Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

geen erkenning Bioscoopexploitanten Bloembollenteelt en -handel Stigas geen erkenning geen erkenning

Category:

Shopping

Publish on:

Views: 8 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Historie van toegekende en vervallen en Naam RI&E Branche-organisatie Steunpunt voor toetsvrijstelling sinds Steunpunt verlengd per Datum vervallen Steunpunt Advocaten Nederlandse Orde van Advocaten Akkerbouw
Transcript
Historie van toegekende en vervallen en Naam RI&E Branche-organisatie Steunpunt voor toetsvrijstelling sinds Steunpunt verlengd per Datum vervallen Steunpunt Advocaten Nederlandse Orde van Advocaten Akkerbouw en Vollegrondsgroent Stigas Algemene MKB RI&E MKB NL Ambulancezorg Ambulancezorg Nederland Ambulante handel Centrale vereniging Ambulante Handel Apotheken SBA Architectenbureaus Stichting Fonds Architectenbureaus Autoverhuurbedrijf BOVAG Bakkerijen Hoofd Productschap Akkerbouw Banden- en Wielenbranche Vereniging VACO Bedrijfsautobedrijf BOVAG Beroepschartervaart Vereniging voor Beroeps-Chartervaart (BBZ) Bestratingen/Straatmaker HBA Betonmortelfabrikanten VOBN Betonproducten Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland Beveiligingsbranche SFPB (Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging) Binnenscheepvaart Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart Bioscoopbedrijf Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten Bloembollenteelt en -handel Stigas Bloemendetailhandel Boekhandel en kantoorvakhandel VBW Centrale Vereniging Bloemendetailhandel NOVAKA Bomen- & vaste planten teelt Stigas Bos en Natuur Stigas / Bosschap Brandstoffenbedrijf NOVE Burgerlijke- en Utiliteitsbouw Arbouw (Arbocheck Midden- en Kleinbedrijf) Carrosseriebranche FOCWA Checklist gezondheidsrisico's Naam RI&E Branche-organisatie Steunpunt voor toetsvrijstelling sinds Steunpunt verlengd per Datum vervallen Steunpunt Chiropractoren Nederlandse Chiropractoren Associatie Composieten NRK Conferentiecentra Facilities Horeca Kasteel De Vanenburg Conferentiecentra Hospitality Horeca Kasteel de Vanenburg Contractcatering Stichtingen Contractcatering Dakbedekkingsbedrijven VEBIDAK Detailhandel Aardappel Groente FADN (AGF Detailhandel Nederland) Detailhandelaren in Verf en Nederlands Verbond van Detailhandelaren Wandbekleding in Verf en Wandbekleding Dierenartsen Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Dierengeneeskunde Dierenpensions Dibevo Dierenspeciaalzaken Dibevo Dranken en Wijn Productschap Dranken en Productschap Wijn Drogisterij- en parfumeriehandel KNDB Elektrotechnische detailhandel Uneto VNI Fashion (Mode en Schoenen) Sportdetailhandel Inretail (v/h CBW MITEX) Fitnesscentra Fitvak! Flexografisch bedrukken van EFTA etiketten Flexografisch bedrukken van EFTA folie Fotovakhandel SNF Fruitteelt Stigas Fysiotherapiepraktijken Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) Geestelijke gezondheidszorg O&O fonds GGZ Gehandicaptenzorg STAG (Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg) Gemeenten A+O fonds Gemeenten Gemengde branche en Speelgoedbranche Gebra Naam RI&E Branche-organisatie Steunpunt voor toetsvrijstelling sinds Steunpunt verlengd per Datum vervallen Steunpunt Gewasbeschermingsmiddelen Agrodis Glastuinbouw Stigas Golfaccomodaties Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties Golfkarton (zelfde instr met Vereniging Golfkarton Kartoflex) Goud- en zilversmeden Federatie voor Goud en Zilver Graanbe- en verwerkende Cao Fonds Graanbe- en verwerkende industrie industrie Grafimedia Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen Grimeur, Visagist en HBA Toneelkapper Groen en Tuinbranche Tuinbranche Nederland Groothandel Bloemen en VGB Planten Groothandel- en Federatie voor Goud en Zilver productiebedrijven in de sieraden- en horlogebranche Groothandel in Aardappelen, Groenten en Fruit Frugi Venta Groothandel in Levensmiddelen Sociaal Comité voor de Groothandel in Leven Handel in Bouwmaterialen HIBIN Hard en Zacht Polyurethaan NRK Schuim Home entertainmentretailers Nederlandse Vereniging van Entertainment Retailers (NVER) Horeca Koninklijk Horeca Nederland Houthandel Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH) Houtverwerkende Industrie Stichting Sociaal Fonds voor de Houtverwerkende Industrie / Sectorpunt Hout Hoveniers en groenvoorzieners Stigas Huisartsenpraktijk Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) ICT-branche Werkgeversvereniging ICT Installatie en Isolatiebranches Uneto-VNI, NVKL, VIB Jeugdzorg FCB Juweliers Federatie voor Goud en Zilver Kappers Branche Platform Kappers Naam RI&E Branche-organisatie Steunpunt voor toetsvrijstelling sinds Steunpunt verlengd per Datum vervallen Steunpunt Kartonnage- en flexibele Kartoflex verpakkingenbranche Keramisten HBA Kinderopvang en FCB Dienstverlenen in peuterspeelzalen Arbeidsmarktvraagstukken Koek- & Snoep industrie VBZ, Vereniging voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie Kottervisserij Productschap Vis Kunsteducatie Kunstconnectie Landschapsbeheer Landschapsbeheer Nederland Levensmiddelendetailhandel Levensmiddelendetailhandel Lijmen en Kitten VLK Logopedisten Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie Marktonderzoek MOA Mechanische Loonwerk Stigas Melkveehouderij Stigas Metaal Recycling Metaal Recycling Federatie Metaalbewerking Koninklijke Metaalunie Metselbedrijven Arbouw Meubelindustrie Centrale Bond van Meubelfabrikanten (CBM) Middelbaar Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie MBO Raad (voorheen BVE Raad) MKB Bouwnijverheid Arbouw Mobiele recreatie- en BOVAG aanhangwagenbedrijf bedrijf Mode en interieurindustrie Modint Molens De Hollandsche Molen Motorenrevisiebedrijf BOVAG Motorfietsbedrijf BOVAG Natuursteenbedrijf Centrum Natuursteen Ontwerpers BNO Openbare Bibliotheken VOB Optiekbedrijven HBA Orgelbouwers Hoofd Bedrijfschap Ambachten (HBA) Orthopedische Schoentechnici HBA Paardenhouderij FNRS Papierrecylcing Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie Naam RI&E Branche-organisatie Steunpunt voor toetsvrijstelling sinds Steunpunt verlengd per Datum vervallen Steunpunt Parfumeriebranche BODEPA Parketbedrijf HBA Personenautobedrijf BOVAG Pluimveehouderij Stigas Pluimvee industrie Sociale Zaken Pluimvee Industrie Podiumkunsten Stichting Arbo en Podiumkunsten Primair Onderwijs WvPO, werkgeversvereniging primair (Arbomeester) onderwijs Protestantse Kerken in Dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland Nederland Recreatiebranche Recron Recycling Breken en Sorteren Branchevereniging Recycling Breken en Sorteren (BRBS) Reisbranche ANVR Reprobedrijven Vereniging Repro Nederland Rietdekkers Vakfederatie Rietdekkers Rijscholen BOVAG Rubber NRK Scheepsbenodigdhedenhandelar Vereniging van en, Zeilmakers en Scheepstuigers scheepsbenodigdhedenhandelaren, zeilmakers en scheepstuigers SZS Schilders-, Afwerkings- en Arbouw Glasbedrijf Schoenherstellers Hoofd Bedrijfschap Ambachten (HBA) Schoonheidsspecialisten HBA Schoonmaak en Glazenwassersbranche RAS (Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche) Schoorsteenvegers ASPB Signbedrijven SI'BON/VSBN Slagersbedrijf Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie Sloopaannemers Vereniging van Sloopaannemers Vereniging van Sloopaannemers Sociale werkvoorziening Stichting Beheer Collectieve Middelen WSW (SBCM) Sportduikrisicograaf Nederlandse Onderwatersport Bond en DuikeninBeeld SportRIE Werkgeversorganisaties in de Sport (WOS) Stukadoors Arbouw Tabaksdetailhandel NSO Takel en bergingsbranche BOVAG Naam RI&E Branche-organisatie Steunpunt voor toetsvrijstelling sinds Steunpunt verlengd per Datum vervallen Steunpunt Tandheelkunde NMT Tankstation BOVAG Taxibedrijven Sociaal Fonds Taxi Technische groothandel WTG - Werkgevers Technische Groothandel Tegelzettersbedrijven Arbouw Tentoonstellingsbedrijven CLC-VECTA Terazzo- en Vloerenbedrijven Arbouw Textiel en Tapijtindustrie Modint Textielverzorgingsbranche (voorheen:textielreinigingsbedrij ven en Linnenverhuur- en Wasserijbedrijven) Raltex Thermoplasten NRK Thuiszorg SOVVT (Soc. Overleg Verpleeg Verzorgingshuizen en Thuiszorg) Timmerindustrie Sociaal Fonds voor de timmerindustrie Transport en Logistiek Sectorinstituut Transport en Logistiek Tweewielerbedrijf BOVAG Uitgeverijen BTB Uitgeverijen Uitvaartondernemingen Branchevereniging Gecerificeerde Nederlandse Uitvaartondernemers (BGNU) Uitzendbranche Stichting Arboflex branche (STAFF) Universitair medische centra Nederlandse Federatie Universitair Medische Centra Uurwerkherstellers Federatie voor Goud en Zilver Varkenshouderij Stigas Verloskundigenpraktijken Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) Verpleeg en verzorgingshuizen SOVVT (Soc. Overleg Verpleeg Verzorgingshuizen en Thuiszorg) Visdetailhandel Vereniging Nederlandse Visspecialisten (VNV) Visverwerkende Industrie Visfederatie Vlakglasbranche Kenniscentrum Glas Vlees- en vleeswarenindustrie Vereniging voor de Nederlandse Vleeswarenindustrie en Centrale Organisatie voor de Vleessector Voertuigdemontage bedrijven Stiba Voetverzorgingsbedrijf HBA Voortgezet Onderwijs (Arboscan- VOION (Arbeidsmarkt & Opleidingsfonds VO) voortgezet onderwijs) Naam RI&E Branche-organisatie Steunpunt voor toetsvrijstelling sinds Steunpunt verlengd per Datum vervallen Steunpunt Vrijwilligers MOVISIE VVV-sector VVV groep Nederland Wasstraat personen- en BOVAG bedrijfsauto's Waterschappen A&O-fonds Waterschappen Watersportbranche Hiswa Transport en Logistiek Sectorinstituut Transport en Logistiek Welzijn FCB Wonendetailhandel CBW-MITEX Woningcorporaties Aedes Zacht PVC NRK Zeescheepvaart Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders KVNR Ziekenhuizen (niet de universitair medische centra) ROZ (Regulier Overleg Ziekenhuizen) Zorgboerderijen Federatie Landbouw en Zorg Zorgrie (ActiZ) KMO groep
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks