Please download to get full document.

View again

of 28
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Geboortezorg in Nederland. Samenwerking rondom de zwangerschap

Category:

How To, Education & Training

Publish on:

Views: 18 | Pages: 28

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Geboortezorg in Nederland Samenwerking rondom de zwangerschap Colofon Bo Geboortezorg, CPZ, Kind & Ziekenhuis, KNOV, NBvK, NVOG en Patiëntenfederatie Nederland. Utrecht, april 2017 In deze brochure staat
Transcript
Geboortezorg in Nederland Samenwerking rondom de zwangerschap Colofon Bo Geboortezorg, CPZ, Kind & Ziekenhuis, KNOV, NBvK, NVOG en Patiëntenfederatie Nederland. Utrecht, april 2017 In deze brochure staat informatie over de organisatie van de geboortezorg in Nederland voor vrouwen die zwanger zijn of willen worden en hun partners. Deze brochure is gebaseerd op de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg versie 1.1. Bij de samenstelling van de informatie zijn de volgende organisaties in de werkgroep Cliëntversie Zorgstandaard Integrale Geboortezorg betrokken: Bo Geboortezorg, het College Perinatale Zorg (CPZ), Kind & Ziekenhuis, de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV), de Nederlandse Beroepsvereniging voor Kraamverzorgenden (NBvK), de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) en Patiëntenfederatie Nederland. Deze organisaties zijn niet juridisch aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze brochure. De brochure is digitaal beschikbaar via Je bent van harte uitgenodigd om deze brochure integraal te verveelvoudigen en te verspreiden. Inleiding Heb je een kinderwens? Verwacht je een baby? Dan wil je een goede start voor je baby en voor je gezin. Daar hoort goede begeleiding en zorg bij. Wat houdt die goede begeleiding en zorg in? Goede begeleiding en zorg is afgestemd op jouw wensen en keuzes. Deze keuzes maak je zelf. Je hebt zelf ook een belangrijke stem in de zorg die je krijgt. De zorgverleners geven je volledige en begrijpelijke informatie om de keuzes te maken die het best bij je passen. Ook kun je de zorgverleners vragen om jou mee te helpen in het samen beslissen. Hiervoor moeten zorgverleners goed met jou samenwerken, maar ook met elkaar! Vanaf het moment dat je zwanger wilt worden tot je baby 6 weken is, werken zorgverleners samen om je goede zorg te geven. Verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgenden, Jeugdgezondheidszorg en andere zorgverleners hebben afspraken gemaakt over goede onderlinge samenwerking. Dit heet integrale geboortezorg. Het is belangrijk dat jij en je eventuele partner ook weten wat deze afspraken zijn. Daarom staat in deze brochure hoe de geboortezorg in Nederland is georganiseerd. In de brochure staat: wat betekent integrale geboortezorg? wat je ervan kunt verwachten. In deze brochure Geboortezorg Ik wil zwanger worden Ik ben zwanger Ik ga bijna bevallen Mijn kind is geboren De landelijke afspraken staan in de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg. Integrale geboortezorg wordt vanaf juli 2016 in Nederland ingevoerd. Het kan zijn dat in jouw regio nog niet alle veranderingen in werking zijn. Deze brochure is geschreven door organisaties van zorgverleners en cliënten en gebaseerd op versie 1.1 van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg van 1 juli We wensen je een voorspoedige zwangerschap en hopen dat deze brochure helpt om samen met je zorgverleners goede begeleiding en zorg voor jou en je baby te regelen! Utrecht, april 2017 Zorgverleners moeten goed met jou samenwerken, maar ook met elkaar! Geboortezorg in Nederland 3 Inhoud Hoofdstuk 1: Geboortezorg 1.1 Hoe werken je zorgverleners samen? Wat kun je zelf doen? 11 Hoofdstuk 2: Ik wil zwanger worden 2.1 Waarom is nu al zorg nodig? Welke zorg kun je verwachten? 13 Hoofdstuk 3: Ik ben zwanger 3.1 De eerste 9 weken van de zwangerschap Zwangerschap van 9 tot 14 weken Zwangerschap van 14 tot 22 weken Zwangerschap van 22 tot 28 weken Zwangerschap van 28 tot 36 weken Zwangerschap van 36 tot 42 weken 20 Hoofdstuk 4: Ik ga bijna bevallen 4.1 Wat doe je als de bevalling op gang komt? Welke zorg krijg je bij de bevalling? Wat gebeurt er direct na de geboorte van je kind? 22 Hoofdstuk 5: Mijn kind is geboren 5.1 Welke zorg krijg je tijdens de kraamperiode? Welke zorg krijgen jij en je baby na de kraamperiode? Overdracht naar jeugdgezondheidszorg 25 Bijlage: Woordenlijst 26 Geboortezorg in Nederland 5 6 Wat staat er in deze brochure? De onderwerpen van deze brochure zijn: Hoe is de geboortezorg in Nederland geregeld? En welke rol heb je daarin als ouder? We beschrijven dit per periode, van kinderwens tot na de geboorte van de baby. Zo vind je makkelijk de informatie die aansluit bij jouw situatie op dit moment. 1. Wil je lezen wat je kunt verwachten van de geboortezorg? In hoofdstuk 1 lees je welke hulp je krijgt en wat je zelf kunt doen. En hoe dat achter de schermen allemaal georganiseerd is. 2. Wil je lezen over zorg voordat je zwanger bent? In hoofdstuk 2 lees je over geboortezorg voordat je zwanger bent. Je kunt zelf zorgen voor een goede voorbereiding. Er is ook informatie, advies en hulp beschikbaar. 4. Wil je lezen over zorg rond de bevalling en geboorte? In hoofdstuk 4 lees je hoe de zorg eruit kan zien rondom bevalling en geboorte. Er is zorg voor jou én voor de baby. 5. Wil je lezen over de zorg in de kraamtijd? In hoofdstuk 5 lees je hoe de zorg is georganiseerd als de baby er is. Een grote verandering in je leven. En een nieuwe fase, met nieuwe verantwoordelijkheden. Je staat er niet alleen voor. Er is hulp, informatie en advies. 3. Wil je lezen over de zorg tijdens de zwangerschap? In hoofdstuk 3 lees je over de zorg en begeleiding tijdens de zwangerschap. Of je nou voor het eerst zwanger bent of niet: bij elke zwangerschap horen vragen en begeleiding. Het hoofdstuk is verdeeld in kleine stukken. Elk stuk gaat over een andere periode van de zwangerschap. Geboortezorg in Nederland 7 Pictogrammen In deze brochure staan pictogrammen: plaatjes met een symbool. Die maken het makkelijker om informatie (terug) te zoeken. Dit zijn de pictogrammen en hun betekenis: vragen afwegingen/keuzes Voor wie is deze brochure bedoeld? Deze brochure gaat over de zorg en begeleiding rond zwangerschap, bevalling, geboorte en kraamtijd. Dat is zorg voor jou als moeder, je baby én je hele gezin. Wij spreken de lezer van de brochure aan met je of jij. Daarmee bedoelen we iedereen die erbij hoort, hoe de samenstelling van je gezin ook is. Waar jij staat, kun je dus ook lezen: jij en je partner of jullie. Soms lees je het woord cliënt. Met cliënten bedoelen we de (aanstaande) moeder en haar gezin. Als we schrijven over zorgverleners in de geboortezorg, schrijven we zij. Je kunt voor zij ook hij lezen. meer informatie Woordenlijst tip/advies Woorden in het blauw gedrukt staan met uitleg in de woordenlijst op pagina 26. Onderwerpen waarover we niet schrijven Deze brochure gaat over integrale geboortezorg als je zwangerschap normaal verloopt. Rond de gezinsuitbreiding kunnen ook andere onderwerpen een rol spelen. Bijvoorbeeld vruchtbaarheidsproblemen, miskraam, een zwangerschap die niet goed verloopt, zwangerschapscursussen, ouderschapsverlof, of de keuze van kinderopvang. Deze onderwerpen worden niet besproken in deze brochure. Meer weten over vruchtbaarheidsproblemen? Freya is de vereniging voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen 8 HOOFDSTUK 1 Geboortezorg Je hebt zelf een belangrijke rol in de geboortezorg. Je kunt bijvoorbeeld zelf informatie verzamelen en zelf je verloskundige kiezen. Ook neem je zelf beslissingen over de zorg. Dit hoofdstuk geeft hierover meer informatie. 1.1 Hoe werken je zorgverleners samen? Om te komen tot integrale zorg hebben zorgverleners hun manier van werken veranderd. Vier belangrijke veranderingen zijn: gezamenlijk overleg (vanuit een Verloskundig Samenwerkingsverband); één zorgplan; (in de toekomst) één dossier; één coördinerend zorgverlener. De zorgverleners stemmen met jou én met elkaar af. Alles gebeurt met betrokkenheid, toestemming en keuzevrijheid van jou. Zo krijg je zorg die past bij jouw situatie, vragen en wensen. De coördinerend zorgverlener zorgt voor de afstemming met andere zorgverleners. 1. Gezamenlijk overleg Als je zwanger bent, kies je een verloskundige. Behalve als je al onder behandeling bent bij een gynaecoloog. Die verloskundige of gynaecoloog is aangesloten bij een Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV). Dat is een groep samenwerkende zorgverleners die bij zwangerschap, bevalling en kraamtijd zijn betrokken, zoals verloskundigen, kraamverzorgenden en gynaecologen. Zij stemmen af met andere zorgverleners, zoals de huisarts, de echoscopist en Jeugdgezondheidszorg. Bij een VSV hoort ook een regionale adviesraad van zwangeren en (jonge) ouders. In sommige VSV s heet dit cliëntenraad. Zij denken mee over het beleid van de VSV. Zij adviseren vanuit de positie van de aanstaande ouders. Via je coördinerend zorgverlener of via internet kun je te weten komen of dat in jouw VSV al geregeld is. In regio s waar veel ziekenhuizen zijn bestaan meerdere VSV s. Een verloskundige of kraamzorginstelling is vaak aan meerdere VSV s verbonden. Je verloskundige is dus onderdeel van een samenwerkingsverband. Dat heeft voordelen. De zorgverleners kennen elkaar en ze zijn gewend om samen te werken. Maar dat betekent niet dat je persé zorgverleners uit dat ene samenwerkingsverband moet kiezen. Als jij redenen hebt om bijvoorbeeld een kraamzorgorganisatie uit een ander samenwerkingsverband te kiezen, dan kan dat. Geef dit aan bij je coördinerend zorgverlener (zie punt 4 van deze paragraaf). Zij kan je helpen om dit te regelen. Tip! Bekijk de website van het VSV. Ook is het belangrijk om de websites van de afzonderlijke zorgverleners en hun organisaties te bekijken. Zo kom je te weten hoe jouw zorgverleners werken. 2. Eén plan voor de zorg (individueel geboortezorgplan) Aan het begin van de zwangerschap bespreken de zorgverleners en jij de zorg die in jouw situatie nodig is. Het gaat om zorg vanaf de zwangerschap tot en met de kraamtijd. De afspraken over de zorg komen in een plan te staan, dat je samen opstelt. Daarin staat voor elke fase van je zwangerschap, bevalling en kraamtijd: welke afspraken zijn er gemaakt met jou (of: voor jou), welke zorg krijg je, wat kun je verwachten. Bijvoorbeeld wanneer je op controle komt, of wanneer je een echo krijgt. Dit heet ook wel: individueel geboortezorgplan. Dat plan kan uit gedeeltes bestaan. Bijvoorbeeld je bevalplan en afspraken over je kraamtijd. Het uitgangspunt is: alle zorgverleners werken volgens jouw individuele geboortezorgplan. Het geboortezorgplan is jouw eigendom. Je kunt dit zorgplan altijd inzien en wijzigingen aan laten brengen. Soms kunnen er (spoed) situaties zijn waarin het nodig is om in overleg met jou af te wijken van het geboortezorgplan. Geboortezorg in Nederland 9 Tip! Zoek uit wie de zorg betaalt Geboortezorg valt grotendeels onder de zorgverzekering. Dat betekent dat je verzekering het meeste betaalt. Voor sommige onderzoeken moet je zelf betalen. Een bezoek aan de huisarts of verloskundige wordt altijd vergoed, je hoeft geen eigen risico te betalen. Het is belangrijk om te weten of de zorg die je wilt vergoed wordt. Dat verschilt per verzekering. Informeer bij je eigen zorgverzekeraar wat voor jou vergoed wordt. 3. (In de toekomst) één dossier met alle informatie over je zwangerschap en bevalling Zorgverleners houden alles bij in een dossier: bijvoorbeeld afspraken, onderzoeken en uitslagen, jouw klachten, medicijnen die ze voorschrijven. Om alles goed te laten verlopen is het goed als alle zorgverleners alle belangrijke informatie hebben. In de nabije toekomst kunnen de verloskundige, de kraamzorg en andere zorgverleners in elkaars digitale dossiergegevens over je zwangerschap en bevalling kijken. Dat gebeurt alleen als jij er toestemming voor geeft. Zo weet iedereen van elkaar wat zij doet. 4. Eén coördinerend zorgverlener Je hebt één vast aanspreekpunt. Bij het eerste gesprek met de verloskundige of gynaecoloog bepaal je samen wie jouw aanspreekpunt wordt. Dit heet: de coördinerend zorgverlener. Meestal is dat je verloskundige of gynaecoloog zelf. Je kunt met haar alle zaken bespreken die te maken hebben met zwangerschap, bevalling en kraamtijd. Je coördinerend zorgverlener regelt dat je verschillende zorgverleners onderling goed samenwerken. Dat alle zorg op elkaar aansluit. En zij stuurt bij als er iets mis dreigt te gaan in de planning. In een zwangerschap kunnen onverwachte situaties optreden. Het is goed om met je coördinerend zorgverlener door te nemen wat je doet als het niet gaat zoals je gedacht of gewild had. Bijvoorbeeld: wie bel je in een spoedsituatie, of wie maakt keuzes als jij het zelf niet kunt doen. Je zorgverleners Iedere zwangere krijgt zorg van een verloskundige of gynaecoloog en de kraamverzorgende. Er kan ook meer zorg nodig zijn. Hieronder noemen we de zorgverleners waarmee je te maken kunt krijgen. Huisarts De huisarts kan informatie en adviezen geven voordat je aan een zwangerschap begint. Je huisarts is altijd op de hoogte van je zwangerschap. Sommige huisartsen geven zelf verloskundige zorg; de meeste niet. Huisartsen zijn wel belangrijk. Bijvoorbeeld omdat ze overzicht hebben over jouw medische geschiedenis. Verloskundige De verloskundige begeleidt je vóór, tijdens en na de zwangerschap. Zij adviseert en ondersteunt tijdens deze belangrijke periode. De verloskundige doet ook medische controles. Zij werkt in een verloskundigenpraktijk of in een ziekenhuis. Gynaecoloog Gynaecologen begeleiden en controleren vrouwen die (kans op) problemen hebben vóór of tijdens de zwangerschap of bevalling. Verpleegkundigen Als je in het ziekenhuis bevalt, krijg je vaak ook zorg van verpleegkundigen. Zij zijn gespecialiseerd in gynaecologie en geboortezorg. Een verpleegkundige assisteert de verloskundige die de bevalling begeleidt. Bij de Jeugdgezondheidszorg werken verpleegkundigen die samen met jeugdartsen de groei en ontwikkeling van jonge kinderen volgen en ouders ondersteunen. Kraamverzorgende De kraamverzorgende helpt en begeleidt je bij de bevalling, als assistent van de verloskundige. Thuis, in een geboortecentrum, en soms in het ziekenhuis. De kraamverzorgende geeft de eerste dagen zorg aan moeder en baby. Anderen Afhankelijk van je persoonlijke situatie kunnen er nog meer mensen betrokken zijn. Bijvoorbeeld een anesthesioloog, echoscopist, klinisch geneticus, een lactatiekundige, een kinderarts of een maatschappelijk werker. 10 1.2 Wat kun je zelf doen? Een verloskundige kiezen Jij kunt zelf kiezen voor een verloskundigenpraktijk. Op de site van de Nederlandse verloskundigen vind je ze allemaal. Zoek er een die bij je past. Je krijgt vast tips van mensen die je kent. Je kunt ook op ZorgkaartNederland naar informatie zoeken. Daar staan ervaringen van andere vrouwen. Een verloskundige kiezen? Tip! Heb je al een voorkeur voor een kraamzorgaanbieder of ziekenhuis? Let dan op of de verloskundige, de kraamzorgaanbieder en het ziekenhuis met elkaar samenwerken. Zie paragraaf 1.1 voor meer informatie. Tip! Je kunt zwangerschapscontroles ook in een groep met andere zwangere vrouwen krijgen. Als je dit wilt, let dan op of jouw verloskundige groepsconsulten (CenteringPregnancy ) biedt. Zie paragraaf 3.1 voor meer informatie. Betrouwbare informatie zoeken Veel mensen vinden het fijn om zelf informatie te zoeken op het internet. Zo bereid je bijvoorbeeld een gesprek met zorgverleners voor. Of je zoekt informatie op over thuis bevallen of in een geboortecentrum of ziekenhuis. Veel aanstaande ouders bespreken de informatie die zij vinden eerst met elkaar of met familie en vrienden. Op internet is veel informatie te vinden. En sites waar vrouwen hun ervaringen en informatie delen. Maar welke informatie is betrouwbaar? Je kunt op de volgende zaken letten: is de informatie actueel? is de informatie van een onafhankelijke landelijke organisatie? is de informatie op mijn of onze situatie van toepassing? Dat zijn vragen die vaak lastig te beantwoorden zijn. In deze brochure verwijzen we alleen naar sites die betrouwbaar zijn. De folder Zwanger! Als je de eerste keer naar de verloskundige of gynaecoloog gaat, krijg je allerlei informatie. Veel verloskundigen geven de folder Zwanger! mee, een uitgave van het RIVM. Hierin staan informatie en adviezen van verloskundigen, huisartsen en gynaecologen. Je leest veel over het verloop van de zwangerschap, bevalling en kraamtijd. En je krijgt bruikbare adviezen voor een gezonde leefstijl. De folder staat ook op internet. Na aanmelding bij een verloskundige (of bij de gynaecoloog, als je daar al onder behandeling was) wordt in overleg met jou bepaald wie je coördinerend zorgverlener wordt. Zij is je aanspreekpunt voor alle zaken die te maken hebben met zwangerschap, bevalling en kraamtijd. Het is geen aparte zorgverlener. Een van je zorgverleners neemt de rol van coördinerend zorgverlener op zich. De folder Zwanger! kun je downloaden op de website van het RIVM Andere goede informatiebronnen De websites van de Nederlandse verloskundigen en van gynaecologen en Geboortezorg in Nederland 11 Informatie geven en informatie vragen aan je zorgverlener Hoe voel je je? Heb je klachten? Schrijf dat van tevoren op papier, bijvoorbeeld met deze checklist: Waar heb ik last van, en wat gaat juist beter dan bij de vorige afspraak? Sinds wanneer? Wanneer is de klacht erger? Wanneer is de klacht minder erg? Wat denk ik zelf dat het is? Wat verwacht ik van de zorgverlener? Het is belangrijk om je vragen en wensen met je zorgverlener te bespreken. Zo kan de zorgverlener de zorg geven die bij jou past. Welke wensen heb ik? Wat wil ik wel? En wat wil ik zeker niet? Je kunt je vragen van tevoren opschrijven. Je kunt ook iemand meenemen naar de afspraak. Bijvoorbeeld je partner, familie of een goede vriendin. Twee horen meer dan een. En je kunt na afloop napraten. Heb je geen vraag, maar maak je je zorgen? Ook dan is het belangrijk dat je daar met de zorgverlener over praat. Het is belangrijk dat je weet aan wie je je vragen kunt stellen. En wie je moet bellen in een noodsituatie. Je krijgt deze informatie van je coördinerend zorgverlener. Vraag ernaar, als je deze informatie nog niet hebt. Kiezen en besluiten nemen Goede geboortezorg is zorg die past bij jouw situatie, vragen, wensen en keuzes. Je coördinerend zorgverlener kan je helpen om je vragen en wensen op een rijtje te zetten. Ze kan je ook helpen bij het maken van een keuze. Bijvoorbeeld over wel of geen onderzoek naar aangeboren aandoeningen, thuis bevallen of in het ziekenhuis. Hoe weet je welke keuzes er zijn? Alle onderzoeken en behandelingen zijn een keuze. Er kunnen geen onderzoeken en behandelingen worden gedaan zonder jouw toestemming. Het is daarom belangrijk dat je alle stappen, onderzoeken en behandelingen begrijpt. En dat je het eens bent met de dingen die gebeuren. Hoe weet je welke onderzoeken en behandelingen er zijn? In deze brochure staan alle onderzoeken en behandelingen benoemd die horen bij een zwangerschap en bevalling die normaal verloopt. Of er wordt via een link verwezen naar een plek waar je meer kunt lezen. De keuzemomenten staan in deze brochure telkens in een apart blokje benoemd met dit pictogram erbij. Wat is voor jou een goede keuze? Jouw situatie en voorkeuren bepalen wat voor jou een goede keuze is. Je kunt er zelf over nadenken of erover praten met je partner, familie of vrienden. Je kunt er ook altijd over praten met je zorgverlener. Bij bijna elk keuzemoment kan het helpen om drie vragen aan je zorgverlener te stellen: 1. Wat zijn mijn mogelijkheden? 2. Wat zijn de voordelen en nadelen van die mogelijkheden? 3. Wat betekent dat in mijn situatie? Meer weten over goede vragen die helpen bij het maken van een keuze? Zie Als alle informatie duidelijk is, kun je samen met de zorgverleners keuzes maken. Bijvoorbeeld of je bepaalde onderzoeken wilt laten doen, en waar je wilt bevallen. Dit heet ook wel gezamenlijke besluitvorming. Bijna altijd leidt dit tot keuzes en besluiten waar iedereen het mee eens is. Wat gebeurt er wanneer jij, ondanks overleg, een andere keuze wilt maken dan je zorgverleners aanraden? In overleg zoeken zij met je naar een oplossing. Meestal kom je er dan uit. Als dit niet zo is, en de zorgverlener kan echt niet achter jouw keuze staan, zal zij je verwijzen naar een andere zorgverlener. Totdat dit geregeld is, zal zij jou goede
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks