Please download to get full document.

View again

of 31
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Gebruikershandleiding

Category:

Short Stories

Publish on:

Views: 22 | Pages: 31

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Twinny Twinny Plus Van Raam BV Aaltenseweg CM Varsseveld 2 Inhoud Inhoud... 3 Contactgegevens fabrikant... 3 Conformiteit... 3 Inleiding... 4 Levering... 4 Bestemd gebruik... 4 Veiligheidsmaatregelen...
Transcript
Twinny Twinny Plus Van Raam BV Aaltenseweg CM Varsseveld 2 Inhoud Inhoud... 3 Contactgegevens fabrikant... 3 Conformiteit... 3 Inleiding... 4 Levering... 4 Bestemd gebruik... 4 Veiligheidsmaatregelen... 5 Controle van de levering... 6 Instellen van de fiets... 6 Accessoires... 9 Voor ingebruikname Technische gegevens Onderhoud en afstelwerk door eigenaar Reparatie en onderhoudsinstructies door dealer Verwijdering Overdracht/verkoop aan een nieuwe eigenaar Garantie Framenummer Contactgegevens fabrikant Van Raam BV Aaltenseweg CM Varsseveld Tel. : +31 (0) Internet : Conformiteit Van Raam verklaart als fabrikant dat de fietsen in deze handleiding zijn geproduceerd conform de richtlijn 93/42/EEG. 3 Inleiding Deze gebruikershandleiding verschaft de belangrijke en noodzakelijke informatie over het gebruik van uw tandem. Wij verzoeken u deze handleiding grondig door te nemen, voordat u uw fiets in gebruik neemt. LEES AANDACHTIG Levering - fiets met eventuele verpakking - gebruikershandleiding (-en) - eventuele laders (afhankelijk van opties) Bestemd gebruik De tandems zijn ontworpen voor normaal gebruik op een vlakke solide ondergrond. Hierbij dient altijd de voor fietsen gebruikelijke voorzichtigheid in acht te worden genomen. Tevens dienen de veiligheidsinstructies zoals omschreven in deze handleiding, nadrukkelijk te worden opgevolgd. Ook dienen de lokale regels voor deelname aan het verkeer altijd te worden nageleefd. Al het andere gebruik, inclusief schade of letsel dat hieruit voortvloeit, valt niet onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant. 4 Veiligheidsmaatregelen Er dient altijd een verantwoordelijk toezichthoudend persoon als hoofdbestuurder op de fiets aanwezig te zijn. Deze hoofdbestuurder is altijd verantwoordelijk voor het veilige gebruik van de fiets. Let op bij afdalingen en bij het inrijden van tunnels, dat er zich geen gevaarlijke snelheid ontwikkelt. Rem tijdig. Indien op de fiets een elektromotor aanwezig is: Wen aan de functies van de elektromotor. Let altijd goed op als u de elektromotor inschakelt en laat u niet verrassen door het plotselinge gedrag van de elektromotor. Op de Twinny Plus is een achteruitrijfunctie aanwezig. Oefen met de achteruitrijfunctie! Let op dat u niet onbedoeld de achteruitrijfunctie van de elektromotor inschakelt. Zorg ervoor dat elke keer voordat de fiets wordt gebruikt, de fiets zich in goede conditie bevindt. Controleer vóór elke rit de correcte werking van de remmen, de correcte werking van de verlichting en zorg ervoor dat er genoeg lucht in de banden aanwezig is. Controleer met regelmaat of de wielen, het stuur en het zadel goed vast zitten en ook dat alle schroefverbindingen goed vast zitten. Gebruik de fiets alleen op een solide en vlakke ondergrond. Pas op dat wijde broeken of loswapperende kledingstukken niet vast komen te zitten in ketting, spaken of trappers. Gebruik voor het reinigen geen hogedruk- of stoomreiniger. Extra aandacht is vereist indien een kind de fiets gebruikt. Laat een kind nooit alleen met de fiets zonder toezicht. Laat een kind altijd een fietshelm dragen. Let op dat de helm correct past. 5 Belasting De maximaal toelaatbare belasting mag niet worden overschreden. Zie de informatie in de tabel met technische gegevens op pagina 26. Onder de toegestane belasting verstaan wij de totale belasting, inclusief de lading die op de bagagedrager wordt vervoerd. Zorg ervoor dat het toegestane bagagedragergewicht niet wordt overschreden. Beschadigde of versleten onderdelen De vervanging en reparatie van de onderdelen (frame, vork, verlichting, remmen, aandrijving en het stuur) dient altijd door een dealer uitgevoerd te worden. Anders vervalt de garantie en bent u zelf verantwoordelijk voor eventuele schade. Veiligheids-specifieke onderdelen altijd vervangen door nieuwe onderdelen! Controle van de levering Controleer de levering na ontvangst direct. In geval van beschadigingen of een onvolledige levering verzoeken wij u onmiddellijk contact op te nemen met uw dealer. Instellen van de fiets Voordat u de fiets in gebruik neemt, stelt u deze in op de afmetingen van de berijders. Dit is van essentieel belang, vooral voor het zadel en het stuur. Als een optimale instelling voor de berijders met de omschreven instructies niet mogelijk is, kunt u contact opnemen met uw dealer voor een passende oplossing. De remmen zijn standaard correct ingesteld en mogen alleen door uw dealer tijdens het reguliere onderhoud afgesteld worden. 6 Zadelhoogte U stelt de zadelhoogte correct in, door op de fiets te gaan zitten en een voet op het pedaal in de onderste stand te zetten. In die situatie dient het been gestrekt te zijn, maar nog wel ontspannen. Om het zadel te verstellen: 1. Open de snel-klem [A]. 2. Schuif het zadel naar de juiste hoogte. 3. Sluit de snel-klem. Zorg dat de klem zodanig zit dat er geen kleding aan kan blijven haken! [B] Als de klem te makkelijk sluit is de klemkracht te laag. Open in dit geval de klem en draai de moer [B] iets meer aan. Als een extreem grote kracht nodig is om de klem dicht te krijgen dan moet de moer wat losser gedraaid worden. [A] De zadelpen niet verder dan de markering uittrekken. Anders steekt de buis niet diep genoeg in de schacht en is er risico op afbreken, wat tot ernstige verwondingen kan leiden. MIN INSERT 7 Stuurhoogte De hoogte van het stuur heeft invloed op het rijcomfort. Deze bepaalt de druk op de handen en de houding van de rug. De meest comfortabele stand bepaalt u zelf in de praktijk. Om het stuur te verstellen: 1. Draai de schroef met een inbussleutel enkele slagen los. 2. Schuif de stuurstang naar de juiste hoogte en draai de schroef weer stevig vast De stuurstang niet verder dan de markering uittrekken. Anders steekt de buis niet diep genoeg in de schacht en is er risico op afbreken, wat tot ernstige verwondingen kan leiden. MIN INSERT Stuurstand U kunt het stuur kantelen. Dit heeft invloed op de afstand van het stuur tot het bovenlichaam. Bepaal zelf in de praktijk wat het meest comfortabel is. 2. Om het stuur te kantelen: 1. Draai de schroef met een inbussleutel enkele slagen los. 2. Zet het stuur in de gewenste positie en draai vervolgens de schroef weer stevig vast. 1. 8 Accessoires Afhankelijk van uw bestelling kunt u de hieronder omschreven accessoires gebruiken. Crankverkorter De crankverkorter wordt zoals afgebeeld aan de crank bevestigd. Het pedaal kan vervolgens op 2 posities bevestigd worden in de crankverkorter. Met de inbusschroef [A] dient de crankverkorter uitgelijnd te worden met de crank. [A] 2 montagepunten pedaal Voetfixatie De voetsteunen worden door middel van een balansblok aan de pedalen bevestigd. 9 Onderbeenfixatie Om de onderbeenfixatie te bevestigen: 1. Bevestig eerst de onderbeenfixatie aan het metalen plaatje [A]. 2. De onderbeenfixatie wordt vervolgens aan de binnenzijde van de voetenbak bevestigd. Zorg dat plaatje [B] onder het pedaal zit en het plaatje [A] tussen het pedaal en de voetenbak. 3. Stel de hoogte van de onderbeenfixatie zodanig in dat deze is afgestemd op het onderbeen van de berijder. 4. Bevestig het elastiek op een zelf te bepalen punt aan het frame, zodat de onderbeenfixatie in ruststand rechtop blijft staan [A] Gebruik het klittenband om het onderbeen vast te zetten. 3. [A] 2. [B] 10 Deelbaar frame De fiets kan worden gedeeld in 2 delen. [A] Om het frame op te delen: 1. Zet de fiets op de standaard en verwijder de handgreep van het stuur. Druk de bolletjes van het veertje in [A] om de handgreep uit het stuur te kunnen trekken. 2. Draai de knop los. 3. Neem het voorste deel uit de koppeling. Om de fiets weer in elkaar te zetten volgt u deze stappen in omgekeerde volgorde Stokhouder De stokhouder is bevestigd onder de drager. De stok(-ken) dienen te worden vastgezet met het klittenband [A]. Stokhouder Twinny: [A] Stokhouder Twinny Plus: [A] 12 Rugleuning Stel de juiste diepte in, door de moer [A] los te draaien, de leuning op de juiste positie te verschuiven en vervolgens de moer weer vast te draaien. Stel daarna de juiste hoogte in door de 2 moeren [B] los te draaien, de leuning op de juiste positie te verschuiven en vervolgens de moeren weer vast te draaien. [C] De rugleuning kan worden uitgerust met een gordel [C]. Gebruik de sluiting om de gordel te openen en te sluiten. [A] [B] Excentrische crank De fiets kan worden uitgevoerd met een excentrische crank aan linker- en/of rechterzijde. 13 Knipperlichtinstallatie Om de knipperlichten te bedienen drukt u de schakelaar [A] naar links of rechts. [A] B De knipperlichten werken op batterijen. Om de batterijen te vervangen, draait u de schroef van het kapje los en neemt u het oranje kapje [B] weg. U haalt vervolgens het printplaatje [C] uit de houder. U kunt nu de batterij [D] vervangen. [D] [C] [B] Dit is een 3 volt lithium batterij, type CR123A. 14 Besturing achter De achterste persoon stuurt, het stuur aan de voorzijde zit vast. Vrijloopnaaf Met de vrijloopnaaf kan de hoofdbestuurder de manier van meefietsen van de bijrijder instellen. Bij besturing aan voorzijde, heeft de vrijloopnaaf twee standen: 1. De pedalen van de bijrijder bewegen mee met de pedalen van de hoofdbestuurder. De bijrijder moet meefietsen. 2. De pedalen van de bijrijder bewegen onafhankelijk van de pedalen van de hoofdbestuurder. De pedalen draaien vrij en de bijrijder kan niet meefietsen. Bij besturing aan achterzijde is er nog een derde stand. In die stand bewegen de pedalen van de bijrijder onafhankelijk van de pedalen van de hoofdbestuurder. De bijrijder kan meefietsen. 15 Elektromotoren Silent elektrosysteem De elektromotor heeft de volgende functies: - ondersteuning tijdens het fietsen - starthulp - achteruitrijfunctie (alleen Twinny Plus 2) Druk op de aan/uit knop om de motor aan te zetten. Nadat het systeem is ingeschakeld, is de motor actief in stand 1. aan/uit knop stand 1, 2 of 3 starthulp Toets 1 geeft lichte ondersteuning en toets 3 geeft maximale ondersteuning. Tijdens het fietsen kunt u van stand wisselen. indicatielampjes accu De motor heeft een starthulp. Hiermee kan de berijd(st)er optrekken, tot een snelheid van circa 5 km/h, zonder zelf mee te trappen. Druk de knop in en houdt deze ingedrukt om op te trekken. Pas na 2 seconden wordt de motor geactiveerd. De achteruitrijfunctie wordt geactiveerd door vanuit stilstand achteruit te trappen. Binnen enkele seconden wordt de motor geactiveerd en gaat de fiets met circa 3 km/h achteruit fietsen als u blijft trappen. Laat u niet verrassen door het plotselinge gedrag van de elektromotor. Als u bijvoorbeeld voor het stoplicht wacht en de trappers spelenderwijs achteruit draait, zal de achteruitrijfunctie worden geactiveerd en gaat de fiets achteruit rijden! Met de aan/uit knop zet u het systeem uit. Indien het systeem niet wordt gebruikt, schakelt het zichzelf na verloop van tijd automatisch uit. De status van de accu wordt weergegeven door de gekleurde indicatielampjes. Als alleen het rode lichtje nog brandt, is de accu bijna leeg en dient de accu opgeladen te worden of vervangen te worden door een opgeladen accu. Als alle lampjes gaan knipperen, is de accu leeg en zal de motor niet meer ondersteunen tijdens het fietsen. Wanneer u de elektromotor langer dan 7 dagen niet gebruikt, gaat de accu in slaapmodus. Dit is om de accu te beschermen. U kunt een stukje vooruit fietsen, zodat het systeem weer uit de slaapmodus komt. Vervolgens kunt u op de aan/uitknop drukken om het systeem in te schakelen. Als het stukje fietsen om een bepaalde reden niet lukt, kunt u ook de lader enkele seconden aan sluiten op de accu. Schakel het systeem uit, als u met de fiets aan de hand loopt. 16 Opladen van de accu: Voor optimale conditie en capaciteit van de accu, adviseren wij om de accu binnen bij kamertemperatuur op te laden. Twinny: Om de accu op te laden: 1. Open het slotje door de sleutel een kwartslag te draaien. 2. Trek het handvat naar voren. 3. Trek de accu uit de houder. 4. Neem de accu mee. Steek eerst de lader in het oplaadpunt van de accu. 5. Steek daarna de stekker van de lader in het stopcontact. Het rode lichtje van de lader gaat branden. 6. Afhankelijk van de accustatus is de oplaadtijd ongeveer 1,5 uur. Als het groene lichtje gaat branden is de accu volledig opgeladen. 7. Zodra de accu is opgeladen, eerst de stekker uit het stopcontact halen. 8. Haal daarna de laadconnector van de accu s uit de connector van de lader Bij het opladen eerst het laadpunt van de accu s aansluiten en daarna pas de stekker in het stopcontact steken! Indien opgeladen, eerst de stekker uit het stopcontact halen en daarna de lader van de fiets ontkoppelen! 5. 17 9. Plaats de accu weer terug in de houder. Schuif de accu achter de stang [A] langs. Druk de opening aan onderzijde van de accu, stevig vast op de strip [B]. 10. Til het handvat omhoog en druk de accu aan bovenzijde vast in de controller. 11. Sluit vervolgens het handvat en maak het slotje weer dicht. Eventueel kan de accu ook direct in de houder worden opgeladen. 9. [A] [B] Let op dat de schakelaar (zie afbeelding hieronder) altijd ingedrukt is naar de kant waar de accu zit. Reserveaccu Twinny: (optioneel) De fiets kan worden uitgevoerd met een 2 e accu. Zodra de aangesloten accu leeg is, kunt u overschakelen op de reserveaccu. Druk de schakelaar onder de bagagedrager naar rechts, om de rechter accu in te schakelen. Door de schakelaar naar links te drukken, wordt de linkeraccu weer ingeschakeld. 19 Twinny Plus 2: Voor optimale conditie en capaciteit van de accu, adviseren wij om de accu binnen bij kamertemperatuur op te laden. Om de accu op te laden: 1. Open het slotje door de sleutel een kwartslag te draaien. 2. Druk het slotje in en trek gelijktijdig met de andere hand de accu uit de houder. 3. Neem de accu mee naar binnen. Steek eerst de lader in het oplaadpunt van de accu. 4. Steek daarna de stekker van de lader in het stopcontact. Het rode lichtje van de lader gaat branden. 5. Afhankelijk van de accustatus is de oplaadtijd ongeveer 4 uur. Als het groene lichtje gaat branden is de accu volledig opgeladen. 6. Zodra de accu is opgeladen, eerst de stekker uit het stopcontact halen. 7. Haal daarna de laadconnector van de accu s uit de connector van de lader. 8. Plaats de accu s weer terug in de houder op de fiets en maak het slotje weer dicht. Eventueel kan de accu ook direct in de houder worden opgeladen Bij het opladen eerst het laadpunt van de accu s aansluiten en daarna pas de stekker in het stopcontact steken! Indien opgeladen, eerst de stekker uit het stopcontact halen en daarna de lader van de fiets ontkoppelen! De accu recht in de slede schuiven, niet schuin. Reserveaccu: (optioneel) De fiets kan worden uitgevoerd met een 2 e accu. Zodra de aangesloten accu leeg is, verwisselt u de accu s van plaats. Indien gewenst kunt u in de tussentijd de andere accu uit de houder laten, om de accu op te laden. Er is één accuhouder aangesloten op het systeem, te herkennen aan de kabels. Let op: Wij adviseren om de accu binnen bij kamertemperatuur op te laden. Laad de accu op tot het groene lichtje brandt. Onderbreek nooit het laadproces. Voor de levensduur van de accu is het beter om de accu pas op te laden als deze bijna leeg is. Het is schadelijk voor de accu als de fiets langer dan 2 maanden stil staat. Zet de accu in dat geval af en toe aan de lader. De behuizing van de lader mag niet door de koper worden geopend. Bij problemen gaat u naar uw dealer! Gebruik de lader alleen in niet-vochtige binnenruimtes. 21 Elektromotor Heinzmann elektrosysteem. Er zijn twee typen beschikbaar: Gashendel: De elektromotor wordt bediend door gas te geven met de gashendel. Met de cockpit zet u de motor aan en uit en kunt u de kracht van de motor instellen. Deze motor trekt op en rijdt tot een snelheid van maximaal 6 km/h. Voor een hogere snelheid moeten de berijders meetrappen. Pas-Vario: De elektromotor wordt bediend met de cockpit. Met de cockpit zet u de motor aan/uit en kunt u de kracht van de motor instellen. Deze motor ondersteunt alleen tijdens het fietsen en trekt niet op. Bediening cockpit (beide typen hetzelfde): Druk op één van de toetsen 1, 2 of 3 om de elektromotor aan te zetten. Met deze toetsen kunt u de kracht van de motor instellen, ook tijdens het fietsen. Met de rode toets zet u het systeem uit. Indien het systeem niet wordt gebruikt, schakelt het zichzelf na verloop van tijd automatisch uit. Als u met de fiets achteruit loopt, de motor altijd uitschakelen. Opladen van de accu: Let op: Laad de accu op tot het groene lichtje brandt. Onderbreek nooit het laadproces. Voor de levensduur van de accu is het beter om de accu pas op te laden als deze bijna leeg is. Het is schadelijk voor de accu als de fiets langer dan 2 maanden stil staat. Zet de accu in dat geval af en toe aan de lader. De behuizing van de lader mag niet door de koper worden geopend. Bij problemen gaat u naar uw dealer! Gebruik de lader alleen in niet-vochtige binnenruimtes. Onder de 5 C zal de lader niet goed opladen. Advies is dan om de accu s binnen op te laden. 22 Oplaadpunt Twinny: Opladen van de accu: Het oplaadpunt bevindt zich onder de bagagedrager. Om de accu op te laden: 1. Steek de lader in het oplaadpunt onder de bagagedrager. 2. Steek de stekker van de lader in het stopcontact. Het rode lichtje van de lader gaat branden. 3. Afhankelijk van de accustatus is de oplaadtijd 4 tot 12 uur. Als het groene lichtje gaat branden is de accu volledig opgeladen. 4. Zodra de accu is opgeladen eerst de 2. stekker uit het stopcontact halen en vervolgens de lader van de fiets ontkoppelen. 1. Oplaadpunt Twinny Plus: Afhankelijk van uw bestelling is deze lader geleverd Bij het opladen eerst het laadpunt van de accu s aansluiten en daarna pas de stekker in het stopcontact steken! Indien opgeladen eerst de stekker uit het stopcontact halen en daarna de lader van de fiets ontkoppelen! Extra accessoires zijn beschikbaar bij uw dealer. 23 Voor ingebruikname Verlichting De energie voor het licht aan de voorzijde wordt verkregen uit de dynamo. Druk op de knop zodat de dynamo tegen de band beweegt. Om het licht uit te zetten draait u de dynamo weer terug. Het achterlicht werkt op batterijen. Druk op de knop om het licht aan en uit te zetten. Versnelling Uw fiets heeft 8 versnellingen. De versnelling wordt bediend door aan de handgreep te draaien. Tijdens het verdraaien niet trappen. Parkeerrem Gebruik de parkeerrem altijd als u de fiets parkeert en achterlaat. Gebruik bij de Twinny Plus de parkeerrem als u op- en afstapt. 24 Controleer voor elke rit: de remmen (met inbegrip van de parkeerrem) de bandenspanning het licht dat alle onderdelen goed vastzitten dat de accu voldoende is opgeladen (optioneel) Neem contact op met uw dealer en gebruik uw fiets niet zodra u tijdens de controle onregelmatigheden constateert! Zoals met alle mechanische onderdelen, is de fiets onderhevig aan slijtage en hoge belastingen. Als een component bezwijkt, kan dit zeer gevaarlijke situaties tot gevolg hebben en kan dit leiden tot schade of letsel aan de gebruiker van de fiets. Iedere vorm van scheuren, krassen of verandering van kleur in zwaar belaste delen van een component is een indicatie dat het onderdeel moet worden vervangen. Belangrijke veiligheidspunten voor de berijder Fiets tijdens de eerste rit uiterst voorzichtig. Houd tijdens het rijden beide handen stevig aan het stuur en de voeten op de pedalen. Test het rijgedrag van de fiets met gepaste snelheid op een ongelijke ondergrond. Zo leert u om beter te reageren op onverwachte bewegingen van de fiets en het stuur tijdens het gebruik. Kleine belemmeringen moeten met gepaste snelheid worden overreden. Obstakels hoger dan 5cm dienen te worden vermeden. Extra aandachtspunten voor de Twinny Plus De driewieler heeft een heel andere rijervaring dan een fiets met twee wielen! Oefen met het besturen van bochten en met het remmen, omdat een driewieler tegengesteld kan reageren dan u zou verwachten. Het kan zijn dat het achterwiel aan binnenzijde loskomt bij een scherpe bocht. Om dit
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks