) Doç. Dr. Mustafa Oral (Akdeniz Üniversitesi) Doç.Dr. Nilgün Çıblak (Mersin Üniversitesi) Doç. Dr. Nur Gürani Arslan (Boğaziçi Üniversitesi) Doç. Dr. Tülin Arseven (Akdeniz Üniversitesi) Doç. Yılmaz Aydın (Kocaeli Üniversitesi) 4 İÇİNDEKİLER folklor/edebiyat tan / Metin Turan 7-8 ÇUKUROVA HALK KÜLTÜRÜNDE YEREL FIKRA TİPİ: ABDAL FIKRALARI Çukurova Local Folk Culture Type: Abdal Jokes/ Erman Artun 9-28 OĞUZ ATAY IN YARATTIĞI TUTUNAMAYANLAR TİPİNİN EVRENSEL GENLERİ Universal Gens of Losers Type Created By Oğuz Atay/ Birsen Karaca CAHİT SITKI TARANCI NIN ÖLÜM I - II İLE OTUZ BEŞ YAŞ ŞİİRLERİ NİN GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEMESİ Semiological Analysis of Cahit Sıtkı Tarancı s Poems Ölüm I-II and Otuz Beş Yaş / Selma Elyıldırım - Ayten Er BATI RÖNESANSINDA RABELAİS, TÜRKÇE YAZINDA KÖY ENSTİTÜLÜLER Rebalais in Western Renaissance - Village Institutes Köy Enstitülüler in Turkish Literature / Alper Akçam GÖÇLE GELEN ÖĞRENCİLERE TÜRKÇE ÖĞRETİRKEN KARŞILAŞILAN SORUNLARA İLİŞKİN ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİ (İZMİR ÖRNEĞİ) The Views of Teacher About The Problems in Teaching Turkish to Students Who Migrated Turkey (İzmir Case)/ Nevin Akkaya BATTAL-NÂME, SASONLU TAVİT VE DİGENİS AKRİTAS DESTANLARINDAKİ KAHRAMANLARIN LORD RAGLAN IN GELENEKSEL KAHRAMAN KALIBINA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ An Evaluation according to Traditional Heroic Patterns by Lord Raglan on Heros in the Battal-name, Digenis Akritas and David of Sassoun / Mehmet Yılmaz MÜZİK MEDYASINDA ANKARALILAR Ankaralılar in Media Music World / Ayten Kaplan DOBRİ MİNKOV UN 1870 YILINA AİT EDİRNE İZLENİMLERİ Dobre Minkov un for the year 1870 Impressions of Edirne /Hüseyin Mevsim 15. YÜZYILDA HITAY DA BİR TİMURLU SEFİR GIYASEDDİN NAKKAŞ IN HITAY GÖZLEMLERİ A Timurid Ambassador in Hıtay and on 15. Century: Gıyaseddin Nakkaş s Hıtay Observations/ Betül Mutlu YAMADA TORAJIR VE TÜRKİYE Yamada Toroajirö and Turkey/ Ali Volkan Demir ÂŞIKLARIN SOSYOKÜLTÜREL HAYATTAKİ YERİ VE ÖNEMİ The Position an Importance of Aşıks in Soci-Cultural Life/ Münir Cerrahoğlu CUMONG (KORE) VE ALPAMIŞ (ÖZBEK) DESTANLARINDA KAHRAMANIN DOĞUŞU HAKKINDA PSİKOANALİTİK BİR DEĞERLENDİRME A Reviw on the Birth of Hero in Epic Poem of Korean Cumong and Uzbek Alpamısh With a Psikoanalitik Point of View/ Eunkyung Oh RUH ZEHİRLER ARASINDA EN ETKİLİ OLANIDIR: KARL-HEINZ OTT UN ENDLICH STILLE ADLI ROMANI The Soul is The Most Effective Among The Poisons: Karl-Heinz Otts s Novel Named as Endlich Stille / Kenan Öncü KANARYA ADALI ŞAİR ANDRÉS SÁNCHEZ ROBAYNA NIN ŞİİRİNDE İÇSELLEŞTİRİLMİŞ DOĞA Interiorised Nature in Canary Islands Poet Andrés Sénchez Robayna s Poems/ Olcay Öztunalı TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA HEDEFE YÖNELİK YABANCI DİL ÖĞRETİMİ Target-Driven Foreign Language Teaching in Vocational School Of Tourism and Hotel Management / Gülnaz Kurt folklor/edebiyat tan Bu sayımızın ilk yazısı, son yıllarda halkbilim çalışmalarını Çukurova bölgesi özelinde yoğunlaştıran Dr. Erman Artun un çoğunlukla İç Anadolu Bölgesi ne yerleşen, ağırlıklı olarak da geçimlerini düğünlerde davul zurna çalarak karşılayan Türkmen boylarından Abdallar üzerine anlatılan fıkralarla ilgili. Artun, bu incelemesinde Abdallara dair bilgiler aktardıktan başka, fıkraların kaynağını oluşturan Abdalların hayat tarzları, iş ve çalışma alışkanlıkları üzerinde de durmaktadır. Oğuz Atay, Türk edebiyatının yakın dönemde üzerinde çokça durulan, değişik açılardan da tartışılan adlarından biri. Dr. Birsen Karaca, Oğuz Atay ın üzerinde durulması ve tartışılmasına temel neden olan başyapıtı Tutunamayanlar da yarattığı tipin, evrensel genleri üzerinde durarak, onun Rus edebiyatındaki akrabalıklarını; Dr. Selma Elyıldırım ve Dr. Ayten Er ise Türk şiirinin önemli adlarından Cahit Sıtkı Tarancı nın üç şiirini göstergebilimsel yöntemle irdelemekte. Eğitim tarihimizde olduğu kadar, edebiyat alanında da Köy Enstitüleri, Türkiye nin gündemini her daim meşgul etmiş konulardan biri olmuştur. Alper Akçam, François Rabelais in halk kültürünün karnavalcı, çoklu imge sistemini üstkültüre taşıyan yaklaşımını, Köy Enstitülü yazarların metinlerinden hareketle tartışmakta. Sürekli olarak çoğalan ve giderek derinleşen göç olgusunun, Türkçe öğretimi açısından değerlendirmesini, İzmir örneğinden hareketle Dr. Nevin Akkaya yapıyor. Makelede bir yandan Türkiye nin farklı coğrafi bölgelerinden gelenler, bir yandan da eski Yugoslavya ve Bulgaristan göçmenlerinin yoğun olduğu semtleri örneklem olarak seçerek; genel olarak göçün yıllara göre gösterdiği dağılımı aktarmakta ama özel olarak bu göçlerle ortaya çıkan dil öğretiminde öğretmenlerin karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara ilişkin görüşleri tartışılmaktadır. Dr. Gülnaz Kurt ise, yabancı dil öğretimini turizm ve otelcilik yüksekokulları örneğinden hareketle irdeliyor. Farklı halkların, bazen savaşarak, bazen dini sebeplerle, bazen ticaret yoluyla birbirleriyle olan ilişkilerinin en belirgin yansımasını, sözlü anlatlı türlerinde görmekteyiz. Türkler, Ermeniler, Araplar ve Rumlar tarihin belli dönemlerinde sözünü ettiğimiz bu nedenlerle bir biçimde ilişkide bulunmuş halklardır. Dr. Mehmet Yılmaz makalesinde, bu ilişkinin sözkonusu halkların ortak bilincinin yansımasını Battal-Nâme, Digenis Akritas ve Sasonlu Tavit destan örneklerini ele alarak bu destanlardaki kahraman kalıbını Lord Raglan ın geleneksel kahraman kalıbına göre irdelemektedir. Dr. Eunkyung Oh ise Kore halkının ünlü destanı Cumong ile Özbek halkının destanı Alpamış ı, kahramanların doğuşu bağlamında psikoanalitik yöntemle değerlendi. Popüler kültürün hızla mayalandığı, kültür endüstirisinin süratle zemin bulduğu alanların başında müzik gelmekte. Dr. Ayten Kaplan, son yıllarda daha bir belirginleşerek artan, sokak eğlencesi nin ötesinde içi boş bir anlamsızlık örneği seslendirmeleri Ankara özelinden tartışıyor. 7 Dönemin Edirne Valisi Asım Paşa nın, vilayet sınırları içindeki Müslüman ve Hıristiyan halkların temsilcilerinin katılımıyla, halkın ihtiyaç ve sorunlarının dile getirilmesi; yol yapımı, ziraat sandıkları kurulması gibi toplumsal sorunların gündeme taşınarak görüşülmesi amacıyla oluşturduğu heyete Sliven den katılan, yerel İdarî Meclis üyelerinden Panayot Minkov, o tarihlerde on dört yaşındaki oğlu Dobri Minkov u da yanına alır. Sonraları, Doğu Rumeli Eyaleti parlamentosu üyesi ( ), uluslararası saygınlığa sahip hukukçu olan Minkov un 1870 yılına ait Edirne izlenimlerini Dr. Hüseyin Mevsim aktararak, değerlendirdi yılında Hoca Gıyaseddin Nakkaş tarafından Farsça olarak yazılan Hıtay Sefaretnamesi bilinen en eski gezi kitaplarımızdandır yılında Küçükçelebizade İsmail Asım tarafından Osmanlı Türkçesine çevrilen bu yapıt, Timurlu mirzalarından Mirza Baysungur un sefir olarak görevlendirdiği Nakkaş ın, fiziksel gözlemleri yanı sıra Hıtay toplumunun sosyal ve kültürel yapısıyla ilgili ayrıntılara da yer verilmiştir. Dr. Betül Mutlu, makalesinde Hıtay Sefaretnamesi nin içerdiği gözlem notlarını ve anlatım biçimini ele almakta yılı Türkiye de Japon yılı olarak farklı etkiniklerle değerlendirildi. Bu etkinliklerde sıklıkla adı anılan kişilerin başında Yamada Torajırö gelmekteydi. Torajirö nin Türkiye üzerine yazdıkları ve çalışmalarını Dr. Ali Volkan Demir; âşıkların sosyokülterel hayattaki yeri ve önemini, Elbistanlı Âşık Derdiçok örneği üzerinden Münir Cerrahoğlu değerlendiriyor. Alman romantizminin önemli adlarından Novalis in Ruh zehirler arasında en etkili olanıdır yorumunu, çağdaş Alman yazarlarından Karl-Heinz Ott un Edlich Stille romanının başkahramanının kimseye hayır diyememesi eylem(siz)ine yakıştırarak, yapıtı Dr. Kenan Öncü; İspanyol edebiyatının önde gelen eleştirmenlerinden, çevirmen Andrés Sánchez Robayna nın şiirlerini içselleştirilmiş doğa teması ekseninde, Robayna gibi aynı zamanda yetenekli bir şair de olan Dr. Olcay Öztunalı ele aldı. Metin Turan Sorumlu Yayın Yönetmeni 8 folklor/edebiyat, cilt:17, sayı:67, 2011/3 ÇUKUROVA HALK KÜLTÜRÜNDE YEREL FIKRA TİPİ: ABDAL FIKRALARI Erman Artun * Giriş Abdalların bir bölümü eskiden çantalarını omuzlarına takar, köy köy gezerek sünnetçilik yaparlardı. Abdal aşiretinin kendine özgü ağız özellikleriyle hikâyeler anlatırlar, türküler ve ağıtlar söylerlerdi. Abdallar, k
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks