Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ

Category:

Paintings & Photography

Publish on:

Views: 0 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
05-06 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ÇEVRE SAĞLIĞI PROGRAMI BÜTÜNLEME SINAV TARİHLERİ CEV-0 Ekoloji Yrd.Doç.Dr.Mustafa ÇALIŞKAN :30 CEV-0 Biyoistatistik Öğr.Gör.İlker ÖZGEDİK :00 CEV-
Transcript
05-06 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ÇEVRE SAĞLIĞI PROGRAMI BÜTÜNLEME SINAV TARİHLERİ CEV-0 Ekoloji Yrd.Doç.Dr.Mustafa ÇALIŞKAN :30 CEV-0 Biyoistatistik Öğr.Gör.İlker ÖZGEDİK :00 CEV- Hidroloji Öğr.Gör.Göktuğ GÜL :00 4 CEV-04 Çevre Kirliliği Ölçme ve Değerlendirme Yrd.Doç.Dr.Yakup ÖMEROĞLU :00 4 CEV-0 Mesleki Uygulama Yrd.Doç.Dr.Mustafa ÇALIŞKAN :00 05-06 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI BÜTÜNLEME SINAV TARİHLERİ TDS-06 Tıbbi Dökümantasyon II TDS-06 Tıbbi Dökümantasyon II TDS- Sağlık Hizmetlerinde Veri Toplama ve Analiz TDS- Sağlık Hizmetlerinde Veri Toplama ve Analiz SEC-305 Kamu Yönetimi TDS-0 Tıbbi Terminoloji II SEC-303 Davranış Bilimleri TDS-4 Klavye Teknikleri TDS-4 Klavye Teknikleri 4 TDS-04 Sağlık Planlaması ve Strateji Geliştirme 4 SEC-304 Sağlıkta Kalite ve Performans Yönetimi 4 TDS-06 Hasta Psikolojisi ve Kişilerarası İletişim Yrd.Doç.Dr.Hüseyin DEMİRTOLA :30 Yrd.Doç.Dr.Hüseyin DEMİRTOLA :30 Öğr.Gör.İlker Özgedik :00 Öğr.Gör.İlker Özgedik :00 Yrd.Doç.Dr.Hüseyin DEMİRTOLA :30 Prof.Dr.Bahtiyar BAKIR :00 Yrd.Doç.Dr.Mustafa ÇALIŞKAN :00 Öğr.Gör.Abdullah Alper ERTEM :30 B.LAB Öğr.Gör.Abdullah Alper ERTEM :30 B.LAB Öğr.Gör.Abdullah Alper ERTEM :00 Öğr.Gör.Dr.Alper GÜZEL :30 Öğr.Gör.Abdullah Alper ERTEM :00 05-06 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI BÜTÜNLEME SINAV TARİHLERİ TLT-0 Bilgi ve İletişim Teknolojisi Öğr.Gör.Göktuğ GÜL :30 TLT-0 Bilgi ve İletişim Teknolojisi Öğr.Gör.Göktuğ GÜL :30 SEC-40 İlk Yardım Yrd.Doç.Dr.Ebru Doğan GÜNER :30 TLT-08 Hasta Psikolojisi ve Kişilerarası İletişim Öğr.Gör.Abdullah Alper ERTEM :00 SEC-4 Deontoloji ve Meslek Etiği Öğr.Gör.Dr.Deniz Başpınar AKTEKİN :30 TLT-06 Sağlık Hizmetleri Yönetimi Öğr.Gör.Dr.Alper GÜZEL :00 TLT-06 Sağlık Hizmetleri Yönetimi Öğr.Gör.Dr.Alper GÜZEL :00 SEC-407 Araştırma Teknikleri Öğr.Gör.İlker Özgedik :00 TLT-04 Bilgisayarla İstatistik Uygulama Yrd.Doç.Dr.Hakan TEKEDERE :30 TLT-4 Histoloji Doç.Dr.Meltem UZUNHİSARCIKLI :00 TLT-4 Histoloji Doç.Dr.Meltem UZUNHİSARCIKLI :00 TLT- Laboratuvar Kimyası Öğr.Gör.Hazer YÜKSEKDAĞ :00 TLT- Laboratuvar Kimyası Öğr.Gör.Hazer YÜKSEKDAĞ :00 TLT-0 Klinik Mikrobiyoloji Yrd.Doç.Dr.Lale TÜRKMEN :30 TLT-0 Klinik Mikrobiyoloji Yrd.Doç.Dr.Lale TÜRKMEN :30 4 SEC-405 Teşhiste Moleküler Teknikler Yrd.Doç.Dr.Selcen BABAOĞLU AYDAŞ :00 4 TLT-04 Tıbbi Laboratuvarlarda Kalite Kontrol ve Akreditasyon Yrd.Doç.Dr.Lale TÜRKMEN :30 4 SEC-40 Organik Kimya Öğr.Gör.Hazer YÜKSEKDAĞ :00 4 SEC-404 Radyobiyoloji Öğr.Gör.Hacı DOĞAN :30 05-06 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ PROGRAMI BÜTÜNLEME SINAV TARİHLERİ TGT-4 Bilgi ve İletişim Teknolojisi Öğr.Gör.Göktuğ GÜL :30 TGT-4 Bilgi ve İletişim Teknolojisi Öğr.Gör.Göktuğ GÜL :30 SEC- İlk Yardım Yrd.Doç.Dr.Ebru Doğan GÜNER :30 TGT-08 Hastalıklar Bilgisi I Yrd.Doç.Dr.Esma UŞAK :30 TGT-04 Radyasyon Fiziği Öğr.Gör.Hacı DOĞAN :00 TGT-04 Radyasyon Fiziği Öğr.Gör.Hacı DOĞAN :00 TGT-0 Radyolojik Anatomi ve İnceleme Yrd.Doç.Dr.Mahmut DUYMUŞ :00 TGT-0 Radyolojik Anatomi ve İnceleme Yrd.Doç.Dr.Mehmet Sait MENZİLCİOĞLU :00 SEC-06 Biyofizik Öğr.Gör.Dr.H.Gökçen ÇETİNKAYA :30 TGT-06 Radyasyon Sağlığı ve Korunma Öğr.Gör.Hacı DOĞAN :00 TGT-06 Radyasyon Sağlığı ve Korunma Öğr.Gör.Hacı DOĞAN :00 TGT- Tıbbi ve Radyolojik Terminoloji Öğr.Gör.Dr.Deniz Başpınar AKTEKİN :30 TGT-0 Kontrast İlaç Farmakolojisi Öğr.Gör.Hazer YÜKSEKDAĞ :00 TGT-0 Kontrast İlaç Farmakolojisi Öğr.Gör.Hazer YÜKSEKDAĞ :00 4 SEC-09 Teknolojinin Bilimsel İlkeleri Öğr.Gör.Dr.H.Gökçen ÇETİNKAYA :30 4 TGT-06 Radyolojik İnceleme Teknikleri II Yrd.Doç.Dr.Mahmut DUYMUŞ :00 4 TGT-06 Radyolojik İnceleme Teknikleri II Yrd.Doç.Dr.Mehmet Sait MENZİLCİOĞLU :00 4 TGT-04 Radyolojik Görüntüleme Fiziği II Öğr.Gör.Hacı DOĞAN :00 4 TGT-04 Radyolojik Görüntüleme Fiziği II Öğr.Gör.Hacı DOĞAN :00 4 SEC- Deontoloji ve Meslek Bilgisi Öğr.Gör.Dr.Deniz Başpınar AKTEKİN :30 05-06 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI BÜTÜNLEME SINAV TARİHLERİ SEC-609 Bilgiye Erişim Araçları İAY-06 Fizyoloji II İAY-06 Fizyoloji II İAY-08 Tıbbi Terminoloji İAY-08 Tıbbi Terminoloji İAY-0 Acil Hasta Bakımı II İAY-0 Ambulans Servis Eğitimi I 4 SEC-605 Mesleki İngilizce 4 SEC-603 Deontoloji ve Meslek Etiği 4 İAY-04 Sağlık Hizmetleri Yönetimi 4 İAY-04 Sağlık Hizmetleri Yönetimi Yrd.Doç.Dr.Hakan TEKEDERE :00 Prof.Dr.Birsen KAPLAN :00 Prof.Dr.Birsen KAPLAN :00 Prof.Dr.Bahtiyar BAKIR :00 Prof.Dr.Bahtiyar BAKIR :00 Doç.Dr.İsa KILIÇASLAN :00 Doç.Dr.Ahmet DEMİRCAN :30 Yrd.Doç.Dr.Selcen BABAOĞLU AYDAŞ :00 Öğr.Gör.Dr.Deniz Başpınar AKTEKİN :30 Öğr.Gör.Dr.Alper GÜZEL :00 Öğr.Gör.Dr.Alper GÜZEL :00 05-06 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ YAŞLI BAKIM PROGRAMI BÜTÜNLEME SINAV TARİHLERİ YB-08 Temel Gerontoloji Öğr.Gör.Dr.Deniz Başpınar AKTEKİN :30 YB-04 Psikoloji ve Kişilerarası İletişim Öğr.Gör.Abdullah Alper ERTEM :00 YB-0 Hastalıklar Bilgisi II Yrd.Doç.Dr.Esma UŞAK :30 SEC-5 Deontoloji ve Meslek Etiği Öğr.Gör.Dr.Deniz Başpınar AKTEKİN :30 SEC-506 Araştırma Teknikleri Öğr.Gör.İlker Özgedik :00 YB-06 Yaşlı Bakım İlke ve Esasları II Doç.Dr. Fatma ARPACI :30 YB-06 Yaşlı Bakım İlke ve Esasları II Doç.Dr. Fatma ARPACI :30 SEC-503 Davranış Bilimleri Yrd.Doç.Dr.Mustafa ÇALIŞKAN :00 YB-0 Farmakoloji Öğr.Gör.Hazer YÜKSEKDAĞ :00 YB-0 Farmakoloji Öğr.Gör.Hazer YÜKSEKDAĞ :00 4 SEC-50 Çevre Koruma Yrd.Doç.Dr.Mustafa ÇALIŞKAN :30 4 SEC-5 İlk Yardım Yrd.Doç.Dr.Ebru Doğan GÜNER :30 4 YB-04 Yaşlılarda Kronik Hastalıklar Öğr.Gör.Dr. Özge Tuğçe PAŞAOĞLU :00 4 YB-04 Yaşlılarda Kronik Hastalıklar Öğr.Gör.Dr. Özge Tuğçe PAŞAOĞLU :00 4 YB-0 Mesleki Uygulama Yrd.Doç.Dr.Hüseyin DEMİRTOLA : YB-0 Mesleki Uygulama Yrd.Doç.Dr.Yakup ÖMEROĞLU :00 05-06 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI BÜTÜNLEME SINAV TARİHLERİ PAT-0 Histoloji Prof.Dr.E.Arzu KOÇKAYA :30 PAT-0 Histoloji Prof.Dr.E.Arzu KOÇKAYA :30 PAT-06 Sitoteknoloji I Prof.Dr.E.Arzu KOÇKAYA :00 PAT-06 Sitoteknoloji I Prof.Dr.E.Arzu KOÇKAYA :00 PAT-0 Patoloji Laboratuvar Teknikleri Uygulaması I Doç.Dr.Ayşe ASLANTÜRK :30 PAT-0 Patoloji Laboratuvar Teknikleri Uygulaması I Doç.Dr.Ayşe ASLANTÜRK :30 PAT-04 Tıbbi Terminoloji Prof.Dr.Bahtiyar BAKIR :00 PAT-04 Tıbbi Terminoloji Prof.Dr.Bahtiyar BAKIR :00 SEC-703 Özel Histoloji Doç.Dr.Meltem UZUNHİSARCIKLI :30 PAT-08 Histoteknoloji I Doç.Dr.Ayşe ASLANTÜRK :30 PAT-08 Histoteknoloji I Doç.Dr.Ayşe ASLANTÜRK :30 SEC-706 Davranış Bilimleri Yrd.Doç.Dr.Mustafa ÇALIŞKAN :00 4 PAT-04 Moleküler Patoloji Teknikleri Yrd.Doç.Dr.Selcen BABAOĞLU AYDAŞ :00 4 PAT-04 Moleküler Patoloji Teknikleri Yrd.Doç.Dr.Selcen BABAOĞLU AYDAŞ :00 4 SEC-70 Patolojide Özel Konular Doç.Dr.Meltem UZUNHİSARCIKLI : PAT-0 Mesleki Uygulama Doç.Dr.Ayşe ASLANTÜRK :00 05-06 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI BÜTÜNLEME SINAV TARİHLERİ 4 4 ADS-0 Bilgi ve İletişim Teknolojisi Öğr.Gör.Göktuğ GÜL :30 SEC-804 Çevre Koruma Yrd.Doç.Dr.Mustafa ÇALIŞKAN :30 SEC-806 Laboratuvar Güvenliği Öğr.Gör.Hazer YÜKSEKDAĞ :30 ADS-06 Maddeler Bilgisi II Doç.Dr. Çağdaş ÇINAR :00 DİŞ H.F. ADS-08 Laboratuar İşlemleri II Yrd.Doç.Dr. Pınar ÇEVİK :00 DİŞ H.F. ADS-04 Ağız, Diş Anatomisi ve Terminolojisi II Doç.Dr. Neşet Volkan ASAR :00 DİŞ H.F. SEC-805 Genel Mikrobiyoloji Doç.Dr.Ebru YILMAZ :00 ADS-0 Klinik Araç Gereç ve Malzemeleri II Doç.Dr. Süleyman BOZKAYA :00 DİŞ H.F. SEC-8 Biyomedikal Teknoloji Öğr.Gör.Dr.H.Gökçen ÇETİNKAYA :00 ADS-0 Mesleki Uygulama Prof.Dr.Bahtiyar BAKIR :00
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks